Emprego público (194)

O Concello de Boiro ven de publicar a convocatoria e bases selección para contratación e formación de bolsa de emprego de orientador/a laboral PIE.

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Convocatoria e Bases

 

A Universidade de Vigo ven de publicar a oferta de emprego público (OEP) do persoal de administración e servizos para o ano 2021.

As convocatorias dos procesos selectivos de acceso libre derivadas desta oferta publicaranse no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado, para garantir a publicidade exixida no artigo 75.2 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades.

Información completa no DOG 247 do Luns, 27 de decembro de 2021.

O Concello de Vilasantar necesita contratar un/ha Traballador/a social e crear unha lista de contratación.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 20 de decembro de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 15 de decembro de 2021.

O Concello de Rubiá necesita contratar un/ha Traballador/a social
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 17 de decembro de 2021.
Máis información no BOP de Ourense do 10 de decembro de 2021.

A Fundación Centro Tecnolóxico da Carne necesita contratar persoal temporal.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de decembro de 2021.
Máis información no DOG do 1 de decembro de 2021 e en www.ceteca.net 

O Concello de Cee convoca unha bolsa de emprego no posto de oficial de primeira de mantemento de polideportivos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de outubro de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 30 de setembro de 2021.

Condutor/a na USC

Xul 13, 2021

A Universidade de Santiago de Compostela convoca 1 praza de condutor/a.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de agosto de 2021.
Máis información no DOG do 13 de xullo de 2021 e en https://www.usc.gal/gl/servizos/plan_pas/convocatorias.html

A Universidade Rey Juan Carlos convoca probas selectivas para cubrir 7 prazas da Escala de Axudantes de Oficios
As solicitudes de participación poderanse presentar ata o 26 de xullo de 2021
Máis información no BOE do 5 de xullo de 2021 e en www.urjc.es 

A Universidade de Santiago de Compsotela convoca probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional técnico/a superior de linguas modernas, perfil español para estranxeiros.
O prazo para presentarse estará aberto ata o 12 de xullo de 2021
Máis información no DOG do 21 de xuño de 2021 e en http://www.usc.es/gl/servizos/plan_pas/convocatorias.html

Gustaríache traballar nas institucións da Unión Europea?

Nesta web tes toda a información:  https://epso.europa.eu/home_es