Emprego público (179)

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información: www.boe.es do 1 de marzo

As prazas están convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días contados a partir da publicación o 1 de marzo na páxina www.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información: www.boe.es do 28 de febreiro.

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 27 de febreiro.
www.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 27 de febreiro.
www.boe.es

A Xunta de Galicia abre determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino.

As persoas interesadas poderán presentar solicitude de inclusión no período comprendido entre o 1 de marzo e o 15 de xullo de 2019

Persoal funcionario
Escala de veterinarios
Escala superior de finanzas
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en lexislación marítima
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en procesos de cultivo acuícola
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en navegación marítima
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en pesca marítima/bioloxía pesqueira
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en inglés marítimo
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en medicina subacuática e hiperbárica
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en intervencións subacuáticas e hiperbáricas
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en comunicacións
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e instalacións mariñas
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en procesos sanitarios
Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en formación e orientación laboral
Escala técnica de finanzas
Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en traballos técnicos de mergullo
Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en máquinas e produción
Escala de mestres de taller de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade en servizos ao buque

Persoal laboral
Director/a de gardaría infantil
Terapeuta ocupacional
Mestre/a especialista en educación infantil
Titulado/a superior médico/a. Médico/a xeriatra. Médico/a CEI. Médico/a adxunto/a. Médico/a
ATS. Enfermeiro/a. Practicante. DUE
Director/a de gardaría infantil
Fisioterapeuta
Terapeuta ocupacional
Mestre/a especialista en educación infantil
Gobernante/a. Gobernante/a servizos domésticos. Encargado/a lavadoiro, roupeiro, ferro de pasar
Xefe/a de servizos técnicos. Encargado/a de mantemento. Conservador/a de edificios. Encargado/a oficios varios mantemento. Xefe/a de taller. Encargado/a de traballos. Especialista de oficios
Xefe/a de cociña
Técnico/a especialista xardín de infancia
Oficial 1ª cociña. Oficial 1ª cociñeiro/a. Xefe/a cociña. Cociñeiro/a 1ª
Oficial/a servizos técnicos. Oficial 1ª mantemento. Oficial 1ª oficios varios. Oficial de primeira
Subgobernante/a
Auxiliar sanitario. Auxiliar clínica. Auxiliar psiquiátrico/a. Auxiliar de enfermaría. Coidador/a xeriátrico. Coidador/a
Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar. Auxiliar coidador/a. Auxiliar de internado
Oficial/a 2ª cociña. Cociñeiro/a oficial 2ª
Axudante/a servizos técnicos. Oficial/a 2ª mantemento

Persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais
Bombeiro/a forestal
Bombeiro/a forestal xefe/a de brigada
Bombeiro/a forestal
Bombeiro/a forestal condutor/a

DOG do 28 de febreiro de 2019
Máis información en http://funcionpublica.xunta.gal, epígrafe de <Listas de contratación>

Abrese u prazo de presentación de solicitudes para a elaboración de listas para o nomeamento de persoal funcionario interino do corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, da escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia e da escala operativa do Servizo de Gardacostas de Galicia, especialidades de patrón e mecánico.

Os interesados/as en formar parte das listas, deberán presentar a instancia conforme o modelo que se encontra á súa disposición no portal web corporativo da Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, epígrafe de <Listas de contratación>.

O prazo para a presentación de instancias comezará o día 1 de marzo e rematará o 31 de marzo de 2019

DOG do 27 de febreiro de 2019

O Concello de Calvos de Randín necesita contratar o seguinte persoal:
Peón de protección civil
Condutor de motobomba
Auxiliar de axuda a domicilio
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de marzo de 2019
Máis información no BOP de Ourense do 23 de febreiro de 2019

A Xunta de Galicia convoca un proceso selectivo para cubrir 305 prazas da escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
Titulación:  título de técnico/a auxiliar de clínica (FP 1º), técnico/a auxiliar de enfermaría (módulo profesional nivel 2, rama sanitaria) ou técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría (FP de grao medio, familia profesional sanidade).
O prazo para formalizar telematicamente as solicitudes estará aberto ata o 26 de marzo de 2019.
Máis información no DOG do 25 de febreiro de 2019

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE. Máis información: www.boe.es do 22 de febreiro.