Emprego público (90)

O Ministerio de Facenda e Función Pública convoca estas prazas de distintas categorías, de persoal laboral fixo, polo sistema de aceso libre.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 8 de maio. Máis información www.boe.es

O Ministerio de Facenda e Función Pública convoca estas prazas de distintas categorías, de persoal laboral fixo, polo sistema de aceso libre.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 8 de maio. Máis información www.boe.es

O Ministerio de Facenda e Función Pública convoca estas prazas de distintas categorías, de persoal laboral fixo, polo sistema de aceso libre.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 8 de maio. Máis información www.boe.es

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 8 de maio. Máis información www.boe.es

As prazas convocadas son de aceso libre. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 8 de maio. Máis información www.boe.es

O Ministerio de Facenda e Función Pública convoca estas prazas de distintas categorías, de persoal laboral fixo, polo sistema de aceso libre.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 8 de maio. Máis información www.boe.es

O Ministerio de Facenda e Función Pública convoca estas prazas de distintas categorías, de persoal laboral fixo, polo sistema de aceso libre.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 8 de maio. Máis información www.boe.es

O Centro Superior de Investigacións Científicas convoca estas prazas de distintas categorías, de persoal laboral fixo, polo sistema de aceso libre.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 8 de maio. Máis información www.boe.es

O Concello de Pontedeume fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de maio de 2017.
Máis información BOP da Coruña do 9 de maio de 2017

O Concello de Ribeira necesita contratar o seguinte persoal para a tempada do verán 2017:
3 xefes de praia
35 socorristas acuáticos
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de maio de 2017.
Máis información BOP da Coruña do 9 de maio de 2017