Emprego público (104)

O Concello de Valdoviño necesita contratar dous/dúas técnicos/as de turismo.
Titulacións: Técnico superior en guía, información e asistencia turística ou equivalente, Técnico en empresas e actividades turísticas ou equivalente, Grao ou diplomatura en Turismo ou equivalente homologado, Grao ou licenciatura en Historia do Arte, Grao ou licenciatura en Humanidades, Grao ou licenciatura en Xeografía e Ordenación do territorio, Grao ou licenciatura en Historia.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 23 de abril de 2018 e en www.concellodevaldovino.com

O Concello de Viana do Bolo necesita contatar un/ha Conserxe para o colexio público “Bibei”
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de marzo de 2018
Máis información no BOP de Ourense do 21 de marzo de 2018 e na web municipal www.vianadobolo.es

A Universidade da Coruña convoca a concurso público prazas de profesor contratado doutor:
2 prazas na Facultade de Ciencias da Comunicación
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de abril de 2018
Máis información no DOG do 16 de marzo de 2018 e en http://www.udc.es/pdi/concursos/concursos_contratacion

Oferta de emprego público dos corpos docentes de educación da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

Corpo de mestres: 705.
Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 160.
Corpo de profesores de ensino secundario: 788.

O prazo para presentar solicitudes abrirase cando se faga a convocatoria do procedemento selectivo.
As solicitudes de participación nos procedementos selectivos presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia:  https://sede.xunta.gal/portada 

Máis información no DOG do 13 de marzo de 2018

A praza está convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE do 27 de febreiro.
Máis información: www.boe.es

A Xunta de Galicia abre un prazo para inscribirse nas listas de contratación en diferentes postos, tanto de funcionarios como de persoal laboral.

O prazo estará aberto ata o 15 de xullo de 2018.

https://www.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal/xeracion-de-solicitudes

 

O Concello de Mañón necesita contatar un/ha administrativo/a.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de marzo de 2018
Máis información no BOP da Coruña do 27 de febreiro de 2018 e en www.manon.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición, o prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 26 de febreiro.
Máis información: www.boe.es

O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) convoca un proceso selectivo para a contratación temporal, dun/dunha titulado/a superior en Química para proxectos específicos de investigación científica e técnica con cargo ao proxecto denominado Mellora analítica da detección de toxinas en moluscos bivalvos para maximizar o fluxo de traballo en sistemas de control-MADeTox, subvencionado pola Consellería do Mar.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 5 de febreiro de 2018.
Máis información no DOG do 25 de xaneiro de 2018 e en http://www.intecmar.gal/transparencia/Convocatorias

O Concello do Barco de valdeorras necesita contratar un/ha docnete para impartir as tres UC e o módulo de prácticas profesionais non laborais que forman parte do temario do curso do Plan AFD, correspondente a un certificado de profesionalidade de nivel 2, denominado Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de xaneiro de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 15 de xaneiro de 2018