Emprego público (212)

Concello de Ames

Feb 13, 2023
O Concello de Ames convoca as seguintes prazas:
 
-Dúas prazas de Asesoría Xurídica de Urbanismo.
-Unha praza de Asesoría Xurídica do Servizo da Muller.
-Unha praza de Asesoría Xurídica de Servizos Sociais. 
-Unha praza de Xefe/a Servizo Plan e Xestión.
-Unha praza de Técnico/a Local de Emprego.
-Unha praza de Mediador/a Social Intercultural.
-Unha praza de Técnico/a Educación.
-Unha praza Técnico/a de Secretaría.
-Unha praza de Arquitecto/a Técnico/a.
-Unha praza de Informático/a.
-Unha praza de Técnico/a en Mocidade e Información Xuvenil.
-Unha praza de Responsable Garda Ambiental.
-Unha praza de Técnico/a do Ciclo Integral da auga.
-Dúas prazas de Técnico/a Medio de Inserción laboral.
 
 
Máis información no BOE 13 de Febreiro de 2023.
O Concello de Santiago convoca as seguintes prazas:
 
-Unha praza de Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos.
-Unha praza de Técnico/a de Arquivo.
-Unha praza de Técnico/a de Medio Ambiente.
-Unha praza de Técnico/a de Comunicación.
-Dúas prazas de Arquitecto/a Técnico/a.
-Dúas prazas de Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial.
-Tres prazas de Músicos, dúas especialidade Trompeta e unha especialidade Fagot.
-Unha praza de Técnico/a Medio/a de Deportes.
-Unha praza de Técnico/a Medio/a de Informática.
-Unha praza de Técnico/a Medio/a de Prevención e Seguridade Operativa.
-Unha praza de Delineante, pertencente á escala de Administración Especial.
-Dúas prazas de Bombeiro/a Xestión Operativa e Preventiva.
-Unha praza de Bombeiro/a Condutor/a.
-Unha praza de Carpinteiro/a Metálico.
-Unha praza de Condutor/a Operador/a Padeeiro.
-Cinco prazas de Operario/a Servizos Múltiples.
 
Máis información no BOE 13 de Febreiro de 2023.

O Concello de Amoeiro convoca unha bolsa de emprego de auxiliar de axuda no fogar
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de febreiro de 2023
Máis información no BOP de Ourense do 3 de febreiro de 2023

O Concello de Fonsagrada convoca as seguintes prazas:
-1 praza de Traballador/a social
-1 praza de Axente de emprego de desenvolvemento local.
-2 prazas de Auxiliar administrativo/a.
-3 prazas de Peóns.
-2 prazas de Conductores.
-1 praza de oficial de primeira-fontaneiro.
-1 praza de técnico de deportes.
-2 prazas de limpeza viaria.
 
O Concello de Vilar de Barrio convoca as seguintes prazas:
-7 prazas de auxiliar de axuda no fogar
-1 praza de operario/a servizos e obras
-2 prazas de operario de servizos e obras
-1 praza de traballador/a social
-1 praza de axente de emprego e desenvolvemento local
-1 praza de limpador/a dependencias e instalacións municipais.
-1 praza de auxiliar administrativa adxunta de biblioteca.

 
O concello de Pontevedra convoca as seguintes prazas:
-6 Prazas de Administrativo/a
-3 Praza de Auxiliar, 
-1 Praza de Sepultureiro/a 
-1 Praza de Electricista
-1 Praza de Subalterno
-1 Praza de Técnico medio en medio ambiente de obras públicas 
-1 Praza de Bombeiro-conductor
Inscricións ata o 12/01/2023

O Concello de Ortigueria convoca a seguinte praza:

-Técnico/a medio de Administración Especial especialidade en Educación Social.

Inscricións ata o 12/01/2023.

Máis información no https://concellodeortigueira.gal/

A Deputación de Pontevedra convoca as seguintes prazas:

– 2 prazas de enxeñeira/o de camiños
– 1 praza de técnica/o de xestión documental
– 2 prazas de técnica/o media/o de promoción económica e formación.
– 1 praza de técnica/o media/o de Administración xeral.
– 2 prazas de enxeñeira/o técnica/o industrial.
– 1 praza de técnica/o media/o biotecnóloga/o.
– 1 praza de técnica/o de xestión tributaria.
– 1 praza de técnica/o media/o de arquivos.
– 1 praza de técnica/o de turismo.
– 1 praza de técnico/a medio/a conservador/a.
O Concello de Betanzos convoca as seguintes prazas:
 
-Praza de Profesor/a de conservatorio/vento madeira.
-4 praza/s de Profesor/a de conservatorio.
-3 praza/s de Profesor/a E. Folclore.
-3 praza/s de Profesor/a gardería.
-Praza de Animador/a Sociocultural.
-Praza de Técnico/a de cultura. 
-Praza de Técnico/a de Deportes.
-4 praza/s de Técnico/a de Xardín de Infancia.
-Praza de Técnico/a Son.
-Praza de Técnico/a turismo.
-8 praza/s de Peón. 
-Praza de Orientador/a Laboral.
-Praza de Monitor/a
-Praza de Monitor/a Carpintería.
-3 praza/s de Limpador/a.
-Praza de Director/a CFO.
-Praza de Director/a Radio.
-2 praza/s de Condutor/a.
-Praza de Capataz.
-3 praza/s de Aux. Axuda a domicilio.
-Praza de Arqueólogo/a.
-2 praza/s de Arquiveiro/Bibliotecario/a.
-Praza de Albanel.
-Praza de Axente de Emprego.
-2 praza/s de Psicólogo/a. 
-Praza de Técnico/a Dinamizador CEMIT.
-Praza de Educador/a familiar.
-Praza de Electricista.
-5 praza/s de Conserxe.
-2 praza/s de Delineante.
 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado». 
 

Concello de Fene

Dec 27, 2022

O Concello de Fene convoca as seguintes prazas:

- Enxeñeiro/a de camiños, canles e portos.

- Arquitecto/a.

- Técnico/a auxiliar de bilioteca.

- Administrativo/a.

- Peón/a limpeza viaria.

Máis información no BOP do 27 de Decembro de 2022.