Emprego público (74)

O Servizo Aragonés de Saúdes, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 23 de outubro.
Máis información BOA do 22 de setembro. www.060.es

O Servizo Aragonés de Saúdes, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 23 de outubro.
Máis información BOA do 22 de setembro. www.060.es

O Departamento de Sanidade de Aragón, convoca estas prazas cun prazo ata o 23 de outubro para presentar as solicitudes.
Máis información BOA do 21 de setembro. www.060.es

Tes á túa disposición un documento, en formato PDF, no que podes atopar as últimas oposicións convocadas, as bolsas de emprego que se ofertan e as probas de capacitación profesional.

Esta publicación contén información relativa ás Convocatorias de emprego público da Administración Xeral do Estado, das Comunidades Autónomas, da Unión Europea, de Organismos Internacionais e, da Administración Local, os anuncios que se inseriron no Boletín Oficial do Estado, correspondentes aos Concellos das capitais de provincia, os Concellos de máis de 100.000 habitantes e de todos aqueles que convoquen polo menos 3 prazas.

Boletín do 19 ao 25 de setembro:

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html

A oferta de emprego público consiste en : 12 prazas de persoal funcionario (7 administrativo, 3 de auxiliar e 2 de subalterno), e 30 de persoal laboral( 2 de técnico superior informática, 1 de animador socioculutal, 8 de policía local e 19 de persoal de oficios).
Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/09/18/2017039663

O Ministerio de Defensa, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 29 de maio na páxina www.boe.es

O Concello de Sanxenxo convoca oposicións de auxiliares de policía local e socorristas acuáticos e sanitarios.

Instancias auxiliares da policía: presentaranse no Rexistro do Concello de Sanxenxo dende o 5 de maio ata o 15 de maio de 2017.

Instancias socorristas acuáticos e sanitarios: presentaranse no Rexistro do Concello de Sanxenxo dende o 5 de maio ata o 24 de maio de 2017.

Máis información: www.sanxenxo.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de resentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información boe do 27 de abril. www.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días, desde a publicación o día 13 de marzo na páxina www.boppo.depo.es

Portal de Emprego do Estado

 O Ministerio de Emprego, en colaboración coa Obra Social A Caixa, puxo en marcha o novo portal Emprégache, que aglutina case 23.000 ofertas de emprego. O seu obxectivo é canalizar toda a oferta procedente dos distintos servizos públicos de emprego así como os postos demandados procedentes doutros portais adheridos á iniciativa. Estas son algunhas claves.

Que é o portal público de emprego?
Trátase dun portal único para canalizar toda a oferta procedente dos distintos servizos públicos de emprego, estatal e autonómicos, así como dos portais privados que se sumen ao proxecto. É unha iniciativa do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, en colaboración con Obra Social La Caixa.

Cal é a dirección web?
O portal é https://empleate.gob.es

 Ademais está conectado ao novo Portal de Garantía Xuvenil, unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos mozos menores de 25 anos ao mercado de traballo que non traballan nin están en formación.

Que portais colaboran?
Ata agora, ademais do sistema público de emprego, outros sete portais privados sumáronse ao proxecto: Infoempleo, Monster, Tic Job, Traballando.com, Universia, FSC Insere da Fundación ONCE e Hazloposible.

Cantas ofertas de traballo ten?
Segundo anunciou a ministra, Fátima Báñez, o portal arrinca con 23.000 ofertas,  correspondentes a máis de 85.000 postos.

Como se solicita?
O primeiro é rexistrarse a través dun formulario. A inscripción permite utilizar os servizos de procura, consulta e inscripción a ofertas de traballo, creación de currículum, anunciarse para que as empresas os atopen como demandante de emprego e creación de alertas para que lle cheguen as novas ofertas por correo e/ou SMS.

Onde conseguir máis información?
No teléfono 901119999 para cidadáns e no 901 010 121 para empresas.

Onde están as ofertas?
A gran parte das ofertas do portal atópanse en España 19.706, pero tamén se recolle algunhas propostas de Alemania (51), Canadá (21) e Reino Unido (6).

Cales son os traballos máis demandados?
Por categorías, as máis demandadas son: comercial/vendas (5.154 ofertas), dependentes/información (1.311), hostelería e turismo (1.000), informática e telecomunicaciones (962). Noutras áreas destacan dereito/psicología/ciencias sociais (524 ofertas) e educación e ervicios sociais (467)

Que papel terán os autónomos?
Empleáte inclúe o primeiro portal de ámbito público para autónomos en todo o territorio. pon a disposición dos autónomos un Escaparate que lles permitirá dar a coñecer a súa propia actividade a empresas e particulares.