Emprego público (179)

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación www.boppo.depo.gal do 8 de marzo.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boppo.depo.gal do 5 de marzo.

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 7 de marzo.

As prazas están convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 7 de marzo.

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información www.boe.es do 7 de marzol.

A Consellería de Educación convoca procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira

– Corpo de profesores de ensino secundario: 834 prazas
– Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas: 30 prazas
– Corpo de profesores de música e artes escénicas: 16 prazas
– Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 138 prazas
– Corpo de mestres: 770 prazas
– Adquisición de novas especialidades no corpo de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres: 276 prazas

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente en https://sede.xunta.gal co formulario ED001A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de abril de 2019
Máis información no DOG do 7 de marzo de 2019 e en https://www.edu.xunta.es/oposicions/

75 prazas por concurso-oposición de persoal de servizos xerais do SERGAS

 

O Servizo Galego de Saúde convoca 75 prazas por concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais.

 

Requisitos: Graduado/a en educación secundaria obrigatoria, técnico (formación profesional de grao medio) ou equivalente.

 

Prazo de presentación: As solicitudes de participación poderán presentarse desde o 15 de marzo ata o 30 de abril de 2019, ambos días incluídos.

 

Modalidades das  75 prazas:

24 libres

38 promoción interna

4 persoas con discapacidade

 

Máis información: DOG Núm. 47 Xoves, 7 de marzo de 2019

As prazas están publicadas en DOCV do 4 de marzo. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 29 de marzo. www.060.es

As prazas convocadas son: 4 de técnico/a en actividades deportivas, 4 de enxeñeiro/a de obras públicas, e están convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles,
contados a partir da publicación no BOE do 4 de marzo. www.boe.es

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE.
Máis informaciÓn: www.boe.es do 4 de marzo.