Emprego público (90)

O Ministerio de Facenda e Función Pública As prazas convocadas de diversas categorías, son de aceso libre e corresponden a diversos Ministerios do Estado.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días, contados a partir da publicación de rectificación de erros o 11 de maio na páxina www.boe.es

a praza de xornada parcial (20 horas), está convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 11 de maio. www.boe.es

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE o 12 de maio. Máis información www.boe.es

As prazas están convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación o 11 de maio na páxina www.boe.es

O Concello de Castrelo de Miño necesita contratar un/ha administrativo/a.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 31 de maio de 2017.
Máis información DOG do 11 de maio de 2017

O Concello da Coruña convoca un proceso de selección para a elaboración de listas para a cobertura de prazas de Traballador/a Social.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de maio de 2017.
Máis información BOP da Coruña do 11 de maio de 2017

A Deputación de Lugo necesita contratar o seguinte persoal:
Un/ha Técnico/a Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas
Un/ha Técnico/a Medio en Sistemas Microinformáticos e Redes
Máis información no BOP de Lugo do 11 de maio de 2017

A praza é do Plan temporal denominado Vilagarcía Avanza con cargo ao programa FEDER e cunha duración de 3 anos.
O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días naturais, contados a partir da publicación na páxina www.boppo.deppo.es do 10 de maio.

As prazas están convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información www.boe.es

A Universidade de Coruña convoca concurso público para dúas prazas de profesor contratado doutor, nas áreas de Microbioloxía e Fisioloxía vexetal.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de maio de 2017.
Máis información en http://www.udc.es/pdi/concursos/concursos_contratacion/2017/172001.html