Emprego público (214)

O Concello da Coruña convoca proceso selectivo para cubrir as seguintes prazas:
  4 prazas de Oficial de cemiterios
  3 prazas de Arquitecto/a técnico/a
  6 prazas de Traballador/a social
  2 prazas de Oficial comercio interior
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 27 de maio de 2024.
Máis información no BOE do 26 de abril de 2024

O Concello da Coruña convoca 8 prazas de Bombeiro/a.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 22 de maio de 2024.
Máis información no BOE do 23 de abril de 2024

O Ministerio de Economía convoca 37 prazas de Inspectores do SOIVRE.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 22 de maio de 2024.
Máis información no BOE do 23 de abril de 2024

O Parlamento de Galicia convoca 4 prazas de Administrativo/a.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 21 de maio de 2024.
Máis información no DOG do 22 de abril de 2024

A Universidade de Santiago convoca 1 praza de Técnico/a superior de investigación.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 25 de abril de 2024.
Máis información no BOE do 5 de abril de 2024.

O Concello de Boqueixón convoca:
 
-3 postos de peóns/peoas de obras públicas.
 

O Concello de Cenlle convoca unha oposición para cubrir unha praza de Auxiliar de Biblioteca.
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de novembro de 2023
Máis información no BOE do 7 de novembro de 2023

Convocatoria de contratación de persoal docente e investigador Universidade de Valladolid
 
Remítese a convocatoria de probas selectivas para o acceso a prazas de Profesor Permanente Laboral, concurso número 2023DLLACLF3.
 
O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 9 de novembro de 2023.
 
Lembren que todos os membros das comisións de selección deben dispoñer de certificado electrónico para a firma das actas a través do portasinaturas.
 
Pode atopar toda a información na seguinte ligazón:
 
 
 
O Concello de Santa Comba convoca:
 
-2 prazas de auxiliares de axuda no fogar.
 
800 prazas no Corpo Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información do Estado
 
INSCRICIÓNS: Ata o 06/07/2023
 
REQUISITOS: Título de Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Graduado/a
 
PÁXINA WEB: www.inap.es
 
CONTACTO:
Instituto Nacional de Administración Pública
Rúa Atocha, 106 (28012 - Madrid)
Tel.: 91 273 91 00
 
Publicación: BOE 08/06/2023