Emprego público (104)

O Concello da Coruña necesita contratar o seguinte persoal:
Un/ha Técnico Superior de Medio Ambiente.
Un/ha Técnico Medio de Xestión.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de maio de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 11 de maio de 2018 e en www.coruna.es  na pestana “Concello” opción “Selección de Persoal”

O Concello de Baños de Molgas necesita contratar o seguinte persoal:
1 xefe de brigada
1 peón condutor de brigada
3 peóns de brigada
3 condutores de vehículo motobomba.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de maio de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 11 de maio de 2018

O Concello de Malpica de Bergantiños necesita contratar seis Socorristas.
Requisitos: Estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia (sección espazos acuáticos naturais)
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 25 de maio de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 10 de maio de 2018 e en www.concellomalpica.com/es

A Universidade da Coruña convoca un concurso público para cubrir catro prazas de profesor contratado doutor
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de maio de 2018.
Máis información no DOG do 9 de maio de 2018 e en http://www.udc.es/pdi/concursos/concursos_contratacion/

O Concello de Chantada necesita contratar:
1 Xefe de brigada
1 Peón condutor/a
3 Peóns
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de maio de 2018.
Máis información no BOP de Lugo do 9 de maio de 2018.

O Concello de Marín está a elaborar unha bolsa de emprego na categoría de Técnico da Administración Xeral.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de maio de 2018.
Máis información no BOP de Pontevedra do 9 de maio de 2018.

O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar necesita contratar o seguinte persoal:
Proxecto CIVIL UAV: un titulado superior.
Proxecto MARRISK: un enxeñeiro técnico.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de maio de 2018.
Máis información no DOG do 8 de maio de 2018 e en http://www.cetmar.org/ofertas-de-traballo/

O Concello de Cabanas necesita contratar unha praza de animador/a cultural e actividades recreativas.
Titulación: Técnico Superior en Animación Sociocultural, ou equivalente.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de maio de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 8 de maio de 2018

O Concello de Ribeira necesita contratar 3 técnicos de turismo.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de maio de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 8 de maio de 2018.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios está a elaborar unha lista de contratación para a Unidade de Radiofármacos PET Galicia, nas seguintes prazas:
 
TÉCNICO/A LABORATORIO NON SANITARIO
Familia Química: Laboratorio de Análise e de Control de Calidade.
Familia Química: Fabricación de Produtos Farmacéuticos, Biotecnolóxicos e Afíns.

TÉCNICO/A DE MANTEMENTO
Familia Instalación e Mantemento: Mecatrónica Industrial.
Familia Electricidade e Electrónica: Electromedicina Clínica.
Familia Electricidade e Electrónica: Mantemento Electrónico.
Familia Electricidade e Electrónica: Sistemas Electrotécnicos e Automatizados.
Familia Electricidade e Electrónica: Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos.

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN RADIOFARMACIA
Titulación de Especialista en Radiofarmacia

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de xuño de 2018
Máis información no DOG do 7 de maio de 2018 e en
https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/Documents/8861/PACTO-Listas%20Ciclotron.pdf