Emprego público (74)

O Concello de Ortigueira estáa elaborar unha bolsa integrada por persoal susceptible de ser nomeado funcionario interino da Escala de Administración Xeral
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de outubro de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 3 de outubro de 2017 e en http://ortigueira.sedelectronica.es/

A Universidade da Laguna(Santa Cruz de Tenerife), convoca este concurso público para a contratación de persoal temporal de apoio á investigación.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 23 de outubro.Máis información BOC do 29 de setembro. www.060.es

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais contados a partir da publicación no BOE do 30 de setembro. www.boe.es

O Concello de Baleira está a elborar unha bolsa de emprego para a contratación temporal de auxiliares de axuda no fogar
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de outubro de 2017.
Máis información no BOP de Lugo do 2 de outubro de 2017.

O sistema de selección é por concurso-oposición e o prazo de presentación de solicitudes, 20 días naturais contados a partir da publicación o 29 de setembro na páxina www.boppo.depo.es

O Servizo Extremeño d eSaúde, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 27 de outubro. Máis información DOE do 28 de setembro e www.060.es

O Servizo Extremeño d eSaúde, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 27 de outubro. Máis información DOE do 28 de setembro e www.060.es

O Servizo Extremeño d eSaúde, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 27 de outubro. Máis información DOE do 28 de setembro e www.060.es

O Servizo Extremeño d eSaúde, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 27 de outubro. Máis información DOE do 28 de setembro e www.060.es

O Servizo Extremeño d eSaúde, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 27 de outubro. Máis información DOE do 28 de setembro e www.060.es