Emprego público (87)

A Universidade da Coruña, convoca esta praza temporal(18 meses) como colaborador en proxectos de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 16 de febreiro.
Máis información www.udc.es

A Universidade da Coruña, convoca esta praza temporal (18 meses), como colaborador en proxectos de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 15 de febreiro de 2017.
Máis información www.udc.es

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 8 de marzo. Máis información DOE do 16 de febreiro.
www.060.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE o 16 de febreiro. www.boe.es

O Ministerio de Emprego e Seguridade Social, advertido erro na convocatoria, abre novo prazo de 20 días hábiles , nesta convocatoria de médicos polo sistema de concurso-oposición.
Máis información boe do 16 de febreiro, www.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE o 15 de febreiro.
www.boe.es

As bolsas son de prácticas laborais con destino ao Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra para o ano 2017.
A dotación económica das bolsas é de 800 € ao mes. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOPPO do 14 de febreiro.
Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/02/14/2017003560

As prazas son convocadas, polo sistema de oposición. O novo prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE do 14 de febreiro.
Máis información www.boe.es

A Universidade da Coruña, convoca esta praza temporal (7 meses) como colaborador en proxectos de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 13 de febreiro na páxina www.udc.es

A Universidade da Coruña, convoca esta praza temporal (6 meses) como colaborador en proxectos de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 13 de febreiro na páxina www.udc.es