Emprego público (141)

O Concello de Cee convoca unha bolsa de emprego no posto de oficial de primeira de mantemento de polideportivos.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de outubro de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 30 de setembro de 2021.

Condutor/a na USC

Xul 13, 2021

A Universidade de Santiago de Compostela convoca 1 praza de condutor/a.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de agosto de 2021.
Máis información no DOG do 13 de xullo de 2021 e en https://www.usc.gal/gl/servizos/plan_pas/convocatorias.html

A Universidade Rey Juan Carlos convoca probas selectivas para cubrir 7 prazas da Escala de Axudantes de Oficios
As solicitudes de participación poderanse presentar ata o 26 de xullo de 2021
Máis información no BOE do 5 de xullo de 2021 e en www.urjc.es 

A Universidade de Santiago de Compsotela convoca probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional técnico/a superior de linguas modernas, perfil español para estranxeiros.
O prazo para presentarse estará aberto ata o 12 de xullo de 2021
Máis información no DOG do 21 de xuño de 2021 e en http://www.usc.es/gl/servizos/plan_pas/convocatorias.html

Gustaríache traballar nas institucións da Unión Europea?

Nesta web tes toda a información:  https://epso.europa.eu/home_es

O Concello de Mondoñedo necesita contratar 2 Auxiliares de Policía Local
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de maio de 2021.
Máis información no BOP de Lugo do 12 de maio de 2021

O Concello de Vilasantar necesita contratar 3 peóns/peoas.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de maio de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 26 de abril de 2021.

O Diario Oficial de Galicia do 20 de abril de 2021 publícase a Oferta de Emprego Público (OEP) da Administración Xeral da Xunta de Galicia para o ano 2021 que inclúe un total de 1.006 prazas de acceso libre.

O maior número de prazas de acceso libre concéntrase na escala de auxiliares de clínica con 140 prazas; na escala de axentes técnicos facultativos con 101 prazas na especialidade en xardín de infancia; ou na escala de técnicos facultativos con 28 prazas na especialidade de educadores ou 19 na especialidade de enfermaría. Tamén se inclúen 46 prazas para a escala de enxeñeiros técnicos; 45 prazas na escala de enxeñeiros; 34 para a escala de ciencias; ou 13 prazas para a escala de xerocultor. A todas estas prazas poderá acceder calquera persoa que cumpra os requisitos esixidos nas correspondentes convocatorias, e as probas desenvolveranse a través do sistema de concurso-oposición.

En canto ao eido administrativo, destacan 77 prazas para o corpo superior (A1), 79 para o corpo de xestión (A2), 51 para o corpo administrativo (C1), 62 para o corpo auxiliar (C2) e 47 prazas para a agrupación profesional de persoal subalterno (AP).

DOG do 20 de abril de 2021

O Concello de Baralla necesita contratar xuíz de paz substituto.
Non se pide ningunha titualción específica.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 22 de abril de 2021
Máis información no BOP de Lugo do 8 de abril de 2021

Convocatoria do proceso selectivo para a selección e nomeamento como funcionario/a interino/a por programa dun/dunha técnico/a de contratación pertencente a escala de administración xeral, subescala técnica, clase superior, subgrupo A2


Presentación de solicitudes do 30 de decembro de 2020 ao 13 de xaneiro de 2021.


Acceso á convocatoria: BOP da Coruña Nº 223 - Martes, 29 de decembro de 2020