Emprego público (70)

O tribunal superior de Xustiza de galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz sustituto do concello de Ponteceso.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 5 de xullo de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 20 de xuño de 2017.

O tribunal superior de Xustiza de galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz sustituto do concello de Malpica de Bergantiños.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 5 de xullo de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 20 de xuño de 2017.

A Universidade da Coruña, convoca esta praza como colaborador en proxectos. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 15 de xuño na páxina www.udc.es

As prazas convocadas son polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 19 de xuño. www.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición en turno libre. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE do 19 de xuño.
Máis información: www.boe.es

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días contados a partir da publicación no BOPPO do 15 de xuño. Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/06/15/2017025072

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE do 15 de xuño.
Máis información www.boe.es

A Universidade de Vigo convoca un concurso para contratar o seguinte profesorado

Profesor/a axudante doutor/a.
Fisioterapia
Análise Xeográfica Rexional
Proxectos de Enxeñaría
Ciencia dos Mat. e Enxen. Metalúrxica
Mec. de Medios Cont. e Teoría das Estrut.
Enxeñería Agroforestal
Didáctica da Lingua e a Literatura
Didáctica das Ciencias Experimentais
Socioloxía
Dereito do Traballo e da S. Social
Comunicación Audiovisual e Publicidade

Profesor/a asociado/a T3
Fisioterapia
Ciencias e Técnicas Historiográficas
2 prazas de Escultura
Pintura
Debuxo
Enxeñaría eléctrica
Tecnoloxía de Alimentos
Enxeñ. Cartográf., Xeodés. e Fotogramet.
2 prazas de Linguaxes e Sistemas Informáticos
2 prazas de Teoría e Historia da Educación
Dereito Mercantil
Filosofía do Dereito
2 prazas de Dereito Administrativo
3 prazas de Didáctica da Expresión Corporal
Didáctica da Expresión Musical
Didáctica da Expresión Plástica
Didáctica da Lingua e a Literatura
3 prazas de Economía Financeira e Contabilidade
Organización de Empresas
3 prazas de Xornalismo
2 prazas de Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Ciencia Política e da Administración
Dereito do Traballo e da S. Social
2 prazas de Dereito Financeiro e Tributario
Comunicación Audiovisual e Publicidade
 
Lista de espera
Fisioterapia
Estatística e Investigación Operativa
Estratigrafía
Filoloxías Galega e Portuguesa
2 prazas de Tradución e Interpretación
Enxeñaría Eléctrica
Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dereito Mercantil
Dereito Constitucional
Dereito Internal. Público e Rela. Internac
Dereito Penal
Dereito Procesual
Economía Aplicada  
Economía Financeira e Contabilidade
Fundamentos da Análise Económica
Organización de Empresas
Filosofía Moral
 
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 29 de xuño de 2017
Máis información no DOG do 19 de xuño e en http://persoal.uvigo.es

O Concello de Vilasantar fai unha convocatoria para a adxudicación dunha licenza de taxi
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de xullo de 2017
Máis información no BOP da Coruña do 19 de xuño

O Concello de Boborás necesita contratar un/ha arquitecto técnico.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de xuño de 2017
Máis información no BOP de Ourense do 15 de xuño