Emprego público (110)

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais, contados a partir da publicación na páxina www.boppo.depo.gal do 13 de abril.
www.tomino.gal

A praza está convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 13 de abril, na páxina www.boppo.depo.gal

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles, contados a partir da publicación o 16 de abril na páxina www.boppo.depo.gal

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información www.boe.es do 11 de abril.

O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE o 10 de abril.
Máis información: www.boe.es do 10 de abril.

O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE o 10 de abril.
Máis información: www.boe.es do 10 de abril.

O Concello de Monforte de Lemos necesita contratar un/ha peón especialista para o servizo de parques e xardíns.
O prazo para enviar solicitudes estará aberto ata o 7 de maio de 2018.
Máis información no BOP de Lugo do 16 de abril de 2018 e en www.monfortedelemos.es

O Concello de Monforte de Lemos está a elaborar unha lista de reserva de auxiliar administrativo.
O prazo para enviar solicitudes estará aberto ata o 7 de maio de 2018.
Máis información no BOP de Lugo do 16 de abril de 2018 e en www.monfortedelemos.es

O Concello de Vilamartín de Valdeorras necesita contratar un/ha Condutor/a tractor desbrozadora.
O prazo para enviar solicitudes estará aberto ata o 24 de abril de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 14 de abril de 2018

O Concello de Arzúa necesita contratar un/ha técnico en turismo.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2018.
Máis información nos anuncios do DOG do 16 de abril de 2018.
As bases poden consultarse no BOP da Coruña do 16 de abril de 2018.