Emprego público (141)

O Concello de Laza fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 20 de xullo de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 29 de xuño de 2020

O Concello de Barbadás necesita contratar un/ha arquitecto técnico
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 10 de xullo de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 27 de xuño de 2020

O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar fai unha convocatoria para a selección dun/ha enxeñeiro/a técnico/a para o proxecto RADARonRAIA.
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 17 de xullo de 2020
Máis información no DOG do 26 de xuño de 2020 e en https://cetmar.org/trabajo

O Concello da Fonsagrada necesita contratar persoal para a brigada contra incendios:
1 xefe/a brigada
3 condutores/as
4 peóns/peoas
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 6 de xullo de 2020
Máis información no BOP de Lugo do 25 de xuño de 2020

O Concello de Mañón fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 15 de xullo de 2020.
Máis información no BOP da Coruña do 23 de xuño de 2020

O Concello de Teo convoca unha bolsa de emprego para a contratación, con carácter temporal, de educadores/as infantís das escolas infantís municipais.
Prazo: ata o 6 de xullo de 2020
Bases: Boletín Oficial da provincia da Coruña nº 73, do 26 de maio de 2020
Convocatoria: DOG do 19 de xuño de 2020

O Concello da Pastoriza necesita 2 peóns/peoas para o servizo de limpeza, desbroce e mantemento da rede viaria municipal
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 6 de xullo de 2020
Máis información no BOP de Lugo do 19 de xuño de 2020

O Concello de Neda fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 10 de xullo de 2020.
Máis información no BOP da Coruña do 19 de xuño de 2020

O Concello de Porto do Son necesita contratar 4 Auxiliares de Policía Local
O prazo estará aberto ata o 6 de xullo de 2020.
Máis información no BOP da Coruña do 19 de xuño de 2020

O Concello de Cervo fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 8 de xullo de 2020.
Máis información no BOP de Lugo do 16 de xuño de 2020