Emprego público (149)

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información www.boe.es do 19 de novembro.

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 19 de novembro.

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 19 de novembro.

Prazo de 15 días hábiles. Máis información: www.boppo.depo.gal do 18 de novembro

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información www.boe.es do 17 de novembro.

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, a partir da publicación o 17 de novembro no BOE. www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14345.pdf

Convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, a partir da publicación o 17 de novembro no BOE. www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14345.pdf

Convocadas (advertido error), polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles desde a publicación no BOE.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/06/pdfs/BOE-A-2020-13742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/14/pdfs/BOE-A-2020-14232.pdf

O Servizo Galego de Saúde abre un prazo de inscrición de aspirantes nas listas de selección temporal de persoal estatutario da categoría de celador/a, polo sistema de acceso reservado a persoas que acrediten unha discapacidade intelectual.
As solicitudes poden presentarse desde o día 16 de novembro ata o 15 de decembro de 2020.
Máis información no DOG do 13 de novembro de 2020 e en www.sergas.es

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles. Máis información: www.boe.es do 7 de novembro.