Emprego público (65)

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 14 de novembro.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 14 de novembro.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 14 de novembro.

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE do 8 de novembro.
Máis información www.boe.es

O Concello de Baralla necesita contratar tres Peóns
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 29 de novembro de 2017
Máis información no BOP de Lugo do 16 de novembro de 2017

O Concello de Sarria necesita contratar un/ha Peón
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 27 de novembro de 2017
Máis información no BOP de Lugo do 16 de novembro de 2017

O Instituto Galego da Calidade Alimentaria necesita contratar un/ha  técnico I para o proxecto de investigación denominado Tecnoloxías para a detección rápida e control sectorial do impacto das micotoxinas na nutrición animal en Galicia (GALAC).
Prazo: 29 de novembro de 2017
http://mediorural.xunta.gal/nc/areas/investigacion_e_formacion/instituto_galego_da_calidade_alimentaria/documentacion/persoal

O Concello de Coles necesita contratar 8 auxiliares de axuda no fogar
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 24 de novembro de 2017
Máis información no BOP de Ourense do 15 de novembro de 2017

O concello de Ribadavia está a elaborar unha lista para a provisión temporal de postos de auxiliares de axuda no fogar
O prazo de presentación das candidaturas estará aberto ata o 1 de decembro de 2017
Máis información no BOP de Ourense do 11 de novembro de 2017

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información: www.boe.es do 10 de novembro.