Emprego público (179)

O concello de Burela necesita contratar un/ha Axente TIC para o CeMIT.
O prazo estará aberto ata o 22 de marzo de 2019
Máis información no BOP de Lugo do 15 de marzo de 2019

O concello de Monterrei necesita contratar 2 peóns de obras públicas.
O prazo estará aberto ata o 25 de marzo de 2019
Máis información no BOP de Ourense do 15 de marzo de 2019 e en www.monterrei.es 

O concello de Vilarmaior necesita contratar un/ha técnico deportivo.
O prazo estará aberto ata o 25 de marzo de 2019
Máis información no BOP da Coruña do 15 de marzo de 2019.

As prazas están convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información: www.boe.es do 14 de marzo.

As prazas están convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información: www.boe.es do 14 de marzo.

As prazas están convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 13 de marzo.
www.boe.es

A praza está convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 13 de marzo.

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información: www.boe.es do 13 de marzo.

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 12 de marzo.

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 12 de marzo.