Emprego público (44)

O Servizo Galego de Saúde inicia o prazo para a inscrición de aspirantes á formalización de nomeamentos estatutarios temporais de enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria.
A formalización das solicitudes de inscrición efectuarase a través do currículo profesional habilitado electronicamente (FIDES/Expedient-e/Sección de Procesos) ao cal se accederá a través de www.sergas.es
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de agosto de 2017.
Máis información no DOG do 4 de xullo de 2017 e en http://www.sergas.es/Recursos-Humanos?idcatgrupo=11029

A Universidade de Almería convoca concurso de acceso a prazas de corpos de docentes universitarios.
O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 24 de xullo de 2017
Máis información no BOE do 3 de xullo de 2017 e en http://www.ual.es

A Universidade de Córdoba convoca concurso de acceso a prazas de corpos de docentes universitarios.
O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 1 de agosto de 2017
Máis información no BOE do 3 de xullo de 2017
http://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-emprego/persoal-docente-funcionario

A Deputación de Córdoba necesita contratar:
Unha praza de Técnico de Grao Medio (Deportes)
Unha praza de Oficial 1.ª Fontaneiro
Unha praza de Oficial Maquetador/Deseñador
Dúas prazas de Servizos Xerais
Dúas prazas de Arquitecto
Cinco prazas de Arquitecto Técnico
Dúas prazas de Enxeñeiro Técnico Industrial
O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 1 de agosto de 2017
Máis información no BOE do 3 de xullo de 2017

O concello de San Sebastián necesita cubrir 17 prazas de Técnico/a en Traballo Social
O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 24 de xullo de 2017
Máis información no BOE do 3 de xullo de 2017

A Consellería de Política Social convoca axudas para a posta en marcha de experiencias piloto destinadas á atención de nenas e nenos de ata tres anos de idade, mediante o establecemento dunha casa niño, nos núcleos rurais do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia en que non exista ningún outro recurso de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade

Requisitos para ser persoas beneficiarias:
a) Estar en posesión ou contar, cando menos, cunha persoa socia, no caso de cooperativas de traballo asociado, de calquera das titulacións que se recollen a seguir, ou equivalente, ou da formación ou experiencia seguintes:
1º. Técnico/a superior en educación infantil.
2º. Grao en mestre/a de educación infantil/educación primaria.
3º. Grao en pedagoxía, psicoloxía ou educación social.
4º. Diploma que acredite ter realizado o curso de formación integral ou o curso de formación complementaria para futuros/as profesionais das casas niño impartidos pola Xunta de Galicia.
5º. Formación acreditada en áreas relacionadas coa atención á infancia e coidados infantís, ou experiencia profesional acreditada neste ámbito.
b) Residir nun núcleo rural en que non exista ningún recurso de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade, ou facelo con anterioridade á posta en marcha da experiencia piloto.
c) Contar cun inmoble nun núcleo rural en que non exista ningún recurso de atención continuada á infancia de ata tres anos de idade

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co código de procedemento BS403C
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de xullo de 2017
Máis información no DOG do 23 de xuño de 2017

O Ministerio de Defensa, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 29 de maio na páxina www.boe.es

O Concello de Sanxenxo convoca oposicións de auxiliares de policía local e socorristas acuáticos e sanitarios.

Instancias auxiliares da policía: presentaranse no Rexistro do Concello de Sanxenxo dende o 5 de maio ata o 15 de maio de 2017.

Instancias socorristas acuáticos e sanitarios: presentaranse no Rexistro do Concello de Sanxenxo dende o 5 de maio ata o 24 de maio de 2017.

Máis información: www.sanxenxo.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de resentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información boe do 27 de abril. www.boe.es

A Xunta aproba a oferta de emprego público correspondente aos corpos docentes para o ano 2017:

Corpo de mestres: 400.
Corpo de profesores de ensino secundario: 540.
Corpo de profesores de música e artes escénicas: 23.
Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 80.

Máis información no DOG do 7 de abril de 2017