Emprego público (110)

O Concello de Tordoia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 27 de novembro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 6 de novembro de 2018

O Concello de Noia está a elaborar unha bolsa de traballo de persoal funcionario.
O prazo estará aberto ata o 26 de novembro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 5 de novembro de 2018

O Concello de Cedeira convoca unha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos ou contratacións laborais temporais para o posto de subalterno.
O prazo estará aberto ata o 26 de novembro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 5 de novembro de 2018

O Concello de Taboadela fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular e substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 23 de novembro de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 3 de novembro de 2018

A praza está convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 5 de novembro.

A praza está convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 5 de novembro.

As prazas convocadas son 5 de educador/a especialista e 5 de cociñeiro/a , e son por concurso-oposición.O prazo de presentación son 20 días hábiles. Máis información: www..boe.es do 2 de novembro.

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. Máis información: www.boe.es do 30 de outubro.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 30 de outubro.

O Concello de Cedeira necesita contrata un/ha arquitecto/a tecnico/a - aparellador/a.
O prazo estará aberto ata o 19 de novembro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 29 de outubro de 2018