Emprego público (178)

O Concello do Barco de Valdeorras está a elaborar unha bolsa de emprego de axudante de cociña e limpeza para a Escola Infantil Municipal
Prazo: 8 de marzo de 2021  
Máis información no BOP de Ourense do 22 de febreiro de 2021.

O Concello do Barco de Valdeorras está a elaborar unha bolsa de emprego de profesores/as de música para o Conservatorio Municipal e para a Escola de Música Municipal.
Prazo: 8 de marzo de 2021  
Máis información no BOP de Ourense do 22 de febreiro de 2021.

O Concello da Pobra do Caramiñal está a elaborar unha bolsa de emprego para persoal técnico de museos
Máis información no BOP da Coruña do 22 de febreiro de 2021

O Concello de Ferrol necesita contratar 2 postos de chofer de guindastre
Prazo: 8 de marzo de 2021
Máis información no BOP da Coruña do 22 de febreiro de 2021

O Concello de Arteixo necesita contratar un/ha Capataz do servicio de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos.
Prazo: 8 de marzo de 2021
Máis información no BOP da Coruña do 22 de febreiro de 2021

O Concello de Lousame está a elaborar unha bolsa de emprego de Terapeuta ocupcional.
Prazo: 24 de marzo de 2021
Máis información no BOP da Coruña do 23 de febreiro de 2021

O prazo de presentacion de solicitude é de 15 dias naturais desde a publicación o 19 de febreiro na paxina www.boppo.depo.gal
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/02/19/2021006688

Convocada por concurso-oposición, o prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles.
Máis información: www.boppo.depo.gal do 18 de febreiro.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/02/18/2021006839

Convocada polo sistema de concurso-oposicion. Prazo 20 dias naturais desde a publicacion o 18 de febreiro na paxina www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2492.pdf

Convocadas polo sistema de oposicion. O prazo de presentacion de solicitudes é 20 días hábiles.
Máis información: www.boe.es do 18 de febreiro.