Emprego público (87)

O concello de Miño necesita contratar un/ha Educador/a Familiar

Requisitos:
Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Grao en educación social ou equivalente; Grao de mestre ou mestra de educación infantil/primaria ou equivalente; Grao en traballo social ou equivalente; Grao en pedagoxía ou equivalente; Grao en psicoloxía ou equivalente; Grao en socioloxía ou equivalente; Máster en psicopedagoxía ou equivalente.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de marzo.
Máis información no BOP da Coruña do 10 de marzo de 2017

O Concello de Arteixo necesita contratar o seguinte persoal:

Un/ha operario de servizos adscrito a Medio Ambiente
Un/ha vixiante medioambiental

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de marzo.
Máis información no BOP da Coruña do 10 de marzo de 2017.

As bolsas son convocadas para titulados universitarios (principalmente con formación en enxeñería e informática), cun contrato temporal en prácticas de 24 meses. Os interesados deberán presentar a súa solicitude na web do Portal de emprego de Aena.
Máis información: www.060.es

http://empleo.aena.es/empleo/

O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación oferta estas prazas mediante contratos de persoal de alta dirección. O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, contados a partir da publicación o 9 de marzo de 2017.
Máis información www.boe.es

As prazas están convocadas no Boletín Oficial do Principado de Asturias do 8 de marzo. Máis información www.060.es

As prazas son convocadas polo Servizo de Saúdo do Principado de Asturias, para diversas especializades. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 5 de abril.
Máis información BOPA do 8 de marzo. www.060.es

As prazas son convocadas, polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 7 de marzo, www.boe.es

As prazas pertenecen ao grupo de Agrupacións Profesionais, son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais,
contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 7 de marzo, www.boe.es

O Concello de Monforte de Lemos necesita contratar o seguinte persoal:
Un/ha enfermeiro/a para o I.M. de Drogodependencia
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de marzo de 2017.
Máis información no BOP de Lugo do 7 de marzo de 2017

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE o 6 de marzo . www.boe.es