Emprego público (50)

As prazas (serás convocadas cando se publiciten no BOE) esixen unha titulación de licenciados/as en Psicopedagoxía e estudos primarios respectivamente, convócase polo sistema de concurso-oposición.

A bolsa está convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no a páxina www.bop.dicoruna.es do 8 de setembro.

A praza está convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información www.boe.es do 7 de setembro.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información www.boe.es do 6 de setembro.

As prazas son 1 de letrado/a, 1 de cociñeiro/a, 1 de axudante/a de cociña, 1 de celador/a e 1 de mozo/a de servizo. Todas convocadas polo sistema de concurso-oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE do 6 de setembro. Máis información: www.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE do 6 de setembro. Máis información www.boe.es

As prazas son convocadas por turno libre. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 5 de setembro.
Máis información: www.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 5 de setembro. www.boe.es

No BOPC 149 do 8 de agosto de 2017, publicáronse as bases desta bolsa de emprego. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días desde a publicación o 4 de setembro no DOGA. Máis información www.doga.gal

Esta praza será convocada ó día seguinte do anuncio no BOE. Será convocada por oposición en quenda libre. A información desta praza está na páxina do Concello de Oroso.