Emprego público (123)

Prazas de persoal docente e investigador contratado na Universidade da Coruña

A Universidade da Coruña publica a convocatoria dun concurso público prazas de persoal

docente e investigador contratado.

ANUNCIO do 17 de xullo de 2019 polo que se dá publicidade da resolución

da mesma data pola que se convocan a concurso público prazas de persoal

docente e investigador contratado.

Máis información: DOG Núm. 141 Venres, 26 de xullo de 2019

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190726/AnuncioG2017-170719-0001_gl.pdf

O Ministerio de Xustiza convoca 1.476 plazas no Corpo de Xestión Procesal e Administrativa
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de agosto de 2019.
Máis información no BOE do 15 de xullo de 2019

O Concello de Guntía necesita contratar persoal para a brigada contra incendios forestais.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de xullo de 2019.
Máis información no BOP de Lugo do 16 de xullo de 2019 e en www.guntin.es

O Concello do Páramo necesita contratar persoal para as brigadas contra incendios forestais.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de xullo de 2019.
Máis información no BOP de Lugo do 26 de xuño de 2019

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles desde a publicación o 20 de xuño.
Máis información: www.boppo.depo.gal do 20 de xuño

As prazas convocadas por ingreso libre son:
1.444 do Corpo Auxiliar administrativo.
2.029 do Corpo Administrativo.
385   do Corpo de técnicos/as Auxiliares de informática.
681   do Corpo de Xestión.
218   do Corpo de Xestión de Sistema e Informática.
O sistema de selección é por oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información: BOE do 17 de xuño.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9062.pdf

No DOG do 5 de abril de 2019 pubícase a oferta de emprego público da Xunta de Galicia para 2019
Total de prazas: 1.543
Máis información en www.xunta.es/funcion-publica

O prazo de presentación de solicitudes é de 8 días. Máis información: www.boppo.depo.gal do 22 de marzo.

No DOG do 21 de febreiro de 2019 publícase a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

Oferta de emprego público dos corpos docentes

Corpo de mestres: 770
Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 138
Corpo de profesores de ensino secundario: 834
Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas: 30
Corpo de profesores de música e artes escénicas: 16

A Deputación de Lugo conta cunha axencia de colocación donde podes ver ofertas de emprego na provincia:

https://deputacionlugo.portalemp.com/index.php?lng=gl