Emprego público (95)

A Universidade da Coruña, convoca esta praza como colaborador/a en proxectos de investigación.  O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 12 de febreiro. www.udc.gal

A Universidade da Coruña convoca 1 praza de enxeñeiro/a en informática e outra de doutor/a en estatística ou investigación de operacións, como colaboradores/as en proxectos de investigación.
O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 12 de febreiro. Máis información: www.udc.gal

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles, contados a partir da publicación na páxina www.boppo.depo.gal do 12 de febreiro.

As bases desta convocatoria están www.bde.es-empleo y becas. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 28 de febreiro. Máis información www.boe.es do 13 de febreiro.

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, convoca estas prazas de laboral temporal. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 27 de febreiro. Máis información: www.060.es e Publicado Centro de Información Administrativa o 13 de febreiro.

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais contados a partir da publicación o 13 de febreiro na páxina www.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE do 13 de febreiro.
www.boe.es

A Fundación Rof Codina fai unha convocatoria dunha praza para substituír a facultativa titular do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.
O prazo de entrega de solicitudes estará aberto ata o 27 de febreiro de 2018
As bases están dispoñibles en www.rofcodina.org

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz do Concello de Entrimo.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 26 de febreiro de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 12 de febreiro de 2018.

O Concello de Guitiriz fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 5 de marzo de 2018.
Máis información no BOP de Lugo do 13 de febreiro de 2018.