Emprego público (168)

Xenética Fontao abre un prazo para a inscrición nas seguintes listaxes
- Oficiais de 2ª peóns.
Prazo: 31 de xaneiro de 2022
http://www.xeneticafontao.com/perfil.php 
DOG do 20 de xaneiro de 2022

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 18 de xaneiro
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/18/pdfs/BOE-A-2022-783.pdf

 

Convocada por concurso-oposición. O prazo é de 20 días desde a publicación o 17 de xaneiro na páxina www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-682.pdf

 

Convocada por concurso-oposición. O prazo é de 20 días desde a publicación o 17 de xaneiro na páxina www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-683.pdf

 

Convocada por concurso-oposición. O prazo é de 20 días desde a publicación o 17 de xaneiro na páxina www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-681.pdf

1 praza traballador social e 1 axente. Máis información: www.boppo.depo.gal do 18 de xaneiro.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/01/18/2022001290

 

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días desde a publicación o 18 de xaneiro no BOE
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/18/pdfs/BOE-A-2022-781.pdf

 

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais desde a publicación o 18 de xaneiro no BOE
Máis información: www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/18/pdfs/BOE-A-2022-775.pdf

 

Convocadas por oposición. O prazo é 20 días naturais desde a publicación o 17 de xaneiro www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-679.pdf

O Concello de Trabada convoca unha bolsa de emprego para a contratación con carácter temporal de de auxiliares de Axuda no Fogar.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 1 de febreiro de 2022.
Máis información no BOP de Lugo do 18 de xaneiro de 2022.