Emprego público (66)

O Concello de Sada neceista contratar un/ha animador/a sociocultural e un/ha técnico de orientación laboral
Prazos:
Animador/a sociocultural: 19 de outubro de 2017
Técnico de orientación laboral: 20 de outubro de 2017
Máis información no BOP da Coruña do 16 de outubro de 2017

O Concello de Baleira necesita contratar dúas/dous auxiliares de axuda no fogar en réxime de persoal laboral a tempo completo.
O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o 6 de novembro de 2017
Máis información no DOG do 16 de outubro de 2017 e en  www.concellobaleira.es

A Universidade de Santiago de Compostela convoca concurso público para a elaboración dunha lista de agarda de persoal docente e investigador contratado interino, para cubrir as necesidades docentes de distintas áreas de coñecemento para o curso académico 2017/18.
Solicitudes: http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/solicitudes.html
Prazo: 7 de novembro de 2017
Máis información no DOG do 16 de outubro de 2017.

O Concello de Ames convoca un proceso para a contratación e elaboración dunha bolsa de traballo nos seguintes postos:

Peóns de brigada
Responsable de brigada
 
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de outubro de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 13 de outubro de 2017

O Concello de Castro Caldelas necesita contratar 1 axente TIC para a aula CeMIT
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de outubro de 2017
Máis información no BOP de Ourense do 13 de outubro de 2017 e en www.castrocaldelas.es/index.php/gl/

As bolsas están convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 30 días naturais, contados a partir da publicación o 13 de outubro na páxina www.boppo.depo.es

A Comunidade Autónoma Valenciana, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 10 de novembro. Máis información DOCV do 10 de outubro. www.060.es

As bolsas son de profesores ESO, FP, Artes Plásticas e Deseño e varias de perfil bilingüe. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 13 de novembro. Máis información BOJA do 13 de outubro. www.060.es

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días. Máis información: www.boe.es do 13 de outubro.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días, a partir da publicación no BOE do 11 de outubro.
Máis información: www.boe.es