Emprego público (104)

O Concello de  Xunqueira de Espadanedo necesita contratar o seguite persoal:
1 chofer de rozadora
2 operarios/as de servizos múltiples
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de maio de 2018
Máis información no BOP de Ourense do 22 de maio de 2018

A Mancomunidade de Municipios de Verín necesita contrata un/ha Traballador/a social e un/ha Educador/a Social.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 29 de maio de 2018
Máis información no BOP de Ourense do 22 de maio de 2018 e en www.mancoverin.es

O Concello de Paradela necesita contratar o seguite persoal:
3 condutores/as de vehículo motobomba
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 1 de xuño de 2018
Máis información no BOP de Lugo do 22 de maio de 2018 e en www.paradela.es

O Concello de Viveiro necesita contratar persoal para a oficina de Turismo.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 1 de xuño de 2018
Máis información no BOP de Lugo do 22 de maio de 2018 e en www.viveiro.es

O Concello de Viveiro está a elaborar listas de emprego provisionais na categoría de conserxe, en instalacións deportivas, centros educativos ou centros sociais.
Máis información no BOP de Lugo do 22 de maio de 2018 e en www.viveiro.es

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación o 21 de maio , na páxina www.boppo.depo.gal

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais, contados a partir da publicación no BOPPO do 18 de maio. www.boppo.depo.gal

O Ministerio de Facenda, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE o 21 de maio. Máis información www.boe.es

As prazas convocadas son 365 do exército de terra,mar e aire e 65 do Corpo da Garda Civil. O Sistema de selección é por concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais, contados a partir da publicación no BOE o 21 de maio. www.boe.es

As prazas convocadas son 365 do exército de terra,mar e aire e 65 do Corpo da Garda Civil. O Sistema de selección é por concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais, contados a partir da publicación no BOE o 21 de maio. www.boe.es