Emprego público (54)

A Universidade de Santiago de Compostela convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador polo procedemento de urxencia.
Areas de coñecemento:
Análise Matemática.
Estatística e Investigación Operativa.
Psicoloxía Evolutiva e da Educación.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de xullo de 2017
Máis información no DOG do 21 de xuño de 2017 e en http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/solicitudes.html

A Universidade de Santiago convoca a concurso público prazas de persoal docente e investigador contratado
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de xullo de 2017
Máis información no DOG do 20 de xuño de 2017 e en http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado

A Autoridade Portuaria de Vigo realiza a convocatoria dun posto de traballo para cubrir unha praza mediante contrato temporal de relevo ao 75 % da xornada.
1 praza de administrativo-concurso de méritos.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de xuño de 2017
As bases da convocatoria e os impresos de solicitude están dispoñibles na páxina web www.apvigo.com  e no DOG do 20 de xuño de 2017

O tribunal superior de Xustiza de galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz sustituto do concello de Lousame.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 5 de xullo de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 20 de xuño de 2017.

O tribunal superior de Xustiza de galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz sustituto do concello de Ponteceso.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 5 de xullo de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 20 de xuño de 2017.

O tribunal superior de Xustiza de galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz sustituto do concello de Malpica de Bergantiños.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 5 de xullo de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 20 de xuño de 2017.

O Concello de Burela necesita contratar o seguinte persoal:
1 xefe de brigada
1 peón condutor
3 peóns
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de xuño de 2017
Máis información no BOP de Lugo do 20 de xuño

A Universidade da Coruña, convoca esta praza como colaborador en proxectos. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 15 de xuño na páxina www.udc.es

A bolsa ten unha duración de 3 meses, e un importe según o nivel de 800 ou 700 euros. O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles.
Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/06/19/2017025613

As prazas convocadas son polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 19 de xuño. www.boe.es