Emprego público (123)

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 11 de xuño.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información: www.boe.es do 11 de xuño.

O Concello de Bóveda necesita contratar un/ha auxiliar administrativo/a
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 8 de xullo de 2019.
Máis información no BOP de Lugo do 11 de xuño de 2019

A Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos necesita contratar persoal:
http://www.epseaga.com/?q=gl/node/4046

Requírese titulación oficial universitaria, un mínimo de 240 créditos europeos, e coñecemento avanzado do idioma inglés. Os prazos de presentación de solicitudes son:
18 de xuño técnico/a de recursos humáns, e 2 de xullo técnico/a especialista.
Máis información: www.bde.es-empleo

https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/

O Centro Universitario da Defensa na Escola Naval Militar de Marín convoca concurso público para a contratación de persoal docente para as seguintes categorías:

Profesor contratado doutor: 15 prazas
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 5 de xullo de 2019.
Máis información no DOG do 10 de xuño de 2019

O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, contados a partir da publicación no boppo do 10 de xuño. www.boppo.depo.gal

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. O sistema de selección é por oposición. Máis información: www.boe.es do 10 de xuño.

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE o 10 de xuño.