Emprego público (87)

As prazas convocadas son: 6 de persoal técnico de xestión de residuos municipais, 12 de mestres/as composteiros/as e 2 de persoal xestión económica-administrativa(A2).
Estas prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días naturais. Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/03/15/2017006435

O Concello de Amoeiro necesita contratar un/ha condutor de tractor rozadora.
O prazo para a presentación de solicitudes está aberto ata o 23 de marzo de 2017.
Máis información no BOP de Ourense do 16 de marzo de 2017 e e na páxina web www.amoeiro.gal

A Universidade da Coruña, convoca esta praza temporal (20 meses), como colaborador/a en proxectos de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 14 de marzo. Máis información: www.udc.es

A Universidade da Coruña convoca esta praza (7 meses), como colaborador/a en proxectos de investigación. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días desde a publicación o 13 de marzo.
Máis información www.udc.es

As bolsas son convocadas en réxime de concorrencia competitiva,  e destinada a persoas con titulación universitaria ou ciclos formativos superiores de formación profesional, sen experiencia laobral na súa titulación.
A dotación económica das bolsas é de 800 euros e 700 euros respectivamente.
Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/03/13/2017006078

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días, desde a publicación o día 13 de marzo na páxina www.boppo.depo.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días, desde a publicación o día 13 de marzo na páxina www.boppo.depo.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días, desde a publicación o día 13 de marzo na páxina www.boppo.depo.es

A praza convocada é en réxime de funcionario/a interino/a , e convocada polo sistema de oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación na páxina www.boppo.depo.es do 10 de marzo.

As prazas convocadas polo sistema de oposición son: 1 de enxeñeiro técnico industrial, 2 de traballador social e 1 de xefe de explotación. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 10 de marzo. www.boe.es