Emprego público (120)

A bolsa de interino/a, está convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación na páxina ww.boppo.depo.gal do 15 de marzo.

O Goberno Autónomo de Aragón, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 3 de abril.
Máis información: BOA do 14 de marzo. ww.060.es, http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009434223636

O Goberno Autónomo de Aragón, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 3 de abril.
Máis información: BOA do 14 de marzo. ww.060.es, http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009434223636

As prazas de funcionario, requiren unha titulación de medicina veterinaria, agricultura, química. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 17 de abril.
Máis información: DOUE do 15 de marzo. www.060.es

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 4 de abril. Máis información: BON do 15 de marzo. www.060.es

A Comunidade Autónoma de Madrid, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 5 de abril.
Máis información: www.060.es, http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/13/BOCM-20180313-17.PDF

A Comunidade Autónoma de Madrid, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 5 de abril.
Máis información: www.060.es, http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/13/BOCM-20180313-17.PDF

A Comunidade Autónoma de Madrid, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 5 de abril.
Máis información: www.060.es, http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/13/BOCM-20180313-17.PDF

A Comunidade Autónoma de Madrid, convoca estas prazas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 5 de abril.
Máis información: www.060.es, http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/13/BOCM-20180313-17.PDF

A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Verín necesita contratar un/ha Educador/a Social
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de marzo de 2018
Máis información no BOP de Ourense do 20 de marzo de 2018 e en www.mancoverin.es