Emprego público (65)

Convocatoria para a contratación laboral temporal de dous técnicos/as de prevención de condutas adictivas e formación dunha
bolsa de emprego para o Proxecto de prevención de condutas adictivas dos concellos de Dodro, Padrón, Rois e Valga
Requisitos:
Estar en posesión do título de licenciado ou grado en pedagoxía ou psicopedagoxía
Estar en posesión do permiso de condución clase B e coche.
O prazo estará aberto ata o 18 de decembro de 2017.
Máis información o BOP da Coruña do 11 de decembro de 2017

O Concello da Bola necesita contratar 7 auxiliares de axuda no fogar.
O prazo estará aberto ata o 18 de decembro de 2017.
Máis información o BOP de Ourense do 11 de decembro de 2017

O Concello de Baltar necesita contratar 5 auxiliares de axuda no fogar.
O prazo estará aberto ata o 18 de decembro de 2017.
Máis información o BOP de Ourense do 11 de decembro de 2017

O Concello de Guintín necesita contratar unha persoa como Administrativo/a.
O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 14 de decembro de 2017.
Máis información o BOP de Lugo do 4 de decembro de 2017 e en www.guntin.es

O Concello de Ourol necesita contratar dúas persoas como auxiliares de axuda no fogar.
O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 15 de decembro de 2017
Máis información o BOP de Lugo do 7 de decembro de 2017 e en https://concellodeourol.sedelectronica.es

O Concello de Lalín está a elaborar unha bolsa de emprego de Técnico/a de Administración Xeral
O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 22 de decembro de 2017.
Máis información o BOP de Pontevedra do 7 de decembro de 2017

O Concello de Manzaneda necesita contratar un/ha Auxiliar de clínica e un/ha administrativo/a
Máis información o BOP de Ourense do 7 de decembro de 2017 e en www.concellodemanzaneda.es

O Tribunal superior de xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular do concello de Muxía.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 20 de decembro de 2017.
Máis información o BOP da Coruña do 5 de decembro de 2017

As prazas ofertadas son: 1 de Administrativo/a por aceso libre e 2 de peón de SSMM polo sistema de concurso-oposición.
Máis información: www.deputacionlugo.org do 4 de decembro.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais. As bases están na páxina: http://concellodecerdedocotobade.sedelectronica.gal/
Máis información: www.boppo.depo.es