Emprego público (110)

O Concello de Irixoa está a elaborar unha Bolsa de contratacións de auxiliares do servizo da axuda no fogar
O prazo estará aberto ata o 19 de novembro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 12 de novembro de 2018 e en www.irixoa.es

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular do Concello de Cospeito.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 26 de novembro de 2018.
Máis información no BOP de Lugo do 10 de novembro de 2018

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto do Concello de Ribadeo.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 26 de novembro de 2018.
Máis información no BOP de Lugo do 10 de novembro de 2018

O Concello de Irixoa está a elaborar unha Bolsa de contratacións de auxiliares do servizo da axuda no fogar
O prazo estará aberto ata o 16 de novembro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 10 de novembro de 2018 e en www.irixoa.es

O Concello de Sada está a elaborar unha lista de emprego para nomeamento de funcionarios interinos.
O prazo estará aberto ata o 20 de novembro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 12 de novembro de 2018 e en https://sede.sada.gal

O Concello de Rairiz de Veiga está a elaborar unha Bolsa de contratacións de auxiliares do servizo da axuda no fogar.
Máis información no BOP de Ourense do 10 de novembro de 2018 e en http://rairizdeveiga.sedelectronica.gal

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 22 de novembro. Máis información: www.060.es e BOJA do 6 de novembro.

As prazas son convocadas polo sistema de concurso. O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE. Máis información: www.boe.es do 10 de novembro.

As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación o 9 de novembro, na páxina www.boe.es