Emprego público (141)

O Concello de Lousame covoca unha bolsa de emprego nos seguintes postos:
- Traballador/a social
- Capataz
- Oficial de vías y obras tractorista
- Oficial de 2ª tractorista
- Operario de vías e obras tractorista
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de outubro de 2022.
Máis información no BOP da Coruña do 15 de setembro de 2022.

O Concello de Rianxo convoca oposición par aunha praza de Técnico/a de Administración.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 5 de outubro de 2022.
Máis información no BOE do 15 de setembro de 2022.

O Concello de Muxía fai unha convocatoria para as seguintes prazas:
8 prazas de Operario/a de servizos múltiples.
1 praza de Monitor/a deportivo/a.
2 prazas de Limpiador/a.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de outubro de 2022.
Máis información no BOE do 13 de setembro de 2022.

O Concello de Culleredo convoca oposición para 5 prazas de Policia locais.
Prazo: 3 de outubro de 2022
Máis información no BOE do 5 de setembro de 2022

O Concello da Laracha convoca oposición para dúas prazas de Auxiliares administrativos/as.
Prazo: 4 de outubro de 2022
Máis información no BOE do 6 de setembro de 2022

Convocadas 39 prazas no Corpo de Inspectores do SOIVRE (Servizo Oficial de Inspección, Vixilancia e Regulación das Exportacións)
Prazo: 6 de outubro de 2022
Máis información no BOE do 8 de setembro de 2022

Gustaríache traballar nas institucións da Unión Europea?

Nesta web tes toda a información:  https://epso.europa.eu/home_es

Convocatoria dunha praza de arquitecto/a para o Concello da Vilaboa, Pontevedra.

O prazo de inscrición está aberto ata o 19 de setembro de 2022

Requisitos

  • Posuír a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 do texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público
  • Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa
  • Estar en posesión da titulación habilitante para o desenvolvemento da profesión de arquitecto.

 

Máis información

Concello da Vilaboa | Toural, 1 (36140 - Vilaboa, Pontevedra) | Tel.: 986 70 82 15

BOP Pontevedra 16/08/2022 (bases)

BOE 30/08/2022 (convocatoria)

 

Convocatoria para a provisión por concurso-oposición dunha praza de educador/a infantil funcionario/a interino/a para a Escola Infantil Municipal do Concello de Melide a media xornada.

O prazo de inscrición está aberto ata o 01 de setembro de 2022

 

Máis información

Concello de Melide: Praza do Convento, 5. 15800 Melide (A Coruña)

www.concellodemelide.org

Publicación: BOP 19/08/2022

Tlf. 981 505 003

 

O Concello de Moaña convoca:
1 praza de Administrativo/a.
1 praza de Persoal de limpeza.
O prazo estará aberto ata o 12 de agosto de 2022.
Máis información no BOE do 14 de xullo de 2022.