Emprego público (148)

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles. Máis información: www.boe.es d0 2 de decembro.

O Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento de A Coruña fai unha convocatoria para a formación dunha bolsa de emprego para a cobertura de postos de bombeiro-conductor.
O prazo estará aberto ata o 16 de decembro de 2019.
Máis información no BOP da Coruña do 9 de decembro de 2019

O Concello de Sada fai unha convocatoria para a formación de bolsas de emprego en postos de traballador/a social e educador/a social
O prazo estará aberto ata o 17 de decembro de 2019.
Máis información no BOP da Coruña do 10 de decembro de 2019

As prazas son convocadas por oposición. O prazo de presentación de solicitudes son 20 días hábiles.
Máis información: www.boe.es do 9 de decembro.

As prazas convocadas por concurso-oposición son: 12 técnico/a asuxiliar educación diurna, 3 t. educación nocturna, 1 t.admón xeral, 1 t.xestión tributaria,
1 t. educación, 1 técnico/a turismo, 4 administrativo/a e 1 subalterno/a. O prazo son 20 días hábiles a partir da publicación o 9 decembro.
www.boe.es https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/09/pdfs/BOE-A-2019-17671.pdf

As prazas convocadas por oposición son: 2 de técnico/a auxiliar en educación nocturna, 1 de administración xeral, 1 de xestión tributaria e 3 de auxiliar en educación diurna e 2 de educación nocturna
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles. Máis información: www.boe.es do 9 de decembro.

As prazas son 15 de peon de limpeza e 9 funcionarios diversas catergorías , por concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 9 de decembro. www.boe.es

As prazas están convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles. Máis información: www.boe.es d0 2 de decembro.

As prazas son convocadas por oposición. O prazo de presentación de solicitudes son 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 2 de decembro.