Emprego público (119)

As prazas convocadas de diversas categorías, son polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 31 de xaneirol
Máis información: www.borm.es do 10 de xaneiro. www.060.es

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días, contados a partir da publicación o 7 de xaneiro na páxina www.boppo.depo.gal

As prazas : 2 de administrativo/a, 1 de técnica/o de fitopatólogo, 1 arquitecta/o, 3 de auxiliar técnico de gabinete didáctico pasan a convocarse polo sistema de oposición.
Máis información: www.boppo.depo.gal do 10 de xaneiro.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 5 de febreiro. Máis información BOPA do 8 de xaneiro. www.060.es

As prazas están convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información: www.boe.es do 10 de xaneiro.

A praza está convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación o 10 de xaneiro, na páxina www.boe.es

Ábrese un novo prazo de presentación de solicitudes, de 20 días naturais, a partir da publicación o 10 de xaneiro na páxina www.boe.es

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, convoca estas prazas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información: www.boe.es do 8 de xaneiro de 2019.

O Concello de Arnoia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 30 de xaneiro de 2019
Máis información no BOP de Ourense do 9 de xaneiro de 2019