Emprego público (182)

 O Concello de Sanxenxo convoca as seguintes prazas:
-1 praza de Coordinadora de Turismo.
-1 praza de Auxiliar de Servizos de Turismo.
-1 praza de Técnica/o de Turismo.
-20 prazas de Peóns de Limpeza de Praias.
 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».
 
Máis información no BOE 13 de Xaneiro de 2023.
 
O Concello de Moaña convoca as seguintes prazas:
-1 praza de Administrativo/a.
-1 praza de Conserxe.
-1 praza de Sepultureiro/a.
-2 prazas de Auxiliares Administrativos/as.
-1 praza de Técnico/a de Intervención.
-1 praza de Avogado/a.
-1 praza de Psicólogo/a.
-1 praza de Técnico/a Sociocultural.
-1 praza de Educador/a Familiar.
-1 praza de Coordinador/a Ludoteca.
-1 praza de Monitor/a de Ludoteca.
-1 praza de Axente de Desenvolvemento Local.
-1 praza de Orientador/a Profesional.
-1 praza de Peón de Servizos.
-1 praza de Profesor/a de Música.
-2 prazas de Conserxe.
-9 prazas de Limpador/a.
-1 praza de Técnico/a de Cultura e Deportes.
-1 praza de Oficial 1.ª Electricista.
 
 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».
 
Máis información no BOE 11 de Xaneiro de 2023.

A Axencia Galega da Calidade Alimentaria convoca un proceso selectivo para a contratación como persoal laboral fixo:
1 técnico/a superior, licenciado/a en ciencias económicas.
1 xefe/a de negociado
4 titulados/as superiores para a realización de proxectos de investigación científica e técnica no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo e no Centro de Investigación Forestal de Lourizán
O prazo para presetar solicitudes estará aberto desde o 16 de xaneiro ata o 10 de febreiro de 2023.
https://mediorural.xunta.gal/gl/conselleria/organismos-adscritos/axencia-galega-da-calidade-alimentaria/documentacion 
Máis información no DOG do 12 de xaneiro de 2023

O Concello da Capela necesita contratar xuíz/a de paz substituto/a.
Non se pide ningunha titulación específica.
Prazo: 8 de febreiro de 2023.
Máis información no BOP da Coruña do 11 de xaneiro de 2023.

O Concello de Fornelos de Montes convoca as seguintes prazas:
-1 praza de axente de emprego e desenvolvemento local.
-1 praza de auxiliar administrativo servizos sociais.
-5 prazas de auxiliar do servizo de axuda no fogar (SAF).
 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».
 
Máis información no BOP 9 de Xaneiro de 2023.
 

O Concello de Cualedro convoca concurso oposición para cubrir as seguinte prazas:
Unha praza de enxeñeiro técnico.
Unha praza de operario condutor rozadora.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de febreiro de 2023
Mási información no BOE do 10 de xaneiro de 2023

 
 O Concello de Boimorto convoca as seguintes prazas:
 
-1 praza de Auxiliar de Servizo de Axuda Fogar.
 
-6 prazas de Auxiliar de Servizo de Axuda Fogar.
 
-2 prazas de Auxiliar de Servizo de Axuda Fogar.
 
-1 praza de Limpador
 
-1 praza de Limpador.
 
-1  praza de Profesor de Punto de Atención a Infancia.
 
-1 praza de Profesor Auxiliar de Punto de Atención a Infancia.
 
-1 praza de Animador Sociocultural.
 
-1 praza de Peón de Apoio de Iluminación Pública.
 
-1 praza de Condutor de Microbús.
 
-1 praza de Director Residencia Municipal.
 
-1 praza de Fisioterapeuta.
 
-1 praza de ATS.
 
-1 praza de ATS.
 
-1 praza de Pinche.
 
-12 prazas de Auxiliar xerocultora.
 
-1 praza de Auxiliar xerocultora.
 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».
 
Máis información no BOE 5 de Xaneiro de 2023.
O Concello de O Vicedo convoca as seguintes prazas:
 
-1 praza de Auxiliar Administrativo de Secretaría.
 
-1 praza de Traballador/a Social.
 
-1 praza de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local.
 
-2 prazas de Técnico/a de Educación Infantil.
 
-1 praza de Auxiliar Administrativo de Servizos Sociais.
 
-1 praza de Peón-Condutor.
 
-1 praza de Peón de Recollida de Lixo.
 
-3 prazas de Auxiliares de Axuda a Domicilio.
 
-1 praza de Auxiliar de Axuda a Domicilio.
 
-1 praza de Auxiliar de Axuda a Domicilio.
 
-1 praza de Auxiliar de Axuda a Domicilio.
 
-1 praza de Auxiliar de Axuda a Domicilio.
 
-1 praza de Limpadora Casa do concello.
 
-1 praza de Limpadora Casa Cultura.
 
 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».
 
Máis información no BOE 5 de Xaneiro de 2023.
 

Concello de Alfoz

Xan 09, 2023
O Concello de Alfoz convoca as seguintes prazas:
 
-1 praza de Auxiliar Administrativo (Animador Turístico).
 
-1 praza de Auxiliar Administrativo.
 
-1 praza de Educador/a Familiar.
 
-1 praza de Operario de Servizos Múltiples.
 
-4 prazas de Auxiliar de Axuda a Domicilio (media xornada).
 
 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».
 
Máis información no BOE 6 de Xaneiro de 2023.

Concello de Alfoz

Xan 09, 2023
O Concello de Alfoz convoca as seguintes prazas:
 
-1 praza de Auxiliar Administrativo (Animador Turístico).
 
-1 praza de Auxiliar Administrativo.
 
-1 praza de Educador/a Familiar.
 
-1 praza de Operario de Servizos Múltiples.
 
-4 prazas de Auxiliar de Axuda a Domicilio (media xornada).
 
 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».
 
Máis información no BOE 6 de Xaneiro de 2023.