Emprego público (140)

O Concello de Arteixo convoca unha bolsa de traballo de persoal administrativo.
O prazo estará aberto ata o 4 de febreiro de 2020.
Máis información no BOP da Coruña do 21 de xaneiro de 2020

O Concello de Oroso convoca unha bolsa de emprego de funcionarios/as interinos/as.
O prazo estará aberto ata o 30 de xaneiro de 2020.
Máis información no BOP da Coruña do 20 de xaneiro de 2020

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto do Concello de Oroso
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 3 de febreiro de 2020.
Máis información no BOP da Coruña do 20 de xaneiro de 2020

Polo sistema de oposición. O prazo de presentación de soicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información: www.boe.es do 21 de xaneiro

Por concurso-oposición. Prazo 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 21 de xaneiro.

convocadas polo sistema de oposición. Prazo 20 días hábiles, para presentar solicitudes desde a publicación o 20 de xaneiro, www.boe.es

Convocadas polo sistema de oposición e prazo de 20 días desde a publicación o 20 xaneiro na páxina: www.boe.es

O Concello da Porqueira fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular e substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 5 de febreiro de 2020.
Máis información no BOP de Ourense do 15 de xaneiro de 2020

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles, desde a publicación o 15 de xaneiro na páxina www.boppo.depo.gal

O Concello da Pontenova fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 27 de xaneiro de 2019.
Máis información no BOP de Lugo do 10 de xaneiro de 2020