Emprego público (179)

O Concello da Bola necesita contratar un/ha Axente TIC para a aula CeMIT.
O prazo estará aberto ata o 25 de marzo de 2019
Máis información no BOP de Ourense do 20 de marzo de 2019

O Concello de Oímbra necesita contratar un/ha chofer de tractor-rozadora.
O prazo estará aberto ata o 28 de marzo de 2019
Máis información no BOP de Ourense do 20 de marzo de 2019

O Concello de Boiro fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 11 de abril de 2019
Máis información no BOP da Coruña do 20 de marzo de 2019

O concello de Monterrei necesita contratar 1 capataz de brigada e 7 peóns de mantemento de espazos naturais.
O prazo estará aberto ata o 26 de marzo de 2019
Máis información no BOP de Ourense do 16 de marzo de 2019 e en www.monterrei.es

O concello de Vilamarín necesita contratar un/ha chofer de tractor rozadora.
O prazo estará aberto ata o 29 de marzo de 2019
Máis información no BOP de Ourense do 18 de marzo de 2019

O concello de Porto do Son está a elaborar unha bolsa de traballo para a cobertura provisional de postos de auxiliar administrativo/a.
O prazo estará aberto ata o 1 de abril de 2019
Máis información no BOP da Coruña do 18 de marzo de 2019

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais, contados a partir da publicación na páxina www.boppo.depo.gal do 18 de marzo

A praza está convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 7 días naturais. Máis información: www.boppo.depo.gal do 18 de marzo

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. o prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 18 de marzo.