Emprego público (50)

O Consorcio da Cidade de Santiago necesita contratar un/ha Director/a técnico da Orquestra Real Filharmonía de Galicia
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 18 de maio de 2017
Máis información no BOP da Coruña do 19 de abril de 2017 e en www.consorcio-santiago.org

O Concello de Paderne de Allariz necesita contratar un/ha chofer de máquina-rozadora.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 26 de abril de 2017
Máis información no BOP de Ourense do 19 de abril de 2017

O Concello de Castro de Rei necesita contratar un/ha peón de servizos míltiples
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 4 de maio de 2017
Máis información no BOP de Lugo do 19 de abril de 2017

O Concello da Laracha necesita contratar un/ha auxiliar de policia local
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 25 de abril de 2017
Máis información no BOP da Coruña do 18 de abril de 2017

O Concello de Teo necesita contratar un/ha xefe/a de instalacións e redes do Servizo municipal de saneamento e abastecemento.
Requisitos: titulación de Enxeñería e estar en posesión do carné de conducir tipo B.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 3 de maio de 2017
Máis información no BOP da Coruña do 18 de abril de 2017

A Consellería de Educación convoca procedementos selectivos de ingreso e acceso aos seguintes corpos docentes:

Profesores ensino secundario: 401 prazas
Profesores de música e artes escénicas: 23 prazas
Profesores técnicos de formación profesional: 74 prazas
Mestres: 372 prazas

As solicitudes están dispoñibles en http://www.edu.xunta.es/oposicions
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 9 de maio de 2017
Máis información no DOG do 17 de abril de 2017

A praza está convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días contados a partir da publicación o 11 de abril, na páxina www.boppo.depo.es

A praza de trabalador/a social a xornada parcial(20 horas semanais), está convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días, contados a partir da publicación no boppo do 11 de abril. Máis información www.boppo.depo.es

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, convoca estas prazas (20 arquiveiros, 10 de bibliotecas) polo sistema de oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 12 de abril. www.boe.es

O Concello do Barco de Valdeorras está a elaborar unha bolsa de traballo nos seguintes postos:
Peón de parques e xardíns
Oficial de segunda de parques e xardíns
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de abril de 2017
Máis información no BOP de Ourense do 12 de abril de 2017 e en https://sede.concellodobarco.org