Emprego público (149)

O Concello da Palas de Rei necesita contratar 6 persoas de axuda no domicilio.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de decembro de 2020
Máis información no BOP de Lugo do 30 de novembro de 2020

Persoal en Foz

Nov 30, 2020

O Concello de Foz necesita contratar 2 peóns/peoas operarios.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de decembro de 2020
Máis información no BOP de Lugo do 28 de novembro de 2020

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boppo.depo.gal do 30 de novembro.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/11/30/2020052809

Convocadas por oposición. Prazo 20 días naturais. Máis información www.boe.es do 30 de novembro

convocada polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles. Máis información: www.boe.es do 30 de novembro.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-A-2020-15224.pdf

Convocada por concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles
Máis información: www.boppo.depo.gal do 27 de novembro
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/11/27/2020051535

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais desde a publicación o 27 de novembro. www.boppo.depo.gal
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/11/27/2020052552

4 prazas de policía local e 3 de auxiliar administrativo/a. Máis información www.boppo.depo.gal do 26 de novembro.

Convocadas polo sistema de concurso-oposicion e oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles desde a publicación o 26 de novembro na
paxina www.boe.es

O Concello de Cerceda convoca un proceso selectivo para elaborar unha bolsa de emprego de Arquitecto/a
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 7 de decembro de 2020
Máis información no BOP da Coruña do 25 de nevembro de 2020