Emprego público (155)

O Concello de Cualedro fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular do concello de Muxía.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 27 de decembro de 2017.
Máis información o BOP de Ourense do 12 de decembro de 2017

Praza de Asesor Xurídico en Arzúa

O Concello de Arzúa convoca o posto de asesor xurídico no Centro de Información á Mullermediante concurso-oposición.

 Prazo:O prazo de presentación de solicitudes, será de dez (10) días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG Núm. 231. Martes, 5 de decembro de 2017)

Mais información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171205/AnuncioL106-291117-0001_gl.HTML

O Consello da Xunta aprobou na reunión do 30 de novembro a Oferta de emprego público de 2017

 

ofertadeemprego2017

https://www.xunta.gal/funcion-publica

A praza está convocada para substitución do titular en situación de incapacidade temporal. O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días naturais a partir do seguinte a esta convocatoria.
Máis información: www.boppo.depo.es do 20 de novembro

O Concello de Santa Comba convoca unha bolsa de emprego público temporal de auxiliares de axuda o fogar, mestras e personal de apoio da escola infantil municipal
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de novembro de 2017
Máis información no BOP da Coruña do 10 de novembro de 2017

Dúas prazas de técnico/a económico-financeiro/a como persoal laboral temporal

Dúas prazas de técnico/a económico-financeiro/a como persoal laboral temporal.

Convoca: Autoridade portuaria de Vigo.

Sistema de acceso: Concurso

As bases da convocatoria e os impresos de solicitude están dispoñibles na páxina web www.apvigo.es e no taboleiro de anuncios da Autoridade Portuaria de Vigo, praza da Estrela, nº 1.

Prazo: vinte (20) días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG Núm. 20 do Luns, 23 de outubro de 2017.

Máis información: DOG Núm. 20 do Luns, 23 de outubro de 2017.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171023/AnuncioG1091-171017-0001_gl.html

Tes á túa disposición un documento, en formato PDF, no que podes atopar as últimas oposicións convocadas, as bolsas de emprego que se ofertan e as probas de capacitación profesional.

Esta publicación contén información relativa ás Convocatorias de emprego público da Administración Xeral do Estado, das Comunidades Autónomas, da Unión Europea, de Organismos Internacionais e, da Administración Local, os anuncios que se inseriron no Boletín Oficial do Estado, correspondentes aos Concellos das capitais de provincia, os Concellos de máis de 100.000 habitantes e de todos aqueles que convoquen polo menos 3 prazas.

Boletín do 19 ao 25 de setembro:

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html

O Concello de Sanxenxo convoca oposicións de auxiliares de policía local e socorristas acuáticos e sanitarios.

Instancias auxiliares da policía: presentaranse no Rexistro do Concello de Sanxenxo dende o 5 de maio ata o 15 de maio de 2017.

Instancias socorristas acuáticos e sanitarios: presentaranse no Rexistro do Concello de Sanxenxo dende o 5 de maio ata o 24 de maio de 2017.

Máis información: www.sanxenxo.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de resentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información boe do 27 de abril. www.boe.es

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días, desde a publicación o día 13 de marzo na páxina www.boppo.depo.es