Emprego público (182)

Prazas de profesores Técnicos de Formación Profesional e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas na Comunidade de Madrid

A Comunidade de Madrid, a través da Consellería de Educación e Xuventude publica unha

convocatoria extraordinaria para a seleción de docentes en réxime de interinidade en determinadas especialidades do Corpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, para o curso escolar 2020-2021.

Especialidades para as que se convocan:

0591-corpo de profesores técnicos de formación profesional.

219-procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico.

220-procedementos sanitarios e asistenciais.

0592-corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas.

003-catalán.

008-francés.

011-inglés.

014- neerlandés.

017-ruso.

A selección é por concurso de méritos e non se ten en conta a nota obtida na proba práctica.

 

Máis información: B.O.C.M. Núm. 224, martes 15 de setembro de 2020

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/15/BOCM-20200915-8.PDF

Prazas de profesores interinos na Comunidade de Madrid

A Comunidade de Madrid, a través da Consellería de Educación e Xuventude publica unha

convocatoria extraordinaria para a seleción de docentes en réxime de interinidade en determinadas especialidades de Profesores de Ensino Secundario para el curso escolar 2020-2021.

Especialidades para as que se convocan:

03 - Latín.

04 - Lingua Castelá e Literatura.

006 - Matemáticas.

008 - Bioloxía e Xeoloxía.

011 - Inglés.

019 - Tecnoloxía.

061 - Economía.

101 - Administración de empresas.

103 - Asesoría e procesos de imaxe persoal.

107 - Informática.

112 - Organización e proxectos de fabricación mecánica.

113 - Organización e proxectos de sistemas enerxéticos.

115 - Procesos de produción agraria.

116 - Procesos na industria alimentaria.

118 - Procesos sanitarios.

122 - Procesos e produtos en artes gráficas.

124 - Sistemas electrónicos

A selección é por concurso de méritos e non se ten en conta a nota obtida na proba práctica.

 

Máis información: B.O.C.M. Núm. 224, martes 15 de setembro de 2020

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/15/BOCM-20200915-7.PDF

O Concello de Vilar de Santos convoca:
1 praza de persoal de atención educativa á infancia
1 praza de persoal de apoio de atención educativa á infancia
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de xullo de 2020
Maís información no BOP de Ourense do 22 de xullo de 2020

O Consello Superior de Investigacións Científicas convoca proceso selectivo para a formalización de 140 contratos para persoal técnico con destino en distintos institutos, centros e unidades do CSIC, mediante a modalidade de contrato en prácticas, para a promoción do emprego novo e implantación da Garantía Xuvenil.

Está dirixido á mocidade non ocupada e que non curse estudos nin formación, inscrita en Garantía Xuvenil

A distribución de prazas é a seguinte:

Grupo Profesional I:  29 Titulado/a Superior de Xestión e Servizos Comúns e 27 Titulado/a Superior de Actividades Técnicas e Profesionais.
Grupo Profesional III:  65 Técnico/a Superior de Xestión e Servizos Comúns e 19 Técnico/a Superior de Actividades Técnicas e Profesionais.

O proceso selectivo realizarase mediante concurso, valorándose: expediente académico, formación complementaria e coñecementos de inglés.

Os contratos terán unha duración de dous anos.

As solicitudes deben realizarse na aplicación electrónica habilitada para o efecto na páxina web do CSIC. Así mesmo, será necesario  escanear a documentación susceptible de valoración e introducila no apartado correspondente a través da páxina web mencionada.

Pódese optar, como máximo, a tres contratos de todos os ofertados que correspondan como máximo a dúas Comunidades Autónomas.

Prazo de solicitudes: ata o 29 de xullo de 2020.

Dotación: A retribución anual bruta a percibir por cada Grupo Profesional será de: Grupo Profesional I: 21.758,10€ e Grupo Profesional III: 14.092,16€

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37679

O Concello de Vilariño de Conso necesita contratar un/ha Psicólogo/a, un/ha educador/a social e un/ha logopeda.
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 22 de xuño de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 15 de xuño de 2020

Peóns en Avión

Xun 05, 2020

O Concello de Avión necesita contratar 5 peóns
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 10 de xuño de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 5 de xuño de 2020

Aquí podes ver ofertas de emprego público na provincia de Pontevedra:

https://www.depo.gal/emprego-e-desenvolvemento-economico

Persoal na Rúa

Mai 22, 2020

O Concello da Rúa necesita contratar o seguinte persoal:
2 oficiais de oficios
3 operarios/as
O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 28 de maio de 2020
Máis información no BOP de Ourense do 21 de maio de 2020

Aquí podes ver ofertas de emprego público na provincia de Pontevedra:

https://www.depo.gal/emprego-publico-da-provincia-de-pontevedra

A Axencia Espacial Europea oferta oportunidades de emprego nas diferentes sedes que ten por Europa.

Aquí podes consultar que ofertas de emprego ten actualmente: https://career2.successfactors.eu/career?company=esa