Emprego público (125)

Praza de violonchelo tutti

O Consorcio de Santiago convoca unha praza de violonchelo tutti da orquesta Real Filharmonía de Galicia, mediante contrato de interinidade.

Máis información: BOP Núm. 246, Venres. 29 de decembro de 2017.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/12/29/2017_0000010992.pdf

 

Auxiliares Administrativos  de Servizos Xerais

 

A Universidade de Zaragoza convoca probas selectivas para cubrir, mediante  de acceso libre, 22 prazas da Escala Auxiliar, de Servizos Xerais, especialidade Servizos Xerais, Grupo C, Subgrupo C2.

Para máis información consultar o BOE Núm. 316 Venres 29 de decembro de 2017:

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15767.pdf

 

Auxiliares Administrativos

 

A Universidade de Zaragoza convoca probas selectivas para cubrir, mediante  de acceso libre, 23 prazas da Escala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2.

Para máis información consultar o BOE Núm. 316 Venres 29 de decembro de 2017.

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15768.pdf

 

 

Prazas Escala de Titulados Superiores I.N. Seguridade e Hixiene no Traballo

 

O Ministerio de Emprego e Seguridade social Convoca un proceso selectivo para cubrir 18 prazas da Escala de Titulados Superiores do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (BOE  Núm. 316 Venres 29 de decembro de 2017).

 

Máis información:

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15761.pdf

Praza de Asesor Xurídico en Arzúa

O Concello de Arzúa convoca o posto de asesor xurídico no Centro de Información á Mullermediante concurso-oposición.

 Prazo:O prazo de presentación de solicitudes, será de dez (10) días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG Núm. 231. Martes, 5 de decembro de 2017)

Mais información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171205/AnuncioL106-291117-0001_gl.HTML

O Consello da Xunta aprobou na reunión do 30 de novembro a Oferta de emprego público de 2017

 

ofertadeemprego2017

https://www.xunta.gal/funcion-publica

A praza está convocada para substitución do titular en situación de incapacidade temporal. O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días naturais a partir do seguinte a esta convocatoria.
Máis información: www.boppo.depo.es do 20 de novembro

O Concello de Santa Comba convoca unha bolsa de emprego público temporal de auxiliares de axuda o fogar, mestras e personal de apoio da escola infantil municipal
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de novembro de 2017
Máis información no BOP da Coruña do 10 de novembro de 2017

Dúas prazas de técnico/a económico-financeiro/a como persoal laboral temporal

Dúas prazas de técnico/a económico-financeiro/a como persoal laboral temporal.

Convoca: Autoridade portuaria de Vigo.

Sistema de acceso: Concurso

As bases da convocatoria e os impresos de solicitude están dispoñibles na páxina web www.apvigo.es e no taboleiro de anuncios da Autoridade Portuaria de Vigo, praza da Estrela, nº 1.

Prazo: vinte (20) días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG Núm. 20 do Luns, 23 de outubro de 2017.

Máis información: DOG Núm. 20 do Luns, 23 de outubro de 2017.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171023/AnuncioG1091-171017-0001_gl.html