Emprego público (125)

Ábrese novo prazo de 20 días naturais para cubrir 25 prazas polo sistema de concurso-oposición.
Máis información: www.boe.es do 15 de outubro.

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir as seguintes prazas:
6 prazas de técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde
Solicitudes: https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/seleccionPersoalLaboral.htm
Requisitos:
Estar en posesión do título bacharel ou técnico, bacharelato unificado polivalente, FP II, FP grao superior, ciclo formativo de grao medio, ou equivalentes.
O prazo estará aberto ata o 5 de novembro.
Máis información no DOG do 16 de outubro de 2019.

O Concello de Xunqueira de Ambía necesita contratar 3 xerocultoras/auxiliares de axuda a domicilio/centros.
O prazo estará aberto ata o 21 de outubro de 2019.
Máis información no BOP de Ourense do 15 de outubro de 2019

A mancomunidade de municipios da comarca de Verín está a elaborar unha bolsa de traballo de traballadores/as sociais.
O prazo estará aberto ata o 22 de outubro de 2019.
Máis información no BOP de Ourense do 15 de outubro de 2019 e en www.mancoverin.es

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir as seguintes prazas:
4 prazas de técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios)
1 praza de técnico/a de investigación, área electrónica-mecánica
Solicitudes: https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/seleccionPersoalLaboral.htm
Requisitos:
Estar en posesión do título bacharel ou técnico, bacharelato unificado polivalente, FP II, FP grao superior, ciclo formativo de grao medio, ou equivalentes.
O prazo estará aberto ata o 4 de novembro.
Máis información no DOG do 15 de outubro de 2019.

As prazas son convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información: www.boe.es do 14 de outubro.

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir 8 prazas na escala técnica superior de administración, subgrupo A1, polas quendas de promoción interna e de acceso libre.
Requisitos:
Estar en posesión de titulación universitaria oficial de: grao, doutor, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalente.
Solicitudes:  https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/seleccionPersoalLaboral.htm
O prazo estará aberto ata o 4 de novembro.
Máis información no DOG do 14 de outubro de 2019.

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir 2 prazas de técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (ciencias morfolóxicas).
Solicitudes:  https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/seleccionPersoalLaboral.htm
Requisitos:
Estar en posesión do título bacharel ou técnico, bacharelato unificado polivalente, FP II, FP grao superior, ciclo formativo de grao medio, ou equivalentes.
O prazo estará aberto ata o 4 de novembro.
Máis información no DOG do 14 de outubro de 2019.

O Concello da Coruña está a elaborar unha lista para a cobertura de postos de Socorrista.
O prazo estará aberto ata o 21 de outubro de 2019.
Máis información no BOP da Coruña do 14 de outubro de 2019

A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional técnico/a especialista de investigación, especialidade saúde, pola quenda de promoción interna e pola quenda de acceso libre.
Solicitudes:  https://sede.usc.es/formularios/solicitudes/seleccionPersoalLaboral.htm
Prazo:  31 de outubro de 2019
Máis información no DOG do 11 de outubro de 2019 e en http://www.usc.es/gl/servizos/plan_pas/convocatorias.html