Emprego público (153)

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles.
Máis información: www.boe.es 12 de febreiro.

A Mancomunidade de Ordes necesita contratar un/ha Psicopedagoga/o no servizo de atención temperá.
O prazo estará aberto ata o día 21 de febreiro de 2020.
Máis información no BOP da Coruña do 14 de febreiro de 2020

O concello de Carballeda de Valdeorras fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 6 de marzo de 2020.
Máis información no BOP de Ourense do 14 de febreiro de 2020

O Concello de Lobeira necesita contratar peóns/as da brigada medioambiental e de peóns de obras públicas e infraestruturas.
Máis información no BOP de Ourense do 14 de febreiro de 2020

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz substituto do Concello de Cortegada.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 28 de febreiro de 2020.
Máis información no BOP de Ourense do 14 de febreiro de 2020

O Concello do Vicedo necesita contratar peóns/as de mantemento de zonas naturais e un peón de servizos múltiples.
O prazo estará aberto ata o 24 de febreiro de 2020.
Máis información no BOP de Lugo do 14 de febreiro de 2020

O concello de Moeche fai unha convocatoria pública para cubrir a praza de xuíz/a de paz titular e substituto/a.
Os requisitos para acceder á praza son ser español, maior de idade, non atoparse impedido física nin psiquicamente para o desenvolvemento da función xudicial, estar en posesión dos dereitos civís, non ter sido condenados por delito mentres non se obtivera a rehabilitación, nin procesado ou inculpado por delito doloso en tanto non sexa absolto ou se dite auto de sobresemento.
Non se esixe, nin para titular nin para substituto, a licenciatura en Dereito nin coñecementos xurídicos específicos.
O prazo estará aberto ata o 4 de marzo de 2020.
Máis información no BOP da Coruña do 13 de febreiro de 2020

O Concello de Entrimo necesita contratar 4 Peóns/as de servizos varios.
O prazo estará aberto ata o 19 de febreiro de 2020.
Máis información no BOP de Ourense do 12 de febreiro de 2020.

O Concello de Viveiro necesita contratar o seguinte persoal:
Técnico/a en informática
Oficial electricista
Oficial pintor
Máis información no BOP de Lugo do 12 de febreiro de 2020 e en www.viveiro.es

Convocadas por concurso-oposición. Prazo 20 días naturais.