Emprego público (178)

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir da publicación no BOPPO do 14 de abril. www.boppo.depo.gal
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/04/14/2021017785

As prazas son: 10 de administrativo/a e 2 de auxiliar administrativo/a convocadas por oposición; 12 de educador/a infantil, 3 técnico/a de xestión, 1 tècnico/a administración
3 subalterno/a, 1 auxiliar técnico/a vías e obras e 1 de celador/a por concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 15 de abril.

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais.
Máis información: www.boe.es do 15 de abril

O Concello de Toén necesita contratar 4 Peóns/peoas forestais.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de abril de 2021.
Máis información no BOP de Ourense do 16 de abril de 2021.

O Concello da Mezquita necesita contratar 1 Condutor/a de tractor con rozadora.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de abril de 2021.
Máis información no BOP de Ourense do 16 de abril de 2021.

O Concello de Porto do Son necesita contratar 1 Educador/a Social.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de abril de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 16 de abril de 2021

O Concello de Begonte necesita contratar xuíz/a de paz titular.
Non se pide ningunha titualción específica.
O prazo para presentar soliictudes estará aberto ata o 4 de maio de 2021
Máis información no BOP de Lugo do 13 de abril de 2021

O Concello de Becerreá necesita contratar 1 Monitor/a de ocio e tempo libre.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de abril de 2021.
Máis información no BOP de Lugo do 14 de abril de 2021

Persoal en Toén

Abr 14, 2021

O Concello de Toén necesita contratar 2 oficiais de cantería e un peón/peoa de albanelería.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de abril de 2021.
Máis información no BOP de Ourense do 12 de abril de 2021

O Concello de leiro necesita contratar un/ha peón/peoa.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 19 de abril de 2021.
Máis información no BOP de Ourense do 12 de abril de 2021