Emprego público (207)

O Concello da Coruña convoca as seguintes prazas por concurso-oposición
  Unha praza de Axudante de Comercio Interior.
  Unha praza de Axudante de Servizos.
  Unha praza de Oficial de Parque Móbil.
  Unha praza de Técnico/a de Administración Xeral.
  Unha praza de Técnico/a Medio/a de Xestión.
  Cinco prazas de Auxiliar Administrativo/a.
  Unha praza de Axudante de Cemiterios.
  Unha praza de Técnico/a Medio/a de Promoción de Emprego.
  Unha praza de Arquitecto/a Superior.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de marzo de 2024
Máis información no BOE do 4 de marzo de 2024

O Concello da Coruña convoca unha praza de Socorrista.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de marzo de 2024
Máis información no BOE do 4 de marzo de 2024

O Ministerio de Transición Ecolóxica convoca 78 prazas de Axentes Medioambientais de Organismos Autónomos do Ministerio de Medio Ambiente.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 3 de abril de 2024
Máis información no BOE do 4 de marzo de 2024

A Deputación de Pontevedra fai unha convocatoria para contratar o seguinte persoal:
  1 Técnico/a de contidos dixitais
  1 Enxeñeiro/a forestal
  1 Técnico/a auxiliar en relacións laborais
  1 Arquitecto/a técnico/a
  1 Técnico/a auxiliar en preimpresión
  1 Enxeñeiro/a técnico/a industrial
  1 Oficial/a agrícola gandeiro/a
  2 Analistas de laboratorio
O prazo para presentar obras estará aberto ata o 15 de marzo de 2024
Máis información no BOP de Pontevedra do 1 de marzo de 2024

O Concello de Paradela necesita contratar 2 Peóns/peoas.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 8 de marzo de 2024.
Máis información no BOP de Lugo do 1 de marzo de 2024 e en www.paradela.es 

O Concello de Taboada necesita contratar un/ha Traballador/a Social.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 7 de marzo de 2024.
Máis información no BOP de Lugo do 1 de marzo de 2024 e en www.concellotaboada.es 

O Concello da Laracha necesita contratar un/ha Técnico/a informático.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 15 de marzo de 2024.
Máis información no BOP da Coruña do 1 de marzo de 2024.

O Concello de Ames necesita contratar o seguinte persoal:
- persoal docente para o curso de comunicación en lingua castelá.
- persoal docente para o curso de comunicación en lingua galega.
- persoal docente para impartir o módulo de inglés e francés no curso de asistencia á dirección.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 7 de marzo de 2024.
Máis información no BOP da Coruña do 29 de febreiro de 2024.

O Concello de Ames necesita contratar 3 Peóns/as para o departamento de medio ambiente.
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata 5 de marzo de 2024.
Máis información no BOP da Coruña do 29 de febreiro de 2024.

O Ministerio de Asuntos Exteriores convoca 30 prazas do Corpo Carreira Diplomática.
O prazo estará aberto ata o día 19 de marzo de 2024.
Máis información no BOE do 29 de febreiro de 2024.