Exposicións, certames e concertos (46)

A Armada convoca os premios Virxe do Carme para 2018

De Libros, dotado con 6.000 euros e diploma.
Para o mellor traballo que en calquera manifestación histórica, científica, literaria ou  humanística contemple, analice ou relacione a vinculación de España ao mar e a Armada, no seu ámbito nacional ou na súa proxección marítima ultramarina.

De Mocidade.
Para o mellor traballo sobre o tema: "Por que me gustaría pertencer á Armada?".
Poderán ser presentados por alumnos de Bacharelato e de Ensino Secundario Obrigatorio (ESO), e está dotado con 1.500 euros, coa repartición seguinte:
1.000 euros e diploma para o alumno que realiza o traballo.
500 euros e diploma para o profesor do centro escolar que dirixa ao alumno na realización do traballo.
Diploma para o centro o escolar.

Diploma de Honra.
Para a persoa ou entidade que se destacou polas súas actividades de contribución á Armada española en calquera aspecto ou que fomentase de modo notorio os intereses navais españois.

De Pintura.
Con este premio perséguese conseguir un maior achegamento entre a sociedade e a Armada, á vez que se valora e premia a creación pictórica que plasme a actividade naval en calquera dos seus aspectos.
Primeiro Premio, dotado con 5.500 euros e diploma
Segundo premio, dotado con 3.500 euros e diploma
ccésit e diploma ás obras que posúan un valor artístico digno de ser destacado.

De Fotografía, dotado con 1.500 euros e diploma.
Para a fotografía que mellor plasme a vinculación da Armada e a súa contorna, suxerindo motivos que reflictan os aspectos das súas múltiples facetas e actividades.

Prazos:
Os traballos que opten aos premio de Libros e de Mocidade, deberán ter entrada no Rexistro Xeral do Cuartel Xeral da Armada antes do día 27 de abril de 2018.

A recepción dos traballos que opten ao premio de Pintura e Fotografía será no Instituto de Historia e Cultura Naval (Cuartel Xeral da Armada. Rúa Juan de Mena, 1. 28014 Madrid), do 2 de maio ao 1 de xuño de 2018.

http://www.armada.mde.es/archivo/noticias/conocenosnoticias/00noticias/2018/03/NT028/VIRGEN-CARMEN-18.pdf

Presentados pola Comisión Europea, os premios teñen como obxectivo recompensar e celebrar a excelencia e as mellores prácticas no campo da internet europeo máis seguro / mellor de organizacións, docentes e novas.

Os premios están abertos en tres categorías:

- Un premio ás mellores prácticas para organizacións, premiando un programa de educación en seguridade innovador en liña de alta calidade, unha campaña de recursos ou de concienciación dirixida a mozas, mestres ou pais. Esta categoría está aberta a organizacións públicas e privadas (incluídas organizacións de redes inseguras), especialistas ou académicos que operan dentro dun dos países beneficiarios do “Programa Mellor Internet na Facilidade da Conectividade en Europa” (CEF), é dicir,  EU28, Islandia e Noruega.

- Un premio ás mellores prácticas para mestres, premiando unha iniciativa, recurso, ferramenta ou solución notable e inspiradora dun só mestre ou un grupo de mestres.

- Un premio ás mellores prácticas para mozas e mozos, premiando unha iniciativa, recurso, ferramenta ou solución notable e inspiradora dunha soa persoa nova ou un grupo de mozos.

Todas as mellores prácticas deberían centrarse en cuestións relacionadas co ámbito de Mellor Internet para nenos (BIK), abordando temas como noticias falsas, intimidación cibernética, xoguetes conectados e preocupacións de privacidade, arranxo persoal, exposición a contido daniño ou inquietante, ou aspectos de ciber hixiene (é dicir, seguridade con contrasinal, seguridade  cibernética, etc.).
As prácticas, recursos, programas ou campañas deberían crearse ou lanzado nos últimos dous anos (despois do 1 de marzo de 2016) e poden presentarse en calquera dos idiomas da UE.
Os solicitantes deben ter entre 13 e 19 anos.
Prazo: 15 de maio de 2018.

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=2829529

A Fundación  Montemadrid presenta as bases para a nova edición da convocatoria "Generaciones", un proxecto que desde o ano 2000 mostra as diferentes canles de creación nos que traballan os novos artistas residentes no noso país.

"Generaciones" xorde do empeño por promover e proporcionar aos artistas ferramentas de produción e difusión dos seus traballos. O seu principal obxectivo é ofrecer unha plataforma, dedicada á arte actual, para mostrar o traballo de mozos creadores e difundir estas propostas artísticas entre a crítica especializada e o público xeral.

A Fundación Montemadrid posibilita, aos creadores menores de 35 anos, desenvolver un amplo proxecto, que pode non estar finalizado, permitindo aos xurados deterse nos procesos creativos. O resultado é unha exposición na que se mostran os oito proxectos gañadores de "Generaciones 2019" que serán presentados no mes de febreiro do próximo ano na Casa Acesa.

Cada participante deberá presentar un traballo inédito, que pode estar ou non terminado, de calquera manifestación artística, plástica ou visual. O proxecto presentado á convocatoria premiado polo xurado non poderá variar da obra exposta na mostra.

O prazo para a total finalización do traballo será decembro de 2018. Se o proxecto presentado xa está finalizado, non debe ser anterior ao ano 2017 e non pode mostrarse previamente, nin facelo ata a inauguración da exposición.

A organización admitirá nesta convocatoria todo tipo de traballos visuais sen limitacións artísticas nin técnicas. Os interesados en participar deberán inscribirse a través da web da Casa Encendida, na que deberán estar previamente rexistrados ou rexistrarse no momento.

Os participantes deberán encher un formulario e achegar a seguinte documentación: un CV e DNI ou cartón de residencia en formato PDF, un resumo do proxecto que presentan (máximo 1500 caracteres, espazos incluídos) xunto con material gráfico da parte do proxecto plástico ou visual que xa este producido e calquera tipo de debuxo, esquema, ilustración se non o está, tal e como se solicita nas bases da convocatoria.

O prazo da convocatoria de "Generaciones 2019" é ata o 2 de abril de 2018 ás 12 h do mediodía.

Poderán participar todos os artistas, maiores de idade, españois e estranxeiros residentes en España, que á data de peche da convocatoria non superen os 35 anos.

Dotación
Os artistas cuxos traballos sexan seleccionados obterán unha dotación de 10.000 euros cada un, suxeitos á lexislación impositiva vixente. Seleccionaranse ata 8 proxectos artísticos.

https://www.lacasaencendida.es/convocatorias/generaciones/generaciones-2019-8519 

A Asociación de Mulleres Xitanas Romi organiza o I Concurso de Fotografía ‘Muller Xitana’, co obxectivo de que profesionais e afeccionados á fotografía tomen conciencia da realidade deste colectivo.

As imaxes presentadas a concurso deben estar relacionadas con ‘a muller xitana’, xa sexa no seu traballo, en momentos de lecer, coa familia ou amigos, etc.

As fotografías poderán estar feitas con calquera técnica, e deberán ser orixinais, inéditas e non ser premiadas noutros concursos. Ademais, terán que ter formato  JPG, unha resolución de entre 1500 e 8000 píxeles e un peso máximo de 9  MB.

Os interesados deberán presentar os seus traballos a través do seguinte correo electrónico: info@asociacionromi.org.
No asunto do correo deberá indicarse ‘Concurso Fotografía’, e no corpo da mensaxe terá que figurar o nome completo e número de teléfono do participante.

Cada participante poderá presentar un máximo de 3 fotografías.

Dotación
A mellor fotografía recibirá un premio de 300 euros. Ademais, haberá dúas fotografías finalistas cun premio de 100 euros cada unha.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de marzo de 2018

Máis información en http://asociacionromi.org/archivos/337

O IES A Cachada de Boiro convoca Olloboi 2018: IX Festival de Cine Escolar. Encontro de Curtas

Requisitos
O concurso está dirixido a todos os niveis educativos (Primaria, Secundaria, Bacharelato, Formación Profesional, Universidade, Escolas Audiovisuais). Poderán participar centros educativos de formación non regrada sempre e cando os traballos involucren a alumnado.
Aceptaranse videocreacións (ficción ou documental) de duración preferentemente non superior ós 20 minutos.
A temática e lingua dos traballos será libre, aínda que se valorará o uso do idioma galego, a sensibilidade medioambiental e social e o respecto ós dereitos dos animais.
Terase en conta que as imaxes e audios dos traballos sexan propiedade dos autores e autoras do vídeo, quen consenten na divulgación do material, sempre co recoñecemento da súa autoría e dos seus dereitos (recoméndase que os rexistren baixo licenza Creative Commons ). De non ser material propio, recoméndase que os recursos utilizados sexan de código aberto (CC). Se se empregan recursos con dereitos de autor, a responsabilidade de uso dos mesmos recaerá sobre os creadores/as da peza audiovisual.
Aceptaranse traballos realizados nos últimos 3 anos sempre que non se presentaran en edicións anteriores do concurso.
Os traballos deberán estar accesibles a todo o público en Internet, aloxados en Vimeo ou en Youtube.

Categorías
Na edición actual entregaranse NOVE PREMIOS organizados en categorías en función das idades do alumnado implicado:
Olloboi Peque: para traballos elaborados con ou para alumnado de ata 12 anos
Olloboi Plus18: para pezas elaboradas por alumnado de centros de ensino superior (escolas universitarias, ciclos de formación profesional superior, etc.)
Olloboi Xeral, onde participan todas as pezas presentadas de acordo cos seguintes epígrafes:
a. Olloboi Interpretación:  onde se valorará unha boa dirección de actores e/ou un reparto ben escollido, evidenciándose na naturalidade ou adecuación das interpretacións
b. Olloboi Montaxe:  o que amose unha edición mellor planificada, sexa esta narrativa, expresiva, fragmentada, de continuidade...
c. Olloboi Fotografía:  onde se valorará o emprego das leis de composición visual (respectándoas ou conculcándoas cun fin determinado), a escolla da paleta cromática, etc.
d. Olloboi DJ:  a mellor sonorización e/ou interpretación musical, orixinal ou versión.
e. Olloboi Guión:  o mellor texto orixinal, onde se primará a existencia de personaxes e situacións verosímiles. Terase en conta a comicidade.
f. Olloboi Arte e estética:  onde se terá en conta a construción de escenarios, vestiario e maquillaxe. Terán especial cabida nesta categoría as animacións, Stop Motion, Time Lapse, etc.
Olloboi Zamburrioi: premio especial concedido pola Asociación Olloboi.

Inscrición de traballos
Os/as participantes rexistraranse en olloboi.com indicando un correo electrónico válido que a organización utilizará para futuras comunicacións sobre a súa participación no concurso.
Para inscribir un traballo haberá que introducir a seguinte información:
a. Dirección do vídeo en Internet: URL de Vimeo ou Youtube a través da que se pode acceder ao vídeo.
b. Título do traballo.
c. Descrición: onde se recomenda incluír unha breve sinopse, os créditos, e calquera outra información pública que poida ser de interese para a audiencia.
d. Nivel Educativo: ó que pertence maioritariamente o equipo que elaborou o traballo (Infantil, Primaria, ESO, etc.).
e. Centro educativo: colexio, instituto, escola, facultade, etc. de procedencia do traballo.
f. Responsable do centro educativo: especialmente no caso de traballos presentados por alumnado menor de idade, e para facilitar a validación dos mesmos por parte da organización, recoméndase proporcionar os datos dun profesor ou profesora do centro que avale ou coordine o traballo e que poida actuar de interlocutor do centro con Olloboi.
Cada participante poderá inscribir tantos traballos como desexe.

O prazo para presentar traballos estará aberto ata o 30 de abril de 2018

https://www.olloboi.com/encontro-2018/


O Concello de Ferrol convoca o XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018, que se realiza con carácter bianual.

Condicións de participación.
– Poderán participar no certame artistas de calquera nacionalidade e país de residencia.
– O certame está aberto a todos os procesos gráficos tradicionais ou experimentais, incluídos os dixitais, o vídeo, a fotografía e a instalación, con intervencións directas ou combinadas con calquera outro procedemento, sen condicións de tamaño. Admítense polípticos, obras seriadas, probas únicas, variacións...
– Cada participante poderá presentar de 2 a 6 obras pertencentes a unha mesma familia ou serie, ou unha soa obra seriada completa formada por varias pezas.
– Non poderán concorrer ao premio os gañadores das cinco convocatorias anteriores.
– Non se admiten obras premiadas noutros certames nin realizadas antes de 2012.
– Os candidatos enviarán ao correo electrónico premiomr@ferrol.es ata o 26 de marzo de 2018, a seguinte documentación:

O formulario debidamente cuberto e asinado.
Fotografías das obras. Formato JPEG (de 500 KB a 1 MB máximo cada unha).
Nos pés de foto indicarase: apelidos, nome e número da obra correspondente á lista do formulario.
Un currículum vítae resumido e unha breve explicación das obras (en galego, castelán, inglés ou francés). Todo nun máximo de dúas páxinas.
Indicarase se as obras presentadas son obras únicas ou editadas, ou se se poden editar.

Premio.
Concederase un único premio de 7.000 € (impostos engadidos).
O xurado poderá outorgar unha ou varias mencións honoríficas.

Máis información no BOP da Coruña do 5 de marzo de 2018 e en www.ferrol.gal

O Concello de Outes convoca o XXII Certame Francisco Añón de Poesía.

Poderán participar todas as persoas interesadas, de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en Lingua Galega. Os textos presentados deberán ser inéditos.

Categoría A: nenos/as de 6 a 7 anos.
Premios:
1.º clasificado: vale de 120 € en libros e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Categoría B: nenos/as de 8 a 9 anos.
Premios:
1.º clasificado: vale de 150 € en libros e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Categoría C: nenos/as de 10 a 11 anos.
Premios:
1.º clasificado: vale de 180 € en libros e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Categoría D: rapaces e rapazas de 12 a 14 anos.
Premios:
1.º clasificado: vale de 210 € en libros e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Categoría E: mozos e mozas de 15 a 17 anos.
Premios:
1.º clasificado: cheque por valor de 450 € e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Categoría F: maiores de 18 anos.
Premios:
1.º clasificado: cheque por valor de 1200 € e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Para a categoría E, as obras terán unha extensión mínima de 150 versos
Para a categoría F, as obras terán unha extensión mínima de 200 versos

Os traballos presentaranse en sobre pechado, orixinal e cinco copias, figurando no seu exterior a mención “XXII Certame Francisco Añón de Poesía”. No seu interior achegarase un sobre pequeno, tamén pechado, figurando no exterior o título da obra, a categoría na que participa e o lema ou pseudónimo do autor; e no interior os datos persoais (nome, idade, enderezo, teléfono de contacto, centro de estudos, titulo da obra e lema ou pseudónimo) e fotocopia do DNI ou CIF. Estes traballos recolleranse na Casa da Cultura, Avda. de San Campio, 1 - 15230 Outes (A Coruña). Tamén poden enviarse por correo ao devandito enderezo.

O prazo de presentación estará aberto ata o 3 de abril de 2018.
Máis información en www.outes.es e na OMIX de Outes, teléfono 981 842 406

A Deputación de Ourense convoca o V Premio Estatuto de Autonomía de Galicia de debuxo e redacción escolar.
O lema desta quinta edición do concurso é “Un territorio coas súas formas tradicionais de convivencia e asentamento”.

Poderán participar neste concurso os estudantes de infantil, primaria, educación especial e ensino secundario obrigatorio, bacharelato e ciclo medio de formación profesional, de centros de ensino xeral tanto públicos coma concertados ou privados, da provincia de Ourense.

Modalidades
Os alumnos de educación infantil e primaria, así como os de educación especial, presentarán un debuxo ou traballo artístico que deberá facer referencia ao lema do concurso. Será presentado nun folio ou cartolina en branco, tamaño A4, non terá relevos e a técnica que empregarán será libre. Os 12 mellores debuxos serán premiados cun diploma e un lote de libros
Os alumnos de ensino obrigatorio, bacharelato e ciclo medio de formación profesional deberán presentar unha redacción sobre o Estatuto de Autonomía, cunha extensión mínima de sete folios e máxima de doce, escrita en galego, á man ou en ordenador, por unha soa cara e a dobre espazo.
Se o traballo se fai en ordenador, o tipo e tamaño de letra será Arial 12. O traballo literario poderá ser ampliado ou complementado con fotografías, recortes de prensa, etcétera.
Os traballos poderán presentarse en papel ou en soporte electrónico. Os 20 mellores traballos serán premiados cun diploma, un lote de libros e unha viaxe a Santiago de Compostela, para visitar o Parlamento de Galicia, e realizar algunha outra actividade cultural.

O prazo estará aberto ata o 19 de marzo de 2018.
Máis información no BOP de Ourense do 23 de febreiro de 2018

O Concello de Carballo convoca a XX Edición do Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís

Cada autor ou autora poderá presentar un número máximo de tres obras. As fotografías realizaranse en branco e negro ou cor, natural ou manipulada, e o tema das obras é libre.
Os traballos fotográficos que se presenten ao Certame deberán ser orixinais, inéditos e recentes.
As fotografías non poderán ter sido presentadas con anterioridade a este concurso nin ter gañado ningún premio noutros concursos ou certames.
As dimensións da obra fotográfica estarán comprendidas entre 25 x 35 cm como mínimo e 40 x 50 cm como máximo. Presentaranse montadas sobre cartón pluma ou soporte similar ríxido (cun grosor mínimo de 3 mm)
Cada fotografía deberá vir acompañada ou ben do negativo ou ben do soporte informático en formato JPEG ou TIFF da obra presentada.

Premios:
1º premio: 1.500 € e diploma.
2º premio: 750 € e diploma, patrocinado pola Fundación Luis Calvo Sanz.
Premio Especial Carballo á mellor fotografía que faga referencia directa ao municipio de Carballo en calquera dos seus aspectos: 500 € e diploma (as obras presentadas ao Premio Especial Carballo tamén optarán ao resto de premios).
O xurado poderá conceder accésits por un importe total de 300 €.    

Presentación:    
As obras presentadas ao Certame deberán gardar o anonimato do seu autor ou autora, e presentaranse sen sinatura e baixo un lema ou pseudónimo identificativo.
Pola parte traseira do soporte da fotografía figurará o pseudónimo do/a autor/a, o título da obra, as indicacións do lugar onde foi tomada, a data na que se realizou e as técnicas empregadas e, se o/a autor/a o considera preciso, indicará a verticalidade ou horizontalidade da imaxe fotográfica.
É imprescindible que as obras que queiran optar ao Premio Especial Carballo o indiquen na parte traseira do soporte.
Cada fotografía deberá ir acompañada dun sobre pechado que se pegará na súa parte traseira. Na parte externa do sobre figurará o nome da fotografía e o pseudónimo empregado. No seu interior conterá a seguinte documentación:
Fotocopia do documento nacional de identidade do/a autor/a.
Solicitude de participación na que conste o pseudónimo empregado, título e lugar e data da toma da/s fotografía/s.
Datos persoais do/a autor/a: nome completo, enderezo válido para os efectos de recibir notificacións, teléfono, fax, correo electrónico, etc.
Declaración asinada para aceptar expresamente as bases e condicións do Certame, garantindo que a obra non se atopa pendente de resolución de ningún outro Certame e que o autor/a ten, directa ou indirectamente, a libre disposición de todos os dereitos de explotación nas súas diferentes modalidades sobre a obra.

O prazo de presentación de fotografías estará aberto ata o 3 de abril de 2018

Máis información no BOP da Coruña do 7 de febreiro de 2018 e en http://www.carballo.org

ViAQUA e a súa Fundación  Aquae, patrocinan o Certame Nacional da  XXII edición do  Stockholm Junior  Water  Prize (SJWP), unha competición que ofrece aos mozos de todo o planeta a posibilidade de presentar proxectos de investigación sobre o binomio auga e sustentabilidade.

A edición mundial desta competición está organizada polo Instituto Internacional da auga de Estocolmo (SIWI), cuxo obxectivo é fomentar o interese dos mozos e promover a súa creatividade en torno á auga e o medio ambiente. Pola súa banda, a edición española deste concurso está organizada pola Escola da auga, unha institución creada por Suez para compartir e transferir coñecemento en materia de auga e sustentabilidade que conta con proxectos de capacitación en 17 países.

Participantes:
Alumnos e alumnas que cursen Secundaria, Bacharelato ou FP en calquera centro educativo de  Galicia e que en agosto deste ano teñan entre 16 e 21 anos

Prazo: 9 de abril.

A participación está aberta a calquera proxecto de investigación escolar dirixido a mellorar a calidade de vida, mediante a mellora da calidade da auga, a xestión dos recursos  hídricos, a protección da auga ou o tratamento da auga, xa sexa potable ou residual. Desde o punto de vista metodolóxico, os traballos deberán ser investigacións escolares baseadas na experimentación científica, o desenvolvemento de tecnoloxías ou investigacións de carácter social.

As candidaturas poden ser individuais ou estar conformadas por equipos de traballo de ata dous estudantes e cada grupo de traballo debe ter un titor/a (profesor/a de o mesmo centro educativo que presenta a investigación).

En maio celebrarase a final nacional,onde  losestudiantes deberán defender o seu traballo ante un xurado mediante unha exposición oral en castelán ou inglés. Designarase un único traballo como representante español ao certame.

Os gañadores das fases nacionais participarán na Final Internacional, que se celebrará a finais de agosto en Estocolmo no marco da Semana Mundial da auga. O gañador do  SJWP recibe 15.000 dólares, un diploma e unha escultura de cristal azul de mans da princesa Vitoria de Suecia, patroa deste premio.

Todos os finalistas están convidados a unirse a  WaterTank,  unha rede internacional de  networking en torno á auga que lles permite compartir as súas ideas e proxectos con mentores, expertos e asesores de organizacións líderes como  Xylem,  Raincoat  Foundation ou  SIWI.

https://www.fundacionaquae.org/proyectos/stockholm-junior-water-prize/