Exposicións, certames e concertos (18)

A Deputación da Coruña convoca o XV Premio internacional de arte gráfico “Jesús Núñez”

Poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade calquera que sexa a súa nacionalidade, que non obtivesen o premio nas cinco edicións anteriores, e que presenten obras que non fosen presentadas anteriormente a ningún outro concurso ou certame.

Premios:
Primeiro premio de 6.500 € e unha exposición na Fundación CIEC.
Dous accesits consistentes cada un deles en bolsa de matrícula dun módulo do Máster de Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.
Cada artista poderá presentar un máximo dunha obra, en calquera das disciplinas das técnicas gráficas: gravado calcográfico, litografía, serigrafía, xilografía e as súas derivacións.
As obras presentaranse asinadas, sen enmarcar e ao dorso deberá figurar o nome e apelidos do autor, e o ano da súa realización.
As medidas do papel non excederán de 76 x 112 cm e o tamaño da mancha imprimida será, como mínimo, de 28 x 28 cm. O grosor das obras non poderá superar 1 cm.

O prazo de presentación de obras estará aberto do 15 de xullo ata 11 de septiembre de 2020
Máis información no BOP da Coruña do 8 de xuño de 2020 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/premios/jesus-nunez

A Deputación de Ourense convoca o o XXXIX Premio Blanco-Amor de novela longa

Poderán participar nel todos/as os/as autores e autoras que presenten unha ou varias obras escritas en lingua galega segundo a normativa oficial.

O prazo de admisión dos orixinais estará aberto ata o luns 14 de setembro de 2020, 123 aniversario do nacemento, en Ourense, de Eduardo Blanco-Amor.
O premio estará dotado con 15.000 € e unha obra escultórica.

Máis información no BOP de Ourense do 5 de xuño de 2020

Lanzado pola Dirección Xeral de Política Rexional e Urbana da Comisión Europea, o concurso convida a calquera persoa, a partir de 18 anos, a escribir historias sobre un proxecto ou programa financiado pola UE no seu país.
As historias poden tomar calquera forma: foto, vídeo, publicación de blogue, audio, publicacións na plataforma de redes sociais, lenzo, fíos de Twitter, etc. As historias deben ser permanentes e públicas.

Como participar
Enviando un correo electrónico cunha ligazón á historia publicada a info@euinmyregion.eu asunto "EUinMyRegion Storytelling".

As persoas participantes poden enviar tantas historias como desexen. A Comisión Europea traducirá as historias ao inglés (se é necesario), enviará aos participantes a tradución para promovelas a través das canles sociais (Facebook , Twitter) utilizando o hashtag #EUinmyRegion .

Selección de gañadores. O xurado buscará:
Insight : a historia dinos algo que non sabiamos máis aló dos feitos básicos do proxecto que se financia?
Historias sobre persoas: a historia describe o proxecto ou conta a historia das persoas involucradas nel?

Premios
As tres persoas gañadoras serán convidados a Bruxelas, Bélxica, para unirse a un programa dedicado de comunicación do 12 ao 13 de outubro de 2020.

Data límite: 31 de agosto de 2020

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/stories/ 

O Concello de Mondoñedo co patrocinio da Área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo, convoca o IX Premio de Poesía Manuel Leiras Pulpeiro coa finalidade de honrar a memoria do escritor mindoniense Manuel Leiras Pulpeiro e, asemade, colaborar na promoción da escrita poética en lingua galega e na divulgación das súas autoras e autores.

Poderá concorrer ao premio calquera persoafísica que presente a súa obra en lingua galega, conforme ás normas ortográficas vixentes e sancionadas pola RAG.

Os poemas serán orixinais e inéditos tanto en soporte impreso coma dixital e non poderán ter sido premiados noutros concursos en data anterior á deliberación do Xurado.

As composicións terán unha extensión máxima de 150 versos e serán de tema libre.

Deberán presentarse catro copias en tamaño DIN A4 impresas a dobre espazo.

Os orixinais non poderán ir asinados nin levarán inscrición ningunha que puidese suxerir o nome do autor ou autora,sendo presentados cun lema e título.

En sobre á parte e cerrado constará o lema e o título no exterior e, no interior, o nome e apelidos do autor ou autora, domicilio, teléfono e fotocopia do DNI polas dúas caras ou, de ser menor, fotocopia do libro de familia na folla correspondente á persoa que sepresenta a concurso.

O prazo de admisión de orixinais estará aberto ata o día 15 de setembro de 2020.

As obras deberán enviarse ao seguinte enderezo:

IX Premio de Poesía Manuel Leiras Pulpeiro
Concello de Mondoñedo
Praza do Concello, 1
27740 Mondoñedo (Lugo)

Premios:
1º premio: 1.500 €, Placa e Diploma.
2º premio: 600 €, Placa e Diploma.
3º premio: 300 €, Placa e Diploma.

Bases

O Concello de Rivas Vaciamadrid convoca o XXIII Certame Frida Kahlo de Pintura e Relato Curto

Certame de Pintura
Inscricións:  en inscripciones.rivasciudad.es
Data presentación:  ata o 10 de xullo.
Premios:  2.000 euros e accésit de 700.

Cada participante poderá presentar só unha obra, con formato mínimo de 60×60 cm e máximo de 150×150 cm. A obra terá que ir sen enmarcar ou cun simple listón. En caso de obra sobre papel, deberá presentarse cunha protección de plástico. É necesario enviar dúas fotografías da obra. As obras elixidas polo comité de selección terán que enviar os orixinais e sobre elas fallará o xurado.

Certame de Relato Curto
Inscricións:  en inscripciones.rivasciudad.es
Data de presentación:  ata o 17 de xuño
Premios:  1.500 euros e un accésit de 700 (aplicarase retención fiscal correspondente).

Só se admiten relatos escritos en español. A temática e técnica narrativa serán libres, non admitíndose traducións, adaptacións ou recreacións de obras. A extensión do texto deberá oscilar entre as 6 e 12 páxinas, en formato DIN A4, con interlineado 1,5 e letra Estafes New Romans (corpo 12) ou Arial (corpo 11).

O nome do arquivo debe ser o do relato. O texto debe estar encabezado polo título da obra e o pseudónimo ou lema utilizado. Non poderá figurar ningún dato que identifique á persoa que se presenta.

Establécese un número máximo de 300 relatos participantes, que serán admitidos por orde de presentación.

Bases e relatos premiados en anteriores convocatorias:
https://www.rivasciudad.es/servicio/cultura/2020/04/17/xxiii-certamen-frida-kahlo/862600133676/  

A Fundación James Dyson convoca un premio internacional de deseño para estudantes universitarios/as actuais de enxeñería, deseño de produtos e deseño industrial, e aqueles/as que se graduaran nos últimos catro anos.

Premios
33,500 € para a persoa ou equipo gañador
5,500 € para a institución onde estuda a persoa gañadora ou estudou previamente e un Certificado de Premio James Dyson.

Subcampións internacionais:
5.500 € e un Certificado de Premio James Dyson.

Gañadores nacionais de cada país:
2.200 € e un Certificado de Premio James Dyson

Os solicitantes deben rexistrarse e subir probas de que son estudantes ou recentemente graduados/as nunha das materias que cualifican.
Unha vez rexistrados/as, deben completar o formulario en liña explicando:

Que fai o seu invento
Onde obtiveron a súa inspiración
Como funciona
Como desenvolveron o seu deseño
Que o distingue
Que lle depara o futuro

Necesitan enviar a entrada en inglés. Se o desexan, tamén poden enviar unha copia nalgún outro idioma.
Poden cargar ata cinco imaxes, de ata 3 MB cada unha. Tamén poderían incluír un vídeo, a miúdo axuda a explicar unha idea ou proxecto.
Os vídeos deben durar menos de 3 minutos e mostrar tanto o proceso de desenvolvemento do deseño como o prototipo en acción. Os vídeos deben cargarse primeiro en Youtube ou Vimeo.

Prazo: 16 de xullo de 2020, 11.59 EST.

Bases e deseños gañadores en convocatorias anteriores: https://www.jamesdysonaward.org/es-ES/

Somos a curta!

Mai 06, 2020

A Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de Ciencias da Comunicación convoca a novena edición do certame "Somos a curta!", que premia as mellores pezas audiovisuais curtas en galego de cinema do real presentadas por calquera alumno/a ou grupo de alumnos/as das universidades galegas, das titulacións impartidas nas escolas oficiais de Imaxe e Son ou da titulación de bacharelato artístico de calquera dos institutos de educación secundaria de Galicia.

O prazo para presentar as propostas estará aberto ata o día 16 de outubro de 2020. Poderase facer mediante as plataformas Office365 ou WeTransfer, así como mediante dvd.

Os premios do certame está dotados con 500 e 250 euros e diploma honorífico.

Os obxectivos con que convoca este premio son:

Promover o uso da lingua galega como vehículo para a creatividade dos novos valores do audiovisual galego.
Premiar os dotes lingüísticos, técnicos e artísticos dos estudantes galegos.
Promover a análise da realidade galega a través do audiovisual.

https://www.usc.gal/gl/servizos/snl/dinamizacion/somosacurta2020.html 

Xa podes disfrutar da exposición virtual das ilustracións seleccionadas polo Injve no concurso #30díasencasa

http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/ilustraciones-30diasencasa

O Teatro Español e as Naves do Español en Matadoiro propoñen o I Certame Internacional de Comedia, un concurso de escritura dramática cuxo xénero sexa a comedia. O obxectivo, é animar a que autores/ as sígannos alumando, reivindiquen e potencien o sentido do humor.

Pode participar neste certame calquera dramaturgo/a, maior de idade, que queira presentar un texto da súa autoría.
Os textos poden ser escritos entre varias persoas, aínda que, en tal caso, será imprescindible contar coa conformidade de todas elas.

Establécese un único premio de 7.000 euros para o texto gañador.
O prazo de admisión de obras estará aberto ata o día 30 de setembro de 2020.
O Xurado seleccionará gañador/a/es do concurso ou comunicará que queda deserto antes do día 30 de decembro de 2020.

https://www.teatroespanol.es/i-certamen-internacional-de-comedia 

O Consello de Contas de Galicia convoca o I Premio de investigación Carlos G. Otero Díaz

Requisitos:
Autores ou coautores de traballos de investigación, que teñan o seu domicilio en calquera dos Estados membros da Unión Europea, que poderán ter a condición de persoa física ou grupo de investigación, composto por persoas físicas, baixo a coordinación dun dos seus integrantes, que actuará como representante do grupo e responsable do traballo para os efectos oportunos.

Premios:
1º premio: 3.000 euros.
2º premio: 1.500 euros.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 31 de outubro de 2020

Máis información no DOG do 27 de abril de 2020 e en http://www.consellodecontas.es