Exposicións, certames e concertos (7)

A Universidade de Zaragoza, coa colaboración de Cinemaremagnum Servizos Audiovisuais, convoca o "XIX Certame Internacional  Videominuto".

Presentaranse obras cuxa duración máxima sexa de 1 minuto (60 segundos) incluíndo os títulos de crédito. Non se admitirán obras que excedan dese tempo. Non se admitirán obras presentadas noutras edicións do certame.

Poderanse presentar un máximo de 3 videominutos por participante. O tema do videominuto será de libre elección e poderán presentarse traballos tanto de ficción como de animación.

Todos aqueles traballos cuxo idioma orixinal non sexa o español, deberán presentarse subtitulados ben en español ou en inglés. As obras enviaranse soamente a través de internet.

Un xurado formado por personalidades do mundo da cultura e o cinema seleccionará un máximo de 25 traballos que pasarán á fase final.

O prazo de inscrición estará aberto ata o día 20 de marzo de 2020 ás 12:00 pm.

Poderán presentarse ao certame todas aquelas persoas que así o desexen, ben individualmente ou en grupo a condición de que presenten obras cuxa duración máxima sexa de 1 minuto (60 segundos) incluíndo os títulos de crédito.

Dotación
- Premio ao mellor Videominuto internacional 2019: 700 euros.
- Premio ao mellor Videominuto español 2019: 700 euros.
- Premio ao mellor Videominuto aragonés 2019: 700 euros.

Máis información: http://cultura.unizar.es/bases-certamen-internacional-videominuto

Voluntariarte é unha iniciativa de Sensibilización educativa da Plataforma do Voluntariado de España.  
Voluntariarte é un certame de debuxo e escritura que pretende inculcar a estudantes de distintas idades, a importancia da solidariedade e a práctica voluntaria desde idades temperás.

O concurso, que conta con dúas modalidades, debuxo e relato, está aberto a todo o alumnado do país. O único requisito é ter entre 6 e 11 anos, para entrar na categoría infantil; ou entre 12 e 18 anos, para a categoría xuvenil.
- Debuxo: Formato A4. Acéptanse debuxos ou cómics (2 follas de extensión. Máximo 6).
- Relato: Formato  word, tamaño A4. Extensión máxima de 2 folios. Fonte: Times New  Roman, 12. Non se admiten relatos escritos a man.

Todas as obras presentadas, xa sexa na modalidade de debuxo ou escritura, será unha creación artística na que se plasme o voluntariado e os seus dez ámbitos de actuación.

O prazo de envío é o 15 de novembro de 2019 ás 12:00 h.

Requisitos
Categoría infantil: de 6 a 11 anos.
Categoría xuvenil: entre 12 e 18 anos.

Plataforma do Voluntariado de España
R/ Tribulete, 18-1º  28012 Madrid
voluntariarte@plataformavoluntariado.org
Teléfono: 91 541 1466
https://plataformavoluntariado.org/voluntariarte/

A Universidade de Málaga convoca o XXX Premio Internacional de Investigación Vitoria Kent

O contido dos traballos presentados deberá versar sobre un tema relacionado cos estudos das mulleres, de xénero ou feministas, desde calquera disciplina científica.

Se se presentan Teses Doutorais e traballos de investigación, terán que ser relaborados en título, estrutura e contido para evitar duplicidades cos repositorios universitarios.
Os orixinais deberán ter unha extensión comprendida entre 150 e 300 páxinas, incluídas notas, bibliografía e apéndices, con  interlineado de espazo e medio. Enviaranse en formato PDF á dirección seguinte: seim@uma.es

O prazo de recepción de orixinais finaliza o 12 de xaneiro de 2020.

Requisitos
Poderán concorrer cantas investigadoras e investigadores deséxeno, sempre que as obras sexan inéditas, escritas en español, incluídas as citas literais, non sendo premiadas noutros certames nin publicadas nin difundidas na súa totalidade en ningún soporte.

Dotación
- O XXX Premio Internacional de Investigación Vitoria Kent está dotado con 2.000 euros.
- O Seminario de Estudos Interdisciplinarios da Muller da Universidade de Málaga – S.E.I.M.-, en colaboración con  UMA Editorial, comprométese á publicación da obra gañadora na Colección Atenea-Estudos de Xénero, en formato papel e en versión electrónica.
- Así mesmo, concederase un accésit de 1.000 euros, que tamén será publicado na Colección Atenea-Estudos de Xénero, en papel e en soporte electrónico.

https://www.uma.es/media/files/bases-premio-victoria-kent-2019.pdf

A Fundación Ibercaja convoca o concurso Reporteiros na Rede.

O concurso Reporteiros na Rede é unha proposta de ámbito nacional para fomentar a investigación e o uso da tecnoloxía. Os alumnos interesados poderán optar por participar nunha ou varias das temáticas, podendo usar unha das modalidades ou ambas.
Dirixido a:  profesores e alumnos de ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos Básico e Medio. A idade máxima do alumnado será de 20 anos.
Os traballos pódense presentar en dúas modalidades: artigo escrito e vídeo.

Áreas temáticas:
Ciencia e tecnoloxía.  O contido dos traballos presentados dentro desta área deberá estar relacionado co desenvolvemento do pensamento cinetífico e aboradar os saberes ou coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía.
Mobilidade.  O contido dos traballos presentados dentro desta área deberá estar relacionado coa mobilidade do futuro: intelixente, conectada e sustentable.
Educación financieira.  Traballos relacionados con coñecementos, habilidades, comportamentos, valores e aptitudes que permitan ás persoas tomar decisións financeiras na súa vida diaria.

Os obxectivos deste concurso son:
- Complementar a formación e a educación dos alumnos participantes a través do uso e manexo das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC).
- Incentivar e adestrar aos estudantes no labor de investigación e na procura da información, dos coñecementos e conceptos necesarios para levar a cabo un traballo divulgativo aplicando a metodoloxía colaborativa e por proxectos.
- Mellorar a destreza do alumno no bo uso da internet como fonte de información útil para os seus estudos curriculares e outros coñecementos que complementen a súa formación.

Inscrición:  ata o 17 de xaneiro de 2020.

www.fundacionibercaja.es/reporterosenlared

O Concello de Pradela convoca o XXV Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López.

Poderán concorrer anualmente ao Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López, todos os autores que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, admitíndose unha soa obra por categoría e autor.

Categorías e requisitos das obras.

Narrativa:
Os relatos terán unha extensión máxima de vinte folios, sen mínimo, mecanografadas (ou a ordenador) e a dobre espazo.

Poesía:
As obras de poesía terán unha extensión máxima de 100 versos.
En ambas categorías, deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou en castelán, debendo estar rematadas con carácter previo á convocatoria.

Especial Camiño de Santiago:
Cos mesmos requisitos sinalados nos parágrafos anteriores, tendo en conta a celebración da XXV Edición do Certame, o paso do Camiño Francés por Paradela e a celebración no Ano 2021 do Ano Xacobeo, créase para esta Edición unha modalidade relativa ao Camiño de Santiago, en especial referida ao Camiño Francés ao seu paso por Paradela.
Nesta modalidade concorrerán de xeito conxunto tanto as obras de narrativa coma as de poesía.

Presentación das obras.
O prazo de entrega stará aberto ata o 30 de novembro de 2019.
Enviarase un único exemplar, sen sinatura e cun lema, ao seguinte enderezo:

CONCELLO DE PARADELA
Certame literario
(Modalidade Poesía/Narrativa/Especial Camiño de Santiago)
Rúa Cabaleiros de Santiago, nº 15
27611 Paradela. Lugo

En sobre aparte e pechado, constará o lema que distinga o traballo, e no interior o nome e apelidos do autor/a, DNI ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, declaración formal de que a obra é axustada ás normas contidas na base segunda. Abriranse soamente os sobres dos traballos premiados.
No caso de que as obras se remitan mediante correo electrónico, á conta oix.paradela@eidolocal.es, deberán enviarse no mesmo correo electrónico, dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro onde constará o lema que distinga o traballo, no que conterá, no seu interior, o nome e apelidos do autor/a, D.N.I. ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, dirección de correo electrónico (no seu caso) e declaración formal de que a obra é axustada ás normas.
Os arquivos PDF referenciaranse do seguinte xeito:
- Datos persoais ou plica, co título da obra.
- O título da obra.

Premios.
Modalidade narrativa:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
Modalidade poesía:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
Modalidade especial Camiño de Santiago:
1º Premio: 1.000 €

http://www.paradela.es/sites/default/files/Bases_Certame_Literario-castelan.pdf

Xeración 2020

Mar 22, 2019

Chega unha nova edición de Xeracións, a convocatoria dirixida a artistas emerxentes. Se tes un proxecto de calquera manifestación artística, plástica ou visual esperando a facerse realidade, podes envialo ata o 22 de abril.

Xeracións xorde no ano 2000 co obxectivo de ofrecer unha plataforma, dedicada á arte actual, para mostrar o traballo de mozos creadores e difundir anualmente estas propostas artísticas entre a crítica especializada e o público xeral.

A Fundación  Montemadrid posibilita, aos creadores menores de 35 anos, desenvolver un amplo proxecto, que pode non estar finalizado, permitindo aos xurados deterse nos procesos creativos. O resultado é unha exposición na que se mostran os oito proxectos gañadores de Xeración 2020 que serán presentados no mes de febreiro do próximo ano na Casa Encendida.

Seleccionaranse ata 8 proxectos artísticos.

Cada participante presentará un traballo inédito, que pode estar ou non terminado, de calquera manifestación artística, plástica ou visual. O proxecto presentado á convocatoria premiado polo xurado non poderá variar da obra exposta na mostra.

O prazo para a total finalización do traballo será decembro de 2019. Se o proxecto presentado xa está finalizado, non debe ser anterior ao ano 2018 e non pode mostrarse previamente, nin facelo ata a inauguración da exposición.

Os participantes inscribiranse a través de www.lacasaencendida.es  Deberán encher un formulario e achegar a seguinte documentación: un CV e DNI ou tarxeta de residencia en formato pdf, un resumo do proxecto que presentan (máximo 1500 caracteres, espazos incluídos) xunto con material gráfico da parte do proxecto plástico ou visual que xa este producida e calquera tipo de debuxo, esquema, ilustración se non o está, tal e como se solicita na Web. A organización admitirá nesta convocatoria todo tipo de traballos visuais sen limitacións artísticas nin técnicas.

Os artistas cuxos traballos sexan seleccionados obterán unha dotación de 10.000 euros cada un.
Seleccionaranse ata 8 proxectos artísticos.

Máis información www.fundacionmontemadrid.es

O Concello de Santiago de Compostela, pola que se aprobaron as bases e convocatoria do Premio de Ensaio e Creación Audiovisual  XOHANA TORRES, sobre a memoria histórica das mulleres de Galicia.

Os traballos que se presenten ao premio tratarán da participación social e política das mulleres e terán como obxectivo reconstruír a súa memoria histórica. Poderán ser ensaios literarios ou científicos ou pezas audiovisuais e sempre se referirán a mulleres galegas.

Modalidade ensaio:
a) As persoas participantes deberán presentar por duplicado un único traballo en soporte dixital, en formato PDF cun tamaño máximo do arquivo de 100  MB presentándose en cada un do seu DVD  ou  Pendrive.
Os traballos terán unha extensión mínima de 150 páxinas e máxima de 300 páxinas, a dobre espazo, tamaño da fonte 12, con marxes de 2,5 centímetros, a unha soa cara e numeradas.
b) As obras, deberán presentarse coa seguinte estrutura: introdución, na que se exprese o tema e o obxectivo do ensaio; desenvolvemento do tema, coa exposición e a análise de leste; conclusións, os/as autores/ as expresarán as súas ideas sobre o tema; bibliografía, coas referencias ás fontes consultadas.
Modalidade creación audiovisual:
a) Os traballos audiovisuais deberán presentarse por duplicado e ter unha duración mínima de 15 minutos e aceptarase  calquera tipo de expresión artística:  flashmob, textos biográficos lidos ante a cámara,  videoclips, fotografías, fotomontaxes, curtametraxes, etc.
b) No caso dos traballos audiovisuais, presentaranse en formato DVD, no que se incluirá unha copia do vídeo e un  link a unha plataforma de vídeos na cal poder ver a obra (Youtube  ou  Vimeo).

Premiaranse dous traballos, un na modalidade de ensaio e outro na modalidade de creación audiovisual.
Cada un dos premios estará dotado con 2.500 €.
As obras publicaranse por parte do Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

O prazo para presentar obras estará aberto ata o 31 de decembro de 2019

As bases están publicadas no BOP da Coruña do 13 de marzo de 2019