Exposicións, certames e concertos (8)

A Fundación  Mainel convoca a 22ª edición do seu Premio de Contos, un certame con dobre obxectivo: por unha banda, fomentar a creación literaria e por outro, animar aos mozos para reflexionar sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, o maior plan mundial ata a data para erradicar a pobreza en todas as súas formas.

A convocatoria, que leva por lema "O mundo que queres", está aberta a estudantes de secundaria, bacharelato e ciclos formativos, menores de idade e residentes en España.

Extensión: os relatos non deberán exceder os 8 folios a espazo simple en letra Estafes  New  Roman 12. Non se admiten obras manuscritas.

As obras terán que estar escritas en castelán ou en calquera das linguas oficiais do Estado español, aínda que nestes casos acompañarase sempre unha versión completa en castelán para facilitar a súa valoración e publicación. En todo caso, os relatos deben ser inéditos e non estar comprometidos con ningunha publicación. O xurado valorará especialmente os contos que expresen a través da trama unha visión positiva e orixinal da convivencia e humanidade das persoas.

Os orixinais, asinados baixo pseudónimo e acompañados dun sobre pechado coa ficha de inscrición, deberanse enviar á sede da Fundación  Mainel (Pza. Porta da Mar, 6-2º-8ª 46004 Valencia) antes do 22 de febreiro, en follas  DIN A4 grampadas na parte superior esquerda, sen encadernar.

Dotación
Establécense tres seccións: 1º e 2º de ESO. 3º e 4º de ESO. Bacharelato e Formación Profesional. En cada unha delas outorgaranse os seguintes premios:
- 1º premio, consistente nun diploma e un vale de 280 euros trocable en librerías  TROA.
- 2º premio: diploma e un vale de 180 euros trocable en librerías  TROA.
- 3º premio: diploma e un vale de 80 euros trocable en librerías  TROA.

Ademais, o premio principal será a publicación nun único volume dos contos galardoados con primeiro, segundo e terceiro premio en cada unha das seccións. Cada autor recibirá dez exemplares. Entregarase así mesmo un lote de libros aos colexios e institutos dos participantes galardoados.

https://mainel.org/noticias/abierta-la-convocatoria-del-22o-premio-de-cuentos-fundacion-mainel/

O concurso ten como finalidade que os menores, adultos e centros educativos únanse á campaña do Safer Internet Day 2019, para promover o uso seguro e responsable das novas tecnoloxías, baixo o lema “Unha Internet mellor comeza contigo: Convivindo con respecto para unha Internet segura”.

Se estas interesado en participar, deberás idear unha frase de concienciación sobre seguridade e o uso seguro das TIC e reflectila nun vídeo a modo de  challenge no que se inclúa música, un baile, apareza representada a tecnoloxía e que cumpra os requisitos indicados nas bases do concurso.

Existen tres categorías de participación:
MENORES E ADULTOS: O vídeo será realizado por menores acompañados de adultos (a partir 18 anos).
ADULTOS: O vídeo será realizado unicamente por adultos (a partir de 18 anos).
CENTRO EDUCATIVO: O vídeo será realizado a nivel de centro educativo.

Unha vez creado o vídeo, deberás envialo por correo  eletrónico, como adxunto, a contacto@isk4.es co asunto "Concurso  CyberChallenge Internet Segura". No caso de que supere os 20 MB, podes facilitarlles a ligazón a través dun correo electrónico á mesma dirección, descrita anteriormente, para poder descargalo desde un servidor de almacenamento na nube. Tes de prazo ata o 20 de xaneiro, así que empeza a pensar no teu vídeo. Ademais, a organización pon a túa disposición materiais multimedia que poderás incluír nos teus vídeos:  toolkit#CyberChallengeSID2019

E se queres difundir o vídeo nas túas redes sociais, non te esquezas de utilizar os hashtag #SID2019 e #CyberChallenge

Premios para os gañadores
Durante a celebración do acto, o 5 de febreiro de 2019, comunicarase cal é o mellor vídeo de cada categoría, premiando aos participantes con:
Premio para a categoría de MENORES E ADULTOS: Cámara 360º para cada integrante do grupo.
Premio para a categoría de ADULTOS: Cámara 360º para cada integrante do grupo.
Premio para a categoría de CENTRO EDUCATIVO: Cheque regalo en material tecnolóxico por valor de 1.000 euros (IVE excluído) para o centro.

https://www.is4k.es/programas/dia-de-internet-segura

O Departamento Confederal de Mocidade de USO lanza, en colaboración co Departamento Confederal da Muller, o I Concurso de Curtos, “A mocidade ante o 8 M”.

Este concurso quere mostrar o sentimento da xente nova ante o 8 de marzo, Día da Muller, o que supón para eles e elas a loita polo feminismo e a importancia que debe ter dita loita na sociedade actual.

O concurso, está dirixido a persoas novas de entre 16 e 35 anos, que poderán enviar os seus traballos ata o 17 de febreiro de 2019.
Os curtos, con duración máxima de 150 segundos deberán reflectir que supón o 8 M para a mocidade, tanto en España, como a nivel internacional, xa que é un concurso aberto a toda a poboación de calquera parte do mundo.

Dotación
O curto gañador recibirá un premio de 300€ e haberá outro dous accésit premiados con 100€ cada un.

Bases
http://www.uso.es/wp-content/uploads/2018/12/DEF-cartel-8-de-marzo-2019-concurso-cine-bases.pdf

O Concello de Arteixo publica as bases do 28º Certame de narracións breves “Manuel Murguía”

BASES :
Poderán concorrer todas as autoras e autores que o desexen cunha única obra, de temática libre e escrita en lingua galega.

Os relatos, que deberán ser orixinais e inéditos, en calquera soporte (papel, electrónico, etc.), deberán ofrecer unha extensión non inferior a 15 páxinas nin superior a 30, estar escritos con letra arial, corpo 12 e tamaño DIN A4

Os traballos presentaranse por cuadriplicado, mecanografados a doble espazo, por unha soa cara e só co título da obra e un lema. Xuntarase unha copia do texto nun CD en formato LibreOffice, Word ou similar. Nun sobre pechado achegaranse o título, o lema, o nome, o enderezo, o teléfono e o currículo do autor ou autora.

As obras deberán enviarse facendo constar no sobre “28º Certame de Narracións Breves Manuel Murguía” antes do 15 de febreiro de 2019 ao seguinte enderezo:

Concello de Arteixo
Praza Alcalde R Dopico 1
15142 Arteixo
A Coruña

Establécense tres premios: un primeiro premio dotado con 4.000 €, un segundo de 500 € e un terceiro de 300 €.

Os tres finalistas deberán estar presentes o día da entrega para recibir os premios.
Os orixinais non premiados poderán ser devoltos, sempre que o soliciten os seus autores por escrito no prazo máximo dun mes a partir do ditame.
No caso de que o Concello edite os textos en papel, os dereitos derivados de tal publicación poderán ser aboados mediante a entrega dun número de exemplares calculado a tal efecto. Os autores farán constar en edicións en papel ou electrónicas posteriores da súa obra que foi premiada neste certame.

BOP da Coruña do 4 de decembro de 2018
http://www.arteixo.org

A Secretaría Xeral de Política Lingüística e o IES Rosalía de Castro, en colaboración con Arraianos Multimedia, convocan o I Certame Escolar de Podcast e Relato Radiofónico Xosé Mosquera Pérez, O Vello dos Contos.

Poderá concorrer a este premio alumnado de sexto de educación primaria e de ESO de Galicia e dos centros que imparten ensinanzas de galego de réxime xeral cursados fóra da Comunidade Autónoma con textos inéditos relacionados co persoeiro ao que se lle dedica en 2019 o Día das Letras Galegas.

O alumnado deberá concorrer ao premio con traballos compostos por un conto inédito e un podcast baseado nel. Os contos -inéditos e en lingua galega- estarán relacionados con Antonio Fraguas, persoeiro a quen se lle dedicará o vindeiro Día das Letras Galegas.

O premio será 1.000 € e a emisión do mellor traballo gañador, así como a emisión dos dous que resulten finalistas con el.

O prazo de presentación de orixinais estará aberto ata o 17 de maio de 2019

http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647067&name=DLFE-18303.pdf

Fotciencia16

Xan 02, 2019

FOTCIENCIA é unha iniciativa organizada pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía ( FECYT) e o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) cuxo obxectivo é achegar a ciencia aos cidadáns mediante unha visión artística e estética suxerida a través de fotografías científicas, que son expostas xunto cunha descrición ou comentario escrito do feito científico que ilustran. É tamén obxectivo desta iniciativa promover entre a comunidade científica a importancia de divulgar o seu traballo ao conxunto da sociedade.

A participación está aberta a calquera persoa maior de idade que presente imaxes propias que non fosen seleccionadas en concursos ou procesos de selección similares, e que se inclúan na temática mencionada máis adiante.

Ademais, para fomentar a participación de alumnos/ as de educación secundaria e de formación profesional a través dos seus profesores/ as, estes poderán facelo na modalidade “A ciencia na aula”.

A temática das imaxes deberá ser a ciencia e a tecnoloxía. As imaxes deberán estar relacionadas coa investigación científica e as súas aplicacións tecnolóxicas e industriais, reflectindo o obxecto de estudo da actividade científica, as persoas que a realizan, a súa instrumentación e instalacións ou as tecnoloxías que resultan do avance científico.

O prazo de presentación das fotografías iniciarase o 17 de decembro de 2018 e concluirá o 8 de febreiro de 2019 ás 12:00 horas (hora peninsular española).

A presentación das imaxes e os seus correspondentes textos realizaranse a través dun formulario dispoñible na páxina web www.fotciencia.es.


Máis información: www.fotciencia.es

Normas Fotciencia.

O Parlamento Europeo e a Fundación Premio Internacional  Carlomagno de Aquisgrán convidan á mocidade de entre 16 e 30 anos de todos os Estados membros da Unión a participar nun concurso sobre o desenvolvemento da UE, a integración e as cuestións relacionadas coa identidade europea.

O "Premio Europeo  Carlomagno da Mocidade" outórgase a proxectos que:
- Promovan o entendemento a escala europea e internacional.
- Fomenten o desenvolvemento dun sentido compartido de identidade e integración europea.
- Sirvan de modelo para os mozos que viven en Europa e ofrezan exemplos prácticos de europeos que viven no seo dunha mesma comunidade.

Os proxectos poden centrarse na organización de diversos actos destinados aos mozos, intercambios de mozos ou proxectos en liña que presenten unha dimensión europea.

Os participantes poden presentar solicitudes individuais ou en grupo; os proxectos transfronteirizos e de grupo presentaranse nun só país, que haberá de estar vinculado estreitamente ao proxecto.

Aceptaranse solicitudes en todas as linguas oficiais da Unión Europea. Os proxectos presentados ao concurso deben iniciarse e finalizar entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 28 de xaneiro de 2019, ou seguir activos.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de xaneiro de 2019. As solicitudes deben realizarse en liña no sitio web do Premio Europeo Carlomagno da Mocidade www.charlemagneyouthprize.eu

Un xurado formado por representantes nacionais elixirá os tres gañadores. A cerimonia de entrega dos galardóns terá lugar en  Aquisgrán (Alemaña) en maio de 2019.

Dotación
Outorgarase un premio de 7.500 euros ao mellor proxecto, de 5.000 euros ao segundo e de 2.500 euros ao terceiro.
Convidarase a un representante de cada un dos 28 proxectos gañadores a escala nacional a asistir á cerimonia de entrega do premio que terá lugar o 28 de maio de 2019 e a pasar uns días en  Aquisgrán (Alemaña).

Os premios outorgados aos tres mellores proxectos serán presentados polo Presidente do Parlamento Europeo e por representantes da Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán.

Como parte do premio, convidarase os galardoados a visitar o Parlamento Europeo (en Bruxelas ou en Estrasburgo).

Máis Información
Premio Europeo Carlomagno da Xuventude
ECYP2019@EP.europa.eu
www.europarl.europa.eu

A Fundación  Universia, co apoio de Banco Santander e o Centro Dramático Nacional, dependente do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM), crearon o concurso para a selección da obra que fará de cartel do Festival "Unha mirada diferente" durante na tempada 18-19.

O obxecto do concurso é premiar a mellor proposta artística que se presente ao concurso como medida para fomentar a expresión artística como medio promotor da inserción social e laboral de persoas con discapacidade e identificación de talento artístico entre este colectivo.

Os traballos poderán ser executados mediante calquera técnica ou procedemento, sempre que sexa susceptible de reprodución por medios dixitais para a súa posterior impresión nos seguintes tamaños: 70x100 cm e 120x175 cm, en disposición vertical.

Nos carteis e de forma visible deberá figurar no ángulo superior esquerdo Centro Dramático Nacional (en tres liñas) e na marxe inferior dereita Dirección Ernesto Caballero, a lenda Festival Unha mirada diferente e debaixo o lema desta edición "Reto 2019", debendo ter en conta a futura inclusión de información sobre programación. Na parte inferior deixarase espazo para inserir os logotipos oficiais.

Os traballos presentados ao Concurso, deben ser orixinais e non serían presentados a ningún outro concurso.

Requisitos
Poderá participar nesta convocatoria calquera persoa con discapacidade, así como calquera asociación, fundación ou outra entidade sen ánimo de lucro que entre as súas actividades promovan a expresión e a formación artística de persoas con discapacidade e desexen presentar obras dos seus artistas con discapacidade.

Dotación
Concederase un premio dotado cunha cantidade bruta de 600 euros, así como a edición da obra en todos os carteis e outros medios e soportes que se utilicen para a difusión e promoción do Festival.

Prazo:  ata o 21 de xaneiro de 2019

Máis información www.fundacionuniversia.net