Exposicións, certames e concertos (36)

O Concello de Betanzos convoca a XVI Bienal de Pintura Balconadas 2018

Poderán participar todos os artistas maiores de idade de calquera nacionalidade que non obtivesen ningún premio nas dúas edicións anteriores e con obras que non fosen presentadas anteriormente a ningún outro concurso ou certame.

Cada artista poderá presentar unha soa obra para a súa selección con técnica e temática libre. As obras presentaranse sen enmarcar, sen bastidores, barras, etc., levando ao dorso o nome e apelidos do/a autor/a, enderezo, título da obra e ano de realización.
A realización pode ser vertical ou horizontal, cunhas medidas mínimas de 120x160 cm e máximas de 150x250 cm.
Terán un soporte flexible (lenzo, estopa, loneta, plástico, etc.) sen partes ríxidas que poidan cuartearse ou desprenderse coa acción do vento e utilizando produtos inalterables á acción da auga.
O artista deberá indicar cunha frecha cal é a parte superior da obra para facilitar á organización o seu colgado.

Premios:
1º premio: 5000 euros.
Dous accésits dotados cada un deles con 1500 euros.

O prazo de admisión de orixinais será do 1 ao 30 de xuño de 2018, en horario de 10.00 a 13.00 horas e de 18.00 a 20.30 horas os días laborables.
O envío realizarase a portes pagados ao seguinte enderezo:
XVI Bienal Balconadas.
Edificio Liceo, Praza de Galicia, s/n
15300 Betanzos, A Coruña, España

Máis información no BOP da Coruña do 24 de abril de 2018 e en http://novas.betanzos.es/


A Deputación de ourense convoca a XV edición do Premio de ilustración e narración “Pura e Dora Vázquez” de literatura infantil e xuvenil, nas modalidades de narración e ilustración.

A) Bases modalidade narración:
A este premio poderán concorrer todos aqueles autores de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega. As narracións que se presenten terán temática libre, sempre adaptada a un público infantil ou xuvenil, e os textos presentados
serán inéditos e totalmente orixinais. Coas seguintes características:
Os textos terán unha extensión mínima de 25 páxinas e máxima de 100 páxinas, formato A4, sempre escritos en programa Word, fonte tipográfica Times New Roman, tamaño de letra 12 puntos e interlineado 1,5.
Para esta modalidade de narración establécese un premio de 1.500 €.
O prazo de presentación de orixinais remata o 31 de maio de 2018.

B) Modalidade ilustración:
Poderán concorrer ao premio ilustradores de calquera nacionalidade que presenten a súas ilustracións e orixinais, non menos de dez, tomando como base o texto premiado na modalidade de narración deste «XV Premio Pura e Dora Vázquez» de narración xuvenil.
As ilustracións deberán adaptarse ao tamaño do libro, que será o seguinte:
a) Ilustración de portada: 145 x 210 mm, tamaño visible da portada co libro pechado, sen sangue. 513,6 x 216 mm, tamaño total incluído solapas, contraportada e sangue.
b) Ilustracións interiores: 296 x 216 mm, sobre páxina con sangue.
O prazo de admisión de orixinais remata o 3 de setembro de 2018.
Para esta modalidade de ilustración establécese un premio de 1.500 €.

A presentación dos orixinais, tanto para ilustración coma para narración, unicamente poderá realizarse do seguinte xeito:
a) De maneira presencial, entregando un exemplar da obra en sobre pechado indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora Vázquez, modalidade de narración ou ilustración, na oficina de asistencia ao cidadán en materia de rexistros.
b) Remitindo por correo certificado o exemplar da obra en sobre pechado, indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora Vázquez, modalidade de narración ou ilustración», ao seguinte enderezo:
Deputación Provincial de Ourense
Rexistro Xeral
Rúa do Progreso, 32
32003 Ourense
As obras remitidas irán asinadas exclusivamente con pseudónimo.
Dentro do sobre introducirase outro sobre pechado en cuxo exterior figurará o pseudónimo do autor e título da obra, e no seu interior os seguintes datos: título da obra, nome e apelidos e pseudónimo do autor, enderezo postal, teléfono, enderezo electrónico e unha fotocopia do DNI.


Máis información no BOP de Ourense do 11 de abril de 2018 e en  https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=82&fecha=20180411#page=3

Técnicas & Gramaxe co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, da Fundación Xosé Neira Vilas, dos concellos de Vila de Cruces e Boqueixón e mais da Deputación de Pontevedra convocan o III Concurso Balbino de Relatos.

Poderán presentarse a ela textos orixinais, propios e inéditos (relato ou serie de relatos) inspirados na temática do rural galego, do mar e da emigración.
Os textos terán unha extensión mínima de 100.000 caracteres e máxima de 180.000.
O texto enviarase a:
Técnicas e Gramaxe
R/ Santa Olaia, 18
36540 Silleda

ou ao enderezo electrónico concursobalbino@gmail.com
O galardón está dotado con 1500 € e a publicación do traballo gañador por Edicións Fervenza
O prazo de participación estará aberto ata o 30 de xuño de 2018

https://concursobalbino.com/

Play-Doc 2017

Dec 14, 2016

Play-Doc, Festival Internacional de Documentais, é un festival independente cuxos principais obxectivos son achegar ao público un cinema esencial e de difícil acceso, e xerar espazos para o diálogo e o intercambio. Cada ano, Play-Doc ofrece unha coidada selección das últimas tendencias do cinema de non ficción a unha audiencia aberta, heteroxénea e numerosa.
A convocatoria para participar na 13ª edición de Play-Doc, que terá lugar en Tui do 22 ao 26 de marzo de 2017, permanecerá aberta ata o15 de xaneiro de 2017.

Todos os filmes inscritos a preselección non deberán ter sido estrenadas antes de xaneiro de 2016.
Todos os filmes inscritos a preselección serán considerados tanto para as categorías a competición como para as non competitivas. Será a dirección artística do festival a que realice a selección avaliando cada filme en base á súa calidade e creatividade.
As películas seleccionadas a competición optarán a un premio en metálico.

A inscrición deberá facerse online a través da páxina webwww.play-doc.com

A sala Plataforma14 da Coruña acolle a exposición artística"Inconscientemente"

Esta mostra está organizada pola asociación Sen Ánimo de Nome e forma parte do proxecto 1+1 Play Coruña, que ten como obxectivo visibilizar a obra de artistas emerxentes, e nela poderase coñecer a obra de 6 artistas:Julia Aguiar, Iria Prol, Cristina Chiarroni, Marita Carmona, Tommaso Freda e Carolina Russo.

A exposición poderase visitar ata ao5 de xaneiro do 2017 na sala Plataforma14 do Fórum Metropolitano da Coruña.

A sala Plataforma14, pertencente a Concellaría de Participación e Innovación Democrática do concello da Coruña e coordinada poloCentro Municipal de Información Xuvenil, pretende visibilizar a creación realizada polos/as artistas emerxentes da nosa cidade.

Toda a información sobre este espazo pode atoparse na webwww.coruna.es/cmix/plataforma14

O Proxecto H2020PrimeFishlanzou un concurso de vídeo para promocionar o consumo de peixe e marisco e a súa importancia cultural, social e económica. Calquera persoa con máis de 18 anos pode participar con pezas dun minuto de duración. Os participantes competirán por un premio de 1.500 euros e a oportunidade de rodar un vídeo nunha reunión dun proxecto H2020.

Como participar
O concurso está aberto á participación de maneira individual ou en grupos de ata 3 persoas cunha obra de calquera xénero ou formato (animación, stop-motion, documental, ficción) que estea dispoñible na plataforma YouTube. Os participantes só teñen que enviar a ligazón ao vídeo acompetition@primefish.euxunto co nome, apelidos, dirección e detalles de contacto de todos os membros do equipo. A data límite é o5 de febreiro de 2017ás 08:59:59 CET.

Premio
Os creadores do mellor vídeo recibirán 1.500 euros e unha viaxe paga á Costa Dourada (Vilanova i a Geltrú, España) para gravar un segundo vídeo sobre o proxecto PrimeFish. Tratarase dunha experiencia de aprendizaxe e creación de redes de colaboración, xunto aos científicos involucrados nun proxecto innovador H2020.

Ten en conta
Todos os vídeos deben incluír a imaxe dispoñible na ligazónhttp://primefish.eu/sites/default/files/screenshot_primefish_0.jpg, que debe permanecer visible durante 2 segundos. Os vídeos que non estean rodados en inglés deberán incluír subtítulos nese idioma.

Criterios de concesión
O proxecto PrimeFish busca vídeos relevantes, atractivos e creativos. E o impacto que consiga nas redes sociais e a súa maneira de reflectir a igualdade de xénero tamén se terán en conta. Os participantes poden consultar as bases na seguinte ligazón:

Bases do concurso PrimeFish Promocionando o consumo de produtos do mar

Convocado oVI Certame de Curtametraxes DEcortoAN Xuventude 2016-17

Poderán participar todos os realizadores cinematográficos nados ou residentes no territorio español, cuxa idade non supere os 35 anos ao 15 de febreiro de 2017. Así mesmo, poderán participar realizadores nados ou residentes no territorio español cuxa idade supere os 35 anos, a condición de que as obras traten unha temática explicitamente xuvenil.
Será válida a presentación de traballos tanto de forma individual como en grupo, podendo presentar cada realizador ou grupo un máximo de dous traballos nesta convocatoria.

O tema dos traballos será libre, tanto en xénero de ficción argumental como en documental ou animación. Os participantes presentarán as súas obras en formato CD, DVD ou dixital. O tamaño do arquivo da curtametraxe enviada por vía telemática non poderá superar os 2 Gb.

Os diálogos das curtametraxes deberán estar en español. No caso de que se presenten noutro idioma deberán incorporarse os subtítulos en español pegados na curtametraxe.

Deberá achegarse a seguinte documentación na presentación dos traballos:
Fotocopia do DNI do/a director/a ou, no seu caso, directores/as.
Breve dossier con información sobre a rodaxe, equipo técnico e humano, así como outras informacións adicionais: ficha técnica, argumento, localizacións exteriores, sinopses, etc.
Cartel ou algunha fotografía representativa do curto.

As obras presentadas non poderán ter unha duración superior a 25 minutos.

Premios:
Premio Fundación Caixa Rural de Xaén á mellor curtametraxe, dotado con1.000 €
Premio Cruzcampo á mellor curtametraxe local, dotado con 200 €.
Accésit 'Deán Praza Bar' para curtametraxe local, dotado con 100 €.
Para optar aos dous últimos premios os traballos deberán pertencer a autor ou autores nados ou residentes na cidade de Xaén. Tamén poderán concorrer aos devanditos premios as curtametraxes con localizacións reconocibles rodados en Xaén capital.

Oprazopara presentar obras estará aberto ata o 15 de febreiro de 2017

Máis información

A Asociación Cultural Arumes do Corgo organiza outro ano máis o certame literario Terras de Chamoso, que no 2016 acada a súa décima edición. Trátase dun certame de relato e poesía breves para as categorías infantil, xuvenil e adultos.

Temática e idioma: A organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores. A única norma é que a obra se redacte en lingua galega.
Categorías:
Infantil (dos 10 aos 14 anos).
Xuvenil (dos 14 aos 18 anos).
Adultos (maiores de 18 anos).
Modalidades:
Poesía (de 30 a 60 versos)
Relato curto (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.
Presentación: cada participante poderá presentar varios traballos (non premiados noutros certames literarios). Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo e achegando nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Remitiránse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo s/n, 27163 O Corgo (Lugo) ou ao correo-e: arumescorgo@gmail.com. Deberán enviarse no mesmo correo dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro co lema que distinga o traballo, no que constará, no seu interior nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Este segundo arquivo, será custodiado pola xunta directiva da Asociación Cultural Arumes do Corgo, entregando únicamente  ao xurado a obra e o lema da mesma.
Prazo: o prazo de entrega estará aberto ata o día 30 de novembro de 2016.
Premios: para cadansúa categoría establécense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º premio de relato.
Cada premio consiste nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma. A maiores, os 1º premios recibirán un libro electrónico.

Máis información na Asociación Cultural Arumes do Corgo

http://arumescorgo.blogspot.com.es/

Comeza unha nova edición do Outono Fotográfico, organizada pola Asociación Proxecto Benito Losada.

Consistirá en exposición fotográficas por toda Galicia, así como curso de formación. O programa pódese consultar na web http://outonofotografico.com/2016/programa/

A Asociación Española Olimpíada de Bioloxía (OEB) convoca a XII Olimpíada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega) baixo o patrocinio de, entre outros, da Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela e o Colexio Oficial de Biólogos de Galicia

A Fase Galega celebrarase o 13 de xaneiro de 2017 na Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela

Poderán participar na XII Olimpíada de Bioloxía todos os estudantes que estean matriculados na asignatura de Bioloxía no 2º curso de Bacharelato durante o curso 2016-2017, en centros de ensino de Galicia de calquera titularidade.

Número máximo de estudantes por centro que o poden solicitar: 4 e tamén 4 suplentes por se algún estudante dese centro non puidera presentarse unha vez seleccionado.
Para que poidan participar o maior número de centros serán seleccionados os dous primeiros de cada centro e o resto, ata completar as prazas serán seleccionados segundo as cualificacións obtidas en Bioloxía e Xeoloxía no 1º curso de Bacharelato.

Desenvolvemento
A Primeira Fase, tamén chamada Olimpíada Autonómica ou Fase Local, consistirá na resolución dunha proba teórica tipo test; ademais dunha proba práctica non manipulativa dos contidos de Bioloxía da ESO, de 1º de Bacharelato e de 2º de Bacharelato referidos ao Primeiro Bloque do programa oficial: A Base Molecular e Fisicoquímica da Vida.
Estas probas realizaranse o venres día 13 de xaneiro de 2017 da Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela.
A Segunda Fase é a Fase Nacional da XII Olimpíada Española de Biología terá lugar en Pamplona del 23 al 26 de marzo de 2017. Nela participarán os gañadores da Primeira Fase de todas as comunidades autónomas. Consistirá nunha sesión teórica dos contidos de Bioloxía incluídos nos programas de Bioloxía de 1º de Bacharelato e de Bioloxía de 2º de Bacharelato.

Os 4 primeiros alumnos españois gañadores na Fase Nacional formarán parte do Equipo Olímpico de España na XXVIII Olimpiada Internacional de Bioloxía en Coventry -Gran Bretaña do 23 ao 30 de xullo de 2017. Os 4 seguintes farano na XI Olimpíada Iberoamericana en Portugal en setembro do ano 2017.

Os interesados en participar solicitarano por escrito, cumprimentando integramente o Formulario de Inscrición que atoparán na web http://www.biologosdegalicia.org/olimpiada_bioloxia.html ou http://olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/fase-autonomica/galicia/
Na presente edición NON poderán participar os estudantes de 1º de bacharelato (por un cambio na norma nacional).

Prazo de inscrición: ata o xoves día 17 de novembro de 2016.

http://www.biologosdegalicia.org/olimpiada_bioloxia.html