Exposicións, certames e concertos (7)

O Concello de Cáceres pon en marcha o  XIX Certame Cultural Ibérico

O Certame Novos Artistas 2019 comprende as seguintes modalidades: Conto ilustrado, Poesía, Fotografía, Pintura, Cartel Publicitario e  Clipmetraje. A temática en todas as modalidades será libre.

Poderán participar mozos naturais de España e Portugal de 16 a 30 anos. As obras serán orixinais e non poderán ser premiadas en ningún outro certame. Cada autor/para poderá presentar un máximo de tres obras en cada modalidade.

Os traballos deberán presentarse (ou remitirse libres de gastos), ata as 14:00 horas do día 8 de novembro de 2019

O premio será de serán  de 1.000,00 euros en cada unha das Modalidades: Conto Ilustrado, Poesía, Fotografía, Pintura, Cartel Publicitario,  Clipmetraxe.

Bases completas: https://www.ayto-caceres.es/wp-content/uploads/2019/07/Certamen-Cultural-Ib%C3%A9rico.pdf

A Concellería de Turismo do Concello de Narón convoca o X Concurso de Fotografía “Cidade de Narón”

As fotografías presentadas deberán mostrar a riqueza de Narón, tanto en patrimonio monumental e arqueolóxico como en espazos naturais de interese, de lecer, culturais, tecnolóxicos ou festas populares. É obrigatorio que o lugar ou entorno sexa do Concello de Narón e como tal sexa recoñecible.
Cada concursante poderá presentar un máximo de 3 fotografías en cor ou branco e negro coas seguintes características:
– O soporte será obrigatoriamente dixital. As fotografías deberán ter unha resolución mínima de 1024 x 768 px., e os formatos admitidos serán JPG, TIFF e PNG.
– Cada fotografía debe levar un título como nome de arquivo.
– Quedarán excluídas as fotografías con calquera retoque ou alteración manual ou dixital.
– Poderán opcionalmente presentarse en formato papel, cun tamaño mínimo de 20 x 25 cm. e máximo de 30 x 45 cm. Isto non exime da obrigatoriedade de presentar as fotografías en soporte dixital.

Premios:
1º premio 750 €
2º premio 300 €
3º premio 150 €

O lugar de presentación será o rexistro da Casa do Concello (Praza de Galicia, s/n, CP 15570, Narón), entre as 8.30 horas do día 16/09/2019 ata as 13.00 horas do 27/09/2019.
Máis información no BOP da Coruña do 23 de maio de 2019 e en http://www.naron.es/es/

24 edición do Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF)

Competición oficial de longametraxes:
Poderán concursar as persoas físicas ou xurídicas (produtoras, distribuidoras...) que posúan o debido control legal sobre as
obras que presenten a competición.

Requirimentos das películas
- Deberán estar producidas en 2018 ou 2019
- Poderán ser obras de ficción, animación ou documentais.
- Non poderán terse exhibido nin editado comercialmente en España en salas públicas (agás en festivais), televisión, dvd ou
vídeo, antes do 27 de setembro de 2019. Tampouco en internet con acceso libre en España.
- As obras deberán ter unha duración superior aos 60 minutos.

Como participar
A inscrición das películas para participar na sección oficial do festival será gratuíta e deberá facerse polas seguintes canles:
- Plataformas on line: FESTHOME.COM e CLICKFORFESTIVALS.COM
- Páxina web do festival: www.ouff.org, facilitando un enlace permanente de reprodución co contrasinal correspondente e
cubrindo o boletín de inscrición que figura nela. A persoa firmante deste boletín será o único interlocutor válido co festival.
- Tamén poden ser enviadas fisicamente en DVD ou Blue Ray á seguinte dirección:
Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF2019)
Centro Cultural Marcos Valcárcel
Rúa Progreso, 30.
32003 Ourense (España)
-

O prazo de recepción de películas estará aberto ata o 15 de agosto de 2019

O OUFF 2019 terá lugar do 27 de setembro ao 5 de outubro.

www.ouff.org
ouff@depourense.es

Xeración 2020

Mar 22, 2019

Chega unha nova edición de Xeracións, a convocatoria dirixida a artistas emerxentes. Se tes un proxecto de calquera manifestación artística, plástica ou visual esperando a facerse realidade, podes envialo ata o 22 de abril.

Xeracións xorde no ano 2000 co obxectivo de ofrecer unha plataforma, dedicada á arte actual, para mostrar o traballo de mozos creadores e difundir anualmente estas propostas artísticas entre a crítica especializada e o público xeral.

A Fundación  Montemadrid posibilita, aos creadores menores de 35 anos, desenvolver un amplo proxecto, que pode non estar finalizado, permitindo aos xurados deterse nos procesos creativos. O resultado é unha exposición na que se mostran os oito proxectos gañadores de Xeración 2020 que serán presentados no mes de febreiro do próximo ano na Casa Encendida.

Seleccionaranse ata 8 proxectos artísticos.

Cada participante presentará un traballo inédito, que pode estar ou non terminado, de calquera manifestación artística, plástica ou visual. O proxecto presentado á convocatoria premiado polo xurado non poderá variar da obra exposta na mostra.

O prazo para a total finalización do traballo será decembro de 2019. Se o proxecto presentado xa está finalizado, non debe ser anterior ao ano 2018 e non pode mostrarse previamente, nin facelo ata a inauguración da exposición.

Os participantes inscribiranse a través de www.lacasaencendida.es  Deberán encher un formulario e achegar a seguinte documentación: un CV e DNI ou tarxeta de residencia en formato pdf, un resumo do proxecto que presentan (máximo 1500 caracteres, espazos incluídos) xunto con material gráfico da parte do proxecto plástico ou visual que xa este producida e calquera tipo de debuxo, esquema, ilustración se non o está, tal e como se solicita na Web. A organización admitirá nesta convocatoria todo tipo de traballos visuais sen limitacións artísticas nin técnicas.

Os artistas cuxos traballos sexan seleccionados obterán unha dotación de 10.000 euros cada un.
Seleccionaranse ata 8 proxectos artísticos.

Máis información www.fundacionmontemadrid.es

O Concello de Santiago de Compostela, pola que se aprobaron as bases e convocatoria do Premio de Ensaio e Creación Audiovisual  XOHANA TORRES, sobre a memoria histórica das mulleres de Galicia.

Os traballos que se presenten ao premio tratarán da participación social e política das mulleres e terán como obxectivo reconstruír a súa memoria histórica. Poderán ser ensaios literarios ou científicos ou pezas audiovisuais e sempre se referirán a mulleres galegas.

Modalidade ensaio:
a) As persoas participantes deberán presentar por duplicado un único traballo en soporte dixital, en formato PDF cun tamaño máximo do arquivo de 100  MB presentándose en cada un do seu DVD  ou  Pendrive.
Os traballos terán unha extensión mínima de 150 páxinas e máxima de 300 páxinas, a dobre espazo, tamaño da fonte 12, con marxes de 2,5 centímetros, a unha soa cara e numeradas.
b) As obras, deberán presentarse coa seguinte estrutura: introdución, na que se exprese o tema e o obxectivo do ensaio; desenvolvemento do tema, coa exposición e a análise de leste; conclusións, os/as autores/ as expresarán as súas ideas sobre o tema; bibliografía, coas referencias ás fontes consultadas.
Modalidade creación audiovisual:
a) Os traballos audiovisuais deberán presentarse por duplicado e ter unha duración mínima de 15 minutos e aceptarase  calquera tipo de expresión artística:  flashmob, textos biográficos lidos ante a cámara,  videoclips, fotografías, fotomontaxes, curtametraxes, etc.
b) No caso dos traballos audiovisuais, presentaranse en formato DVD, no que se incluirá unha copia do vídeo e un  link a unha plataforma de vídeos na cal poder ver a obra (Youtube  ou  Vimeo).

Premiaranse dous traballos, un na modalidade de ensaio e outro na modalidade de creación audiovisual.
Cada un dos premios estará dotado con 2.500 €.
As obras publicaranse por parte do Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

O prazo para presentar obras estará aberto ata o 31 de decembro de 2019

As bases están publicadas no BOP da Coruña do 13 de marzo de 2019

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca o Premio Comunicar en Igualdade

O obxecto do premio é recoñecer e recompensar traballos de tipo xornalístico que contribúan á defensa e difusión dos valores da igualdade entre mulleres e homes, así como á loita contra a violencia de xénero.

O Premio Comunicar en Igualdade convócase baixo as seguintes modalidades:
a) Premio para profesionais do xornalismo.
b) Premio para o alumnado universitario.

Premio para profesionais do xornalismo
Nesta categoría premiaranse os mellores traballos informativos ou serie de pezas elaboradas individual ou colectivamente, segundo criterios de calidade, esforzo investigador e de sensibilización e axeitado tratamento informativo sobre a igualdade de xénero ou sobre a violencia de xénero.

Premio para alumnado universitario
Nesta categoría poderá participar calquera alumna ou alumno con matrícula nalgunha das titulacións impartidas no Sistema universitario de Galicia (SUG) no curso 2018/19.
O premio outorgarase aos mellores traballos de tipo xornalístico segundo criterios de calidade, esforzo investigador e axeitado tratamento desde a perspectiva de xénero. Os traballos, en idioma galego, poderán ser de tipo impreso, dixital ou audiovisual. Valorarase que o traballo fora emitido ou publicado nalgún medio de comunicación (xornais, radios, televisión ou páxinas web) con influencia no ámbito galego durante o ano 2018 e en 2019.
Cada participante poderá presentar un único traballo.

Establécense 3 categorías de premios:
– Un primeiro premio que terá unha dotación económica de 4.000 €.
– Un segundo premio cunha dotación económica de 2.000 €.
– Un terceiro premio cunha dotación económica de 1.000 €.

O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 16 de setembro de 2019.
As solicitudes para acompañar os traballos están en https://sede.xunta.es co código SI437B
Máis información no DOG do 28 de febreiro de 2019

A EGAP convoca o XXII Premio Manuel Colmeiro para traballos de estudo e investigación sobre a Administración pública de Galicia

Poderán participar nesta convocatoria persoas individuais ou grupos de traballo de calquera nacionalidade dos Estados membros da Unión Europea.
Os traballos serán orixinais (isto é, provirán directamente do seu autor, sen ser imitación, tradución ou copia doutra obra), inéditos e non premiados con anterioridade.
Os traballos, escritos nalgunha das dúas linguas cooficiais da comunidade autónoma, presentaranse en formato A4, mecanografados a dobre espazo e terán unha extensión mínima de 100 páxinas.
Os traballos poderán versar sobre a organización, estrutura, funcións e/ou ámbitos competenciais de calquera das administracións. A investigación poderá ser realizada desde calquera perspectiva, xa sexa histórica, xurídica, administrativa, política, sociolóxica ou económica.
A dotación económica do premio é de 3.500 euros
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente en https://sede.xunta.gal co formualrio PR771A
O prazo estará aberto ata o o 15 de outubro de 2019.
Máis información no DOG do 29 de xaneiro de 2019 e en https://egap.xunta.gal/