Premios e concursos (61)

A editorial Malas Artes convoca o II Certame «Malas Artes» de Novela Xuvenil e Fantasía cun premio consistente en 1200 € e a publicación da obra .

Os traballos que concursen haberán de ser orixinais, inéditos, escritos en castelán, e ter unha extensión mínima de 125 páxinas, tamaño DIN A-4, impresas con letra Estafes New Roman 12, con interlineado dobre, paxinados.

Os orixinais deberán ser enviados exclusivamente en formato dixital xunto cos datos do autor ―nome completo, dirección, nº do DNI, mail e teléfono―, así como unha pequena recensión biográfica e unha sinopse da obra presentada, á dirección concurso@malasarteseditorial.com

A persoa gañadora recibirá 1.200 € e subscribirá un contrato de edición pola obra dunha duración de tres anos, onde se lle recoñecerán un dez por cento (10%) das vendas como dereitos de autor nesa primeira edición e sucesivas.

Prazos: data límite de admisión o 22 de xuño dre 2020 e fallo ao longo de setembro de 2020

https://malasarteseditorial.com/ii-certamen-malas-artes-de-novela-juvenil-y-de-fantasia

Feiraco Lácteos e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, convoca, con motivo das Letras Galegas 2020, a primeira edición do Certame Infantil de Artes Plásticas 2020.

Para os máis peques da casa que lles gusten debuxar, pintar, facer manualidades... Feiraco propón un concurso de artes plásticas con motivo das Letras Galegas 2020.
A temática é tan aberta como inspiradora: PRIMAVERA DE LETRAS. Podedes gañar unha visita en familia a Marcelle Natureza e un patinete!

1. Dúas categorías de participación: infantil e primaria.
2. Sube unha obra realizada por un/unha neno/a de entre 3 e 12 anos do cal sexas pai, nai ou titor/a legal. Pode ser un debuxo, unha pintura, un collage, unha manualidade... Imaxinación ao poder! Podes fotografalo ou escanealo para subilo á aplicación.
3. Temática "Primavera de Letras". Pídelles que reflictan na súa obra artística que é para eles o galego e o valor da nosa lingua e da nosa literatura. A obra pode levar a firma do/a neno/a e a súa idade.
3. Técnica e formato: libre! Poden empregar lápices, ceras, témperas, acuarela, técnica "collage", etc. Poden facer unha manualidade, empregar materiais de refugallo para facer unha escultura... O que se vos ocorra! Renda solta á súa creatividade!

Premios:
1. Premio Infantil (3-6 anos): unha xornada en familia para visitar Marcelle Natureza, una patinete, un lote de libros e outro de produtos Feiraco.
2. Premio Primaria (7-12 anos): unha xornada en familia para visitar Marcelle Natureza, una patinete, un lote de libros e outro de produtos Feiraco.

O prazo límite de presentación de obras será o 31 de maio de 2020.

https://feiraco.es/ninos/i-certamen-infantil-de-artes-plasticas-feiraco-2020/ 

A Secretaría Xeral de Política Lingüística e Feiraco, con motivo das Letras Galegas 2020, convocan unha nova edición do Certame de relatos breves Feiraco.

Participar é moi sinxelo:
- Redacta un relato breve orixinal en galego que comece coa frase: «Á sombra daquel carballo centenario...»
- O relato terá un máximo de 500 caracteres con espazos, incluída a frase inicial.
Participa ata o 31 de maio de 2019.

https://feiraco.es/gl/destacado-gl/ix-certame-de-microrrelatos-feiraco-2020/ 

O Concello de Bergondo convoca a primeira edición do Premio de Poesía Filomena Dato Concello de Bergondo.

Poderán optar ao premio todas as autoras e autores maiores de idade, de calquera nacionalidade, sempre que o orixinal que presenten estea escrito en lingua galega.

Premio: 2.000 €

Os traballos cunha extensión mínima de 500 versos, serán orixinais, inéditos e non premiados noutros concursos no momento das deliberacións do xurado. As autoras e autores responsabilízanse de lle comunicar á organización, dun xeito inmediato, a concesión doutros premios acadados a partir da remisión dos orixinais.
Os traballos presentaranse por cuadriplicado, mecanografados con dobre espazo por unha soa cara, debidamente grampados ou encadernados, e paxinación numerada. Cada copia dos traballos presentarase cunha capa na que figure o título da obra e o lema ou alcume da autora ou autor, coincidindo no exterior co sobre pechado que debe acompañar á obra. A plica conterá no interior o nome e apelidos da autora/autor, número do DNI, enderezo, número de teléfono, correo electrónico e un breve currículo que incida na súa traxectoria literaria se a houbese.
As obras presentaranse na Casa da Cultura do Concello de Bergondo (oficinas administrativas) Estrada Coruña 12, 15165 Bergondo (A Coruña).

O prazo de admisión de orixinais manterase aberto ata novo aviso.

http://bergondo.gal/noticias/noticia/articulo/i-premio-de-poesia-filomena-dato/

A Revísta Camiñante convoca o I concurso de ilustración “Camiñante”:

Poderá participar todo autor/a, maior de 18 anos, que o desexe, sen distinción de nacionalidade ou residencia. Poderán presentarse cantas obras se desexe.

Características das obras para presentar:
Orixinais e inéditas, non podendo estar presentadas a outros premios; tamaño mínimo de 10x13 e máximo de 21x27. Tema libre. A cor.
As ilustracións poderán, dentro delas, levar frase, título, explicativa ou como parte da composición que non poderá superar os 90 caracteres.

Forma de presentación:
Farase exclusivamente en formato dixital ( jpeg, ou tiff) dirixíndoas ao mail da revista espejocaminante@gmail.com, antes do 25 de xuño. No correo deberán constar dous arquivos: a obra presentada co seu título, e documento pdf (non word) cos seguintes datos identificativos do autor: nome, apelidos, dirección, data de nacemento, lugar de residencia, e teléfono e mail de contacto. No mesmo documento farase unha declaración xurada respondendo da autoría da obra. O nome do arquivo será o mesmo da obra presentada máis un pseudónimo. No asunto do mail poñerase ”para o I concurso de ilustración camiñante".

Premios:
1º premio: 200 euros
2º premio 125 euros
Dous terceiros premios de 80 euros.
As obras premiadas quedarán en propiedade de revístaa camiñante. Ademais, as obras declaradas finalistas, poderán optar a ser publicadas na revista Camiñante, por decisión do seu editor, durante o ano seguinte á resolución do concurso, nese caso remunerarase ao autor coa contía equivalente ao terceiro premio, quedando xa en propiedade da revista.

Na revista do mes de xullo, e na páxina revista camiñante de facebook, revista Camiñante publicará unha selección de 15 obras finalistas. No número de agosto faranse públicos os nomes dos traballos premiados, na revista primeiro e na páxina de facebook despois, procedendo a contactar cos autores.

https://www.facebook.com/revistacaminante/ 

Art Nalón 2020

Abr 30, 2020

O Concello de Langreo, en colaboración co Instituto Asturiano da Mocidade do Principado de Asturias, convoca o XXVIII Certame de Artes Plásticas Art Nalón co dobre obxectivo de fomentar a creación artística da mocidade, e en concreto nas súas modalidades de pintura, escultura, debuxo e gravado, e de servir de escaparate desa produción.

Requisitos de participación:
Poderán concorrer a esta convocatoria todos/as os/as mozos/as nados ou residentes en España, que non cumprisen 36 anos ao 1 de xaneiro de 2020 e que non resultasen premiados en anteriores convocatorias.

Características obras:
As modalidades admitidas serán: PINTURA, ESCULTURA, DEBUXO e GRAVADO.
Os/ as artistas deberán presentar un único dossier anónimo en PDF con polo menos dez obras, indicando o título, ano de realización, técnica, materiais, dimensións e prezo de cada unha das obras, así como o peso para as esculturas.
As obras presentadas terán que estar realizadas en material definitivo e ser orixinais, indicándose de forma explícita, no caso dos gravados, o número de serie.

Dotación: Establécese un premio por importe de 2.000 € e exposición individual das obras presentadas, así como un accésit por importe de 1.500 € e exposición individual.

Participación: as persoas participantes deberán subir un dossier coas obras en PDF de máximo 10 MB, cumprimentar os datos persoais e achegar a seguinte documentación:

Currículo Vitae en formato PDF.
Fotocopia DNI
Certificado de empadroamento (no caso de residentes na Conca do Nalón, senón subir documento en branco)
Ficha de solicitude

Prazo: ata o 6 de setembro de 2020

A participación no XXVIII Certame de Artes Plásticas Art Nalón levará a cabo exclusivamente a través de internet na páxina www.mundoarti.com 

O premio literario Nortear, Novos Escritores Norte de Portugal - Galicia é unha iniciativa conxunta da Direção Regional de Cultura do Norte (Portugal), da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia e da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia - Norte de Portugal.

O premio ten como obxectivos:
a) Promover a aparición de novos escritores
b) Incentivar a produción de obras inéditas no ámbito da ficción
c) Incentivar a creatividade literaria entre os novos escritores residentes na eurorrexión Galicia - Norte de Portugal
d) Destacar, anualmente, obras literarias orixinais
e) Promover a circulación e distribución de obras literarias mais aló das fronteiras

Participantes:
Poden participar no premio Nortear todas as persoas, nacidos e/ou empadroados na Rexión Norte de Portugal ou en Galicia, con idades comprendidas entre os 16 e os 36 anos.

O premio literario versará sobre o xénero de relato curto.
Aceptaranse obras orixinais e inéditas, escritas en lingua portuguesa e en lingua galega.

O premio terá unha dotación económica de 3.000 €
As entidades promotoras comprométense ademais a asumir o custo da publicación dun mínimo de 500 exemplares da obra premiada, en edición bilingüe, portugués e galego, con editoras no Norte de Portugal e/ou de Galicia.

Debido á actual situación de emerxencia sanitaria como consecuencia do coronavirus, o envío dos relatos ao concurso realizarase por correo electrónico nun arquivo .zip titulado co pseudónimo do candidato e que deberá incluír a obra e os anexos solicitados.  O envío farase a arodrigues@gnpaect.eu

O prazo para presentar as obras estará aberto ata o 30 de xuño de 2020.

Bases:  https://www.gnpaect.eu/portal-transfronterizo/cm/files/get?id=20191205094632445_RegulamentoGal.pdf
Modificacion do sistema de entrega de obras:  https://www.instagram.com/p/B_UPqupDzmC/

Inspiraciencia

Abr 27, 2020

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) convoca a décima edición do certame de relatos "Inspiraciencia", co obxectivo de convidar á cidadanía para pensar e imaxinar a ciencia desde a ficción literaria.

Os participantes deberán presentar relatos cunha extensión máxima de 800 palabras, en español, galego, catalán ou eúscaro.

Establécense dúas categorías:
- Mocidade: de 12 a 17 anos.
- Adulto: máis de 18 anos

Prazo: 7 de xuño de 2020

Premio adulto
1 eReader Kindle Paperwhite
1 cheque regalo Amazon por valor de 30 €
1 lote de libros de divulgación do CSIC e....

Castelán: curso trimestral de “Escritura Creativa” ofrecido pola Escola de Escritores e unha subscrición anual a revístaa Investigación e Ciencia
Galego: curso de escritura ofrecido pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega

Premio mocidade
1 eReader Kindle Paperwhite
1 cheque regalo Amazon por valor de 30 €
1 lote de libros de divulgación do CSIC e....

Castelán: Publicación do relato na web e unha subscrición dun ano á revista Métode (Revista de Difusió da Investigació da UV)
Curso trimestral “Escritura Creativa para Adolescentes” ofrecido pola Escola de Escritores
Galego: Curso de escritura ofrecido pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e Lote de libros ofrecido pola Editorial Galaxia

https://www.inspiraciencia.es/es/ 

O Desafío STEAM da Fundación Telefónica busca proxectos tecnolóxicos que reflexionen sobre o momento actual desta crise sanitaria e social, e que axuden a repensar e imaxinar o mañá.

A presente edición do concurso responde á temática xeral “Desafía ao Virus con Steam”, que vira ao redor da crise sanitaria e social ocasionada polo virus COVID-19.

O obxectivo é que, dunha forma lúdica e divertida, a mocidade poida traballar en proxectos de carácter tecnolóxico, mentres reflexionan sobre o momento actual e afianzan actitudes como o traballo cooperativo, a utilización critica da información, a creatividade, o emprendemento e o autoaprendizaje a través da metodoloxía STEAM. Así mesmo, o concurso persegue xerar un impacto positivo e directo na contorna dos participantes, no que a tecnoloxía sirva como elemento potenciador.

Destinatarios/ as:  Mozos e mozas de entre 14 e 25 anos, con forma individual ou en equipo.
Prazo:  ata o 5 de xuño de 2020

BASES

DepicT 2020

Abr 23, 2020

Concurso internacional de curtametraxes que ofrece aos novos cineastas de todo o mundo a oportunidade de mostrar o seu talento durante o Festival de curtametraxes e animación Encounters e ter a oportunidade de gañar ata 2.500 £ en premios.

Requisitos:
As curtametraxes deben ter unha duración de 90 segundos ou menos, de calquera técnica de produción (excepto anuncios) e terse feito despois de xaneiro de 2019.
Se o idioma orixinal non é o inglés, a película debe incluír subtítulos. Cada participante pode enviar ata dez entradas.

Se as túas películas duran máis de 90 segundos, aínda pode ingresar unha película ao Encounters Film Festival antes do 4 de xuño de 2020.

Data límite para enviar películas: 4 de xuño de 2020 ás 17:00

https://www.depict.org/competition/