Premios e concursos (30)

Eurodesk, convoca este concurso da camiseta promocional desta campaña. Os premios consisten en billetes interrail. O prazo de presentación é ata o 31 de outubro.
Máis información: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-diseno-de-camisetas-time-to-move

A palabra e a música experimental son protagonistas da música de cámara creadas polos beneficiarios de música e literatura das Axudas Injuve á Creación Xoven para este Festival.
Do 15 ó 27 de outubre no Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Máis información: http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/injuve-en-el-festival-ene

A Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos convoca a XV edición do concurso de poesía ANOMAR, onde a temática dos poemas é libre, cun mínimo de 20 versos e un máximo de 100, sendo a lingua dos poemas en galego.

As categorías do concurso están divididas por idades:

1ª categoría: rapaces e rapazas entre os 8 e os 12 anos.

2ª categoría: mozas e mozos entre os 13 e os 17 anos, e

3ª categoría: a partir de 18 anos.

Os poemas poden enviarse por correo ordinario a:

Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos
R/Ameneiro, número 8
15894 Os Tilos-Teo,

Tamén se pode facer de forma on-line ao seguinte enderezo: anomar@arcostilos.org, a obra será remitida como arquivo axunto, sen poñer o nome da persoa, e no corpo do correo electrónico terán que constar os datos da autora/autor. 

No asunto indicarase XV Concurso de Poesía ANOMAR.

prazo para participar estará aberto ata o 14 de novembro de 2018.

decisión do xurado coñecerase nun acto público nos locais da asociación ás 20:00 horas, o venres 30 de novembro de 2018.

Máis información: http://asociacion.arcostilos.org/xv-concurso-de-poesia-anomar/

Bases do concurso. 

Pertences a unha asociación ou organización que traballe con persoas con diversidade funcional? Coñeces a alguén ou algunha?

Se é así, participa na 1ª edición do concurso Fotografía e Diversidade Funcional de REAJ.

 

Que tes que facer?

 

Plasma nunha fotografía a vida cotiá das persoas con diversidade funcional e gaña unha viaxe para toda a asociación.

 

Hai 4.000 € en premios!

 

Tendes até o 15 de novembro para partipardes.

 

Encontrarás toda a información en: https://reaj.com/concurso-fotografia-y-diversidad-funcional

 

O Concello da Coruña, convoca este concurso para xóvenes residentes en España entre 15 e 30 anos.
Existen dúas modalidades : fotografía individual e serie fotográfica.
Os premios inclúen unha viaxe para unha ou dúas persoas a un país europeo.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 3 de setembro de 2018.
Máis información: http://www.coruna.gal/servlet/Satellite?c=Page&pagename=CMIX%2FPage%2FGenerico-Page-Generica&cid=1434590220761

Certame Valórate

A Asociación Cultural "Outra Vaca no Millo" convoca un certame de microrrelato centrado na autoestima e o autoconcepto e como iso pode cambiar realidades sociais na forma de realcionarnos cos demais.

A convocatoria vai dirixida a xente nova entre 16 e 30 anos.

A extensión das obras será dun máximo de cincocentas palabras, inclúido o título. Os textos deberán ser orixinais e escritos en galego.

O prazo de presentación remata o día 21 de setembro. Os traballos deberán ser enviados ao seguinte enderezo electrónico:
ceramevalorate@gmail.com

Máis Información: consultar tríptico

 

Premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ORDE do 13 de xullo de 2018 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2017/18.

Máis información: DOG Núm. 143 Venres, 27 de xullo de 2018

VI Premios ao Voluntariado Universitario

Periodo de inscripción: Do 01/06/2018 ao 31/10/2018

A Fundación Mutua Madrileña lanzou a VI edición de os Premios ao Voluntariado Universitario, unha iniciativa que recoñece a labor solidaria da mocidade universitaria que colabora en proxectos de voluntariado a través dalgunha ONG. Esta iniciativa conta co recoñecemento do selo Talento Novo Injuve.

 

Na web www.premiosvoluntariado.com pódense consultar tanto os requisitos que como os documentos a presentar. A grandes liñas, hai que cumplimentar a Ficha técnica do proxecto, presentar un resumo explicativo da iniciativa de voluntariado, un  vídeo explicativo da actividade e varias fotos que ilustren o proxecto. Así mesmo, hai que presentar algún documento que evidencie que, polo menos tres dos voluntarios que colaboran na iniciativa, son estudantes universitarios na actualidade ou terminaron os seus estudos nun prazo non superior a dous anos. Ademais, hai que ter en conta que todos os proxectos deben contar co respaldo dunha ONG, posto que a contía do premio destinarase á organización sen ánimo de lucro para sufragar o proxecto presentado.

Os proxectos deben presentarse exclusivamente de forma on- line e nun único envío ao e-mail premios@fundacionmutua.es  ou a través de WeTransfer, especificando o nome do proxecto. As candidaturas deben ser presentadas e enviadas polos alumnos e non polas ONG ou as universidades colaboradoras. O prazo para a presentación de candidaturas estará aberto desde o 1 de xuño ao 31 de outubro ás 14:00 horas.

Convoca: Fundación Mutua Madrileña

Dotación: En total serán 6 os premios que repartirá a Fundación Mutua Madrileña. O proxecto gañador recibirá 10.000 euros, mentres que os outros 5 proxectos finalistas obterán 5.000 euros cada un.

Máis Información: consultas a través do e-mail premios@fundacionmutua.es ou no teléfono 91 171 82 15.

 

Ouff Escola 2018

Mai 21, 2018

A Concellaría de Cultura e o Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF),en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, convoca o IX Certame de Cinema OUFF Escola, dentro da 23.ª edición do Festival de Cine Internacional de Ourense, que se celebrará en 2018.

Poderá participar o alumnado matriculado en centros públicos e privados de ensino non universitario de Galicia durante o curso 2017-2018, así como aqueles de fóra de Galicia que teñan no seu currículo materias de e en lingua galega. A participación realizarase sempre baixo a titoría dun profesor ou profesora responsábel do proxecto.

As obras deberán cumprir os seguintes requisitos:
- Todos os traballos estarán en lingua galega.
- Deberán ser orixinais ou adaptacións, non comercializados, e non presentados con anterioridade a este certame.
- Modalidades: ficción, documental, animación.
- Duración: até 20 minutos, créditos incluídos.
- A temática será libre.
- Quedarán excluídos aqueles traballos que inciten ao racismo, xenofobia, homofobia e calquera tipo de violencia, así como os que atenten contra a dignidade da persoa.
- As obras presentaranse en formato dixital.
- Cada traballo non deberá conter máis dunha obra e deberá estar en perfecto estado para a súa proxección.
- Cada obra irá identificada co título, a duración e o centro de ensino de procedencia.
- De apareceren menores de idade, deberán contar coa autorización paterna e/ou materna.
- Calquera apropiación indebida de dereitos de autor –imaxe e son- ou incumprimento das bases desta convocatoria é responsabilidade directa do profesor/a ou titor/a.
- Todo o proceso de creación da película (interpretación, dirección, guión) deberá ser realizado polo alumnado ou membros da comunidade escolar.

A inscrición formalizarase enviando o cuestionario que aparece na sección de OUFF Escola da páxina web do Festival (www.ouff.org) antes do 2 de xullo 2018, totalmente cuberto e asinado polo profesor ou profesora responsábel do audiovisual.
Estas inscricións enviaranse ao seguinte enderezo:
Concello de Ourense
(OUFF Escola)
Praza Maior, 1
32005 Ourense
Para a recepción dos traballos facilitaráse un link privado da película e a súa clave de visionado a través de vimeo ou semellante que se enviará ao correo eléctrónico: ani.cacabelos@ourense.es

OUFF Escola concederá os seguintes premios:
Categoría A
1º Premio: 600 euros para o centro
2º Premio: 400 euros para o centro.
Premio Blanco Amor ao Mellor Guión: 300 euros.
Categoría B
1º Premio: 600 euros para o centro.
2º Premio: 400 euros para o centro.
Premio Blanco Amor ao Mellor Guión: 300 euros.

http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647067&name=DLFE-14003.pdf