Premios e concursos (66)

A rede europea Eustory promociona este concurso en América, España e Portugal.

A participación está aberta aos alumnos nados ou residentes en España, Portugal e calquera estado do continente americano, dos niveis equivalentes a 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e ESPA (estudantes de 14 a 21 anos de centros escolares non universitarios).

O tema deste ano é Traballo e crise

O tema do traballo debe tratar sobre a túa contorna humana ou xeográfica máis inmediato. A perspectiva é local: familiar, escolar ou municipal. Os enfoques rexionais, nacionais ou internacionais pódelos usar para contextualizar a túa investigación.

O formato é libre. Traballo escrito, presentación multimedia, páxina web, blogue, vídeo, audio, fotografía, obra de arte, texto dramatizado… Podes presentar o proxecto da forma que máis se adecue ao teu estilo.

Hai que presentalo en formato dixital e por separado:

Non pode ter máis de 15.000 palabras, e en caso de ser un audiovisual, non superar os 30 minutos.
Informe de procedemento, onde expliques a organización do traballo (dificultades, fases, axudas externas, etc.), as fontes de información utilizadas: libros, documentos, páxinas web, etc., e un apartado onde indiques o que aprendiches e para que che serviu. Este informe debe ter 2.000 palabras como máximo. Acórdache de terminar cunhas conclusións sobre o tema investigado. Este informe é especialmente importante para os traballos non textuais.
Informe do titor sobre as condicións previas do alumno, grupo ou marco particular no que se inscribe o proxecto e a súa impresión xeral do traballo presentado. Este informe tamén ten que de describir o labor realizado como titor. Non debe superar as 500 palabras.
Para participar, é necesario completar o formulario de inscrición e enviar o teu proxecto á seguinte dirección: concurso@eustory.es.

A data límite de recepción das obras a concurso é o día 18 de agosto de 2022.

Os traballos pódense realizar de maneira individual ou en grupo, neste caso só se permite un traballo por grupo.

Dotación
Primeiro premio de 2.500 euros alumnos e 1.250 euros titores.
4 segundos premios de 1.000 euros alumnos e 500 euros titores.
5 terceiros premios de 500 euros alumnos e 250 euros titores.
10 accésits de 200 euros alumnos e 100 euros titores.
Ademais, a Fundación Körber-Stiftung convoca anualmente aos finalistas do concurso para presentar as súas candidaturas para participar nos distintos encontros internacionais de Eustory. Os estudantes que non teñan residencia en España ou Portugal non se incluirán, en principio, como candidatos a estas actividades.

Período de inscrición: do 1 de decembro de 2021 ao 18 de agosto de 2022

http://eustory.es/ 

A Consellería de Cultura convoca os XXVIII Premios de Publicidade en Galego, co obxectivo de promover o uso da lingua galega no ámbito publicitario.
Os premios van dirixidos ás empresas anunciantes, ás axencias de publicidade e aos centros educativos públicos, privados ou concertados especializados nalgunha das áreas de coñecemento que teñan que ver coa publicidade. Estes centros deberán formalizar a folla de inscrición.

O prazo de inscrición nesta convocatoria e, así mesmo, para a presentación dos traballos que concorren aos premios estará aberto ata o 30 de decembro.
Os traballos que se presenten deberán estar en formato jpg ou pdf (no caso das imaxes), mp3 (audios) e mp4 con resolución para web, máximo 2G (vídeos).
A folla de inscrición, debidamente cuberta e asinada, que se descargará na web www.lingua.gal , deberá presentarse exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Para iso, utilizarase o procedemento xenérico PR004A

Os premios consistirán na entrega dunha certificación e mais dunha obra artística.
Os premios, en todas as súas modalidades, serán entregados no transcurso dun acto que se realizará no Parlamento de Galicia

Máis información

 

Patrimonio Nacional convoca o Concurso de Pintura Infantil e Xuvenil para Centros Escolares, como forma de involucrar aos máis novos na divulgación dos monumentos, palacios, mosteiros e xardíns que integran a institución, a través da súa expresión plástica.

Este certame valora a creatividade dos/as participantes, a súa orixinalidade e destrezas técnicas e compositivas, ademais do traballo e a ilusión dos/as escolares. Serán tema do concurso os interiores e/ou exteriores dos monumentos, bosques, xardíns e fontes históricas do Patrimonio Nacional.

Categorías:
- Obras de alumnos de 5º e 6º de Educación Primaria.
- Obras de alumnos de 1º e 2º de ESO.

Cada centro poderá presentar un máximo de oito traballos por cada categoría seleccionados previamente polos seus respectivos profesores. Presentarase unha soa obra por alumno.

O traballo deberá ser realizado de maneira individual, por medios propios e sen axuda externa. As obras deben realizarse con obxecto deste certame. Non poden presentarse noutro concurso.

A técnica utilizada será libre e en soporte plano rectangular, en posición horizontal ou vertical.
Medidas:
Lado maior: entre 42 e 50 cm.
Lado menor: ente 29,7 e 35 cm.

Non será admitido o soporte dixital. Os traballos non poderán estar enmarcados, nin asinados.
Prazos: os centros educativos que desexen participar no concurso deberán enviar o boletín de inscrición ata o 22 de decembro de 2021.

Premios
En ambas as categorías:
- Primeiro premio: Computador portátil e material de Belas Artes.
- Segundo premio: Tablet e material de Belas Artes.
- Terceiro premio: Cámara fotográfica e material de Belas Artes.

Cada alumno premiado recibirá, ademais, un diploma incorporado nunha cartafol-atril personalizada realizada pola Escola Taller de Encadernación do Patrimonio Nacional.

Centros Educativos premiados: faráselles entrega dunha colección de publicacións do fondo editorial do Consello de Administración do Patrimonio Nacional.

Profesores de alumnos premiados: ademais do diploma acreditativo, tamén recibirán unha selección do fondo editorial do CAPN.

https://www.patrimonionacional.es/concurso-de-pintura-infantil-y-juvenil#block-with-text-a-bg-image_2 

O espazo de Cultura Moza "La Gota" de Logroño, convoca a XII Edición do Concurso de Curtos en 48 h "Decembro en Curto" para promover a creación audiovisual entre a mocidade.

Trátase dunha excelente ocasión para entrar en contacto con outros creadores e demostrar o talento e a creatividade nunha intensa fin de semana de creación e traballo en equipo en condicións extremas que poñerán a proba a capacidade de improvisación.

Se podes reunir un equipo capaz de escribir un guión, realizar a rodaxe e editalo en pouco máis de 48 horas, demóstrao e participa.

O tema das curtametraxes propoñerao a organización e anunciarase o venres 10 de decembro ás 20:01 h nas redes sociais de "La Gota" @lagotalogrono e Infojoven @logronojoven ou ben no teléfono de "La Gota" en horario de apertura: 941 201 615.

As obras poderanse presentarse a título individual ou colectivo. As curtametraxes poden ser de ficción, documental, animación, experimental, etc.. cunha duración máxima de 5 minutos. Darase máis importancia á orixinalidade da idea que á perfección técnica.

Prazo de entrega de curtos terminados: ata as 23:59 h do domingo 12 de decembro. Envío por wetransfer no correo electrónico: concursoslagota@gmail.com.

Requisitos
Poderán participar persoas con idades comprendidas entre 16 a 35 anos ao 31 de decembro de 2021. Tamén poderán participar maiores de 35 anos a condición de que, polo menos a metade máis un do grupo de traballo, atópense na franxa de idade sinalada.

No caso de que o curto estea realizado por menores de idade e/ou que no curto aparezan menores de idade como actores, deberase dispoñer dun escrito asinado polos pais onde autorizan a súa participación no concurso e/ou a súa aparición no curto.

Nos grupos de traballo poderán participar profesionais do campo audiovisual a condición de que non perciban remuneración económica pola súa participación.

Dotación
Primeiro premio: 500 euros.
Segundo premio: 200 euros.
Terceiro premio: 100 euros.

http://info.lojoven.es/index.php/concursos/item/4755-concurso-de-cortos-en-48h-diciembre-en-corto 

O Departamento Confederal de Mocidade-USO lanza o IV Concurso de Curtos "A mocidade ante o 8 M".

Os vídeos formarán parte da campaña do sindicato para o 8 de marzo, Día Internacional da Muller.

Os curtos presentados versarán sobre temas relacionados con micromachismos, feminismo, teito de cristal, igualdade de oportunidades... ou baixo a idea "A mocidade ante o 8 M".

As persoas protagonistas do curto deberán ser persoas mozas, con idades comprendidas entre os 16 e os 35 anos. É necesario que as persoas menores de 18 anos acompañen o curto cunha autorización asinada por unha persoa maior de idade.

Os vídeos deberán estar en horizontal, formato Full HD para que poidan ser reproducidos en diferentes dispositivos. A duración do curto non poderá ser superior aos 150 segundos sen incluír os créditos.

A data de admisión de curtos será ata o 18 de febreiro de 2022.

Poden concorrer todas as persoas maiores de idade que o desexen.

O curto gañador recibirá un premio de 500 euros e entregaranse dous premios máis de 300 euros para os curtos finalistas. Ademais, o xurado poderá premiar con accésits de 200 euros a tantos curtos como considere merecedores dos mesmos.

https://www.uso.es/juventud-uso-lanza-su-iv-concurso-de-cortos/ 

A aula de Cultura de Getxo convoca o concurso de grupos 2022 no marco do 45 Festival Internacional de Jazz de Getxo. Este concurso pretende impulsar o crecemento e desenvolvemento profesional de grupos musicais de Jazz dándolles a posibilidade de participar no Festival e ofrecéndolles premios en metálico aos gañadores así como a edición dun CD ao mellor valorado.

O Concurso será emitido en streaming e poderá ser gravado para a súa emisión en televisión ou outros medios con fins promocionais.

Premios:
- Primeiro premio: 4.300 euros, edición dun CD e trofeo.
- Segundo premio: 1.800 euros e trofeo.
- Mellor solista: 900 euros e trofeo.

O grupo gañador ofrecerá outro concerto o domingo 3 de xullo.

Participantes:
- Poderán optar todos os conxuntos de Europa de calquera tendencia ou estilo que interpreten música de jazz.
- A idade máxima de cada un/a de os/as participantes será de 30 anos cumpridos no 2022, debendo ser acreditada no momento da inscrición.

Prazo: ata o 5 de febreiro de 2022.

https://www.getxo.eus/es/getxo-jazz/el-festival/formulario-inscripcion 

Queres gravar con Esther Estévez un capítulo do #DígochoEu?

Fala cos e coas colegas, argalla unha idea de guión e que o/a voso/a profe lles envíe unha proposta!

Só ten que inscribirse en digochoeu.gal e contarlles como sería ese vídeo. Non necesitan un guión completo, só unhas liñas contándolles a vosa idea.

Que a vosa imaxinación non teña límites. Se a vosa idea é elixida, Esther irá ao voso centro para gravar un vídeo que logo se verá en todas as plataformas da CRTVG: desde a tele ao TikTok do @digochoeu!

O popular espazo de fomento do uso do galego da CRTVG #DígochoEu celebra os seus 150.000 seguidores en TikTok co Premio #DígochoEu, un concurso de vídeos aberto a todos os centros escolares de Galicia, de educación Primaria e Secundaria, ou calquera de fóra de Galicia que imparta lingua galega.

O concurso constará de dúas fases:
- A primeira será o envío dun guión por parte dos profesores para a gravación dun capítulo do #DígochoEu.
- Na segunda fase, entre os mellores guións, elixiranse 10 para ser realizados nos colexios entre os alumnos e o equipo do #DígochoEu, que acudirá aos centros escolares para compartir unha xornada de gravación.

Os profesores poderán inscribir os seus colexios na web digochoeu.gal xunto coas propostas de guión do alumnado. A data límite para presentar as ideas é o 12 de decembro. Os proxectos seleccionados serán emitidos en todas as canles e plataformas dixitais da CRTVG.

No mes de maio de 2022, unha vez emitidos, un xurado externo elixirá os tres mellores, que levarán os primeiros premios #DígochoEu, de 2.000, 1.000 e 500 euros.

https://digochoeu.gal/concursos/ 

A Casa de León na Coruña convoca os seguintes Certames Culturais 2021:

XXII de Relato Curto. Os relatos non poden ter unha extensión inferior a 2 folios, nin superior a 6, mecanografados a dobre espazo, ou escritos a computador con letra Times New Roman, de tamaño 12.

XVIII de Poesía. Os poemas terán unha extensión mínima dun folio e máxima de tres, mecanografados a dobre espazo, ou escritos a computador con letra Times New Roman, de tamaño 12. Poderán estar compostos en métrica tradicional ou en verso libre.

XXII de Artes plásticas (pintura, fotografía e escultura). Cada concursante poderá presentar como máximo unha obra de cada modalidade. O tema é libre, así como o soporte e a técnica empregada. O tamaño en pintura non será superior a 90 x 50 centímetros, nin inferior a 30 x 20 cm. Se se trata de escultura, a peza non deberá exceder de 60x40x40 centímetros, podendo executarse en arxila, madeira, mármore, terra, pedra ou calquera material que o artista considere oportuno. As fotografías presentaranse en formato de copia en papel fotográfico, tamaño de 20x25. Os finalistas deberán facilitar o negativo correspondente ou, en caso de ser fotos dixitais, a gravación dixital das mesmas.

VI Júnior (poesía, relato curto e artes plásticas). O Certame Junior acolle, nunha soa categoría, as especialidades xerais convocadas pola Casa de León na Coruña nos certames culturais 2021. As características dos traballos axustaranse en tamaño, forma e demais requisitos, aos sinalados en cada unha daquelas especialidades.

A temática é de libre elección; con todo, valorarase que teñan conexión coas tradicións, paisaxes, historia, folclore, arquitectura, arte e cultura ou calquera relación con León ou Castela.

Os traballos deben entregarse na sede social da Casa de León ou envialos por correo ordinario ou outro medio adecuado de entrega, antes do día 31 de xaneiro de 2022.
A Casa de León
R/ Noia 50, baixo
15007 A Coruña

Premios:
Relato Curto:
- Diploma e 300 € para a persoa gañadora.
- Diploma para os clasificados/as como 2º e 3º, quen tamén recibirán un lote de libros se se achan presentes no acto de lectura do veredicto final do Xurado.
- Serán distinguidos con diploma todos os que alcancen a condición de finalistas.

Poesía:
- Diploma e 300 € para a persoa gañadora.
- Diploma para os clasificados/as como 2º e 3º, quen tamén recibirán un lote de libros se se achan presentes no acto de lectura do veredicto final do Xurado.
Serán distinguidos con diploma todos os que alcancen a condición de finalistas.

Artes plásticas:
- Placa de prata e diploma para a persoa gañadora.
- Diploma para os clasificados/as como 2º e 3º, quen tamén recibirán un lote de libros se se achan presentes no acto de lectura do veredicto final do Xurado.
- Serán distinguidos con diploma todos os que alcancen a condición de finalistas.

Junior:
- Diploma e tableta para a persoa gañadora.
- Diploma para os clasificados/As como 2º e 3º, quen tamén recibirán un lote de libros se se achan presentes no acto de lectura do veredicto final do Xurado.
- Serán distinguidos con diploma todos os que alcancen a condición de finalistas.

BASES

A Academia de Boas Letras de Granada convoca o XII Concurso de Poesía e Prosa Narrativa "Granajoven" 2022, dirixido á promoción e lanzamento de novos talentos no mundo das letras, apoiando a edición e difusión das obras premiadas en círculos literarios especializados.

Cada participante só poderá remitir unha obra, aínda que pode participar simultaneamente nas dúas modalidades de poesía e prosa narrativa. Os poemarios e volumes de relatos serán orixinais do seu autor ou autora e terán unha absoluta liberdade temática e formal.

No que se refire aos poemarios terán unha extensión de 30 páxinas (aprox. entre 400 e 500 versos e non menos). Os volumes de relatos entre 50 e 100 páxinas. En ambos os casos, escritos en letra Times New Roman ou similar, en corpo 12 e cun interlineado de espazo e medio (1,5) para as dúas modalidades.

O prazo de inscrición estará aberto ata ás 00:00 do día 22 de xaneiro de 2022.

Participantes:
Mozos e mozas con idades comprendidas entre 18 e 35 anos, cuxas obras, escritas en español, sexan inéditas e non fosen premiadas noutros concursos.

Dotación:
Premio en metálico de 1.500 € para cada unha das obras premiadas.

Edición das obras premiadas nunha colección creada para o efecto pola Academia de Boas Letras de Granada, denominada "Mirto Nova", a súa posterior difusión en círculos literarios nacionais e internacionais e entrega aos autores de 30 exemplares das mesmas.

Para a presentación das obras gañadoras, no caso de que os autores premiados residan fose da provincia de Granada, facilitaráselles aloxamento nun hotel da cidade de Granada durante unha noite, podendo asistir cunha persoa acompañante. En caso de non ser posible, procederase ao pago de premios mediante transferencia bancaria e ao envío das obras premiadas a través de Correos.

CONVOCATORIA

Donostia International Physics Center convoca a 12ª edición do concurso de vídeos "On Zientzia".

O obxectivo do concurso é promover a produción e a difusión de vídeos curtos e orixinais que fomenten os valores positivos e de progreso da ciencia e tecnoloxía e que que sirvan de consulta para calquera tipo de público.

Os participantes deben presentar un breve vídeo de menos de 5 minutos dun tema científico-tecnolóxico en castelán ou inglés.

Devandito vídeo deberá ser orixinal, non comercial, non emitido en televisión e, por suposto, divulgativo. O equipo investigador ou participante individual poderá utilizar elementos artísticos, música, imaxes ou calquera outro elemento que estime oportuno.

É conveniente (pero non obrigatorio) que os vídeos se realicen en formato 16:9.

Recoméndase que os vídeos teñan en conta a perspectiva de xénero, tanto no uso da linguaxe e das imaxes como no contido.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 27 de abril de 2022.

Dotación
- Premio ao mellor vídeo de divulgación: 3.000 euros.
- Premio ao mellor vídeo en eúscaro: 2.000 euros.
- Premio novo (menores de 18 anos): 1.000 euros.

Máis información https://www.onzientzia.tv/es/