Premios e concursos (20)

A Universidade de Santiago organiza o concurso Explícoche Matemáticas 2.0 a través da Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de Matemáticas, cuxo obxectivo é promover a utilización do galego como medio de transmisión das matemáticas e estimular a creatividade do alumnado cos medios audiovisuais.

Pode participar o alumnado das universidades públicas de todo o Estado español de todas as titulacións de grao, mestrado e doutoramento, así como alumnado de 3º e 4º da ESO e de bacharelato dos centros de educación secundaria de Galicia e comunidades limítrofes en grupos cun máximo de tres estudantes dirixidos por un profesor ou profesora.

O obxecto de Explícoche Matemáticas 2.0 son vídeos nos que se aborde un tema relacionado coas matemáticas, ben desde un punto de vista formal (definición dun concepto, un teorema, idea intuitiva e/ou aplicación), ou ben, cun carácter divulgador, reflectindo como se utilizan as matemáticas na vida cotiá, na cultura, na arte ou na sociedade. Os vídeos deben ter unha duración de entre 1:30 e 2:30 minutos e vehicularse en galego. E poderán utilizar calquera recurso multimedia, audiovisual ou artístico.

O prazo para presentar os vídeos remata o 6 de abril de 2018, para o cal os concursantes deberán subilo a unha canle de Youtube e achegar o URL do vídeo, os datos de contacto, informe e autorizacións a zmatdeca@usc.es; e ao enderezo físico do Decanato da Facultade de Matemáticas:

Decana da Facultade de Matemáticas (Explícoche Matemáticas 2.0)
Campus Vida,s/n
15782 Santiago de Compostela

Hai catro premios. Un para a categoría A (alumnado da ESO e de bacharelato) e dous para a categoría B (graos, por unha banda, e mestrado e doutoramento pola outra), dotados con 200 euros cada un. E un cuarto premio de 100 euros para o premio mellor valorado polos internautas.

Videos de edicións anteriores:  https://www.youtube.com/channel/UCyYYmSFIdJh-zILXnpWlcvA

Bases:
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/snl/dinamizacion/descargas/Bases_mates_2018.pdf

O obxecto do concurso é empregar a viñeta, ou tira de viñetas (como máximo 6 viñetas) para reflexionar, concienciar e mudar mentalidades da cidadanía en xeral e da poboación adolescente en particular, xa que representan o cambio e o futuro, sobre as mulleres na historia de Galicia co obxecto de visibilizar o empoderamento das mulleres como presenza fundamental no desenvolvemento da sociedade galega.

Participantes
Poderán participar todas as persoas físicas, con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, de calquera nacionalidade, que se presenten individualmente ou en grupo.
Cada participante/s só poderá presentar unha única obra orixinal e inédita, escrita en galego e non premiada con anterioridade.
Non poderán participar as persoas que fosen premiadas con anterioridade neste concurso.

Temática
Os traballos presentados versarán sobre:
– Historia das mulleres en Galicia.
– Biografías femininas galegas que visibilicen as súas obras ou legados: profesoras, políticas, científicas, activistas, escritoras, periodistas, poetas, exiliadas, armadoras, artistas, almirantas de navegación, investigadoras, deportistas, etc.
– Empoderamento feminino na historia de Galicia.
– O papel das mulleres e historias de vida no desenvolvemento da sociedade galega; na Galicia rural da Posguerra, na ciencia e a investigación, na mobilización feminina e a loita pola liberación das mulleres galegas na Historia, na artesanía, nos medios de comunicación, no eido do mar, etc.
Os textos empregados deberán respectar os principios da lexislación vixente en políticas de igualdade de xénero e de prevención da violencia de xénero.

Formato
A viñeta poderá presentarse en formato, como mínimo DIN A5 e como máximo en DIN A4.
A historia poderá estar composta por unha viñeta ou por un máximo de seis viñetas cun fío condutor.
Poderá empregarse a técnica libre.
A execución do traballo poderá ser manual ou dixital.
A obra presentarase en soporte físico de papel.
A obra non poderá ir asinada co nome.
O idioma empregado será o galego.

Premio
Poderase participar en dúas categorías:
CATEGORÍA A (idades comprendidas entre os 12 e 14 anos).
Primeiro premio: consistirá nun iPAD AIR e unha colección de cómics.
Segundo e terceiro premio: consistirá nunha TABLET e unha colección de cómics.
CATEGORÍA B (idades comprendidas entre os 15 e 18 anos).
Primeiro premio: consistirá nun iPAD AIR e unha colección de cómics.
Segundo e terceiro premio: consistirá nunha TABLET e unha colección de cómics.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de abril de 2018.

Forma de presentación:
os traballos entregaranse nun sobre pechado; no exterior do sobre indicarase IX Concurso de Viñetas “Donas”, a categoría na que se presenta (categoría A para persoas de entre 12 e 14 anos e categoría B para persoas entre 15 e 18 anos) e un pseudónimo como identificador do traballo.
Dentro deste sobre irán o traballo e outro sobre pechado co pseudónimo no exterior. No seu interior a folla de aceptación dos compromisos e autorización de datos de carácter persoal cos datos requiridos.

https://www.dacoruna.gal/servizos-sociais/area-igualdade/premios/concurso-vinetas/

A Fundación  Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e a Real Academia das Ciencias convocan o concurso de divulgación "Viraliza unha científica", cuxo obxectivo é sensibilizar sobre a igualdade da muller na ciencia e fomentar as vocacións científicas e investigadoras.

Este concurso convida á elaboración de contidos dixitais (vídeos, infografías, fotografías, etc.) que traten sobre unha muller científica ou un descubrimento científico levado a cabo por unha muller.

Os traballos deberán presentarse en formato JPEG ou MP4, non podendo neste último caso ser superior a 1 minuto e 20 segundos, para así ser difundidos a través de Facebook.

O prazo para participar estará aberto ata o 9 de abril de 2018.

A participación no concurso levará a cabo mediante o envío dos arquivos a través do formulario presente na web do concurso ou por correo electrónico á dirección concurso@fundaciontatianapgb.org, debendo facilitarse os seguintes datos:
•Nome da científica e/ou descrición do descubrimento, en non máis de 280 caracteres.
•Nome do/os participantes, idade, curso que realizan actualmente e centro escolar ou universitario.
•Email e teléfono de contacto do/os participantes.
•Para os estudantes de bacharelato e Formación Profesional de Grao Medio: nome do profesor asesor e correo electrónico de contacto.

O concurso contará con dúas fases:
•Fase clasificatoria. Pasarán á final os 10 traballos de cada categoría que conseguisen maior número de  likes no perfil de Facebook da Fundación a data do 15 de maio de 2018.
•Fase final. O xurado valorará o contido de maior calidade divulgativa de entre os 10 finalistas de cada categoría, atendendo tanto o contido, como o deseño e a súa orixinalidade.

Requisitos
•Poderán participar todos os estudantes de Bacharelato, Formación Profesional e Universidade, residentes en España.
•Os estudantes de bacharelato e de ciclo de formación profesional de grao medio poderán presentarse de forma individual ou en equipo, formado por un máximo de 3 estudantes. En calquera caso, o traballo deberá contar co asesoramento dun dos seus profesores.
•Os estudantes universitarios e de ciclo de formación profesional de grao superior deberán presentarse de forma individual, pero non se poderá presentar por participante máis dun traballo.
•No caso de ser premiados, os participantes deberán acudir ao evento de entrega de premios que terá lugar en Madrid, na sede da Real Academia das Ciencias Exactas, Físicas e Naturais. Os premiados que procedan de fóra de Madrid serán convidados pola Fundación para viaxar e a unha noite de hotel para que poidan recoller o premio.

Dotación
Outorgaranse os seguintes premios:
•Estudantes Bacharelato e Formación Profesional de Grao Medio:  IPad Prol 10,5”.
•Profesor bacharelato e Formación Profesional de Grao Medio:  MacBook  Air 13”.
•Estudantes universidade e Formación Profesional de Grao Superior:  MacBook Prol 13”.
•O colexio e a Facultade universitaria que maior número de alumnos presenten os seus traballos ao concurso recibirá igualmente unha mención especial.

http://viraliza.fundaciontatianapgb.org/

O Concello de Zas convoca os III premios Fouciño de audiovisual

Haberá dúas categorías:
Categoría para centros de ensino: Poderán participar a través do seu centro de ensino todos aqueles alumnos matriculados no presente curso 2017-2018. Isto inclúe centros públicos e privados en calquera dos seguintes ciclos: infantil, primaria, secundaria e bacharelato (quedan excluidos formación profesional e universitarios).
Categoría aberta: Poderán participar todas as persoas físicas ou xurídicas, tanto de forma individual como colectiva. Isto inclúe tamén a estudantes que queiran presentar pezas de xeito independente do seu centro de ensino.
Nota: En calquera das dúas categorías se os participantes son menores de idade é imprescindible entregar o consentimento dos pais, nais ou titores legais.

Características da pezas audiovisuais:
A temática das pezas é libre.
As historias deberán ser orixinais, de creación propia ou con base popular ou literaria. No caso de que a curtametraxe estea baseada nunha obra literaria, deberase acreditar as autorizacións pertinentes ao respecto dos dereitos de autoría.
Non serán admitidas as curtametraxes xa presentadas en edicións anteriores.
As pezas presentadas non poderán ter sido premiadas noutros concursos.
Os autores son os únicos responsables do contido das pezas entregadas. No caso de ser menores de idade, a responsabilidade caerá sobre o representante legal do menor.
As pezas terán unha duración máxima de 5 minutos e deberán ser en galego ou posuír subtítulos en galego.
As curtametraxes deberán entregarse en formato .mov ou mp4 (codec H.264), resolución: 1920x1080 ou 1280x720, taxa máxima de trasferencia de bits: 20.000kbps; audio ACC.

O prazo para participar nos III Premios Fouciño estará aberto ata o 31 de maio de 2018.

Proxeccións:
A proxección das curtametraxes finalistas seleccionadas nos III Premios Fouciño terá lugar o 30 de xuño de 2018 no marco do festival, no que ,ademais, haberá concertos ao aire libre así como outras actividades paralelas. Durante o certame haberá un espazo para o acto de entrega dos premios.

Premios:
Premio da categoría de centros de ensino: 300 € en metálico para o centro de ensino + trofeo
Premio da categoría libre: 700 € en metálico para o gañador/es + trofeo
Premio do público: trofeo
Accésit: O xurado pode considerar outorgar un accésit a aquela peza que mostre unha alta calidade, aínda que non superior á da gañadora. O accésit consistirá nun trofeo.

http://www.concellodezas.org/media/documentos/BASES_III_Premios_Foucino_Baio.pdf

O Concello de Carral, coa colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, convoca unha nova edición do Concurso de Poesía Concello de Carral.
Poderán optar ao premio todos os autores/as maiores de idade e de calquera nacionalidade, sempre que o seu traballo se presente escrito en lingua galega.
Haberá un premio único de 2.500 €.
Os traballos, cunha extensión mínima de 500 versos, serán orixinais, inéditos e non premiados noutros concursos.
Os traballos presentaranse por triplicado, mecanografados con dobre espazo por unha soa cara, debidamente grampados ou encadernados, e coas páxinas numeradas. Cada copia dos traballos presentarase cunha portada na que figuren o título da obra e o lema ou alcume do autor/a, coincidindo no exterior co sobre pechado que debe acompañar á obra, e que conterá no interior o nome e apelidos do autor/a, DNI, enderezo, número de teléfono, correo electrónico e un breve currículo que incida na súa traxectoria literaria se a houbese.
As obras presentaranse na Biblioteca Pública Municipal de Carral (Casa da Cultura, Rúa de Paleo, 17, 15175 Carral, A Coruña. Teléfono 981 672 580).
O prazo de admisión de orixinais estará aberto ata o 7 de abril de 2018.

Máis información en http://www.carral.es/premio-poesia/

O Concello de Ames, a través da Concellaría de Normalización Lingüística e Comunicación, presenta a súa décimo quinta edición do Certame Literario de narrativa e poesía.

Prazo: todas as persoas que desexen participar no certame poderán enviar os traballos ata o día 3 de abril de 2018 (incluído). Haberá que remitir 4 exemplares do texto, en folios mecanografados por unha soa cara, a dobre espazo e tamaño de letra 12 ao seguinte enderezo: Concello de Ames (Servizo de Normalización Lingüística), Avenida de Azcárraga 5, Bertamiráns, 15220 Ames, A Coruña. A extensión mínima será de 2 páxinas en narrativa e de 20 versos en poesía, mentres que a máxima será de 6 páxinas en narrativa e de 50 versos en poesía.

O certame ten dúas modalidades (narrativa e poesía), e en cada modalidade tres categorías, de xeito que poden participar persoas de calquera idade.
Os nenos e nenas que teñan ata 13 anos poderán participar na 1ª categoría.
Os rapaces e rapazas de 14 a 17 anos poderán participar na 2ª categoría.
As persoas maoires de 18 anos na 3ª categoria.

Haberá tres premios en metálico por cada unha destas franxas de idade en ambas as modalidades:
150 euros, 120 euros e 90 euros na primeira categoría
180 euros, 150 euros e 120 euros na segunda.
260 euros, 210 euros e 180 euros na terceira.

O Concello de Ames, en colaboración con Feiraco, empresa colaboradora do certame, publicará os traballos premiados nunha antoloxía creada para tal efecto.

http://www.concellodeames.gal/nova.php?noticia=16271&idioma=es&sec=32

A Consellería de Educación e o Instituto Galego do Consumo e da Competencia convocan a fase autonómica do concurso sobre consumo responsable e calidade de vida Consumópolis-13 Na publicidade: todo vale?

O concurso consta de dúas partes:
A primeira parte do concurso consiste na realización do percorrido pola cidade virtual de Consumópolis, que se desenvolve a través do sitio web www.consumopolis.es
A segunda parte do concurso consiste no deseño, elaboración e presentación dun traballo conxunto sobre consumo responsable.

Participantes
Poderán participar nesta fase autonómica todos aqueles equipos constituídos por cinco alumnos ou alumnas que cursen estudos 5º ou 6º de educación primaria ou 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria en calquera centro docente da Comunidades Autónoma de Galicia.
Cada alumno ou alumna participante só poderá formar parte dun equipo. Os equipos deben procurar a paridade, polo que se procurará que cada equipo non teña máis de tres membros do mesmo sexo.
Cada equipo debe estar coordinado por un docente do centro. Un mesmo docente poderá coordinar máis dun equipo no seu centro.
Non existe límite para o número de equipos que se poden formar en cada centro docente.

Categorías de participación
– Categoría A: alumnado de 5º e 6º curso de educación primaria.
– Categoría B: alumnado de 1º e 2º curso de ESO.
– Categoría C: alumnado de 3º e 4º curso de ESO.

O prazo para a presentación dos traballos á fase autonómica estará aberto ata o día 27 de abril de 2018.

As solicitude deberán tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento IN114A

Premios:
Concederanse tres premios de 1.000, 600 e 300 euros para os traballos clasificados respectivamente en primeiro, segundo e terceiro lugar por cada unha das categorías de participación.
Os traballos clasificados en primeiro lugar en cada unha das categorías de participación representarán a Comunidade Autónoma de Galicia na fase estatal, que terá lugar en Madrid.

Máis información no DOG do 26 de febreiro de 2018 e en www.consumopolis.es

A Oficina de Información do Parlamento Europeo en España, en colaboración coa Representación en España da Comisión Europea, a Secretaría do Estado para a Unión Europea e a Secretaría de Estado de Cultura convoca a XXIV edición do concurso Euroscola centrado na celebración no 2018 do Ano Europeo do Patrimonio Cultural, cuxo lema é  “O noso patrimonio: onde o pasado se atopa co futuro”.

Inscricións:  Ata o 12 de abril de 2018.

O concurso proponse implicar aos mozos e mozas, a través dos centros escolares, nos obxectivos do Ano Europeo: o intercambio e a valoración do patrimonio cultural de Europa como recurso compartido, concienciar sobre a importancia da nosa historia e os nosos valores comúns, reforzar o sentimento de pertenza a un espazo común, sensibilizar sobre a nosa historia e fomentar o diálogo intercultural. O patrimonio é un recurso imprescindible para a construción do futuro de Europa, polas súas dimensións educativas, sociais e culturais, especialmente destacadas en España, ao ser o segundo país máis visitado do mundo.
O concurso consiste na elaboración dun vídeo cunha duración máxima dun minuto e medio, cuxa temática se base nalgún dos obxectivos do Ano Europeo do Patrimonio Cultural

Destinatarios:  Poden participar nesta iniciativa todos os centros escolares de Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO), Bacharelato ou ciclos de Formación Profesional de grao medio establecidos no territorio nacional.
Para participar é necesario inscribirse por equipos, formados por 10 alumnos/as, de entre 15 e 18 anos, e un profesor responsable que será o líder e representante do equipo.
Poden participar todos los centros escolares de Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO), Bacharelato o Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio establecidos en el territorio nacional.


Toda a información en:  http://www.euro-scola.com/

O Concello de FENE convoca a XXII edición do premio de humor gráfico Curuxa do Humor 2018

Categorías:
Categoría CURUXA, calquera persoa maior de 25 anos residente no Estado español.
Categoría CURUXA-NOVA, calquera persoa de até 25 anos residente no Estado español. As persoas menores de 25 anos poderán participar na categoría xeral, CURUXA, extremo que implica a renuncia á categoría CURUXA-NOVA.
Os/as participantes poderán presentar un só debuxo.

Temática:
As obras presentadas serán de temática libre. Humor gráfico nas súas modalidades mudo, texto ilustrado ou viñeta.
Características do debuxo:
As obras presentadas a concurso deberán ser de creación propia e inédita.
Presentaranse en formato papel, mesmo no caso de traballos realizados dixitalmente.
A dimensión máxima do debuxo será de 29,7x42 cm (A3).
Non se admitirán fotocopias nin gravados.

Lingua:
Os traballos deberán estar redactados en galego ou en calquera das linguas oficiais do Estado aínda que, neste caso, o/a autor/a deberá achegar a tradución ao galego do texto do debuxo. Admítense traballos de humor mudo.

Prazo:
O prazo para presentar debuxos estaá aberto ata o día 31 de maio de 2018.

Envío de orixinais:
A presentación da documentación efectuarase no Rexistro Xeneral do Concello de Fene sito na R/Concello s/n ou noutros rexistro dirixidos a este enderezo

Identificación:
Os traballos enviaranse en paquete/sobre sen remite e facendo constar no exterior “Para o concurso do humor gráfico-Curuxa 2018”, amais da categoría na que concursa:

Rexistro Xeral do Concello de Fene
R/ Alcalde Ramón Souto González, s/n
15500 Fene
A Coruña

As obras presentaranse baixo o sistema de plica, polo que serán enviadas xunto cun sobre independente, pechado, e en cuxo exterior conste:
– Nome do certame: CONCURSO DE HUMOR GRÁFICO-CURUXA DO HUMOR 2018
– A categoría na que concursa: CURUXA ou CURUXA NOVA
– Título da obra
– Lema ou seudónimo da persoa que sexa a súa autora

Exposición dos traballos:
A presentación de traballos a concurso implica a autorización expresa ao Museo do Humor do Concello de Fene a utilizar estas imaxes a efectos simplemente expositivos, no propio Museo e/ou noutras instalacións do termo municipal así como na páxina web municipal.

Premios:
Categoría Curuxa (maiores de 25 anos)
1º Premio, dotado con 2.000 € e diploma
2º Premio, dotado con 1.500 € e diploma
Categoría Curuxa-nova (menores de 25 anos)
1º Premio, dotado con 1.000 € e diploma
2º Premio, dotado con 500 € e diploma

Máis información e en www.fenecidadan.net

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/02/16/2018_0000001224.pdf

O Ministerio de Educación convoca o V Concurso Nacional de Coros Escolares nos ensinos non universitarios correspondente ao curso escolar 2016-2017.

Poderán participar neste concurso centros públicos e privados que conten cunha agrupación coral formada por alumnos do centro pertencentes aos niveis de Educación Primaria (Modalidade A) e Educación Secundaria (Modalidade B).

Premios:
Modalidade A:
Primeiro premio: 8.000 euros.
Segundo premio: 3.000 euros.
Terceiro premio: 1.000 euros.
Modalidade B:
Primeiro premio: 8.000 euros.
Segundo premio: 3.000 euros.
Terceiro premio: 1.000 euros.

O prazo para a presentación das solicitudes de participación será do 1 ao 30 de abril de 2018.
Máis información no BOE do 12 de febreiro de 2018.