Premios e concursos (36)

A Asociación Cultural FICBUEU abriu o prazo para presentar obras ao 12º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu, que se desenvolverá entre o 6 e o 14 de setembro.

A participación está aberta a todas as obras estreadas a partir do un de xaneiro do 2018, podendo concorrer creadores de calquera nacionalidade a condición de que cumprisen os 18 anos de idade.

Poderán presentarse obras de calquera xénero, cunha duración máxima de 30 minutos (títulos de crédito incluídos). Cada participante poderá presentar tantas obras como desexe. Non serán admitidos curtametraxes que xa se presentaron en edicións anteriores.

Aquelas curtametraxes nos que o idioma non sexa o galego ou o castelán deberán ter subtítulos nalgún deles ou en inglés. A película poderá estar rodada en calquera formato, sendo a única esixencia o posuír unha copia dixital para a súa proxección.

As curtametraxes deberán enviarse a través da plataforma  shortfilmdepot. com, onde se especifican as condicións de envío.

As obras poderán enviarse ata o 15 de abril de 2019 ás 14:00 h.

Dotación
As curtametraxes participantes na Sección Internacional optarán aos seguintes galardóns:
- Primeiro premio "Ánfora de ouro": 2.000 euros e trofeo.
- Segundo premio "Ánfora de prata": 1.000 euros e trofeo.
- Premio do público: 500 euros e  medallón.

https://www.ficbueu.com/

Norma Editorial convoca un Concurso de cómic manga

O obxectivo do concurso é presentar unha idea para o posterior desenvolvemento dun manga de 160 páxinas. Este volume presentará unha historia  autoconclusiva. Deberá conter uns protagonistas con carisma e ben definidos.

Os traballos presentados a concurso deberán ser orixinais e inéditos en toda a súa forma, así como non ser presentados a ningún outro certame ou feito públicos (tanto de forma impresa como dixital).

A temática, estilo e xénero son totalmente libres e o proxecto para presentar debe consistir en:
•Resumo do argumento da obra nun espazo mínimo de 1 folla e máximo de 2 follas (a unha cara) así como un resumo de 5 ou 6 liñas como presentación do proxecto. Tan só se aceptan arquivos DOC, RTF ou TXT. Outros formatos serán descartados.
•Creación das 8 primeiras páxinas (8 follas a unha cara) da obra. O gañador terá despois que seguir desenvolvendo a historia ata completar as 160 páxinas requiridas.
•Pode engadirse de maneira opcional unha portada (en branco e negro ou a cor) así como fichas dos personaxes.
•Datos persoais do autor ou autores: Nome e apelidos. Dirección completa. Correo electrónico. Teléfono. Ano de nacemento. Experiencia artística, se a hai. Nacionalidade.

Os proxectos poden presentarse en formato físico (papel) ou dixital. En ningún caso deben enviarse os orixinais, debido a que en ningún caso devolveranse os materiais recibidos. As páxinas deben estar debuxadas a un tamaño proporcional a 11,5 x 17,5 cm (tamaño de impresión final), sendo ilimitado o tamaño máximo do bosquexo ou debuxo orixinal, pero limitado a 23 x 35 cm (máis 4 mm de sangue) como máximo para o documento  entintado e tramado.

Pode empregarse calquera técnica creativa, tendo en conta que a obra será en branco e negro e que debe estar entintada e cunha  rotulación lexible. Non se aceptarán traballos presentados a lapis ou a cor.

Pódense presentar un máximo de tres obras por autor, a título individual ou formando parte dun colectivo ou grupo de autores.

O prazo de admisión finaliza o 25 de agosto de 2019 ás 23:59, hora peninsular española.

Requisitos
O concurso ten carácter internacional, polo que poden presentarse candidatos con calquera nacionalidade e idade.

Dotación
O premio consistirá nun contrato de edición para completar a obra nun total de 160 páxinas e ser publicada por Norma Editorial. Este contrato contemplará un anticipo en concepto de  royalties e dereitos de representación de 3.000 euros.


Máis información:
Norma Editorial
concursomanga@normaeditorial.com
https://www.normaeditorial.com/concursomanga/?page_id=3855 

A Escola Galega de Administración Pública, EGAP, convoca o Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas, orientado aos nenos e nenas galegos con idades comprendidas nestas dúas categorías: de 9 a 11 anos e de 12 a 14 anos.

Os contos deberán redactarse en lingua galega e a súa temática será libre, á elección das persoas participantes. Os textos deberán ser presentados en folios A4, mecanografados por unha soa cara, a un espazo e medio, con formato de fonte Times New Roman, tamaño 12 e cunha extensión mínima dun folio e máxima de cinco.

Premios para cada unha das categorías:
1º premio: 250 euros
2º premio: 200 euros
3º premio: 150 euros
 
Entrega:
Preferiblemente por vía electrónica a través dunha solicitude dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. O código da solicitude é PR775A.
Tamén se pode entregar presencialmente.
O prazo para presentar os relatos estará aberto ata o 11 de febreiro de 2019.

Documentación que tes que entregar:
1. Presentación electrónica:
a) O texto do conto. Este arquivo nomearase co título do conto e co pseudónimo do seu autor.
b) Unha copia do libro de familia onde consten o nome, os apelidos e a idade do/da menor que se presenta ao concurso.
c) Solicitude

2. Presentación presencial:
a) Un sobre tamaño folio pechado, coa seguinte inscrición: Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas, acompañado do pseudónimo e do título do conto. Este sobre incluirá o texto do conto en folio formato A4.
b) Unha copia do libro de familia onde consten o nome, os apelidos e a idade do/da menor que se presenta ao concurso.
c) Solicitude

Máis información no DOG do 11 de xaneiro de 2019

A Universidade Loyola Andalucía, a través do seu Servizo de Actividades Culturais, convoca o I Certame de Creación Artistas Emerxentes, co obxectivo de estimular e fomentar a creación contemporánea entre novos artistas nas variantes de pintura, escultura e creación visual (videoarte e fotografía).

As categorías a concurso son pintura, escultura e creación visual (creación en vídeo, videoarte e fotografía). As obras presentadas deberán ter un marcado acento contemporáneo e explorar a realidade a través de conceptos como as fronteiras, a xustiza social, os límites humanos e calquera problemática actual que incidan na sociedade actual.

Permitirase presentar unha obra por autor, de temática libre, realizada con técnica libre e materiais e soportes estables e non  degradables. En calquera caso, deberán ser obras orixinais que non fosen premiadas noutros concursos.

O prazo de envío de dossiers de obras esténdese ata o 20 de febreiro de 2019.

Requisitos
Poderán participar artistas e creadores visuais menores de 35 anos que residan no territorio nacional.

Dotación
- Gran Premio Reitor da Universidade Loyola Andalucía a mellor obra de todas as presentadas, independentemente da categoría. Dotado con 1.200 euros.
- Premio de Pintura. Dotado con 600 euros.
- Premio de Escultura. Dotado con 600 euros.
- Premio de Artes Visuais. Dotado con 600 euros.

Máis información: www.creacionjovenloyola.com  

Famelab

Xan 09, 2019

Famelab é un certame internacional de monólogos científicos cuxo obxectivo é fomentar a comunicación da ciencia a través de novas vías de achegamento á sociedade, involucrando a todos os que dun modo ou outro traballan neste ámbito, co fin atopar novas voces da ciencia en todo o mundo.

Famelab está deseñado para inspirar e motivar aos que se dedican á ciencia e a tecnoloxía para participar activamente na divulgación das súas áreas de traballo a través dun formato innovador neste ámbito, o monólogo, en contacto directo co público.

A edición española de  Famelab é unha iniciativa conxunta do  British  Council e da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT).

A participación en Famelab España canalizarase a través da gravación dun vídeo no que o participante deberá interpretar un monólogo en castelán que teña como base un tema científico e/ou tecnolóxico, cunha duración máxima de 3 minutos.

A gravación poderá realizarse  en calquera dos seguintes formatos: .MP4, .AVI, .MPG, .MOV, .FLV, .WMV, e non poderá  superar os 75  megabytes de tamaño. O vídeo non poderá ir acompañado de edición nin de efectos especiais e non se poderán utilizar presentacións tipo  PowerPoint ou outros dispositivos electrónicos. Farase un uso limitado de materiais de apoio portátiles, polo que os participantes non dispoñerán de tempo extra para a montaxe e desmonte dos materiais auxiliares. O monólogo presentado terá que ser inédito polo que non podería ser difundido previamente por ningún medio, xa sexa en eventos presenciais ou na internet.

Requisitos
Poderá participar no  certame  calquera persoa de nacionalidade española ou residente en España e maior de idade, que curse estudos ou exerza actualmente calquera actividade profesional ou laboral en áreas relacionadas co ámbito da ciencia e/ou a tecnoloxía, incluída a docencia  preuniversitaria especializada en ciencias e cumpra os requisitos establecidos nas bases.

Para participar no certame internacional, os/as participantes deberán expresarse fluidamente en inglés.

Prazo:  ata o 31 de xaneiro de 2019
Máis información: https://www.famelab.es/

O Departamento Confederal de Mocidade de USO lanza, en colaboración co Departamento Confederal da Muller, o I Concurso de Curtos, “A mocidade ante o 8 M”.

Este concurso quere mostrar o sentimento da xente nova ante o 8 de marzo, Día da Muller, o que supón para eles e elas a loita polo feminismo e a importancia que debe ter dita loita na sociedade actual.

O concurso, está dirixido a persoas novas de entre 16 e 35 anos, que poderán enviar os seus traballos ata o 17 de febreiro de 2019.
Os curtos, con duración máxima de 150 segundos deberán reflectir que supón o 8 M para a mocidade, tanto en España, como a nivel internacional, xa que é un concurso aberto a toda a poboación de calquera parte do mundo.

Dotación
O curto gañador recibirá un premio de 300€ e haberá outro dous accésit premiados con 100€ cada un.

Bases
http://www.uso.es/wp-content/uploads/2018/12/DEF-cartel-8-de-marzo-2019-concurso-cine-bases.pdf

O concurso ten como finalidade que os menores, adultos e centros educativos únanse á campaña do Safer Internet Day 2019, para promover o uso seguro e responsable das novas tecnoloxías, baixo o lema “Unha Internet mellor comeza contigo: Convivindo con respecto para unha Internet segura”.

Se estas interesado en participar, deberás idear unha frase de concienciación sobre seguridade e o uso seguro das TIC e reflectila nun vídeo a modo de  challenge no que se inclúa música, un baile, apareza representada a tecnoloxía e que cumpra os requisitos indicados nas bases do concurso.

Existen tres categorías de participación:
MENORES E ADULTOS: O vídeo será realizado por menores acompañados de adultos (a partir 18 anos).
ADULTOS: O vídeo será realizado unicamente por adultos (a partir de 18 anos).
CENTRO EDUCATIVO: O vídeo será realizado a nivel de centro educativo.

Unha vez creado o vídeo, deberás envialo por correo  eletrónico, como adxunto, a contacto@isk4.es co asunto "Concurso  CyberChallenge Internet Segura". No caso de que supere os 20 MB, podes facilitarlles a ligazón a través dun correo electrónico á mesma dirección, descrita anteriormente, para poder descargalo desde un servidor de almacenamento na nube. Tes de prazo ata o 20 de xaneiro, así que empeza a pensar no teu vídeo. Ademais, a organización pon a túa disposición materiais multimedia que poderás incluír nos teus vídeos:  toolkit#CyberChallengeSID2019

E se queres difundir o vídeo nas túas redes sociais, non te esquezas de utilizar os hashtag #SID2019 e #CyberChallenge

Premios para os gañadores
Durante a celebración do acto, o 5 de febreiro de 2019, comunicarase cal é o mellor vídeo de cada categoría, premiando aos participantes con:
Premio para a categoría de MENORES E ADULTOS: Cámara 360º para cada integrante do grupo.
Premio para a categoría de ADULTOS: Cámara 360º para cada integrante do grupo.
Premio para a categoría de CENTRO EDUCATIVO: Cheque regalo en material tecnolóxico por valor de 1.000 euros (IVE excluído) para o centro.

https://www.is4k.es/programas/dia-de-internet-segura

O Instituto Provincial para o Deporte e Mocidade da Deputación de Burgos convoca o XXIV Certame Internacional de Novos Cantautores "Deputación de Burgos".

Cada participante poderá interpretar unha soa composición, cuxo título, letra e música, han de ser orixinais e en idioma castelán. Á composición daráselle un título, que será o nome do arquivo  mp3.

Presentación das cancións e da documentación por e-mail á dirección cantautores@diputaciondeburgos.es A canción presentarase en formato mp3, o arquivo chamarase co título da canción.

E enviaranse  así mesmo os seguintes documentos:
- O boletín de participación debidamente asinado.
- Fotocopia do DNI ou pasaporte ou documento equivalente.
- Breve biografía artística.
- Letra da canción.
- A partitura da composición, serve a letra cos acordes das notas.

O prazo de admisión estará aberto ata o día 31 de xaneiro de 2019.

Requisitos
Poderán participar mozos con idades comprendidas entre 18 e 30 anos, ambas inclusive a data do 31 de decembro de 2019.

Dotación
Primeiro premio: 1.500 euros.
Segundo premio. 1.200 euros.
Terceiro premio: 900 euros.
Cuarto premio: 600 euros.
Quinto premio: 450 euros.
Sexto premio: 300 euros.

Unha actuación para cada finalista no madrileño Café Liberdade 8, por xentileza do emblemático Café.

Máis información https://www.cantautoresburgos.com/wp/bases/

A Fundación  Universia, co apoio de Banco Santander e o Centro Dramático Nacional, dependente do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música (INAEM), crearon o concurso para a selección da obra que fará de cartel do Festival "Unha mirada diferente" durante na tempada 18-19.

O obxecto do concurso é premiar a mellor proposta artística que se presente ao concurso como medida para fomentar a expresión artística como medio promotor da inserción social e laboral de persoas con discapacidade e identificación de talento artístico entre este colectivo.

Os traballos poderán ser executados mediante calquera técnica ou procedemento, sempre que sexa susceptible de reprodución por medios dixitais para a súa posterior impresión nos seguintes tamaños: 70x100 cm e 120x175 cm, en disposición vertical.

Nos carteis e de forma visible deberá figurar no ángulo superior esquerdo Centro Dramático Nacional (en tres liñas) e na marxe inferior dereita Dirección Ernesto Caballero, a lenda Festival Unha mirada diferente e debaixo o lema desta edición "Reto 2019", debendo ter en conta a futura inclusión de información sobre programación. Na parte inferior deixarase espazo para inserir os logotipos oficiais.

Os traballos presentados ao Concurso, deben ser orixinais e non serían presentados a ningún outro concurso.

Requisitos
Poderá participar nesta convocatoria calquera persoa con discapacidade, así como calquera asociación, fundación ou outra entidade sen ánimo de lucro que entre as súas actividades promovan a expresión e a formación artística de persoas con discapacidade e desexen presentar obras dos seus artistas con discapacidade.

Dotación
Concederase un premio dotado cunha cantidade bruta de 600 euros, así como a edición da obra en todos os carteis e outros medios e soportes que se utilicen para a difusión e promoción do Festival.

Prazo:  ata o 21 de xaneiro de 2019

Máis información www.fundacionuniversia.net