Premios e concursos (75)

Co obxectivo de sensibilizar, reflexionar e poñerse no lugar das persoas con discapacidade, Fundación Dfa convocou un ano máis o concurso ‘Buscamos Imaxe’.

O cartel gañador desta XVI edición será a imaxe da fundación para a campaña do 3 de decembro, Día Internacional das Persoas con Discapacidade, e expoñerase durante a primeira semana de decembro pola cidade de Zaragoza e Huesca.

Ademais, os dous carteis premiados serán o elemento principal dos calendarios de 2023 da fundación, cunha tirada de 10.000 exemplares.

Non hai límite de presentación de obras por autor/a e poden ser tanto fotografías, como ilustracións ou composicións deseñadas mediante calquera outro tipo de técnica creativa.

Para participar no concurso hai que enviar as obras ao correo electrónico comunicacion@fundaciondfa.es co asunto "Buscamos Imaxe 2022” antes do venres 14 de outubro de 2022.

Premios: Outorgarase un primeiro premio de 600€ e un segundo premio de 300€.

Prazo: ata o 14 de outubro de 2022

https://www.fundaciondfa.es/comunicacion/actualidad/convocatoria-concurso-buscamos-imagen 

A Concellería de Mocidade do Concello de Torrent (Valencia), co obxectivo de fomentar a creatividade e promover o talento novo, convoca o segundo Concurso de Ilustración TorrentJove.

Poderán participar mozos e mozas entre 12 e 25 anos.

A obra presentada deberá ser orixinal e inédita. Consistirá nun debuxo que ilustrará o texto que a organización propoñerá ao publicar as bases, trasladando a mensaxe ou parte da idea que transmita devandito texto.

Nesta edición tómase como referencia a Declaración Universal dos Dereitos do Animal. A túa proposta debe ilustrar a idea da propia Declaración ou podes elixir un dereito trasladando a mensaxe que o define.

A técnica empregada será libre e a dimensión do soporte no que se presentará a obra, terá como medidas máximas: 29,7 cm x 42 cm, é dicir, tamaño DIN A3.

O prazo de presentación finaliza o día 29 de outubro de 2022.

Premios: dous premios de 250 euros cada un.

https://torrentjove.com/2o-concurso-de-ilustracion-torrentjove/ 

A Valedoría do Pobo, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo, resolve convocar os III premios Valedora do Pobo aos mellores traballos fin de grao (TFG) e traballos fin de máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres.

Requisitos
- Os traballos deberán destacar polo seu elevado valor en materia de igualdade e dereitos das mulleres.
- Os dereitos sobre os traballos presentados non poderán estar cedidos a terceiros con carácter de exclusividade.
- Os traballos deberán ter sido lidos, defendidos ou xulgados e aprobados, segundo proceda, ante calquera universidade galega durante o curso académico 2021/22.
- Os traballos serán presentados en idioma galego ou castelán. No caso de que se presentasen en idioma distinto dos anteriores, deberá achegarse tradución.

O prazo para presentar traballos estará aberto ata o 15 de novembro de 2022.
Máis información no DOG do 21 de setembro de 2022 e en www.valedordopobo.gal 

A Real Academia Galega de Ciencias convoca os , distincións destinadas a promover e recoñecer a investigación e o desenvolvemento nas áreas de coñecemento de matemáticas, física e da ciencias da computación, química e xeoloxía, bioloxía e ciencias da saúde, ciencias técnicas ou ciencias económicas e sociais, todas elas integradas na RAGC.

Concederanse premios en dúas categorías:
- traballo de investigación realizado por investigadoras e investigadores sénior, dotado con 6.000 euros e un diploma acreditativo.
- premio para incentivar a promoción de mozas e mozos investigadoras e investigadores menores de 30 anos, dotado con 2.000 euros e un diploma acreditativo.

Máis información https://www.ragc.gal/gl/premios-investigacion/

O Concello de Lalín organiza o XIX Concurso de cartas “Dillo a quen maltrata”

1. Poderán participar todas as persoas que así o desexen. Cada participante poderá enviar un máximo de tres cartas.
2. As cartas deberán ser remitidas xunto coa ficha de inscrición ao Rexistro Xeral do Concello de Lalín (Praza de Galicia 1, 36500 Lalín. Pontevedra), dentro dun sobre pechado no que figurará XIX Concurso de cartas “Dillo a quen maltrata”, tamén poderán enviarse por correo electrónico a igualdade@lalin.org, indicando no asunto XIX Concurso de cartas “Dillo a quen maltrata”.
3. A temática á que deben axustarse os traballos é: “A violencia de xénero”
4. Os traballos presentaranse en galego ou castelán e terán unha extensión máxima de dous folios, escritos por unha soa cara a dobre espazo, preferiblemente en letra Arial, tamaño 12 e formato DIN A4.
5. Todos os traballos que se presenten deberán ser orixinais, inéditos e non presentados en anteriores concursos.
6. Os criterios de valoración para elixir ás persoas premiadas serán os seguintes: contido e tratamento do tema (ata 4 puntos), orixinalidade (ata 3 puntos), expresión e presentación en xeral (ata 3 puntos).

O prazo para a presentación das cartas estará aberto ata o 3 de novembro de 2022.

Premios:
1º premio: Tablet 10,4” 32GB valorada en 259,00 €
2º premio: Tablet 10,1” 32GB valorada en 169,00 €
3º premio: Lector de libros tinta electrónica 6” 8GB valorado en 119,00 €

Máis información:
OFICINA DE IGUALDADE
Teléfono: 986 787 060
igualdade@lalin.org

BOP de Pontevedra do 19 de setembro de 2022 e web www.lalin.gal 

Cartas premiadas en 2021

O Ministerio de Educación convoca os I Premios Nacionais a Experiencias Inspiradoras para a Aprendizaxe 2022

Beneficiarios/as:
Docentes de centros educativos de todo o territorio nacional, sostidos con fondos públicos, que impartan ensinos oficiais non universitarias e que desenvolvesen completamente unha Experiencia Educativa, durante o curso 2021-2022.

As experiencias que se presenten a esta convocatoria deberán ter as seguintes características:
- Que utilicen Recursos Educativos Abertos dixitais, gratuítos, que se atopen en Dominio Público, ou ben, que estean publicados cunha licenza aberta que permita a súa reutilización, modificación e redistribución.
- Que integren tecnoloxías dixitais dun modo novo para mellorar o proceso de aprendizaxe do alumnado.
- Que contribúan ao desenvolvemento da competencia dixital do alumnado.
- Que poidan servir de inspiración para que outros centros educativos a repliquen e/o adapten ao seu contexto.

Premios:
As invitacións á cerimonia serán consideradas axuda en especie cuxo importe máximo será de 555 euros , o cal incluirá os gastos de desprazamento, ida e volta desde o lugar de orixe ata o lugar de celebración do evento, gastos de aloxamento da persoa premiada, almorzo e material promocional.

Os premios en modalidade individual serán de 4.000€ o máximo e de 1.000 euros o mínimo e en modalidade de equipo o maior premio será de 6.000€ sendo o premio máis pequeno de 4.000€ dependendo en ambos os casos da categoría que sexa.

Prazo: 7 de outubro de 2022
Máis información no BOE do 17 de setembro de 2022

A Dirección Xeral de Tradución (DG Tradución) da Comisión Europea organiza Juvenes Translatores 2022, un concurso de tradución en liña para centros de ensino secundario da Unión Europea.

As principais fases do concurso son as seguintes:
- preparativos
- concurso de tradución en liña
- mencións especiais para as traducións máis destacadas
- cerimonia de entrega de premios aos gañadores e as gañadoras

Prazo: ata o 30 de outubro de 2022.

Data: o concurso celebrarase o 24 de novembro de 2022, entre as 10.00 da mañá e as 12.00 do mediodía.

Requisitos. Os centros de ensino secundario da Unión Europea deben:
estar situados nun país da UE,
estar recoñecidos polas autoridades educativas dun ou varios países da UE,
presentar de 2 a 5 participantes que nacesen en 2005;
ter acceso a internet,
dispoñer dos equipos informáticos necesarios

A DG Tradución avaliará todas as traducións e designará unha tradución gañadora por cada país da UE.

Convidarase os gañadores e ás gañadoras á cerimonia de entrega de premios que se celebrará en Bruxelas na primavera de 2023.

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_es 

Médicos do Mundo España convoca o 26.º Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luís Valtueña, destinado a recoñecer e divulgar os mellores traballos fotográficos que de forma singular evidencien inequidades sociais, inxustizas e/o abusos dos dereitos humanos, ou ben, as situacións que os propician ou os combaten.

Poderán participar fotógrafos e fotógrafas -profesionais ou non-, de calquera nacionalidade, maiores de idade.

Temática
As fotografías presentadas deberán narrar unha historia relacionada con algún destes temas: a saúde, os desastres naturais, a acción humanitaria, a cooperación internacional, a exclusión social, a vulneración dos dereitos humanos, os conflitos armados, os colectivos vulnerables, as poboacións refuxiadas e/o poboacións migrantes.

O prazo de admisión das solicitudes estará aberto ata o luns 31 de outubro de 2022 ás 24:00 h.

Premio
A dotación do Premio Luís Valtueña é de 6.000 euros.
A serie gañadora como as finalistas, formarán parte do catálogo e da exposición colectiva e itinerante que producirá Médicos do Mundo.
A organización pagará as viaxes e hospedaxe durante dúas noites consecutivas, para atender á cerimonia de entrega do premio e inauguración da exposición en Madrid, programada para marzo de 2023.

https://premioluisvaltuena.org/ 

A Deputación de Albacete convoca o VII Certame de Fotografía 2022 "Enfócate contra a violencia machista", cuxa finalidade é recompensar aqueles traballos fotográficos que mellor contribúan á información e sensibilización para a erradicación de calquera forma de violencia contra mulleres e nenas

Premios
– Primeiro premio: 1.000 euros
– Segundo premio: 650 euros
– Terceiro premio: 350 euros

Requisitos
Poderán participar persoas maiores de 16 anos.
Cada colección presentada constará de cinco fotografas.
As imaxes deberán ser necesariamente orixinais e inéditas; non sendo premiadas noutros concursos, nin publicadas previamente.
Quen participe responsabilizaranse de que non existan dereitos de terceiras persoas sobre as súas obras.
Cando nas fotografías aparezan persoas recoñecibles, estas deberán asinar un documento de cesión de imaxe que se entregará xunto coa obra.
No caso de menores de idade, deberase entregar, xunto coa obra, unha autorización asinada polo seu representante legal.
O prazo de admisión de solicitudes estará aberto ata o 14 de outubro de 2022.

Máis información no BOP de Albacete do 11 de xullo de 2022

Os premios SALTO 2022 queren servir de inspiración para mozas e mozos, responsables da toma de decisións e solicitantes de Erasmus+ e do Corpo Europeo de Solidariedade para logar un maior impacto.

Estes premios recoñecen o impacto de proxectos do ámbito da educación non formal, creados e/o dirixidos á mocidade, financiados por Erasmus+, o Corpo Europeo de Solidariedade ou calquera outro programa.

Premiaranse cinco categorías:
- Transformación Dixital
- Inclusión e Diversidade
- Alfabetización en Información e Medios
- Solidariedade e Voluntariado
- Participación Xuvenil

Premios: A persoa gañadora de cada categoría recibirá 700€, ademais dun lugar especial nas canles de comunicación de SALTO.
Prazo: ata o 30 de setembro de 2022

https://saltoawards.eu/