Premios e concursos (33)

Política Lingüística e Educación convocan o Concurso de Curtas Senda dos Faros

Poderá participar con vídeos en lingua galega dunha duración máxima de 5 minutos o alumnado dos centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan ensinanzas sostidas con fondos públicos: ensinanzas de educación secundaria (ESO, bacharelato, formación profesional básica, ciclos formativos de grao medio) e ensinanzas especiais de grao medio.

Establécense tres premios para as tres mellores curtas (que inclúen a asistencia á proxección no festival de Cans), así como premios á mellor actriz, ao mellor actor e especial do público.

O docente responsable dos vídeos galardoados co 1.º, 2.º e 3.º premio recibirá unha certificación de Premio de Innovación Educativa, cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado.

O prazo para solicitar a participación no certame estará aberto ata o 30 de xaneiro de 2020 e a data límite de envío dos vídeos será o 30 de marzo de 2020.

O concurso ten como obxectivos:
- pór valor, promover e fomentar o coñecemento do patrimonio, a paisaxe, a natureza, as lendas, a gastronomía, ou calquera outro activo do territorio polo que atravesa a Senda dos Faros
- dinamizar o uso da lingua galega entre o alumnado e entre a comunidade educativa
- promover unha imaxe positiva e actual do galego por medio da vinculación coas tecnoloxías da información e da comunicación
- favorecer a presenza e o uso do galego en novos espazos e soportes
- fomentar o galego oral, coa creación de novos ámbitos de uso frecuente que favorezan a utilización da lingua dentro e fóra das aulas

Mási inforamción na web de Política Lingüística

A Voz de Galicia e Viaqua convocan unha nova edición do concurso «Galicia, auga, literatura e rap», co que, un ano máis, preténdese concienciar ao alumnado da importancia da coidado da auga a través da literatura galega.

O concurso, dirixido a alumnos de Educación Primaria e Secundaria, Educación Especial ou Escolas de Música; busca que os escolares dean a súa visión «a modo de rap» sobre pasaxes estelares ou momentos cume das grandes obras da literatura galega nas que estea presente a auga.

Os alumnos, de maneira individual ou en grupos dun máximo de 4 integrantes, deberán enviar o seu vídeo o cal non poderá exceder dun minuto dunha duración, por correo electrónico á dirección prensa-escuela@lavoz.es, indicando no asunto “Concurso: Galicia,  auga, literatura e rap”, ou ben entregar en persoa en calquera das delegacións do xornal La Voz de Galicia; os vídeos de participación.

Como novidade nesta edición, o concurso contará con dúas fases:

Fase 1.  Provincial. O alumnado terá de prazo ata o 8 de febreiro do 2020 para presentar os seus traballos. De entre todos os recibidos, o xurado elixirá 5 de cada provincia (A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra) que pasarán á fase final. Na categoría de Redes Sociais os dous vídeos máis votados pasarán directamente á fase final.

Fase 2.  Final. Os finalistas deberá presentar un novo vídeo entre o 20 de febreiro e o 30 de abril do 2020. Entre todas as obras recibidas, o xurado elixirá os gañadores (1º e 2º) de cada categoría. Na categoría de Redes Sociais, o vídeo finalista que máis votos obteña será o gañador.

https://www.prensaescuela.es/wp-content/uploads/2019/11/BASES-VI-EDICIÓN-2019-2020-CASTELLANO.pdf


O Concello das Pontes de García Rodríguez convoca un un concurso para elixir o cartel e a imaxe publicitaria da 40 Feira do Grelo 2020, que se celebrará os días 22 e 23 de febreiro de 2020.

Tema:
- O tema das obras presentadas deberá facer referencia á Feira do Grelo das Pontes. Estará destinado a ser utilizada
como imaxe oficial desta na campaña de divulgación e publicidade en prensa.
- Os traballos deberán ser orixinais e inéditos, non presentados a outros concursos.
- Todos os elementos do cartel deberán ser orixinais, excepto os logos do Concello de As Pontes.

Características técnicas:
- Os carteis poderán ser realizados mediante calquera técnica ou procedemento, pero deberán presentarse en formato
e soporte dixital.
- Como é obrigatoria a elaboración dixital dos traballos, os autores deber portar o correspondente soporte dixital ou
similar con todos os ficheiros necesarios para a obtención de fotolitos (formato editable), as fontes empregadas e, si fose
o caso, os orixinais das imaxes en formato JPEG ou outros de uso público.
- Non se establecen límites na composición artística dos carteis, quedando á total liberdade dos seus autores a elección
de cores e o número destes, representacións gráficas, motivos pictóricos, etc.
- Texto que se debe incluír:
   40 FEIRA DO GRELO
   22-23 de febreiro de 2020
   As Pontes
- Logos
O cartel deberá levar o escudo do Concello das Pontes e o logo de cultura (ambos serán proporcionados polo Concello
das Pontes).
- Lema:
O traballo presentado en formato dixital levará un lema que servirá para preservar a identidade do autor ata o fallo do
Xurado.

Premio: 750 euros.

Os traballos presentaranse ou enviaranse debidamente embalados ao seguinte enderezo:
   Concello de As Pontes
   Concurso de carteis Feira do Grelo 2020
   Parque Municipal s/n
   15320 As Pontes de García Rodríguez
   A Coruña

Prazo:  ata o 27 de xaneiro de 2020

Máis información no BOP da Coruña do 13 de xaneiro e en www.aspontes.org  

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca o certame Cooperativismo no ensino dirixido aos centros educativos de Galicia.
O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros educativos.

Modalidades:
a) Actividades artísticas tales como debuxos, pinturas, maquetas, fotografías e/ou vídeos dirixida ao alumnado dos centros de educación infantil, primaria e educación especial.
  Categoría A: alumnado de 2º ciclo de educación infantil.
  Categoría B: alumnado de 1º e 2º de educación primaria.
  Categoría C: alumnado de 3º e 4º de educación primaria.
  Categoría D: alumnado de 5º e 6º de educación primaria.
b) Actividades cooperativizadas dirixidas ao alumnado dos centros de educación secundaria obrigatoria e educación especial.
c) Proxectos empresariais cooperativos dirixidos ao alumnado dos centros de formación profesional e de ensinanzas de réxime especial.

En cada traballo deberán participar, como mínimo, tres alumnos ou alumnas.

Premios:
Os traballos presentados á modalidade de actividades artísticas e á modalidade de actividades cooperativizadas:
Un premio ao mellor traballo de cada categoría: os centros de ensino premiados en cada categoría recibirán a cantidade de 2.500 euros destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á celebración dunha actividade formativa, cultural ou deportiva dirixida ao alumnado do centro.
Un accésit por cada categoría: os centros de ensino premiados en cada categoría recibirán a cantidade de 1.500 euros destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á celebración dunha actividade formativa, cultural ou deportiva dirixida ao alumnado do centro.

Os traballos presentados á modalidade de proxectos empresariais cooperativos:
- Un premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo de 4.500 euros, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto premiado.
- Un accésit de 3.500 euros, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto finalista.

O prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o día 30 de abril de 2020.
As solicitudes presentaranse en https://sede.xunta.es/ no procedemento TR802O
Máis información no DOG do 9 de xaneiro de 2020

O concurso "Se es orixinal, es de libro" é unha das iniciativas do programa "É de Libro", organizado polo Centro Español de Dereitos  Reprográficos (CEDRO).

Este concurso propón a elaboración de traballos de investigación orixinais, realizados por estudantes de ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos de Grao Medio de Formación Profesional, sobre un tema do seu interese: música, ciencia, literatura, arte, natureza, historia, cinema, deportes, filosofía e pensamento, tecnoloxías, matemáticas...

Os traballos poderanse presentar a concurso en todas as linguas oficiais de España. Presentaranse unicamente en formato dixital en liña. Para iso os autores publicarán o seu traballo nalgunha plataforma da súa elección (web ou blogue propio en  Blogger, Wordpress, Blogia, Blogspot…; plataformas de publicación en liña, en distintos formatos: Scribd, Paper.li, Flickr, Prezi,  VoiceThread, Youtube, Tumblr...) e comunicarán aos organizadores do concurso a dirección URL na que está aloxado.

Establécense tres categorías de premios:
- 1º e 2º de ESO.
- 3º e 4º de ESO.
- Bacharelato / ciclos formativos de grao medio.

En cada unha destas categorías premiarase a mellor investigación de Ciencias e a mellor investigación de Humanidades.

Requisitos
Estudantes de ESO, Bacharelato ou ciclos formativos de Grao Medio nun centro educativo de calquera comunidade autónoma de España.

Premios
- Para cada un dos alumnos gañadores:  un cheque regalo de 60 euros para a compra de libros. Unha tableta dixital.
- Para cada un dos profesores que coordinasen as investigacións gañadoras:  un cheque regalo de 100 euros para a compra de libros. Unha tableta dixital.
- Para centros:  un cheque regalo de 300 euros para a compra de libros para a biblioteca escolar dos centros gañadores.

O prazo de presentación de traballos estará aberto ata o 27 de marzo de 2020

Todos os participantes recibirán un diploma dixital, enviado ao profesor coordinador, no que se certificará a súa participación no concurso. Os equipos cuxos traballos fosen designados como finalistas (ata dez por cada categoría) recibirán unha mención especial do xurado.

http://www.esdelibro.es/docs/default-source/2020_documentos/edl_bases_2020.pdf?sfvrsn=12

Política Lingüística e Educación convocan o Concurso de Curtas Senda dos Faros

Poderá participar con vídeos en lingua galega dunha duración máxima de 5 minutos o alumnado dos centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan ensinanzas sostidas con fondos públicos: ensinanzas de educación secundaria (ESO, bacharelato, formación profesional básica, ciclos formativos de grao medio) e ensinanzas especiais de grao medio.

1º PREMIO
- Proxección da curta no festival de Cans (maio de 2020). Inclúe o transporte e a visita guiada pola aldea para 25 alumnos/as, co obxectivo de coñecer todo o relativo ó festival na xornada de proxección das curtas.
- Cheque-regalo de 600 € para material audiovisual ou literario en lingua galega.
- Charla-obradoiro cunha persoa profesional do mundo do cine (30 alumnos/as)
- Figura e diploma acreditativo con mención ao primeiro premio
2º PREMIO
- Proxección da curta no festival de Cans (maio de 2020). Inclúe o transporte e a visita guiada pola aldea para 25 alumnos/as, co obxectivo de coñecer todo o relativo ó festival na xornada de visionado das curtas.
- Charla-obradoiro cunha persoa profesional do mundo do cine (30 alumnos/as)
- Cheque-regalo de 400 € para material audiovisual ou literario en lingua galega.
 -Figura e diploma acreditativo con mención ao segundo premio
3º PREMIO
- Proxección da curta no festival de Cans (maio de 2020). Inclúe o transporte e a visita guiada pola aldea para 25 alumnos/as, co obxectivo de coñecer todo o relativo ó festival na xornada de visionado das curtas.
- Charla-obradoiro cunha persoa profesional do mundo do cine (30 alumnos)
- Cheque-regalo de 200 € para material audiovisual ou literario en lingua galega.
- Figura e diploma acreditativo con mención ao terceiro premio
PREMIO DO PÚBLICO
- Figura e diploma acreditativo
PREMIO Á MELLOR ACTRIZ
- Figura e diploma acreditativo
PREMIO AO MELLOR ACTOR
- Figura e diploma acreditativo

O docente responsable dos vídeos galardoados co 1º, 2º e 3º premio recibirá unha certificación de Premio de Innovación Educativa, cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado.

A solicitude de participación formalizaraa a dirección do centro enviando o modelo a curtas@sendadosfaros.gal.
No asunto indicarase “Concurso Senda dos Faros” e o nome do centro.
Presentarase unha solicitude diferente para cada vídeo.

O prazo para solicitar a participación no certame estará aberto ata o 30 de xaneiro de 2020 e a data límite de envío dos vídeos será o 30 de marzo de 2020.

​O concurso ten como obxectivos:
- pór valor, promover e fomentar o coñecemento do patrimonio, a paisaxe, a natureza, as lendas, a gastronomía, ou calquera outro activo do territorio polo que atravesa a Senda dos Faros
- dinamizar o uso da lingua galega entre o alumnado e entre a comunidade educativa
- promover unha imaxe positiva e actual do galego por medio da vinculación coas tecnoloxías da información e da comunicación
- favorecer a presenza e o uso do galego en novos espazos e soportes
- fomentar o galego oral, coa creación de novos ámbitos de uso frecuente que favorezan a utilización da lingua dentro e fóra das aulas

https://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647067&name=DLFE-20055.pdf

Viaqua convoca a 6ª edición do Certame Literario “Relatos de Auga intelixente”, dirixido a alumnos e alumnas de entre 12 e 17 anos, que cursen estudos de ESO ou Bacharelato/FP.

Esta nova edición céntrase na presenza de plásticos no medio ambiente, ríos, mares, océanos e como afecta as nosas vidas. A finalidade é concienciar, a través da literatura, sobre os problemas sociais, económicos e ambientais derivados do uso de plásticos, así como as medidas que se poden empregar nas cidades e núcleos de poboación de menor tamaño, e no noso día a día, para conseguir vivir nun mundo máis sustentable.

A mocidade interesada en participar poderá enviar os seus relatos curtos, de máximo 200 palabras, ao correo certamenliterario@viaqua.gal ata o 31 de xaneiro de 2020.
Esta edición quere potenciar a creatividade dos nenos e nenas propoñendo dúas modalidades de participación: relato curto clásico ou relato curto creativo, neste último poderán tirar de imaxinación enviando relatos curtos en formato poesía, cómic, fotografía e texto, entre outros, que non superen as 200 palabras.

Premios: As persoas que resulten gañadoras dentro do Relato curto clásico en cada unha das categorías do VI Certame Literario recibirán un iPad mini, e os segundos un e-book. As persoas que resulten gañadoras dentro do Relato curto creativo en cada categoría recibirán unha tableta gráfica.
O centro educativo que presente maior número de relatos recibirá un premio ou mención especial que determine a empresa.
Os gañadores ou gañadoras, así como as persoas finalistas, publicaranse na sección de noticias da páxina web de Viaqua e nas súas redes sociais

https://www.viaqua.gal/-/viaqua-pone-en-marcha-a-vi-edicion-del-certamen-literario-relatos-de-agua-inteligente-

O Parlamento Europeo e a Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán convidan os mozos e mozas de entre 16 e 30 anos de todos os Estados membros da Unión a participar nun concurso sobre o desenvolvemento da UE, a integración e as cuestións relacionadas coa identidade europea.

O "Premio Europeo Carlomagno da Mocidade" outórgase a proxectos que:
- Promovan o entendemento europeo e internacional.
- Fomenten o desenvolvemento dun sentido compartido de identidade e integración europea.
- Sirvan de modelo para os mozos que viven en Europa e ofrezan exemplos prácticos de europeos que viven no seo dunha mesma comunidade.

Os proxectos poden centrarse na organización de diversos eventos xuvenís, intercambios xuvenís ou proxectos en liña que presenten unha dimensión europea.

Criterios de participación:
- Os/as participantes deben ter entre 16 e 30 anos
- Deben ser cidadáns ou residentes dun dos 28 Estados membros da UE
- Pódese solicitar individualmente ou en grupos, no caso de proxectos grupais e transfronteirizos, o proxecto só pode presentarse nun país estreitamente vinculado ao proxecto.

Os proxectos poden presentarse en calquera das linguas oficiais da Unión Europea.

Os proxectos presentados ao concurso deben iniciarse e finalizar entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de xaneiro de 2020 ou seguir activos.

Todas as solicitudes deben incluír a seguinte información:
- Nome e apelidos do solicitante ou da persoa de contacto en caso dun grupo ou organización.
- País de residencia- Nacionalidade.
- Data de nacemento.
- Dirección de correo electrónico.
- Número de teléfono- Sitio web (no seu caso).
- Título do proxecto.
- Resumo en inglés, francés ou alemán.
- Descrición completa do proxecto.
- Declaración relativa ao financiamento da UE

Só aceptaranse os proxectos enviados mediante o formulario en liña.

Premios:
Outorgarase un premio de 7 500 euros ao mellor proxecto, de 5000 euros ao segundo e de 2500 euros ao terceiro.

Convidarase a un representante de cada un dos proxectos gañadores a escala nacional a asistir á cerimonia de entrega do premio que terá lugar o 19 de maio de 2020 e a pasar uns días en  Aquisgrán (Alemaña).

Os premios outorgados aos tres mellores proxectos serán presentados polo Presidente do Parlamento Europeo e por representantes da Fundación Premio Internacional  Carlomagno de  Aquisgrán.Como parte do premio, convidarase os galardoados a visitar o Parlamento Europeo (en Bruxelas ou en Estrasburgo).

Calendario:
A selección do galardoado co «Premio Europeo Carlomagno da Mocidade» terá lugar mediante un proceso consistente en dúas fases.

En primeiro lugar, os xurados nacionais, integrados por polo menos dous deputados ao Parlamento Europeo e por un representante dunha organización xuvenil, seleccionarán a un gañador nacional de cada un dos 28 Estados membros como moi tarde o 20 de marzo de 2020.

En segundo lugar, o xurado europeo, integrado por tres deputados ao Parlamento Europeo, polo Presidente do Parlamento Europeo e por catro representantes da Fundación Premio Internacional  Carlomagno de  Aquisgrán, seleccionará ao gañador dos 28 proxectos presentados polos xurados nacionais como moi tarde en abril de 2020.

O fallo do xurado europeo será definitivo. O xurado resérvase o dereito para rexeitar calquera proxecto que non satisfaga as condicións de participación no concurso.

Máis Información: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/rules.html

A Fundación Coca-Cola convoca os Premios "Buero" de Teatro Novo

Os Premios "Buero" de Teatro Novo convocan na súa 17ª edición a grupos de teatro escolares (institutos, colexios...) ou non escolares (asociacións, talleres de teatro...) formados por mozos e mozas de entre 14 e 21 anos que queiran presentar ao concurso as súas montaxes teatrais.

Na Fase Autonómica do concurso, os Xurados Autonómicos elixen as montaxes gañadoras de cada comunidade. Na Fase Nacional, un Xurado Nacional designa, entre todos os gañadores autonómicos, os catro mellores montaxes (3 escolares e 1 non escolar), que representan as súas obras, dentro da Semana de Teatro Nova, nun prestixioso teatro de Madrid, entre outros premios e actividades.

Prazo:  Poderase participar ata o 27 de abril de 2020.

https://www.fundacioncocacola.com/premiosbuero/inicio