Premios e concursos (42)

Co gallo da celebración o día 11 de febreiro do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, a Facultade de Ciencias, a Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo e a Escola Superior de Enxeñaría Informática do campus de Ourense convocan o V Concurso de Creación Artística do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, aberto á participación de alumnado de Primaria e ESO da provincia de Ourense.

O certame conta con dúas categorías, unha de Educación Primaria e outra de ESO, e dúas modalidades.
A modalidade visual abrangue debuxos con calquera material (lapis de cores, rotuladores, recortes para colaxe...) e recursos como o son, o vídeo ou a fotografía para crear obras ou propostas artísticas. A peza presentada deberá ser unha obra inédita e orixinal.
A modalidade literaria está destinada a manuscritos que poderán estar escritos a man ou a ordenador e que, en calquera caso, enviaranse en formato dixital ao enderezo da organización do concurso. A extensión máxima do traballo será de aproximadamente 900 palabras e deberá ser unha obra inédita e orixinal, indicando desde a organización que non pode ser “un resumo do que xa está escrito na web”. Os traballos poderán estar escritos en galego ou en castelán nos xéneros de poesía e narrativa (contos, relatos).

Os traballos deberán tratar sobre “a visión do alumnado do papel das mulleres na ciencia con temas como os seguintes: que sabes dos descubrimentos das científicas pioneiras?; anímaste a debuxar unha científica?; inventoras e os seus inventos; anécdotas ou historias da túa contorna persoal: a miña avoa científica, a miña tía enxeñeira?”. A temática das propostas ten que tratar sobre as mulleres na ciencia e na enxeñaría ou nas tecnoloxías TIC.

A data límite para presentar propostas é o 20 de xaneiro de 2021

Bases: https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/events/2020-11/concursoescolar11f.pdf

Act Festival 2021

Dec 02, 2020

ACT Festival Internacional de Escena Emerxente celebrará a súa 18º edición en Bilbao e Barakaldo entre os días 2 e 5 de xuño de 2021.

ACT é un festival que durante catro días de programación reúne a case unha centena de participantes de todo o mundo ano tras ano. O festival conta con 4 seccións principais: o apartado pedagóxico, os encontros en ACTmosfera, os espectáculos de exhibición e a sección de pezas curtas, esta última aberta a concurso para compañías e propostas que queiran participar no festival.

Esta convocatoria busca pezas escénicas de creadores emerxentes cunha duración máxima de 30 minutos. Poderán ser realizadas en calquera das linguaxes escénicas existentes (performance, danza, teatro textual, xestual, circo...).

ACT non só é un Festival. Tamén é unha feira de artes escénicas á que acoden programadores de todo o mundo.

O festival cobre o aloxamento -en habitacións compartidas- para os/as intérpretes e equipo técnico necesario da compañía; os almorzos, comidas e ceas tamén están incluídos na invitación, así como os pases para todas as actividades que se desenvolven durante os 4 días de festival. Estes pases inclúen talleres, charlas e todos os espectáculos programados no mesmo. O festival non se fai cargo dos gastos de transporte, que deberán ser asumidos pola compañía ou institucións contactadas pola mesma.

Requisitos:
Artistas emerxentes da escena internacional que contan con traballos escénicos de máximo 30 minutos de duración. O festival aposta por compañías que toman riscos nas súas propostas e por novos formatos e linguaxes escénicas.

Dotación
- Premio ACT que consiste en 2.000 € para a produción dun novo proxecto e unha residencia de dúas semanas de duración en Bilbao. Ademais da posibilidade de visitarnos na próxima edición para presentar o resultado do novo traballo.
- Premio ACT- DURI Corea ao mellor artista emerxente internacional, consistente nunha actuación no Teatro  Duri Dance de  Seúl con todos os gastos cubertos.
- Residencia Artística  ACT- BAD. 15 días de residencia con aloxamento nun espazo municipal.
- Dúas mencións sen retribución económica para as categorias que o xurado considere.

Prazo: ata o 13 de decembro de 2020

Máis información:  http://bai-bai.net/act/

A Universidade Popular José Hierro convoca o XVII Premio Nacional de Poesía Nova "Félix Grande" na súa edición de 2020.

Poderá participar neste certame calquera mozo/a residente en España que presente a súa obra en castelán, non recibise este premio con anterioridade e cuxa idade non supere os trinta anos cumpridos antes do 21 de marzo de 2020, Día Mundial da Poesía.

Poderase presentar unha soa obra cunha extensión comprendida entre os 500 e os 1000 versos ou liñas. Os traballos serán rigorosamente orixinais e inéditos e non premiados en ningún outro certame.

Debido á excepcional situación, nesta convocatoria só se poderán presentar os orxinais por vía telemática ata o 13 de decembro de 2020, conforme ás seguintes condicións: correo electrónico, un só arquivo en formato PDF, debidamente paxinado. Deberanse enviar no mesmo correo un arquivo adxunto que conteña o libro e na última páxina o formulario que se pode descargar en www.ssreyes.org  (aloxado en Cultura e Teatro/Premios de poesía José Hierro e Félix Grande).

Premio:
Concederase un único premio, dotado con 5.000 €.
Publicación do libro dentro da Colección Literaria Universidade Popular e a entrega de 25 exemplares, considerándose como único pago de dereitos de autor.

https://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Servicios_municipales/Cultura/1529216249_247202011319.pdf

Efecto Bolboreta

Dec 01, 2020

A Coordinadora ONG de Desenvolvemento A Rioxa (CONGDCAR) convoca o V Concurso Literario Efecto Bolboreta.

O tema do V Concurso Literario Efecto Bolboreta é “Igualdade de xénero e non discriminación” (ODS 5 da Axenda 2030). Os relatos literarios deberán cubrir, polo menos, algunha das seguintes opcións: Muller e igualdade, Muller e democracia, Muller e migración, Muller e medioambiente.

Establécense dúas categorías:
- Categoría Xeral: calquera participante, que resida fóra da Comunidade Autónoma da Rioxa, xa sexa que habite dentro ou no exterior do territorio español.
- Categoría A Rioxa: aberta a toda persoa que viva na Comunidade Autónoma da Rioxa, España. Co fin de fomentar a participación do talento local.

Enténdese como relato literario aquelas narrativas que conta accións que suceden a uns personaxes no espazo e no tempo. Poderán ser de ficción ou realistas, pero sempre baseados na problemática social prateada no tema do concurso.

Cada orixinal deberá conter un relato literario en castelán, cunha extensión máxima de 20 liñas, A4, Arial Tamaño 10 a dobre espazo. Debe ter un título para facilitar a identificación do texto.

Todas as persoas participantes deberán enviar os seus relatos ao correo electrónico:  concursoefectomariposa@congdcar.org

O resultado do concurso darase a coñecer o día 21 de xaneiro de 2021.

Requisitos
Poderán participar neste certame todas as persoas de calquera nacionalidade e maiores de idade (18 anos en diante), sempre que os relatos que concursen sexan escritos en castelán, orixinais e inéditos e non fosen premiados anteriormente en ningún outro concurso.

Premios
Seleccionaranse os dez mellores, que cumpran cos requisitos de calidade e interese establecidos, e editaranse nunha revista que será presentada posteriormente ao concurso.

Tanto na categoría A Rioxa como na categoría Xeral haberá dous premios:
- Primeiro premio: Un lector de libros electrónicos.
- Segundo premio: Subscrición por 12 meses a unha plataforma de libros electrónicos.

Prazo: 15 de decembro de 2020

https://congdcar.org/es/sensibilizacion/concursoliterario2020/basesdelconcurso2020.html

A Real Academia Galega e a Fundación Barrié abren o prazo para propoñer palabras aspirantes a se converter na Palabra do Ano 2020.
A elección colectiva do termo convócase un ano máis a través do Portal das Palabras, o proxecto impulsado por ambas as entidades para a difusión do léxico galego.

A proposta de termos, permanecerá aberta ata o domingo 13 de decembro ás 23:59 horas. Posteriormente, do 14 ao 25 de decembro, someteranse a votación telemática os máis significativos e máis repetidos na primeira fase. O luns 28 de decembro darase a coñecer a Palabra do Ano 2020.

https://portaldaspalabras.gal

Edicións Torremozas, especializada na literatura escrita por mulleres, convoca o XXXIV Concurso “Voces Novas” de Poesía 2021.

As autoras que desexen participar deberán enviar dez poemas con liberdade de tema e forma e deberán ser inéditos na súa totalidade. Presentarase un só exemplar de cada un.
Poderán concorrer ao mesmo poetisas de calquera nacionalidade, que non publicasen ningún libro de poesía, con poemas escritos en lingua castelá non premiados anteriormente en ningún outro concurso.

Os poemas presentados deberán ir acompañados polos datos das súas autoras, facendo constar o seu domicilio, teléfono e correo electrónico, e unha breve recensión biográfica.

O envío farase chegar a Edicións Torremozas, Apartado 19032. 28080 Madrid, España, indicando no sobre “Para o Premio Voces Novas” ou por email en formato word (.doc) ou pdf a premios@torremozas.com indicando no asunto “Para o Premio Voces Novas”.

O prazo de admisión de orixinais estará aberto ata o 28 de febreiro de 2021.

O premio consistirá na publicación dos poemas seleccionados (máximo de 10 autoras) nun volume da Colección Torremozas baixo o título de “Voces Novas”.

Bases: http://www.torremozas.com/Premios/Premio-Voces-Nuevas

Edicións Torremozas, especializada na literatura escrita por mulleres, con particular atención á poesía e ao relato curto, convoca o XXXIII Premio Ana María Matute de Narrativa de Mulleres.

As autoras poderán presentar un só relato, cuxo tema será libre e deberán ser inéditos e ter unha extensión non superior a 12 folios e 30 liñas máximo por folla.
Nos orixinais enviados por correo postal, presentarase un exemplar, en folios impresos, debidamente numerados e encadernados, cosidos ou grampados.

O relato presentado incluirá os datos persoais da autora (nome, domicilio, teléfono e correo electrónico) e unha breve recensión biográfica. O envío farase chegar a Edicións Torremozas, Apartado 19032, 28080 Madrid, España, indicando no sobre “Para O Premio Ana María Matute” e terase en conta a data do cuño.

Este ano tamén se admitirán por email á dirección de correo electrónico: premios@torremozas.com.

O prazo de admisión estará aberto ata o 31 de decembro de 2020.

Premio
O Premio “Ana María Matute” consiste na dotación 150 euros en metálico e a publicación do relato gañador, xunto aos finalistas, nun volume da Colección “ETC”.

BASES

O Parlamento da Rioxa convoca o XII Certame Nacional de Pintura Parlamento da Rioxa.

Poderán participar neste certame todos os artistas que o desexen, nacionais ou estranxeiros domiciliados en España, cunha soa obra orixinal por autor, asinada na fronte ou ao dorso, inédita, e de recente execución.
Os artistas interesados en inscribirse nesta convocatoria poden facelo entre o 11 decembro de 2020 e o 11 xaneiro de 2021 a través da web do certame.

O tema e a técnica serán de libre elección. As obras deberán axustarse a unhas medidas non inferiores a 100 cm nin superiores a 180 cm en ningún dos seus lados.

A inscrición deberá ir acompañada da seguinte documentación:
Fotografía da obra en formato dixital JPG entre 3 Mb e 5 Mb.
Documento de word coa ficha da obra, sen que excede os 500 caracteres.
Valoración económica da obra, considerando o prezo real de mercado.
Breve curriculo artístico.

A exposición pública das obras seleccionadas e gañadoras será desde o 5 de marzo ata o 31 de marzo de 2021.

Premios
Establécese un premio: "Premio de pintura Parlamento da Rioxa 2021" dotado con 10.000 euros.
Tres Medallas de Honra
Premio Mocidade con 2.000 euros

Más información: https://certamenpintura.parlamento-larioja.org/bases.php

Cartas de amor

Nov 25, 2020

O Concello de Leioa convoca o XXII Certame de Cartas de Amor.

Poderá participar calquera persoa, diferenciadas nas seguintes categorías de idade:

Categoría A: ata 18 anos
Categoría B: de 19 a 39 anos
Categoría C: de 40 a 59 anos
Categoría D: desde 60 anos

Cada participante poderá presentar dúas cartas como máximo en eúscaro e/ou en castelán, cunha extensión máxima de 2 folios escritos por unha soa cara. As características do papel (cor, cheiro e textura) serán de libre elección. O xurado valorará o estilo, o desenvolvemento do escrito, a presentación e a orixinalidade e, en caso de traballos manuscritos, a caligrafía.

As cartas, que deberán ser orixinais, inéditas e non ser premiadas en ningún outro certame, presentaranse por triplicado e deberán conter o título ou pseudónimo, carecendo de detalles que poidan identificar o autor/a. Acompañando aos orixinais incluiranse os datos do autor/a: nome, apelidos, dirección, data de nacemento, teléfono de contacto e dirección de correo electrónico, así como o título ou pseudónimo e a categoría á que pertence.

Os traballos non se poderán mandar por e-mail, deberán entregarse por correo postal, antes do 22 de decembro de 2020, en: KULTUR LEIOA. Praza José Ramón Aketxe, 11. 48940 Leioa ( Bizkaia).

Premios:
1º premio: 250 euros, trofeo e diploma
2º premio: 125 euros, trofeo e diploma

http://www.kulturleioa.com/agenda/wp-content/uploads/2020/10/Diptico-Cartas.pdf 

O Concello de Brión convoca o IIIº Premio “Laudamuco” para Textos Teatrais

Poderán optar ao premio todas as autoras e autores de calquera nacionalidade que presenten obra dramática inédita
e nunca antes premiada, sempre que estea escrita en lingua galega.

O premio será de 7.000 euros e a edición da obra gañadora, que correrá a cargo de Edicións Positivas.

O tema e a extensión da obra será libre. De cada obra presentaranse cinco copias asinadas cun lema, en paquete sen remite, dirixido á Casa da Cultura de Brión, Carballeira de Santa Minia nº 5, C.P. 15865, Brión (A Coruña).
Deberase indicar no exterior do sobre “Premio Laudamuco para Textos Teatrais”
Nun sobre anexo pechado deberá figurar, no exterior, o lema e conter, no interior, os datos persoais da autora ou autor: nome, apelidos, DNI, enderezo postal, número de teléfono, correo electrónico e currículo da autora ou autor.

O prazo de admisión de orixinais estará aberto ata o día 12 de febreiro de 2021.

Máis información no BOP da Coruña do 20 de novembro e en http://www.concellodebrion.org/