Premios e concursos (18)

Pertences a unha asociación ou organización que traballe con persoas con diversidade funcional? Coñeces a alguén ou algunha?

Se é así, participa na 1ª edición do concurso Fotografía e Diversidade Funcional de REAJ.

 

Que tes que facer?

 

Plasma nunha fotografía a vida cotiá das persoas con diversidade funcional e gaña unha viaxe para toda a asociación.

 

Hai 4.000 € en premios!

 

Tendes até o 15 de novembro para partipardes.

 

Encontrarás toda a información en: https://reaj.com/concurso-fotografia-y-diversidad-funcional

 

A Axencia Española de Protección de Datos convoca o Premio ás Boas Prácticas Educativas en Privacidade e Protección de Datos Persoais para un Uso Seguro da internet polos Menores co fin de premiar a adopción de boas prácticas (proxectos técnicos, organizativos, métodos, accións de promoción e concienciación, talleres, simulacros, materiais de difusión, etc.) que:
1. Promovan e difundan o dereito fundamental á protección de datos entre os alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e Formación Profesional.
2. Contribúan a concienciar aos alumnos sobre o valor da privacidade e a realizar unha utilización responsable da información de carácter persoal, tanto propia como de terceiras persoas, na internet.

O Premio convócase en dúas modalidades:
I. Modalidade A. Boas prácticas levadas a cabo polos centros de ensino públicos, concertados e privados de Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e Formación Profesional.
II. Modalidade  B. Ao compromiso de persoas, institucións, organizacións e asociacións, públicas e privadas, que se distinguiron de maneira destacada polo impulso e difusión entre os menores de idade de boas prácticas para un uso seguro da internet, relacionadas fundamentalmente coa información persoal e co valor da privacidade.

Contía:
O premio na súa modalidade para consistirá nunha mención honorífica, mediante diploma concedido para o efecto, a difusión, no seu caso, das boas prácticas e unha dotación de material escolar por valor de 3.000 €.
Na modalidade  B o premio será honorífico e consistirá nun trofeo representativo sen dotación económica.

O prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o 30 de novembro de 2018
Máis información no BOE do 15 de setembro de 2018

A Cidade da Cultura de Galicia pon en marcha os premios Emprende Gaiás-Sixto Seco, concurso de ideas e proxectos innovadores co que dar apoio aos emprendedores e dinamizar as industrias culturais de Galicia.

Os premios Emprende Gaiás-Sixto Seco buscan poñer en marcha ideas ou proxectos innovadores no mundo das industrias culturais artelladas en tres modalidades:

Aplicacións informáticas ou proxectos culturais en internet
Proxectos na área do deseño
Iniciativas na área da xestión cultural

O premio en cada unha das modalidades será a incorporación gratuíta e durante doce meses ao espazo de coworking ‘Emprende Cultura Gaiás’ da Cidade da Cultura, a asistencia con todos os gastos pagados ao Zinc Shower 2014 o maior meeting show de industrias culturais e creativas realizado en España; e apoio, asesoramento e formación por parte de Agadic durante os primeiros pasos da empresa.

Poderán participar nesta convocatoria os titulados de ciclos medios e superiores de Formación Profesional e das ensinanzas profesionais de artes plásticas, deseño e de ensinanzas deportivas.

Xunto coa solicitude de participación, os interesados deberán presentar os seus traballos e documentación acreditativa da súa formación á Fundación Cidade da Cultura de Galicia antes do 23 de novembro. O nome dos gañadores daranse a coñecer o 20 de decembro.

http://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/emprende-gaias-sixto-seco

 

Emprende Gaiás-Sixto Seco

A Cidade da Cultura de Galicia pon en marcha os premios Emprende Gaiás-Sixto Seco, concurso de ideas e proxectos innovadores co que dar apoio aos emprendedores e dinamizar as industrias culturais de Galicia.

Os premios Emprende Gaiás-Sixto Seco buscan poñer en marcha ideas ou proxectos innovadores no mundo das industrias culturais artelladas en tres modalidades:

  1. Aplicacións informáticas ou proxectos culturais en internet
  2. Proxectos na área do deseño
  3. Iniciativas na área da xestión cultural

O premio en cada unha das modalidades será a incorporación gratuíta e durante doce meses ao espazo de coworking ‘Emprende Cultura Gaiás’ da Cidade da Cultura, a asistencia con todos os gastos pagados ao Zinc Shower 2014, o maior meeting show de industrias culturais e creativas realizado en España; e apoio, asesoramento e formación por parte de Agadic durante os primeiros pasos da empresa.

Poderán participar nesta convocatoria os titulados de ciclos medios e superiores de Formación Profesional e das ensinanzas profesionais de artes plásticas, deseño e de ensinanzas deportivas.

Xunto coa solicitude de participación, os interesados deberán presentar os seus traballos e documentación acreditativa da súa formación á Fundación Cidade da Cultura de Galicia antes do 23 de novembro. O nome dos gañadores daranse a coñecer o 20 de decembro.

Premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publica no DOG de hoxe a ORDE do 27 de agosto de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2017/18.

Máis información: DOG Núm. 170 Xoves, 6 de setembro de 2018

O Concello da Coruña, convoca este concurso para xóvenes residentes en España entre 15 e 30 anos.
Existen dúas modalidades : fotografía individual e serie fotográfica.
Os premios inclúen unha viaxe para unha ou dúas persoas a un país europeo.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 3 de setembro de 2018.
Máis información: http://www.coruna.gal/servlet/Satellite?c=Page&pagename=CMIX%2FPage%2FGenerico-Page-Generica&cid=1434590220761

Certame Valórate

A Asociación Cultural "Outra Vaca no Millo" convoca un certame de microrrelato centrado na autoestima e o autoconcepto e como iso pode cambiar realidades sociais na forma de realcionarnos cos demais.

A convocatoria vai dirixida a xente nova entre 16 e 30 anos.

A extensión das obras será dun máximo de cincocentas palabras, inclúido o título. Os textos deberán ser orixinais e escritos en galego.

O prazo de presentación remata o día 21 de setembro. Os traballos deberán ser enviados ao seguinte enderezo electrónico:
ceramevalorate@gmail.com

Máis Información: consultar tríptico

 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca o Programa Xuventude Crea nas especialidades de  teatro, artes plásticas, fotografía, música, relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, deseño de xoias, moda, cociña e skate.

Poderán participar mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, non profesionais, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade feitos no ano 2018.
Salvo no caso das especialidades de teatro, música, banda deseñada e graffiti, a participación será sempre a título individual.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 21 de setembro de 2018.

Premios por cada unha das especialidades:
– Un primeiro premio de 3.000 €.
– Un segundo premio de 1.500 €.
– Un terceiro premio de 1.000 €.

Teatro:
Poderán concorrer grupos teatrais, non profesionais, compostos por mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos no ano 2018. Admitirase que ata un 25% dos/as compoñentes do grupo supere os 30 anos ou teñan entre os 14 e 16 anos.

Artes plásticas:
Establécense as seguintes modalidades: pintura e escultura.
Deberase presentar en CD, unha ou varias fotografías en cor ou branco e negro da obra presentada, ficha técnica da obra na que se indicará o título, o ano de realización, a técnica empregada, as dimensións reais, así como o seu peso (isto último só no caso da escultura). No caso de obras escultóricas, as fotografías deberán presentarse desde diferentes perspectivas para que se poida realizar a valoración adecuada destas.

Fotografía:
As persoas participantes presentarán en CD, unha ou varias fotografías, ata un máximo de 6, en cor ou branco e negro da obra presentada, ficha técnica da obra na que se indicará o título, o ano de realización, a técnica empregada e as dimensións reais. As obras orixinais serán requiridas ás persoas participantes, só no caso de que fosen seleccionadas para a exposición ou, previamente, cando a xuízo da comisión sexa necesario velas co fin de outorgar os premios.

Música:
Poderán concorrer solistas e grupos de pop, folk, rock, hip-hop e demais variedades de música contemporánea.
Admitirase que ata un 25% dos/as compoñentes do grupo supere os 30 anos. Tamén poderá superar a idade máxima a persoa que desenvolva a función de acompañamento musical cos/as participantes que se presenten como solistas.

Relato breve:
As obras serán orixinais, inéditas e en galego. O tema será libre. As obras, que deberán presentarse en CD, realizaranse a ordenador, en tamaño 12 e a dobre espazo. Terán unha extensión mínima de 5 páxinas e máxima de 10 e as follas estarán numeradas.

Poesía:
As obras serán orixinais, inéditas e en galego. O tema e a técnica serán libres. As obras, que deberán presentarse en CD, realizaranse a ordenador, en tamaño 12 e a dobre espazo. Terán unha extensión mínima de 50 versos e máxima de 100 e as follas estarán numeradas.

Videocreación:
As obras serán orixinais, inéditas e en galego.
Quedan excluídas deste certame todas as obras que teñan concedidas axudas económicas da Administración autonómica para a súa realización, no momento do remate do prazo de presentación de solicitudes.
O tema será libre, máis deberá dar prioridade aos contidos artísticos e culturais dunha maneira innovadora e experimental. Enténdese por experimental a obra que se sitúa fora dos códigos convencionais, que aposta por fórmulas audiovisuais onde se dá prioridade á subxectividade.
A duración de cada obra será dun mínimo de 1 minuto e un máximo de 4 minutos.
A realización das obras debe ser posterior ao 1 de xaneiro de 2017.

Banda deseñada:
As obras serán orixinais e inéditas.
A temática será libre, con textos en galego.
A técnica pode ser calquera, feita en branco e negro ou en cor.
O formato deberá ser en DIN A-4 ou DIN A-3 e a extensión mínima terá que ser de 10 páxinas. En caso de que a obra fose feita en formato dixital, á parte dunha versión impresa deberá xuntarse un CD ou DVD cos arquivos orixinais.
Cada obra deberá levar pseudónimo e título.

Graffiti:
As obras serán orixinais, inéditas e, de ter texto, este estará en galego.
O tema e a técnica serán libres.
Os traballos poderán ser individuais ou en grupo, neste último caso poderán ter un máximo de 3 membros.

Deseño de xoias:
A colección debe ser orixinal e estará composta por 3 xoias. O remate das pezas debe traballarse en metal con pezas de xoiería e excluirá a utilización de fornituras compradas.
Os/as participantes presentarán unha fotografía de cada unha das 3 xoias que poderán ser tanto para home como para muller.

Moda:
As coleccións deben ser orixinais.
Os/as participantes presentarán unha colección coherente de 5 modelos de home ou muller. Terá que definir o tecido utilizado e os complementos para cada un dos modelos presentados. Presentaranse estes deseños en láminas de formato DIN A-3 (297 mm x 420 mm), con deseño de fronte e de costas.
Ficha técnica da colección e mostras dos tecidos que se empregarán na súa confección.

Cociña:
Os traballos poderán ser individuais ou en grupo, neste último caso poderán ter un máximo de 3 membros.
Só se admitirá unha receita por participante, sexa individual ou en grupo.
A receita presentada por cada participante –individual ou en grupo- pode ser a elaboración dun prato salgado ou doce. A base do prato será a utilización de produtos avalados polas diferentes denominacións de orixe de Galicia ou ben pola Federación de Prazas de Abastos de Galicia.
As persoas participantes presentarán:
a) A receita, que deberá estar escrita en lingua galega, terá que incluír o título do prato, a relación de ingredientes –avalados, prioritariamente, por algunha das denominacións de orixe de Galicia– e o proceso de elaboración.
b) Unha ou varias fotografías en cor ou branco e negro da obra presentada, adheridas a un folio (preferentemente DIN A-4) e tamén en CD.
O tempo de elaboración do prato non poderá exceder as 2 horas.

Skate:
Esta especialidade incluirá dúas disciplinas: street e mini-rampla.
A duración da intervención será entre 1 minuto e 1 minuto e 30 segundos.
As persoas participantes presentarán:
a) Unha gravación que recolla unha intervención do/da participante realizando skate na disciplina de street e/ou mini-rampla. A obra poderá ser producida en calquera formato de vídeo, pero deberán presentalo en DVD, onde figurará o título e o pseudónimo do autor ou autora.
b) Autorización escrita para gravar ou emitir a súa actuación na fase final do certame, no suposto de resultar seleccionado/a.

Máis información no DOG do 10 de agosto de 2018 e en https://sede.xunta.es co procedemento BS310Q

Premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ORDE do 13 de xullo de 2018 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2017/18.

Máis información: DOG Núm. 143 Venres, 27 de xullo de 2018

VI Premios ao Voluntariado Universitario

Periodo de inscripción: Do 01/06/2018 ao 31/10/2018

A Fundación Mutua Madrileña lanzou a VI edición de os Premios ao Voluntariado Universitario, unha iniciativa que recoñece a labor solidaria da mocidade universitaria que colabora en proxectos de voluntariado a través dalgunha ONG. Esta iniciativa conta co recoñecemento do selo Talento Novo Injuve.

 

Na web www.premiosvoluntariado.com pódense consultar tanto os requisitos que como os documentos a presentar. A grandes liñas, hai que cumplimentar a Ficha técnica do proxecto, presentar un resumo explicativo da iniciativa de voluntariado, un  vídeo explicativo da actividade e varias fotos que ilustren o proxecto. Así mesmo, hai que presentar algún documento que evidencie que, polo menos tres dos voluntarios que colaboran na iniciativa, son estudantes universitarios na actualidade ou terminaron os seus estudos nun prazo non superior a dous anos. Ademais, hai que ter en conta que todos os proxectos deben contar co respaldo dunha ONG, posto que a contía do premio destinarase á organización sen ánimo de lucro para sufragar o proxecto presentado.

Os proxectos deben presentarse exclusivamente de forma on- line e nun único envío ao e-mail premios@fundacionmutua.es  ou a través de WeTransfer, especificando o nome do proxecto. As candidaturas deben ser presentadas e enviadas polos alumnos e non polas ONG ou as universidades colaboradoras. O prazo para a presentación de candidaturas estará aberto desde o 1 de xuño ao 31 de outubro ás 14:00 horas.

Convoca: Fundación Mutua Madrileña

Dotación: En total serán 6 os premios que repartirá a Fundación Mutua Madrileña. O proxecto gañador recibirá 10.000 euros, mentres que os outros 5 proxectos finalistas obterán 5.000 euros cada un.

Máis Información: consultas a través do e-mail premios@fundacionmutua.es ou no teléfono 91 171 82 15.