Premios e concursos (147)

Canta con Ames

Mai 16, 2024

O Concello de Ames convoca o IV Canta con Ames, no que se establecen 4 categorías:
Primeira categoría: persoas ata 17 anos incluídos
Segunda categoría: persoas a partir de 18 anos incluídos
Terceira categoría: dúos e tríos musicais de calquera idade (non se admitirán incorporación instrumental)
Cuarta categoría: persoas pertencentes ao mundo profesional da música na actualidade, ou no pasado

A presentación da solicitude participación formalizarase a través da ficha de participación que poderá descargarse na páxina web municipal www.concellodeames.gal podendo presentarse tanto de forma telemática como presencial. Unha vez rexistrada a solicitude de participación deberán remitir copia da mesma xunto co vídeo co que se vai participar ao correo electrónico amesnarua@gmail.com.

Requisitos
Poderán participar no concurso as persoas físicas non pertencentes ao mundo profesional da música nin na actualidade, nin no pasado, só na categoría en que así se indique. No caso de participantes menores de idade, deberán presentar un permiso de participación e a cesión de dereitos de imaxe asinado polo pai, nai ou titor legal.

Dotación
Primeira categoría: 500 € para a persoa gañadora
Segunda categoría: 500 € para a persoa gañadora
Terceira categoría: 1.000 € para o dúo-trío gañador
Cuarta categoría: 500 € para a persoa gañadora

O prazo de inscrición estará aberto ata o 1 de xullo de 2024.

Máis información
https://www.concellodeames.gal

O Concello de Ames convoca o I concurso Baila con Ames 2024

Poderán participar no concurso e ser beneficiarias dos premios as persoas físicas non pertencentes ao mundo profesional do baile nin na actualidade nin no pasado.
No caso de participantes menores de idade, deberán presentar un permiso de participación e acesión de dereitos de imaxe asinado polo pai, nai ou titor legal.

O certame divídese en dúas categorías:
Primeira categoría: participantes individuais ou en parella.
Segunda categoría: grupos compostos entre 3 e 12 persoas.

Establécense os seguintes premios
1º categoría, individual ou dúo: 1.000 €
2ª categoría grupal: 1.500 €
Por cada categoría, as persoas gañadoras outorgaráselle un único trofeo en recoñecemento da participación, unha única cesta saudable, un único vídeo profesional sobre o seu paso polo concurso e a posibilidade de bailar nas nas Prebadaladas de Ames 2024.

O prazo para inscribirse estará aberto ata o 10 de xuño de 2024
https://www.concellodeames.gal/gl/novas/presentase-primeira-edicion-do-concurso-baila-con-ames 

O Concelo de Ribeira convoca a X edición do Concurso Internacional de novela curta “Cidade Centenaria de Ribeira”

Poderán concorrer ao certame de novela curta todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade e/ou residencia, cun único traballo en lingua galega (empregando a normativa ortográfica e morfolóxica aprobada pola RAG en 2003).

A obra, cunha extensión mínima de 80.000 caracteres e máxima de 140.000 caracteres con espazos, presentarase por quintuplicado en exemplares separados, mecanografados por unha soa cara (tipo de letra Times New Roman, tamaño 12), debidamente grampados ou encadernados co título e pseudónimo, sen firma ou calquera outro elemento que poida ser identificador do/a autor/a. Deberá ademais necesariamente incorporar un CD co arquivo dixital do texto en formato Word, OpenOffice ou similar.

Os traballos, citando "X Concurso Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira" remitiranse a: Concello de Ribeira, Rexistro Xeral. Á/a da Área de Cultura, Praza do Concello, s/n. 15960 Ribeira. A Coruña. España.

Premio: 3.000 €
O prazo para a presentación de obras estará aberto ata o 23 de marzo de 2025.
Máis información no BOP da Coruña do 15 de maio de 2023

Editorial Elvira convoca o XI Certame Nacional de Relato Vigo Histórico.

O tema será libre. A acción ten que transcorrer en Vigo, sendo a cidade parte transcendental do relato, un elemento destacado, como o son os personaxes ou a trama.

As obras serán inéditas, non premiadas en ningún outro concurso, non publicadas en soporte físico e/o dixital, nin suxeitas a compromiso de edición.

Unha vez que o relato fose admitido para concursar no certame, non se poderá dispoñer del.

Admitirase só un texto por autor/a, cunha extensión máxima de 4 caras ou ben o equivalente a 8.000 caracteres con espazos, en formato DIN A4, tipo de letra Time New Roman, tamaño de fonte 12 e interlineado 1,5.

As obras teñen que ser presentadas en formato Word e serán rexeitadas todas aquelas que incumpran estes requisitos.

Os orixinais deberán presentarse por correo electrónico á seguinte dirección: certamenvigohistorico@gmail.com

prazo de presentación dos relatos estará aberto ata o 30 de xuño de 2024.

Poderá participar no certame calquera persoa maior de idade, de calquera nacionalidade e residente en España ou no estranxeiro, con obras escritas en castelán ou en galego.

Premios:
- O 1º premio consistirá en 1.000 € e un lote de libros pertencentes a Editorial Elvira, valorado en 200 € e composto por unha colección de poesía e prosa.
- O 2º premio consistirá en 500 € e un lote de libros pertencentes a Editorial Elvira, valorado en 200 € e composto por unha colección de poesía e prosa.
- Cada accésit terá un premio de 200 € e un lote de libros pertencentes a Editorial Elvira, valorado en 200 € e composto por unha colección de poesía e prosa.
- Os gañadores/as, os autores/as galardoados/as con accésit e o resto dos autores/as seleccionados/as para publicación recibirán dous exemplares gratuítos do libro resultante.

Máis información: https://editorialelvira.com/convocatoria-xi-certame-de-relatos-vigo-historico/

Zenda #concursodepoesía 2024

A entidade Ruritania Editores S.L., en colaboración con Iberdrola, S.A. crearon esta promoción de carácter gratuíto que se desenvolverá de acordo co previsto nas presentes bases.

O obxectivo da presente promoción é promover a escritura e ofrecer aos usuarios a posibilidade de gañar un premio en metálico.

Duración da promoción: Do venres 3 ao domingo 26 de maio de 2024 ás 23:59. O mércores 29 de maio publicaremos en Zenda unha selección cos 10 poemas que optan aos premios. E o venres 31 de maio publicaremos en Zenda os nomes do gañador do primeiro premio e dos dous gañadores do segundo premio.

Cada concursante poderá participar con dous poemas como moito, sempre que cumpra cos requisitos establecidos nestas bases.

Os poemas terán ser orixinais e inéditos, e non deberán vulnerar en ningún modo dereitos de propiedade intelectual e industrial, protección de datos ou de calquera outra índole, de terceiros.

A extensión máxima dos poemas, sen o título, é de 100 palabras.

Convoca: Zenda.

Requisitos:
-Poden participar persoas físicas maiores de 18 anos de calquera parte do mundo. A promoción leva a cabo na internet, e poden participar escritores afeccionados e profesionais, así como blogueiros e usuarios de redes sociais, de calquera parte do mundo.

Dotación.
O primeiro premio está dotado con 1.000 € en metálico. A dotación para os dous gañadores do segundo premio é de 500 € en metálico para cada un.

Máis información:
contacto@zendalibros.com 

Bases da convocatoria / solicitude

Gráficas Lar convoca o Concurso de Fotografía PHOTOLAR25 para o seu calendario do ano 2025.

As galerías constarán de 12 fotografías. Indicarase no nome de cada unha das imaxes o mes para o que se propón. Polo tamaño do calendario as fotos deberán ser en formato horizontal e en cor. O tema será "voar" (Todo aquilo que voe de forma artificial: avións, voo libre, globos, paracaidismo,...) As fotos poden ser remitidas en calidade web (72 dpi) e mesmo con marca de auga do autor.

A presentación das obras realizarase mediante o envío por correo electrónico ao enderezo calendario@graficaslar.es

Requisitos
Poderán presentarse todas as persoas maiores de idade que o desexen. As persoas menores de idade que desexen concursar deberán encher a autorización do pai, nai ou titor unha vez que a súa galería fotográfica (12 fotos) fose preseleccionada para a súa valoración final poloxurado.

Dotación
Premio único: 300 €

O prazo de recepción das galerías estará aberto ata o 30 de xuño de 2024.

Máis información
https://www.libroslar.com
calendario@graficaslar.es

O Conseyu de Mocedá de Xixón (CMX), o Festival Internacional de Cinema de Xixón (FICX) e o Conseyu de la Mocedá del Principau d'Asturies (CMPA) convocan o IX Concurso de Curtas "Rodando en... donde puedas" 2024.

As curtas que se presenten deberán estar realizadas entre xaneiro de 2023 e agosto de 2024. Cada persoa ou colectivo poderá presentar tantas curtas como desexe. O tema será libre. Valorarase que os curtos estean subtitulados en lingua castelá para facilitar que persoas xordas poidan gozar dos traballos presentados. Os subtítulos deberán ir incorporados na curta. A duración máxima de cada curta será de 10 minutos sen contar os títulos de crédito.

A presentación das curtas poderá realizarse medienate o envío por correo postal ao enderezo Conseyu de Mocedá de Xixón. Avenida Manuel Llaneza, nº 68, baixo, 33208 Xixón ou por correo electrónico ao enderezo astragal@cmx.es a través de WeTransfer ou outro medio dixital para o envío de datos.

Requisitos
Poderán participar persoas mozas ou colectivos de entre 16 e 35 anos de toda España. No caso dos colectivos, a persoa que represente ao colectivo e polo menos un 70% dos seus membros deberán cumprir o requisito de ser menores de 35 anos.

Dotación
Premio á mellor curta
Premio do público
Premio á mellor curta asturiana

O prazo de recepción das obras estará aberto entre o 20 de xuño e o 6 de setembro de 2024.

Máis información
https://www.cmx.es
astragal@cmx.es

O Concello de Manzanares coa colaboración do Grupo Literario AZUER convoca o XXIII Premio Nacional de Poesía "Ciega de Manzanares".

As obras serán orixinais, inéditas e non premiadas con anterioridade. Estarán escritas en lingua castelá e o seu tema e forma serán libres. A súa extensión será de entre 600 e 1.000 versos. Cada autor poderá presentar unha única obra.

A presentación das obras realizarase mediante o envío por correo postal ao enderezo XXIII Premio Nacional de poesía "Ciega de Manzanares" Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Manzanares, Plaza de la Constitución, 4 13200 Manzanares (Ciudad Real).

Requisitos
Poderán presentarse as persoas de entre 18 e 45 anos con nacionalidade española ou con residencia en España sempre que non teñan sido galardonados anteriormente con este premio.

Dotación
Premio único: 3.000 € e publicación

O prazo de presentación das obras estará aberto ata o 14 de xuño de 2024.

Máis información
https://www.manzanares.es
926 61 47 08

O Ateneo de la Laguna convoca o XIV Premio Bienal de Poesía Moza do Ateneo de la Laguna para autores noveis.

A colección de poemas presentada deberá ser orixinal e inédita. Estará escrita en lingua castelá e o seu tema e forma serán libres. A extensión será de entre 300 e 400 versos. Cada autor ou autora poderá presentar unha única obra.

A presentación das obras realizarase mediante o envío por correo electrónico ao enderezo info@ateneodelalaguna.com

Requisitos
Poderán participar as persoas residentes en España que sexan menores de 30 anos e que non teñan publicado ningún poemario con anterioridade.

Dotación
Premio único: 800 € e publicación

O prazo de recepción de obras estará aberto ata o 30 de xuño de 2024.

Máis información
https://ateneodelalaguna.com
info@ateneodelalaguna.com

Concurso fotográfico "Meteoprimavera 2024"

A Asociación Meteorolóxica Española (AME), en colaboración con Tempo.com, anuncia a convocatoria do concurso Meteoprimavera’2024.

As fotografías deberán ser de temática especificamente meteorolóxica (deberán mostrar nubes e/o fenómenos meteorolóxicos como obxecto principal), e ter suficiente calidade de imaxe.

Os arquivos subiranse a Fotometeo en formato .jpg, cunha resolución de entre 1000 e 1024 píxeles polo seu lado maior, e un tamaño de arquivo máximo de 500 kb.

Ao subir as fotografías á galería os campos de Título, Lugar e data (día) e Nome e apelidos do autor/para deberán quedar correctamente cubertos.

Os arquivos subidos á galería deberán conservar os seus datos EXIF orixinais.

As fotografías poderán ser en cor ou en branco e negro, e estar sen retocar ou recibir lixeiros axustes (luminosidade, contraste, sobreexposición, subexposición, eliminación de manchas, redución do ruído, recortes etc.)/ etc.), incluíndo o tratamento HDR, sempre que a edición non afectase substancialmente á naturalidade da imaxe, nin a afaste excesivamente da realidade.

O prazo para participar finalizará ás 24 h. do 10 de xuño de 2024.

Convoca: Asociación Meteorolóxica Española

Requisitos:
Poden participar neste concurso todas as persoas que o desexen, de calquera nacionalidade ou idade.

Dotación:
O autor/a de a fotografía gañadora recibirá os seguintes premios:
-Unha gratificación de 150 euros.
-Un diploma acreditativo.
-Un libro para elixir.
-Outro libro para escoller.
-Un exemplar de revísta “Tempo e Clima” de ÁMEA coa súa fotografía publicada e unha suscrición por un ano á edición dixital da revista.

Máis información:
fotoconcursos@ame-web.org 

Formulario de participación