Premios e concursos (90)

RedeSTEAM é un concurso que desafía a alumnas de 3º de ESO a crear proxectos tecnolóxicos e científicos que contribúan a un mundo máis sostible social e ambientalmente. O obxectivo do certame é fomentar entre as mozas de 14 e 15 anos o estudo das disciplinas STEAM, isto é, da Ciencia, a Tecnoloxía, a Enxeñería e as Matemáticas en conexión coas Artes e Humanidades.

Poderá participar no certame calquera centro educativo de España que imparta estudos de 3º de ESO ou formación profesional equivalente.
Cada centro poderá presentar ao certame un máximo dun equipo por cada aula de 3º de ESO ou curso de FP equivalente.
Cada equipo concursante estará formado por un máximo de cinco alumnas, aínda que os proxectos poderán ser traballados previamente xunto á súa clase.

Cada equipo presentará un único proxecto que deberá encaixarse na resolución dun reto para elixir dentro de seguinte lista:
- Reto Eléctrico. Deseña unha proposta baseada na electricidade para acelerar a descarbonización (eficiencia enerxética, enerxías renovables, etc.)
- Reto Telecomunicacións. Deseña unha solución baseada en telecomunicacións e dixitalización que permita axudar a solucionar problemas sociais/ambientais (mellorar o transporte, reciclaxe, etc.)
- Reto Sustentabilidade. Deseña unha solución innovadora para impulsar a sustentabilidade (reducir a pegada de carbono, coñecemento de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, etc.)

Prazos
Inscrición de centros a partir do 3 de maio.
Inscrición de equipos. Do 15 de maio ao 22 de xuño.
Entrega de proxectos. Ata o 22 de xuño ás 23.59 horas.

Premios
Os centros gañadores recibirán dotación de equipos e/ou materiais para laboratorios e aulas de temática STEAM a elección do centro e por un valor de 3.000 euros.

https://redesteam.es/ 

Nova edición de #TúLaLlevas! Desde Fundación Aquae lanzan a segunda edición do seu concurso de vídeos polo planeta. Unha oportunidade para compartir accións cotiás coas que axudar a lograr un planeta máis sostible.

O vídeo máis comprometido poderá gañar 500 euros de premio.

Cambiar o futuro e reverter a situación ambiental da Terra esta en as nosas mans. Este é un das mensaxes do noso concurso de vídeos polo planeta. Unha iniciativa que busca concienciar á sociedade sobre a importancia de coidar e protexer o medio ambiente.

Este concurso forma parte das accións que realizan no Día Mundial do Medio Ambiente que, neste 2022, celébrase baixo o lema ‘Unha soa Terra’ como chamamento para vivir en harmonía coa natureza.

Quen pode participar? Trátase dun concurso aberto a todos os públicos.

Como participar? O reto deste concurso de vídeos é mostrar en menos dun minuto de vídeo como protexes e coidas a natureza con accións cotiás e xestos sostibles.
O prazo para participar estará aberto ata o 25 de maio.
Se o teu vídeo cumpre cos requisitos establecidos nas bases, súbeo a Youtube ou Vimeo e comparte a ligazón co formulario dispoñible na súa web.

https://www.fundacionaquae.org/sobre-tu-la-llevas/edicion-2022/ 

Granito Rock

Mai 09, 2022

A área de Mocidade do Concello de Collado Villalba impulsa unha nova convocatoria do certame novo Granitorock para promocionar aos novos intérpretes e impulsar as súas inquietudes artísticas.

No certame Granitorock poderán participar grupos musicais de rock compostos por mozos e mozas de entre 16 e 35 anos.

Os participantes poderanse presentar nas modalidades: Heavy Metal ( Heavy, Power; Thrash, Speed, Metal Progresivo, Death, Doom, Black, Metal Gótico, Nü Metal, Metal Industria…) e Rock (Hardrock, Stonerock, Rock Gótico, Punkrock, Grunge ou Postgrunge).

As obras poderán ser orixinais e/ou versións e deberán presentarse mediante o envío de ficheiros por plataforma de arquivos tipo Wetransfer, remitindo a correspondente ligazón ao correo electrónico: festivalgranitorock@gmail.com.

Os grupos seleccionados actuarán no Festival Granito Rock do mes de xullo, participando no espectáculo con conxuntos de renome nacional e internacional. As bandas que resulten finalmente elixidas recibirán 230 € en concepto de axuda para a actuación.

O prazo de presentación estará aberto ata o día 30 maio de 2022.

Poderán participar no certame grupos musicais de rock, residentes en todo o Estado Español e Unión Europea, compostos por mozas em mozos de entre 16 e 35 anos.

Ningún membro do grupo deberá superar en ningún caso os 35 anos, cumpridos na data do Festival Granitorock (16 de xullo de 2022).

Os grupos participantes non poden estar suxeitos a ningún tipo de contrato discográfico

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/desarrollo-local/juventud/certamen-granito-rock-2022.pdf 

O Premio Novos máshumano de emprendemento social é unha iniciativa da Fundación Máshumano cuxo obxectivo principal é fomentar e apoiar o talento socialmente responsable nos mozos e mozas.

Máshumano lanza este premio en colaboración co Injuve a través dunha convocatoria pública aberta a mozos e mozas con idades entre 14 e 25 anos que, co seu talento, capacidade de innovación e creatividade, desenvolvan solucións aos retos expostos en cada convocatoria, a través de proxectos e ideas viables e sostibles que respondan as demandas reais de empresas e entidades máis humanas.

Admitiranse todo tipo de iniciativas que acheguen melloras nas organizacións e a sociedade: produtos sostibles que cubran necesidades sociais ou ambientais, iniciativas de emprendemento social, ferramentas para a mellora da calidade de vida de persoas con capacidades diferentes, etc.

Esta convocatoria ten por obxecto a selección de proxectos empresariais e ideas para a súa mentorización, formación e presentación no evento final, que se celebrará entre os meses de novembro e decembro de 2022 en Madrid.

Os proxectos seleccionaranse en función de diversos criterios, tales como: o carácter innovador da proposta, viabilidade económica, escalabilidade e políticas de responsabilidade social corporativa aplicadas a toda a cadea de produción da empresa ou entidade.

Establécense as seguintes categorías de participación:
Premio Bankinter á mellor solución para a integración e mellora do benestar das persoas.
Premio O Corte Inglés: ideas e proxectos que contribúan á construción dunha contorna máis saudable, sostible e próspero para o planeta.
Premio Fundación máshumano: ideas e proxectos que favorezan o cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostibles.

Presentación de iniciativas ata o 30 de xuño de 2022.

Para os proxectos gañadores en cada categoría principal do premio:
2.000 euros de capital semente para o proxecto gañador en cada unha das categorías do premio.
En colaboración con Arrabe Integra, o proxecto gañador de cada categoría recibirá un servizo de asesoramento legal, realizado coa coordinación dos seus servizos xurídico, fiscal e laboral.

https://premiomashumano.com/ 

A Deputación da Coruña convoca o XVII Premio internacional de arte gráfico “Jesús Núñez”

Poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade calquera que sexa a súa nacionalidade, que non obtivesen o premio nas cinco edicións anteriores, e que presenten obras que non fosen presentadas anteriormente a ningún outro concurso ou certame.

Dous accesits consistentes cada un deles en bolsa de matrícula dun módulo do Máster de Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.
Cada artista poderá presentar un máximo dunha obra, en calquera das disciplinas das técnicas gráficas: gravado calcográfico, litografía, serigrafía, xilografía e as súas derivacións.
As obras presentaranse asinadas, sen enmarcar e ao dorso deberá figurar o nome e apelidos do autor, e o ano da súa realización.
As medidas do papel non excederán de 76 x 112 cm e o tamaño da mancha imprimida será, como mínimo, de 28 x 28 cm. O grosor das obras non poderá superar 1 cm.

Premios:
Primeiro premio de 6.500 € e unha exposición na Fundación CIEC.
Dous accesits consistentes cada un deles en bolsa de matrícula dun módulo do Máster de Obra Gráfica impartido pola Fundación CIEC.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 1 de xuño de 2022 e rematará o día 30 de xullo de 2022
Máis información no BOP da Coruña do 5 de maio de 2022 e en www.dicoruna.es/cultura/premios 

O Instituto da Mocidade convoca os Premios Injuve de Xornalismo e Comunicación no ano 2022 para recoñecer o esforzo e o compromiso de novos xornalistas ou comunicadores no ámbito do xornalismo social, fomentando así o desenvolvemento e a difusión da súa carreira profesional.

Esta convocatoria premiará os traballos que mellor contribuísen ao fomento, defensa e difusión de valores cívicos, sociais e de igualdade nas modalidades de Xornalismo Impreso, Fotoperiodismo, Xornalismo Audiovisual e Xornalismo Dixital.

Para iso, premiaranse os traballos publicados entre o 1 de xullo de 2021 e o 4 de maio de 2022, enmarcados no ámbito do xornalismo social, entendido como aquel que asume a súa responsabilidade nos procesos sociais, reflexiona sobre o seu papel no devir social e preocúpase pola procura de solucións.

Estes Premios teñen unha dotación en cada unha das modalidades de 5.000 €.

Quen poden participar?
Poderán tomar parte nestes Premios, as persoas físicas (de forma individual ou participando de forma colectiva, cun máximo de 3 compoñentes) maiores de idade, sexan de nacionalidade española ou sexan estranxeiros con residencia legal en España, que non superen os 35 anos de idade na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes (6 de xuño de 2022).

Prazo: 2 de xuño de 2022

Máis información no BOE do 4 de maio de 2022

A Universidade de Vigo e AJE Pontevedra no marco da Rede Eusumo organizan a 2ª edición do concurso de ideas:

CREA ECONOMÍA SOCIAL

Participantes: Calquera persoa ou grupo que teña unha idea de empresa de economía social para a súa implantación na Comunidade Autónoma de Galicia. En concreto, o concurso esta deseñado para a participación de:

Estudantes do Campus CREA de PONTEVEDRA
Persoal Docente e Investigador (PDI) do Campus CREA de PONTEVEDRA
Persoal de Administración e Servizos (PAS) do Campus CREA de PONTEVEDRA
Persoas emprendedoras en xeneral.

Obxectivo: premiar as mellores ideas de negocio baseadas en principios de economía social do estudantado, Persoal Docente e Investigador (PDI) e Persoal de Administración e Servizos (PAS), ademais de:

Identificar e recoñecer as ideas e iniciativas de emprendemento innovadoras.
Dar visibilidade entre o alumnado do campus crea das iniciativas de emprendemento actuais.
Fomentar o espírito emprendedor a través da creatividade das persoas participantes e sobre a base dun enfoque integral (social, económico, medioambiental, cultural…)
Difundir a cultura emprendedora, o talento, a innovación, a difusión do coñecemento e a transferencia de información.
Data límite para presentar a candidatura: ata o mércores 21 de xuño de 2022.

Premios:

Mellor idea de negocio en artes, comunicación e creatividade.
Mellor idea de negocio en educación, innovación social e xestión pública
Mellor idea de negocio en deporte, saúde e benestar
Mellor idea de negocio en medio ambiente e natureza

Para participar: entregar en contacta@creaeconomiasocial.com o formulario de candidatura que aparece na páxina web do concurso www.creaeconomiasocial.com ou un vídeo de non máis de 1 minuto coa descrición da idea de negocio, a necesidade que cubre, o produto ou servizo que comercializa.

Asesoramento previo a presentar a candidatura: as persoas que desexen participar contarán cun servicio de apoio que lles axude a resolver as súas dúbidas antes de presentar a candidatura. Para poder solicitar este asesoramento terá que escribir a contacta@creaeconomiasocial.com deixando os datos de contacto. Tamén poderán participar nunha serie de talleres nos que aprender a identificar problemas, deseñar produtos e servizos adaptados á realidade social e económica, deseñar procesos de compra e venda e coñecer casos de éxito.

Para máis información: www.creaeconomiasocial.com

A Concellería de Mocidade do Concello de Las Rozas organiza o 16º Concurso de Artes Plásticas, no que poden participar, de maneira individual, mozos e mozas españois ou residentes en España, non profesionais, entre 14 e 30 anos.

Cada participante só poderá presentar unha obra por categoría e cada obra só se poderá presentar a unha única categoría. As obras presentaranse sen firma e sen nome de autor/a, pero cun título ou lema no dorso. Presentaranse perfectamente embaladas, protexidas e preparadas para expoñer (incluíndo as hembrillas ou enganche para a súa exposición sobre parede).

Cada autor/a entregará un sobre pechado en cuxo exterior figurará o mesmo título ou lema e no seu interior detallaranse os datos persoais do autor/a (nome e apelidos, dirección, correo electrónico, teléfono e idade), xunto cunha fotocopia do Documento Nacional de Identidade.

Admitiranse obras realizadas en lenzo, papel ou cartón lixeiro. Dúas categorías: pintura e debuxo.

Só se admitiran orixinais inéditos das obras, que deberán presentarse sobre cartón pluma ou soporte ríxido lixeiro, cunhas medidas mínimas de 15x21 centímetros e máximas de 50x70 centímetros.

O prazo de admisión das obras será do 12 de setembro ao 7 de outubro de 2022.

As obras enviaranse a: Centro de la Juventud, Avda. Nuestra Señora del Retamar 8, 28232 Las Rozas. Madrid

Premios:
Premio á mellor obra de pintura: 500 euros.
Premio á mellor obra de debuxo: 500 euros.
Premio á mellor obra de autor local: 300 euros

https://www.lasrozas.es/juventud/concursos-rozasjoven/artes-plasticas 

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca o V Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea para o ano 2022

Requisitos de participación
Poderá optar a este premio calquera persoa maior de idade, que presente textos inéditos escritos en galego conforme a normativa vixente, en relación con labores de investigación e produción de pensamento en arte contemporánea.

Os textos que se presenten serán de tema libre, sobre aspectos da arte contemporánea, terán un carácter divulgativo e, na medida do posible, evitarase a utilización dunha linguaxe e unha estrutura excesivamente académica. A extensión dos orixinais abranguerá entre 150.000 e 450.000 caracteres, incluídos os espazos. Na portada do texto indicarase exclusivamente o título e/ou lema. Non deberá figurar ningún dato que poida identificar a persoa participante e, polo tanto, que rompa o anonimato.

Haberá un único premio de 3.000 €

O prazo para presentar traballos estará aberto ata o 30 de setermbro de 2022
Poden presentarse a través de https://sede.xunta.es co procedemento CT143A.
Máis información no DOG do 27 de abril de 2022 e en http://cgac.xunta.gal/

RTVE e a Fundación Montemadrid convocan o XIV Premio de Poesía Nova RNE-Fundación Montemadrid.

Poderán participar os e as escritores cunha ou máis obras orixinais e inéditas en castelán, que non fosen premiadas anteriormente noutros concursos.

As obras, de tema libre, deberán contar cun mínimo de 500 versos. Presentaranse obrigatoriamente en formato escrito e dixital (é obrigatorio o envío das obras nos dous formatos: escrito e dixital):

- En formato escrito en papel, grampadas ou encadernadas debidamente, por duplicado, en DIN-A4, escritas a máquina ou en computador a dobre espazo e por unha soa cara. Na portada deberá constar o nome da obra e o pseudónimo. Só se admitirán os que fagan constar no cuño o seu envío antes das 24 horas do 31 de maio de 2022.

Enviaranse nun sobre pechado á dirección: Programa 'La estación azul' Radio Nacional de España. Avda. da Radio e Televisión nº 4. Prado del Rey 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). No sobre deberá figurar claramente que opta ao Premio de Poesía Nova RNE-Fundación Montemadrid. No exterior deste sobre deberá constar o nome da obra e o pseudónimo.

No interior do mesmo sobre deberá ir outro sobre pechado coa plica, que é un sobre pechado, en cuxo exterior debe consignarse o nome da obra e o pseudónimo e no interior deben constar os datos persoais do autor: nome e apelidos, dirección e teléfono de contacto, fotocopia do DNI e unha breve nota biobibliográfica.

Só se admitirán os que fagan constar no cuño o seu envío antes das 24 horas do 31 de maio de 2022.

- En formato dixital (pdf), co título da obra e o pseudónimo, e sen ningún tipo de dato persoal, á seguinte dirección: concursopoesia.rnemontemadrid@rtve.es

A convocatoria estará aberta ata o día 31 de maio de 2022, inclusive.

Requisitos
Poderán participar escritores de nacionalidade española ou hispanoamericana que non teñan máis de 30 anos na data de peche da convocatoria.

Dotación
A obra premiada será editada e distribuída pola editorial Pre-Textos.
A persoa gañadora terá dereito a recibir 25 exemplares da súa obra.

https://www.rtve.es/television/20220328/xiv-premio-poesia-joven-rne-fundacion-montemadrid/2323000.shtml