Premios e concursos (13)

A Deputaciñon da Coruña convoca o premio Concepción Arenal anualidade 2017, co obxecto de premiar o compromiso e implicación dos centros educativos públicos da provincia, que presenten un proxecto educativo que promova a igualdade entre homes e mulleres, levando a cabo medidas para a erradicación da violencia e encamiñadas á consecución da igualdade real.
Poderán participar centros educativos públicos da provincia que impartan educación infantil, primaria, ou as dúas, educación especial e educación secundaria nas seguintes modalidades:
A) Proxectos educativos en educación infantil.
B) Proxectos educativos en educación primaria.
C) Proxectos educativos en educación secundaria.
Cada centro educativo só poderá participar cun único proxecto.

Premio: Convócase un premio en metálico de 5.000 € por cada modalidade.
O prazo para presentar proxectos estará aberto ata o 13 de novembro de 2017

Máis información no BOP da Coruña do 13 de outubro de 2017 e en
https://www.dicoruna.es/servizos-sociais/area-igualdade/premios/concepcion-arenal-proxectos-educativos-igualdade-xenero/

O Festival Carballo Interplay, na súa V edición, que terá lugar en Carballo do 5 ao 7 de abril de 2018, convoca o premio a proxectos de webserie en galego, que ten por obxectivo a incentivación e o fomento da creación e a difusión de contidos audiovisuais orixinais en lingua galega en internet.

Os proxectos presentados a este premio deben estar referidos á creación de contidos audiovisuais que han reunir as seguintes características básicas:
– Deben ser creacións audiovisuais propias e orixinais.
– Poden ser de imaxe real, animación, stop motion, técnica combinada, etc.
– As creacións audiovisuais deben estar pensadas para seren publicadas e difundidas a través de internet e mediante
capítulos, episodios ou partes (como mínimo tres).
– Non hai ningún tipo de restrición de temática, xénero, estilo, nin persoas destinatarias, sempre que non conteñan
ningún tipo de contido ofensivo contra ninguén.
– Deben ser gravadas orixinalmente en galego e esta debe ser a lingua do seu título e créditos.
O premio ten unha dotación económica de 1.500 € e deberá destinarse exclusivamente á produción de, polo menos, tres vídeos da webserie do proxecto premiado.

O prazo para presentar as obras estará aberto ata o 18 de febreiro de 2017
Máis información no BOP da Coruña do 5 de outubro e en www.carballointerplay.com

A 5.ª edición do Carballo Interplay terá lugar en Carballo (Galicia) do 5 ao 7 de abril de 2018.
Poderán presentarse a competición aquelas webseries producidas entre os anos 2016 e 2018 que teñan un mínimo de 3 capítulos emitidos no momento da inscrición.
Os episodios inscritos poden ser de calquera duración, temática, xénero, de imaxe real ou animación, nacionais ou internacionais.
A inscrición farase dende a web do festival www.carballointerplay.com cubrindo debidamente o formulario de inscrición
en liña.
A inscrición é gratuíta en todos os casos.
A data límite para a inscrición é o 18 de febreiro de 2018

De resultar seleccionada unha webserie, a organización contactará cos seus creadores ou creadoras para solicitar o envío dos capítulos en boa resolución a través da plataforma Wetransfer ou servizo similar, unha captura de vídeo dun minuto e outros materiais promocionais (fotogramas, cartel…).

O formato de proxección será .mov o .mp4 (codec H.264), resolución: 1920x1080 o 1280x720, taxa máxima de transferencia de bits: 20.000 kbps; audio ACC; subtítulos en galego ou castelán incrustados ou en .srt.
Os traballos que entren a concurso deberán estar subtitulados ao galego ou castelán no caso de non ser a versión orixinal en calquera destes dous idiomas.

Os premios outorgados serán os seguintes:
– Mellor webserie: 800 € e trofeo
– Mellor webserie internacional: 800 € e trofeo
– Mellor webserie en galego: 800 € e trofeo
– Premio do xurado novo: 400 € e trofeo
– Premio do público: 400 € e trofeo
– Premio AGAG ao mellor guión: 200 € e trofeo
– Premio CREA a mellor dirección: 200 € e trofeo
– Mellor actriz: trofeo
– Mellor actor: trofeo

Máis información no BOP da Coruña do 5 de outubro e en www.carballointerplay.com

O Concello de Paradela convoca o XXIII Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López. Podrán participar todos os autores que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, admitíndose una soa obra por categoría e autor.

Requisitos das obras.
Os relatos terán unha extensión máxima de vinte folios, sen mínimo. As obras de poesía terán unha extension maxima de 100 versos.
En ambos casos, mecanografiadas (ou a ordenador) e a dobre espazo.
Deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou en castelán, debendo estar rematadas con carácter previo á convocatoria.

Enviarase un único exemplar, sen sinatura e cun lema, ao seguinte enderezo:
CONCELLO DE PARADELA
Certame literario
(Modalidade Poesía/Narrativa)
Rúa Cabaleiros de Santiago 15
27611 Paradela. Lugo

En sobre aparte e pechado, constará o lema que distinga o traballo, e no interior o nome e apelidos do autor/a, DNI ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, declaración formal de que a obra é axustada ás normas contidas na base segunda. Abriranse soamente os sobres dos traballos premiados.
No caso de que as obras se remitan mediante correo electrónico, á conta concello.paradela@eidolocal.es, deberán enviarse no mesmo correo electrónico, dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro onde constará o lema que distinga o traballo, no que conterá, no seu interior, o nome e apelidos do autor/a, DNI ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, e declaración formal de que a obra é axustada ás normas contidas na base segunda.
Os arquivos PDF referenciaranse do seguinte xeito:
- Datos persoais ou plica, co título da obra.
- O título da obra.

Premios.
600 € para a obra que resulte seleccionada polo Xurado dentro do apartado de poesía
600 € para a obra que resulte seleccionada polo Xurado dentro do apartado de narrativa.
O xurado reservase a facultade de conceder dous accesits (carentes de dotación económica), en cada categoría, asemade poderá conceder ata tres mencións de honra como máximo (carentes de dotación económica) en cada categoría.

O prazo para presentar as obras estará aberto ata o 30 de novembro de 2017.

Máis información en www.paradela.es

A dotación deste premio é de 2.500 euros e o prazo de presentación das obras remata o 15 de novembro.
Máis información: http://www.fornelos.com/actualidade/bases_VIpremio_poesia.pdf

 

Premios de poesía, conto e novela en língua castelán, poderán concurrir escritores/as maiores de 18 anos. A data límite de entrega é o 31 de outubro.

máis información: whttp://www.once.es/new/sala-de-prensa/notas-de-prensa/en-marcha-la-nueva-edicion-de-los-premios-tiflos

O Concello de Dodro convoca a XXX Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón.

Poderán presentarse a este concurso os/as poetas de calquera nacionalidade, sempre e cando os traballos presentados estean escritos en lingua galega e se axusten aos parámetros normativos do xénero narrativo que se convoca.
Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos, non comprometidos con editorial algunha e non premiados nin presentados a outro concurso pendente de fallo no momento de enviar os orixinais a este certame, o cal se acreditará xuntando aos documentos unha declaración xurada, debendo ter unha extensión mínima de 500 versos e máxima de 800.
Os exemplares presentaranse, inescusablemente, por cuadriplicado, mecanografados, en papel tamaño DIN A-4, a dous espazos, soamente polo anverso, debidamente encadernados ao seguinte enderezo:

XXX Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón
Concello de Dodro
Tallós 32
15981 Dodro
A Coruña

Os traballos entregaranse sen identificar co nome do autor, e asinados cun pseudónimo e un lema. Nun sobre pechado detallarase o nome, apelidos, dni, declaración xurada da autoría e orixinalidade da obra, breve currículo, dirección e teléfono do autor. No exterior do sobre indicarase o título do traballo e o lema. Así mesmo, remitirase no mesmo sobre un pendrive ou cd con copia orixinal.

O prazo de presentación das obras estará aberto ata o día 9 de novembro de 2017.
A dotación do premio será de 2.300 euros.
O dito importe terá á súa vez o carácter de anticipo de dereitos de autor pola primeira edición da obra. O autor/autora recibirá gratuitamente 25 exemplares da mesma.

Máis información no BOP da Coruña do 20 de xullo de 2017 e en http://www.concellodedodro.org/

O xurado do concurso Lingua de namorar 2017 reuniuse o xoves 16 de marzo para elixir, de entre as 50 mensaxes máis votadas en cada unha das categorías, as mensaxes gañadoras desta edición, que son as seguintes:  

Mensaxes gañadoras da categoría A

1º premio: Eternidade, de Sara Caride Blanco (Cambados, Pontevedra)
"E da nosa efémera existencia, quedará, quizais, o doce sangue que aloumiñe os latidos doutros corpos."

2º premio: Escribindo poesía, de Inés Amado Rodríguez (Cuntis, Pontevedra)
"Decidiches escribir poesía comigo, empregando metáforas atopadas nos meu ollos, redactando versos sacados dos meus beizos, engadindo refráns arrincados das nosas vivencias... Desexaches que formase parte desta historia, sendo así o capítulo culminante da túa vida. Decidiches escribir poesía comigo, e nela me enclaustrei para non perderte xamais..."

3º premio: Foliada de mel, de Ana Barros Fernández (Marín, Pontevedra)
"Gustaríame bailar contigo un baile tan longo que o chan se cansase dos nosos pés."

Mensaxes gañadoras da categoría B

1º premio: Ti, produto de risco, de Diego Arranz Fernández (Ourense)
"Víase de lonxe que eras un produto de risco, pero nin a recesión me puido conter para mercar participacións da túa vida. Queimei a calculadora axustando as contas e botei man de todas as apps que achei para xestionar a miña economía. O meu asesor fiscal é optimista, pero ben sei que sigo en crise. Aínda te quero por riba das miñas posibilidades."

2º premio: De Rosalía a Benedetti, de Estefanía González López (Santa Comba, A Coruña)
"Ti lías a Rosalía, eu lía a Benedetti. Ti bebías Pepsi, eu bebía Estrela. Ti es un anxo e eu son o demo. Mais se algo sei de ti e de min é que a pesar de sermos tan diferentes complementámonos como a lúa e o sol, o coñac e o anís doce, e como a luz e as gotas do orballo para facer miles de arcos da vella."

3º premio: Contando, de Rubén Barreira Blanco (Verín, Ourense)
"Ámote, e gustaríame contar contigo. Un, dous, tres… ata o infinito."

O xurado do certame decidiu conceder unha mención de honra, pola súa frescura e denotación pola identidade e lingua propias, á mensaxe número 1 da categoría A, En galego, de Anabel López Blanco (Melide, A Coruña):

"Falo galego porque me sae da lingua".

O obxectivo principal de Lingua de namorar, organizado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, é dinamizar o uso da lingua galega entre a mocidade nas súas relacións persoais e nas novas tecnoloxías, nomeadamente en internet e na mensaxería instantánea.

A asociación Música e Cultura de Galicia convoca o XXII Certame Literario de Piñor na especialidade de narracións breves.

Premiaranse os tres mellores relatos, con 150 € para o primeiro clasificado, 125 € para o segundo e 100 € para o terceiro. Entregaráselle ademais a cada un deles un diploma acreditativo do seu galardón e un obsequio conmemorativo.

Un premio poderá ser declarado deserto cando o xurado así o determine e sempre por causa fundamentada.

Para recibiren os seus galardóns os gañadores deberán comparecer obrigatoriamente no acto de entrega de premios, perdendo ese dereito no caso contrario.

Os relatos, de temática libre, deberán ser orixinais, inéditos, en galego e non poderán estar xa premiados noutros certames. A súa extensión non excederá de 10 folios, por unha soa cara e con interliñado de duplo espazo. Ademais deberán presentarse mecanografados e encabezados por un lema ou pseudónimo.

Os traballos enviaranse por correo ordinario á sede social da Asociación Cultural Música e Cultura de Galicia (Rúa do Pito 1. 32930 San Lourenzo de Piñor. Ourense), indicando no sobre: PARA O XXII CERTAME LITERARIO DE PIÑOR. Xunto cos traballos, os participantes deberán enviar os seus datos nun sobre no que aparecerá pola súa parte externa, o lema ou pseudónimo, así como a categoría na que  participan. Dentro del, figurará o nome e apelidos do autor, idade, enderezo, correo electrónico e número de teléfono. Os traballos tamén poderán ser enviados mediante un correo electrónico a justocalvio@yahoo.es con dous arquivos Word, contendo o primeiro deles, denominado “relato”, a obra a concurso; e o segundo, denominado “plica”, os datos persoais que se esixen do autor.

O prazo de admisión estará aberto ata o venres, 12 de maio de 2017.

O fallo do xurado será inapelable e a entrega dos premios terá lugar o sábado, 20 de maio do 2017, pola tarde, na cidade de Ourense.

Os relatos premiados serán editados na web da asociación Música e Cultura de Galicia, www.musicabarbadas.com reservándose tamén os organizadores o dereito de publicalos en libros e outros medios de difusión. Os gañadores deberán enviar por correo electrónico os seus traballos á organización do certame, antes da entrega de premios. Destruiranse tódalas narracións presentadas ao certame, polo que non serán devoltas aos seus autores.

www.musicabarbadas.com

O Concello de Santiago de Compostela convoca o premio XOHANA TORRES de ensaios e creacións audiovisuais sobre a Memoria Histórica das Mulleres de Compostela, año 2017.

Os traballos que se presenten ao premio tratarán da participación social e política das mulleres e terán como obxectivo reconstruír a súa memoria histórica. Poderán ser ensaios literarios ou científicos ou pezas audiovisuais e sempre se referirán a mulleres compostelás.

Modalidades: ensaio ou creación audiovisual.

Modalidade ensaio:
a) Os participantes deberán presentar por duplicado un único traballo en soporte papel e dixital. En formato papel conterá un mínimo de 150 páxinas e un máximo de 300 páxinas, tamaño DIN A4, a dobre espazo, tamaño da fonte 12, con marxenes de 2,5 centímetros, a unha soa cara e numeradas. Cada unha das copias estará grafada ou encadernada por separado.
En formato dixital deberá presentarse en formato PDF cun tamaño máximo do arquivo de 100 MB presentándose en cadanseu DVD ou Pendrive
b) As obras, deberán presentarse coa seguinte estrutura: introdución, na que se exprese o tema e o obxectivo do ensaio; desenvolvemento do tema, coa exposición e a análise deste; conclusións, os/as autores/as expresarán as súas ideas sobre o tema; bibliografía, coas referencias ás fontes consultadas.
Modalidade creación audiovisual:
a) Os traballos audiovisuais deberán presentarse por duplicado e ter unha duración mínima de 15 minutos e aceptarase calquera tipo de expresión artística: flashmob, textos biográficos lidos ante a cámara, videoclips, fotografías, fotomontaxes, curtametraxes etc.. b) No caso dos traballos audiovisuais, presentaranse en formato DVD, no que se incluirá unha copia do vídeo e un link a unha plataforma de vídeos na cal poder ver a obra (Youtube ou Vimeo).

Premios:
Premiaranse dous traballos, un na modalidade de ensaio e outro na modalidade de creación audiovisual.
Cada un dos premios estará dotado con 2.500 €

Prazo: ata o 31 de decembro de 2017

Máis información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/03/14/2017_0000001882.pdf