Outras (46)

O programa Santander X Explorer 2024 ten aberto ata o día 12 de decembro, o prazo de presentación de candidaturas para o seu programa formativo dirixido a estudantes universitarios que queiran emprender.
 
Este programa de pre-incubación, ten como obxectivo a promoción do talento e o espírito emprendedor, e consiste nunha formación gratuíta, financiada por Santander Universidades, de 12 semanas de duración, que terá lugar entre o 29 de xaneiro e o 28 de abril. 
 
Dita formación será semi-presencial ou online, segundo o centro, e vai dirixida a estudantes universitarios de Alemaña, Arxentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México, Perú, Portugal, Reino Unido e Uruguai e os participantes poden inscribirse de xeito individual ou por equipos.
 
Os estudantes que se sumen a esta edición terán a oportunidade de formarse e adquirir as habilidades emprendedoras e comunicativas que axudarán á súa empregabilidade, así como os coñecementos necesarios para construír e validar unha idea de negocio que contribúa a lograr os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable para o ano 2030. 
 
Ademais, os participantes accederán a unha comunidade global de mozos innovadores en constante crecemento.
 
Unha vez finalizado o proceso de formación, os proxectos que completen as actividades do programa recibirán un certificado de participación. Así mesmo, os proxectos que resulten gañadores recibirán un premio como recoñecemento.
 
Máis información e inscricións:
 
 

A Deputación da Coruña convoca subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para a realización de investimentos culturais durante o ano 2024

Beneficiarias: entidades privadas sen fins de lucro, que dinamizan o campo da cultura popular e tradicional (corais, bandas de música, grupos de baile e/ou música tradicional), así como formacións musicais de grande formato (orquestras sinfónicas e de cámara). No caso das formacións musicais de grande formato, estas deben ter máis de 30 integrantes e actividade continuada nos cinco anos anteriores ao da solicitude da subvención.

Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 15 de novembro de 2023 as 08:00 horas ata o día 15 de decembro de 2023 as 14:00 horas

Máis información no BOP da Coruña do 10 de novembro de 2023

A Deputación da Coruña convoca subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de investimentos culturais durante o ano 2024.

Beneficiarias:
- Entidades culturais sen ánimo de lucro que desenvolven a súa actividade ordinaria no ámbito local ou comarcal dentro da provincia da Coruña.
- Entidades culturais sen ánimo de lucro que desenvolven a súa actividade ordinaria no ámbito supra-provincial.
- Entidades de natureza veciñal: asociacións de veciñas e veciños, asociacións xuvenís, de amas de casa, da terceira idade, asociacións de mulleres rurais.
- Entidades de natureza socioeducativa: ANPAS de centros educativos do ensino público, asociacións pedagóxicas, etc.
- Entidades de natureza social e/ou asistencial: entidades que realizan o seu labor de xeito prioritario no campo dos servizos sociais, o medio ambiente, a igualdade, a memoria histórica, a sensibilización e traballo en valores cívicos e o desenvolvemento territorial e socioeconómico.

Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 15 de novembro de 2023 as 08:00 horas ata o día 15 de decembro de 2023 as 14:00 horas

Máis información no BOP da Coruña do 10 de novembro de 2023

A Xunta de Galicia convoca bolsas e axudas para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de especialidades ou módulos formativos do Repertorio nacional de certificados de profesionalidade, ou de especialidades formativas do Catálogo de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal.

As accións formativas con dereito a bolsa son as que se inicien no período comprendido entre o 1 de novembro de 2023, día da entrada en vigor desta orde, e o 30 de novembro de 2024.
Prazo: A persoa traballadora desempregada deberá presentar a súa solicitude no prazo dun mes desde a súa incorporación á acción formativa.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR301V
Máis información no DOG do 27 de outubro de 2023 e en https://empregoeigualdade.xunta.gal/formacion/formacion-emprego/bolsas

Lánzase a cuarta edición das bolsas CAPAZ de Atresmedia xunto a Fundación Universia para persoas con discapacidade financiadas ao 80%. Descobre todos os cursos de AtresFormacion da contorna audiovisual e especialízate!

Atresmedia e Fundación Universia lanzan a cuarta convocatoria de bolsas formativas para persoas con discapacidade (Bolsas CAPAZ) en cursos do catálogo de Atresmedia Formación. Se es maior de 18 anos, residente en España, tes certificado de discapacidade igual ou superior ao 33% e es estudante ou tes unha Formación Profesional ou Grao Universitario relacionado con Xornalismo, Comunicación Audiovisual, Marketing, Publicidade e Relacións Públicas, Audiovisuais ou similares… Podes solicitar unha das 30 bolsas financiadas ao 80% en cursos Atresmedia Formación!

O prazo de inscrición estará aberto ata o 31 de maio de 2024.

Máis información
https://app.becas-santander.com/ 
Bases 

O "Instituto de la Juventud", INJUVE, convoca axudas para a realización de actividades financiadas pola Comisión Europea na liña de Deporte do Programa «Erasmus+» durante 2023

Requisitos:
- Os solicitantes deberán rexistrarse previamente segundo o procedemento establecido na Guía do Programa.
- Os solicitantes deben presentar a súa solicitude electrónica utilizando unicamente os formularios específicos para cada acción e dispoñible no sitio web da Axencia Nacional (http://www.injuve.es/erasmusplus//)

Obxecto, prioridades, condicións e finalidade da concesión:
- centrarse no deporte de base, @teniendo en cuenta o importante papel que desempeña o deporte na promoción da actividade física e un estilo de vida saudable, as relacións interpersoais, a inclusión social e a igualdade;
- desenvolver a dimensión europea no deporte e a cooperación internacional no ámbito da mobilidade educativa no deporte;
- desenvolver a capacidade das organizacións de base;
- mellorar os coñecementos e as competencias técnicas do persoal deportivo;
- promover os valores comúns europeos por medio do deporte, a gobernanza e a integridade no deporte, o desenvolvemento sostible e a educación, a formación e as capacidades no deporte e a través de leste;
- promover unha cidadanía activa e un estilo de vida respectuosos co medio ambiente;
- crear redes europeas de adestradores e persoal deportivo.

Prazo de presentación de solicitudes:
- Ata o 23 de febreiro de 2023 ás 12.00.00 (mediodía, hora de Bruxelas) para proxectos que empecen entre o 1 de xuño e o 31 de decembro de 2023;
- Ata o 4 de outubro de 2023 ás 12.00.00 (mediodía, hora de Bruxelas) para proxectos que empecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2024.

http://www.injuve.es/erasmusplus 

 
A Conselllería de Economía, Industria e Innovación pon en marcha unha nova edición do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas de Galicia a través dos bonos Activa comercio.
Cada bono terá a consideración de bono desconto por un valor de ata 30 € para as compras realizadas nos comercios adheridos. Poderase usar cada bono ata o seu esgotamento ou, de ser o caso, ata o esgotamento do crédito dispoñible no programa.
 
O importe do bono irase reducindo en función do valor da compra realizada de acordo cos seguintes criterios:
-Desconto de 5 € en compras iguais ou superiores a 20 € e inferiores a 30 €.
-Desconto de 10 € en compras iguais ou superiores a 30 € e inferiores a 50 €.
-Desconto de 15 € en compras iguais ou superiores a 50 €.
 
Os bonos estarán dispoñibles para a súa descarga polas persoas usuarias desde o 9 de outubro ata o 31 de decembro de 2023
 
Requisitos:
Poderán ser beneficiarias das axudas as persoas físicas maiores de idade e residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
Para a solicitude e a obtención dos bonos, cada persoa usuaria deberá darse de alta na web. Opcionalmente, os bonos poderanse solicitar presencialmente na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e nas xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Industria e Innovación. :
 
 

A Xunta de Galicia convoca subvencións para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio nas entidades sen ánimo de lucro.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR352B para asociacións sen ánimo de lucro
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de outubro de 2023.
Máis información no DOG do 28 de setembro de 2023 e en https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions
https://xatemprego.gal 

A Xunta de Galicia convoca subvencións para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido e bicicletas de man híbridas ou eléctricas para cadeiras de rodas.

Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas maiores de idade empadroadas nun municipio de Galicia.
No caso de axudas para a adquisición de bicicletas de man, a persoa solicitante deberá xustificar un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

Contía das axudas:
- Axuda por bicicleta de pedais nova con pedaleo asistido: 500 euros; non obstante, no caso de persoas beneficiarias integrantes dunha familia numerosa, o dito importe será de 600 euros, e de 700 euros no caso de que a familia numerosa sexa de categoría especial.
- Axuda por bicicletas de man híbridas ou eléctricas: 700 euros.

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará ás 10.00 horas do día 1 de xuño de 2023 e finalizará o 15 de novembro de 2024 ou cando se esgoten os fondos.

A tramitación da solicitude de axuda (código de procedemento IF319B) realizarase a través dalgunha das entidades colaboradoras adheridas que figuren na listaxe que se publique na páxina web da Dirección Xeral de Mobilidade, https://ebici.xunta.gal

Máis información no DOG do 5 de maio de 2023 e en https://ebici.xunta.gal

Xornada de capacitación 'Oportunidades para ambientalizar as escolas a través da integración de contidos relacionados coa Rede Natura 2000 Mariña
 
A QUEN VAI DIRIXIDO: Para público en xeral
 
CANDO: 12/04/2023
 
INSCRICIÓNS: Formulario de inscrición.
 
HORARIO: De 16 a 20 h.
 
NÚMERO DE PRAZAS:Limitadas.
 
 
CONTACTO:
CEIDA
Castelo de Santa Cruz, s/n
15179 Liáns - Oleiros - A Coruña  
Tel: 981 630 618