Outras (39)

A Deputación da Coruña convoca a liña de axudas PEL RELEVO_Creación de emprego para a xuventude.

Estas axudas van dirixidas a aquelas empresas e empregadoras que realicen contratacións indefinidas de persoas mozas da provincia da Coruña inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, e empadroadas en concellos con poboación igual ou inferior a 5.000 habitantes ou de 5.001 a 10.000 habitantes con saldo demográfico negativo.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata ás 14.00 horas do 31 de decembro de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 21 de xaneiro de 2021

Ábrese unha nova convocatoria anual de Residencias Paraíso, o programa de residencias artísticas para a danza e as artes vivas impulsado polo Colectivo RPM, como entidade independente adicada ao impulso da danza e a creación contemporánea en Galicia, e o apoio da Xunta de Galicia a través da Axencia Galega das Industrias Culturais

Residencias Paraíso pretende fomentar a aparición de novos proxectos de investigación e creación arredor das novas linguaxes contemporáneas.

O programa de Residencias Paraíso está diseminado polo territorio durante un período de cinco meses no que cada artista traballa de maneira independente, polo que a cita anual do Encontro Paraíso supón a única coincidencia do grupo de artistas residentes de cada ano.

Unha das novidades deste quinto ano do programa é que o encontro anual de Residencias Paraíso sucede na Illa de San Simón os días 24 e 25 de setembro de 2021.

Temporalidade
- As residencias ocorrerán entre maio e setembro.
- A duración de cada residencia será de entre dúas e tres semanas.
- No formulario de inscrición os/as artistas indicarán as datas idóneas para que Colectivo RPM poida atopar o encaixe entre a dispoñibilidade de artista e espazo.

Dotación económica
- Cada proxecto en residencia contará cunha dotación económica de entre 1.500 e 3.000 € en función das características de cada proxecto seleccionado (persoas involucradas, duración da residencia, etc...)
- O aloxamento, desprazamento e manutención corre a cargo das persoas residentes.
- Realizarase un pago do 50% ao inicio do período de residencia e un segundo pago do 50% restante tralo encontro anual

A convocatoria está aberta ata o 15 de marzo de 2021.
A selección farase pública na web do Colectivo RPM a principios de abril de 2021 trala confirmación cos/as artistas seleccionados/as.

Máis información e solicitudes: https://www.colectivorpm.gal/residenciasparaiso

A Consellería de Emprego e Igualdade fai unha convocatoria pública de axudas para o mantemento do emprego e da actividade económica das persoas traballadoras autónomas, das microempresas ou pemes de Galicia afectadas pola COVID-19 a través de dous programas:

Programa I de apoio ao sector da hostalaría (TR500C).
Programa II de apoio a outras actividades pechadas (TR500D).

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 23 de marzo de 2021.
Para maior información pódese chamar ao teléfono 900 81 56 00 ou na web www.oficinadoautonomo.gal
DOG do 23 de febreiro de 2021

A Consellería de Emprego e Igualdade convoca un plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da COVID-19, a través de dous programas:

Programa I de apoio ás persoas traballadoras autónomas (TR500A).
Programa II de apoio a microempresas para o mantemento do emprego e da actividade económica (TR500B).

As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es cos procedementos TR500A e TR500B
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 18 de marzo de 2021.
Máis información no DOG do 18 de febreiro de 2021

A Deputación da Coruña convoca subvencións a asociación sen ánimo de lucro para os seguintes proxectos:

- Proxectos de axuda ao desenvolvemento (cooperación internacional, axuda humanitaria, sensibilización, educación para o desenvolvemento...) que se realicen en 2021.
- Proxectos de conservación, promoción e/ou defensa dos recursos naturais e do medio ambiente, creadas con unha antigüedade mínima de dous anos.
- Proxectos de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia, relacionadas coa recollida, atención e coidado de animais de compañía pertencentes ás especies canina e felina.

Prazo: 22 de marzo de 2021

Máis información no BOP da Coruña do 18 de febreiro de 2021

A Secretaría Xeral para o Deporte convoca subvencións a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas.

Requisitos: clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia, inscritos, en todos os casos, no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de marzo de 2021.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR945C
Máis información no DOG do 17 de febreiro de 2021 e en  http://deporte.xunta.es

A Rede Cultural da Deputación da Coruña está dirixida aos artistas que queran ser contratados e a Concellos que queran contratar espectáculos.

O obxecto da Rede Cultural é contribuír á difusión e á promoción da música, do folclore, do teatro, da danza, do cine e das demais manifestacións artísticas na provincia, por medio do coñecemento das actividades que se están a producir neste ámbito e do seu achegamento aos concellos.

Convócanse os seguintes programas de difusión cultural:

Escena ao vivo! Programación de espectáculos profesionais de teatro, monicreques, danza e música para concellos.
Visións. Programación de cinema e contidos audiovisuais para concellos.
Alicerce. Programación de música, danza e teatro para grupos non profesionais.
Lingua a escena! Programa de espectáculos profesionais de música, teatro, danza, narración oral e monicreques con contidos específicos orientados á dinamización social da lingua galega, para concellos.

Prazos:
Os artistas poderán facer a inscrición de espectáculos ata o 26 de febreiro de 2021, as 14:00 h
Os concellos e asociacións poderán solicitar actuacións dende o 5 ata o 20 de abril de 2021, as 14:00 h.

Máis información en https://www.dacoruna.gal/cultura/rede-cultural/
Publicado no BOP da Coruña do 11 de febreiro de 2021

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, realizadas entre o 1 de decembro de 2020 e o 30 de novembro de 2021.

Accións subvencionables:
a) Escolas de pais e nais e/ou formación para as familias en temas de igualdade, de educación afectivo-sexual (aspectos fisiolóxicos e afectivo-emocionais) e sobre violencia de xénero.
b) Elaboración de materiais informativos para nais e pais que lles axuden a detectar a violencia de xénero da que poden ser vítimas ou agresores as súas fillas ou fillos adolescentes.
c) Realización de accións de formación, sensibilización e difusión, contra a cosificación do corpo das mulleres e contra a hipersexualización das nenas.
d) Formación para pais e nais e/ou para mozas e mozos sobre o uso adecuado e crítico da internet e as novas tecnoloxías, especialmente na protección da privacidade e sobre os ciberdelitos (stalking, sexting, grooming, etc.).
e) Accións de formación coas familias e/ou alumnado sobre novas masculinidades para romper cos micromachismos e cos comportamentos machistas adquiridos polos estereotipos.
f) Outras accións de formación e información para nais e pais que sensibilicen as familias sobre os estereotipos persistentes na sociedade e tamén no eido educativo e sobre pautas para previr a violencia de xénero, ou para detectala e que se dean a coñecer entre as familias os protocolos existentes nos casos de agresións ou violencia contra as mozas.

As solicitudes deben tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento SI449B
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 11 de marzo de 2021.
Máis información no DOG do 11 de febreiro de 2021 e en http://igualdade.xunta.gal

A Consellería de Emprego e Igualdade fai unha convocatoria de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral.

Quen pode solicitar a subvención?
a) As entidades locais que, teñan unha media de paro rexistrado no ano 2021 superior a 350 persoas.
b) As confederacións e asociacións empresariais e sindicais de Galicia, e as fundacións delas dependentes con experiencia na realización de accións de orientación laboral.
c) As entidades sen ánimo de lucro especializadas en atención a persoas con discapacidade, así como aquelas entidades que teñan por obxecto a atención a un colectivo específico de persoas en determinadas situacións de exclusión social (por razóns étnicas, adiccións, ex reclusos, etc) que realicen accións de orientación laboral .
d) As entidades sen ánimo de lucro non incluídas no punto anterior, que teñan entre as súas finalidades a atención a colectivos de persoas en risco ou situación de vulnerabilidade ou exclusión social que realicen accións de orientación laboral

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR331A
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 10 de marzo de 2021
Máis información no DOG do 10 de febreiro de 2021

A Consellería de Emprego e Igualdade convoca axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego

Os obradoiros duais de emprego configúranse como programa mixto de emprego e formación que ten por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas de 18 ou máis anos de idade, mediante a realización de obras ou prestación de servizos de interese xeral e social que posibiliten ao alumnado participante a realización dun traballo efectivo que, xunto coa formación profesional para o emprego recibida, relacionada directamente co devandito traballo, procure a súa cualificación profesional e favoreza a súa posterior inserción laboral no mercado de traballo.

Persoas beneficiarias participantes:  persoas desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, maiores de 18 anos.

Beneficiarias da subvención, entidades promotoras:  concellos, mancomunidades de concellos ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a un concello, cuxa titularidade corresponda integramente a este, así como entidades sen ánimo de lucro do sector forestal constituídas e rexistradas como asociacións.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 3 de marzo de 2021.
As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento TR353A
Máis información no DOG do 3 de febreiro de 2021