Mobilidade (147)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

BPP University e o Decano da Escola de Negocios
3.- DESTINATARIOS
Aplicar a un curso de Pregrado na Escola de Negocios de BPP
University
Debe ser capaz de demostrar a súa excelencia académica
O modo de aplicación é por vía electrónica. Para solicitar a
bolsa debe descargar o formulario de solicitude, indicando o programa
que está a solicitar e presentalo xunto cun resumo de 500
palabras detallando por que vostede debe ser considerado para a bolsa,
o que demostra o seu compromiso coa carreira elixida, xunto co seu
expediente académico á data.
4.- DATA LÍMITE
01/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
BPP University e o Decano da Escola de Negocios, ofrecen as bolsas á
excelencia académica para estudantes internacionais de Pregrado nas
seguintes áreas de estudo:
Xestión de Empresas
 Xestión de Empresas e Facenda
Contabilidade Profesional
Banca e Finanzas
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade SUNY Korea
3.- DESTINATARIOS
Estudantes internacionais
4.- DATA LÍMITE
14/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Nesta Universidade os estudantes teñen a oportunidade de obter
títulos da Universidade de Stony Brook, mentres estudan nun novo
campus a só unha hora de Seúl.
A bolsa cobre os gastos de matrícula así como ofrece unha dotación para
cubrir os custos de aloxamento e dietas.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Oslo
3.- DESTINATARIOS
? Completar un Doutoramento dentro dos estudos do sur de Asia ou
unha disciplina relevante dentro das humanidades ou as ciencias
sociais. Os solicitantes con antecedentes en estudos relixiosos, a
historia, a antropoloxía social ou de estudos de idiomas do sur de Asia
son especialmente benvidos.
O coñecemento profundo da investigación e a experiencia dun dos
países do sur de Asia.
? Coñecemento do idioma do sur de Asia relevante para o proxecto de investigación
proposto.
4.- DATA LÍMITE
11/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Unha bolsa de investigación Postdoctoral está dispoñible para o programa
de Estudos de Asia no Departamento de Estudos de Cultura e Linguas
Orientais (IKOS), na Universidade de Oslo. IKOS busca recrutar un
académico coas cualificacións de investigación sobre a relixión e/ou
a política no sur de Asia e cun proxecto de investigación
relevante para a colaboración do departamento.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Wellcome Trust/DBT
3.- DESTINATARIOS
? Os candidatos de todas as nacionalidades e orixes son elegibles
para aplicar se se están levando a cabo ou ten intención de dedicarse
á investigación nunha institución na India.
? Non hai límite de idade para solicitar as bolsas. Con todo, os
solicitantes non deben utilizar este esquema de propoñer un plan de arranxo
despois da xubilación.
? Os solicitantes normalmente espérase que estea a funcionar un
laboratorio independente durante polo menos 10 anos e ter un rexistro
científico excepcional.
4.- DATA LÍMITE
02/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Wellcome Trust / DBT a India Alliance comprácese en ofrecer bolsas
Margdarshi. Os candidatos de todas as nacionalidades e orixes son
elegibles para aplicar se se están levando a cabo ou ten intención de dedicarse
á investigación biomédica nunha institución en India. A
bolsa é por cinco anos, e proporciona.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
A Escola Politécnica Federal de Lausanne convoca as Bolsas de excelencia.
Requisitos: A estas becas poden presentarse todos aqueles que posúan un título de licenciatura ou grao.

A Escuela Politécnica Federal de Lausanne, ofrece un número limitado de becas para estudar Másters a estudantes internacionais sobresaintes.

A dotación destas becas é dun paquete financiero de 16.000 CHF por aNo académico (polo tanto, un máximo de CHF 32.000 para unha maestría de dous anos).
 

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Leeds
3.- DESTINATARIOS
? Para ser seleccionado para esta bolsa, os estudantes deben
demostrar o logro académico excepcional yexperiencia na área
industrial.
? Calquera solicitante internacional que teña unha oferta de estudos,
en calquera dos cursos de Máster de Posgrao
(excepto o curso de Tecnoloxía do
Formigón Avanzado) dentro da Escola de Enxeñería Civil
4.- DATA LÍMITE
30/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Leeds convida a estudantes internacionais con excelente
mérito académico, a participar no programa de bolsas Head of
School Excellence Scholarship, para estudos de Mestría nos cursos
ofrecidos pola Escola de Enxeñería Civil.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Imperial College London
3.- DESTINATARIOS
O programa está aberto a todos os estudantes que fixeron
unha solicitude á Facultade de Medicina, antes da data límite de solicitude
para a admisión para estudar por un curso de tempo completo
ou un programa de Mestría a tempo parcial no Imperial College de Londres,
a partir de outubro de 2016.
Acéptanse solicitudes de candidatos talentosos do Imperial College
de Londres, o Reino Unido e en todo o mundo. Non hai restricións
sobre a nacionalidade.
4.- DATA LÍMITE
26/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Facultade de Medicina do Imperial College de Londres está
a convidar ás solicitudes Dean?s Masters Scholarships, para
estudantes destacados que desexan realizar os cursos de Posgrao nas
diferentes áreas de Medicamento.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Cardiff
3.- DESTINATARIOS
Esta bolsa está aberta a estudantes de calquera nacionalidade.
4.- DATA LÍMITE
01/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Cardiff, e a Escola de Psicoloxía, convidan a estudantes
de calquera nacionalidade, a participar no programa de Doutoramento
en investigación do Soño e a Memoria. Os posibles
proxectos inclúen investigacións sobre formas de manipular o soño
(chamado "enxeñería do soño ') co fin de mellorar todas estas funcións.
A enxeñería do soño inclúe a manipulación das
oscilacións a (/ tDCS TAC) estimulación auditiva e eléctrica e a
manipulación da repetición de memoria (reactivación da memoria
específica) no soño.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Kent
3.- DESTINATARIOS
?
Os solicitantes deben recibir unha oferta para estudar na
Facultade de Ciencias Sociais, antes data límite para postular á
bolsa ou estar inscritos para estudos de doutoramento a tempo completo,
na Universidade de Kent para o
ano académico seguinte (2016 a 17).
? Os solicitantes deben ter un título ou equivalente de Mestría
con mérito  académico ou  nivel de distinción, nun tema
relevante á área.
? O programa de bolsas está aberto aos solicitantes de investigación
de Posgrao (Doutoramento) na Facultade de Ciencias
Sociais unicamente.
4.- DATA LÍMITE
22/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Unha xenerosa doazón foi recibida pola Universidade de Kent en memoria
de Doura Harvey. O obxectivo da doazón, é para axudar
cunha bolsa a estudantes de investigación (PhD) en Ciencias
Sociais. A bolsa cubrirá os gastos de matrícula, e
é renovable por un máximo de tres anos, suxeito
a rendemento académico satisfactorio do beneficiario.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Stirling
3.- DESTINATARIOS
? Esta bolsa outorgarase en función dos méritos académicos e a
calidade da declaración persoal.
? Os solicitantes poden ser de calquera nacionalidade e deben ter
unha oferta (condicional ou incondicional) para estudos de tempo
completo en Mestría Análise de Investimento para a entrada académica
en setembro de 2016.
4.- DATA LÍMITE
27/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Escola de Negocios da Universidade de Stirling, convida o programa
de financiamento de bolsas Karen Napier Scholarship, para estudos de Mestría
en Análise de Investimento Financeiro.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO