Mobilidade (138)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Wellcome Trust/DBT
3.- DESTINATARIOS
? Os candidatos de todas as nacionalidades e orixes son elegibles
para aplicar se se están levando a cabo ou ten intención de dedicarse
á investigación nunha institución na India.
? Non hai límite de idade para solicitar as bolsas. Con todo, os
solicitantes non deben utilizar este esquema de propoñer un plan de arranxo
despois da xubilación.
? Os solicitantes normalmente espérase que estea a funcionar un
laboratorio independente durante polo menos 10 anos e ter un rexistro
científico excepcional.
4.- DATA LÍMITE
02/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Wellcome Trust / DBT a India Alliance comprácese en ofrecer bolsas
Margdarshi. Os candidatos de todas as nacionalidades e orixes son
elegibles para aplicar se se están levando a cabo ou ten intención de dedicarse
á investigación biomédica nunha institución en India. A
bolsa é por cinco anos, e proporciona.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
A Escola Politécnica Federal de Lausanne convoca as Bolsas de excelencia.
Requisitos: A estas becas poden presentarse todos aqueles que posúan un título de licenciatura ou grao.

A Escuela Politécnica Federal de Lausanne, ofrece un número limitado de becas para estudar Másters a estudantes internacionais sobresaintes.

A dotación destas becas é dun paquete financiero de 16.000 CHF por aNo académico (polo tanto, un máximo de CHF 32.000 para unha maestría de dous anos).
 

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Leeds
3.- DESTINATARIOS
? Para ser seleccionado para esta bolsa, os estudantes deben
demostrar o logro académico excepcional yexperiencia na área
industrial.
? Calquera solicitante internacional que teña unha oferta de estudos,
en calquera dos cursos de Máster de Posgrao
(excepto o curso de Tecnoloxía do
Formigón Avanzado) dentro da Escola de Enxeñería Civil
4.- DATA LÍMITE
30/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Leeds convida a estudantes internacionais con excelente
mérito académico, a participar no programa de bolsas Head of
School Excellence Scholarship, para estudos de Mestría nos cursos
ofrecidos pola Escola de Enxeñería Civil.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Imperial College London
3.- DESTINATARIOS
O programa está aberto a todos os estudantes que fixeron
unha solicitude á Facultade de Medicina, antes da data límite de solicitude
para a admisión para estudar por un curso de tempo completo
ou un programa de Mestría a tempo parcial no Imperial College de Londres,
a partir de outubro de 2016.
Acéptanse solicitudes de candidatos talentosos do Imperial College
de Londres, o Reino Unido e en todo o mundo. Non hai restricións
sobre a nacionalidade.
4.- DATA LÍMITE
26/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Facultade de Medicina do Imperial College de Londres está
a convidar ás solicitudes Dean?s Masters Scholarships, para
estudantes destacados que desexan realizar os cursos de Posgrao nas
diferentes áreas de Medicamento.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Cardiff
3.- DESTINATARIOS
Esta bolsa está aberta a estudantes de calquera nacionalidade.
4.- DATA LÍMITE
01/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Cardiff, e a Escola de Psicoloxía, convidan a estudantes
de calquera nacionalidade, a participar no programa de Doutoramento
en investigación do Soño e a Memoria. Os posibles
proxectos inclúen investigacións sobre formas de manipular o soño
(chamado "enxeñería do soño ') co fin de mellorar todas estas funcións.
A enxeñería do soño inclúe a manipulación das
oscilacións a (/ tDCS TAC) estimulación auditiva e eléctrica e a
manipulación da repetición de memoria (reactivación da memoria
específica) no soño.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Kent
3.- DESTINATARIOS
?
Os solicitantes deben recibir unha oferta para estudar na
Facultade de Ciencias Sociais, antes data límite para postular á
bolsa ou estar inscritos para estudos de doutoramento a tempo completo,
na Universidade de Kent para o
ano académico seguinte (2016 a 17).
? Os solicitantes deben ter un título ou equivalente de Mestría
con mérito  académico ou  nivel de distinción, nun tema
relevante á área.
? O programa de bolsas está aberto aos solicitantes de investigación
de Posgrao (Doutoramento) na Facultade de Ciencias
Sociais unicamente.
4.- DATA LÍMITE
22/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Unha xenerosa doazón foi recibida pola Universidade de Kent en memoria
de Doura Harvey. O obxectivo da doazón, é para axudar
cunha bolsa a estudantes de investigación (PhD) en Ciencias
Sociais. A bolsa cubrirá os gastos de matrícula, e
é renovable por un máximo de tres anos, suxeito
a rendemento académico satisfactorio do beneficiario.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Stirling
3.- DESTINATARIOS
? Esta bolsa outorgarase en función dos méritos académicos e a
calidade da declaración persoal.
? Os solicitantes poden ser de calquera nacionalidade e deben ter
unha oferta (condicional ou incondicional) para estudos de tempo
completo en Mestría Análise de Investimento para a entrada académica
en setembro de 2016.
4.- DATA LÍMITE
27/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Escola de Negocios da Universidade de Stirling, convida o programa
de financiamento de bolsas Karen Napier Scholarship, para estudos de Mestría
en Análise de Investimento Financeiro.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Curtin University
3.- DESTINATARIOS
Para estudantes internacionais, con excelente mérito académico.
Recibir unha oferta de estudos, para o curso de MBA (Global) no
semestre 2, 2016.
Ter un título de licenciatura, con honras da clase ou excelente
rendemento académico (CWA mínimo de 70).
Non ser beneficiario de ningunha outra bolsa financiada pola Universidade
Curtin.
Non estar en posesión de calquera outro patrocinio.
4.- DATA LÍMITE
20/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O programa de Bolsa (Global) MBA, foi desenvolvido pola Universidade
de Curtin para alentar e apoiar aos estudantes con talento académico
para iniciar o MBA (Global) na Universidade de Curtin.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Academia Hector Fellow
3.- DESTINATARIOS
? Ter unha idea de investigación de desenvolvemento propio dunha cuestión
científica relevante.
? Máster (ou equivalente) cun rendemento excelente
? Moi bo coñecemento de Inglés
? Disposición para desprazarse á localización da universidade
partner da Academia Hector Fellow
4.- DATA LÍMITE
30/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Academia Hector Fellow convocou a axuda para facer estudos de doutoramento
a estudantes internacionais en toda Alemaña e promover
principios de autonomía dos mozos científicos destacados. A bolsa
ofrecida será para realizar un proxecto de doutoramento de como máximo tres
anos.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

UWE Bristol
3.- DESTINATARIOS
? Alcanzar o equivalente dun primeiro ou 2: 1 de equivalente
a un título de grao do Reino Unido.
? Ser un novo estudante internacional, sen estudo previo no Reino
Unido.
? Estar clasificado como o estranxeiro con fins honorarios.
? Proporcionar as transcricións oficiais no momento da
solicitude.
? Non ser un estudante patrocinado ou na recepción doutra bolsa.
? Os candidatos ao aceptar a bolsa terán que demostrar
que cumpren os criterios UKVI en termos de sercapaz de cubrir
os custos de vida.
4.- DATA LÍMITE
30/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
UWE Bristol está a convidar ás solicitudes de bolsas de Mestría,
para candidatos internacionais en Xestión deRecursos Humanos. A bolsa
cobre nun 100% os custos do programa. Co fin de solicitar algunha
bolsa, vostede debe recibir unha oferta para estudar na
UWE Bristol.Lembre aplicar para o curso temperán
para asegurarse de que a súa solicitude de bolsa pode ser considerada.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO