Mobilidade (136)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Escola Europea de Negocios de Londres
3.- DESTINATARIOS
? Esta bolsa está dispoñible para todos os estudantes de calquera
nacionalidade.
? A bolsa outorgarase a través dunha competencia.
? Para participar no concurso para a 2016/17 EBSL, debe responder
as preguntas de ensaio que figuran na páxina da Universidade.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Escola Europea de Negocios de Londres estableceu un programa de bolsas
para estudantes internacionais interesados en estudos de pregrado,
nas áreas de Estudos Comerciais Internacionais, Estudos
de Negocios Internacionais de China e Xestión de Eventos Internacionais.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Facultade de Dereito da Universidade de Birmingham
3.- DESTINATARIOS
? Para estudantes estranxeiros, con status honorario para custos de matrícula
? As bolsas están dispoñibles unicamente para os estudantes que
comezan o seu programa en setembro de 2016 e a data non poderá ser
diferida.
4.- DATA LÍMITE
24/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Facultade de Dereito da Universidade de Birmingham, convida a todos
os estudantes internacionais a participar no programa de bolsas para
Pregrado nas distintas áreas da facultade, tales como: Dereito,
Dereito Internacional e Globalización, Dereito en Negocios e Empresas
Modernas, Dereito e Criminología, Dereito e Leis Francesas, Dereito e
Leis Alemás
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

para master en ámbitos relacionados coa paz e a

prevención e resolución de conflitos (EE.UU, Xapón, Inglaterra,
Australia, Suecia)
2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Rotary
3.- DESTINATARIOS
Dominio de Inglés, compromiso coa paz demostrado a través dos
logros profesionais e académicos e o servizo persoal ou da
comunidade, liderado, tres anos de experiencia relacionada co traballo
ou voluntario de tempo completo e título de licenciatura
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A bolsa inclúe: Matrícula, aloxamento e comida, transporte de ida e
volta, todos os gastos de prácticas e campo de estudo
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Trobe
University 3.- DESTINATARIOS
? O candidato debe ser un cidadán dun país que non sexa Australia ou
Nova Zelandia.
? Debe aplicar para comezar por primeira vez unha licenciatura ou programa
de cursos de posgrao.
? O candidato debe ter unha media de 85% ou equivalente de grao
académico requirido pola Universidade.
? O aspirante debe superar os requirimentos esixidos pola
Universidade en canto ao coñecemento do idioma inglés.
4.- DATA LÍMITE
06/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Trobe University está a ofrecer as bolsas de excelencia académica
para estudantes internacionais (AES), para diferentes programas de estudos
en Pregrado e Posgrao. A mesma é para alumnos de alto
rendemento e excelente media.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Kent
3.- DESTINATARIOS
? Estudantes Internacionais
? O solicitante debe recibir unha oferta (condicional ou
incondicional) aínda curso de pregrado.
? As bolsas outórganse en base á información proporcionada no
formulario de UCAS.
? Escribir un ensaio, non máis de 750 palabras, sobre un tema sobre o
que che apaixona e que sexa adecuado para o seu programa de grao
seleccionado.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Kent, comprácese en convidar os estudantes
internacionais a participar no programa de bolsas que ofrece para
estudos de pregrado en varias áreas de estudos. A Universidade conta
cunha longa tradición en ofrecer prazas de estudos aos mellores
estudantes ao redor do mundo.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Arquia, en colaboración coa Real Academia de Belas Artes
de San Fernando.
3.- DESTINATARIOS
Poderán optar á bolsa os titulados como arquitectos superiores en calquera
das Escolas Técnicas Superiores de Arquitectura do Estado
español, os arquitectos estranxeiros con permiso de residencia e título
obtido en España e os arquitectos con título obtido fóra do país
e homologado en España.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Fundación Arquia, en colaboración coa Real Academia de Belas
Artes de San Fernando, convoca unha bolsa para o desenvolvemento dun proxecto
de investigación a realizar nun centro académico de recoñecido
prestixio en Nova York, co fin de crear as condicións e facilitar
os medios para impulsar a investigación no ámbito da
Arquitectura.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Global Scholars Program (GSP)
3.- DESTINATARIOS
? Para estudantes de secundaria que non son residentes permanentes ou
cidadáns dos Estados Unidos, así como cidadáns de Estados Unidos
/ residentes permanentes que residen no estranxeiro e completarán
toda a súa educación secundaria fose dos EE.UU.
? Os candidatos deben ser estudantes destacados que tamén están
profundamente involucrados na súa escola ou comunidades locais.
? Solicitantes de primeiro ano para o programa de Pregrado, que teñen
o potencial demostrado para proporcionar liderado na súa comunidade e no
mundo e que se comprometeron a facer unha diferenza.
4.- DATA LÍMITE
17/01/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
The Global Scholars Program (GSP) da Universidade Clark, baséase en compromiso
de longa data a proporcionar unha educación desafiante cun
enfoque global para estudantes de Pregrado, que teñen o potencial
demostrado para proporcionar liderado na súa comunidade e no mundo, e
que se comprometeron a facer unha diferenza.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of British Columbia
3.- DESTINATARIOS
? A bolsa está dispoñible para cidadáns canadenses, residentes
permanentes en Canadá e estudantes internacionais.
? Os solicitantes deben terminar non máis de 48 meses de estudo
de doutoramento ao 31 de agosto o ano 2016
4.- DATA LÍMITE
16/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
University of British Columbia comprácese en ofrecer as bolsas para
estudantes internacionais destacados para o programa de tese doutoral
na facultade de Posgrao e Post doutoramento.
A Iniciativa Pública estudiosos UBC (PSI) é un innovador programa
piloto destinado a explorar como unha universidade de primeiro nivel pode
soportar vías de doutoramento que fomenten a contribución social con propósito,
as formas innovadoras da bolsa de colaboración máis ampla
e a preparación profesional dos estudantes.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

UNESCO
3.- DESTINATARIOS
Artistas ou creadores de forma individual, organizacións non
gobernamentais (Ong), organizacións sen ánimo de lucro e organismos
públicos cuxas actividades contribúan á promoción da cultura e a
creación artística, con prioridade para mozas entre 18 e 30 anos.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O obxectivo destas axudas é o financiamento de proxectos como
a produción de obras artísticas e culturais, a organización de eventos
artísticos e culturais, etc., que contribúan ao establecemento da
cultura e ao desenvolvemento de estratexias e programas. As axudas concederanse
mediante asistencia técnica, mediante a provisión dun
experto pago para un período concreto, ou mediante axuda financeira.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller
3.- DESTINATARIOS
Están dirixidas a licenciados ou graduados posteriores a 2013 e
desempregados.
4.- DATA LÍMITE
O prazo para presentar solicitudes finaliza o 29 de abril.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Convocáronse catro bolsas de formación no Observatorio Estatal de Violencia
sobre a Muller coa finalidade de contribuír á formación de persoas
en materias dirixidas a favorecer a igualdade de trato e a
erradicación das distintas formas de violencia contra a muller. O
importe de cada bolsa será de 1.000 euros/mes e unha única asignación
para gastos de 600 euros anuais.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Extracto da convocatoria publicado no BOE nº 88 do 12 de abril.
Convocatoria
Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller