Mobilidade (131)

para master en ámbitos relacionados coa paz e a

prevención e resolución de conflitos (EE.UU, Xapón, Inglaterra,
Australia, Suecia)
2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Rotary
3.- DESTINATARIOS
Dominio de Inglés, compromiso coa paz demostrado a través dos
logros profesionais e académicos e o servizo persoal ou da
comunidade, liderado, tres anos de experiencia relacionada co traballo
ou voluntario de tempo completo e título de licenciatura
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A bolsa inclúe: Matrícula, aloxamento e comida, transporte de ida e
volta, todos os gastos de prácticas e campo de estudo
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Trobe
University 3.- DESTINATARIOS
? O candidato debe ser un cidadán dun país que non sexa Australia ou
Nova Zelandia.
? Debe aplicar para comezar por primeira vez unha licenciatura ou programa
de cursos de posgrao.
? O candidato debe ter unha media de 85% ou equivalente de grao
académico requirido pola Universidade.
? O aspirante debe superar os requirimentos esixidos pola
Universidade en canto ao coñecemento do idioma inglés.
4.- DATA LÍMITE
06/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Trobe University está a ofrecer as bolsas de excelencia académica
para estudantes internacionais (AES), para diferentes programas de estudos
en Pregrado e Posgrao. A mesma é para alumnos de alto
rendemento e excelente media.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Kent
3.- DESTINATARIOS
? Estudantes Internacionais
? O solicitante debe recibir unha oferta (condicional ou
incondicional) aínda curso de pregrado.
? As bolsas outórganse en base á información proporcionada no
formulario de UCAS.
? Escribir un ensaio, non máis de 750 palabras, sobre un tema sobre o
que che apaixona e que sexa adecuado para o seu programa de grao
seleccionado.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Kent, comprácese en convidar os estudantes
internacionais a participar no programa de bolsas que ofrece para
estudos de pregrado en varias áreas de estudos. A Universidade conta
cunha longa tradición en ofrecer prazas de estudos aos mellores
estudantes ao redor do mundo.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Arquia, en colaboración coa Real Academia de Belas Artes
de San Fernando.
3.- DESTINATARIOS
Poderán optar á bolsa os titulados como arquitectos superiores en calquera
das Escolas Técnicas Superiores de Arquitectura do Estado
español, os arquitectos estranxeiros con permiso de residencia e título
obtido en España e os arquitectos con título obtido fóra do país
e homologado en España.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Fundación Arquia, en colaboración coa Real Academia de Belas
Artes de San Fernando, convoca unha bolsa para o desenvolvemento dun proxecto
de investigación a realizar nun centro académico de recoñecido
prestixio en Nova York, co fin de crear as condicións e facilitar
os medios para impulsar a investigación no ámbito da
Arquitectura.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Global Scholars Program (GSP)
3.- DESTINATARIOS
? Para estudantes de secundaria que non son residentes permanentes ou
cidadáns dos Estados Unidos, así como cidadáns de Estados Unidos
/ residentes permanentes que residen no estranxeiro e completarán
toda a súa educación secundaria fose dos EE.UU.
? Os candidatos deben ser estudantes destacados que tamén están
profundamente involucrados na súa escola ou comunidades locais.
? Solicitantes de primeiro ano para o programa de Pregrado, que teñen
o potencial demostrado para proporcionar liderado na súa comunidade e no
mundo e que se comprometeron a facer unha diferenza.
4.- DATA LÍMITE
17/01/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
The Global Scholars Program (GSP) da Universidade Clark, baséase en compromiso
de longa data a proporcionar unha educación desafiante cun
enfoque global para estudantes de Pregrado, que teñen o potencial
demostrado para proporcionar liderado na súa comunidade e no mundo, e
que se comprometeron a facer unha diferenza.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of British Columbia
3.- DESTINATARIOS
? A bolsa está dispoñible para cidadáns canadenses, residentes
permanentes en Canadá e estudantes internacionais.
? Os solicitantes deben terminar non máis de 48 meses de estudo
de doutoramento ao 31 de agosto o ano 2016
4.- DATA LÍMITE
16/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
University of British Columbia comprácese en ofrecer as bolsas para
estudantes internacionais destacados para o programa de tese doutoral
na facultade de Posgrao e Post doutoramento.
A Iniciativa Pública estudiosos UBC (PSI) é un innovador programa
piloto destinado a explorar como unha universidade de primeiro nivel pode
soportar vías de doutoramento que fomenten a contribución social con propósito,
as formas innovadoras da bolsa de colaboración máis ampla
e a preparación profesional dos estudantes.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

UNESCO
3.- DESTINATARIOS
Artistas ou creadores de forma individual, organizacións non
gobernamentais (Ong), organizacións sen ánimo de lucro e organismos
públicos cuxas actividades contribúan á promoción da cultura e a
creación artística, con prioridade para mozas entre 18 e 30 anos.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O obxectivo destas axudas é o financiamento de proxectos como
a produción de obras artísticas e culturais, a organización de eventos
artísticos e culturais, etc., que contribúan ao establecemento da
cultura e ao desenvolvemento de estratexias e programas. As axudas concederanse
mediante asistencia técnica, mediante a provisión dun
experto pago para un período concreto, ou mediante axuda financeira.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller
3.- DESTINATARIOS
Están dirixidas a licenciados ou graduados posteriores a 2013 e
desempregados.
4.- DATA LÍMITE
O prazo para presentar solicitudes finaliza o 29 de abril.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Convocáronse catro bolsas de formación no Observatorio Estatal de Violencia
sobre a Muller coa finalidade de contribuír á formación de persoas
en materias dirixidas a favorecer a igualdade de trato e a
erradicación das distintas formas de violencia contra a muller. O
importe de cada bolsa será de 1.000 euros/mes e unha única asignación
para gastos de 600 euros anuais.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Extracto da convocatoria publicado no BOE nº 88 do 12 de abril.
Convocatoria
Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of South Australia xunto co Goberno de Australia
3.- DESTINATARIOS
?
O solicitante ter un título de Pregrado ou Mestría con honras de primeira
clase, ou o seu equivalente coa Universidade de South Australia.
? A bolsa é para estudantes que apliquen para cursos de tempo
completo, para programas de tempo parcial non son elegibles.
? Cumprir cos requisitos internacionais de visa de estudante como
o especifica o DIAC, e o Goberno de Australia.
4.- DATA LÍMITE
31/08/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
University of South Australia xunto co Goberno de Australia, ofrecen
as Bolsas Internacionais de Investigación (IPRS) que se outorgan a estudantes
internacionais sobresalientes, que desexen participar nos
programas de investigación para estudos de Posgrao que ofrece a
Universidade, nas diferentes áreas de estudos.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

BPP University e o Decano da Escola de Negocios
3.- DESTINATARIOS
Aplicar a un curso de Pregrado na Escola de Negocios de BPP
University
Debe ser capaz de demostrar a súa excelencia académica
O modo de aplicación é por vía electrónica. Para solicitar a
bolsa debe descargar o formulario de solicitude, indicando o programa
que está a solicitar e presentalo xunto cun resumo de 500
palabras detallando por que vostede debe ser considerado para a bolsa,
o que demostra o seu compromiso coa carreira elixida, xunto co seu
expediente académico á data.
4.- DATA LÍMITE
01/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
BPP University e o Decano da Escola de Negocios, ofrecen as bolsas á
excelencia académica para estudantes internacionais de Pregrado nas
seguintes áreas de estudo:
Xestión de Empresas
 Xestión de Empresas e Facenda
Contabilidade Profesional
Banca e Finanzas
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO