Mobilidade (138)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
DAAD
3.- DESTINATARIOS
Dirixido a artistas nos campos das artes visuais, a literatura, a
música, o cinema e a danza
4.- DATA LÍMITE
01/12/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A duración destas bolsas poden durar entre 6 meses a un ano e nelas,
os artistas seleccionados pasarán a súa estancia na cidade
alemá de Berlín.
En canto á dotación destas bolsas, ofrecen os seguintes recursos:
? Tramos de subvención mensual para gastos de manutención e aluguer.
? Gastos de viaxe, incluíndo transporte (liñas aéreas regulares,
clase turista), tamén para o cónxuxe e os nenos que se aloxarán
en Berlín para toda a duración da invitación.
? Saúde e accidentes (contribucións deduciranse da subvención).
? cursos de alemán
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Keele University
3.- DESTINATARIOS
As bolsas outórganse aos estudantes que poidan demostrar a
excelencia, en polo menos dúas das seguintes áreas:    Cualificacións
académicas      Dominio do Inglés      A comprensión do curso e a motivación
para estudar en Keele  Extracurricular ou experiencia laboral   Esta bolsa
é só para estudantes internacionais e non pode combinarse con calquera
outra bolsa financiada. Para solicitar a Bolsa SIC, debe aplicar
á Universidade Keele e débese ter unha oferta de estudos.
?4.- DATA LÍMITE
31/12/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Bolsa ?Keele Internacional?, ofrécese para estudantes estranxeiros
destacados, para realizar os seus estudos de Pregrado nas seguintes
áreas: Ciencias Biomédicas de sangue; Finanzas e Administración;
Dereitos humanos, globalización e dereito; e relacións
internacionais. A bolsa ten un valor de GBP 2.000, que se deduce do
custo das taxas anuais de matrícula para a duración do seu curso.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
University of Queensland
3.- DESTINATARIOS
Os candidatos deben ter unha oferta incondicional para realizar
estudos de Licenciatura en Economía, que comeza en UQ en 2016.       Os
estudantes deben completar os niveis Cambridge International en coñecemento
de inglés (min agregado 15 / 17,5) ou Bacharelato
Internacional (IB) (min 40).    Os estudantes poden solicitar a bolsa
completando o formulario de solicitude, e que proporcionar unha carta de motivación
e 2 referencias.4.-
DATA LÍMITE
11/11/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Escola de Economía da Escola comprácese en ofrecer o programa
Centenario de Bolsas para estudantes internacionais. A bolsa está
dispoñible para estudantes que sobresaen academicamente para emprender
unha Licenciatura en Economía na Universidade de Queensland.
O Obxectivo da Universidade é ofrecer un ensino de calidade nun
ambiente intelectualmente estimulante. O seu persoal docente e de investigación
altamente galardoado inclúe algúns dos investigadores
máis respectados a nivel internacional.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
economics.uq.edu.au/node/1052

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Escola de Negocios Henley, da Universidade de Reading
3.- DESTINATARIOS
? Os candidatos deben ter unha oferta incondicional para comezar
os seus estudos en setembro de 2016, ao programa de MBA.
? Búscanse candidatos excepcionais que agreguen valor considerable
para o programa sobre a base dunha formación académica ou
profesional de primeira orde. Os solicitantes serán considerados
baseados na fortaleza e firmeza da súa aplicación MBA, incluída a
cuestión de ensaio e a entrevista.
4.- DATA LÍMITE
30/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Escola de Negocios Henley, da Universidade de Reading, está
a ofrecer as bolsas internacionais ao mérito académico, para
estudantes que queiran realizar a Mestría en Administración e
Negocios.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Ottawa
3.- DESTINATARIOS
O Instituto convida a presentar solicitudes de académicos canadenses e
non canadenses, ambos os profesores titulares e sen praza fixa, e dos
académicos posdoctorales ou independentes que están a levar a cabo a
investigación en Ciencias Sociais na área de feminista crítico.
4.- DATA LÍMITE
31/12/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O Instituto de Estudos Feministas e de Xénero da Universidade de Ottawa,
convida a estudantes internacionais, a participar nos estudos
de investigación sobre Estudos da Muller. O propósito deste fondo
é atraer a investigadores altamente cualificados que traballan cuestións
feministas, de mulleres ou de xénero.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidad de Economía de Viena
3.- DESTINATARIOS
La beca está disponible para todos los solicitantes para la Gestión
Profesional de la Energía MBA, que comenzará a partir de noviembre de
2016, con el objetivo de trabajar en la industria de la energía renovable.
4.- FECHA LÍMITE
27/06/2016
5.- MÁS INFORMACIÓN
La Universidad de Economía de Viena, invita a estudiantes internacionales
con excelente mérito académico, e interesados en realizar un curso de
Maestría en MBA, a aplicar por el programa de becas financiado para
realizar estudios de Gestión Profesional de la Energía (MBA). Una beca
parcial de € 10.000, para cubrir costos de matrícula.
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO

2.- ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Servicio Alemán de Intercambio Académico
3.- DESTINATARIOS
• Las solicitudes deben hacerse directamente al curso de la Universidad
correspondiente, consulte los respectivos sitios web de cursos para el
procedimiento de solicitud, el plazo de solicitud y los documentos que
se presentarán.
• Estar laborando junto con una autoridad pública o un estado o una
empresa privada en un país en desarrollo y, como tal, se dedica a la
planificación y ejecución de las directivas y proyectos con énfasis
en las políticas de desarrollo que influyan en áreas tecnológicas,
económicas o sociales.
• Tener un título de licenciatura (normalmente de cuatro años) en un
tema relacionado.
• Haber completado un grado académico con años muy por encima de los
resultados promedio (tercio superior) y al menos dos de experiencia
profesional relacionada.
• Sus grados académicos normalmente no deberían ser más de seis años
de edad.
4.- FECHA LÍMITE
Fecha límite varía dependiendo del curso pero cae alrededor de agosto a
octubre de 2016.
5.- MÁS INFORMACIÓN
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) ofrece becas en
Alemania para estudiantes internacionales para una serie de cursos de
postgrado en las universidades alemanas que tienen como objetivo
proporcionar a los profesionales jóvenes educados académicamente de
países en desarrollo con los estudios más especializados.
6.- FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Dundee
3.- DESTINATARIOS
Estudante internacionais
4.- DATA LÍMITE
10/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
University of Dundee ofrece as bolsas internacionais do Decano, para
estudantes sobresalientes cualificados como estranxeiros, e que queiran
participar nos programas de estudos de Pregrado e Posgrao.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Auckland e Auckland Business School
3.- DESTINATARIOS
? A base da selección será o mérito académico e a
participación na vida co-curricular da Facultade de Ciencias
Económicas e Empresariais.
? A bolsa outorgarase a un estudante que pagou as cotas, ou
dispostos a pagar os custos de matrícula, para a inscrición dun
Máster en Comercio, con especialización en Contabilidade ou Finanzas.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
University of Auckland e Auckland Business School, ofrecen as bolsas
Weston para estudos de Mestría en Contabilidade ou Finanzas, para
estudantes internacionais sobresalientes.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Balsells Foundation e a Xeneralidade de Cataluña
3.- DESTINATARIOS
Estudantes
4.- DATA LÍMITE
14/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria das bolsas Balsells-Xeneralidade de Cataluña en colaboración
coa University of California, Davis para cursar estudos
de máster no ámbito agroalimentario (BBD). Establécense dúas
modalidades de bolsas:
? Modalidade A: dúas bolsas para cursar estudos de primeiro ano de máster
relacionados cos ámbitos de enxeñería de sistemas
biolóxicos, ciencia e tecnoloxía dos alimentos ou viticultura e
enoloxía, na University of California, Davis.
? Modalidade B: unha bolsa de renovación para cursar estudos de segundo
ano de máster relacionados cos ámbitos de enxeñería de sistemas
biolóxicos, ciencia e tecnoloxía dos alimentos ou
viticultura e enoloxía, na University of California, Davis.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO