Mobilidade (80)

Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS). 10 bolsas

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Universidade de Santiago de Compostela (USC), Centro Singular de Investigación
en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS)
3.- DESTINATARIOS:
Os candidatos/as deben estar matriculados/as nun dos dous últimos
anos dos seus estudos de grao con experiencia en Química ou estudos
relacionados e superar 140 créditos, cunha nota media igual ou
superior a 7,5 puntos sobre 10.
4.- DATA LÍMITE :
Ata o 30 de abril de 2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN:
Os bolseiros/as aprenderán como utilizar modernos equipos e
instrumentación sofisticada, traballando e vivindo nun ambiente
estimulante de investigación na vangarda da química durante un
período de 4 a 6 semanas que se desenvolvesen preferentemente, entre o 20
de xuño e o 29 de xullo de 2016. Esta bolsa ten unha dotación de 700
euros por mes, máis gastos de viaxes.
Tamén poderán participar nas actividades científicas do CiQUS,
incluíndo os seus seminarios internos e o Programa de Conferencias impartido
por investigadores internacionais.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Formalización de solicitudes a través da páxina web.
www.usc.es/ciqus/es<http://www.usc.es/ciqus/es>

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
3.- DESTINATARIOS
Licenciados e ou Graduados recentes, residentes en España, que
queiran investigar en Astrofísica e realizar unha tese doutoral nun
país que subscribise algún acordo co IAC na materia.
4.- DATA LÍMITE
15 de abril de 2016.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As bolsas concederanse por un ano renovable ata un máximo de tres,
e poderán gozarse en Reino Unido ou Italia.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Contacto: [ mailto:secens@iac.es]secens@iac.es

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Waikato
3.- DESTINATARIOS
? Para estudantes internacionais, e residentes cidadáns de Nova
Zelanda.
? Para aplicar é necesario enviar o formulario de solicitude de beca
en liña.
4.- DATA LÍMITE
30/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Waikato ten seis institutos de investigación que
están ofrecendo a cada un unha beca de Doctorado en apoio á
investigación de clase mundial institutos de investigación en ciencias
do medio ambiente, demografía e a análise económica, empresarial e
liderado, a aprendizaxe e o desenvolvemento profesional, a educación e os
maoríes e o desenvolvemento indígena.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Oslo
3.- DESTINATARIOS
O candidato debe ter un título de maestría ou equivalente
e ter un bo coñecemento da geoquímica defluidos,
sistemas hidrotermales, volcanismo arcilloso, sistemas de fallas e as
cuencas sedimentarias.
4.- DATA LÍMITE
01/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Oslo está na procura de estudantes
internacionais, interesados en realizar investigacións de Doctorado, en Sistemas
de fluído nas cuencas sedimentarias e
sistemas eruptivos no Centro da Tierraevolución e dinámica.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Birmingham
3.- DESTINATARIOS
? recibir unha oferta para estudar nun dos programas de Maestría
elegibles por un 1 ano
? presentar unha solicitude de beca, con toda a información
solicitada achego, antes do prazo final.
4.- DATA LÍMITE
01/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As becas MSc comerciais teñen un valor de £ 5.000, para cancelar
os dereitos de matrícula. Os candidatos beneficiados terán
que pagar o resto das taxas de matrícula.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Hull University
3.- DESTINATARIOS
? As becas outorgaranse sobre a base da excelencia académica.
? solicitar e recibido a confirmación dunha oferta
para estudar antes de solicitar esta beca e debeescribir
o seu código de solicitude de admisión nesta solicitude de becas
para o exame
? Ser capaz de iniciar os seus estudos en setembro 2016
? Non debe ter ou ser adxudicado con calquera outra beca ou
patrocinio
? Ser considerados como estudantes internacionais con fins de taxas
de matrícula.
4.- DATA LÍMITE
11/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Hull está invitando ás solicitudes do programa
de beca MSc International Business School, para estudos de Posgrao
no área de Administración e Negocios.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Goberno de Nova Zelanda
3.- DESTINATARIOS
? Os candidatos deben realizar o proceso de admisión individual na
Universidade escolleita, para logo presentar unha aplicación ás
becas NZIDRS.
? As becas outórganse en base á excelencia académica e o impacto
da investigación de doctorado para Nova Zelanda.
? Ter un GPA mínimo equivalente de 3.7 / 4.0 ou unha
cualificación Á A medio, nos últimos anos de estudos.
? O doctorado debe realizarse nalgunha Universidade en Nova Zelanda,
non aplican cursos a distancia.
4.- DATA LÍMITE
15/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As becas NZIDRS son financiadas polo Goberno de Nova Zelanda para
estudantes internacionais que desexan realizar os seus estudos de Doctorado
en diferentes universidades do país, tales como: AUT University, Lincoln
University, Massey University, University of Auckland, University of
Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Vitoria
University of Wellington.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Kingston
3.- DESTINATARIOS
Vostede pode solicitar a beca si cumpre cos seguintes requisitos:
? É un estudante internacional (clasificado como 'estranxeiro' para
fins honororarios)
? Ter unha oferta (condicional ou incondicional) para un curso de licenciatura
ou titulación en Kingston para a entrada académica de 2016/17.
? Si actualmente non están rexistrados nun curso de Pregrado na
Universidade de Kingston.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Kingston, ofrece becas para estudantes internacionais
con excelente mérito académico, para estudos de Pregrado nos
diferentes cursos que ofrece a Universidade. A beca ten un valor de £
4.000 por cada ano de estudos.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Scuola Politecnica dei Design - SPD
3.- DESTINATARIOS
? Licenciatura ou superior - nos campos pertinentes, tales como
Arquitectura, Deseño, Artes Visuales - ou experiencia laboral
significativa nun campo relevante ( Diploma de Secundaria);
? Carta de motivación / Declaración de Propósito en formato digital
(doc, docx, pdf) e non máis de 500 palabras;
? Escolaridad completa con lista de asignaturas e cualificacións
(soamente para os graduados);
? Os estudantes non europeos deberán presentar unha declaración;
? Pasaporte válido (data de caducidade debe ser maior de polo menos
seis meses logo da data de admisión)
? Curriculum Vitae;
? Requírese un diploma coa escolaridad ou equivalente co
fin de ser admitidos en programas de maestría Scuola Politecnica dei
Design. Pediráselles aos estudantes a presentar unha copia da
súa diploma de grado con escolaridad cando se inicia o proceso de admisión;
? Portfolio en formato PDF. No caso de arquivos de máis de 10 MB,
aconséllase utilizar calquera servizo de almacenamiento na nube
como iCloud, Google Drive, unha unidade, Dropbox ou similares.
4.- DATA LÍMITE
08/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Scuola Politecnica dei Design convoca a estudantes e profesionais a aplicar
ao programa de becas "Design Master Scholarships 2016?. Outorgaranse 5 becas para cursos de maestría en Deseño Industrial,
Deseño de Interiores, Deseño Visual, Transporte e deseño de coche e
Deseño Digital Web, para o ano escolar 2016-2017. As becas cubrirán
o 100% do costo da matrícula; os gastos de vivenda e outros costos
serán cubertos polos ganadores
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Br
3.- DESTINATARIOS
? Ser maior de 18 anos;
? ser admitido a un programa de grado ou posgrao en Reino
Unido;
? Estudantes de calquera nacionalidade;
? realizar o exame IELTS do consulado británico;
? Ter unha International Student Identity Card (ISIC).
4.- DATA LÍMITE
29/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Os interesados antes de aplicar por unha beca, deberán ser admitidos por unha
universidade para cursar estudos de máster ou de grado.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO