Mobilidade (138)

2.- CONVOCANTE

Obra Social A Caixa
3.- DESTINATARIOS
- Ter titulación universitaria (título obtido entre 2008 e 2017)
- Coñecemento do idioma do país (Título B2 ou equivalente).
- Ter nacionalidade española.
4.- DATAS LÍMITE
02/02/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria de 65 bolsas para cursar estudos de posgrao en universidades do Espazo Europeo de Educación Superior.
A bolsa inclúe:
- Billete de ida e volta.
- Matricula.
- 1.100 euros para a compra de material académico + 500 € + 250 €.
- 1.400 euros mensuais.
- Curso de orientación.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
2.- CONVOCANTE
Obra Social A Caixa
3.- DESTINATARIOS
- Nacionalidade española.
- Titulados/as universitarios/as superiores.
- Obter o título entre 2008 e 2017.
- Para estudar MBA: Experiencia profesional mínima de 2 anos.
- Para estudos en inglés: Proficiency ou equivalente.
- Máis información: nas web.
4.- DATAS LÍMITE
04/04/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Estudos: Máster e Doutoramento.
Países: Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Corea do Sur, India, Xapón, Singapura e China.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
 

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Caixa
3.- DESTINATARIOS
Interesados en cursar máster ou doutorados
Estas bolsas contan co obxectivo de axudar a os estudantes españois a completar e ampliar a súa formación académica.
4.- DATA LÍMITE
Varias datas en función da bolsa. A maioría febreiro 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
? 55 bolsas para estudar en universidades de América do Norte e universidades da zona Asia-Pacífico.
? 65 bolsas para cursar estudos de posgrao en universidades de Europa.
? 20 bolsas para cursar un doutoramento en universidades ou centros de investigación españois.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

ARGO é un programa de mobilidade promovido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, cuxo obxectivo é impulsar a formación complementaria dos titulados de todas as universidades españolas a través da realización de prácticas en empresas no estranxeiro.

Oprazode solicitude para acceder a unha axuda ARGO está aberto ata o31 de setembro de 2017.

Ao longo da convocatoria vanse conceder un total de 630 axudas para realizar 330 prácticas en empresas europeas, 180 en EE.UU. e Canadá, 120 en empresas españolas ou multinacionais con sede en Asia ou Oceanía.

Os requisitos de participación no programa son os seguintes:

Ser titulado universitario, menor de 35 anos, con residencia legal en España e obter nos 3 últimos anos unha titulación oficial nunha universidade española.
Estar en disposición no momento da presentación da solicitude, dunha das seguintes titulaciones oficiais: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Enxeñeiro técnico, Arquitecto técnico, Diplomado, Graduado ou Máster Universitario e demostrar coñecementos do idioma de traballo solicitado pola empresa.
Cumprir cos requisitos de entrada e estancia, esixidos nos países de destino previamente ao seu incorporación.
Ter coñecemento demostrable nunha lingua estranxeira.

Incompatibilidades. Non poderán participar nesta convocatoria:

Quen sexan beneficiarios con anterioridad dunha axuda de Mobilidade (Argo, Faro, Integrants, Leonardo da Vinci), ou calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación, Cultura e Deporte co mesmo obxecto ou finalidade.
Os titulados de Máster ou outro tipo de estudos de posgrao que non obteñan o título previo a estes estudos nunha universidade española.
Os titulados doutro tipo de Ensinos Superiores como son as impartidas nos Conservatorios Superiores de Música ou as Escolas de Artes, os denominados títulos propios ou títulos universitarios ou homologacións de títulos obtidos noutros países.

O programa ARGO ten unha duración de tres anos e vaise a desenvolver entre 2014 e 2017.
A duración estándar de todas as axudas é de 6 meses iniciándose o día 1 ou 15 de cada mes.

As estancias de formación realízanse en empresas pertencentes aos seguintes países:

Europa:Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosníaca-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Cidade do Vaticano, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estoniana, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Maldivas, Malta, Mónaco, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Mariño, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania.
EE.UU.
Canadá
Empresas españolas ou multinacionais con sede en Asia:
Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Birmania, Brunei, Bután, Camboya, Chinesa, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel, Xapón, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Mongolia, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, Rusia, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Timor Oriental, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam, Yemen.
Empresas españolas ou multinacionais con sede en Oceanía

Máis información:www.becasargo.es/inicio

O Consorcio para a Promoción da Música convoca bolsas destinadas a financiar o gasto derivado da realización de estudos artísticos musicais fóra da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso 2016-2017 en centros educativos de excelencia musical, escolas de alto rendemento, escolas superiores ou universidades.

Requisitos:
Persoas empadroadas no Concello da Coruña durante algún período dentro dos últimos cinco anos, previos a aprobación
desta convocatoria.
Tamén poderán acceder a presente convocatoria aquelas persoas residentes noutros concellos da Comunidade
Autónoma de Galicia que acrediten ter formado parte da “Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia (OJSG)” en calidade de
Alumno Activo da mesma.
Ter nacido a partir do 1 de xaneiro de 1981 (incluído este).

Oprazopara presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de decembro de 2016
Máis información no BOP da Coruña do 16 de novembro de 2016

becas@sinfonicadegalicia.com
http://www.sinfonicadegalicia.com/

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

AFS Intercultura
3.- DESTINATARIOS
Mozos entre 15 e 18 anos de Secundaria e Bacharelato que soliciten a súa participación no Programa Anual.
4.- DATA LÍMITE
28/11/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
AFS busca dar a oportunidade de participar nun programa de aprendizaxe intercultural a calquera mozo, independentemente da súa situación económica e social. Por ese motivo existe un fondo de Bolsas e Bolsas de estudos para os programas anuais escolares e para o alumnado e profesorado de Centros Colaboradores.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Ministerio francés de Asuntos Exteriores e Desenvolvemento internacional
3.- DESTINATARIOS
estudantes dos países emerxentes para formacións de tipo mestría e dos países emerxentes e industrializados para formacións de tipo doutorado.
4.- DATA LÍMITE
A convocatoria está aberta ata o 6 de xaneiro de 2017.
6.- PÁXINA WEB
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O programa de bolsas Eiffel é unha ferramenta desenvolvida polo Ministerio francés de Asuntos Exteriores e Desenvolvemento Internacional para que as institucións de educación superior francesas poidan acoller aos mellores estudantes estranxeiros en programas de mestría e doutoramento.
O programa ten como obxectivo formar en áreas prioritarias aos futuros responsables de países socios, tanto do sector público como privado. O programa diríxese aos estudantes dos países emerxentes para formacións de tipo mestría e dos países emerxentes e industrializados para formacións de tipo doutorado

A Fundación Amancio Ortega convoca 80 bolsas dirixidas a estudantes de centros de Galicia para estudar Primeiro de Bacharelato en Canadá e Estados Unidos. Os alumnos seleccionados convivirán cunha familia de acollida e cursarán Grao 11 (nivel equivalente a 1º de Bacharelato). A bolsa cobre o 100% do custo do curso escolar en Canadá ou Estados Unidos: viaxe, taxa de escolarización, convalidación de estudos, aloxamento e manutención nunha familia de acollida, seguro médico e de accidentes, e o apoio continuado durante os dez meses de estancia.

Requisitos:
Estudar actualmente 4º de ESO nun centro educativo en España e ter pasaporte español.
Ter unha nota media igual ou superior a 7 puntos, e unha nota de inglés igual ou superior a 8 en 3º de ESO 
Non estudar un ano académico no estranxeiro con anterioridade (1º, 2º ou 3º de ESO)
Enviar en prazo o formulario en liña con toda a documentación requirida

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata as 13:00 do 15 de novembro de 2016.
Máis información en http://www.becas.faortega.org/

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Heinrich Böll Foundation
3.- DESTINATARIOS
O candidato debe manterunha oferta de estudos a tempo completo, para
un Máster nunha universidade en Alemaña.
4.- DATA LÍMITE
01/03/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Falar alemán.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
AZ Futuro
3.- DESTINATARIOS
Cidadáns españois.
Mecánicos industrial ou comparable que teñen coñecementos básicos de hidráulica,
neumática e sensórica.
4.- DATA LÍMITE
Non hai
5.- MÁIS INFORMACIÓN
AZ Futuro permite aos españois de traballar en Alemaña.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO