Mobilidade (80)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Imperial College London
3.- DESTINATARIOS
O programa está aberto a todos os estudantes que fixeron
unha solicitude á Facultade de Medicina, antes da data límite de solicitude
para a admisión para estudar por un curso de tempo completo
ou un programa de Mestría a tempo parcial no Imperial College de Londres,
a partir de outubro de 2016.
Acéptanse solicitudes de candidatos talentosos do Imperial College
de Londres, o Reino Unido e en todo o mundo. Non hai restricións
sobre a nacionalidade.
4.- DATA LÍMITE
26/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Facultade de Medicina do Imperial College de Londres está
a convidar ás solicitudes Dean?s Masters Scholarships, para
estudantes destacados que desexan realizar os cursos de Posgrao nas
diferentes áreas de Medicamento.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Cardiff
3.- DESTINATARIOS
Esta bolsa está aberta a estudantes de calquera nacionalidade.
4.- DATA LÍMITE
01/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Cardiff, e a Escola de Psicoloxía, convidan a estudantes
de calquera nacionalidade, a participar no programa de Doutoramento
en investigación do Soño e a Memoria. Os posibles
proxectos inclúen investigacións sobre formas de manipular o soño
(chamado "enxeñería do soño ') co fin de mellorar todas estas funcións.
A enxeñería do soño inclúe a manipulación das
oscilacións a (/ tDCS TAC) estimulación auditiva e eléctrica e a
manipulación da repetición de memoria (reactivación da memoria
específica) no soño.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Kent
3.- DESTINATARIOS
?
Os solicitantes deben recibir unha oferta para estudar na
Facultade de Ciencias Sociais, antes data límite para postular á
bolsa ou estar inscritos para estudos de doutoramento a tempo completo,
na Universidade de Kent para o
ano académico seguinte (2016 a 17).
? Os solicitantes deben ter un título ou equivalente de Mestría
con mérito  académico ou  nivel de distinción, nun tema
relevante á área.
? O programa de bolsas está aberto aos solicitantes de investigación
de Posgrao (Doutoramento) na Facultade de Ciencias
Sociais unicamente.
4.- DATA LÍMITE
22/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Unha xenerosa doazón foi recibida pola Universidade de Kent en memoria
de Doura Harvey. O obxectivo da doazón, é para axudar
cunha bolsa a estudantes de investigación (PhD) en Ciencias
Sociais. A bolsa cubrirá os gastos de matrícula, e
é renovable por un máximo de tres anos, suxeito
a rendemento académico satisfactorio do beneficiario.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Stirling
3.- DESTINATARIOS
? Esta bolsa outorgarase en función dos méritos académicos e a
calidade da declaración persoal.
? Os solicitantes poden ser de calquera nacionalidade e deben ter
unha oferta (condicional ou incondicional) para estudos de tempo
completo en Mestría Análise de Investimento para a entrada académica
en setembro de 2016.
4.- DATA LÍMITE
27/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Escola de Negocios da Universidade de Stirling, convida o programa
de financiamento de bolsas Karen Napier Scholarship, para estudos de Mestría
en Análise de Investimento Financeiro.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Curtin University
3.- DESTINATARIOS
Para estudantes internacionais, con excelente mérito académico.
Recibir unha oferta de estudos, para o curso de MBA (Global) no
semestre 2, 2016.
Ter un título de licenciatura, con honras da clase ou excelente
rendemento académico (CWA mínimo de 70).
Non ser beneficiario de ningunha outra bolsa financiada pola Universidade
Curtin.
Non estar en posesión de calquera outro patrocinio.
4.- DATA LÍMITE
20/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O programa de Bolsa (Global) MBA, foi desenvolvido pola Universidade
de Curtin para alentar e apoiar aos estudantes con talento académico
para iniciar o MBA (Global) na Universidade de Curtin.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Academia Hector Fellow
3.- DESTINATARIOS
? Ter unha idea de investigación de desenvolvemento propio dunha cuestión
científica relevante.
? Máster (ou equivalente) cun rendemento excelente
? Moi bo coñecemento de Inglés
? Disposición para desprazarse á localización da universidade
partner da Academia Hector Fellow
4.- DATA LÍMITE
30/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Academia Hector Fellow convocou a axuda para facer estudos de doutoramento
a estudantes internacionais en toda Alemaña e promover
principios de autonomía dos mozos científicos destacados. A bolsa
ofrecida será para realizar un proxecto de doutoramento de como máximo tres
anos.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

UWE Bristol
3.- DESTINATARIOS
? Alcanzar o equivalente dun primeiro ou 2: 1 de equivalente
a un título de grao do Reino Unido.
? Ser un novo estudante internacional, sen estudo previo no Reino
Unido.
? Estar clasificado como o estranxeiro con fins honorarios.
? Proporcionar as transcricións oficiais no momento da
solicitude.
? Non ser un estudante patrocinado ou na recepción doutra bolsa.
? Os candidatos ao aceptar a bolsa terán que demostrar
que cumpren os criterios UKVI en termos de sercapaz de cubrir
os custos de vida.
4.- DATA LÍMITE
30/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
UWE Bristol está a convidar ás solicitudes de bolsas de Mestría,
para candidatos internacionais en Xestión deRecursos Humanos. A bolsa
cobre nun 100% os custos do programa. Co fin de solicitar algunha
bolsa, vostede debe recibir unha oferta para estudar na
UWE Bristol.Lembre aplicar para o curso temperán
para asegurarse de que a súa solicitude de bolsa pode ser considerada.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Koblenz-Landau
3.- DESTINATARIOS
? Os candidatos non poden ser de nacionalidade Alemá.
? Debe comezar os seus estudos no Semestre 2, 2.016/2.017.
? Lograr boas cualificacións (GPA de 2,3 ou mellor) nos seus
estudos previos.
4.- DATA LÍMITE
30/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Oficina de Relacións Internacionais da Universidade Koblenz-Landau,
proporciona un apoio financeiro limitado para os estudantes
internacionais (europeo e non europeo). O principal obxectivo desta bolsa
é apoiar a estudantes internacionais cualificados financeiramente
durante o seu primeiro semestre na Universidade de Koblenz-Landau, para que
poidan instalarse e afacerse a vivir e estudar en Alemaña.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Bolsas para Posgrao en Liderado East-West Center, Estados Unidos
3.- DESTINATARIOS
As bolsas están dirixidas a calquera persoa cun profundo interese na
formación de liderado e promover a paz e a prosperidade na
rexión de Asia e o Pacífico - independentemente da súa nacionalidade,
idade ou etnia. Todas as cidadanías son benvidas a aplicar. Calquera
persoa que cumpra os criterios mínimos é elegible, nin tampco hai
restricións de idade.
4.- DATA LÍMITE
01/12/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O Programa de Liderado de Asia Pacífico (APLP) é un innovador programa
de certificación de nivel de posgrao, que combina o desenvolvemento da
experiencia rexional coa mellora das habilidades individuais de liderado.
A APP é un programa de nove meses (mediados de agosto a mediados
de maio) cun requisito mínimo de cinco meses de residencia.
Todos os participantes reciben unha entrada APLP Fellowship APLP despois da
aceptación no programa.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Heinrich Böll
3.- DESTINATARIOS
É un requisito esencial ter excelentes rexistros académicos e estar
social ou politicamente comprometido. Así mesmo ter un interese activo
polos valores da fundación, entre eles a ecoloxía, sustentabilidade
democracia, dereitos humanos, autodeterminación e xustiza.
4.- DATA LÍMITE
02/09/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A fundación Heinrich Böll ofrece bolsas para estudantes de Pregrado,
Máster e Doutoramento nas áreas de ciencias aplicadas ó escolas de música
e artes. Os estudantes aceptados, son procedentes de todas as
nacionalidades e que estean dispostos a cursar os seus estudos nunha
universidade de Alemaña.?
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO