Mobilidade (143)

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Embaixada dos Estados Unidos en España
DATA LÍMITE
A data de solicitude finaliza o 24 de febreiro de 2017, ás 18 h.
MÁIS INFORMACIÓN
A Embaixada dos Estados Unidos en España selecciona un estudante español de entre 16 e 19 anos, para participar no Instituto de Verán Benjamin Franklin. Trátase dun programa intensivo enfocado nos asuntos globais aos que se enfrontan os mozos a ambos os dous lados do Atlántico. O Instituto terá lugar na Universidade de Wake Forest en Winston-Salem, Carolina do Norte, entre os meses de xuño e xullo de 2017. A dotación da bolsa inclúe todos os gastos: viaxe, aloxamento, manutención, seguro médico e de accidentes e visado.
Os requisitos para solicitar a bolsa son:
- Excelencia académica. Os candidatos deberán achegar un certificado do seu centro de ensino que reflicta unha nota media mínima de notable (7,5) no seu expediente académico dos últimos dous anos cursados.
- Excelente coñecemento do inglés, nota mínima de sobresaliente no seu certificado de estudos dos últimos dous anos cursados.
- Participación en actividades de voluntariado e/ou proxectos de servizo comunitario.
FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Embaixada dos Estados Unidos en España
Bases da convocatoria:

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Universidade de Monash
3.- DESTINATARIOS
Ser estudante internacional.
Ter coñecementos de inglés.
Terán preferencias os estudantes con logros universitarios.
4.- DATA LÍMITE
15 de Marzo / 15 de Abril / 15 de de maio 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Monash é unha universidade pública australiana e converteuse na con maior número de alumnos do país, aproximadamente 55.000 estudantes.
Para iso, esta Universidade ofrece unhas bolsas internacionais que poden alcanzar ata os $ 50.000 (sobre a base dun grao 5 anos).
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Fundación Schwarzkopf
3.- DESTINATARIOS
Os participantes deben ter entre 18 e 26 anos de idade e ser cidadán dun dos países de Europa.
4.- DATA LÍMITE
1 de marzo e a segunda o día 1 de setembro de cada ano
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Ofrece unha subvención para realizar a viaxe que ascende a 550 euros. 400 euros pagaranse ao comezo da viaxe e 150 ? despois de presentar o informe.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Fundación Iberdrola España e AVANGRID Foundation
3.- DESTINATARIOS
licenciados ou título de grao, de nacionalidade española ou estadounidense que queiran realizar a súa especialización en institucións académicas de excelencia estadounidenses nas seguintes áreas de coñecemento: enerxías renovables, sistema enerxético sustentable, medio ambiente, tecnoloxías limpas de carbón e xestión de emisións, eficiencia enerxética, almacenamento de enerxía, vehículo eléctrico, redes de distribución intelixentes, Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC), Tratamento de datos (Big Data) e ciberseguridad.
4.- DATA LÍMITE
17 de febreiro de 2017
6.- PÁXINA WEB
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/gc/prod/es_É/contidos/docs/Bases_Master_USA_2017.pdf
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Os aspirantes poderán optar polos centros:
Binghamton University
Oregon State University
Rochester Institute of Technology
University of Connecticut
University of Maine
University of Rochester
Cornell University
A duración da axuda será como máximo dun ano natural. No proceso de selección valoraranse aspectos como as cualificacións académicas, o currículo, e as cartas de referencia que presenten os aspirantes, valorándose especialmente as solicitudes que acheguen o certificado acreditativo de admisión definitiva nalgunha das universidades para o Fall Term do curso académico 2017-2018.

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Dalarna
3.- DESTINATARIOS
Orixe da solicitante
Nacionalidade: Panamá, España, Uruguai, Brasil, México, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, O Salvador, Colombia, Ecuador, Portugal, Arxentina, Guatemala, Porto Rico, Andorra, Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguai, Perú, República Dominicana
4.- DATA LÍMITE
01 de marzo 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As bolsas cobren só parte da matrícula e non provén aloxamento, libros, viaxes ou outros gastos persoais ou incidentales.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade Laval
3.- DESTINATARIOS
Ter unha idade menor ou igual a 35 anos ao peche da convocatoria;
Culminar os seus estudos de pregrado e mestría en enxeñería mecánica, forestal ou nunha carreira afín, nunha universidade recoñecida;
Dominio do idioma francés e inglés (escrito e oral) a un nivel intermedio mínimo. Os estudos levarán a cabo en francés.
4.- DATA LÍMITE
30/04/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O laboratorio de procesamento mecánico da madeira do «Centre de Recherche sur lles Matériaux Renouvelables (CRMR)» está a buscar dous candidatos(as) ao programa de doutoramento.  Para iso, outórganse bolsas de 21000 dólares canadenses por ano, por un período de tres anos.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Magnum
3.- DESTINATARIOS:
Fotógrafos emerxentes, artistas, xornalistas, académicos e activistas apaixonados por desafiar a inxustiza, perseguir a igualdade social e promover os dereitos humanos a través da fotografía
4.- DATA LÍMITE:
24 de xaneiro de 2017
5. - MÁIS INFORMACIÓN:
Os bolseiros de fotografía e xustiza social son seleccionados pola Fundación Magnum a través dun proceso competitivo de solicitude en liña. Os bolseiros internacionais deben ser de rexións fóra dos Estados Unidos e Europa occidental onde hai poucas oportunidades para a formación e pouco acceso á titoría en fotografía. Os bolseiros internacionais non deberían ter unha formación formal previa en fotografía a nivel universitario nos Estados Unidos ou Europa Occidental. Os bolseiros de fotografía e xustiza social deben ter fluidez en inglés falado e escrito. Todos os finalistas da bolsa serán entrevistados para asegurar a competencia verbal en inglés. Este ano o programa de Fotografía e Xustiza Social incluirá bolseiros dos Estados Unidos, por invitación soamente.
6.- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O World Press Institute (WPI)
3.- DESTINATARIOS
Xornalistas de todo o mundo coa esperanza de mellorar a súa comprensión do xornalismo estadounidense.
Demostrar o potencial de liderado.
Vivir fóra de Estados Unidos.
Polo menos contar con cinco anos de experiencia.
Fluidez en Inglés.
Freelancers son elegibles.
4.- DATA LÍMITE
15 de febreiro 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Os bolseiros pasarán tres semanas en Minnesota, e logo viaxarán a varias cidades de Estados Unidos, incluíndo Nova York e Washington, onde levarán a cabo reunións informativas, entrevistas e visitas. Volverán a Minnesota para a semana final do programa.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Edimburgo e Coca Cola
3.- DESTINATARIOS
Para estudantes de calquera país da Unión Europea, excepto Reino Unido
4.- DATA LÍMITE
03/04/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Abertas a todos os solicitantes cuxas circunstancias económicas persoais farían difícil estudar na Universidade. A bolsa cobre a matrícula e un subsidio anual para o mantemento dos estudantes no país
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- CONVOCANTE

Fundación Iberdrola
3.- DESTINATARIOS
- Ter nacionalidade española.
- Posuír licenciatura ou grao.
- Nota media mínima: 7/10.
- Inglés: nivel alto.
4.- DATAS LÍMITE
17/02/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
* Universidades: Binghamton University / Oregon State University / Rochester Institute of Technology / University of Connecticut / University of Maine / University of Rochester / Cornell Unievrsity.
* Contía: Matrícula + Gastos de viaxe + 24.000 ?.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO