Mobilidade (141)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Fundación Schwarzkopf
3.- DESTINATARIOS
Os participantes deben ter entre 18 e 26 anos de idade e ser cidadán dun dos países de Europa.
4.- DATA LÍMITE
1 de marzo e a segunda o día 1 de setembro de cada ano
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Ofrece unha subvención para realizar a viaxe que ascende a 550 euros. 400 euros pagaranse ao comezo da viaxe e 150 ? despois de presentar o informe.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Fundación Iberdrola España e AVANGRID Foundation
3.- DESTINATARIOS
licenciados ou título de grao, de nacionalidade española ou estadounidense que queiran realizar a súa especialización en institucións académicas de excelencia estadounidenses nas seguintes áreas de coñecemento: enerxías renovables, sistema enerxético sustentable, medio ambiente, tecnoloxías limpas de carbón e xestión de emisións, eficiencia enerxética, almacenamento de enerxía, vehículo eléctrico, redes de distribución intelixentes, Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC), Tratamento de datos (Big Data) e ciberseguridad.
4.- DATA LÍMITE
17 de febreiro de 2017
6.- PÁXINA WEB
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/gc/prod/es_É/contidos/docs/Bases_Master_USA_2017.pdf
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Os aspirantes poderán optar polos centros:
Binghamton University
Oregon State University
Rochester Institute of Technology
University of Connecticut
University of Maine
University of Rochester
Cornell University
A duración da axuda será como máximo dun ano natural. No proceso de selección valoraranse aspectos como as cualificacións académicas, o currículo, e as cartas de referencia que presenten os aspirantes, valorándose especialmente as solicitudes que acheguen o certificado acreditativo de admisión definitiva nalgunha das universidades para o Fall Term do curso académico 2017-2018.

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Dalarna
3.- DESTINATARIOS
Orixe da solicitante
Nacionalidade: Panamá, España, Uruguai, Brasil, México, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, O Salvador, Colombia, Ecuador, Portugal, Arxentina, Guatemala, Porto Rico, Andorra, Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguai, Perú, República Dominicana
4.- DATA LÍMITE
01 de marzo 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As bolsas cobren só parte da matrícula e non provén aloxamento, libros, viaxes ou outros gastos persoais ou incidentales.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade Laval
3.- DESTINATARIOS
Ter unha idade menor ou igual a 35 anos ao peche da convocatoria;
Culminar os seus estudos de pregrado e mestría en enxeñería mecánica, forestal ou nunha carreira afín, nunha universidade recoñecida;
Dominio do idioma francés e inglés (escrito e oral) a un nivel intermedio mínimo. Os estudos levarán a cabo en francés.
4.- DATA LÍMITE
30/04/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O laboratorio de procesamento mecánico da madeira do «Centre de Recherche sur lles Matériaux Renouvelables (CRMR)» está a buscar dous candidatos(as) ao programa de doutoramento.  Para iso, outórganse bolsas de 21000 dólares canadenses por ano, por un período de tres anos.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Magnum
3.- DESTINATARIOS:
Fotógrafos emerxentes, artistas, xornalistas, académicos e activistas apaixonados por desafiar a inxustiza, perseguir a igualdade social e promover os dereitos humanos a través da fotografía
4.- DATA LÍMITE:
24 de xaneiro de 2017
5. - MÁIS INFORMACIÓN:
Os bolseiros de fotografía e xustiza social son seleccionados pola Fundación Magnum a través dun proceso competitivo de solicitude en liña. Os bolseiros internacionais deben ser de rexións fóra dos Estados Unidos e Europa occidental onde hai poucas oportunidades para a formación e pouco acceso á titoría en fotografía. Os bolseiros internacionais non deberían ter unha formación formal previa en fotografía a nivel universitario nos Estados Unidos ou Europa Occidental. Os bolseiros de fotografía e xustiza social deben ter fluidez en inglés falado e escrito. Todos os finalistas da bolsa serán entrevistados para asegurar a competencia verbal en inglés. Este ano o programa de Fotografía e Xustiza Social incluirá bolseiros dos Estados Unidos, por invitación soamente.
6.- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O World Press Institute (WPI)
3.- DESTINATARIOS
Xornalistas de todo o mundo coa esperanza de mellorar a súa comprensión do xornalismo estadounidense.
Demostrar o potencial de liderado.
Vivir fóra de Estados Unidos.
Polo menos contar con cinco anos de experiencia.
Fluidez en Inglés.
Freelancers son elegibles.
4.- DATA LÍMITE
15 de febreiro 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Os bolseiros pasarán tres semanas en Minnesota, e logo viaxarán a varias cidades de Estados Unidos, incluíndo Nova York e Washington, onde levarán a cabo reunións informativas, entrevistas e visitas. Volverán a Minnesota para a semana final do programa.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Edimburgo e Coca Cola
3.- DESTINATARIOS
Para estudantes de calquera país da Unión Europea, excepto Reino Unido
4.- DATA LÍMITE
03/04/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Abertas a todos os solicitantes cuxas circunstancias económicas persoais farían difícil estudar na Universidade. A bolsa cobre a matrícula e un subsidio anual para o mantemento dos estudantes no país
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- CONVOCANTE

Fundación Iberdrola
3.- DESTINATARIOS
- Ter nacionalidade española.
- Posuír licenciatura ou grao.
- Nota media mínima: 7/10.
- Inglés: nivel alto.
4.- DATAS LÍMITE
17/02/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
* Universidades: Binghamton University / Oregon State University / Rochester Institute of Technology / University of Connecticut / University of Maine / University of Rochester / Cornell Unievrsity.
* Contía: Matrícula + Gastos de viaxe + 24.000 ?.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

A Fundación Barrié convoca 10 bolsas para a realización de estudos de Máster en centros académicos de todo o mundo, dirixidas a titulados universitarios vinculados a Galicia cunha excelente traxectoria académica, investigadora e/ou profesional.
Oprazode presentación de solicitudes estará aberto ata  o15 de febreiro de 2017.

Adotación económicada bolsa será dun máximo de 50.000 € anuais, que se aplicarán, por esta orde, aos seguintes conceptos:
Dotación inicial única de 2.600 € brutos para gastos de transporte, instalación, asistencia a seminarios, libros e outros.
Asignación mensual de 1.600 € brutos en concepto de aloxamento, manutención e gastos adicionais.
Gastos de inscrición e matrícula (tuition) no centro de destino

Os solicitantes da bolsa deberán ter unhavinculación con Galicia. Para ese efecto, considerarase que existe vinculación unicamente nos seguintes supostos:
Candidatos nados na Comunidade Autónoma de Galicia.
Candidatos cun proxenitor nado na Comunidade Autónoma de Galicia.
Candidatos empadroados en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia como mínimo 2 anos inmediatamente anteriores á data de apertura da convocatoria.

Titulación.Os solicitantes da bolsa deberán estar en posesión dun título universitario de Grao, Licenciatura ou Máster expedido por unha institución de educación superior oficial española ou estranxeira.

Admisión.Os solicitantes da bolsa deberán iniciar o proceso de admisión no centro de destino no momento de presentar a solicitude.

Coñecemento de idiomas.Os solicitantes da bolsa deberán acreditar no momento de presentar a solicitude, o coñecemento do inglés e do idioma de traballo do centro de destino, cando devandito idioma non sexa o inglés.

Máis información enhttp://www.fundacionbarrie.org/becas-posgrado-extranjero

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

iEduex
3.- DESTINATARIOS:
- Novos estudantes de educación secundaria con idades comprendidas entre os 15 e os 18 anos e medio, a data 15 de agosto de 2017, antes do comezo do curso nos Estados Unidos.
- Ter unha nota media mínima de 6 no curso 2015/2016:
Bolsa Completa / Nota media superior a 8.
Bolsa Parcial / Nota media de 7 a 7,9.
Bolsa Parcial / Nota media de 6 a 6,9.
- Nota mínima de 6,5 na materia de inglés nas notas finais no curso 2015/2016.
- Non gozar anteriormente dun programa con visado de estudante J1 nos Estados Unidos.
4.- DATA LÍMITE :
Ata o 15 de febreiro de 2017.
5.- MÁIS INFORMACIÓN:
Os obxectivos do programa son mellorar as habilidades da lingua inglesa e a formación integral de estudantes e potenciar a capacidade de adaptación, aprendizaxe e madurez de estudantes. A dotación é de3.000 euros a bolsa Completa, 2.000 euros para a bolsa parcial e de 1.500 euros para a bolsa parcial.
Contido xeral do programa:
- Asesoramento | Sistema Educativo Americano.
- Matriculación | Nun High School Público ou Privado dos Estados Unidos.
- Material Escolar | Libros de texto obrigatorios.
- Aloxamento | Con pensión completa nunha familia americana.
- Transfers | Recollida no aeroporto á chegada e traslados á finalización do programa.
- Convalidación | Do curso escolar nos Estados Unidos.
- Traducións e Transcricións de documentos.
NON inclúe:
- Voos a Estados Unidos.
- Seguro médico e de Accidentes | Obrigatorio contratalo co patrocinador americano | 800 dólares americanos.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Enviar o formulario de inscrición debidamente cumprimentado cun certificado das notas do curso 2015/2016 emitido polo centro escolar a través da páxina web (www.ieduex.com/es/programa-bolsas/) durante o período de inscrición da convocatoria.
International Education Exchange
Office: 0034 91 297 99 02
Mobile: 0034 697 182 800