Mobilidade (131)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Goberno Municipal de Pequín
3.- DESTINATARIOS
Estudantes internacionais que planean realizar doutoramento, mestría, graduado, programa académico de alto nivel e programa de idiomas a longo prazo e programa de intercambio.
4.- DATA LÍMITE
30 de abril de 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A bolsa no seguintes cinco categorías:
Bolsa de doutoramento: 5.700 USD / persoa / ano;
Bolsa de estudante principal: 4.300 USD / persoa / ano;
Bolsa estudantil de pregrado: 2.800 USD / persoa / ano;
Estudantes maiores e bolsas estudantís de idiomas a longo prazo: 1.400 USD / persoa / ano;
Bolsa para estudantes de intercambio (estudantes a longo prazo ou transferibles) e estudante que realiza contribucións especiais ao intercambio internacional e cooperación na zona capital: 700 USD / persoa / ano.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Embaixada dos Estados Unidos en España
DATA LÍMITE
A data de solicitude finaliza o 24 de febreiro de 2017, ás 18 h.
MÁIS INFORMACIÓN
A Embaixada dos Estados Unidos en España selecciona un estudante español de entre 16 e 19 anos, para participar no Instituto de Verán Benjamin Franklin. Trátase dun programa intensivo enfocado nos asuntos globais aos que se enfrontan os mozos a ambos os dous lados do Atlántico. O Instituto terá lugar na Universidade de Wake Forest en Winston-Salem, Carolina do Norte, entre os meses de xuño e xullo de 2017. A dotación da bolsa inclúe todos os gastos: viaxe, aloxamento, manutención, seguro médico e de accidentes e visado.
Os requisitos para solicitar a bolsa son:
- Excelencia académica. Os candidatos deberán achegar un certificado do seu centro de ensino que reflicta unha nota media mínima de notable (7,5) no seu expediente académico dos últimos dous anos cursados.
- Excelente coñecemento do inglés, nota mínima de sobresaliente no seu certificado de estudos dos últimos dous anos cursados.
- Participación en actividades de voluntariado e/ou proxectos de servizo comunitario.
FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Embaixada dos Estados Unidos en España
Bases da convocatoria:

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Universidade de Monash
3.- DESTINATARIOS
Ser estudante internacional.
Ter coñecementos de inglés.
Terán preferencias os estudantes con logros universitarios.
4.- DATA LÍMITE
15 de Marzo / 15 de Abril / 15 de de maio 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Monash é unha universidade pública australiana e converteuse na con maior número de alumnos do país, aproximadamente 55.000 estudantes.
Para iso, esta Universidade ofrece unhas bolsas internacionais que poden alcanzar ata os $ 50.000 (sobre a base dun grao 5 anos).
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

A Fundación Iberdrola España convoca todos os anos bolsas de posgrao en Estados Unidos dentro do programa académico internacional Fulbright.

Destinatarios:
Licenciados/as ou título de grao, de nacionalidade española ou estadounidense que queiran realizar a súa especialización en institucións académicas de excelencia estadounidenses nas seguintes áreas de coñecemento:
Enerxías renovables, sistema enerxético sustentable, medio ambiente, tecnoloxías limpas de carbón e xestión de emisións, eficiencia enerxética, almacenamento de enerxía, vehículo eléctrico, redes de distribución intelixentes, tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), tratamento de datos (Big Data) e ciberseguridad.

https://www.fundacioniberdrolaespana.org/formacion-e-investigacion/becas-master/becas-iberdrola-fullbright

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Dalarna
3.- DESTINATARIOS
Orixe da solicitante
Nacionalidade: Panamá, España, Uruguai, Brasil, México, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, O Salvador, Colombia, Ecuador, Portugal, Arxentina, Guatemala, Porto Rico, Andorra, Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguai, Perú, República Dominicana
4.- DATA LÍMITE
01 de marzo 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As bolsas cobren só parte da matrícula e non provén aloxamento, libros, viaxes ou outros gastos persoais ou incidentales.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade Laval
3.- DESTINATARIOS
Ter unha idade menor ou igual a 35 anos ao peche da convocatoria;
Culminar os seus estudos de pregrado e mestría en enxeñería mecánica, forestal ou nunha carreira afín, nunha universidade recoñecida;
Dominio do idioma francés e inglés (escrito e oral) a un nivel intermedio mínimo. Os estudos levarán a cabo en francés.
4.- DATA LÍMITE
30/04/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O laboratorio de procesamento mecánico da madeira do «Centre de Recherche sur lles Matériaux Renouvelables (CRMR)» está a buscar dous candidatos(as) ao programa de doutoramento.  Para iso, outórganse bolsas de 21000 dólares canadenses por ano, por un período de tres anos.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Magnum
3.- DESTINATARIOS:
Fotógrafos emerxentes, artistas, xornalistas, académicos e activistas apaixonados por desafiar a inxustiza, perseguir a igualdade social e promover os dereitos humanos a través da fotografía
4.- DATA LÍMITE:
24 de xaneiro de 2017
5. - MÁIS INFORMACIÓN:
Os bolseiros de fotografía e xustiza social son seleccionados pola Fundación Magnum a través dun proceso competitivo de solicitude en liña. Os bolseiros internacionais deben ser de rexións fóra dos Estados Unidos e Europa occidental onde hai poucas oportunidades para a formación e pouco acceso á titoría en fotografía. Os bolseiros internacionais non deberían ter unha formación formal previa en fotografía a nivel universitario nos Estados Unidos ou Europa Occidental. Os bolseiros de fotografía e xustiza social deben ter fluidez en inglés falado e escrito. Todos os finalistas da bolsa serán entrevistados para asegurar a competencia verbal en inglés. Este ano o programa de Fotografía e Xustiza Social incluirá bolseiros dos Estados Unidos, por invitación soamente.
6.- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Edimburgo e Coca Cola
3.- DESTINATARIOS
Para estudantes de calquera país da Unión Europea, excepto Reino Unido
4.- DATA LÍMITE
03/04/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Abertas a todos os solicitantes cuxas circunstancias económicas persoais farían difícil estudar na Universidade. A bolsa cobre a matrícula e un subsidio anual para o mantemento dos estudantes no país
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

A Fundación Barrié convoca 10 bolsas para a realización de estudos de Máster en centros académicos de todo o mundo, dirixidas a titulados universitarios vinculados a Galicia cunha excelente traxectoria académica, investigadora e/ou profesional.
Oprazode presentación de solicitudes estará aberto ata  o15 de febreiro de 2017.

Adotación económicada bolsa será dun máximo de 50.000 € anuais, que se aplicarán, por esta orde, aos seguintes conceptos:
Dotación inicial única de 2.600 € brutos para gastos de transporte, instalación, asistencia a seminarios, libros e outros.
Asignación mensual de 1.600 € brutos en concepto de aloxamento, manutención e gastos adicionais.
Gastos de inscrición e matrícula (tuition) no centro de destino

Os solicitantes da bolsa deberán ter unhavinculación con Galicia. Para ese efecto, considerarase que existe vinculación unicamente nos seguintes supostos:
Candidatos nados na Comunidade Autónoma de Galicia.
Candidatos cun proxenitor nado na Comunidade Autónoma de Galicia.
Candidatos empadroados en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia como mínimo 2 anos inmediatamente anteriores á data de apertura da convocatoria.

Titulación.Os solicitantes da bolsa deberán estar en posesión dun título universitario de Grao, Licenciatura ou Máster expedido por unha institución de educación superior oficial española ou estranxeira.

Admisión.Os solicitantes da bolsa deberán iniciar o proceso de admisión no centro de destino no momento de presentar a solicitude.

Coñecemento de idiomas.Os solicitantes da bolsa deberán acreditar no momento de presentar a solicitude, o coñecemento do inglés e do idioma de traballo do centro de destino, cando devandito idioma non sexa o inglés.

Máis información enhttp://www.fundacionbarrie.org/becas-posgrado-extranjero

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

iEduex
3.- DESTINATARIOS:
- Novos estudantes de educación secundaria con idades comprendidas entre os 15 e os 18 anos e medio, a data 15 de agosto de 2017, antes do comezo do curso nos Estados Unidos.
- Ter unha nota media mínima de 6 no curso 2015/2016:
Bolsa Completa / Nota media superior a 8.
Bolsa Parcial / Nota media de 7 a 7,9.
Bolsa Parcial / Nota media de 6 a 6,9.
- Nota mínima de 6,5 na materia de inglés nas notas finais no curso 2015/2016.
- Non gozar anteriormente dun programa con visado de estudante J1 nos Estados Unidos.
4.- DATA LÍMITE :
Ata o 15 de febreiro de 2017.
5.- MÁIS INFORMACIÓN:
Os obxectivos do programa son mellorar as habilidades da lingua inglesa e a formación integral de estudantes e potenciar a capacidade de adaptación, aprendizaxe e madurez de estudantes. A dotación é de3.000 euros a bolsa Completa, 2.000 euros para a bolsa parcial e de 1.500 euros para a bolsa parcial.
Contido xeral do programa:
- Asesoramento | Sistema Educativo Americano.
- Matriculación | Nun High School Público ou Privado dos Estados Unidos.
- Material Escolar | Libros de texto obrigatorios.
- Aloxamento | Con pensión completa nunha familia americana.
- Transfers | Recollida no aeroporto á chegada e traslados á finalización do programa.
- Convalidación | Do curso escolar nos Estados Unidos.
- Traducións e Transcricións de documentos.
NON inclúe:
- Voos a Estados Unidos.
- Seguro médico e de Accidentes | Obrigatorio contratalo co patrocinador americano | 800 dólares americanos.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Enviar o formulario de inscrición debidamente cumprimentado cun certificado das notas do curso 2015/2016 emitido polo centro escolar a través da páxina web (www.ieduex.com/es/programa-bolsas/) durante o período de inscrición da convocatoria.
International Education Exchange
Office: 0034 91 297 99 02
Mobile: 0034 697 182 800