Mobilidade (138)

Arc, artistic residency abre as súas Residencias artísticas en Suíza

Arc é unha residencia artística situada en Romainmôtier, na cordilleira Xura, en Suíza. Trátase dun lugar para a reflexión e o diálogo que permite o intercambio e a colaboración de artistas nun ambiente cálido e unha atmosfera amigable.

De forma permanente convida a artistas e expertos de diferentes traxectorias e orixes aos seus programas de residencias.

Actualmente, son dous os programas que se atopan abertos:
Custom-made (residencia a medida): poden participar artistas ou colectivos (ata un máximo de 8 participantes) que teñan unha idea sobre a que investigar ou un proxecto para realizar. A duración máxima da residencia é de 1 mes.
Walk & Talk (residencia de paseo e conversación): convídase a 2 persoas (artistas ou outros profesionais) a estancias curtas de 4 días que lles permitan dar longos paseos e iniciar longos diálogos a outro ritmo e forma de colaboración.

Ambas as residencias pódense solicitar como moi tarde dous meses antes da data de inicio na que se teña previsto realizar a residencia. A dispoñibilidade de datas pódese consultar na web da institución

Dotación: Espazo de traballo, viaxe, aloxamento e comida.

http://www.arc-artistresidency.ch/en/residencies

SAYEN (South Asia Youth Environment Netwwork) xunto ao Centro de Educación Ambiental (CEE) convoca bolsas para prácticas en Desenvolvemento Sustentable na India

Requisitos:
As bolsas están dispoñibles para todo o mundo.
Tes que ter entre 18 a 30 anos de idade.
Interese pola aprendizaxe e o tema é necesario, así como o desexo de traballar coas organizacións que participan neste sector.

Prazo: As bolsas poden solicitarse durante todo o ano.

SAYEN (South Asia Youth Environment Netwwork) xunto ao Centro de Educación Ambiental (CEE) lanza unha convocatoria de bolsas para levar a cabo unhas prácticas profesionais en temas relacionados co Desenvolvemento Sustentable na India.

Estas bolsas para prácticas ofrece a oportunidade de adquirir coñecementos e experiencia práctica no desenvolvemento sustentable. Os participantes realizarán proxectos de investigación, proxectos de acción, desenvolvemento para os medios de comunicación así como actividades de documentación dun proxecto en curso.

A duración das bolsas pode ir de dous meses a un ano.

Máis información:

http://sayen.org/sayen/templates/default/page_tpl.php?p=27

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Centro Max Planck Sciences Po para facer fronte á inestabilidade nas sociedades de mercado
3.- DESTINATARIOS
Candidatos que posúen unha mestría en historia, socioloxía ou ciencia política, con formación adicional en campos afíns como a economía, a xestión, a filosofía ou a antropoloxía.
4.- DATA LÍMITE
15 de marzo de 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
2.188 euros / mes (salario bruto, uns 1.600 euros netos); Contrato de tres anos a partir de outubro de 2017; Período de 12 semanas de servizo administrativo a MaxPo, preferiblemente no primeiro ano da bolsa (a negociar co asesor de doutoramento); Unha estancia de investigación dun semestre no MPIfG en Colonia, preferiblemente durante o terceiro ano. O programa de doutoramento MaxPo funciona en estreita colaboración co programa do Instituto Max Planck para o Estudo de Sociedades, e ofrecemos a posibilidade dunha co-tutela.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Goberno Municipal de Pequín
3.- DESTINATARIOS
Estudantes internacionais que planean realizar doutoramento, mestría, graduado, programa académico de alto nivel e programa de idiomas a longo prazo e programa de intercambio.
4.- DATA LÍMITE
30 de abril de 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A bolsa no seguintes cinco categorías:
Bolsa de doutoramento: 5.700 USD / persoa / ano;
Bolsa de estudante principal: 4.300 USD / persoa / ano;
Bolsa estudantil de pregrado: 2.800 USD / persoa / ano;
Estudantes maiores e bolsas estudantís de idiomas a longo prazo: 1.400 USD / persoa / ano;
Bolsa para estudantes de intercambio (estudantes a longo prazo ou transferibles) e estudante que realiza contribucións especiais ao intercambio internacional e cooperación na zona capital: 700 USD / persoa / ano.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Embaixada dos Estados Unidos en España
DATA LÍMITE
A data de solicitude finaliza o 24 de febreiro de 2017, ás 18 h.
MÁIS INFORMACIÓN
A Embaixada dos Estados Unidos en España selecciona un estudante español de entre 16 e 19 anos, para participar no Instituto de Verán Benjamin Franklin. Trátase dun programa intensivo enfocado nos asuntos globais aos que se enfrontan os mozos a ambos os dous lados do Atlántico. O Instituto terá lugar na Universidade de Wake Forest en Winston-Salem, Carolina do Norte, entre os meses de xuño e xullo de 2017. A dotación da bolsa inclúe todos os gastos: viaxe, aloxamento, manutención, seguro médico e de accidentes e visado.
Os requisitos para solicitar a bolsa son:
- Excelencia académica. Os candidatos deberán achegar un certificado do seu centro de ensino que reflicta unha nota media mínima de notable (7,5) no seu expediente académico dos últimos dous anos cursados.
- Excelente coñecemento do inglés, nota mínima de sobresaliente no seu certificado de estudos dos últimos dous anos cursados.
- Participación en actividades de voluntariado e/ou proxectos de servizo comunitario.
FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Embaixada dos Estados Unidos en España
Bases da convocatoria:

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Universidade de Monash
3.- DESTINATARIOS
Ser estudante internacional.
Ter coñecementos de inglés.
Terán preferencias os estudantes con logros universitarios.
4.- DATA LÍMITE
15 de Marzo / 15 de Abril / 15 de de maio 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Monash é unha universidade pública australiana e converteuse na con maior número de alumnos do país, aproximadamente 55.000 estudantes.
Para iso, esta Universidade ofrece unhas bolsas internacionais que poden alcanzar ata os $ 50.000 (sobre a base dun grao 5 anos).
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

A Fundación Iberdrola España convoca todos os anos bolsas de posgrao en Estados Unidos dentro do programa académico internacional Fulbright.

Destinatarios:
Licenciados/as ou título de grao, de nacionalidade española ou estadounidense que queiran realizar a súa especialización en institucións académicas de excelencia estadounidenses nas seguintes áreas de coñecemento:
Enerxías renovables, sistema enerxético sustentable, medio ambiente, tecnoloxías limpas de carbón e xestión de emisións, eficiencia enerxética, almacenamento de enerxía, vehículo eléctrico, redes de distribución intelixentes, tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), tratamento de datos (Big Data) e ciberseguridad.

https://www.fundacioniberdrolaespana.org/formacion-e-investigacion/becas-master/becas-iberdrola-fullbright

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Dalarna
3.- DESTINATARIOS
Orixe da solicitante
Nacionalidade: Panamá, España, Uruguai, Brasil, México, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, O Salvador, Colombia, Ecuador, Portugal, Arxentina, Guatemala, Porto Rico, Andorra, Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguai, Perú, República Dominicana
4.- DATA LÍMITE
01 de marzo 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As bolsas cobren só parte da matrícula e non provén aloxamento, libros, viaxes ou outros gastos persoais ou incidentales.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade Laval
3.- DESTINATARIOS
Ter unha idade menor ou igual a 35 anos ao peche da convocatoria;
Culminar os seus estudos de pregrado e mestría en enxeñería mecánica, forestal ou nunha carreira afín, nunha universidade recoñecida;
Dominio do idioma francés e inglés (escrito e oral) a un nivel intermedio mínimo. Os estudos levarán a cabo en francés.
4.- DATA LÍMITE
30/04/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O laboratorio de procesamento mecánico da madeira do «Centre de Recherche sur lles Matériaux Renouvelables (CRMR)» está a buscar dous candidatos(as) ao programa de doutoramento.  Para iso, outórganse bolsas de 21000 dólares canadenses por ano, por un período de tres anos.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Magnum
3.- DESTINATARIOS:
Fotógrafos emerxentes, artistas, xornalistas, académicos e activistas apaixonados por desafiar a inxustiza, perseguir a igualdade social e promover os dereitos humanos a través da fotografía
4.- DATA LÍMITE:
24 de xaneiro de 2017
5. - MÁIS INFORMACIÓN:
Os bolseiros de fotografía e xustiza social son seleccionados pola Fundación Magnum a través dun proceso competitivo de solicitude en liña. Os bolseiros internacionais deben ser de rexións fóra dos Estados Unidos e Europa occidental onde hai poucas oportunidades para a formación e pouco acceso á titoría en fotografía. Os bolseiros internacionais non deberían ter unha formación formal previa en fotografía a nivel universitario nos Estados Unidos ou Europa Occidental. Os bolseiros de fotografía e xustiza social deben ter fluidez en inglés falado e escrito. Todos os finalistas da bolsa serán entrevistados para asegurar a competencia verbal en inglés. Este ano o programa de Fotografía e Xustiza Social incluirá bolseiros dos Estados Unidos, por invitación soamente.
6.- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO