Mobilidade (147)

comunicandoECF Fundación Cultural Europea e Fondo Roberto Cimetta son asociacións internacionais que promoven o intercambio artístico e a mobilidade dos profesionais no campo das artes escénicas contemporáneas e artes visuais na área mediterránea.
O Fondo apoia e fomenta as viaxes que permite aos profesionais da cultura encontrar as oportunidades, os socios e os medios para realizar proxectos persoais ou colectivos, o que facilita a creación de redes, o intercambio de experiencias e a cooperación cultural e artística.
As axudas de viaxe individuais cobren os gastos de viaxe e visados para as viaxes, tales como asistir a reunións profesionais de redes culturais, talleres, residencias de artistas, festivais, simposios, etc
O Fondo Roberto Cimetta de bolsas de viaxe outórganse a individuos concretos e non a organizacións.
Profesionais europeos poden solicitalas, pero só se o seu proxecto ten unha conexión forte co Mediterráneo.

Requisitos:

Non hai criterios de nacionalidade ou idade. Vivir o solicitante ou os traballos na rexión Euro-Mediterráneo-árabe.

Profesión: artistas, creadores, profesores, animadores culturais, administradores, xefes de proxecto.
Recursos financeiros: Os solicitantes que non poidan encontrar recursos financeiros propios.

As solicitudes deben presentarse en forma individual por correo electrónico a grant@cimettafund.org.

O prazo para presentar solicitudes ábrese nos meses de xaneiro.

Máis información en:

http://www.cimettafund.org/

http://www.eurocult.org/

O Goberno da India, baixo os auspicios do Consello Indio de Relacións Culturais (ICCR), www.iccrindia.net, no marco do Programa de Intercambio Cultural entre a India e España, ofrece bolsas aos estudantes de España que desexen estudar posgrao ou os niveis de investigación en universidades e institucións educativas na India (coa excepción de Medicina e Odontoloxía).
As bolsas inclúen a matrícula e as taxas do curso, ademais dunha cantidade fixa de gastos de subsistencia. As bolsas concédense por un ano con posibilidade de renovación.

O prazo para presentar solicitudes suele abrirse no mes de xaneiro de cada ano.

A solicitude debe especificar o curso ao que o candidato desexa someterse, xunto coa universidade ou instituto da súa elección na India.
É importante que os candidatos presenten seis copias da solicitude xunto con copias certificadas dos títulos (traducidos ao Inglés). Aqueles que desexen realizar cursos de doutorado ou post-doutorado deben achegar a sinopse do proxecto de investigación proposto. É imprescindible que os candidatos teñan un coñecemento axeitado de Inglés e, para iso, deberán presentar unha copia do curso (s) aprobados no idioma Inglés.

Máis información na Embaixa da India en España, www.embassyindia.es, teléfono 91 345 11 12

http://www.embassyindia.es/es/informacion-y-cultura/becas-2014-15

unesco-artistasUNESCO-Aschberg convoca bolsas para Artistas.

As Bolsas para Artistas UNESCO-Aschberg favorecen a mobilidade de novos artistas co fin de abrirlles novas perspectivas, permitirlles establecer un diálogo intercultural e expoñelos á diversidade cultural.
O programa ofrece residencias en todo o mundo a novos artistas (entre 25 e 35 anos). Comparte varios dos obxectivos da Convención sobre a Protección e a Promoción da Diversidade das Expresións Culturais (2005) que preconiza os intercambios culturais e subliña a creatividade e a necesidade para os artistas de enriquecerse ao contacto doutras culturas.
Estas experiencias de residencia exercen un papel catalizador no desenvolvemento das expresións artísticas de todas as culturas do mundo.

O Programa de bolsas UNESCO-Aschberg ofrece bolsas nos ámbitos das artes visuais, a creación literaria e a música.

Estas bolsas poden buscarse por rexións ou por disciplinas artísticas

Máis información en http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/aschberg-bursaries-for-artists/by-disciplines/