Mobilidade (141)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Newcastle University
3.- DESTINATARIOS
? Os solicitantes deben ter unha oferta de estudos, para un
lugar nun programa de investigación de doctorado, e ter a
intención de rexistrarse para comezar os seus estudos no curso
académico 2016/17.
? Os solicitantes deben ser evaluados como estudante internacional
con fins honorarios
4.- DATA LÍMITE
29/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A beca cubrirá a diferenzas entres os costos de matrícula para
estudantes internacionais, valorado en £ 7.500 ata £ 11.500 anual
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Sydney
3.- DESTINATARIOS
? Os solicitantes deben cumprir cos criterios de elegibilidad para
a matrícula de Doctorado na Universidade de Sydney. Experiencia en matemáticas
aplicadas, física, ciencias de computación, e
específicamente na teoría da información e a mecánica
estatística será moi beneficiosa.
? O candidato debe demostrar un forte compromiso coa
investigación académica no campo proposto.Debe ter excelentes
habilidades de comunicación escrita e oral, así como a capacidade
demostrada para programar en MATLAB, Java ou C , e debe estar disposto
a crear e desenvolver enfoques orixinais para facer fronte a preguntas
abertas.
? Ter un título equivalente australiano de licenciatura, cun
promedio en 1era clase (con honores) en Ingeniería ou Ciencias, e
incluír un proxecto de investigación independente e que clasificou no
10% superior do seu cohorte.
4.- DATA LÍMITE
31/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Sydney está aceptando solicitudes para as becas de Posgrao
en sistemas complexos, na Facultade de Ingeniería Civil. As
becas están dispoñibles para os estudantes internacionais para o ano
académico 2016-17.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE

University of Strathclyde

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE

Imperial College London

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE

LUISS Business School

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Université Paris-Saclay

berlinEste programa é un dos máis prestixiosos programas de bolsas a nivel internacional para artistas de artes plásticas, literatura, música e cine.
Concédense unhas 20 bolsas anuais, que por regra xeral comprenden unha estanza dun ano en Berlín.

Para Artes Plásticas non é posible solicitar a bolsa o mesmo candidato. Hai unha comisión que propón aos futuros bolseiros.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 1 de xaneiro para estanzas durante o ano seguinte.

Para máis información:
http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/en/stipendien.html (en alemán e inglés)
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/musik-kunst/en/8590-daad-berlin-artists-in-residence-programme/

GALEUROPAA Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca o programa Galeuropa dirixido a mozos e mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera dos Estados membros da Unión Europea, agás España.

As prácticas terán unha duración de 8 semanas cun mínimo de 25 horas formativas semanais, e desenvolveranse no período comprendido entre o día seguinte ao da publicación da resolución definitiva de persoas beneficiarias e o 30 de outubro de 2014.

As estadías teñen como finalidade apoiar as persoas participantes en actividades de formación para adquirir os coñecementos, as competencias e as cualificacións que complementen o desenvolvemento persoal e profesional, facilitando a mobilidade dos traballadores en Europa e promovendo o desenvolvemento e a súa transferencia entre os países participantes ao mesmo tempo que perfeccionan as habilidades lingüísticas nun idioma estranxeiro.

Requisitos:
Ser galego/a e estar empadroado/a en calquera concello de Galicia.
Ter entre 18 e 30 anos ao remate do prazo de presentación de solicitudes.
Titulación:
– Título de técnico/a ou técnico/a superior (grao medio ou superior) de Formación Profesional, de Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño ou de Ensinanzas Deportivas.
– Título universitario de grao ou equivalente (licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a e diplomado/a, arquitecto/a, técnico/a, enxeñeiro/a técnico/a ou titulacións equivalentes das Ensinanzas Artísticas Superiores.
Que a dita titulación se obtivese nos cinco anos inmediatamente anteriores á data da convocatoria.
Posuír coñecemento dalgunha das seguintes linguas cun nivel suficiente para desenvolver unha práctica laboral axeitada ao seu grao de formación académica: inglés, italiano, francés e/ou alemán.

Contías máxima por participante, por 8 semanas:

Alemaña: 1.875 €
Finlandia: 2.290 €
Malta: 1.710 €
Austria: 2.040 €
Francia: 2.205 €
P. Baixos: 2.040 €
Bélxica: 1.955 €
Grecia: 1.875 €
Polonia: 1.625 €
Bulgaria: 1.465 €
Hungría: 1.710 €
Portugal: 1.790 €
Chipre: 1.790 €
Irlanda: 2.125 €
R. Checa: 1.790 €
Croacia: 1.875 €
Islandia: 2.040 €
R. Unido: 2.400 €
Dinamarca: 2.400 €
Italia: 2.125 €
Romanía: 1.540 €
Eslovaquia: 1.710 €
Letonia: 1.625 €
Suecia: 2.290 €
Eslovenia: 1.875 €
Lituania: 1.625 €
Turquía: 1.710 €
Estonia: 1.625 €
Luxemburgo: 1.955 €
Outros: 2.400 €

A contía adxudicada a cada persoa beneficiaria corresponderase coa cantidade que esta xustifique dentro dos límites da contía máxima sinalada.

Inscricións:
O prazo de inscrición estará aberto ata o 28 de marzo de 2014.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS324A

Maís información no DOG do 28 de febreiro de 2014 e nos teléfonos da Dirección Xeral de Xuventude, 881 999 567, 981 541 688, 981 544 854 e 981 544 645

open_call_1_0028f17028e170A Sharjah Foundation, establecida nos Emiratos Árabes Unidos, convoca un Programa de Produción tódolos anos, para artistas que traballen cos seguintes medios: escultura, instalación, medios de comunicación e libros de artistas, entre outros.

Dotado con 200.000 dólares, o programa ofrece becas e apoio profesional para a realización dos proxectos seleccionados. O Programa de Produción amplía as posibilidades de produción de arte na rexión de Menasa a través dun compromiso de apoio á innovación e a excelencia na práctica artística, mediante o fomento da experimentación.

Os profesionais das artes están invitados a propoñer proxectos imaxinativos, ambiciosos e inspiradores que vaian transformar a comprensión de que é a arte e como pode ser experimentado.

O prazo para presentar solicitudes ábrese os meses de xaneiro.

Máis información en http://www.sharjahart.org

bogliasco1A Fundación Bogliasco de Liguria Centro de Estudos para as Artes e Humanidades situado na Riviera italiana, na pequena cidade de Bogliasco preto de Xénova, ofrece bolsas residenciais para artistas e académicos de todas as nacións que fixeron contribucións significativas para as artes e humanidades. Dende que abriu as súas portas en 1996, o Estudo Centro xa recibiu preto de 700 bolseiros de 40 países.
A Fundación Bogliasco convoca bolsas de estudo para persoas cualificadas que fagan traballo creativo avanzado ou investigación académica nas seguintes disciplinas: arqueoloxía, arquitectura, clásicos, danza, cine ou vídeo, historia, arquitectura da paisaxe, literatura, música, filosofía, teatro, visual artes.
O centro de estudos acollen persoas que realizan traballo creativo e académico (como historia da arte, musicologia, crítica de cinema, etc) con relación á danza, música e teatro.
Cada ano son asignadas preto de 50 bolsas. A súa duración será de un mes, dependendo da orixe xeográfica do bolseiro, da disciplina, e os requisitos de programación da Fundación.
Durante a súa estancia no Centro, compañeiro/as e cónxuxes disporán de aloxamento e manutención.
Os solicitantes debe demostrar realización significativa nas súas disciplinas, compatible coa súa idade e experiencia.
Tamén debe presentar descricións dos proxectos que pretenden continuar en Bogliasco.

Os prazos para inscrición:
Xaneiro, para o inicio do semestre de outono-inverno, en setembro.
Abril, para o inicio do semestre de inverno-primavera, en febreiro.

Máis información en:
Bogliasco programa de bolsas: www.bfge.org/english/fellowships.cfm