Mobilidade (139)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Sydney
3.- DESTINATARIOS
? Os solicitantes deben cumprir cos criterios de elegibilidad para
a matrícula de Doctorado na Universidade de Sydney. Experiencia en matemáticas
aplicadas, física, ciencias de computación, e
específicamente na teoría da información e a mecánica
estatística será moi beneficiosa.
? O candidato debe demostrar un forte compromiso coa
investigación académica no campo proposto.Debe ter excelentes
habilidades de comunicación escrita e oral, así como a capacidade
demostrada para programar en MATLAB, Java ou C , e debe estar disposto
a crear e desenvolver enfoques orixinais para facer fronte a preguntas
abertas.
? Ter un título equivalente australiano de licenciatura, cun
promedio en 1era clase (con honores) en Ingeniería ou Ciencias, e
incluír un proxecto de investigación independente e que clasificou no
10% superior do seu cohorte.
4.- DATA LÍMITE
31/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Sydney está aceptando solicitudes para as becas de Posgrao
en sistemas complexos, na Facultade de Ingeniería Civil. As
becas están dispoñibles para os estudantes internacionais para o ano
académico 2016-17.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE

University of Strathclyde

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE

Imperial College London

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE

LUISS Business School

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Université Paris-Saclay

berlinEste programa é un dos máis prestixiosos programas de bolsas a nivel internacional para artistas de artes plásticas, literatura, música e cine.
Concédense unhas 20 bolsas anuais, que por regra xeral comprenden unha estanza dun ano en Berlín.

Para Artes Plásticas non é posible solicitar a bolsa o mesmo candidato. Hai unha comisión que propón aos futuros bolseiros.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 1 de xaneiro para estanzas durante o ano seguinte.

Para máis información:
http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/en/stipendien.html (en alemán e inglés)
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/musik-kunst/en/8590-daad-berlin-artists-in-residence-programme/

GALEUROPAA Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca o programa Galeuropa dirixido a mozos e mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera dos Estados membros da Unión Europea, agás España.

As prácticas terán unha duración de 8 semanas cun mínimo de 25 horas formativas semanais, e desenvolveranse no período comprendido entre o día seguinte ao da publicación da resolución definitiva de persoas beneficiarias e o 30 de outubro de 2014.

As estadías teñen como finalidade apoiar as persoas participantes en actividades de formación para adquirir os coñecementos, as competencias e as cualificacións que complementen o desenvolvemento persoal e profesional, facilitando a mobilidade dos traballadores en Europa e promovendo o desenvolvemento e a súa transferencia entre os países participantes ao mesmo tempo que perfeccionan as habilidades lingüísticas nun idioma estranxeiro.

Requisitos:
Ser galego/a e estar empadroado/a en calquera concello de Galicia.
Ter entre 18 e 30 anos ao remate do prazo de presentación de solicitudes.
Titulación:
– Título de técnico/a ou técnico/a superior (grao medio ou superior) de Formación Profesional, de Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño ou de Ensinanzas Deportivas.
– Título universitario de grao ou equivalente (licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a e diplomado/a, arquitecto/a, técnico/a, enxeñeiro/a técnico/a ou titulacións equivalentes das Ensinanzas Artísticas Superiores.
Que a dita titulación se obtivese nos cinco anos inmediatamente anteriores á data da convocatoria.
Posuír coñecemento dalgunha das seguintes linguas cun nivel suficiente para desenvolver unha práctica laboral axeitada ao seu grao de formación académica: inglés, italiano, francés e/ou alemán.

Contías máxima por participante, por 8 semanas:

Alemaña: 1.875 €
Finlandia: 2.290 €
Malta: 1.710 €
Austria: 2.040 €
Francia: 2.205 €
P. Baixos: 2.040 €
Bélxica: 1.955 €
Grecia: 1.875 €
Polonia: 1.625 €
Bulgaria: 1.465 €
Hungría: 1.710 €
Portugal: 1.790 €
Chipre: 1.790 €
Irlanda: 2.125 €
R. Checa: 1.790 €
Croacia: 1.875 €
Islandia: 2.040 €
R. Unido: 2.400 €
Dinamarca: 2.400 €
Italia: 2.125 €
Romanía: 1.540 €
Eslovaquia: 1.710 €
Letonia: 1.625 €
Suecia: 2.290 €
Eslovenia: 1.875 €
Lituania: 1.625 €
Turquía: 1.710 €
Estonia: 1.625 €
Luxemburgo: 1.955 €
Outros: 2.400 €

A contía adxudicada a cada persoa beneficiaria corresponderase coa cantidade que esta xustifique dentro dos límites da contía máxima sinalada.

Inscricións:
O prazo de inscrición estará aberto ata o 28 de marzo de 2014.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS324A

Maís información no DOG do 28 de febreiro de 2014 e nos teléfonos da Dirección Xeral de Xuventude, 881 999 567, 981 541 688, 981 544 854 e 981 544 645

bogliasco1A Fundación Bogliasco de Liguria Centro de Estudos para as Artes e Humanidades situado na Riviera italiana, na pequena cidade de Bogliasco preto de Xénova, ofrece bolsas residenciais para artistas e académicos de todas as nacións que fixeron contribucións significativas para as artes e humanidades. Dende que abriu as súas portas en 1996, o Estudo Centro xa recibiu preto de 700 bolseiros de 40 países.
A Fundación Bogliasco convoca bolsas de estudo para persoas cualificadas que fagan traballo creativo avanzado ou investigación académica nas seguintes disciplinas: arqueoloxía, arquitectura, clásicos, danza, cine ou vídeo, historia, arquitectura da paisaxe, literatura, música, filosofía, teatro, visual artes.
O centro de estudos acollen persoas que realizan traballo creativo e académico (como historia da arte, musicologia, crítica de cinema, etc) con relación á danza, música e teatro.
Cada ano son asignadas preto de 50 bolsas. A súa duración será de un mes, dependendo da orixe xeográfica do bolseiro, da disciplina, e os requisitos de programación da Fundación.
Durante a súa estancia no Centro, compañeiro/as e cónxuxes disporán de aloxamento e manutención.
Os solicitantes debe demostrar realización significativa nas súas disciplinas, compatible coa súa idade e experiencia.
Tamén debe presentar descricións dos proxectos que pretenden continuar en Bogliasco.

Os prazos para inscrición:
Xaneiro, para o inicio do semestre de outono-inverno, en setembro.
Abril, para o inicio do semestre de inverno-primavera, en febreiro.

Máis información en:
Bogliasco programa de bolsas: www.bfge.org/english/fellowships.cfm

comunicandoECF Fundación Cultural Europea e Fondo Roberto Cimetta son asociacións internacionais que promoven o intercambio artístico e a mobilidade dos profesionais no campo das artes escénicas contemporáneas e artes visuais na área mediterránea.
O Fondo apoia e fomenta as viaxes que permite aos profesionais da cultura encontrar as oportunidades, os socios e os medios para realizar proxectos persoais ou colectivos, o que facilita a creación de redes, o intercambio de experiencias e a cooperación cultural e artística.
As axudas de viaxe individuais cobren os gastos de viaxe e visados para as viaxes, tales como asistir a reunións profesionais de redes culturais, talleres, residencias de artistas, festivais, simposios, etc
O Fondo Roberto Cimetta de bolsas de viaxe outórganse a individuos concretos e non a organizacións.
Profesionais europeos poden solicitalas, pero só se o seu proxecto ten unha conexión forte co Mediterráneo.

Requisitos:

Non hai criterios de nacionalidade ou idade. Vivir o solicitante ou os traballos na rexión Euro-Mediterráneo-árabe.

Profesión: artistas, creadores, profesores, animadores culturais, administradores, xefes de proxecto.
Recursos financeiros: Os solicitantes que non poidan encontrar recursos financeiros propios.

As solicitudes deben presentarse en forma individual por correo electrónico a grant@cimettafund.org.

O prazo para presentar solicitudes ábrese nos meses de xaneiro.

Máis información en:

http://www.cimettafund.org/

http://www.eurocult.org/

O Goberno da India, baixo os auspicios do Consello Indio de Relacións Culturais (ICCR), www.iccrindia.net, no marco do Programa de Intercambio Cultural entre a India e España, ofrece bolsas aos estudantes de España que desexen estudar posgrao ou os niveis de investigación en universidades e institucións educativas na India (coa excepción de Medicina e Odontoloxía).
As bolsas inclúen a matrícula e as taxas do curso, ademais dunha cantidade fixa de gastos de subsistencia. As bolsas concédense por un ano con posibilidade de renovación.

O prazo para presentar solicitudes suele abrirse no mes de xaneiro de cada ano.

A solicitude debe especificar o curso ao que o candidato desexa someterse, xunto coa universidade ou instituto da súa elección na India.
É importante que os candidatos presenten seis copias da solicitude xunto con copias certificadas dos títulos (traducidos ao Inglés). Aqueles que desexen realizar cursos de doutorado ou post-doutorado deben achegar a sinopse do proxecto de investigación proposto. É imprescindible que os candidatos teñan un coñecemento axeitado de Inglés e, para iso, deberán presentar unha copia do curso (s) aprobados no idioma Inglés.

Máis información na Embaixa da India en España, www.embassyindia.es, teléfono 91 345 11 12

http://www.embassyindia.es/es/informacion-y-cultura/becas-2014-15