Mobilidade (147)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Alfonso Martín Escudero
3.- DESTINATARIOS
? Nacionalidade española;
? Posuír o título de doutor de calquera universidade española ou de especialidade
en Medicina (MIR), Biología (BIR), Farmacia (FIR),
Psicología (PIR) ou Química (QUIR). No caso de ter un título dunha
universidade estranxeira ou dun centro español non estatal deberase acreditar a convalidación ou recoñecemento do seu título en España;
? Estar admitido nunha universidade ou centro de investigación no
estranxeiro para o período solicitado;
? Posuír un bo coñecemento do idioma do país receptor ou ben de calquera
outro idioma que permita unha comunicación fluída no
centro de investigación.
4.- DATA LÍMITE
29/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As becas teñen unha duración de entre 12 e 24 meses. Determinarase de acordo coa
avaliación do solicitante e o interese do proxecto a realizar..
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Leeds
3.- DESTINATARIOS
Dispoñible para todos os novos estudantes (UK / EU e
internacionais) que queren levar a cabo estudos de investigación
a tempo completo e parcial
de MA e/ou PhD (Máster de Investigación e Doctorado) na
Escola de Idiomas, culturas e sociedade da Universidade de Leeds.
4.- DATA LÍMITE
12/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Leeds invita a estudantes internacionais destacados,
a participar no programa de becas da Escola de Idiomas, culturas e
sociedade. A mesma aplica para estudos de Maestría e Doctorado.
A Escola ofrece ensino de Posgrao e a supervisión polos
principais investigadores nos seus campos, dentro das disciplinas
e centros que figuran na documentación de información adicional.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Surrey
3.- DESTINATARIOS
? Ser un estudante internacional cualificado como estranxeiro e ter un
promedio de estudos nivel: A; AA a A- e/ou 38 Puntos no
Bachillerato Internacional. Debe ser un alumno sobresaliente
? Elixir a Universidade de Surrey como a súa primeira opción para
estudos de pregrado
? Os candidatos non deben ter un patrocinador, ou optar por outra
beca e/ou outro tipo de financiamento.
4.- DATA LÍMITE
23/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
University of Surrey ofrece as becas ao mérito académico para
estudantes internacionais sobresalientes, nas seguintes áreas de estudo:
Ingeniería: Electrónica, Sistemas Audiovisuales,
Comunicacións, Sistemas Informáticos, Nanotecnología, Sistemas,
Mecánica, Ciencias, Aeroespacial, Automotriz, Médica
Matemáticas: Financeira, Estatística MúsicaPsicología
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Casa da Danza de Logroño
3.- DESTINATARIOS
Mozos de polo menos 15 anos, con condicións excelentes para a danza
así como expediente académico brillante.
4.- DATA LÍMITE
Trianual.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A cuantía da beca está cifrada en 4.000? anuais.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

European School of Management and Technology
3.- DESTINATARIOS
? Os candidatos con antecedentes sobresalientes, no área de Ingeniería
ou Ciencias Aplicadas nunha universidade de tecnoloxía
de punta en calquera país.
? As becas asígnanse en función da excelencia académica, o logro
persoal e profesional, potencial de liderado
e habilidades interpersonales.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
European School of Management and Technology ofrece becas para
estudantes internacionais con excelente mérito
académico, para estudos de Máster en Xestión: Ingeniería. A
beca ten un valor de ? 10.000.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Newcastle University
3.- DESTINATARIOS
? Os solicitantes deben ter unha oferta de estudos, para un
lugar nun programa de investigación de doctorado, e ter a
intención de rexistrarse para comezar os seus estudos no curso
académico 2016/17.
? Os solicitantes deben ser evaluados como estudante internacional
con fins honorarios
4.- DATA LÍMITE
29/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A beca cubrirá a diferenzas entres os costos de matrícula para
estudantes internacionais, valorado en £ 7.500 ata £ 11.500 anual
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Sydney
3.- DESTINATARIOS
? Os solicitantes deben cumprir cos criterios de elegibilidad para
a matrícula de Doctorado na Universidade de Sydney. Experiencia en matemáticas
aplicadas, física, ciencias de computación, e
específicamente na teoría da información e a mecánica
estatística será moi beneficiosa.
? O candidato debe demostrar un forte compromiso coa
investigación académica no campo proposto.Debe ter excelentes
habilidades de comunicación escrita e oral, así como a capacidade
demostrada para programar en MATLAB, Java ou C , e debe estar disposto
a crear e desenvolver enfoques orixinais para facer fronte a preguntas
abertas.
? Ter un título equivalente australiano de licenciatura, cun
promedio en 1era clase (con honores) en Ingeniería ou Ciencias, e
incluír un proxecto de investigación independente e que clasificou no
10% superior do seu cohorte.
4.- DATA LÍMITE
31/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Sydney está aceptando solicitudes para as becas de Posgrao
en sistemas complexos, na Facultade de Ingeniería Civil. As
becas están dispoñibles para os estudantes internacionais para o ano
académico 2016-17.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE

United Arab Emirates University

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE

University of Strathclyde

1.- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE

Imperial College London