Mobilidade (138)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Leventis A G
3.- DESTINATARIOS
? Os candidatos deben ter un grado de primeira clase ou segunda
clase superior (ou equivalente) nun tema relevante.
? Para solicitar Doctorado, tamén deben completar, ou poden completar, un título de maestría nun
tema relevante. Pediráselles aos solicitantes que
presenten unha proposta de investigación pormenorizada,dúas
referencias e unha transcrición das cualificacións.
4.- DATA LÍMITE
17/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Birmingham comprácese en ofrecer as becas de Posgrao
en grego moderno para o ano 2016-2017, para estudantes
internacionais.
Esta xenerosa donación da Fundación Leventis A G ofrécese para os
estudantes que desexan seguir un programa de grado superior (MA pola
investigación ou doctorado) nos campos de grego moderno (incluíndo
Chipre) literatura, lingua, historia e cultura. O obxectivo principal da
universidade, é proporcionar, amplas oportunidades de educación e de formación
que sexan compatibles coas necesidades cambiantes dos
estudantes.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Universidade de York
3.- DESTINATARIOS
Estudantes internacionais
4.- DATA LÍMITE
20/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de York, invita a estudantes internacionais destacados, a participar
no programa de becas para estudos de Pregrado (dobre
licenciatura) nas seguintes áreas combinadas:
? Economía e Ciencia Política
? Finanzas e Economía da Empresa
? Ciencia Cognitiva e Tecnoloxía da Información
? Inglés e Escritura Profesional
? Os dereitos humanos e? a equidad Estudos
e Antropología
? Sociología / Xeografía e Estudos Urbanos
? Estudos de Desenvolvemento Internacional e Xeografía
? Historia e Ciencias Políticas
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Westminster
3.- DESTINATARIOS
O candidato debe manter unha oferta de estudos a tempo completo, para
un Programa de Maestría na Universidade de Westminster.
4.- DATA LÍMITE
03/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Westminster, invita a estudantes internacionais con excelente
mérito académico e necesidade financeira, para aplicar aos
cursos de Maestría que ofrece a Universidade. A beca ofrece o pago de matrícula
completa para o programa de Posgrao.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Humber College
3.- DESTINATARIOS
? As solicitudes serán consideradas en base
a méritos académicos, participación da comunidade, cartas de referencia
e declaración de intereses.
? Trascripciones e certificaciones de título de secundaria / bachiller
do candidato
? Un puntaje mínimo de TOEFL de 560 ou 84 ou un IELTS cun
puntaje mínimo xeneral de 6.5 (sen cualificación nas
probas só por baixo de 6.0) ou CAEL cunha puntuación
total 60 e 60 de escritura.
? Para a Licenciatura en Enfermería: un puntaje TOEFL mínimo
de 600 ou 100 ou IELTS cun puntaje mínimogeneral de 7.0 (só
proba por baixo de 6.5).
4.- DATA LÍMITE
20/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Humber College atópase na procura dos mellores estudantes
internacionais, para que participen nos programas de becas para
estudos de Pregrado nas diferentes áreas e cursos que imparte a
Universidade.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Parides-Saclay
3- DESTINATARIOS
? Novos estudantes internacionais, máximo 30 anos de idade o ano
da aceptación.
? Os candidatos deben ser admitidos ao programa de Maestría escolleito.
Só os estudantes con oferta condicional ou
incondicional contactados por correo electrónico, poden presentar
unha solicitude.
4.- DATA LÍMITE
21/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Parides-Saclay iniciou a convocatoria de 170
becas para alumnos/as estranxeiros/as que desexen facer un máster nesta
institución, durante o próximo curso 2016-2017.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

The James Dyson Foundation
3.- DESTINATARIOS
Aberto a estudantes universitarios de deseño de produto, deseño
industrial e ingeniería (ou licenciados fai non máis de 4 anos) que haxan
cursado os seus estudos en: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá,
Chinesa, Corea, EE.UU, España, Francia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Xapón,
Malasia, Nova Zelanda, Países Baixos, Reino Unido, Rusia, Singapur, Suiza
ou Taiwán.
4.- DATA LÍMITE
19/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O James Dyson Award é un concurso internacional de deseño cuxo
obxectivo é apoiar a próxima xeración de enxeñeiros. ¡Deseña algo
que resolva un problema! Buscan diseñadores que pensen de forma
diferente para crear produtos que funcionen mellor. Enxeñeiros que sigan
un proceso de deseño perseverante. Prototipos que funcionen. Produtos
que teñan un propósito práctico, que sexan comercialmente viables e que
sexan deseñados pensando na sostenibilidad.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Bath
3.- DESTINATARIOS
? Para estudantes internacionais, de calquera país.
? Debe aceptar con firmeza a súa oferta (condicional ou
incondicional) de estudo para un estudo de Posgrao en Maestría, nos
campos sinalados con anterioridad ensinado a tempo completo.
4.- DATA LÍMITE
01/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Bath está ofrecendo becas de posgrao para
estudantes internacionais. As becas outórganse en todos os temas
ofrecidos pola Facultade de Ingeniería e Deseño, Facultade de Humanidades
e Ciencias Sociais e a Facultade de Ciencias da
Universidade de Bath.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Banco Santander
3.- DESTINATARIOS
Estudantes de grado matriculados nas universidades españolas
participantes na convocatoria.
4.- DATA LÍMITE
31 de maio do 2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A finalidade das becas é facilitar aos estudantes o seguimiento de estudos
durante un semestre académico nunha universidade iberoamericana.
O importe, sen distinción de país, será de 3.000?.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

UCD Michael Smurfit Graduate Business School
3.- DESTINATARIOS
Os candidatos de todas as nacionalidades
4.- DATA LÍMITE
31/03/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
UCD Michael Smurfit Graduate Business School, outorga becas a estudantes
internacionais, académicamente excepcionais que serán embaixadores
do Programa MBA da Universidade. A beca cubrirá os gastos de matrícula..
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Alfonso Martín Escudero
3.- DESTINATARIOS
? Nacionalidade española;
? Posuír o título de doutor de calquera universidade española ou de especialidade
en Medicina (MIR), Biología (BIR), Farmacia (FIR),
Psicología (PIR) ou Química (QUIR). No caso de ter un título dunha
universidade estranxeira ou dun centro español non estatal deberase acreditar a convalidación ou recoñecemento do seu título en España;
? Estar admitido nunha universidade ou centro de investigación no
estranxeiro para o período solicitado;
? Posuír un bo coñecemento do idioma do país receptor ou ben de calquera
outro idioma que permita unha comunicación fluída no
centro de investigación.
4.- DATA LÍMITE
29/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As becas teñen unha duración de entre 12 e 24 meses. Determinarase de acordo coa
avaliación do solicitante e o interese do proxecto a realizar..
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO