Mobilidade (131)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Parides-Saclay
3- DESTINATARIOS
? Novos estudantes internacionais, máximo 30 anos de idade o ano
da aceptación.
? Os candidatos deben ser admitidos ao programa de Maestría escolleito.
Só os estudantes con oferta condicional ou
incondicional contactados por correo electrónico, poden presentar
unha solicitude.
4.- DATA LÍMITE
21/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Parides-Saclay iniciou a convocatoria de 170
becas para alumnos/as estranxeiros/as que desexen facer un máster nesta
institución, durante o próximo curso 2016-2017.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

The James Dyson Foundation
3.- DESTINATARIOS
Aberto a estudantes universitarios de deseño de produto, deseño
industrial e ingeniería (ou licenciados fai non máis de 4 anos) que haxan
cursado os seus estudos en: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá,
Chinesa, Corea, EE.UU, España, Francia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Xapón,
Malasia, Nova Zelanda, Países Baixos, Reino Unido, Rusia, Singapur, Suiza
ou Taiwán.
4.- DATA LÍMITE
19/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O James Dyson Award é un concurso internacional de deseño cuxo
obxectivo é apoiar a próxima xeración de enxeñeiros. ¡Deseña algo
que resolva un problema! Buscan diseñadores que pensen de forma
diferente para crear produtos que funcionen mellor. Enxeñeiros que sigan
un proceso de deseño perseverante. Prototipos que funcionen. Produtos
que teñan un propósito práctico, que sexan comercialmente viables e que
sexan deseñados pensando na sostenibilidad.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Bath
3.- DESTINATARIOS
? Para estudantes internacionais, de calquera país.
? Debe aceptar con firmeza a súa oferta (condicional ou
incondicional) de estudo para un estudo de Posgrao en Maestría, nos
campos sinalados con anterioridad ensinado a tempo completo.
4.- DATA LÍMITE
01/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Bath está ofrecendo becas de posgrao para
estudantes internacionais. As becas outórganse en todos os temas
ofrecidos pola Facultade de Ingeniería e Deseño, Facultade de Humanidades
e Ciencias Sociais e a Facultade de Ciencias da
Universidade de Bath.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Banco Santander
3.- DESTINATARIOS
Estudantes de grado matriculados nas universidades españolas
participantes na convocatoria.
4.- DATA LÍMITE
31 de maio do 2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A finalidade das becas é facilitar aos estudantes o seguimiento de estudos
durante un semestre académico nunha universidade iberoamericana.
O importe, sen distinción de país, será de 3.000?.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

UCD Michael Smurfit Graduate Business School
3.- DESTINATARIOS
Os candidatos de todas as nacionalidades
4.- DATA LÍMITE
31/03/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
UCD Michael Smurfit Graduate Business School, outorga becas a estudantes
internacionais, académicamente excepcionais que serán embaixadores
do Programa MBA da Universidade. A beca cubrirá os gastos de matrícula..
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Alfonso Martín Escudero
3.- DESTINATARIOS
? Nacionalidade española;
? Posuír o título de doutor de calquera universidade española ou de especialidade
en Medicina (MIR), Biología (BIR), Farmacia (FIR),
Psicología (PIR) ou Química (QUIR). No caso de ter un título dunha
universidade estranxeira ou dun centro español non estatal deberase acreditar a convalidación ou recoñecemento do seu título en España;
? Estar admitido nunha universidade ou centro de investigación no
estranxeiro para o período solicitado;
? Posuír un bo coñecemento do idioma do país receptor ou ben de calquera
outro idioma que permita unha comunicación fluída no
centro de investigación.
4.- DATA LÍMITE
29/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As becas teñen unha duración de entre 12 e 24 meses. Determinarase de acordo coa
avaliación do solicitante e o interese do proxecto a realizar..
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Leeds
3.- DESTINATARIOS
Dispoñible para todos os novos estudantes (UK / EU e
internacionais) que queren levar a cabo estudos de investigación
a tempo completo e parcial
de MA e/ou PhD (Máster de Investigación e Doctorado) na
Escola de Idiomas, culturas e sociedade da Universidade de Leeds.
4.- DATA LÍMITE
12/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Leeds invita a estudantes internacionais destacados,
a participar no programa de becas da Escola de Idiomas, culturas e
sociedade. A mesma aplica para estudos de Maestría e Doctorado.
A Escola ofrece ensino de Posgrao e a supervisión polos
principais investigadores nos seus campos, dentro das disciplinas
e centros que figuran na documentación de información adicional.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

University of Surrey
3.- DESTINATARIOS
? Ser un estudante internacional cualificado como estranxeiro e ter un
promedio de estudos nivel: A; AA a A- e/ou 38 Puntos no
Bachillerato Internacional. Debe ser un alumno sobresaliente
? Elixir a Universidade de Surrey como a súa primeira opción para
estudos de pregrado
? Os candidatos non deben ter un patrocinador, ou optar por outra
beca e/ou outro tipo de financiamento.
4.- DATA LÍMITE
23/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
University of Surrey ofrece as becas ao mérito académico para
estudantes internacionais sobresalientes, nas seguintes áreas de estudo:
Ingeniería: Electrónica, Sistemas Audiovisuales,
Comunicacións, Sistemas Informáticos, Nanotecnología, Sistemas,
Mecánica, Ciencias, Aeroespacial, Automotriz, Médica
Matemáticas: Financeira, Estatística MúsicaPsicología
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Casa da Danza de Logroño
3.- DESTINATARIOS
Mozos de polo menos 15 anos, con condicións excelentes para a danza
así como expediente académico brillante.
4.- DATA LÍMITE
Trianual.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A cuantía da beca está cifrada en 4.000? anuais.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

European School of Management and Technology
3.- DESTINATARIOS
? Os candidatos con antecedentes sobresalientes, no área de Ingeniería
ou Ciencias Aplicadas nunha universidade de tecnoloxía
de punta en calquera país.
? As becas asígnanse en función da excelencia académica, o logro
persoal e profesional, potencial de liderado
e habilidades interpersonales.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
European School of Management and Technology ofrece becas para
estudantes internacionais con excelente mérito
académico, para estudos de Máster en Xestión: Ingeniería. A
beca ten un valor de ? 10.000.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO