Mobilidade (147)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Goberno de Nova Zelanda
3.- DESTINATARIOS
? Os candidatos deben realizar o proceso de admisión individual na
Universidade escolleita, para logo presentar unha aplicación ás
becas NZIDRS.
? As becas outórganse en base á excelencia académica e o impacto
da investigación de doctorado para Nova Zelanda.
? Ter un GPA mínimo equivalente de 3.7 / 4.0 ou unha
cualificación Á A medio, nos últimos anos de estudos.
? O doctorado debe realizarse nalgunha Universidade en Nova Zelanda,
non aplican cursos a distancia.
4.- DATA LÍMITE
15/07/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As becas NZIDRS son financiadas polo Goberno de Nova Zelanda para
estudantes internacionais que desexan realizar os seus estudos de Doctorado
en diferentes universidades do país, tales como: AUT University, Lincoln
University, Massey University, University of Auckland, University of
Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Vitoria
University of Wellington.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Kingston
3.- DESTINATARIOS
Vostede pode solicitar a beca si cumpre cos seguintes requisitos:
? É un estudante internacional (clasificado como 'estranxeiro' para
fins honororarios)
? Ter unha oferta (condicional ou incondicional) para un curso de licenciatura
ou titulación en Kingston para a entrada académica de 2016/17.
? Si actualmente non están rexistrados nun curso de Pregrado na
Universidade de Kingston.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Kingston, ofrece becas para estudantes internacionais
con excelente mérito académico, para estudos de Pregrado nos
diferentes cursos que ofrece a Universidade. A beca ten un valor de £
4.000 por cada ano de estudos.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Scuola Politecnica dei Design - SPD
3.- DESTINATARIOS
? Licenciatura ou superior - nos campos pertinentes, tales como
Arquitectura, Deseño, Artes Visuales - ou experiencia laboral
significativa nun campo relevante ( Diploma de Secundaria);
? Carta de motivación / Declaración de Propósito en formato digital
(doc, docx, pdf) e non máis de 500 palabras;
? Escolaridad completa con lista de asignaturas e cualificacións
(soamente para os graduados);
? Os estudantes non europeos deberán presentar unha declaración;
? Pasaporte válido (data de caducidade debe ser maior de polo menos
seis meses logo da data de admisión)
? Curriculum Vitae;
? Requírese un diploma coa escolaridad ou equivalente co
fin de ser admitidos en programas de maestría Scuola Politecnica dei
Design. Pediráselles aos estudantes a presentar unha copia da
súa diploma de grado con escolaridad cando se inicia o proceso de admisión;
? Portfolio en formato PDF. No caso de arquivos de máis de 10 MB,
aconséllase utilizar calquera servizo de almacenamiento na nube
como iCloud, Google Drive, unha unidade, Dropbox ou similares.
4.- DATA LÍMITE
08/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Scuola Politecnica dei Design convoca a estudantes e profesionais a aplicar
ao programa de becas "Design Master Scholarships 2016?. Outorgaranse 5 becas para cursos de maestría en Deseño Industrial,
Deseño de Interiores, Deseño Visual, Transporte e deseño de coche e
Deseño Digital Web, para o ano escolar 2016-2017. As becas cubrirán
o 100% do costo da matrícula; os gastos de vivenda e outros costos
serán cubertos polos ganadores
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Br
3.- DESTINATARIOS
? Ser maior de 18 anos;
? ser admitido a un programa de grado ou posgrao en Reino
Unido;
? Estudantes de calquera nacionalidade;
? realizar o exame IELTS do consulado británico;
? Ter unha International Student Identity Card (ISIC).
4.- DATA LÍMITE
29/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Os interesados antes de aplicar por unha beca, deberán ser admitidos por unha
universidade para cursar estudos de máster ou de grado.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Sociedade Max Planck
3.- DESTINATARIOS
Para estudantes internacionais
4.- DATA LÍMITE
31/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Para fomentar proxectos de investigación individuais, a Sociedade
Max Planck ofrece aos investigadores extranjerosla posibilidade de obter
unha bolsa. Dáse preferencia a aqueles investigadores cuxo
traballo promova e fomente os obxectivos do programa de investigación
e a investigación na que se centra do Instituto. De especial
interese para o Departamento de Dereito Penal son proxectos de investigación
en relación co dereito comparado, dereito penal
europeo, o dereito penal internacional, a delincuencia económica, o
terrorismo, o crime organizado, e o dereito de información. De interese
para o Departamento de Criminología son temas que
cobren as sancións penais,delincuentes perigosos, a investigación
empírica sobre o procedemento penal, o crime organizado, o
terrorismo e laseguridad nacional, a victimización, o cambio
social, cambios nas circunstancias da vida, o crime e a loita
contra a delincuencia.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Leventis A G
3.- DESTINATARIOS
? Os candidatos deben ter un grado de primeira clase ou segunda
clase superior (ou equivalente) nun tema relevante.
? Para solicitar Doctorado, tamén deben completar, ou poden completar, un título de maestría nun
tema relevante. Pediráselles aos solicitantes que
presenten unha proposta de investigación pormenorizada,dúas
referencias e unha transcrición das cualificacións.
4.- DATA LÍMITE
17/06/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Birmingham comprácese en ofrecer as becas de Posgrao
en grego moderno para o ano 2016-2017, para estudantes
internacionais.
Esta xenerosa donación da Fundación Leventis A G ofrécese para os
estudantes que desexan seguir un programa de grado superior (MA pola
investigación ou doctorado) nos campos de grego moderno (incluíndo
Chipre) literatura, lingua, historia e cultura. O obxectivo principal da
universidade, é proporcionar, amplas oportunidades de educación e de formación
que sexan compatibles coas necesidades cambiantes dos
estudantes.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Universidade de York
3.- DESTINATARIOS
Estudantes internacionais
4.- DATA LÍMITE
20/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de York, invita a estudantes internacionais destacados, a participar
no programa de becas para estudos de Pregrado (dobre
licenciatura) nas seguintes áreas combinadas:
? Economía e Ciencia Política
? Finanzas e Economía da Empresa
? Ciencia Cognitiva e Tecnoloxía da Información
? Inglés e Escritura Profesional
? Os dereitos humanos e? a equidad Estudos
e Antropología
? Sociología / Xeografía e Estudos Urbanos
? Estudos de Desenvolvemento Internacional e Xeografía
? Historia e Ciencias Políticas
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Westminster
3.- DESTINATARIOS
O candidato debe manter unha oferta de estudos a tempo completo, para
un Programa de Maestría na Universidade de Westminster.
4.- DATA LÍMITE
03/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Westminster, invita a estudantes internacionais con excelente
mérito académico e necesidade financeira, para aplicar aos
cursos de Maestría que ofrece a Universidade. A beca ofrece o pago de matrícula
completa para o programa de Posgrao.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Humber College
3.- DESTINATARIOS
? As solicitudes serán consideradas en base
a méritos académicos, participación da comunidade, cartas de referencia
e declaración de intereses.
? Trascripciones e certificaciones de título de secundaria / bachiller
do candidato
? Un puntaje mínimo de TOEFL de 560 ou 84 ou un IELTS cun
puntaje mínimo xeneral de 6.5 (sen cualificación nas
probas só por baixo de 6.0) ou CAEL cunha puntuación
total 60 e 60 de escritura.
? Para a Licenciatura en Enfermería: un puntaje TOEFL mínimo
de 600 ou 100 ou IELTS cun puntaje mínimogeneral de 7.0 (só
proba por baixo de 6.5).
4.- DATA LÍMITE
20/05/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Humber College atópase na procura dos mellores estudantes
internacionais, para que participen nos programas de becas para
estudos de Pregrado nas diferentes áreas e cursos que imparte a
Universidade.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade de Parides-Saclay
3- DESTINATARIOS
? Novos estudantes internacionais, máximo 30 anos de idade o ano
da aceptación.
? Os candidatos deben ser admitidos ao programa de Maestría escolleito.
Só os estudantes con oferta condicional ou
incondicional contactados por correo electrónico, poden presentar
unha solicitude.
4.- DATA LÍMITE
21/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Parides-Saclay iniciou a convocatoria de 170
becas para alumnos/as estranxeiros/as que desexen facer un máster nesta
institución, durante o próximo curso 2016-2017.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO