Mobilidade (92)

Esta nova acción do programa Erasmus+ ten como obxectivo principal contribuír ao desenvolvemento das organizacións de deporte de base apoiando a mobilidade educativa do seu persoal para favorecer o desenvolvemento profesional e a mellora de competencias e capacidades de adestradores e outros membros do persoal.
Para iso, financiaranse proxectos de mobilidade educativa mediante os que as organizacións deportivas do deporte de base poderán organizar, noutros países, actividades de formación ou aprendizaxe para o seu persoal.
Poderán apoiarse as oportunidades de mobilidade educativa para o persoal do deporte distinto do deporte de base cando a súa participación poida beneficiar ao de base.
 
Un proxecto pode incluír unha ou máis actividades. As actividades poden combinarse en función dos obxectivos do proxecto e as necesidades da organización ou organizacións participantes e os propios participantes.
 
Tipo de actividades:
- Aprendizaxe por observación e períodos de observación: Os participantes pasan un período de tempo (de dous a catorce días) nunha organización de acollida doutro país co obxectivo de aprender novas prácticas e recompilar novas ideas mediante a observación e a interacción con homólogos, orientadores, voluntarios ou outros membros do persoal no seu traballo diario na organización de acollida.
- Estancias de orientación ou formación: Os participantes pasan un período de tempo (de quince a sesenta días) orientando ou impartindo formación nunha organización de acollida doutro país como forma de aprender a través da realización das súas tarefas e o intercambio con homólogos. Isto contribúe ao desenvolvemento de capacidades das organizacións.
- As actividades de mobilidade poden combinarse con actividades virtuais. As duracións mínimas e máximas especificadas anteriormente aplícanse ao compoñente de mobilidade física.
 
A duración dos proxectos será de entre tres e dezaoito meses. O número máximo de participantes por proxecto será de 10. As actividades non poderán ter fins lucrativos.
 
Os proxectos poderán ser presentados por:
- Unha organización pública ou privada activa no ámbito do deporte e a actividade física e que organiza actividades deportivas e físicas a nivel de base (por exemplo, organización sen ánimo de lucro, autoridade pública local, club deportivo).
- Unha organización deportiva non pertencente ao deporte de base se a participación do seu persoal beneficia aos deportes de base (por exemplo, unha organización internacional).
- A organización solicitante exercerá de organización de envío: seleccionará os participantes e enviaraos a unha organización de acollida no estranxeiro. Os participantes (máximo de 10) deberán traballar na organización de envío, ben mediante un contrato de traballo ou de voluntariado ou demostrar que axudan regularmente a levar a cabo as actividades principais da organización.
Como no resto das accións do programa apoiarase a participación de persoas con menos oportunidades.
 
Durante 2023 haberá dúas roldas para a presentación destes proxectos. A primeira finalizará o 23 de febreiro (para proxectos que comecen entre o 1 de xuño e o 31 de decembro do mesmo ano) e a segunda, o 4 de outubro (para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2024).
 
 
 
Acceso á sesión informativa sobre Erasmus+ Deporte, organizada pola Comisión Europea: https://webcast.ec.europa.eu/2023-erasmus-sport-info-day-2023-01-30-gasp
 
¡Vive Lisboa! é unha experiencia de verán sen ánimo de lucro e de baixo custo, que ten como obxectivo promover o diálogo intercultural e a xustiza social. 
Preténdese ser unha alternativa responsable ao turismo convencional e unha forma significativa de pasar as vacacións estivais, xa que máis da metade do tempo do programa dedícase a actividades interculturais e a devolverlle á comunidade de acollida do Bairro Padre, con problemas sociais e económicos. Cruz en Lisboa, Portugal.
O programa corre dende 2015 por unha pequena ONG independente de desenvolvemento, a Spin Association for the Exchange, Training and Cooperation between Peoples (www.a-spin.pt).
 
Quen pode solicitar:
Calquera pode presentar a solicitude independentemente da súa nacionalidade.
Admítense voluntarios maiores de 18 anos e non existe un límite de idade limitado (aínda que a maioría dos participantes teñen entre 18 e 30 anos).
 
 Actividades e datas:
O programa trata sobre voluntariado, cultura, lingua portuguesa, gastronomía e turismo do 7 ao 17 de xuño de 2023.
 
Como solicitar:
-Para solicitar hai que cubrir o formulario en liña e pagar a cota de participación
-A taxa de 250 €/390 € cobre o aloxamento, a comida, os gastos de viaxe dentro do programa, as clases de idiomas, os obradoiros de cociña e outras actividades.
-A taxa de participación non cubre os gastos de viaxes internacionais, o seguro ou os custos asociados á obtención dun visado (se é o caso)
-Se o seleccionas, recibirás un correo electrónico de confirmación e terás 5 días para realizar o primeiro pago para confirmar a túa colocación.
-Se non é seleccionado inmediatamente, será automaticamente colocado na lista de espera.
-Algunhas prazas resérvanse para solicitudes de última hora e só se publicarán cara ao final da selección.
 
Non hai prazo e o proceso de solicitude só se pechará unha vez cubertas todas as prazas.
 
Máis información: https://www.a-spin.pt/liveit/

A UDC abre o prazo de presentación de solicitudes para a convocatoria do programa de mobilidade de estudantes, curso 2023/2024, para realizar estadías con fins de estudos en universidades estranxeiras.

O obxectivo desta convocatoria é seleccionar ao estudantado da UDC para participar no curso 2023/2024 nos programas internacionais de mobilidade seguintes:

1. Acción Clave Primeira. Mobilidade de Estudantes do Programa Erasmus+, KA 131, modalidade con fins de estudos
2. Mobilidade internacional no marco de convenios bilaterais ou de dobre titulación internacional asinados pola UDC, á marxe dos acordos Erasmus+ (mobilidade bilateral SM e SM específico)

SOLICITUDES: presentarase unha única solicitude en liña no portal www.udc.es/gl/ori/inf_estudiantes_UDC/mobilidade_internacional/index.html 
O número de prazas e destinos é diferente para cada centro. O/a estudante pode consultar a oferta de prazas existente para o seu centro, tanto para mobilidade Erasmus+ como para a Bilateral na web https://udc.moveonfr.com/publisher/1/spa

PRAZOS: establécense 3 convocatorias cos seus repectivos prazos:

1º prazo de resolución da convocatoria Apertura do 1º prazo: 19/01/2023 Límite de presentación de solicitudes: 08/02/2023
2º prazo de resolución da convocatoria Apertura do 2º prazo: 08/05/2023 Límite de presentación de solicitudes: 29/05/2023
3º prazo de resolución da convocatoria Apertura do 3ª prazo: 02/10/2023 Límite de presentación de solicitudes: 20 días antes da data limite de nomeamentos de candidaturas en destino (en todo caso, antes do 02/11/2023)

Podes ver os requisitos para participar na convocatoria de prazas de mobilidade na seguinte ligazón: Requisitos para participar.

 

Páxina web
Oficina de Relacións Internacionais da UDC
Casa do Lagar - Campus de Elviña (15071 - A Coruña)
Tel.: 981 167 000 (ext. 1959)
Correo-e: outgoing.rrii@udc.es
Bases da convocatoria 2023-2024

Culture Moves Europe é o novo programa de mobilidade da UE que ofrece bolsas a artistas, profesionais da cultura e organizacións de acollida de todos os países de Europa Creativa que traballan nos sectores da arquitectura, o patrimonio cultural, o deseño e o deseño de moda, a tradución literaria, a música, as artes escénicas e as artes visuais.
O plan pretende fomentar unha mobilidade sustentable e integradora e prestar especial atención aos artistas e profesionais da cultura emerxentes. Está financiado polo programa Europa Creativa da Unión Europea e executado polo Goethe-Institut.

CONDICIÓNS
A duración do programa inclúe o tempo de viaxe e a execución do proxecto:
- Para persoas individuais: a duración debe ser de entre 7 e 60 días,
- Para grupos (de 2 a 5 persoas): a duración debe ser de entre 7 e 21 días;
A mobilidade debe ter lugar no prazo dun ano, a partir da firma do acordo de subvención; debe ser ininterrompida e ter lugar nun único destino.
Cada solicitante pode presentar unha soa solicitude como individuo ou grupo dentro da primeira convocatoria rotativa.
Os beneficiarios dunha bolsa de mobilidade i-Portunus poden presentar a súa solicitude, pero darase prioridade aos que a soliciten por primeira vez;
Os beneficiarios do programa de mobilidade "Culture Moves Europe" non poden volver presentar unha solicitude;
A axuda á mobilidade non pode concederse a posteriori para accións e proxectos xa realizados.

FINANCIAMENTO
A bolsa de mobilidade inclúe:
-Gastos de viaxe desde o lugar de residencia ata o lugar de destino.
-Culture Moves Europe pretende animar aos solicitantes para elixir formas sustentables de viaxar e a optar polo slow travel.
-Para as persoas que residen ou desexan realizar un proxecto a máis de 5.001 km do seu lugar de residencia, a bolsa de viaxe adáptase para contribuír ao custo desta viaxe de longa distancia.
-Dietas (tamén chamadas "per diem") para contribuír ao aloxamento e a manutención.
-Ofrécense gastos adicionais e complementos para apoiar a inclusión de persoas de diversas orixes e perfís (incluídas as persoas procedentes de países e territorios de ultramar e rexións ultraperiféricas, visados, con discapacidade, con nenos menores de 10 anos), así como para promover unha viaxe máis sustentable ou lento.

PRAZOS
A primeira convocatoria continua é ata o 31 de maio de 2023, 23:59 CEST.
Durante o período da convocatoria continua, establecerase unha data límite o último día de cada mes. Avaliaranse todas as solicitudes recibidas durante ese mes.
As datas límite son as seguintes:
31 de decembro de 2022, 23:59 CET
31 de xaneiro de 2023, 23:59 CET,
28 de febreiro de 2023, 23:59 CET,
31 de marzo de 2023, 23:59 CET,
30 de abril de 2023, 23:59 CET
31 de maio de 2023, 23:59 CET.

Para máis información: https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals
Presenta a túa solicitude en: https://gap-online.goethe.de/en-US/

#EUinMyRegion Media Trips é un programa de estudo aberto a xornalistas locais e rexionais da Unión Europea. Os xornalistas que completen o programa comprenderán mellor as políticas da UE e, en particular, a política de cohesión, e poñeranse en contacto con outros xornalistas doutros países e rexións da UE.

O programa inclúe:
-unha formación en liña (3 horas) dous días antes da viaxe de estudos
-unha viaxe de estudos a Bruxelas de dous días de duración que incluirá:
-sesións sobre as institucións da UE
-estrutura e procedementos da UE;
-a política de cohesión da UE;
-como trata a UE a fraude e a mala xestión dos fondos;
-reunións con expertos nacionais da Comisión Europea;
-datos e ferramentas para xornalistas e visitas a distintos proxectos.

DATAS
A primeira viaxe terá lugar os días 2 e 3 de febreiro de 2023, mentres que outras dúas viaxes terán lugar os días 16 e 17 de marzo e 27 e 28 de abril.
No formulario de solicitude, os solicitantes terán que especificar en cal dos tres viaxes de estudo prefiren participar.

REQUISITOS
Xornalistas de todos os Estados membros da UE.
Espérase que uns 40 xornalistas participen en cada viaxe de estudos.

FINANCIAMENTO
A Comisión Europea cubrirá os gastos de viaxe e aloxamento dos xornalistas que participen no programa.

DATA LÍMITE
21 de decembro de 2022, 17:00 CET

Obtén máis información en: https://www.euinmyregion-mediatrips.eu/

Asociación Kora está a buscar actualmente a dous voluntarios/as que apoiarán aos membros do persoal nas actividades agrícolas. 

Este proxecto terá lugar en Passignano sul Trasimeno, Italia; cunha duración de entre 6 a 12 meses, iniciándose en febreiro de 2023 ata febreiro de 2024

Tarefas no voluntariado

– Xardinería e agricultura: restauración do xardín de herbas medicinais, plantación e mantemento do horto, aprendizaxe e fomento da autoproducción de alimentos como medio de vida sostible, permacultura
– Actividades prácticas/manuais: mantemento, upcycling e renovación dos espazos (bancos, valos, zonas comúns, dormitorio…)
– Coordinación de grupos de mozos para actividades ao aire libre aloxadas na leira
– Loxística durante proxectos e eventos: axuda na cociña, organización e preparación de espazos

O voluntario deberá participar nas tarefas da vida común: cociñar, manter os espazos comúns, limpar, levar o lixo á estación de reciclaxe, coidar a horta, traer leña para o quentador, etc.

Perfil buscado

– Dispoñible para toda a duración do proxecto.
– 18-30 anos.
– Residente en países membros da UE ou Ucraína.
– Interesado/a en aprender italiano.
– Listo para vivir nun contexto intercultural nunha área rural, onde a cidade máis próxima con instalacións está a 20 minutos a pé.
– Boa xestión do tempo, flexibilidade, paciencia, mentalidade aberta, traballo en equipo.
– Nivel básico de inglés.
– O permiso de conducir é benvido pero non necesario.
– Adherirse á medida COVID establecida polo goberno italiano e as propias políticas de Kora establecidas en lugar, que pode variar en función da situación actual de Covid.

 

Máis Información

Páxina web

elena.koroglanoglou@snj.lu

+352 247-86439

O Corpo Europeo de Solidariedade organiza actividades de voluntariado en Turín, Italia, coordinadas pola asociación Stranaidea

Stranaidea ofrece servizos a diferentes tipos de usuarios necesitados,  e estase a buscar voluntarios/as para unha das seguintes áreas:

– DISCAPACIDADE: nenos, adolescentes e adultos en centros diarios realizando talleres artísticos, deportivos, musicais, actividades ao aire libre...
– MENORES: con nenos de 1 a 3 anos en gardería e con adolescentes e nenos con desvantaxe social e problemas mentais.
– SEN FOGAR e ADULTOS EN DIFICULTADE: actividades diarias cun pequeno grupo de persoas como xardinería, cociña, pintura...
– REFUXIADOS: ofrecense servizos para apoiar as súas necesidades básicas.
– TEATRO SOCIAL E COMUNITARIO: con persoas discapacitadas dentro e fóra de Stranaidea e con grupos comunitarios locais.

A duración do proxecto é de entre 3 ata 6 meses, iniciándose en marzo de 2023 e finalizando en febreiro de 2024

O proxecto ofrece

- Viaxe a Turín e regreso ao final do proxecto
- Asignación de comida
- Tarxeta mensual de transporte público para moverse en Turín
- Asignación mensual
- Seguro médico
- Curso de italiano

Os 9 voluntarios viven nun piso grande en Turín con 4 cuartos dobres e 1 individual, cociña, salón, tres baños e terraza.

 

Máis información

Páxina web

elena.koroglanoglou@snj.lu

+352 247-86439

O Corpo Europeo de Solidariedade organiza actividades de voluntariado en Faenza, Italia, coordinadas pola asociación SEMI. Buscan a 6 voluntarios/as para participar en 3 proxectos diferentes en Italia cunha duración de 8,5 meses, de febreiro a outubro de 2023:

Actividade 1: Aprender é divertido (centro de apoio ao estudo, actividades extraescolares, talleres nas escolas)

Actividade 2: Creatividade internacional (promoción de oportunidades europeas, actividades sociais xestión de medios, proxectos locais e internacionais)

Actividade 3: Mocidade Internacional (apoio ao Centro de Información Xuvenil, redes sociais, proxectos locais e internacionais)

Aloxamento, alimentación e transporte

Propoñen 3 aloxamentos diferentes no centro da cidade de Faenza, cada un deles a non máis de 10 minutos a pé da praza principal ou lugares de actividades, a 20 minutos da estación de tren. Cada un dos aloxamentos está completamente amoblado e ten cociña en pleno funcionamento. Ofrécense 300 euros cada mes como diñeiro de peto e comida. A organización promove as viaxes ecolóxicas: garante que cada voluntario reciba acceso ao sistema de bicicletas compartidas da cidade.

Formación durante a actividade

Todos os voluntarios/as recibirán capacitación específica para tarefas, talleres de comunicación semanais e inscribiranse na capacitación de avaliación á chegada e de metade de período. Os voluntarios recibirán acceso á plataforma de aprendizaxe de idiomas.

Requisitos

Buscan a 6 voluntarios entre 18 e 30 anos. Non se seleccionan aos voluntarios segundo coñecementos previos ou experiencia senón só segundo motivación. Tampouco se selecciona por xénero, orientación sexual, etnia, ingresos. Polo que se lle dará moita importancia á carta de motivación, a cal se adxuntará a través do seguinte formulario de inscrición.

 

Máis información

Infopack

Formulario de inscrición

A consellería de Educación da Xunta de Galicia ven de convocar en réxime de concorrencia competitiva 164 bolsas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que participe no curso 2021/22 en programas de intercambio con países extracomunitarios, agás o programa Erasmus+, relacionados cos estudos que está a cursar.

Persoas beneficiarias: O alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participe no curso 2021/22 en programas de intercambio con países extracomunitarios, agás o programa Erasmus+.Cada bolsa terá unha dotación máxima de 1.700 €.
Obxecto

Prazo de presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

CONVOCATORIA: DOG Núm. 167Martes, 31 de agosto de 2021

A European Youth Foundation (EYF) é un fondo establecido polo Consello de Europa para proporcionar apoio financeiro para as actividades xuvenís europeas. O seu obxectivo é fomentar a cooperación entre os mozos en Europa mediante o apoio financeiro ás actividades xuvenís. Trátase de actividades que serven para promover a paz, a comprensión e a cooperación nun espírito de respecto polos dereitos humanos, a democracia, a tolerancia e a solidariedade.

A EYF brinda apoio financeiro aos seguintes tipos de actividades levadas a cabo por ONG ou redes xuvenís:
- actividades educativas, sociais, culturais e humanitarias dun carácter europeo
- actividades destinadas a fortalecer a paz e a cooperación en Europa
- actividades deseñadas para promover unha cooperación máis estreita e unha mellor comprensión entre os mozos en Europa, particularmente desenvolvendo o intercambio de información
- actividades destinadas a estimular a axuda mutua en Europa e nos países en desenvolvemento con fins culturais, educativos e sociais: estudos, investigación e documentación sobre asuntos xuvenís.

Para obter o apoio do EYF, é esencial que os proxectos se axusten aos valores e o traballo do Consello de Europa, e ás Prioridades do Sector Xuvenil para 2020/2021:
1. Acceso aos dereitos
2. Participación xuvenil e traballo xuvenil
3. Sociedades inclusivas e pacíficas

A EYF pode apoiar as seguintes operacións:

A. Actividade internacional - incluíndo reunións de mozas ou líderes xuvenís en Europa para promover a participación e a aprendizaxe intercultural. Os participantes deben representar polo menos a 7 estados membros do Consello de Europa. Ten que estar a cargo dun equipo internacional (4 nacionalidades representadas no equipo do proxecto). O  EYF cubrirá dous terzos do custo total. Subvención máxima: € 20,000.

B. Plan de traballo anual: inclúe unha serie de actividades durante un período dun ano, interconectadas e que contribúen ao mesmo obxectivo máis amplo. Cada actividade / elemento debe contribuír ao obxectivo do plan de traballo e os logros do plan de traballo no seu conxunto deben contribuír ao propósito global da organización. Estas actividades serían parte e apoiarían a estratexia ou plan de acción da súa ONG para os próximos anos. Subvención máxima: € 50,000.

C. Subvención estrutural por 2 anos consecutivos: a Fundación Europea da Mocidade pode, cada 2 anos, outorgar a organizacións ou redes internacionais non gobernamentais de mozas unha contribución para cubrir parte dos custos administrativos xenerais relacionados co funcionamento das súas actividades a nivel europeo. Subvención anual máxima: € 25,000 por ano durante 2 anos (é dicir, un máximo de € 50,000 por 2 anos).

D. Subvención estrutural única (non renovable): a Fundación tamén pode contribuír aos custos administrativos das redes rexionais, a fin de axudalas a establecer unha estrutura europea. Subvención máxima única: 10.000 €.


Quen pode presentar unha solicitude?
Organizacións xuvenís internacionais non gobernamentais, redes internacionais de ONG xuvenís,  redes rexionais de ONG xuvenís, organizacións xuvenís nacionais non gobernamentais, dos Estados membros do Consello de Europa.

Prazos:
1 de abril para:
- Actividades internacionais que teñen lugar entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño (primeira metade do ano seguinte)
- Plan de traballo anual para o ano seguinte

1 de outubro para:
- Actividades internacionais que teñen lugar entre o 1 de abril e o 31 de decembro (segunda metade do ano seguinte)
- Plan de traballo anual para o ano seguinte
- Subvencións estruturais únicas para o ano seguinte (rede rexional)

1 de outubro de 2021 para:
- Subvención estrutural de 2 anos para 2022-2023 (ONG /redes internacionais)

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines