Mobilidade (91)

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades convoca 140 bolsas destinadas ao alumnado universitario matriculado nunha universidade do Sistema universitario de Galicia ou nun centro asociado da UNED en Galicia que participe no curso 2022/23 en programas de intercambio con países extracomunitarios, agás o programa «Erasmus+», relacionados cos estudos que está a cursar.

O programa de mobilidade para o que se solicita a bolsa será realizado durante o curso académico 2022/23.
A dotación económica asignada a cada persoa beneficiaria será dun máximo de 1.700 euros.

As solicitude tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento ED441B
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de outubro de 2022
Máis información no DOG do 22 de setembro de 2022 e en www.edu.xunta.es 

A Cámara de Comercio da Coruña ofrece axudas a mozos e mozas de entre 18 e 29 anos inscritos en Garantía Xuvenil que queiran realizar prácticas ou optar a un contrato laboral en países de Europa. Unhas axudas que cubren postos tecnolóxicos (entre outros) e que se enmarcan no Plan de Mobilidade da Cámara.

Requisitos: mocidade residente na Coruña e a súa área de influencia.

O plan contempla 20 axudas e conta cun orzamento de 72.000 €. As axudas artéllanse en dúas liñas, unha para a realización de prácticas no estranxeiro e outra para a favorecer a contratación dos mozos nestes países.

Os mozos e mozas seleccionados para realizar unha mobilidade transnacional recibirán un apoio económico como contribución aos gastos de viaxe e manutención durante o período de formación práctica no estranxeiro. Financiaranse estadías de 3 meses con axudas que oscilan entre os 2.000 € e os 2.500 € dependendo do custo de vida do país destino) ou de 6 meses, podendo alcanzar neste caso os 5.000 € en axudas.

Pola súa banda, os mozos que viaxen con contrato laboral ao estranxeiro recibirán unha axuda para sufragar os gastos de transporte que oscilan entre os 180 € e os 820 €, dependendo do país de destino e da distancia á que este se atope da Coruña.

En 2022, no marco deste programa, 10 países teñen ofertas de contrato laboral ou en prácticas. Trátase de Alemaña, Austria, Bélxica, Francia, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido e República Checa. Francia, con 35, é o país con máis ofertas. Séguenlle Bélxica, con 15 e Reino Unido, con 9.

En total hai 77 ofertas repartidas na modalidade de prácticas e na de contrato laboral con ofertas “moi diversas”, segundo explica a entidade cameral, como asistente de comunicación, transformación dixital, asistente de dirección, asistente de comercio internacional, arquitecto, community manager, secretario ou barman, entre outros.

O prazo de solicitude estará aberto ata o 15 de decembro de 2022 ou ata cubrir prazas.

Máis información no 981 216 072 ou escribindo a movilidad@camaracoruna.com

https://www.camaracoruna.com/post/20-jovenes-podran-trabajar-o-hacer-practicas-en-europa-con-ayuda-de-la-camara/

A Fundación Zis convida á mocidade de todas as nacionalidades entre 16 e 20 anos a ter a oportunidade de recibir unha bolsa de 700 euros para unha viaxe a un país estranxeiro.

Cales son as condicións da viaxe?:
Débese investigar un tema elixido polo participante
Empréndese só ou soa.
Págarase só coa bolsa (700 euros).
Debe durar polo menos catro semanas.
Debe incluír o desprazamento a un país diferente ao de orixe.
Non se permite o transporte en avión.
Non se patrocinarán viaxes a rexións de guerra ou conflitos étnicos violentos.
Cada participante ten un asesor persoal (mentor) para axudar a organizar a viaxe por correo electrónico.
Os participantes deberán entregar un informe do proxecto (8.000 palabras como mínimo), un diario de viaxe ou unha documentación alternativa.

Como presentar a solicitude?
A mocidade candidata debe completar o formulario de solicitude. Pídese aos pais que completen un formulario de consentimento (mesmo se o candidato/a alcanzou a maioría de idade).

Podes solicitalo se es un mozo ou unha moza de entre 16 e 20 anos e non asistes á universidade.

Podes solicitalo ata o 15 de febreiro de 2023.

https://www.zis-reisen.de/en/your-journey/ 

O Centro de Cooperación Industrial UE-Xapón oferta prazas para prácticas en empresas industriais xaponesas.

A duración: dende setembro 2022 ata agosto 2023.


Con este programa preténdese mellorar a cooperación entre mozos e mozas europeos e as empresas industriais xaponesas e a creación dun futuro formativo de calidade. A mecánica do programa é unha adaptación de catro meses nun seminario para a aprendizaxe do idioma e posteriormente oito meses de prácticas nunha empresa xaponesa. A contía durante a duración será duns 15.000 euros ao cambio monetario, e proporcionarase aloxamento durante o seminario, curso de idioma e prácticas. Como criterios de selección valorarase o expediente académico, referencias de profesores, actitude de traballo, entre outros aspectos.

Destinatarios/as:

Mozos/as de estados membros da UE ou dun país colaborador de COSME cos seguintes perfís académicos: enxeñería mecánica, nuclear, informática, civil, electrónica, física, matemáticas. Os solicitantes deben estar polo menos no cuarto ano de estudos e penúltimo de posgrao. Deberase acreditar co xustificante de matriculación antes do programa.

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN:

Ata o 20 de xaneiro de 2022.

LIGAZÓNS EXTERNAS:
Máis información

A consellería de Educación da Xunta de Galicia ven de convocar en réxime de concorrencia competitiva 164 bolsas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que participe no curso 2021/22 en programas de intercambio con países extracomunitarios, agás o programa Erasmus+, relacionados cos estudos que está a cursar.

Persoas beneficiarias: O alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participe no curso 2021/22 en programas de intercambio con países extracomunitarios, agás o programa Erasmus+.Cada bolsa terá unha dotación máxima de 1.700 €.
Obxecto

Prazo de presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

CONVOCATORIA: DOG Núm. 167Martes, 31 de agosto de 2021

A European Youth Foundation (EYF) é un fondo establecido polo Consello de Europa para proporcionar apoio financeiro para as actividades xuvenís europeas. O seu obxectivo é fomentar a cooperación entre os mozos en Europa mediante o apoio financeiro ás actividades xuvenís. Trátase de actividades que serven para promover a paz, a comprensión e a cooperación nun espírito de respecto polos dereitos humanos, a democracia, a tolerancia e a solidariedade.

A EYF brinda apoio financeiro aos seguintes tipos de actividades levadas a cabo por ONG ou redes xuvenís:
- actividades educativas, sociais, culturais e humanitarias dun carácter europeo
- actividades destinadas a fortalecer a paz e a cooperación en Europa
- actividades deseñadas para promover unha cooperación máis estreita e unha mellor comprensión entre os mozos en Europa, particularmente desenvolvendo o intercambio de información
- actividades destinadas a estimular a axuda mutua en Europa e nos países en desenvolvemento con fins culturais, educativos e sociais: estudos, investigación e documentación sobre asuntos xuvenís.

Para obter o apoio do EYF, é esencial que os proxectos se axusten aos valores e o traballo do Consello de Europa, e ás Prioridades do Sector Xuvenil para 2020/2021:
1. Acceso aos dereitos
2. Participación xuvenil e traballo xuvenil
3. Sociedades inclusivas e pacíficas

A EYF pode apoiar as seguintes operacións:

A. Actividade internacional - incluíndo reunións de mozas ou líderes xuvenís en Europa para promover a participación e a aprendizaxe intercultural. Os participantes deben representar polo menos a 7 estados membros do Consello de Europa. Ten que estar a cargo dun equipo internacional (4 nacionalidades representadas no equipo do proxecto). O  EYF cubrirá dous terzos do custo total. Subvención máxima: € 20,000.

B. Plan de traballo anual: inclúe unha serie de actividades durante un período dun ano, interconectadas e que contribúen ao mesmo obxectivo máis amplo. Cada actividade / elemento debe contribuír ao obxectivo do plan de traballo e os logros do plan de traballo no seu conxunto deben contribuír ao propósito global da organización. Estas actividades serían parte e apoiarían a estratexia ou plan de acción da súa ONG para os próximos anos. Subvención máxima: € 50,000.

C. Subvención estrutural por 2 anos consecutivos: a Fundación Europea da Mocidade pode, cada 2 anos, outorgar a organizacións ou redes internacionais non gobernamentais de mozas unha contribución para cubrir parte dos custos administrativos xenerais relacionados co funcionamento das súas actividades a nivel europeo. Subvención anual máxima: € 25,000 por ano durante 2 anos (é dicir, un máximo de € 50,000 por 2 anos).

D. Subvención estrutural única (non renovable): a Fundación tamén pode contribuír aos custos administrativos das redes rexionais, a fin de axudalas a establecer unha estrutura europea. Subvención máxima única: 10.000 €.


Quen pode presentar unha solicitude?
Organizacións xuvenís internacionais non gobernamentais, redes internacionais de ONG xuvenís,  redes rexionais de ONG xuvenís, organizacións xuvenís nacionais non gobernamentais, dos Estados membros do Consello de Europa.

Prazos:
1 de abril para:
- Actividades internacionais que teñen lugar entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño (primeira metade do ano seguinte)
- Plan de traballo anual para o ano seguinte

1 de outubro para:
- Actividades internacionais que teñen lugar entre o 1 de abril e o 31 de decembro (segunda metade do ano seguinte)
- Plan de traballo anual para o ano seguinte
- Subvencións estruturais únicas para o ano seguinte (rede rexional)

1 de outubro de 2021 para:
- Subvención estrutural de 2 anos para 2022-2023 (ONG /redes internacionais)

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines

As bolsas á mobilidade en Europa (STEP Beyond Travel Grant) destínanse a artistas emerxentes e traballadores da cultura para a exploración e o intercambio de puntos de vista, competencias e inspiración dentro de Europa e nos países veciños.
A Fundación Europea da Cultura apoia proxectos que seguen tres principios fundamentais: desenvolver as capacidades das persoas a través da arte e a cultura, conectar as fontes de coñecemento e crear un vínculo entre a política e a práctica no ámbito da cultura.

Quen pode solicitala?
Artistas ou traballadores da cultura de países europeos ou países veciños. A Fundación Europea da Cultura apoia todas as formas de expresión artística e cultural: música, artes visuais, teatro, danza, cinema, documentais, multimedia, fotografía, deseño, moda e outras iniciativas culturais.

Non hai prazos fixos para o programa "STEP beyond". Podes presentar a túa solicitude ao longo do ano. Asegúrate de presentala como mínimo 50 días antes da túa data de saída!

https://europa.eu/youth/eu/article/41/532_es

O programa " Vulcanus en Xapón" foi creado en 1997 polo Centro para a cooperación industrial UE-Xapón e ofrece prácticas profesionais a estudantes da UE que consisten nun seminario dunha semana en Xapón, un curso intensivo de xaponés de catro meses e unhas prácticas nunha empresa xaponesa durante oito meses.

Podes solicitalo?
Para poder solicitalo debes ser cidadán dun país da UE e estudante universitario a partir do terceiro ano de enxeñería ou ciencias nunha universidade da UE: informática, enxeñería, enxeñería mecánica, química, electrónica, biotecnoloxía, enxeñería eléctrica, física, telecomunicacións, información, enxeñería nuclear, enxeñería civil, materiais metálicos, cerámica, sistemas de produción, etc.

O programa empeza en setembro e termina en agosto do ano seguinte. Ten por obxectivo mellorar e fomentar a cooperación industrial e a comprensión mutua entre Xapón e a UE. Ten en conta que se tes a obrigación de facer un ano de prácticas, o programa Vulcanus pode estar recoñecido como parte do teu currículo universitario ou como un ano sabático.

Como o solicito?
Só tes que enviar a solicitude e esperar a que te seleccionen! Avaliaráseche en función das túas cualificacións académicas, as recomendacións dos teus profesores, os teus coñecementos de inglés, a túa motivación, a túa actitude con respecto ás relacións entre a UE e Xapón e a túa habilidade para adaptarche a unha cultura diferente.
O prazo de solicitude soe estar aberto ata mediados do mes de xaneiro para comezar o día 1 de setembro.

Financiamento
Se che preocupa se poderás permitirte un ano de estancia en Xapón, pensa que recibirás unha axuda. O programa está financiado polo centro UE-Xapón para a Cooperación Industrial e as empresas xaponesas de acollida. Os estudantes reciben 2 millóns de ienes para cubrir a viaxe de ida e volta e os gastos de estancia. O curso de idiomas e o seminario son gratuítos e os estudantes tamén reciben aloxamento durante todo o período.

A Axencia Espacial Europea ofrece unha gran variedade de oportunidades de formación á mocidade procedente dos Estados membros e Estados cooperantes da ESA. Descobre cal é a máis adecuada para ti!

https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan 

Curso de Formación Internacional (Erasmus+) en Austria a través da Oficina de Información Xuvenil de Ribadavia.

Datas: do 7 ao 14 de febreiro de 2020.

Lugar: Klaffer (Austria).

Países participantes: Italia, Portugal, Rumania, Bulgaria, Croacia, Grecia e Austria

Participantes: 3 participantes (+18) de cada país (grupo con equilibrio de xénero)

Dirixiso a: Persoas que traballan nun contexto formal ou informal con mozos, por exemplo. Como profesores, traballadores xuvenís, traballadores sociais, persoas que traballan en institucións sociais, … con boas habilidades de comunicación en inglés, maiores de 18 anos; especialmente aqueles que traballan con mozos desfavorecidos.

OMIX de RIBADAVIA: información da convocatoria 

Máis información:
E-mail: omix.ribadavia@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/OmixRibadavia
Twitter: @OMIXRibadavia
Instagram: https://www.instagram.com/omixribadavia/
Telf: +34 988 471 929, Fax: +34 988 477 101

O Goberno de Indonesia convoca as bolsas  Darmasiswa destinadas a estudantes interesados en aprender o idioma oficial bahasa e profundar na arte e a cultura deste país asiático.

As axudas poderanse gozar durante o próximo curso 2019/2020 nalgunha das 71 institucións oficiais de educación superior de Indonesia e cubrirán un período dun ano completo.

Os aspirantes elixidos recibirán unha asignación mensual que oscilará entre as 2.950.000 rupias (uns 230 euros) e as 2.550.000 rupias (uns 180 euros), en función da cidade de destino que escolla cada un.

Ademais disto, todos os estudantes terán dereito a recibir o aloxamento e o transporte durante o programa de orientación previo ao goce destas bolsas e que terán lugar na capital, Iacarta, durante o mes de agosto, segundo recollen as bases desta convocatoria.

Para poder aspirar a unha destas bolsas é necesario proceder dun país que manteña relacións diplomáticas con Indonesia, así como ter estudos de Educación Secundaria ou equivalentes.

Tamén é obrigatorio ter unha idade mínima de 17 anos e unha máxima de 35 anos no momento de solicitar estas bolsas, e contar con estudos de Educación Secundaria ou equivalentes.

Así mesmo, o dominio do inglés é outro dos requisitos indispensables para poder acceder a unha destas axudas, xa que a maioría de institucións de educación superior do país imparten as súas clases neste idioma.

O prazo para as Bolsas Darmasiswa: 1 de marzo. (Convócanse todos os anos)

http://embajadaindonesia.es/now-open-darmasiswa-scholarship-20192020/