Mobilidade (80)

O Servizo Alemán de Intercambio Académico (DAAD) convoca as bolsas DAAD para estudantes de grao ou posgrao que busquen continuar os seus estudos en Alemaña. A páxina web permíte buscar a bolsa que mellor se adapte ao perfil e ás necesidades de cada estudante.

Requisitos
Estudantes de grao e posgrao.

Os prazos de solucitude son distintos en función dos proxectos.

Máis información
https://www.daad.es 

A Fundación Heinrich Böll concede cada ano bolsas a uns 1.000 estudantes universitarios, licenciados e doutorandos de todas as carreiras e nacionalidades que cursan estudos en universidades, escolas técnicas superiores ("Fachhochschulen") ou universidades de arte ("Kunsthochschulen").

Espérase que os bolseiros teñan un excelente expediente académico, estean comprometidos social e politicamente e teñan un interese activo nos valores básicos da Fundación: ecoloxía e sustentabilidade, democracia e dereitos humanos, autodeterminación e xustiza.

Prazos de solicitude
Ata o 1 de setembro poderanse presentar as solicitudes para:

A. Bolsas para estudos

1. Bolsa para estudos - xeral
Estudantes de primeira xeración, estudantes de orixe inmigrante ou estudantes de escolas técnicas superiores ("Fachhochschulen").
Estudantes de matemáticas, informática, ciencias naturais ou materias técnicas, especialmente cun enfoque ambiental.
Pode presentar a súa solicitude antes de comezar o seu programa de estudos ou durante os tres primeiros semestres.
Requírese dominio do alemán.

2. Bolsa de estudos - programa de xornalismo "Medienvielfalt, anders: Junge Migrantinnen und Migranten in dean Journalismus".
Está dirixido a estudantes de orixe inmigrante que queiran ser xornalistas.
Pódese solicitar antes de empezar os estudos ou durante os tres primeiros semestres.
Requírese dominio do alemán.

B. Bolsas de doutoramento (PhD)

1. Bolsa de doutoramento (PhD)
Todas as materias
Os solicitantes deberán acreditar que foron aceptados como estudantes de doutoramento por unha institución de educación superior en Alemaña ou nun país da UE.
Darase preferencia aos proxectos de teses relacionados coas áreas de traballo da Fundación Heinrich Böll.

2. Bolsa de doutoramento: Programa focal "Investigación da transformación"
Estudantes de doutoramento de Alemaña que desexen solicitar esta bolsa.

Ata o 1 de marzo poderanse presentar as solicitudes para:

A. Bolsas para estudos

1. Bolsa para estudos - xeral
Estudantes de primeira xeración, estudantes de orixe inmigrante ou estudantes de universidades de ciencias aplicadas ("Fachhochschulen").
Estudantes de matemáticas, informática, ciencias naturais ou materias técnicas, especialmente cun enfoque ambiental.
Pode presentar a súa solicitude antes de comezar o seu programa de estudos ou durante os tres primeiros semestres (no momento da solicitude).
Requírese dominio do alemán.

2. Bolsa de estudos - programa de xornalismo "Medienvielfalt, anders: Junge Migrantinnen und Migranten in dean Journalismus".
Está dirixido a estudantes de orixe inmigrante que queiran ser xornalistas.
Pódese solicitar antes de empezar os estudos ou durante os tres primeiros semestres.
Requírese dominio do alemán.

3. Estudantes de fóra da UE (enfoque rexional: Europa Central e Oriental, países veciños da UE/CEI, Oriente Próximo e Norte de África, rexións en conflito de todo o mundo)
Todas as materias; universidade, escolas técnicas superiores ("Fachhochschule") ou universidade de artes ("Kunsthochschule");
Titulación: Máster.
Podes presentar a túa solicitude antes de empezar o máster ou durante o primeiro semestre.
É requisito ter bos ou moi bos coñecementos de alemán (se se concede a bolsa, pódense financiar cursos adicionais de alemán).

B. Bolsas de doutoramento (PhD)

1. Bolsa de doutoramento (PhD)
Todas as materias
Os solicitantes deberán acreditar que foron aceptados como estudantes de doutoramento por unha institución de educación superior en Alemaña ou nun país da UE.
Darase preferencia aos proxectos de teses relacionados coas áreas de traballo da Fundación Heinrich Böll.

2. Estudantes de doutoramento procedentes de países non pertencentes á UE que desexen realizar os seus estudos de doutoramento en Alemaña (enfoque rexional: Europa Central e do Leste, países veciños da UE/CEI, Oriente Medio/Norte de África, rexións en conflito de todo o mundo)
Todas as materias
Os solicitantes deberán acreditar que foron aceptados como doutorandos por unha institución alemá de ensino superior.
Darase preferencia aos proxectos de teses relacionados coas áreas de traballo da Fundación Heinrich Böll.
É requisito indispensable ter bos ou moi bos coñecementos de alemán (se se concede a bolsa, poden financiarse cursos adicionais de alemán).

Máis información https://www.boell.de/

Culture Moves Europe é o novo programa de mobilidade da UE que ofrece bolsas a artistas, profesionais da cultura e organizacións de acollida de todos os países de Europa Creativa que traballan nos sectores da arquitectura, o patrimonio cultural, o deseño e o deseño de moda, a tradución literaria, a música, as artes escénicas e as artes visuais.
O plan pretende fomentar unha mobilidade sustentable e integradora e prestar especial atención aos artistas e profesionais da cultura emerxentes. Está financiado polo programa Europa Creativa da Unión Europea e executado polo Goethe-Institut.

CONDICIÓNS
A duración do programa inclúe o tempo de viaxe e a execución do proxecto:
- Para persoas individuais: a duración debe ser de entre 7 e 60 días,
- Para grupos (de 2 a 5 persoas): a duración debe ser de entre 7 e 21 días;
A mobilidade debe ter lugar no prazo dun ano, a partir da firma do acordo de subvención; debe ser ininterrompida e ter lugar nun único destino.
Cada solicitante pode presentar unha soa solicitude como individuo ou grupo dentro da primeira convocatoria rotativa.
Os beneficiarios dunha bolsa de mobilidade i-Portunus poden presentar a súa solicitude, pero darase prioridade aos que a soliciten por primeira vez;
Os beneficiarios do programa de mobilidade "Culture Moves Europe" non poden volver presentar unha solicitude;
A axuda á mobilidade non pode concederse a posteriori para accións e proxectos xa realizados.

FINANCIAMENTO
A bolsa de mobilidade inclúe:
-Gastos de viaxe desde o lugar de residencia ata o lugar de destino.
-Culture Moves Europe pretende animar aos solicitantes para elixir formas sustentables de viaxar e a optar polo slow travel.
-Para as persoas que residen ou desexan realizar un proxecto a máis de 5.001 km do seu lugar de residencia, a bolsa de viaxe adáptase para contribuír ao custo desta viaxe de longa distancia.
-Dietas (tamén chamadas "per diem") para contribuír ao aloxamento e a manutención.
-Ofrécense gastos adicionais e complementos para apoiar a inclusión de persoas de diversas orixes e perfís (incluídas as persoas procedentes de países e territorios de ultramar e rexións ultraperiféricas, visados, con discapacidade, con nenos menores de 10 anos), así como para promover unha viaxe máis sustentable ou lento.

PRAZOS
A primeira convocatoria continua é ata o 31 de maio de 2023, 23:59 CEST.
Durante o período da convocatoria continua, establecerase unha data límite o último día de cada mes. Avaliaranse todas as solicitudes recibidas durante ese mes.
As datas límite son as seguintes:
31 de decembro de 2022, 23:59 CET
31 de xaneiro de 2023, 23:59 CET,
28 de febreiro de 2023, 23:59 CET,
31 de marzo de 2023, 23:59 CET,
30 de abril de 2023, 23:59 CET
31 de maio de 2023, 23:59 CET.

Para máis información: https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals
Presenta a túa solicitude en: https://gap-online.goethe.de/en-US/

#EUinMyRegion Media Trips é un programa de estudo aberto a xornalistas locais e rexionais da Unión Europea. Os xornalistas que completen o programa comprenderán mellor as políticas da UE e, en particular, a política de cohesión, e poñeranse en contacto con outros xornalistas doutros países e rexións da UE.

O programa inclúe:
-unha formación en liña (3 horas) dous días antes da viaxe de estudos
-unha viaxe de estudos a Bruxelas de dous días de duración que incluirá:
-sesións sobre as institucións da UE
-estrutura e procedementos da UE;
-a política de cohesión da UE;
-como trata a UE a fraude e a mala xestión dos fondos;
-reunións con expertos nacionais da Comisión Europea;
-datos e ferramentas para xornalistas e visitas a distintos proxectos.

DATAS
A primeira viaxe terá lugar os días 2 e 3 de febreiro de 2023, mentres que outras dúas viaxes terán lugar os días 16 e 17 de marzo e 27 e 28 de abril.
No formulario de solicitude, os solicitantes terán que especificar en cal dos tres viaxes de estudo prefiren participar.

REQUISITOS
Xornalistas de todos os Estados membros da UE.
Espérase que uns 40 xornalistas participen en cada viaxe de estudos.

FINANCIAMENTO
A Comisión Europea cubrirá os gastos de viaxe e aloxamento dos xornalistas que participen no programa.

DATA LÍMITE
21 de decembro de 2022, 17:00 CET

Obtén máis información en: https://www.euinmyregion-mediatrips.eu/

Asociación Kora está a buscar actualmente a dous voluntarios/as que apoiarán aos membros do persoal nas actividades agrícolas. 

Este proxecto terá lugar en Passignano sul Trasimeno, Italia; cunha duración de entre 6 a 12 meses, iniciándose en febreiro de 2023 ata febreiro de 2024

Tarefas no voluntariado

– Xardinería e agricultura: restauración do xardín de herbas medicinais, plantación e mantemento do horto, aprendizaxe e fomento da autoproducción de alimentos como medio de vida sostible, permacultura
– Actividades prácticas/manuais: mantemento, upcycling e renovación dos espazos (bancos, valos, zonas comúns, dormitorio…)
– Coordinación de grupos de mozos para actividades ao aire libre aloxadas na leira
– Loxística durante proxectos e eventos: axuda na cociña, organización e preparación de espazos

O voluntario deberá participar nas tarefas da vida común: cociñar, manter os espazos comúns, limpar, levar o lixo á estación de reciclaxe, coidar a horta, traer leña para o quentador, etc.

Perfil buscado

– Dispoñible para toda a duración do proxecto.
– 18-30 anos.
– Residente en países membros da UE ou Ucraína.
– Interesado/a en aprender italiano.
– Listo para vivir nun contexto intercultural nunha área rural, onde a cidade máis próxima con instalacións está a 20 minutos a pé.
– Boa xestión do tempo, flexibilidade, paciencia, mentalidade aberta, traballo en equipo.
– Nivel básico de inglés.
– O permiso de conducir é benvido pero non necesario.
– Adherirse á medida COVID establecida polo goberno italiano e as propias políticas de Kora establecidas en lugar, que pode variar en función da situación actual de Covid.

 

Máis Información

Páxina web

elena.koroglanoglou@snj.lu

+352 247-86439

O Corpo Europeo de Solidariedade organiza actividades de voluntariado en Turín, Italia, coordinadas pola asociación Stranaidea

Stranaidea ofrece servizos a diferentes tipos de usuarios necesitados,  e estase a buscar voluntarios/as para unha das seguintes áreas:

– DISCAPACIDADE: nenos, adolescentes e adultos en centros diarios realizando talleres artísticos, deportivos, musicais, actividades ao aire libre...
– MENORES: con nenos de 1 a 3 anos en gardería e con adolescentes e nenos con desvantaxe social e problemas mentais.
– SEN FOGAR e ADULTOS EN DIFICULTADE: actividades diarias cun pequeno grupo de persoas como xardinería, cociña, pintura...
– REFUXIADOS: ofrecense servizos para apoiar as súas necesidades básicas.
– TEATRO SOCIAL E COMUNITARIO: con persoas discapacitadas dentro e fóra de Stranaidea e con grupos comunitarios locais.

A duración do proxecto é de entre 3 ata 6 meses, iniciándose en marzo de 2023 e finalizando en febreiro de 2024

O proxecto ofrece

- Viaxe a Turín e regreso ao final do proxecto
- Asignación de comida
- Tarxeta mensual de transporte público para moverse en Turín
- Asignación mensual
- Seguro médico
- Curso de italiano

Os 9 voluntarios viven nun piso grande en Turín con 4 cuartos dobres e 1 individual, cociña, salón, tres baños e terraza.

 

Máis información

Páxina web

elena.koroglanoglou@snj.lu

+352 247-86439

O Corpo Europeo de Solidariedade organiza actividades de voluntariado en Faenza, Italia, coordinadas pola asociación SEMI. Buscan a 6 voluntarios/as para participar en 3 proxectos diferentes en Italia cunha duración de 8,5 meses, de febreiro a outubro de 2023:

Actividade 1: Aprender é divertido (centro de apoio ao estudo, actividades extraescolares, talleres nas escolas)

Actividade 2: Creatividade internacional (promoción de oportunidades europeas, actividades sociais xestión de medios, proxectos locais e internacionais)

Actividade 3: Mocidade Internacional (apoio ao Centro de Información Xuvenil, redes sociais, proxectos locais e internacionais)

Aloxamento, alimentación e transporte

Propoñen 3 aloxamentos diferentes no centro da cidade de Faenza, cada un deles a non máis de 10 minutos a pé da praza principal ou lugares de actividades, a 20 minutos da estación de tren. Cada un dos aloxamentos está completamente amoblado e ten cociña en pleno funcionamento. Ofrécense 300 euros cada mes como diñeiro de peto e comida. A organización promove as viaxes ecolóxicas: garante que cada voluntario reciba acceso ao sistema de bicicletas compartidas da cidade.

Formación durante a actividade

Todos os voluntarios/as recibirán capacitación específica para tarefas, talleres de comunicación semanais e inscribiranse na capacitación de avaliación á chegada e de metade de período. Os voluntarios recibirán acceso á plataforma de aprendizaxe de idiomas.

Requisitos

Buscan a 6 voluntarios entre 18 e 30 anos. Non se seleccionan aos voluntarios segundo coñecementos previos ou experiencia senón só segundo motivación. Tampouco se selecciona por xénero, orientación sexual, etnia, ingresos. Polo que se lle dará moita importancia á carta de motivación, a cal se adxuntará a través do seguinte formulario de inscrición.

 

Máis información

Infopack

Formulario de inscrición

A European Youth Foundation (EYF) é un fondo establecido polo Consello de Europa para proporcionar apoio financeiro para as actividades xuvenís europeas. O seu obxectivo é fomentar a cooperación entre os mozos en Europa mediante o apoio financeiro ás actividades xuvenís. Trátase de actividades que serven para promover a paz, a comprensión e a cooperación nun espírito de respecto polos dereitos humanos, a democracia, a tolerancia e a solidariedade.

A EYF brinda apoio financeiro aos seguintes tipos de actividades levadas a cabo por ONG ou redes xuvenís:
- actividades educativas, sociais, culturais e humanitarias dun carácter europeo
- actividades destinadas a fortalecer a paz e a cooperación en Europa
- actividades deseñadas para promover unha cooperación máis estreita e unha mellor comprensión entre os mozos en Europa, particularmente desenvolvendo o intercambio de información
- actividades destinadas a estimular a axuda mutua en Europa e nos países en desenvolvemento con fins culturais, educativos e sociais: estudos, investigación e documentación sobre asuntos xuvenís.

Para obter o apoio do EYF, é esencial que os proxectos se axusten aos valores e o traballo do Consello de Europa, e ás Prioridades do Sector Xuvenil para 2020/2021:
1. Acceso aos dereitos
2. Participación xuvenil e traballo xuvenil
3. Sociedades inclusivas e pacíficas

A EYF pode apoiar as seguintes operacións:

A. Actividade internacional - incluíndo reunións de mozas ou líderes xuvenís en Europa para promover a participación e a aprendizaxe intercultural. Os participantes deben representar polo menos a 7 estados membros do Consello de Europa. Ten que estar a cargo dun equipo internacional (4 nacionalidades representadas no equipo do proxecto). O  EYF cubrirá dous terzos do custo total. Subvención máxima: € 20,000.

B. Plan de traballo anual: inclúe unha serie de actividades durante un período dun ano, interconectadas e que contribúen ao mesmo obxectivo máis amplo. Cada actividade / elemento debe contribuír ao obxectivo do plan de traballo e os logros do plan de traballo no seu conxunto deben contribuír ao propósito global da organización. Estas actividades serían parte e apoiarían a estratexia ou plan de acción da súa ONG para os próximos anos. Subvención máxima: € 50,000.

C. Subvención estrutural por 2 anos consecutivos: a Fundación Europea da Mocidade pode, cada 2 anos, outorgar a organizacións ou redes internacionais non gobernamentais de mozas unha contribución para cubrir parte dos custos administrativos xenerais relacionados co funcionamento das súas actividades a nivel europeo. Subvención anual máxima: € 25,000 por ano durante 2 anos (é dicir, un máximo de € 50,000 por 2 anos).

D. Subvención estrutural única (non renovable): a Fundación tamén pode contribuír aos custos administrativos das redes rexionais, a fin de axudalas a establecer unha estrutura europea. Subvención máxima única: 10.000 €.


Quen pode presentar unha solicitude?
Organizacións xuvenís internacionais non gobernamentais, redes internacionais de ONG xuvenís,  redes rexionais de ONG xuvenís, organizacións xuvenís nacionais non gobernamentais, dos Estados membros do Consello de Europa.

Prazos:
1 de abril para:
- Actividades internacionais que teñen lugar entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño (primeira metade do ano seguinte)
- Plan de traballo anual para o ano seguinte

1 de outubro para:
- Actividades internacionais que teñen lugar entre o 1 de abril e o 31 de decembro (segunda metade do ano seguinte)
- Plan de traballo anual para o ano seguinte
- Subvencións estruturais únicas para o ano seguinte (rede rexional)

1 de outubro de 2021 para:
- Subvención estrutural de 2 anos para 2022-2023 (ONG /redes internacionais)

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines

As bolsas á mobilidade en Europa (STEP Beyond Travel Grant) destínanse a artistas emerxentes e traballadores da cultura para a exploración e o intercambio de puntos de vista, competencias e inspiración dentro de Europa e nos países veciños.
A Fundación Europea da Cultura apoia proxectos que seguen tres principios fundamentais: desenvolver as capacidades das persoas a través da arte e a cultura, conectar as fontes de coñecemento e crear un vínculo entre a política e a práctica no ámbito da cultura.

Quen pode solicitala?
Artistas ou traballadores da cultura de países europeos ou países veciños. A Fundación Europea da Cultura apoia todas as formas de expresión artística e cultural: música, artes visuais, teatro, danza, cinema, documentais, multimedia, fotografía, deseño, moda e outras iniciativas culturais.

Non hai prazos fixos para o programa "STEP beyond". Podes presentar a túa solicitude ao longo do ano. Asegúrate de presentala como mínimo 50 días antes da túa data de saída!

https://europa.eu/youth/eu/article/41/532_es

O programa " Vulcanus en Xapón" foi creado en 1997 polo Centro para a cooperación industrial UE-Xapón e ofrece prácticas profesionais a estudantes da UE que consisten nun seminario dunha semana en Xapón, un curso intensivo de xaponés de catro meses e unhas prácticas nunha empresa xaponesa durante oito meses.

Podes solicitalo?
Para poder solicitalo debes ser cidadán dun país da UE e estudante universitario a partir do terceiro ano de enxeñería ou ciencias nunha universidade da UE: informática, enxeñería, enxeñería mecánica, química, electrónica, biotecnoloxía, enxeñería eléctrica, física, telecomunicacións, información, enxeñería nuclear, enxeñería civil, materiais metálicos, cerámica, sistemas de produción, etc.

O programa empeza en setembro e termina en agosto do ano seguinte. Ten por obxectivo mellorar e fomentar a cooperación industrial e a comprensión mutua entre Xapón e a UE. Ten en conta que se tes a obrigación de facer un ano de prácticas, o programa Vulcanus pode estar recoñecido como parte do teu currículo universitario ou como un ano sabático.

Como o solicito?
Só tes que enviar a solicitude e esperar a que te seleccionen! Avaliaráseche en función das túas cualificacións académicas, as recomendacións dos teus profesores, os teus coñecementos de inglés, a túa motivación, a túa actitude con respecto ás relacións entre a UE e Xapón e a túa habilidade para adaptarche a unha cultura diferente.
O prazo de solicitude soe estar aberto ata mediados do mes de xaneiro para comezar o día 1 de setembro.

Financiamento
Se che preocupa se poderás permitirte un ano de estancia en Xapón, pensa que recibirás unha axuda. O programa está financiado polo centro UE-Xapón para a Cooperación Industrial e as empresas xaponesas de acollida. Os estudantes reciben 2 millóns de ienes para cubrir a viaxe de ida e volta e os gastos de estancia. O curso de idiomas e o seminario son gratuítos e os estudantes tamén reciben aloxamento durante todo o período.

A Axencia Espacial Europea ofrece unha gran variedade de oportunidades de formación á mocidade procedente dos Estados membros e Estados cooperantes da ESA. Descobre cal é a máis adecuada para ti!

https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan