Mobilidade (143)

O Banco de Santander e a Universidade da Coruña, convocan estas bolsas para reforzar a mobilidade e intercambio de profesores e invesstigadores mozos e alumnos de doutoramento entre universidades iberoamericanos.
A dotación das bolsas é de 5.000 euros.O prazo de presentación de solicitudes é ata o 15 de maio.
Máis información: www.becas-santander.com

Bolsas convocadas polo Ministerio de Asuntos Exteriores para 2017-2018:

Bolsas MAEC-AECID para estudos artísticos na Academia de España en Roma
O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación convoca bolsas para o financiamento de proxectos artísticos e de investigación innovadores e de excelencia, que teñan unha vinculación con Roma ou coa propia Academia, en réxime de residencia na Academia durante o período de concesión das bolsas, entre as seguintes especialidades:

Escultura.
Pintura.
Gravado.
Arquitectura.
Fotografía.
Videocreación.
Cine.
Deseño.
Deseño de moda.
Deseño gráfico.
Música e musicoloxía.
Artes escénicas.
Literatura (Bolsa Valle-Inclán).
Cómic.
Arte e novas tecnoloxías.
Museoloxía, comisariado, mediación artística.
Estética: teoría, filosofía e crítica da arte.
Arquivo e documentación. Bibliotecas históricas.
Historia da Arte.
Conservación e restauración de bens culturais: patrimonio artístico e cultural, material e inmaterial.
Gastronomía.

Requisitos:
Artista e creador de demostrable traxectoria ou investigador en áreas afíns a cada unha das especialidade.
Duración:
De un a 9 meses entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de xuño de 2018.
Dotación:
Mensualidade: 1.200 euros.
Aloxamento na Academia, sen manutención.
Gastos de produción. A cantidade asignada a cada proxecto non poderá exceder de 20.000 euros.
Axuda de viaxe de incorporación ao centro de destino.
Axuda de ata 100 € para bolseiros residentes fóra de Madrid para asistencia obrigatoria á reunión de bolseiros que se organizará en Madrid, antes da incorporación á Academia.
Seguro de asistencia en viaxe e accidentes.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 6 ao 17 de marzo de 2017.


Bolsas para prácticas de xestión cultural exterior

Bolsas para a realización de prácticas de xestión cultural nos Servizos Centrais da AECID, así como na rede exterior de Embaixadas, Consulados e Centros Culturais do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación de España

Requisitos:
1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España.
2. Idade non superior a 27 anos o día 1 de outubro de 2017.
3. Posuír o título de grao ou licenciado, preferentemente en áreas afíns á xestión cultural, cooperación cultural ao desenvolvemento, humanidades e relacións internacionais.
4. Posuír coñecementos de uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC).
5. Posuír coñecementos do idioma do país de destino ou do idioma de comunicación no devandito país.
Duración:
Do 1 outubro de 2017 ao 30 de setembro de 2018, prorrogable por un ano máis.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 6 ao 18 de abril de 2017.


Bolsas para prácticas de cooperación para o desenvolvemento  nos centros de formación da Cooperación Española en América Latina

Convocanse dúas bolsas en cada un dos centros de formación da Cooperación Española en América Latina:
Cartagena de Indias, Colombia.
La Antigua, Guatemala.
Montevideo, Uruguai.
Santa Cruz da Serra, Bolivia.

Requisitos:
1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España.
2. Non ter cumprido 33 anos o 1 de xullo de 2017.
3. Posuír título de licenciado ou grao, ou nivel académico superior.
4. Formación específica em cooperación para o desenvolvemento

Duración:
Do 1 de xullo de 2017 ao 30 de xuño de 2018, prorrogable por un ano mais.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 1 ao 10 de marzo de 2017.


Bolsas de colaboración formativa nas sedes das Academias asociadas á Real Academia Española (RAE)

O obxecto destas bolsas é levar a cabo o programa de actividades establecido por cada unha das Academias durante a estanza de colaboración formativa, no ámbito da lingüística e filoloxía hispánicas, preferentemente lexicografía, e con especial atención aos proxectos conxuntos da ASALE.

Requisitos:
1. Nacionalidade. Poderán optar os nacionais dos seguintes países: Arxentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, O Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
2. Posuír título universitario superior en materias afíns á lingüística e filoloxía hispánicas.

Duración:
Do 1 de setembro de 2017 ao 31 de agosto de 2018, prorrogable por un ano máis.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 6 ao 15 de marzo de 2017.


Bolsas para o Colexio de Europa (Campus de Bruxes-Bélxica e Natolín-Polonia)

O obxecto destas bolsas é a realización dun dos seguintes estudos ofertados polo Colexio de Europa:
Máster en Estudos Económicos Europeos.
Máster en Estudos Económicos Europeos (Especialización: Integración Económica Europea e Negocios).
Máster en Dereito Europeo.
Máster en Estudos Políticos e Administrativos Europeos.
Máster en Relacións internacionais da U.E. e Estudos Diplomáticos.
Máster en Estudos Interdisciplinares Europeos.

Requisitos:
1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España.
2. Posuír o título de grao ou licenciado en materias afíns aos estudos xurídicos, económicos, político-sociolóxicos ou relacións internacionais no momento da incorporación ao Colexio de Europa.
3. Coñecementos de inglés.
4. Coñecementos de francés.
5. Ter enviado a solicitude de admisión académica ao Colexio de Europa, remitíndolle directamente o seu propio impreso de solicitude de praza e a documentación específica que solicita (descargar en: www.coleurope.eu), nos prazos estipulados polo Colexio.
6. Realizar a solicitude de bolsa MAEC-AECID

Duración:
Dez meses, do 1 de setembro de 2017 ao 30 de xuño de 2018.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 13 ao 21 de marzo de 2017.


Bolsas de formación musical de excelencia na Escola Superioir de Música Reina Sofía

O programa diríxese a novos talentos da carreira de piano, violín, viola, violoncelo, contrabaixo, óboe, trompa, clarinete, fagot, frauta ou canto, para que poidan seguir unha formación de excelencia na Escola Superior de Música Reina Sofía.

Requisitos:
1. Nacionalidade. Ser nacional dalgún dos seguintes países ou poboacións: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Mali, Mauritania, Marrocos, Mozambique, Nicaragua, Níxer, Paraguai, Perú, República Dominicana, Senegal; así mesmo, Poboación Saharauí e Territorios Palestinos.
Albania, Arxentina, Armenia, Azerbaián, Bielorusia, Chile, China, India, Turquía, Ucrania, Uruguai, Ubequistán e Venezuela
2. Non ter idade superior a 30 anos  o día 1 de setembro de 2017.
3. Ter a preadmisión na Escola Superior de Música Raíña Sofía, quedando a concesión da bolsa condicionada á formalización da matrícula.

Duración:
Dez meses, entre o 1 de setembro de 2017 e o 30 de xuño de 2018 (prorrogable ata 1 ano máis).

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 16 ao 26 de maio de 2017.


Bolsas para prácticas de deseño gráfico na AECID

O obxecto destas bolsas é a realización de prácticas de deseño gráfico en campañas de comunicación de estratexias de cooperación e en programas culturais nos Servizos Centrais da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento-AECID, en Madrid.

Requisitos:
1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España.
2. Non ter cumprido 33 anos o 1 de xullo de 2017.
3. Posuír título de Máster nas áreas de deseño gráfico e web.

Duración:
Do 1 de xullo de 2017 ao 30 de xuño de 2018, prorrogable por un ano máis.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 21 ao 31 de marzo de 2017

Bolsas de prácticas de edición e publicación na AECID

Bolsas para facer prácticas como redactor e editor nas distintas publicacións da AECID.

Requisitos:
1. Ser cidadán español, ou dun país da UE con residencia en España.
2. Non ter cumprido 33 anos o 1 de xullo de 2017.
3. Posuír título de licenciado/A ou grão preferentemente em Humanidades.
Duración:
Do 1 de xullo de 2017 ao 30 de xuño de 2018, prorrogable por un ano máis.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 21 ao 31 de marzo de 2017


Máis información na sección de anuncios do BOE do 28 de febreiro de 2017 e en www.aecid.gob.es e www.raer.it

https://www.aecid.gob.es/es-es/convocatorias-tramites-servicios/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idc=258

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE O Einstein Forum xunto coa Fundación Daimler and Benz 3.- DESTINATARIOS Ser menor de 35 anos de idade e ter un título universitario en humanidades, ciencias sociais ou ciencias naturais. Dirixidas a mozos pensadores que desexen desenvolver un proxecto nunha área diferente ao das súas investigacións previas. 4.- DATA LÍMITE 15 de de abril de 2017 5.- MÁIS INFORMACIÓN Esta bolsa inclúe unha dotación de 10.000 euros, ademais de cubrir os gastos de viaxe. 6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO http://www.einsteinforum.de/?ide=35&L=1

A Fundación BBVA convoca becas  Leonardo a Investigadores e creadores culturais.

Destinadas a apoiar o desenvolvemento de proxectos persoais de investigadores e creadores culturais en estadios intermedios da súa carreira, de entre 30 e 45 anos e cunha produción científica, tecnolóxica ou cultural altamente innovadora.

Concederanse polo menos 55 bolsas de ata 40.000 euros nas seguintes áreas:

Ciencias Básicas; Bioloxía e Ciencias do Medio Ambiente e da Terra; Biomedicina; Tecnoloxías da Información, outras Enxeñerías e Arquitectura;  Economía e Xestión de Empresas, Ciencias Xurídicas e Sociais; Humanidades; Artes Plásticas e Arte Dixital; Música e Ópera; e Creación Literaria e Teatro.

Prazo de presentación: do 1 de marzo ata o 27 de abril de 2017 ás 19:00, hora peninsular.

O formulario de solicitude estará dispoñible a partir da data de apertura da convocatoria.

Para calquera consulta pode dirixirse a: bolsas-leonardo@fbbva.es

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_Becas_Leonardo_Fundacion_BBVA_2017.pdf

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Santander Universidades
DESTINATARIOS:
Persoal docente e investigador e alumnos de Doutoramento das universidades españolas participantes.
DATA LÍMITE :
Ata o 30 de xuño de 2017.

A finalidade das bolsas é promover a actualización do nivel de coñecementos dos participantes, a aprendizaxe de novas técnicas e métodos, o establecer ou consolidar vínculos académicos entre equipos de investigación e institucións iberoamericanas, e reunir información adicional e específica necesaria para os estudos ou investigacións que estean a realizar os destinatarios.
A bolsa terá unha duración de 2 meses para profesores e investigadores e 4 meses para alumnos de doutoramento e a dotación de 5.000 euros.

Inscricións a través da páxina web.
http://www.becas-santander.com

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Instituto Internacional en España e a Comisión de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e Estados Unidos de América (Programa Fulbright).
3.- DESTINATARIOS
? Ter nacionalidade española.
? Obter o doutoramento nunha universidade española a partir de xuño de 2010.
? Posuír un excelente coñecemento do idioma inglés falado e escrito.
4.- DATA LÍMITE
16/02/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A duración das bolsas non será inferior a tres meses. O período de goce, de 12 meses como máximo, deberá estar comprendido entre o outono do 2017 e o verán do 2018, e non poderá pospoñerse sen a autorización previa do Instituto e a Comisión.
Bolsa de viaxe de $3,000
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
]Web

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Banco Santander
3.- DESTINATARIOS
Os participantes teñen que ter preferiblemente menos de 35 anos e estar vinculados funcionarial ou contractualmente á Universidade á que estea adscritos.
4.- DATA LÍMITE
30 de xuño de 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Os participantes poderán realizar as estancias en universidades de Nicaragua, República Dominicana, Chile, Porto Rico, Uruguai, Paraguai, Bolivia, Costa Rica, Ecuador,O Salvador, Honduras, Arxentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Portugal, Venezuela, Cuba, Guatemala,Panamá.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Bolsas Iberoamérica. Santander Grao
3.- DESTINATARIOS
Estudantes matriculados nas universidades españolas participantes.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A finalidade das bolsas é facilitar aos estudantes o seguimento de estudos durante un semestre académico nunha universidade iberoamericana doutro país distinto ao de orixe.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

A Comisión de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e os Estados Unidos (Programa Fulbright) convoca 25 bolsas para cursar estudos de posgrao en universidades de Estados Unidos en calquera disciplina. 

As bolsas Fulbright están destinadas a titulados superiores que estean interesados en facer un máster ou doutoramento e, en casos excepcionais, proxectos de investigación predoctoral.

O período de goce destas bolsas establecerase segundo o calendario académico da universidade de destino (de dez a doce meses). Devandito período deberá estar comprendido entre o verán ou outono de 2018 e o verán de 2019, e non poderá pospoñerse a outro curso académico sen a autorización previa da Comisión.

Todos aqueles interesados deberán encher e enviar electronicamente a solicitude dispoñible enhttp://www.fulbright.esxunto coa documentación adxunta correspondente.

Requisitos:
Ter nacionalidade española.
Obter un título superior entre xaneiro de 2011 e xuño de 2017.
Dispoñer dun excelente coñecemento do idioma inglés (falado e escrito), demostrable mediante o Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ou o International English Language Testing System (IELTS), Academic Version. Dependendo do tipo de estudo que se queira realizar, pode ser necesaria experiencia profesional e/ou a presentación dos resultados do Graduate Management Admission Test (GMAT)

Dotación:
Axuda para gastos de viaxe, consistente en 2.300 dólares.
Asignación mensual entre 1.600 e 2.400 dólares en concepto de aloxamento, manutención e gastos adicionais.
Gastos de matrícula e taxas obrigatorias ata 34.000 dólares.
Axuda para gastos de proxecto de ata 2.000 dólares

Prazopara presentar solicitudes:16 de marzo de 2017

Máis información:http://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1527/ampliacion-de-estudios/2018-2019

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Centro Max Planck Sciences Po para facer fronte á inestabilidade nas sociedades de mercado
3.- DESTINATARIOS
Candidatos que posúen unha mestría en historia, socioloxía ou ciencia política, con formación adicional en campos afíns como a economía, a xestión, a filosofía ou a antropoloxía.
4.- DATA LÍMITE
15 de marzo de 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
2.188 euros / mes (salario bruto, uns 1.600 euros netos); Contrato de tres anos a partir de outubro de 2017; Período de 12 semanas de servizo administrativo a MaxPo, preferiblemente no primeiro ano da bolsa (a negociar co asesor de doutoramento); Unha estancia de investigación dun semestre no MPIfG en Colonia, preferiblemente durante o terceiro ano. O programa de doutoramento MaxPo funciona en estreita colaboración co programa do Instituto Max Planck para o Estudo de Sociedades, e ofrecemos a posibilidade dunha co-tutela.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO