Mobilidade (98)

Tes entre 18 e 35 anos e queres participar nun voluntariado de axuda humanitaria?

Xa está aberta a autoavaliación para acceder á formación obrigatoria previa a este tipo de voluntariados do Corpo Europeo de Solidariedade.

Requisitos
Estar inscritos/as no programa do Corpo Europeo de Solidariedade.
Indicar no seu perfil do Corpo Europeo de Solidariedade o seu interese por participar no voluntariado de axuda humanitaria.
Ter entre 18 e 35 anos.
Ser residente nun Estado membro da UE ou nun país asociado ao programa (Islandia, Liechtenstein, República de Macedonia do Norte, Türkiye).

Neste tipo de voluntariado realízanse diferentes tarefas: fortalecer a capacidade local e a resiliencia das comunidades vulnerables afectadas por desastres, como refuxiados ou desprazados internos, apoiar o WASH (auga, saneamento e saúde), o sector agroalimentario, a integración dos mozos con menos oportunidades nas comunidades locais e, en xeral, a loita contra todo tipo de discriminación.

Para ser seleccionado/a deberase completar un curso de capacitación obrigatorio que se impartirá en liña na plataforma da Academia da UE e logo, para aquelas persoas que aproben a proba, participarán durante 5 días nunha formación presencial en grupos duns 25 candidatos. 

Podes acceder a estes cursos a través da pestana "Formación en liña" da túa conta do Corpo Europeo de Solidariedade. Asegúrate de seleccionar a opción "Capacitación en axuda humanitaria" (non Capacitación xeral en liña). 

O número de prazas é limitado: só se formará a 1.000 candidatos/as en 2023.

 

Máis información acerca dos pasos e requisitos a seguir en: youth.europa.eu

A UDC abre o prazo de presentación de solicitudes para a convocatoria do programa de mobilidade de estudantes, curso 2023/2024, para realizar estadías con fins de estudos en universidades estranxeiras.

O obxectivo desta convocatoria é seleccionar ao estudantado da UDC para participar no curso 2023/2024 nos programas internacionais de mobilidade seguintes:

1. Acción Clave Primeira. Mobilidade de Estudantes do Programa Erasmus+, KA 131, modalidade con fins de estudos
2. Mobilidade internacional no marco de convenios bilaterais ou de dobre titulación internacional asinados pola UDC, á marxe dos acordos Erasmus+ (mobilidade bilateral SM e SM específico)

SOLICITUDES: presentarase unha única solicitude en liña no portal www.udc.es/gl/ori/inf_estudiantes_UDC/mobilidade_internacional/index.html 
O número de prazas e destinos é diferente para cada centro. O/a estudante pode consultar a oferta de prazas existente para o seu centro, tanto para mobilidade Erasmus+ como para a Bilateral na web https://udc.moveonfr.com/publisher/1/spa

PRAZOS: establécense 3 convocatorias cos seus repectivos prazos:

1º prazo de resolución da convocatoria Apertura do 1º prazo: 19/01/2023 Límite de presentación de solicitudes: 08/02/2023
2º prazo de resolución da convocatoria Apertura do 2º prazo: 08/05/2023 Límite de presentación de solicitudes: 29/05/2023
3º prazo de resolución da convocatoria Apertura do 3ª prazo: 02/10/2023 Límite de presentación de solicitudes: 20 días antes da data limite de nomeamentos de candidaturas en destino (en todo caso, antes do 02/11/2023)

Podes ver os requisitos para participar na convocatoria de prazas de mobilidade na seguinte ligazón: Requisitos para participar.

 

Páxina web
Oficina de Relacións Internacionais da UDC
Casa do Lagar - Campus de Elviña (15071 - A Coruña)
Tel.: 981 167 000 (ext. 1959)
Correo-e: outgoing.rrii@udc.es
Bases da convocatoria 2023-2024

O Banco Santander, Crue universidades españolas e o Ministerio de Universidades convocan Bolsas Santander Estudos para Erasmus+

Para ser beneficiario/a das Bolsas Santander Estudos para Erasmus é necesario ter concedida a axuda do programa Erasmus+ de mobilidade de estudos en Europa e/o de prácticas. (Podes realizar a túa inscrición aínda que non che outorgaran a axuda Erasmus+)

As Universidades poderán priorizar a adxudicación das bolsas a:
- Estudantes que recibisen o curso anterior unha bolsa xeral (socioeconómica) do Ministerio.
- Estudantes que acrediten legalmente unha discapacidade igual ou superior ao 33%*.

Prazo: 14 de marzo de 2023

Contía:
- 125 Bolsas de 1.000 euros cada unha dirixidas a estudantes con necesidades socioeconómicas, o mellor expediente académico e/o situación de discapacidade igual ou superior ao 33%
- 1.750 Bolsas de 500 euros cada unha

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-para-erasmus-2023-2024 

Gustaríache adquirir experiencia como voluntario/a nun centro infantil?

O Corpo Europeo de Solidariedade organiza un voluntariado de 5 - 6 meses apoiando aos profesores en actividades diarias con nenos e nenas nun centro infantil en Viena, Austria. 

Este proxecto de voluntariado terá lugar nunha organización sen ánimo de lucro dirixida por pais con dous profesores cuxo principal obxectivo é a educación intercultural. O seu grupo obxectivo son os pais e os seus fillos, que apoian os obxectivos pedagóxicos e a gardería de forma voluntaria. O grupo está formado por un máximo de 14 nenos de entre dous e seis anos. As diferentes idades dos nenos deberían potenciar aspectos da aprendizaxe social dos nenos maiores e viceversa.

Duración do programa do 01/02/2023 ou do 01/03/2023 ata o 31/07/2023

Dotación
Tódolos gastos pagos (transporte, aloxamento, gastos casa, comida, diñeiro peto, curso idiomas, seguro, formacións, apoio titor, etc...)

Tarefas
Os voluntarios traballan aproximadamente 30 horas á semana e as súas funcións son:

Apoiar aos profesores/as nas súas actividades diarias cos nenos/as
Aprendizaxe social: apoiar as necesidades dúas nenos
Desenvolvemento persoal dentro dun equipo
Participar activamente na preparación e realización de proxectos con nenos
Axudar aos nenos nas súas actividades cotiás
Lectura, canto ou outras actividades
Ser sensible ás actividades especiais (deportivas, gráficas, musicais, lingüísticas, etc.) que poderían incorporarse a través de programas ou proxectos

Perfil voluntario/a
18-30 anos, cidadáns españois ou residentes legais en España con NIE válido para a duración do proxecto
Mentalidade aberta, disposición a traballar en equipo, motivación para traballar con nenos/as, e interesados en actividades culturais e ao aire libre
Disposición a aprender o idioma alemán durante o seu voluntariado

Se queres consultar outros programas de voluntariado accede á seguinte ligazón: yeseuropa.org

Páxina web YesEuropa | Instagram

O Ministerio de Educación da República Popular China, de acordo co Plan Executivo subscrito co Goberno español, convoca 14 novas bolsas para o curso académico 2023-2024. Cinco modalidades: • General Scholar Program • Undergraduate Program • Master´s Program • Doutoral Program • Senior Scholar Program.

O prazo de inscrición aberto ata o 05/01/2023

Requisitos
Ter nacionalidade española ou dun país da UE.
Formulario de solicitude: O solicitante debe rexistrarse primeiro na plataforma de CSC (http://campuschina.org/) e seguir as instrucións para completar o formulario. Este formulario de solicitude xérase automaticamente en liña. O código de AGENCY "NON." para os solicitantes de España é 7241. O formulario orixinal debe cumprimentarse en inglés e debe asinarse polo solicitante.
Menores de 25 anos con título oficial de Bacharel para solicitar o programa de Grao (Undergraduate Program).
Menores de 35 anos con título de Grao afín á área de coñecemento do programa de Master's Program.
Menores de 40 anos con título de Máster afín á área de coñecemento do programa de Doutoramento (Doutoral Program).
Menores de 45 anos con título oficial de Bacharel para solicitar o programa de Curso de chinés (General Scholar Program).
Menores de 50 anos con título de máster ou ser profesor universitario acreditado para solicitar o programa de Estadía de Investigación (Senior Scholar Program).

 

Páxina web | Bases da Convocatoria

Consultas durante o proceso de preselección:
SEPIE (Unidade de internacionalización)
Tel: 913778305 (horario de 9h a 15h)
programasia@sepie.es

Outras consultas:
Oficina de Asuntos Educativos da Embaixada da República Popular China
Tel: 913 883 988
xbyjy@moe.edu.cn

 

O Concello da Coruña, por medio da Concellaría de Educación, Memoria histórica, Innovación, Industria e Emprego convoca o programa "A Coruña no mundo: Bolsas Canadá 2023-2024 - 1º de Bacharelato en Canadá", no que se ofrece a oportunidade ao alumnado de 4º da ESO residente na cidade da Coruña de cursar o grao 11 en Canadá, equivalente a 1º de Bacharelato, así como de adquirir un dominio avanzado da lingua inglesa e un coñecemento real doutra cultura.

A estadía en Canadá comezará en agosto de 2023 e finalizará en xuño de 2024

Prazo de inscrición

Dende o 09/01/2023 ata o 20/01/2023
As persoas interesadas no programa deberán inscribirse en liña na web www.coruna.gal/educacion , mediante o seguinte formulario.
Feita a inscrición o sistema elabora un xustificante que se envía ao correo-e facilitado na solicitude e que ten un número de asignación (ID) de referencia de cada expediente no proceso.
A documentación e o xustificante da inscrición asinase pola persoa solicitante e os seus titores legais e presentarase nos rexistros municipais, ou en calquera dos lugares establecidos na Lei 39/2012 do Procedemento Administrativo Común das AAPP, ou na sede electónica https://sede.coruna.gal/

Requisitos
Alumnado empadroado no Concello da Coruña e escolarizado nun centro educativo da cidade, que cumpra o seguintes requisitos:

- Residir e estar empadroado co seu pai, nai ou representante legal, no seu caso, no momento da solicitude
- Estar matriculado e cursando 4º de ESO no curso 2022-2023 nun centro da cidade da Coruña.
- Contar no curso de 3º da ESO cunha cualificación media de 6,5 puntos ou máis e non ter ningunha materia suspensa no curso 2021-22
- Contar no curso de 3º da ESO cunha cualificación de 7 puntos ou máis na materia de lingua estranxeira (inglés) no curso 2021-22.

Dotación

a) Bolsa total: serán beneficiarias as persoas seleccionadas que non superen os 9000 € anuais de renda per cápita.
b) Bolsa parcial: as familias do alumnado beneficiario de bolsa parcial asumirán un mínimo do 5% e un máximo dun 95% do prezo da praza (as porcentaxes que corresponde aboar ás familias variarán en función da renda per cápita)

Máis información
Páxina web
Servizo Municipal de Educación do Concello da Coruña
Casa Paredes. Avd. da Mariña, 18- 2º (15001 - A Coruña)
Tel.: 981 184 200
correo-e: educacion@coruna.es

Culture Moves Europe é o novo programa de mobilidade da UE que ofrece bolsas a artistas, profesionais da cultura e organizacións de acollida de todos os países de Europa Creativa que traballan nos sectores da arquitectura, o patrimonio cultural, o deseño e o deseño de moda, a tradución literaria, a música, as artes escénicas e as artes visuais.
O plan pretende fomentar unha mobilidade sustentable e integradora e prestar especial atención aos artistas e profesionais da cultura emerxentes. Está financiado polo programa Europa Creativa da Unión Europea e executado polo Goethe-Institut.

CONDICIÓNS
A duración do programa inclúe o tempo de viaxe e a execución do proxecto:
- Para persoas individuais: a duración debe ser de entre 7 e 60 días,
- Para grupos (de 2 a 5 persoas): a duración debe ser de entre 7 e 21 días;
A mobilidade debe ter lugar no prazo dun ano, a partir da firma do acordo de subvención; debe ser ininterrompida e ter lugar nun único destino.
Cada solicitante pode presentar unha soa solicitude como individuo ou grupo dentro da primeira convocatoria rotativa.
Os beneficiarios dunha bolsa de mobilidade i-Portunus poden presentar a súa solicitude, pero darase prioridade aos que a soliciten por primeira vez;
Os beneficiarios do programa de mobilidade "Culture Moves Europe" non poden volver presentar unha solicitude;
A axuda á mobilidade non pode concederse a posteriori para accións e proxectos xa realizados.

FINANCIAMENTO
A bolsa de mobilidade inclúe:
-Gastos de viaxe desde o lugar de residencia ata o lugar de destino.
-Culture Moves Europe pretende animar aos solicitantes para elixir formas sustentables de viaxar e a optar polo slow travel.
-Para as persoas que residen ou desexan realizar un proxecto a máis de 5.001 km do seu lugar de residencia, a bolsa de viaxe adáptase para contribuír ao custo desta viaxe de longa distancia.
-Dietas (tamén chamadas "per diem") para contribuír ao aloxamento e a manutención.
-Ofrécense gastos adicionais e complementos para apoiar a inclusión de persoas de diversas orixes e perfís (incluídas as persoas procedentes de países e territorios de ultramar e rexións ultraperiféricas, visados, con discapacidade, con nenos menores de 10 anos), así como para promover unha viaxe máis sustentable ou lento.

PRAZOS
A primeira convocatoria continua é ata o 31 de maio de 2023, 23:59 CEST.
Durante o período da convocatoria continua, establecerase unha data límite o último día de cada mes. Avaliaranse todas as solicitudes recibidas durante ese mes.
As datas límite son as seguintes:
31 de decembro de 2022, 23:59 CET
31 de xaneiro de 2023, 23:59 CET,
28 de febreiro de 2023, 23:59 CET,
31 de marzo de 2023, 23:59 CET,
30 de abril de 2023, 23:59 CET
31 de maio de 2023, 23:59 CET.

Para máis información: https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals
Presenta a túa solicitude en: https://gap-online.goethe.de/en-US/

#EUinMyRegion Media Trips é un programa de estudo aberto a xornalistas locais e rexionais da Unión Europea. Os xornalistas que completen o programa comprenderán mellor as políticas da UE e, en particular, a política de cohesión, e poñeranse en contacto con outros xornalistas doutros países e rexións da UE.

O programa inclúe:
-unha formación en liña (3 horas) dous días antes da viaxe de estudos
-unha viaxe de estudos a Bruxelas de dous días de duración que incluirá:
-sesións sobre as institucións da UE
-estrutura e procedementos da UE;
-a política de cohesión da UE;
-como trata a UE a fraude e a mala xestión dos fondos;
-reunións con expertos nacionais da Comisión Europea;
-datos e ferramentas para xornalistas e visitas a distintos proxectos.

DATAS
A primeira viaxe terá lugar os días 2 e 3 de febreiro de 2023, mentres que outras dúas viaxes terán lugar os días 16 e 17 de marzo e 27 e 28 de abril.
No formulario de solicitude, os solicitantes terán que especificar en cal dos tres viaxes de estudo prefiren participar.

REQUISITOS
Xornalistas de todos os Estados membros da UE.
Espérase que uns 40 xornalistas participen en cada viaxe de estudos.

FINANCIAMENTO
A Comisión Europea cubrirá os gastos de viaxe e aloxamento dos xornalistas que participen no programa.

DATA LÍMITE
21 de decembro de 2022, 17:00 CET

Obtén máis información en: https://www.euinmyregion-mediatrips.eu/

Asociación Kora está a buscar actualmente a dous voluntarios/as que apoiarán aos membros do persoal nas actividades agrícolas. 

Este proxecto terá lugar en Passignano sul Trasimeno, Italia; cunha duración de entre 6 a 12 meses, iniciándose en febreiro de 2023 ata febreiro de 2024

Tarefas no voluntariado

– Xardinería e agricultura: restauración do xardín de herbas medicinais, plantación e mantemento do horto, aprendizaxe e fomento da autoproducción de alimentos como medio de vida sostible, permacultura
– Actividades prácticas/manuais: mantemento, upcycling e renovación dos espazos (bancos, valos, zonas comúns, dormitorio…)
– Coordinación de grupos de mozos para actividades ao aire libre aloxadas na leira
– Loxística durante proxectos e eventos: axuda na cociña, organización e preparación de espazos

O voluntario deberá participar nas tarefas da vida común: cociñar, manter os espazos comúns, limpar, levar o lixo á estación de reciclaxe, coidar a horta, traer leña para o quentador, etc.

Perfil buscado

– Dispoñible para toda a duración do proxecto.
– 18-30 anos.
– Residente en países membros da UE ou Ucraína.
– Interesado/a en aprender italiano.
– Listo para vivir nun contexto intercultural nunha área rural, onde a cidade máis próxima con instalacións está a 20 minutos a pé.
– Boa xestión do tempo, flexibilidade, paciencia, mentalidade aberta, traballo en equipo.
– Nivel básico de inglés.
– O permiso de conducir é benvido pero non necesario.
– Adherirse á medida COVID establecida polo goberno italiano e as propias políticas de Kora establecidas en lugar, que pode variar en función da situación actual de Covid.

 

Máis Información

Páxina web

elena.koroglanoglou@snj.lu

+352 247-86439

O Corpo Europeo de Solidariedade organiza actividades de voluntariado en Turín, Italia, coordinadas pola asociación Stranaidea

Stranaidea ofrece servizos a diferentes tipos de usuarios necesitados,  e estase a buscar voluntarios/as para unha das seguintes áreas:

– DISCAPACIDADE: nenos, adolescentes e adultos en centros diarios realizando talleres artísticos, deportivos, musicais, actividades ao aire libre...
– MENORES: con nenos de 1 a 3 anos en gardería e con adolescentes e nenos con desvantaxe social e problemas mentais.
– SEN FOGAR e ADULTOS EN DIFICULTADE: actividades diarias cun pequeno grupo de persoas como xardinería, cociña, pintura...
– REFUXIADOS: ofrecense servizos para apoiar as súas necesidades básicas.
– TEATRO SOCIAL E COMUNITARIO: con persoas discapacitadas dentro e fóra de Stranaidea e con grupos comunitarios locais.

A duración do proxecto é de entre 3 ata 6 meses, iniciándose en marzo de 2023 e finalizando en febreiro de 2024

O proxecto ofrece

- Viaxe a Turín e regreso ao final do proxecto
- Asignación de comida
- Tarxeta mensual de transporte público para moverse en Turín
- Asignación mensual
- Seguro médico
- Curso de italiano

Os 9 voluntarios viven nun piso grande en Turín con 4 cuartos dobres e 1 individual, cociña, salón, tres baños e terraza.

 

Máis información

Páxina web

elena.koroglanoglou@snj.lu

+352 247-86439