Mobilidade (139)

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Santander Universidades
DESTINATARIOS:
Persoal docente e investigador e alumnos de Doutoramento das universidades españolas participantes.
DATA LÍMITE :
Ata o 30 de xuño de 2017.

A finalidade das bolsas é promover a actualización do nivel de coñecementos dos participantes, a aprendizaxe de novas técnicas e métodos, o establecer ou consolidar vínculos académicos entre equipos de investigación e institucións iberoamericanas, e reunir información adicional e específica necesaria para os estudos ou investigacións que estean a realizar os destinatarios.
A bolsa terá unha duración de 2 meses para profesores e investigadores e 4 meses para alumnos de doutoramento e a dotación de 5.000 euros.

Inscricións a través da páxina web.
http://www.becas-santander.com

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Instituto Internacional en España e a Comisión de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e Estados Unidos de América (Programa Fulbright).
3.- DESTINATARIOS
? Ter nacionalidade española.
? Obter o doutoramento nunha universidade española a partir de xuño de 2010.
? Posuír un excelente coñecemento do idioma inglés falado e escrito.
4.- DATA LÍMITE
16/02/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A duración das bolsas non será inferior a tres meses. O período de goce, de 12 meses como máximo, deberá estar comprendido entre o outono do 2017 e o verán do 2018, e non poderá pospoñerse sen a autorización previa do Instituto e a Comisión.
Bolsa de viaxe de $3,000
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
]Web

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Banco Santander
3.- DESTINATARIOS
Os participantes teñen que ter preferiblemente menos de 35 anos e estar vinculados funcionarial ou contractualmente á Universidade á que estea adscritos.
4.- DATA LÍMITE
30 de xuño de 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Os participantes poderán realizar as estancias en universidades de Nicaragua, República Dominicana, Chile, Porto Rico, Uruguai, Paraguai, Bolivia, Costa Rica, Ecuador,O Salvador, Honduras, Arxentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Portugal, Venezuela, Cuba, Guatemala,Panamá.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Bolsas Iberoamérica. Santander Grao
3.- DESTINATARIOS
Estudantes matriculados nas universidades españolas participantes.
4.- DATA LÍMITE
31/05/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A finalidade das bolsas é facilitar aos estudantes o seguimento de estudos durante un semestre académico nunha universidade iberoamericana doutro país distinto ao de orixe.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

A Comisión de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e os Estados Unidos (Programa Fulbright) convoca 25 bolsas para cursar estudos de posgrao en universidades de Estados Unidos en calquera disciplina. 

As bolsas Fulbright están destinadas a titulados superiores que estean interesados en facer un máster ou doutoramento e, en casos excepcionais, proxectos de investigación predoctoral.

O período de goce destas bolsas establecerase segundo o calendario académico da universidade de destino (de dez a doce meses). Devandito período deberá estar comprendido entre o verán ou outono de 2018 e o verán de 2019, e non poderá pospoñerse a outro curso académico sen a autorización previa da Comisión.

Todos aqueles interesados deberán encher e enviar electronicamente a solicitude dispoñible enhttp://www.fulbright.esxunto coa documentación adxunta correspondente.

Requisitos:
Ter nacionalidade española.
Obter un título superior entre xaneiro de 2011 e xuño de 2017.
Dispoñer dun excelente coñecemento do idioma inglés (falado e escrito), demostrable mediante o Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ou o International English Language Testing System (IELTS), Academic Version. Dependendo do tipo de estudo que se queira realizar, pode ser necesaria experiencia profesional e/ou a presentación dos resultados do Graduate Management Admission Test (GMAT)

Dotación:
Axuda para gastos de viaxe, consistente en 2.300 dólares.
Asignación mensual entre 1.600 e 2.400 dólares en concepto de aloxamento, manutención e gastos adicionais.
Gastos de matrícula e taxas obrigatorias ata 34.000 dólares.
Axuda para gastos de proxecto de ata 2.000 dólares

Prazopara presentar solicitudes:16 de marzo de 2017

Máis información:http://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1527/ampliacion-de-estudios/2018-2019

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Centro Max Planck Sciences Po para facer fronte á inestabilidade nas sociedades de mercado
3.- DESTINATARIOS
Candidatos que posúen unha mestría en historia, socioloxía ou ciencia política, con formación adicional en campos afíns como a economía, a xestión, a filosofía ou a antropoloxía.
4.- DATA LÍMITE
15 de marzo de 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
2.188 euros / mes (salario bruto, uns 1.600 euros netos); Contrato de tres anos a partir de outubro de 2017; Período de 12 semanas de servizo administrativo a MaxPo, preferiblemente no primeiro ano da bolsa (a negociar co asesor de doutoramento); Unha estancia de investigación dun semestre no MPIfG en Colonia, preferiblemente durante o terceiro ano. O programa de doutoramento MaxPo funciona en estreita colaboración co programa do Instituto Max Planck para o Estudo de Sociedades, e ofrecemos a posibilidade dunha co-tutela.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Goberno Municipal de Pequín
3.- DESTINATARIOS
Estudantes internacionais que planean realizar doutoramento, mestría, graduado, programa académico de alto nivel e programa de idiomas a longo prazo e programa de intercambio.
4.- DATA LÍMITE
30 de abril de 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A bolsa no seguintes cinco categorías:
Bolsa de doutoramento: 5.700 USD / persoa / ano;
Bolsa de estudante principal: 4.300 USD / persoa / ano;
Bolsa estudantil de pregrado: 2.800 USD / persoa / ano;
Estudantes maiores e bolsas estudantís de idiomas a longo prazo: 1.400 USD / persoa / ano;
Bolsa para estudantes de intercambio (estudantes a longo prazo ou transferibles) e estudante que realiza contribucións especiais ao intercambio internacional e cooperación na zona capital: 700 USD / persoa / ano.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Embaixada dos Estados Unidos en España
DATA LÍMITE
A data de solicitude finaliza o 24 de febreiro de 2017, ás 18 h.
MÁIS INFORMACIÓN
A Embaixada dos Estados Unidos en España selecciona un estudante español de entre 16 e 19 anos, para participar no Instituto de Verán Benjamin Franklin. Trátase dun programa intensivo enfocado nos asuntos globais aos que se enfrontan os mozos a ambos os dous lados do Atlántico. O Instituto terá lugar na Universidade de Wake Forest en Winston-Salem, Carolina do Norte, entre os meses de xuño e xullo de 2017. A dotación da bolsa inclúe todos os gastos: viaxe, aloxamento, manutención, seguro médico e de accidentes e visado.
Os requisitos para solicitar a bolsa son:
- Excelencia académica. Os candidatos deberán achegar un certificado do seu centro de ensino que reflicta unha nota media mínima de notable (7,5) no seu expediente académico dos últimos dous anos cursados.
- Excelente coñecemento do inglés, nota mínima de sobresaliente no seu certificado de estudos dos últimos dous anos cursados.
- Participación en actividades de voluntariado e/ou proxectos de servizo comunitario.
FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Embaixada dos Estados Unidos en España
Bases da convocatoria:

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Universidade de Monash
3.- DESTINATARIOS
Ser estudante internacional.
Ter coñecementos de inglés.
Terán preferencias os estudantes con logros universitarios.
4.- DATA LÍMITE
15 de Marzo / 15 de Abril / 15 de de maio 2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Monash é unha universidade pública australiana e converteuse na con maior número de alumnos do país, aproximadamente 55.000 estudantes.
Para iso, esta Universidade ofrece unhas bolsas internacionais que poden alcanzar ata os $ 50.000 (sobre a base dun grao 5 anos).
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

A Fundación Schwarzkopf
3.- DESTINATARIOS
Os participantes deben ter entre 18 e 26 anos de idade e ser cidadán dun dos países de Europa.
4.- DATA LÍMITE
1 de marzo e a segunda o día 1 de setembro de cada ano
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Ofrece unha subvención para realizar a viaxe que ascende a 550 euros. 400 euros pagaranse ao comezo da viaxe e 150 ? despois de presentar o informe.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO