Formación práctica (62)

A Asemblea Parlamentaria da Organización para a Seguridade e Cooperación Europea (OSCE) puxo en marcha unha nova convocatoria de bolsas de investigación na área de Asuntos Internacionais.
O obxectivo é que os estudantes adquiran experiencia profesional. Pola súa banda, a OSCE busca aumentar a capacidade de linguaxes que pode xestionar e mellorar no apartado investigador. Entre as tarefas dos bolseiros está a de investigar, dar asistencia aos membros da OSCE e preparar informes. Como parte da súa formación tamén asistirán ás reunións da asemblea da OSCE e traballarán directamente cos membros da mesma.
 
Ofrécense entre seis e nove prazas para estudantes en ciencias políticas, dereito e relacións internacionais de universidades de países da OSCE.
As bolsas teñen unha duración de seis meses e desenvólvense en Viena ou Copenhaguen.

Dotación:
A OSCE cobre o aloxamento e 564 € para o resto de gastos de vivenda nas dúas cidades.

Destinatarios:
A bolsa está desinada a alumnos e graduados universitarios de entre 21 e 26 anos que, ademais, deberán ser cidadáns dun país da OSCE.
Os candidatos deberán acreditar un excelente nivel falado e escrito de inglés e valorarase o coñecemento doutro idioma oficial, que pode ser o francés, alemán, italiano, ruso ou español.

O prazo para presentar a candidatura para realizar a bolsa no outono estará aberto ata o 1 de maio, e o 1 de outubro para realizar a bolsa na primavera seguinte.
Os aspirantes deberán encher o formulario de inscrición dispoñible na páxina da OSCE e incluír unha carta de presentación, o seu CV, o seu currículo académico e dúas cartas de recomendación.

A documentación pode presentarse vía email ou por correo postal nas seguintes direccións:
DANA BJERREGAARD
OSCE Parliamentary Assembly
Tordenskjoldsgade 1
1055 Copenhagen K, Denmark
Tel.: +45 33 37 80 40
Correo electrónico: fellowship@oscepa.dk

http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Roche
DESTINATARIOS
investigadores con proxectos pre e postdoctorales orientados ao fomento da investigación
DATA LÍMITE
aberto na actualidade
PÁXINA WEB
MÁIS INFORMACIÓN
Roche pon a disposición das consellerías de sanidade autonómicas un instrumento para impulsar o financiamento de proxectos pre e postdoctorales orientados ao fomento da investigación, anuncia o laboratorio.
Estas bolsas, que contan cunha dotación de 60.000 euros por un período de 18 meses, serán xestionadas polos organismos de saúde das comunidades autónomas que se somen ao proxecto, a través da tramitación dun convenio de colaboración entre Roche Farma e a entidade designada por cada organismo de Saúde. .

A Fundación Alícia convoca anualmente un programa de bolsas para cursar prácticas curriculares na sede da Fundación.

O obxectivo destas bolsas é proporcionar coñecemento, rigor científico e método na investigación culinaria, axudar a que todo o mundo coma mellor, que os estudantes poidan aprender do que se axusta mellor ás súas capacidades e potencial e obteñan o máximo aproveitamento.

A convocatoria comprende as áreas de coñecemento asociadas á cociña e as disciplinas relacionadas, desde o punto de vista da ciencia, a tecnoloxía, a saúde, a produción de alimentos e o seu consumo. Diríxese a estudantes que estean matriculados en calquera universidade ou escola que poida formalizar un convenio de prácticas coa Fundación Alícia e se non son estudantes en activo hai outra opción a través da Fundación, mirar as clausulas nas bases no momento de aplicar.

As prácticas realízanse nas instalacións da Fundación, a tempo completo, de luns a venres de 9.00 a 17.00 h, durante 4 meses. Os períodos anuais de prácticas son:
xaneiro-marzo
abril-xullo
setembro-decembro

A bolsa ofrece:
Coñecemento e aprendizaxe de investigación aplicados aos produtos e procesos culinarios, e os hábitos alimentarios nun centro de referencia mundial; dirección e tutorización do proxecto de investigación por parte dos científicos, cociñeiros e expertos da Fundació Alícia.
Uso das instalacións e equipamentos da Fundación (segundo as condicións de Alícia) e a materia prima necesaria.
Gastos de manutención: aloxamento e dietas (xantar de luns a venres).
Non son remuneradas

Para máis información:becas@alicia.cat

http://www.alicia.cat/es/alicia/becarios

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Wilfried Martens Centre for European Studies
DESTINATARIOS
Mozos graduados con estudos académicos relacionados cos asuntos europeos, é dicir débese contar con extensos coñecementos sobre a política europea
Con nivel alto de inglés
Con dominio da informática
Ademais valorarase a experiencia e coñecementos en investigación sobre política, e o dominio de máis dun idioma estranxeiro.
DATA LÍMITE
Podes solicitar estas prácticas ao longo de todo o ano.
MÁIS INFORMACIÓN
O obxectivo é dar aos mozos a oportunidade de coñecer de preto o funcionamento das institucións europeas desde o corazón desta entidade en Bruxelas. Durante as prácticas os beneficiarios poderán:
Organizar reunións e conferencias
Elaborar informes e análises sobre as institucións e políticas europeas.
Participar das actividades de investigación do Wilfried Martens Centre for European Studies.
Entrar en contacto directo coas institucións europeas.
FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

Practicas na UE

Xan 19, 2016

Períodos de prácticas en Instituciones UE para estudiantes y titulados universitarios.

CONVOCATORIAS CON PRAZO DE INSCRIPCION ABERTO: NESTE ENLACE

nueva-yorkA Delegación da Unión Europea para a Organización das Nacións Unidas, en Nova York, ofrece tres sesións de prácticas por ano. As prácticas son voluntarias (non remuneradas), e os bolseiros traballarán a tempo completo (35-40 horas á semana) durante o seu período de prácticas.

Programa:
Os bolseiros seguirán as actividades dos distintos organismos da ONU, como o Consello de Seguridade, a Asemblea Xeral e as súas diversas comisións, así como o Consello Económico e Social.
Os bolseiros poderán optar a unha das moitas bolsas, relacionadas con asuntos políticos, económicos ou sociais, tales como: desenvolvemento e comercio, desenvolvemento sostible, cuestións ambientais, dereitos humáns, dereitos das mulleres e dos nenos, operacións de mantemento da paz, asistencia humanitaria, a reforma da ONU e as finanzas da ONU, o desarme, cuestións legais, etc
Os bolseiros tamén participarán en reunións de coordinación da UE, traballando xunto cos funcionarios da delegación.

Criterios:
Duración: mínimo 3 meses e maáximo 6 meses.
Os bolseiros deben ter un pasaporte válido dun dos 27 Estados membros.
Ter un mínimo de tres anos de estudos universitarios, preferentemente no sector de ciencias políticas, dereito, economía, desenvolvemento, medio, dereitos humanos ou asuntos humanitarios.
Bo dominio do inglés, que é a principal lingua de traballo e informes de delegación. Enviarán un traballo escrito recentemente / informe en inglés ou ter un certificado probando o seu coñecemento do idioma inglés. Coñecemento doutras linguas (preferentemente en francés) é útil.
Coñecementos de informática.
Os bolseiros deben proporcionar a proba do seguro médico completo e amplio de accidente, válido en Estados Unidos e Canadá (que abrangue hospitalización, cirurxía e repatriación, se é necesario)

Como solicitar un bolsa:
Descargar o formulario de inscrición e enviar o formulario cuberto ao Coordinador de Prácticas.
O correo debe incluír: solicitude cuberta, currículo, carta de motivación, cartas de recomendación dun profesor antigo ou actual ou empregador.

Os prazos son anuais:
15 de xaneiro de para prácticas a partir de setembro ata decembro.
31 de maio  para prácticas a partir de xaneiro ata abril.
31 de agosto  para prácticas a partir de maio ata xullo.

As delegacións da Unión Europea en Washington (DC) e Ginebra tamén ofrecen prácticas.

Bases e formulario de soliciude: http://www.eu-un.europa.eu/articles/es/article_4375_es.htm

Máis información en www.eu-un.europa.eu/index_es.htm

practicastraduccionunioneuropeaA Comisión organiza períodos de formación que dura entre tres e cinco meses para mozos titulados universitarios que desexen adquirir experiencia interna de tradución profesional. Esto non exclúe a aqueles que no marco da aprendizaxe permanente, obtivesen recentemente un título universitario e no comezo dunha nova carreira profesional.

Os seleccionados son asignados a unha unidade de tradución que inclúe tradutores da mesma lingua materna. Os alumnos fan o mesmo traballo que os seus colegas de persoal, que é traducir na súa lingua materna ou principal de polo menos dúas linguas comunitarias. O seu traballo é revisado polo persoal directivo con experiencia. Algúns dos participantes son asignados á biblioteca para a linguaxe ou na unidade da terminoloxía ou a unidade de apoio a outros no servizo de tradución.
Os alumnos son seleccionados, en principio, de entre os nacionais dos Estados membros das Comunidades Europeas e dos países candidatos beneficiarios dunha estratexia de preadhesión. Non obstante, un número limitado de nacionais de terceiros países poderán ser aceptados.


Requisitos:
Alumnos que completaron o primeiro ciclo de estudos superiores (universitarios) e obtiveron un grao ou o seu equivalente, pola data de peche para as solicitudes.
Non ter feito un período de prácticas noutra institución da Unión Europea ou do corpo;
Ser capaz de traducir á súa lingua materna a partir de dous dos idiomas oficiais da Comunidade;
Ter un moi bo coñecemento de inglés, francés ou alemán;
Ter un moi bo coñecemento dunha segunda lingua comunitaria
Se o alumno é un nacional dun Estado membro da UE: ter un moi bo coñecemento dunha lingua comunitaria
Se o alumno é un nacional dun terceiro país: ter un moi bo coñecemento dunha terceira lingua.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto:

Para comezar o 1 de xaneiro: do 15 de xuño ao 15 de agosto.

Para comezar o 1 de abril: do 15 de setembro ao 15 de novembro.

Para comezar o 1 de xullo: do 15 de decembro ao 15 de febreiro.

Para comezar o 1 de outubro: do 15 de marzo ao 15 de maio.

Máis información en:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html
http://ec.europa.eu/stages/

becas_Alicia_nA Fundación Alícia convoca programas de bolsas para cursar prácticas.
A Fundación ALÍCIA, ALI-mentación e cen-CIA, é un centro de investigación dedicado á innovación tecnolóxica en cociña, á mellora dos hábitos alimentarios e á valoración do patrimonio agroalimentario e gastronómico.
O programa posibilita a interacción nas áreas de coñecemento asociadas á cociña e as disciplinas relacionadas, dende o punto de vista da ciencia, a tecnoloxía, a saúde, a produción de alimentos dende a horta, a súa divulgación e o seu consumo. Os bolseiros asignaranse a unha das áreas de traballo da Fundación, incluíndo tamén as hortas, onde participarán no proxecto de cultivo ecolóxico da Fundación.

A quen vai dirixido?
Diríxese a estudantes que estean matriculados en calquera universidade ou escola que teña formalizado un convenio de prácticas coa Fundación Alícia. Se o centro do solicitante non conta con convenio de prácticas, a formalización da bolsa poderase facer por medio da Escola Universitaria de Hotelería e Turismo da Universidade de Barcelona (EUHT CETT-UB).

A Fundación Alícia convoca 18 bolsas anuais de investigación na sede de Alícia durante o 2013, repartidas en tres períodos:

xaneiro - abril
maio - xullo
setembro - decembro

As convocatorias para cada período ábrense aproximadamente con seis meses de anticipación. O número máximo de bolseiros admitidos por período será de oito. Para saber se un período ten aberta a admisión de solicitudes será necesario consultar o apartado "Bolseiros" da web www.alicia.cat.
A lista de admitidos publicarase na web de Alícia aos dous meses de finalización de cada período de admisión de solicitudes e comunicarase tamén de forma personalizada aos solicitantes.

Máis información en www.alicia.cat

wpfO WFP, World Food Programme é a axencia humanitaria das Nacións Unidas que se ocupa de asistir a mais de 100 millóns de persoas no mundo cada ano co obxectivo de soster e axudar aquelas persoas que carecen de suficientes recursos para alimentarse. Cada ano, o WFP ofrece un programa de prácticas nunha das súas oficinas de todo o mundo.
As prácticas adoitan ter unha duración de 6 meses e están dirixidas a menores de 30 anos.
Requisitos:
- Nivel alto, falado e escrito, de inglés
- Licenciados ou ter finalizado, polo menos, o segundo ano de carreira;
- Non ter familiares traballando no WFP
Grazas a estas prácticas poderse coñecer a realidade dunha das axencias máis importantes das Nacionaes Unidas e a nivel mundial, nun ámbito multicultural, dinámico e informal.
Remuneración:
Existe unha remuneración que varia segundo o país onde se desenvolvan as prácticas, entre 200 e 800 dólares mensuais.
Tamén está cuberta a asistencia sanitaria, mentres que a viaxe e o aloxamento correrian ao cargo do bolseiro.

Prazo: as prácticas podense solicitar todo o ano
Máis información en http://es.wfp.org/

eibursO Instituto Banco Europeo de Investimentos convoca tres programas diferentes de axuda á investigación nas universidades:

- EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), o programa de mecenado en favor da investigación universitaria,
- STAREBEI (STAges de REcherche BEI), o programa de bolsas de prácticas para mozos investigadores dedicados a proxectos conxuntos BEI-Universidades.
- Redes Universitarias BEI, un mecanismo de cooperación para as redes universitarias que, polas súas características, presenten especial afinidade cos obxectivos do Grupo BEI.

EIBURS facilita subvencións a centros universitarios de investigación dedicados a especialidades e temas de interese fundamental para o Banco. Estas bolsas do BEI, de ata 100 000 € anuais durante un período de tres anos, concédense, a través dun procedemento competitivo, a departamentos universitarios ou centros de investigación interesados vinculados a universidades dos Estados membros da UE e dos Estados adherentes ou en vías de adhesión que posúan unha especialización recoñecida nas áreas seleccionadas polo BEI, co obxecto de permitirlles ampliar as súas actividades nas devanditas áreas. A proposta seleccionada deberá presentar unha serie de resultados (investigación, organización de cursos ou seminarios, creación de redes, divulgación dos resultados, etc.) que se acordarán de forma contractual co Banco.

As propostas deberán presentarse en inglés ou en francés ata o 14 de setembro de 2012.

Máis información no DOUE do 8 de xuño de 2012