Formación práctica (62)

O Centro Común de Investigación (CCI) da Comisión Europea brinda asesoramento independente sobre ciencia e tecnoloxía aos responsables políticos europeos.
O CCI ofrece pasantías a mozos e mozas que desexen adquirir experiencia laboral científica e poñer en práctica os coñecementos científicos que obtiveron durante os seus estudos ou carreiras profesionais.

As actividades científicas do CCI divídense nos seguintes sitios: Bruxelas, Ispra, Geel, Petten, Karlsruhe e Sevilla.

Hai dous tipos de formación:
1. Formación relacionada coa preparación dunha tese para obter un título universitario.
Isto é para persoas que están a recibir educación universitaria e están a preparar unha tese para un título universitario ou mestría ou doutoramento ou o seu equivalente a nivel de posgrao. O propósito da capacitación debe estar directamente relacionado co tema da tese.
2. Capacitación despois da educación universitaria
Este tipo de capacitación é para persoas que desexan adquirir experiencia laboral logo de obter un título universitario, mestría ou doutoramento.

Selección
- Os alumnos selecciónanse de nacionais dos Estados membros da Unión Europea
- Os alumnos deben ter un excelente coñecemento de polo menos dous idiomas oficiais da UE, dos cales un é tamén un idioma de traballo da Comisión (inglés, francés ou alemán).

Subvención
Os alumnos poden beneficiarse dun subsidio mensual. Aqueles cuxo lugar de recrutamento estea a menos de 50 km do sitio do CCI recibirán a metade desta asignación.
A asignación mensual é equivalente ao 25% da remuneración básica para un funcionario de grao AD5 /1 axustada polo coeficiente de corrección aplicable ao sitio do CCI onde se realiza a pasantía.

Duración
A duración máxima é de 5 meses, a mínima é de 3 meses.
Os contratos comezan o 1° ou o 16 ° día do mes.

https://ec.europa.eu/jrc/en 

A Axencia Espacial Europea ofrece unha gran variedade de oportunidades de formación á mocidade procedente dos Estados membros e Estados cooperantes da ESA. Descobre cal é a máis adecuada para ti!

Young Graduate Trainees (YGT)
Este programa de bolsas para mocidade titulada universitaria consiste nunha formación remunerada dun ano, con cobertura sanitaria e gastos de viaxe, para traballar nunha contorna internacional e multicultural apaixonante. Grazas ao YGT, poderás adquirir unha experiencia valiosa no desenvolvemento e a operación de misións espaciais. Como bolseiro universitario, terás a responsabilidade de impulsar un proxecto e poderás contar coa experiencia dun mentor da ESA.

A mediados de novembro de cada ano, anúncianse as prazas vacantes de formación na web de Axencia pero ao longo do ano tamén se publican outras noticias de interese. Consulta as oportunidades: https://career2.successfactors.eu/career?company=esa

Para poder optar a esta bolsa, debes ser graduado hai pouco, ou ser estudante de último curso, dunha disciplina universitaria técnica ou científica. Tamén tes que ser cidadán dun dos países membros da ESA ou dun dos Estados cooperantes.

Se estás interesado, enche o formulario de solicitude online adxunto a cada vacante e inclúe o teu CV e unha carta de presentación. Lembra que só podes enviar un único formulario de solicitude online!

Programa postdoutoral de investigación
Se es un mozo ou moza científico/a ou enxeñeiro/a, a ESA ofréceche a posibilidade de gozar durante dous anos dunha bolsa de investigación nunha gran variedade de disciplinas relacionadas coa ciencia do espazo, as aplicacións espaciais e a tecnoloxía.

Para solicitala, debes obter recentemente un doutoramento nun ámbito estreitamente relacionado coas actividades espaciais e ser cidadán duns dos países membros da ESA ou dos Estados cooperantes.

Podes presentar a solicitude en calquera momento do ano, pero o proceso de avaliación adoita comezar en outubro.

Envía a túa solicitude xunto co teu CV, a lista de publicacións, referencias, o título de doutoramento e unha descrición detallada do teu proxecto de investigación a temp.htr@esa.int

Prácticas para estudantes
Se aínda estás a estudar, a ESA ofréceche a posibilidade de facer prácticas de 3 a 6 meses como parte dos teus estudos. Este período de formación non está remunerado e destínase a ámbitos técnicos principalmente, pero tamén doutro tipo.

Para solicitar as prácticas, debes estar a piques de obter o título de grao, ou estar na primeira metade dun curso de master en matemáticas, enxeñería, física, ciencia e tecnoloxía da información, dereito, económicas, etc.

Debes encher o formulario de solicitude online e envialo por correo electrónico a calquera dos centros principais da ESA. Tamén tes que enviar o teu CV e unha carta de motivación na que debes explicar por que che gustaría traballar na ESA.

http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Postdoctoral_Research_Fellowship_Programme

O Centro Norte-Sur do Consello de Europa ofrece períodos de prácticas non remuneradas dúas veces ao ano.

Datas:
Prácticas entre xaneiro e xuño, data límite de solicitude o 31 de outubro do ano anterior.
Prácticas entre xullo e decembro, data límite de solicitude o 30 de abril do mesmo ano.

Requisitos:
Ter nacionalidade dun dos Estados-Membro do Centro Norte-Sur e/ou do Consello de Europa.
Completar os seus estudos en educación superior ou completasen polo menos 3 anos académicos.
Ter coñecemento alto dunha das linguas oficiais do Consello de Europa (inglés ou francés) e coñecemento alto doutra.
Ter boa capacidade de redacción.

Tarefas a realizar durante as prácticas:
As tarefas asignadas consisten na preparación de actividades, investigación, distintas tarefas de redacción así como tarefas administrativas diarias.

Solicitude:
A solicitude tense que realizar por vía telemática cumprimentando o formulario de solicitude (en inglés ou en francés).
Tamén é necesario enviar o CV actualizado e unha carta de motivación.

Condicións das prácticas:
As bolsas non son remuneradas pero asignaranse 200 euros mensuais para cubrir gastos.
Os bolseiros teñen dereito a ter dous días libres por mes en concepto de vacacións.
A xornada de traballo é de luns a venres en horario de 9 h a 17:30 h.
Os custos de viaxes e aloxamento, así como os custos de vida, son a cargo dos bolseiros.
O Centro Norte-Sur do Consello de Europa realiza un seguro médico e de accidentes durante o período de prácticas.
Trátase de períodos de 3 meses como mínimo e 5 como máximo.

Información:
North-South Centre of the Council of Europe
Rua de Sao Caetano, 32
1200-829 Lisbon, Portugal

Teléfono: (+351) 21 358 40 30

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/traineeship-opportunities-at-the-north-south-centre 

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea ofrece cada ano un número limitado de prazas para realizar prácticas remuneradas nos gabinetes dos Membros do Tribunal de Xustiza e do Tribunal Xeral da Unión Europea e nos servizos do Tribunal de Xustiza, dunha duración de cinco meses.

As prácticas levan a cabo xeralmente na Dirección de Investigación e Documentación, o Servizo de Prensa e Información, a Dirección Xeral de Tradución ou a Dirección de Interpretación.

Períodos de prácticas e prazos de solicitude
Prácticas do 1 de marzo ao 31 de xullo: as solicitudes realizaranse entre o 1 de xullo e o 15 de setembro de cada ano.
Prácticas do 1 de outubro ao 28 de febreiro: as solicitudes realizaranse entre o 1 de febreiro e o 15 de abril de cada ano.

Importe das bolsas
O importe da bolsa ascende a 1.486 € ao mes.

Abonarase unha contribución aos gastos de viaxe de 150 € aos bolseiros remunerados cuxo lugar de residencia atópese a unha distancia xeográfica de 200 km ou máis da sede do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.

Requisitos
Ser cidadáns dun Estado membro da UE
Ser titulado universitario en Dereito ou Ciencias Políticas (especialidade dereito) ou, para as prácticas na Dirección de Interpretación, un título de intérprete de conferencias.
Contar cun bo nivel tanto falado como escrito dalgunha das linguas oficiais da UE así como ter un bo coñecemento dunha segunda lingua oficial da UE. Por razóns de servizo, é conveniente posuír un bo coñecemento do francés.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008 

Feuga, Fundación Empresa- Universidade  Galega oferta bolsas de formación a persoas tituladas en Formación Profesional

Requisitos:
- Titulados/as de centros de Formación Profesional galegos de grao medio ou superior.
- Menores de 31 anos.
- Título obtido nun centro de FP galego.
- Finalización dos estudos nos 3 anos anteriores.
- Sen experiencia.
Os solicitantes deberán inscribirse no Servizo Público de Emprego de Galicia.

Condicións:
Bolsa mínima a xornada completa: 512 €.
As actividades do bolseiro serán formativas, en ningún suposto poderá ostentar a condición de responsable das mesmas, estando en todo momento supervisado e controlado polo seu titor e facer constar nos seus datos que desexa optar a unha bolsa de formación de  FEUGA.

Duración:
As bolsas de formación terán unha duración mínima de dous meses e máxima doce meses.

Para máis información:

FEUGA Santiago de Compostela
feuga@feuga.es
sdoce@feuga.es
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n.
Campus Vida
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981 534 180

FEUGA Vigo
feugavigo@feuga.es
sdoce@feuga.es
Área Comercial - Local A9
Campus Universitario Lagoas - Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
Tfno. 986 469 110

FEUGA Coruña
feuga@feuga.es
sdoce@feuga.es
Almirante Lángara, s/n
Campus Universitario Riazor
15011 A Coruña
Tfno. 981 250 903

https://www.feuga.es/becas/pbfp/

Dúas veces ao ano, Euradio, unha emisora de radio europea con sede en Nantes desde 2007 e en Lille desde 2018, dá a benvida aos "Equipos Europeos" de bolseiros de setembro a febreiro e de febreiro a xuño para aprender e colaborar con eles.
Dirixidos por profesionais no campo, os bolseiros participan nunhas prácticas de cinco meses xunto a outros mozos/as de Europa e reciben formación práctica para converterse nun equipo de noticias dentro da emisora de radio. Obteñen experiencia relacionada co proceso editorial e o funcionamento da radio, como falar co micrófono, conducir unha entrevista, editar unha gravación de audio e moito máis.

As solicitudes para os próximos bolseiros europeos que conformarán o equipo número 25 dentro da escola de radio para producir e presentar os programas diarios de Nantes Europe Express, xa están abertas!

O período de prácticas será desde febreiro a xuño de 2020.

Requisitos para participar:
-Ser estudante de xornalismo, comunicación, ciencias políticas ou estudos europeos.
-Estar interesado/a en temas europeos e querer obter unha experiencia formativa no mundo dos Novos Medios Europeos.
-Ter a posibilidade de asinar un acordo de prácticas.
-Ter un bo nivel de francés.

Como solicitar?
-Enviar CV, unha carta de presentación e unha gravación de audio do artigo proporcionado en francés a recrutement@euradio.fr
-Concertarase unha entrevista telefónica con algúns candidatos.

En que consiste?
-Obter unha remuneración mensual de 500€ xunto con outras axudas financeiras como a bolsa Erasmus +.
-Traballar 35 horas á semana.
-Traballar en equipo con outros estudantes europeos xunto cun xornalista profesional.
-Producir e presentar un programa de radio diario Nantes  Europe  Express, que se emite ás 12 en punto e retransmite de 5 a 6 en punto, de luns a venres.
-Participar na preparación dos espectáculos diarios para A Matinale d’Euradio (de 7:30 a 9:00) e Aimez- vous l’ Europe (de 18 a 19 pm).

http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/

O Banco Mundial ofrece prácticas á mocidade interesada ​​en aprender máis sobre os problemas económicos e sociais que afectan as vidas das persoas en todo o mundo.

O programa ofrece oportunidades de estudo e traballo que brindan experiencia práctica. O Programa de prácticas do Banco ofrece aos estudantes de posgrao a oportunidade de mellorar as súas habilidades e a experiencia de traballar nunha contorna internacional.

As prácticas remuneradas están dispoñibles para os programas de inverno e verán e están abertas a estudantes que sexan nacionais dos países membros do Banco.

Os candidatos deben posuír unha licenciatura e estar xa matriculados nun programa de posgrao de tempo completo (para obter unha mestría ou un doutoramento con plans de regresar á escola a tempo completo). Este programa busca candidatos nos seguintes campos: economía, finanzas, desenvolvemento de recursos humanos (saúde pública, educación, nutrición, poboación), ciencias sociais (antropoloxía, socioloxía), agricultura, medio ambiente, desenvolvemento do sector privado, entre outros campos relacionados.

Requírese fluidez en inglés.

O Banco paga un salario por hora a todos os mozos en prácticas e, cando corresponda, proporciona unha asignación para os gastos de viaxe. Os mozos deben encargarse do seu propio aloxamento.

A maioría dos postos atópanse en Washington,  DC, cunha duración mínima de catro semanas.

Prazos:
- Verán (xuño-setembro): o período de solicitude para o Programa de verán é do 1 de decembro ao 31 de xaneiro de cada ano.
- Inverno (decembro-marzo): o período de solicitude para o Programa de inverno é do 1 ao 31 de outubro de cada ano.

Todas as solicitudes deben ser enviadas en liña.

https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca bolsas de formación práctica para titulados universitarios na área de desenvolvemento rural, innovación e política forestal.
Requisitos:
Estar en posesión do título universitario de licenciado, enxeñeiro superior, máster ou titulacións equivalentes nas materias e especialidades relacionadas con estas bolsas.
Acreditar mediante titulación oficial coñecementos do idioma inglés de nivel mínimo B1.
A contía das bolsas será de 1.150 euros brutos mensuais.
Prazo:  30 de setembro de 2019
Máis información no BOE do 9 de setembro de 2019

O Parlamento Europeo convoca as Bolsas Shuman  

O obxectivo das bolsas Schuman é contribuír á educación e a formación profesional dos cidadáns da Unión Europea e ofrecer a posibilidade de coñecer o traballo do Parlamento Europeo.A duración destes períodos de prácticas é de cinco meses.

Os solicitantes dunha bolsa Schuman:
- deben ter máis de 18 anos de idade.
- deben posuír un título (ou máis) de nivel universitario.
- deben cumprir os requisitos lingüísticos.
- deben achegar un certificado de antecedentes penais válido.
- non traballarían máis de dous meses consecutivos nunha institución ou órgano da Unión Europea.
- non efectuarían unha visita de estudos ou para investigacións específicas menos de seis meses antes do inicio do período de prácticas.

Praza:
- Prazo de solicitude para o período de prácticas do 1 de outubro ao 28/29 de febreiro: 1 de xuño - 30 de xuño
- Prazo de solicitude para o período de prácticas do 1 de marzo ao 31 de xullo: 1 de novembro - 30 de novembro

Os candidatos poden presentar solicitudes para tres ofertas de bolsas por período. Non se tomarán en consideración as solicitudes presentadas fóra de prazo nin as candidaturas espontáneas.

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships

O Centro Europeo de Linguas Modernas (CELM) contrata a bolseiros dúas veces ao ano para realizar prácticas remuneradas de seis meses de duración.

A función principal do CELM, que é un corpo do Consello de Europa, é servir na implementación de políticas lingüísticas e na promoción de enfoques innovadores para a aprendizaxe e o ensino das linguas modernas.

Catro tipos de prácticas:
- A especialización en web:  o bolseiro asistirá ao  webmaster no seu traballo diario e participará no desenvolvemento do sitio web do  CELM
- A especialización en loxística:  o bolseiro dará soporte ao asistente do programa e á secretaria do programa, en cooperación cos coordinadores.
- A especialización en documentación:  o bolseiro, que debe ser especialista no campo da biblioteconomía/documentación/ciencias da información, dará soporte aos dous documentalistas do  CELM.
- Especialización en finanzas e administración xeral:  o bolseiro axudará no desenvolvemento da base de datos vinculada á base de datos existente de correos e na implementación de  Windream (software de xestión de documentos)

A remuneración mensual é de 720€. A  CELM non fai ningunha contribución para os gastos de viaxe desde o país de orixe do bolseiro. Cada mes faise unha dedución de aproximadamente 20€ para cubrir os custos do seguro durante a estancia. Os alumnos deben ser estudantes graduados, preferiblemente cun posgrao. Deben ser plurilingües (inglés, francés e, se é posible, coñecementos básicos de alemán).

Prazo: as solicitudes de prácticas deben ser enviadas ao  CELM antes do:   
28 de febreiro para o período de prácticas de xullo a decembro.
31 de agosto para o período de prácticas de xaneiro a xuño.

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx