Formación práctica (47)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte do Goberno de España
3.- DESTINATARIOS
? Estudantes españois e estranxeiros menores de 30 anos, con residencia
legal en España e que estean a cursar estudos nunha
universidade española.
Estar matriculados en ensinos universitarios conducentes á
obtención dun título de Grao, Licenciatura, Enxeñería,
Enxeñería Técnica ou Arquitectura Técnica, e superar un
mínimo do 70 por cento dos créditos necesarios para a
obtención do devandito título.
? Estudantes que leven a cabo un proxecto de fin de carreira
establecido en plans de estudos universitarios oficialmente
recoñecidos.
? Os candidatos deberán cumprir cos requisitos de entrada e
estancia esixidos nos países de destino, previamente á
súa incorporación.
? Non poderán ser beneficiarios con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade
(Argo, Faro, Integrants), ou calquera outra axuda financiada
por Ministerio de Educación, Cultura e Deporte co mesmo obxecto ou
finalidade.
4.- DATA LÍMITE
31/12/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Os participantes neste programa, levarán a cabo prácticas formativas
en empresas do estranxeiro dando un primeiro contacto coa realidade
profesional nun contexto internacional e contribúese a aumentar a
empleabilidad dos futuros estudantes.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Nacións Unidas
3.- DESTINATARIOS
En canto aos requisitos búscanse persoas que cursasen estudos
na área de informática, ciencias da información, enxeñería ou
similar. Ademais, pídese coñecementos en follas de texto e follas de cálculo
de Word ou Excel. Por último, pídese ter un un bo nivel de idioma
inglés.
4.- DATA LÍMITE
18/04/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Estas prácticas profesionais na área de desenvolvemento web e deseño son
para traballar na división de Noticias e Medios de Comunicación do
Departamento de Información Pública das Nacións Unidas en Nova York
dando soporte global á páxina web da ONU.
As prácticas levarán acabo durante 5 días á semana por un
período de dous meses de duración (posible renovación a 6 meses).
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

Becas Faro

Mar 22, 2016

becasfaroFARO é un programa promovido e financiado polo Ministerio de Educación cuxo propósito é fomentar a mobilidade de estudantes de últimos cursos de todas as universidades españolas mediante a realización de prácticas formativas de calidade en empresas situadas en Europa, Estados Unidos e Canadá e en empresas españolas ou multinacionais de Asia e Oceanía.

Para poder solicitar estas axudas requírese:
Ser estudante, español ou estranxeiro menor de 30 anos, con residencia legal en España e estar a cursar estudos nunha universidade española.
Estar matriculado en ensinos universitarios conducentes á obtención dun título de Grao, Licenciatura, Enxeñería, Enxeñería Técnica, Arquitectura ou Arquitectura Técnica, e superar un mínimo do 70 por cento dos créditos necesarios para a obtención do devandito título. Así mesmo, poderán participar no programa os estudantes que leven a cabo un proxecto de fin de carreira establecido nos plans de estudos universitarios oficialmente recoñecidos.
Cumprir cos requisitos de entrada e estancia esixidos nos países de destino, previamente á súa incorporación.
Non ser beneficiario con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade (Argo, Faro, Integrants), ou de calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación co mesmo obxecto ou finalidade.

Importante:Non é posible gozar simultaneamente dunha axuda FARO e unha ERASMUS.

Non poderán participar neste programa:
Titulados. Neste caso, lembramos a existencia dun programa dirixido a este público: ARGO. Toda a información pode consultarse na súa páxina web:http://www.becasargo.es/
Estudantes de Doutoramento, Máster ou doutro tipo de estudos de posgrao.
Estudantes doutro tipo de Ensinos Superiores como son as impartidas nos Conservatorios Superiores de Música ou as Escolas de Artes, os denominados títulos propios ou títulos universitarios ou homologacións cursadas outros países.

Solicitude:
O proceso de solicitude pasa por tres etapas. Inicialmente é necesario completar o apartado de datos de aptitude para verificar se se cumpre ou non cos requisitos de participación. Os que superen esta etapa, poderán cumprimentar o formulario de datos persoais para rexistrarse na web do programa. Finalmente, deberán acceder á súa zona de usuario para completar o modelo normalizado de CV que se facilita. Executados estes tres pasos, os candidatos poderán participar nos posibles procesos de selección que se xestionen.

Adotación económicavaría en función do país de destino no que teña lugar a práctica e consta de:
Pago das mensualidades en concepto de aloxamento e manutención, cuxo ingreso se realizará a mes vencido e comezará dentro dos cinco primeiros días do mes seguinte ao de inicio da estancia.
Unha viaxe de ida e volta.

O programa FARO desenvolverase entre 2015 e 2018

Máis información:http://www.becasfaro.es/home.php

Practicas na UE

Xan 19, 2016

Períodos de prácticas en Instituciones UE para estudiantes y titulados universitarios.

CONVOCATORIAS CON PRAZO DE INSCRIPCION ABERTO: NESTE ENLACE

nueva-yorkA Delegación da Unión Europea para a Organización das Nacións Unidas, en Nova York, ofrece tres sesións de prácticas por ano. As prácticas son voluntarias (non remuneradas), e os bolseiros traballarán a tempo completo (35-40 horas á semana) durante o seu período de prácticas.

Programa:
Os bolseiros seguirán as actividades dos distintos organismos da ONU, como o Consello de Seguridade, a Asemblea Xeral e as súas diversas comisións, así como o Consello Económico e Social.
Os bolseiros poderán optar a unha das moitas bolsas, relacionadas con asuntos políticos, económicos ou sociais, tales como: desenvolvemento e comercio, desenvolvemento sostible, cuestións ambientais, dereitos humáns, dereitos das mulleres e dos nenos, operacións de mantemento da paz, asistencia humanitaria, a reforma da ONU e as finanzas da ONU, o desarme, cuestións legais, etc
Os bolseiros tamén participarán en reunións de coordinación da UE, traballando xunto cos funcionarios da delegación.

Criterios:
Duración: mínimo 3 meses e maáximo 6 meses.
Os bolseiros deben ter un pasaporte válido dun dos 27 Estados membros.
Ter un mínimo de tres anos de estudos universitarios, preferentemente no sector de ciencias políticas, dereito, economía, desenvolvemento, medio, dereitos humanos ou asuntos humanitarios.
Bo dominio do inglés, que é a principal lingua de traballo e informes de delegación. Enviarán un traballo escrito recentemente / informe en inglés ou ter un certificado probando o seu coñecemento do idioma inglés. Coñecemento doutras linguas (preferentemente en francés) é útil.
Coñecementos de informática.
Os bolseiros deben proporcionar a proba do seguro médico completo e amplio de accidente, válido en Estados Unidos e Canadá (que abrangue hospitalización, cirurxía e repatriación, se é necesario)

Como solicitar un bolsa:
Descargar o formulario de inscrición e enviar o formulario cuberto ao Coordinador de Prácticas.
O correo debe incluír: solicitude cuberta, currículo, carta de motivación, cartas de recomendación dun profesor antigo ou actual ou empregador.

Os prazos son anuais:
15 de xaneiro de para prácticas a partir de setembro ata decembro.
31 de maio  para prácticas a partir de xaneiro ata abril.
31 de agosto  para prácticas a partir de maio ata xullo.

As delegacións da Unión Europea en Washington (DC) e Ginebra tamén ofrecen prácticas.

Bases e formulario de soliciude: http://www.eu-un.europa.eu/articles/es/article_4375_es.htm

Máis información en www.eu-un.europa.eu/index_es.htm

practicastraduccionunioneuropeaA Comisión organiza períodos de formación que dura entre tres e cinco meses para mozos titulados universitarios que desexen adquirir experiencia interna de tradución profesional. Esto non exclúe a aqueles que no marco da aprendizaxe permanente, obtivesen recentemente un título universitario e no comezo dunha nova carreira profesional.

Os seleccionados son asignados a unha unidade de tradución que inclúe tradutores da mesma lingua materna. Os alumnos fan o mesmo traballo que os seus colegas de persoal, que é traducir na súa lingua materna ou principal de polo menos dúas linguas comunitarias. O seu traballo é revisado polo persoal directivo con experiencia. Algúns dos participantes son asignados á biblioteca para a linguaxe ou na unidade da terminoloxía ou a unidade de apoio a outros no servizo de tradución.
Os alumnos son seleccionados, en principio, de entre os nacionais dos Estados membros das Comunidades Europeas e dos países candidatos beneficiarios dunha estratexia de preadhesión. Non obstante, un número limitado de nacionais de terceiros países poderán ser aceptados.


Requisitos:
Alumnos que completaron o primeiro ciclo de estudos superiores (universitarios) e obtiveron un grao ou o seu equivalente, pola data de peche para as solicitudes.
Non ter feito un período de prácticas noutra institución da Unión Europea ou do corpo;
Ser capaz de traducir á súa lingua materna a partir de dous dos idiomas oficiais da Comunidade;
Ter un moi bo coñecemento de inglés, francés ou alemán;
Ter un moi bo coñecemento dunha segunda lingua comunitaria
Se o alumno é un nacional dun Estado membro da UE: ter un moi bo coñecemento dunha lingua comunitaria
Se o alumno é un nacional dun terceiro país: ter un moi bo coñecemento dunha terceira lingua.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto:

Para comezar o 1 de xaneiro: do 15 de xuño ao 15 de agosto.

Para comezar o 1 de abril: do 15 de setembro ao 15 de novembro.

Para comezar o 1 de xullo: do 15 de decembro ao 15 de febreiro.

Para comezar o 1 de outubro: do 15 de marzo ao 15 de maio.

Máis información en:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html
http://ec.europa.eu/stages/

becas_Alicia_nA Fundación Alícia convoca programas de bolsas para cursar prácticas.
A Fundación ALÍCIA, ALI-mentación e cen-CIA, é un centro de investigación dedicado á innovación tecnolóxica en cociña, á mellora dos hábitos alimentarios e á valoración do patrimonio agroalimentario e gastronómico.
O programa posibilita a interacción nas áreas de coñecemento asociadas á cociña e as disciplinas relacionadas, dende o punto de vista da ciencia, a tecnoloxía, a saúde, a produción de alimentos dende a horta, a súa divulgación e o seu consumo. Os bolseiros asignaranse a unha das áreas de traballo da Fundación, incluíndo tamén as hortas, onde participarán no proxecto de cultivo ecolóxico da Fundación.

A quen vai dirixido?
Diríxese a estudantes que estean matriculados en calquera universidade ou escola que teña formalizado un convenio de prácticas coa Fundación Alícia. Se o centro do solicitante non conta con convenio de prácticas, a formalización da bolsa poderase facer por medio da Escola Universitaria de Hotelería e Turismo da Universidade de Barcelona (EUHT CETT-UB).

A Fundación Alícia convoca 18 bolsas anuais de investigación na sede de Alícia durante o 2013, repartidas en tres períodos:

xaneiro - abril
maio - xullo
setembro - decembro

As convocatorias para cada período ábrense aproximadamente con seis meses de anticipación. O número máximo de bolseiros admitidos por período será de oito. Para saber se un período ten aberta a admisión de solicitudes será necesario consultar o apartado "Bolseiros" da web www.alicia.cat.
A lista de admitidos publicarase na web de Alícia aos dous meses de finalización de cada período de admisión de solicitudes e comunicarase tamén de forma personalizada aos solicitantes.

Máis información en www.alicia.cat

PASARELAA Fundación Universidade-Empresa convoca o programa Pasarela, dirixido a titulados en Formación Profesional e ten como obxectivo complementar a súa formación cos coñecementos que máis se están a demandar hoxe en día polas empresas, informática, idiomas, etc., son algunhas das materias que o programa combina co traballo durante 12 meses nunha entidade punteira.
O candidato complementará o seu traballo con 80 horas de formación na Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, adquirindo os coñecementos necesarios para complementar a súa titulación.
Requisitos:
1. Ser cidadán español ou estranxeiro con permiso de residencia.
2. Ter obtido o Título de Formación Profesional de Grao Superior nos cinco anos anteriores á convocatoria das bolsas.
3. Ter menos de 30 anos.
4. Non ter desempeñado traballo profesional ningún relacionado coa súa titulación, acollido a calquera das modalidades de contratación laboral.
5. Non ter obtido anteriormente praza no Programa, ou en programas análogos.

Este programa ten unha remuneración de 700 € mensuais.

O prazo para solicitalo está aberto durante todo o ano.

Máis información na Fundación Universidade-Empresa. http://www.fue.es/HTML/0211_rrhhTitulados_PASARELA.asp

wpfO WFP, World Food Programme é a axencia humanitaria das Nacións Unidas que se ocupa de asistir a mais de 100 millóns de persoas no mundo cada ano co obxectivo de soster e axudar aquelas persoas que carecen de suficientes recursos para alimentarse. Cada ano, o WFP ofrece un programa de prácticas nunha das súas oficinas de todo o mundo.
As prácticas adoitan ter unha duración de 6 meses e están dirixidas a menores de 30 anos.
Requisitos:
- Nivel alto, falado e escrito, de inglés
- Licenciados ou ter finalizado, polo menos, o segundo ano de carreira;
- Non ter familiares traballando no WFP
Grazas a estas prácticas poderse coñecer a realidade dunha das axencias máis importantes das Nacionaes Unidas e a nivel mundial, nun ámbito multicultural, dinámico e informal.
Remuneración:
Existe unha remuneración que varia segundo o país onde se desenvolvan as prácticas, entre 200 e 800 dólares mensuais.
Tamén está cuberta a asistencia sanitaria, mentres que a viaxe e o aloxamento correrian ao cargo do bolseiro.

Prazo: as prácticas podense solicitar todo o ano
Máis información en http://es.wfp.org/

eibursO Instituto Banco Europeo de Investimentos convoca tres programas diferentes de axuda á investigación nas universidades:

- EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), o programa de mecenado en favor da investigación universitaria,
- STAREBEI (STAges de REcherche BEI), o programa de bolsas de prácticas para mozos investigadores dedicados a proxectos conxuntos BEI-Universidades.
- Redes Universitarias BEI, un mecanismo de cooperación para as redes universitarias que, polas súas características, presenten especial afinidade cos obxectivos do Grupo BEI.

EIBURS facilita subvencións a centros universitarios de investigación dedicados a especialidades e temas de interese fundamental para o Banco. Estas bolsas do BEI, de ata 100 000 € anuais durante un período de tres anos, concédense, a través dun procedemento competitivo, a departamentos universitarios ou centros de investigación interesados vinculados a universidades dos Estados membros da UE e dos Estados adherentes ou en vías de adhesión que posúan unha especialización recoñecida nas áreas seleccionadas polo BEI, co obxecto de permitirlles ampliar as súas actividades nas devanditas áreas. A proposta seleccionada deberá presentar unha serie de resultados (investigación, organización de cursos ou seminarios, creación de redes, divulgación dos resultados, etc.) que se acordarán de forma contractual co Banco.

As propostas deberán presentarse en inglés ou en francés ata o 14 de setembro de 2012.

Máis información no DOUE do 8 de xuño de 2012