Formación práctica (42)

Walt Disney Company convoca  prácticas na súa empresa

The Walt Disney Company está a ofrecer unha serie de programas de prácticas para aquelas persoas que desexen adquirir competencias e mellorar o seu currículo nesta multinacional estadounidense.

Os lugares onde se realizarán as prácticas son:
Bristol (estado de Connecticut)
Nova York
Os Ánxeles (California)

https://www.disneyanimation.com/careers/interns-apprentices

O Instituto UNU-INWEH da auga, Ambiente e Saúde da Universidade das Nacións Unidas convoca Prácticas de Medio Ambiente e Saúde

Destinatarios/as:
Posuír títulos académicos nunha área relevante para o campo de traballo da UNU-INWEH.
Fluidez verbal e escrita en Inglés.
O coñecemento doutros idiomas oficiais da ONU considerarase como un plus.

Prazo: Todo o ano
Estas prácticas serán voluntarias e non remuneradas, e durarán entre 3 e 6 meses.

Máis información: http://inweh.unu.edu/internships/

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea convoca todos os anos Prácticas no Tribunal de Xustiza UE

Os candidatos han de posuír un título universitario en Dereito ou Ciencias Políticas (especialidade Dereito) ou, para as prácticas na Dirección de Interpretación, un título de intérprete de conferencias. Por razóns do servizo, é conveniente posuír un bo coñecemento do francés.

Prazos
1 de marzo ao 31 de xullo (o formulario deberá enviarse como moi tarde o 30 de setembro)
1 de outubro ao 28 de febreiro (o formulario deberá enviarse como moi tarde o 30 de abril)

As prácticas desenvólvense principalmente na Dirección de Investigación e Documentación, no Servizo de Prensa e Información, na Dirección Xeral de Tradución e na Dirección de Interpretación.

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/informations-generales

A Asemblea Parlamentaria da Organización para a Seguridade e Cooperación Europea (OSCE) puxo en marcha unha nova convocatoria de bolsas de investigación na área de Asuntos Internacionais.
O obxectivo é que os estudantes adquiran experiencia profesional. Pola súa banda, a OSCE busca aumentar a capacidade de linguaxes que pode xestionar e mellorar no apartado investigador. Entre as tarefas dos bolseiros está a de investigar, dar asistencia aos membros da OSCE e preparar informes. Como parte da súa formación tamén asistirán ás reunións da asemblea da OSCE e traballarán directamente cos membros da mesma.
 
Ofrécense entre seis e nove prazas para estudantes en ciencias políticas, dereito e relacións internacionais de universidades de países da OSCE.
As bolsas teñen unha duración de seis meses e desenvólvense en Viena ou Copenhaguen.

Dotación:
A OSCE cobre o aloxamento e 564 € para o resto de gastos de vivenda nas dúas cidades.

Destinatarios:
A bolsa está desinada a alumnos e graduados universitarios de entre 21 e 26 anos que, ademais, deberán ser cidadáns dun país da OSCE.
Os candidatos deberán acreditar un excelente nivel falado e escrito de inglés e valorarase o coñecemento doutro idioma oficial, que pode ser o francés, alemán, italiano, ruso ou español.

O prazo para presentar a candidatura para realizar a bolsa no outono estará aberto ata o 1 de maio, e o 1 de outubro para realizar a bolsa na primavera seguinte.
Os aspirantes deberán encher o formulario de inscrición dispoñible na páxina da OSCE e incluír unha carta de presentación, o seu CV, o seu currículo académico e dúas cartas de recomendación.

A documentación pode presentarse vía email ou por correo postal nas seguintes direccións:
DANA BJERREGAARD
OSCE Parliamentary Assembly
Tordenskjoldsgade 1
1055 Copenhagen K, Denmark
Tel.: +45 33 37 80 40
Correo electrónico: fellowship@oscepa.dk

http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

A Fundación Ramón Areces, convoca 22 bolsas para a realización de estudos en universidades e centros de investigación no estranxeiro durante o curso 2017/2018, na área de Economía.
As bolsas están dotadas con 1.650 euros mensuales.

Máis información R/Vitruvio, 5 28006Madrid. Tfno: 915158980

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=20&NM=1

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Roche
DESTINATARIOS
investigadores con proxectos pre e postdoctorales orientados ao fomento da investigación
DATA LÍMITE
aberto na actualidade
PÁXINA WEB
MÁIS INFORMACIÓN
Roche pon a disposición das consellerías de sanidade autonómicas un instrumento para impulsar o financiamento de proxectos pre e postdoctorales orientados ao fomento da investigación, anuncia o laboratorio.
Estas bolsas, que contan cunha dotación de 60.000 euros por un período de 18 meses, serán xestionadas polos organismos de saúde das comunidades autónomas que se somen ao proxecto, a través da tramitación dun convenio de colaboración entre Roche Farma e a entidade designada por cada organismo de Saúde. .

A Axencia Turismo de Galicia convoca 9 bolsas de formación práctica:

8 bolsas de formación práctica especializada para a promoción e información turística, mediante a realización de prácticas tuteladas nas oficinas de información turística dependentes da Axencia Turismo de Galicia distribuídas da seguinte forma:
2 bolsas na oficina de turismo de Santiago de Compostela (Rúa do Vilar)
1 bolsa na oficina de turismo de Santiago de Compostela (Centro Internacional de Acollida ao Peregrino)
1 bolsa na oficina de turismo da Coruña
1 bolsa na oficina de turismo de Pontevedra
1 bolsa na oficina de turismo de Vigo
1 bolsa na oficina de turismo de Lugo
1 bolsa na oficina de turismo de Ourense.

1 bolsa de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigaciónpara a realización de labores de investigación, tratamento e análise de datos en materia turística. O lugar de realización das prácticas tuteladas desta bolsa será na sede da Área, nas oficinas da Axencia Turismo de Galicia da Barcia (estrada Santiago-Noia, km 3, 15897 Santiago de Compostela).

Duración:
O programa formativo desenvolverase ao longo dos anos 2017 e 2018 coa seguinte duración:
Bolsas de formación práctica especializada en oficinas de turismo: duración máxima 6 meses contados a partir da data de incorporación da persoa bolseira.
Bolsa de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación: duración máxima de 12  meses contados a partir da data de incorporación da persoa bolseira.

Dotación:
Oficina de Turismo da Coruña: 4.500 €
Oficina de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar): 4.500 €
Oficina de Turismo de Santiago (Centro Internacional de Acollida ao Peregrino): 4.500 €
Oficina de Turismo de Lugo: 4.500 €
Oficina de Turismo de Ourense: 4.500 €
Oficina de Turismo de Pontevedra: 4.500 €
Oficina de Turismo de Vigo: 4.500 €
Área de Estudos e Investigación: 13.800 €

Titulación:
a) Bolsas de formación nas oficinas de información turística: Grao en turismo; Técnico Superior en Guía, Información e Asistencia Turísticas; Técnico Superior en Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos ou titulación homologada equivalente.
b) Bolsa de formación na Área de Estudos e Investigación: estar en posesión dunha titulación superior (calquera).

Idiomas:
a) Todas as persoas solicitantes deberán acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel Celga 4, perfeccionamento ou título equivalente.
b) Inglés: no caso das bolsas de formación nas oficinas de información turística, certificado B1 ou superior do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.

Oprazode presentación de solicitudes estará aberto ata o17 de febreiro de 2017.
As solicitudes poden tramitarse enhttps://sede.xunta.es/co procedementoTU981A
Máis información no DOG do 17 de xaneiro de 2017 e enhttp://turismo.xunta.es/

A Fundación Alícia convoca anualmente un programa de bolsas para cursar prácticas curriculares na sede da Fundación.

O obxectivo destas bolsas é proporcionar coñecemento, rigor científico e método na investigación culinaria, axudar a que todo o mundo coma mellor, que os estudantes poidan aprender do que se axusta mellor ás súas capacidades e potencial e obteñan o máximo aproveitamento.

A convocatoria comprende as áreas de coñecemento asociadas á cociña e as disciplinas relacionadas, desde o punto de vista da ciencia, a tecnoloxía, a saúde, a produción de alimentos e o seu consumo. Diríxese a estudantes que estean matriculados en calquera universidade ou escola que poida formalizar un convenio de prácticas coa Fundación Alícia e se non son estudantes en activo hai outra opción a través da Fundación, mirar as clausulas nas bases no momento de aplicar.

As prácticas realízanse nas instalacións da Fundación, a tempo completo, de luns a venres de 9.00 a 17.00 h, durante 4 meses. Os períodos anuais de prácticas son:
xaneiro-marzo
abril-xullo
setembro-decembro

A bolsa ofrece:
Coñecemento e aprendizaxe de investigación aplicados aos produtos e procesos culinarios, e os hábitos alimentarios nun centro de referencia mundial; dirección e tutorización do proxecto de investigación por parte dos científicos, cociñeiros e expertos da Fundació Alícia.
Uso das instalacións e equipamentos da Fundación (segundo as condicións de Alícia) e a materia prima necesaria.
Gastos de manutención: aloxamento e dietas (xantar de luns a venres).
Non son remuneradas

Para máis información:becas@alicia.cat

http://www.alicia.cat/es/alicia/becarios

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Herzog August Bibliothek
3.- DESTINATARIOS
Ser un candidato cun doutoramento;
Ser uns experimentado académicos superiores.
4.- DATA LÍMITE
31/01/2017
5.- MÁIS INFORMACIÓN
As bolsas de entre 2 e 12 meses son de 1250 ? (se os bolseiros seguen recibindo o salario completo durante a súa permanencia na bolsa) ou ? 1800 por mes, máis un subsidio de viaxe de ida e volta a Wolfenbüttel. As bolsas teñen un requisito de residencia e a biblioteca ten as súas propias instalacións de vivenda. Espérase que os bolseiros contribúan á vida académica da biblioteca e participen no intercambio académico.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Google e Bertelsmann
DESTINATARIOS
novos que se axusten a este perfil
DATA LÍMITE
prazo aberto na actualidade
PÁXINA WEB