Idiomas (4)

O Ministerio de Educación convoca ata 1.005 axudas para seguir un curso de inmersión lingüística en inglés organizado pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo.

Beneficiarios:
a) os que finalizasen a diplomatura ou grao de Mestre en calquera das especialidades nalgún dos seguintes cursos académicos: 2016-2017, 2015-2016 o 2014-2015, cunha nota media do expediente académico de, polo menos, 8,00 puntos.
b) os que finalizasen os estudos de Máster en Profesorado de Ensino Secundario Obrigatorio e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, cunha nota media no máster de, polo menos, 8,00 puntos nalgún dos seguintes cursos académicos: 2016-2017, 2015-2016 o 2014-2015.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de marzo de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en www.mecd.gob.es, en trámites e servizos.
Máis información no BOE do 10 de marzo de 2018 e www.mecd.gob.es

O Ministerio de Educación e Ciencia convoca 14.000 axudas para seguir un curso de inmersión lingüística en inglés organizado pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo.

Requisitos:
Poderán solicitar estas axudas os mozos que non cumprisen 30 anos a 31 de decembro de 2018 e que obtivesen a condición de bolseiro para Ensinanzas Universitarias, Ensinanzas Artísticas Superiores, outros estudos Superiores ou Formación Profesional de Grao Superior nalgunha das seguintes convocatorias:
Curso 2015-2016, convocadas no BOE do 6 de agosto, para estudantes que cursen estudos postobrigatorios.
Curso 2016-2017, convocadas no BOE do 13 de agosto, para estudantes que cursen estudos postobrigatorios.

Dotación:
A obtención da axuda comportará a cobertura de todos os gastos inherentes á participación no curso con excepción de 100 euros en concepto de reserva de praza e dos gastos de desprazamento á sede do curso que lle sexa asignado que serán de conta do participante

Quen resulte beneficiarios da axuda poderán participar nun curso de axilidade oral en inglés cunha duración de cinco días e que se desenvolverá en réxime de internado de domingo pola tarde a sábado ao mediodía, nalgún dos seguintes emprazamentos: Santander, Madrid, A Coruña, Cuenca, Valencia, Sevilla, Granada, Tenerife, A Liña da Concepción, Barcelona, Aragón e Cartaxena.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de marzo de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en www.mecd.gob.es, en trámites e servizos.
Máis información no BOE do 10 de marzo de 2018 e www.mecd.gob.es
http://www.uimp.es/actividades-academicas/cursos-de-inmersion-en-ingles.html

O Ministerio de Educación convoca 2.400 bolsas para a estanza e participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España dunha semana de duración cada unha delas, en réxime de internado e pensión completa, durante o mes de xullo de 2018.

Requisitos:
a) Ter nacido entre o 1 de xaneiro de 1998 e o 31 de decembro de 2001 e estar matriculado no curso 2017-2018 en calquera curso dalgún dos seguintes estudos:
Bacharelato
Ensinanzas profesionais de música e danza
Grao medio de Formación Profesional
Grao medio de artes plásticas e deseño
Grao medio de ensinanzas deportivas
Ensinanzas de idiomas de nivel intermedio ou avanzado
b) Ter obtido no curso 2017-2018 a condición de bolseiro do Ministerio de Educación
c) Ter totalmente aprobado o curso inmediato anterior, cunha nota final mínima de 7,50 puntos na asignatura de inglés.

Contía da axuda.
A obtención da axuda comportará a cobertura de todos os gastos de participación no curso, con excepción de 100 € e os gastos de desprazamento ao Centro, que serán por conta do participante.

A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por internet a través da sede electrónica do Ministerio de Educación na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a Trámites e servizos.

O prazo para a presentación de solicitudes está aberto ata o 22 de marzo de 2018.
Máis información no BOE do 17 de febreiro de 2018 e en www.educacion.es

A Fundación Comité Español dos Colexios do Mundo Unido, convoca estas bolsas para estudar dous cursos de Bacharelato Internacional nalgún dos seus centros polo mundo.
A bolsa está valorada en 47.500 euros e poden estudiar en Canada, Estados Unidos, Costa Rica, Singapur, China, Reino Unido, ete.
Para solicitar as prazas é necesario estar estudando 4º ESO ou 1º Bacharelato. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 20 de novembro.
Máis información: www.colegiosmundounido.es