Idiomas (6)

eurolinguaEurolingua abre o prazo de solicitude da 5ª convocatoria de 20 Bolsas Eurolingua para Irlanda.

¿Qué inclúen as bolsas?

  • Cursos de 2 semanas en Irlanda.
  • 20 Clases semanais.
  • Aloxamento en residencia ou familia.
  • Actividades, excursións e visitas complementarias

Non inclue o prezo do billete de avión.

Requisitos:

  • Edade. Nacer con anterioridade ao 31 dicembro de 2002.
  • Nacionalidade. Ter nacionalidade de calqueira país da UE.
  • Estudos. Estar matriculado/a no presente curso escolar 2016-17 nalgún destes estudos: Bacharelato, ESO, Formación Profesional ou Titulación Universitaria regulamentada (masters e doutorados incluidos) en calqueira punto de España.
  • Media do expdediente académico de polo menos 6 puntos, aos que se aplicará o correspondente coeficiente corrector en función dos estudos.

O prazo de solicitude remata o día 12 de abril de 2017.

Máis información:

www.becaseurolingua.com

O Ministerio de Educación convoca 2.400 bolsas para a estanza e participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España dunha semana de duración cada unha delas, en réxime de internado e pensión completa, durante o mes de xullo de 2017.

Requisitos:
a) Ter nacido entre o 1 de xaneiro de 1997 e o 31 de decembro de 2000 e estar matriculado no curso 2016-2017 en calquera curso dalgún dos seguintes estudos:
Bacharelato
Ensinanzas profesionais de música e danza
Grao medio de Formación Profesional
Grao medio de artes plásticas e deseño
Grao medio de ensinanzas deportivas
Ensinanzas de idiomas de nivel intermedio ou avanzado
b) Ter obtido no curso 2016-2017 a condición de bolseiro do Ministerio de Educación
c) Ter totalmente aprobado o curso inmediato anterior, cunha nota final mínima de 7,50 puntos na asignatura de inglés.

 

Contía da axuda.
A obtención da axuda comportará a cobertura de todos os gastos de participación no curso, con excepción de 100 € e os gastos de desprazamento ao Centro, que serán por conta do participante.

A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por internet a través da sede electrónica do Ministerio de Educación na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a Trámites e servizos.

O prazo para a presentación de solicitudes está aberto ata o 20 de abril de 2017.
Máis información no BOE do 16 de marzo de 2017 e en http://educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html

A Consellería de Educación convcoca axudas para realizar as actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa do alumnado de distintos niveis dos centros docentes sustentados con fondos públicos en Galicia, durante o ano 2017.

O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2017.

Requisitos:
a) Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2016/17, na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2015/16.
c) Ter acadado no curso 2015/16 e na área ou materia de Lingua Inglesa, unha cualifi
­cación mínima de «Ben» no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de edu­cación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º cursos de educación secundariaobrigatoria e de bacharelato.
d) Non ter concedida, no presente curso académico, outra axuda coa mesma finalidade.

As solicitudes poden descargarse de https://sede.xunta.es/ co procedemento ED504B
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de marzo de 2017.
Máis información no DOG do 27 de febreiro de 2017 en www.edu.xunta.es/axudasle

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: O Centro Europeo de Linguas Modernas de Austria

Requisitos:
Posuír un excelente coñecemento do idioma Inglés ou Francés.
Ser residente ou estudar nun dos países membros da Rede CELM: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemaña, Islandia, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania , Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Baixos, Noruega, Polonia, Rumania, Eslovaquia, República de Eslovenia, España, Suecia, Suíza.
Prazo
Para o período de prácticas de xullo a decembro de 2017: finaliza o día 28 de de febreiro de 2017.
Para o período de prácticas de xaneiro a xuño de 2018: finaliza o día 31 de de agosto de 2017.
 
As prácticas profesionais para tradutores e intérpretes en Austria terán unha duración de 6 meses e levarán a cabo en Graz, unha cidade austríaca, capital do estado federado de Estiria.
 

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD
3.- DESTINATARIOS:
- Poden solicitar as bolsas estudantes de grao, máster e doutoramento de todas as facultades (con excepción de Filoloxía Alemá, Alemán como lingua estranxeira,
Tradución e Interpretación con alemán e Linguas Modernas e as súas Literaturas con alemán), que ao comezo da bolsa cursasen polo menos dous anos de estudos superiores. Tamén poden presentarse persoas tituladas que estean a traballar na universidade e cursando o doutoramento, sempre que non transcorresen máis de seis anos desde
a obtención da súa última titulación universitaria no momento de solicitar a bolsa.
- Estudantes que estean a cursar o último ano da súa carreira unicamente poden solicitar estas bolsas se demostran que continuarán os seus estudos universitarios no curso seguinte cun máster ou doutoramento, presentando o xustificante correspondente da universidade.
- Estudantes que desexen solicitar esta bolsa desde España han de estar matriculados/as nun centro de ensino superior de España (país de residencia permanente) no momento de pedir a bolsa e no momento de iniciar a estancia en Alemaña.
- Candidatos/as que obtiveron unha bolsa do DAAD para asistir ou a un curso intensivo de lingua alemá ou a un curso de verán non poden volver solicitar ningunha destas bolsas por un período mínimo de tres anos.
- A idade mínima ao comezo da bolsa é de 18 anos.
- OLLO: Non se aceptarán solicitudes dobres para as bolsas de idioma. É dicir, pódese solicitar unicamente una das dúas bolsas (para cursos intensivos de alemán ou para un curso de verán en universidades alemás).
- Os coñecementos de alemán deberán corresponder como mínimo ao nivel A1 aprobado e como máximo ao nivel B1 do Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER).
- O certificado de alemán ten que ser expedido nos últimos 6 meses.
- Acéptanse os seguintes certificados de idiomas: onDaF, TestDaF, os certificados dos Goethe-Institute, das EE.OO.II., DSD, DSH, telc Deutsch, ÖSD.
4.- DATA LÍMITE :
Ata o 1 de decembro de 2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN:
Estas bolsas teñen como obxectivo promover a asistencia a cursos de idioma, cultura e civilización e de linguaxe especializada ofrecidos por institucións de educación superior públicas ou oficialmente recoñecidas pola República Federal de Alemaña, así como por institutos de lingua asociados.
O DAAD concede unha bolsa de 850 euros. Por regra xeral, o aloxamento pódese contratar a través do organizador do curso. Servizos que conciernen ao seguro médico, ao seguro de accidentes e ao seguro privado de responsabilidade civil. O provedor do curso deducirá, por regra xeral, as taxas do curso e do aloxamento directamente do importe total da bolsa. Por tanto, o/a estudante recibirá a diferenza entre o importe da bolsa e ditas taxas ou, no seu caso, deberá abonar os custos adicionais ao provedor do curso.
O curso terá unha duración de 3-4 semanas (duración mínima de 18 días de curso; cun máximo de 5 días por semana e sen incluír día de chegada e día de saída; e cun mínimo de 25 horas lectivas por semana; os cursos impártense en lingua alemá. As bolsas non son prorrogables) e realizarase entre os meses de xuño e decembro de 2017.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Para presentar a solicitude é necesario acceder á base de datos de bolsas do DAAD dispoñible (www.funding-guide.de<http://www.funding-guide.de/>).
Máis información en:
DAAD ? Centro de Información Madrid
C/Zurbarán 21 (Goethe Institut)
28010 Madrid
Teléfono: 91 702 49 20
www.daad.de/miniwebs/icmadrid/es/16329/index.html<http://www.daad.de/miniwebs/icmadrid/es/16329/index.html>

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
3.- DESTINATARIOS:
- Poden solicitar as bolsas estudantes universitarios/as en programas de grao e máster de calquera disciplina que, ao comezo da bolsa, cursasen polo menos dous anos de estudos superiores.
- Non se admiten solicitudes de graduados/as con título de máster nin doutoramento.
- Estudantes que desexen solicitar esta bolsa desde España han de estar matriculados/as nun centro de ensino superior de España (país de residencia permanente) no momento de pedir a bolsa e no momento de iniciar a estancia en Alemaña.
- Candidatos/as que obtiveron unha bolsa do DAAD para asistir a un curso intensivo de lingua alemá ou a un curso de verán non poden volver solicitar ningunha destas bolsas durante un período mínimo de tres anos.
- A idade mínima ao comezo da bolsa é de 18 anos.
- OLLO: Non se aceptarán solicitudes dobres para as bolsas de idioma. É dicir, pódese solicitar unicamente una das dúas bolsas (para cursos intensivos de alemán ou para un curso de verán en universidades alemás).
- Candidatos/as deben ter bos coñecementos de alemán, para poder seguir relatorios en alemán e participar en traballos desenvolvidos en grupo.
- Tense que presentar un certificado de alemán no momento da solicitude co nivel mínimo B1 do Marco Común Europeo de Referencia para as linguas (MCER).
- O certificado de alemán ten que ser expedido no último ano, coa excepción dos certificados para partir do nivel B2 ou TDN4 (en todos os módulos), os cales non teñen caducidade.
- Acéptanse os seguintes certificados de idiomas: onDaF, TestDaF, os certificados dos Goethe-Institut, as EE.OO.II., DSD, DSH, telc Deutsch, ÖSD.
4.- DATA LÍMITE :
Ata o 1 de decembro de 2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN:
Estas bolsas teñen como obxectivo promover a asistencia a cursos de idioma, cultura e civilización e de linguaxe especializada ofrecidos por institucións de educación superior públicas ou oficialmente recoñecidas pola República Federal de Alemaña, así como por institutos de lingua asociados.
O DAAD concede unha bolsa de 850 euros. Por regra xeral, o aloxamento pódese contratar a través do organizador do curso. Servizos que conciernen ao seguro médico, ao seguro de accidentes e ao seguro privado de responsabilidade civil. O provedor do curso deducirá, por regra xeral, as taxas do curso e do aloxamento directamente do importe total da bolsa. Por tanto, o/a estudante recibirá a diferenza entre o importe da bolsa e ditas taxas ou, no seu caso, deberá abonar os custos adicionais ao provedor do curso.
O curso terá unha duración de 3-4 semanas (duración mínima de 18 días de curso; cun máximo de 5 días por semana e sen incluír día de chegada e día de saída; e cun mínimo de 25 horas lectivas por semana; os cursos impártense en lingua alemá. As bolsas non son prorrogables) e realizarase entre os meses de xuño e decembro de 2017.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Para presentar a solicitude é necesario acceder á base de datos de bolsas do DAAD dispoñible (www.funding-guide.de<http://www.funding-guide.de/>).
Máis información en:
DAAD ? Centro de Información Madrid
C/Zurbarán 21 (Goethe Institut)
28010 Madrid
Teléfono: 91 702 49 20