Idiomas (8)

O Banco Santander e o British Council ofrecen 5000 bolsas de cursos de inglés en liña. Os cursos teñen unha duración de 16 semanas e inclúen 12 clases en liña titorizadas. O obxectivo é mellorar o acceso a un mercado laboral global e as oportunidades na túa contorna profesional. Para gozar desta oportunidade non é necesario ter título universitario nin ser cliente de Banco Santander. Hai cinco niveles de cursos, desde principiante (A1) a avanzado (C1) que inclúen formación para:
Comunicar ben nunha variedade de contornas profesionais: reunións, charlas ou presentacións
Pedir traballo e prepararte para a entrevista
Desenvolver a túa gramática e vocabulario de fronte á contorna laboral-profesional
Relacionarte con outros profesionais de distintos campos e países
Unha vez seleccionados, os candidatos deberán facer un test de nivel para ofrecerlles o curso máis adecuado ao seu nivel. Os cursos proporciónanse na plataforma do British Council de formación de inglés en liña.

O curso comeza a semana do 8 de xaneiro e termina o 29 de abril de 2024. O programa é completamente gratuíto para os solicitantes. Cada candidato recibirá un curso de niveis entre A1 a C1 (non se ofrece nivel C2) no que se inclúen:
48 horas de formación en liña por nivel
12 horas de clases grupais síncronas en liña cun profesor do British Council. Hai multitude de horarios dispoñibles, os alumnos mesmo poden cambiar de horario cada semana para axustarse ás súas necesidades.

Requisitos
Ser residente de Arxentina, Alemaña, Chile, Brasil, México, España, Portugal, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos ou Uruguai.
Ser maior de 18 anos no momento da solicitude. Non é necesario ser cliente actual ou futuro do Banco Santander
Solicitar a bolsa a través do portal bolsas-santander.com antes do peche da convocatoria
Facer os dous tests de habilidades e competencias.
Inglés (Básico)

O prazo de inscrición estará aberto ata o 13 de decembro de 2023.

Máis información
https://app.becas-santander.com/ 

Se queres aprender chinés, francés ou alemán e mellorar as túas perspectivas laborais, este programa é para ti! Solicita unha das 1.000 bolsas Bolsas Santander "Learn Chinese, French or German" e aprende cun dos de cursos de idiomas máis completos do mercado, deseñado e impartido por 8 Belts. Ah! Non necesitas titulación universitaria nin ser cliente de Banco Santander e non ten ningún custo para ti. Inscríbete agora!

O curso comeza o 14 de Febreiro de 2024 e finaliza o 15 de Mayo de 2024, é 100% en liña e non ten custo para os beneficiarios. Está dispoñible en español, inglés, portugués e alemán como idioma de orixe e ten unha duración de 12 semanas. O programa contará cos seguintes elementos:
Horas de curso en plataforma: 30 horas
Nº de conversacións individuais por bolseiro: 10 conversacións individuais de 30 minutos cada unha (5 horas de conversación en total con profesor nativo)
Clases grupais: dispoñibilidade de 5 horas semanais de clases grupais por niveis tipo webinar de acceso limitado ata 50 persoas por clase.
Contido adicional: Newsletter de vídeos e lecturas semanais
Conferencias: 1 Sesión de lanzamento motivacional síncrona ao comezo da formación.

Requisitos
- Debes ter 18 anos no momento de solicitar a bolsa.
- Residente en Alemaña, Arxentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México, Portugal, Reino Unido ou Uruguai.
- Idioma materno español, inglés, portugués ou alemán

O prazo de inscrición estará aberto ata o 21 de decembro de 2023.

Máis información
https://app.becas-santander.com/ 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade convoca, en réxime de concorrencia competitiva, 142 axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2022, do alumnado universitario matriculado no curso 2021/22 nalgunha das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Requisitos do curso de idiomas:
As actividades para as cales se solicita a axuda terán que ser realizadas presencialmente no período comprendido, exclusivamente, entre o 15 de xuño e o 31 de agosto de 2022, ambos incluídos.
O curso de idiomas debe ser presencial, ter unha duración mínima de tres semanas, excluídas as datas da viaxe, e un mínimo de 15 horas lectivas semanais. O idioma que se desexe cursar deberase corresponder co idioma oficial do país elixido.

A dotación económica asignada a cada persoa beneficiaria será dun máximo de 1.000 euros.

Requisitos das persoas solicitantes:
1. Poderá solicitar estas axudas o alumnado universitario que cumpra os seguintes requisitos:
a) Estar matriculado no curso 2021/22, como mínimo en 50 créditos, excluídos os recoñecidos, validados ou adaptados, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, e ter superado 60 créditos con data do 30 de setembro de 2021, excluídos tamén os recoñecidos, validados ou adaptados.
O alumnado que estea matriculado no traballo fin de grao poderá incluír os créditos que lle correspondan dentro do mínimo dos 50 créditos exixidos.
b) O curso de idiomas debe ser presencial, ter unha duración mínima de tres semanas, excluídas as datas da viaxe, e un mínimo de 15 horas lectivas semanais. O idioma que se desexe cursar deberase corresponder co idioma oficial do país elixido.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal (código de procedemento ED416A).

Para a presentación electrónica poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia ata o 14 de marzo de 2022.

Accede ao Texto da Convocatoria

O Goberno de Indonesia convoca as bolsas  Darmasiswa destinadas a estudantes interesados en aprender o idioma oficial bahasa e profundar na arte e a cultura deste país asiático.

As axudas poderanse gozar durante o próximo curso 2019/2020 nalgunha das 71 institucións oficiais de educación superior de Indonesia e cubrirán un período dun ano completo.

Os aspirantes elixidos recibirán unha asignación mensual que oscilará entre as 2.950.000 rupias (uns 230 euros) e as 2.550.000 rupias (uns 180 euros), en función da cidade de destino que escolla cada un.

Ademais disto, todos os estudantes terán dereito a recibir o aloxamento e o transporte durante o programa de orientación previo ao goce destas bolsas e que terán lugar na capital, Iacarta, durante o mes de agosto, segundo recollen as bases desta convocatoria.

Para poder aspirar a unha destas bolsas é necesario proceder dun país que manteña relacións diplomáticas con Indonesia, así como ter estudos de Educación Secundaria ou equivalentes.

Tamén é obrigatorio ter unha idade mínima de 17 anos e unha máxima de 35 anos no momento de solicitar estas bolsas, e contar con estudos de Educación Secundaria ou equivalentes.

Así mesmo, o dominio do inglés é outro dos requisitos indispensables para poder acceder a unha destas axudas, xa que a maioría de institucións de educación superior do país imparten as súas clases neste idioma.

O prazo para as Bolsas Darmasiswa: 1 de marzo. (Convócanse todos os anos)

http://embajadaindonesia.es/now-open-darmasiswa-scholarship-20192020/

A Axencia  Letona para o Desenvolvemento da Educación Pública convoca bolsas de estudo e investigación para o ano académico 2019/2020 así como bolsas para escolas de verán 2019.

O prazo estará aberto ata o 1 de abril de 2019

http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/

O Ministerio Educación Superior e Ciencia de Dinamarca convoca todos os anos bolsas para realizar no verán cursos de danés en Dinamarca, ás que poderán optar estudantes matriculados en licenciatura, mestría ou doutoramento.

A duración dos cursos é de tres semanas, impartidas no verán durante os meses de xullo e agosto, cun mínimo de tres horas ao día de formación no idioma danés, que están acompañadas de excursións e actividades culturais. Isto permite aos estudantes coñecer o idioma á vez que coñecen a cultura danesa e o país.

Prazo: abrése no mes de febreiro habitualmente

https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships

A través do Instituto Balassi é posible estudar Húngaro nas 23 delegacións que este instituto ten abertas en 21 países diferentes.

http://www.balassiintezet.hu/en/balassi-institute-hq/

O Servizo Alemán de Intercambio Académico oferta un programa de bolsas para estudos de posgrao e de idiomas en Alemaña

https://www.daad.es/es/encontrar-becas/becas-para-candidatos-en-espana/