Convocatoria xeral (43)

Se es unha apaixonada da tecnoloxía e cursas estudos en ciencias, tecnoloxía, enxeñería ou matemáticas, tes unha nova oportunidade para apuntarte ao programa de bolsas Come On.

Es estudante universitaria de carreiras STEM ou finalizaches os teus estudos nos dous últimos anos e estás a cursar outro tipo de estudos (cursos, master, posgraos, etc.) en calquera destas disciplinas STEM? Pois esta é a túa oportunidade!

Este programa darache a posibilidade de realizar prácticas formativas e coñecer as últimas tecnoloxías en proxectos innovadores (DevOps, Cloud, Ciberseguridade ou Intelixencia artificial, entre outros) e terás posibilidade de vivir en primeira persoa a transformación dixital dunha gran empresa.

Características do programa
6 meses de prácticas formativas, ampliables a 1 ano.
Bolsas remuneradas adaptadas ás túas necesidades: 7 ou 5 horas.
Lugar: Paseo do Club Deportivo, Nº1 (La Finca). 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Posibilidade de modalidade semipresencial, adaptada ao contexto actual

Requisitos participantes
Mulleres apaixonadas nas novas tecnoloxías con ganas de aprender en proxectos innovadores.
Estudantes ou Tituladas Universitarias fai máximo 2 anos que estean a cursar estudos en disciplinas relacionadas coas ciencias, tecnoloxía, enxeñería ou matemáticas.

https://www.orange.es/unete-a-nuestro-equipo/becas-orange/come-on# 

As bolsas de estudos para o curso 2022-2023 veñen con importantes cambios.

O prazo para solicitala abrirase este mes de marzo e MOI IMPORTANTE!! pide a bolsa sempre dentro do prazo aínda que non se abrira o período de matrícula nos estudos que che interesan, non saibas o que vas estudar ou mesmo non saibas se vas estudar ou non.

Para que estudos podes solicitar unha bolsa? Podes solicitar unha bolsa se te matriculaches ou te vas a matricular para o curso 2022-2023 nalgún dos seguintes niveis:

Bacharelato
Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, impartidos en centros públicos e privados concertados
Formación Profesional de grao medio e de grao superior
Ensinos artísticos: profesionais e superiores
Ensinos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade a distancia
Ensinos deportivos
Estudos relixiosos superiores
Formación Profesional de Grao Básico
Universidade: grao e máster

Tes dereito a unha bolsa? O límite (limiar) de renda que se ten en conta para concederche unha bolsa depende do número de membros computables da túa unidade familiar

CUADRO UMBRAL

 

BOLSAS PARA FP, BACHARELATO E OUTROS ESTUDOS NON UNIVERISTARIOS

Canto diñeiro podes recibir para a túa bolsa? A bolsa é a suma de distintos compoñentes. Para calcular canto che corresponde, debes ter en conta que a bolsa consta dunha cantidade de diñeiro fixa e dunha cantidade de diñeiro variable.

Se a túa renda familiar está no limiar 1 ou é inferior
  En función da renda 1.700 €
  Se necesitas cambiar de residencia durante o curso 1.600 €
  Se obtiveches notas excelentes(un 8 ou máis) 50 € - 125 €
  Contía variable: Calcúlase en función da renda da túa unidade familiar e da nota media que obtiveches o curso pasado.

Se a túa renda familiar está no limiar 2
  Bolsa básica: 300 €. (En F. P. de Grao Básico, 350 €)
  Se necesitas cambiar de residencia durante o curso: 1.600 €
  Se obtiveches notas excelentes(un 8 ou máis): 50 € - 125 €
  Contía variable: Calcúlase en función da renda da túa unidade familiar e da nota media que obtiveches o curso pasado.

Se a túa renda familiar está no limiar 3
  Bolsa básica: 300 €. (En F. P. de Grao Básico, 350 €)
  Se obtiveches notas excelentes(un 8 ou máis): 50 € - 125 €

En calquera caso, a contía variable será de 60 € (a mínima) se solicitas bolsa para algún destes estudos:
  Idiomas na Escola Oficial de Idiomas
  Formación Profesional de Grao Básico
  Acceso á universidade maiores de 25 anos

Cantidade variable: Unha vez asignadas as bolsas de contía fixa a todas as persoas que a solicitaron e que cumpren os requisitos, repartirase o importe que sobrou do orzamento total. Isto farase mediante unha fórmula matemática de repartición que pondera, é dicir, que mide, a nota media do teu expediente e a túa renda per cápita familiar.

Importante!: Pide a bolsa sempre dentro do prazo aínda que aínda non se abrira o período de matrícula nos estudos que che interesan, non saibas o que vas estudar ou mesmo non saibas se vas estudar ou non.

 

UNIVERSIDADE: GRAO OU MÁSTER

Podes solicitar unha bolsa se te matriculaches ou te vas a matricular para o curso 2022-2023 nalgún dos seguintes niveis:

Curso de acceso á universidade para maiores de 25 anos (impartido por universidades públicas)
Ensinos universitarios para títulos de grao e de máster. Tamén están incluídos:
- estudos de grao e máster en centros universitarios da Defensa e da Garda Civil,
- créditos complementarios ou complementos de formación para acceder ou obter o título de máster ou grao.

Canto diñeiro podes recibir para a túa bolsa?  Para calcular canto che corresponde, debes ter en conta que a bolsa consta dunha cantidade de diñeiro fixa e dunha cantidade de diñeiro variable.

Se a túa renda familiar está no limiar 1 ou é inferior:
  Bolsa de matrícula: Compensada á universidade
  En función da renda: 1.700 €
  Se necesitas cambiar de residencia durante o curso: 1.600 €
  Se obtiveches notas excelentes (un 8 ou máis): 50 € - 125 €
  Contía variable: Calcúlase en función da renda da túa unidade familiar e da nota media que obtiveches o curso pasado.

Se a túa renda familiar está no limiar 2 ou é inferior:
  Bolsa de matrícula: Compensada á universidade
  En función da renda: 1.600 €
  Se necesitas cambiar de residencia durante o curso: 1.600 €
  Se obtiveches notas excelentes (un 8 ou máis): 50 € - 125 €
  Contía variable: Calcúlase en función da renda da túa unidade familiar e da nota media que obtiveches o curso pasado.

Se a túa renda familiar está no limiar 3 ou é inferior:
  Bolsa de matrícula: Compensada á universidade
  Se obtiveches notas excelentes (un 8 ou máis): 50 € - 125 €

Cantidade variable: Unha vez asignadas as bolsas de contía fixa a todas as persoas que a solicitaron e que cumpren os requisitos, repartirase o importe que sobrou do orzamento total. Isto farase mediante unha fórmula matemática de repartición que pondera, é dicir, que mide, a nota media do teu expediente e a túa renda per cápita familiar.

 

Como solicitar a bolsa?

Paso 1. Entra na sede electrónica
Todo o proceso de solicitude da bolsa realízase a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Paso 2. Rexístrate
Para rexistrarte, necesitas un usuario e un contrasinal:

Se xa te rexistraches previamente para calquera outro trámite, a túa conta segue sendo válida e non fai falta que te volvas a rexistrar.
Se nunca te rexistraches, clica en «Rexístrese» e segue os pasos para crear unha conta.
Para acceder á solicitude de bolsa, podes facelo de dúas formas:
- con Cl@ve (claves electrónicas de administracións públicas) ou certificado electrónico, se dispós deles, ou
- mediante o mesmo usuario e contrasinal cos que che rexistraches na sede electrónica.

Paso 3. Enche o formulario
Unha vez dentro, tes que encher o formulario en liña. Neste paso, non se che pedirá que achegues documentación porque as unidades encargadas da tramitación de bolsas consultarán todos os datos necesarios para comprobar que reúnes os requisitos para solicitala. Só en determinados supostos pedirémosche que achegas algún documento concreto.

Importante!: Pide a bolsa sempre dentro do prazo aínda que aínda non se abrira o período de matrícula nos estudos que che interesan, non saibas o que vas estudar ou mesmo non saibas se vas estudar ou non.

Tes dúbidas?

Vídeo explicativo

Preguntas frecuentes

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

A Fundación de Axuda contra a Drogadicción pon en marcha o proxecto Lanzadeira WiT, no que ofrece 600 bolsas para mozas e mozos de 18 a 35 anos que queiran formarse en competencias dixitais que lles abran camiño a desenvolverse profesionalmente en contornas dixitais.

Para acceder á bolsa gratuíta de formación en liña en IT support con Certificado Profesional de Google non é necesaria ningunha experiencia previa e poden solicitarse a través da páxina de Lanzadeira WiT. Prazas limitadas.

As bolsas foron cedidas polo programa social Work in Tech de INCO Academy, que chegou a máis de 16 países en Europa onde máis de 9.500 persoas formáronse para despegar as súas carreiras na área de Tecnoloxías da Información. Desde que foi posto en marcha en 2018, o 82% dos alumnos e alumnas que o cursaron atoparon traballo, accederon a un posto de traballo mellor ou se incrementou o seu salario.

Deste xeito, a formación ofertada, dunhas 120 horas e que conta cun Certificado Profesional de Google, capacita en competencias relacionadas co Soporte ás Tecnoloxías da Información (IT Support). En concreto, adquírense competencias en resolución de problemas de servizo ao cliente, sistemas operativos, administración de sistemas, automatización e seguridade, coñecementos todos eles imprescindibles para ofrecer soporte en tecnoloxías da información e que teñen unha gran demanda no mercado laboral.

Lanzadeira WiT ofrece ademais unha rede de apoio ao estudante: un plan de tutorización para o acompañamento na experiencia de aprendizaxe e un plan de mentorización no que profesionais expertos na área tecnolóxica e no de recursos humanos orientaranlles neste tránsito laboral.

Requisitos
Estas bolsas diríxense a mozos e mozas vulnerables, de 18 a 35 anos, e de forma prioritaria a mulleres novas desempregadas ou en situación de exclusión ou vulnerabilidade. Para acceder a elas, as persoas interesadas terán que solicitalo directamente a través do formulario para acceder ao proceso de selección.

https://lanzaderawit.campusfad.org/ 

Xa podes consultar o boletín quincenal de bolsas, subvencións, axudas e premios...boletin0602interior

Boletín de novidades!

A Universidade de Santiago de Compostela, tendo en conta a situación xerada como consecuencia da pandemia que estamos sufrindo, implementa un amplio programa de axudas dirixido a facilitar o acceso e a permanencia nos estudos que oferta.

O obxectivo é atender solicitudes de axudas para estudantes cunha situación económica, social ou familiar que poida influir negativamente na continuidade dos seus estudos universitarios.

Bonos de comedor:
As axudas de comedor teñen por obxecto sufragar parcialmente os gastos de alimentación mediante a emisión de bonos de comedor intercambiables por un menú diario na franxa horaria do mediodía, nos días e períodos lectivos segundo o calendario escolar do curso 2020/2021.

Os bonos poderán ser utilizados nas cafeterías e comedores universitarios

Equipos informáticos:
O préstamo de material informático para o adecuado desenvolvemento da docencia non presencial é a terceira liña de axudas ofertada pola USC neste curso. Esta convocatoria ten como obxecto cubrir as necesidades do alumnado que non dispoña dos recursos materiais necesarios para o seguimento da docencia e/ou preparación das avaliacións, sexan de equipos informáticos ou dispositivos que permitan a conexión necesaria aos servizos de internet.

Docencia virtual
Asemade, a Universidade tamén acaba de convocar axudas para que o alumnado dispoña de conexión a internet suficiente e adecuada para poder empregar as ferramentas virtuais. O obxecto destas axudas é o cofinanciamento de servizos de internet coa finalidade de que os mozos e mozas poidan acceder ao contido do Campus Virtual e demais ferramentas didácticas necesarias para a súa actividade académica. O período subvencionable abarcará o gasto realizado desde o 21 de setembro ao 16 de xullo de 2021

https://www.usc.es/gl/xornal/novas/programas-axudas-usc-mor-covid-19-incorporan-lina-garantir-manutencion-alumnado

O Ingreso Mínimo Vital é unha prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que vivan soas ou integradas nunha unidade de convivencia, cando se atopen nunha situación de vulnerabilidade por carecer de recursos económicos suficientes para a cobertura das súas necesidades básicas.

Idade a partir dos 23 anos

A solicitude realizarase no modelo normalizado, acompañada da documentación necesaria para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos.
A solicitude presentarase, preferentemente, na sede electrónica da Seguridade Social

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269#IMV2 

Máis información: BOE Núm. 154, luns 1 de xuño de 2020.  https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf 

A Universidade da Coruña destina un total de 79.000 euros en dúas convocatorias de axudas extraordinarias ao seu alumnado polas dificultades derivadas da pandemia da COVID-19.

Por un lado, entregaranse 242 axudas para o pago de matrícula a aquel alumnado cunha situación de dificultade económica sobrevida pola crise sanitaria. Estas subvencións oscilan entre os 160 e os 300 euros.

Por outra banda, concédense 82 axudas para colaborar no pago do acceso aos servizos de Internet. Estas axudas varían desde os seis ao corenta euros por estudante.

Resolución: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/004895

Os estudantes de educación superior a nivel de máster que desexan completar un programa de estudo completo noutro país do programa poden solicitar un préstamo garantido pola UE para contribuír aos seus custos.
Os bancos participantes e as axencias de préstamos estudantís ofrecen préstamos en condicións favorables para a mobilidade dos estudantes e inclúen taxas de interese mellores que as do mercado e ata dous anos para permitir aos graduados ingresar nun traballo antes de comezar o pago.

O esquema de préstamo establécese en cooperación co Grupo do Banco Europeo de Investimentos e implementarase gradualmente durante os primeiros anos do programa Eramus + nos Países do Programa.

Quen pode solicitar un préstamo?
Para ser elexible para a solicitude, os estudantes deben:
- ser residentes dun dos países do programa Erasmus +
- completar con éxito os estudos de primeiro ciclo de educación superior (grao ou equivalente);
- ser aceptado para un programa de segundo ciclo ( Master ou equivalente) nunha institución de educación superior recoñecida (HEI) que posúe a Carta Erasmus para a Educación Superior (BOTE).

O Máster (ou equivalente) que teñan a intención de estudar debe:
- ser realizado nun país diferente do seu país de residencia e de onde obtiveron o grao (ou o título equivalente que lles dá acceso ao programa de Mestría)
- ser programa que conducirá a un grao (Master ou equivalente).

Contía do préstamo
Os préstamos son de ata 12,000 € para un programa Master de 1 ano e ata 18,000 € para un Master de ata 2 anos e poden cubrir os custos de vida, matrícula e outros custos de estudo en calquera dos 33 países do programa Erasmus + .

Onde solicitalo
Directamente aos bancos participantes, institucións de educación superior ou compañías de préstamos estudantís.

Máis información: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en

IAESTE, a Asociación Internacional para o Intercambio de Estudantes por Experiencia Técnica, ofrece oportunidades profesionais centradas na carreira profesional en todo o mundo para gañar experiencia e aumentar as oportunidades de emprego dos mozos.

Quen pode participar?
Como a solicitude involucra aos Comités Nacionais de IAESTE, é necesario residir nun país onde IAESTE está presente

As áreas de pasantía inclúen
- Informática e ciencias da información
- Química, ciencia de materiais e enxeñería química
- Enxeñería mecánica
- Enxeñería civil, xeoloxía e mineiria
- Arquitectura
- Matemática e estatística
- Física
- Negocios, xestión e márketing

Condicións
As pasantías son remuneradas
A duración habitual é entre 8 e 52 semanas
Os prazos e requisitos varían segundo o posto ofertado
Ten en conta que se poden requirir certas tarifas

Como solicitar?
Atopa o teu pasantía
Rexistrate no portal de prácticas
Comunícate coa oficina nacional para informarlles que te rexistraches xunto co número de referencia da pasantía que desexas solicitar
Mantente en contacto co teu Comité Nacional que te guiará a través do proceso

https://iaeste.org/about

A fundación Marc de Montalembert apoia proxectos que permiten á mocidade de países mediterráneos descubrir a diversidade das demais culturas da rexión e comprender a súa diversidade e as súas riquezas.

O obxectivo da Fundación Marc de Montalembert é fomentar a comprensión cultural entre as novas xeracións e impulsar o diálogo cultural no mundo mediterráneo. Parta iso, todos os anos concede unha bolsa a mozas e mozos dos países mediterráneos para que poñan en marcha proxectos interculturais.

Desde 1994 a Fundación proporcionou apoio financeiro a 28 proxectos de xente nova de 8 países mediterráneos. Os proxectos desenvolveronse nos campos seguintes: escritura creativa, arquitectura, arqueoloxía, antropoloxía e socioloxía, música, historia de arte, artesanía, gravado, pintura e fotografía.

Podes solicitalo?  Debes ser menor de 28 anos, proceder dun país mediterráneo e querer poñer en práctica un proxecto intercultural orixinal acorde coa túa vocación. Para solicitar a bolsa, debes propoñer un proxecto de estudos no ámbito cultural da túa elección para levalo a cabo nun ou varios países da rexión mediterránea, excepto o teu país de orixe.

Como presentarse. O prazo ábrese cada ano o 1 de outubro e termina o 31 de decembro. Ten en conta que debes solicitar os formularios de candidatura antes do 15 de decembro. A candidatura debe incluír unha carta de presentación en formato PDF.

Se se che concede a bolsa de 7.000 euros, convidarante a recollela en Rodas (Grecia).

Terás un ano para presentar un informe sobre os coñecementos e a experiencia adquiridos ao longo do proxecto. Podes facelo por escrito ou de calquera outra forma que se poida publicar ou distribuír. Podes mesmo residir ata seis meses na sede da Fundación, en Rodas, para preparar este traballo.

http://www.fondationmdm.com/en/the-grant-2-2/