Convocatoria xeral (37)

A Universidade da Coruña destina un total de 79.000 euros en dúas convocatorias de axudas extraordinarias ao seu alumnado polas dificultades derivadas da pandemia da COVID-19.

Por un lado, entregaranse 242 axudas para o pago de matrícula a aquel alumnado cunha situación de dificultade económica sobrevida pola crise sanitaria. Estas subvencións oscilan entre os 160 e os 300 euros.

Por outra banda, concédense 82 axudas para colaborar no pago do acceso aos servizos de Internet. Estas axudas varían desde os seis ao corenta euros por estudante.

Resolución: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/004895

Os estudantes de educación superior a nivel de máster que desexan completar un programa de estudo completo noutro país do programa poden solicitar un préstamo garantido pola UE para contribuír aos seus custos.
Os bancos participantes e as axencias de préstamos estudantís ofrecen préstamos en condicións favorables para a mobilidade dos estudantes e inclúen taxas de interese mellores que as do mercado e ata dous anos para permitir aos graduados ingresar nun traballo antes de comezar o pago.

O esquema de préstamo establécese en cooperación co Grupo do Banco Europeo de Investimentos e implementarase gradualmente durante os primeiros anos do programa Eramus + nos Países do Programa.

Quen pode solicitar un préstamo?
Para ser elexible para a solicitude, os estudantes deben:
- ser residentes dun dos países do programa Erasmus +
- completar con éxito os estudos de primeiro ciclo de educación superior (grao ou equivalente);
- ser aceptado para un programa de segundo ciclo ( Master ou equivalente) nunha institución de educación superior recoñecida (HEI) que posúe a Carta Erasmus para a Educación Superior (BOTE).

O Máster (ou equivalente) que teñan a intención de estudar debe:
- ser realizado nun país diferente do seu país de residencia e de onde obtiveron o grao (ou o título equivalente que lles dá acceso ao programa de Mestría)
- ser programa que conducirá a un grao (Master ou equivalente).

Contía do préstamo
Os préstamos son de ata 12,000 € para un programa Master de 1 ano e ata 18,000 € para un Master de ata 2 anos e poden cubrir os custos de vida, matrícula e outros custos de estudo en calquera dos 33 países do programa Erasmus + .

Onde solicitalo
Directamente aos bancos participantes, institucións de educación superior ou compañías de préstamos estudantís.

Máis información: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en

IAESTE, a Asociación Internacional para o Intercambio de Estudantes por Experiencia Técnica, ofrece oportunidades profesionais centradas na carreira profesional en todo o mundo para gañar experiencia e aumentar as oportunidades de emprego dos mozos.

Quen pode participar?
Como a solicitude involucra aos Comités Nacionais de IAESTE, é necesario residir nun país onde IAESTE está presente

As áreas de pasantía inclúen
- Informática e ciencias da información
- Química, ciencia de materiais e enxeñería química
- Enxeñería mecánica
- Enxeñería civil, xeoloxía e mineiria
- Arquitectura
- Matemática e estatística
- Física
- Negocios, xestión e márketing

Condicións
As pasantías son remuneradas
A duración habitual é entre 8 e 52 semanas
Os prazos e requisitos varían segundo o posto ofertado
Ten en conta que se poden requirir certas tarifas

Como solicitar?
Atopa o teu pasantía
Rexistrate no portal de prácticas
Comunícate coa oficina nacional para informarlles que te rexistraches xunto co número de referencia da pasantía que desexas solicitar
Mantente en contacto co teu Comité Nacional que te guiará a través do proceso

https://iaeste.org/about

A fundación Marc de Montalembert apoia proxectos que permiten á mocidade de países mediterráneos descubrir a diversidade das demais culturas da rexión e comprender a súa diversidade e as súas riquezas.

O obxectivo da Fundación Marc de Montalembert é fomentar a comprensión cultural entre as novas xeracións e impulsar o diálogo cultural no mundo mediterráneo. Parta iso, todos os anos concede unha bolsa a mozas e mozos dos países mediterráneos para que poñan en marcha proxectos interculturais.

Desde 1994 a Fundación proporcionou apoio financeiro a 28 proxectos de xente nova de 8 países mediterráneos. Os proxectos desenvolveronse nos campos seguintes: escritura creativa, arquitectura, arqueoloxía, antropoloxía e socioloxía, música, historia de arte, artesanía, gravado, pintura e fotografía.

Podes solicitalo?  Debes ser menor de 28 anos, proceder dun país mediterráneo e querer poñer en práctica un proxecto intercultural orixinal acorde coa túa vocación. Para solicitar a bolsa, debes propoñer un proxecto de estudos no ámbito cultural da túa elección para levalo a cabo nun ou varios países da rexión mediterránea, excepto o teu país de orixe.

Como presentarse. O prazo ábrese cada ano o 1 de outubro e termina o 31 de decembro. Ten en conta que debes solicitar os formularios de candidatura antes do 15 de decembro. A candidatura debe incluír unha carta de presentación en formato PDF.

Se se che concede a bolsa de 7.000 euros, convidarante a recollela en Rodas (Grecia).

Terás un ano para presentar un informe sobre os coñecementos e a experiencia adquiridos ao longo do proxecto. Podes facelo por escrito ou de calquera outra forma que se poida publicar ou distribuír. Podes mesmo residir ata seis meses na sede da Fundación, en Rodas, para preparar este traballo.

http://www.fondationmdm.com/en/the-grant-2-2/ 

O programa "Vulcanus en Xapón" foi creado en 1997 polo Centro para a cooperación industrial UE-Xapón e ofrece prácticas profesionais a estudantes da UE que consisten nun seminario dunha semana en Xapón, un curso intensivo de xaponés de catro meses e unhas prácticas nunha empresa xaponesa durante oito meses.

Podes solicitalo?
Para poder solicitalo debes ser cidadán dun país da UE e estudante universitario a partir do terceiro ano de enxeñería ou ciencias nunha universidade da UE: informática, enxeñería, enxeñería mecánica, química, electrónica, biotecnoloxía, enxeñería eléctrica, física, telecomunicacións, información, enxeñería nuclear, enxeñería civil, materiais metálicos, cerámica, sistemas de produción, etc.

O programa empeza en setembro e termina en agosto do ano seguinte. Ten por obxectivo mellorar e fomentar a cooperación industrial e a comprensión mutua entre Xapón e a UE. Ten en conta que se tes a obrigación de facer un ano de prácticas, o programa  Vulcanus pode estar recoñecido como parte do teu currículo universitario ou como un ano  sabático.

Como o solicitas?
Só tes que enviar a solicitude e esperar a que che seleccionen. Avaliaráseche en función das túas cualificacións académicas, as recomendacións dos teus profesores, os teus coñecementos de inglés, a túa motivación, a túa actitude con respecto ás relacións entre a UE e Xapón e a túa habilidade para adaptarche a unha cultura diferente.

Financiamento
O programa está financiado polo centro UE-Xapón para a Cooperación Industrial e as empresas xaponesas de acollida. Os estudantes reciben 2 millóns de ienes para cubrir a viaxe de ida e volta e os gastos de estancia. O curso de idiomas e o seminario son gratuítos e os estudantes tamén reciben aloxamento durante todo o período.

Prazo: son bolsas anuais e normalmente ábrese a convocatoria durante o mes de xaneiro. A convocatoria de 2023 estará aberta a ta o 23 de xaneiro.

https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan