Convocatoria xeral (37)

A Fundación Barrié, anuncia a convocatoria do 2024 Summer Undergraduate Fellowship Program, un programa de estadías de investigación internacional durante o verán, dirixido a estudantes universitarios/as galegos/as da área de ciencias da vida.

O obxectivo do SUFP é achegar a investigación biomédica aos estudantes universitarios/as galegos/as co obxectivo de que poidan adquirir experiencia nun laboratorio internacional e orientar a súa carreira profesional.

A convocatoria ten por obxecto a concesión de 10 bolsas para a realización de prácticas de laboratorio durante 9 semanas, entre o 24 de xuño e o 23 de agosto de 2024, nos seguintes centros:

University College London, División de Medicina (Reino Unido)
University College London, División de Infeccións e Inmunidade (Reino Unido)
Louisiana State University Health Sciences Center, Departamento de Microbioloxía e Inmunoloxía (Estados Unidos)
Massachusetts Xeral Hospital, Departamento de Neuroloxía (Estados Unidos)
Michigan State University, Facultade de Veterinaria (Estados Unidos)

Os estudantes seleccionados recibirán, o apoio económico necesario para cubrir os gastos de viaxe, seguro e manutención e unha preparación excelente no campo da investigación biomédica.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 5 de febreiro de 2024

https://fundacionbarrie.org/becas-verano-gal?newlang=galician 

 
Data de celebración: 1 de agosto de 2024 - 31 de marzo de 2025
 
Información:
Vulcanus en Xapón comezou en 1997. O programa consiste en prácticas industriais para estudantes de enxeñería ou outros campos científicos (Informática, enxeñería mecánica, química, electrónica, biotecnoloxía, enxeñería eléctrica, física, telecomunicacións, enxeñería nuclear, enxeñería civil, materiais metálicos, cerámica, sistemas de produción, GNSS etc.)/ etc.)
Este programa non cobre estudos non científicos.
 
Os estudantes seguen:
-un seminario sobre Xapón,
-un curso intensivo de xaponés de dous meses de duración,
-e logo unhas prácticas de seis meses nunha empresa xaponesa.
 
Obxectivos
-Estudar a gama de tecnoloxías avanzadas empregadas por unha empresa anfitrioa xaponesa líder.
-Aprender xaponés e comprender e apreciar a cultura xaponesa con vistas a unha enriquecedora experiencia dun ano no estranxeiro.
-Estar ben posicionado na súa futura carreira para interactuar con empresas e persoas xaponesas.
-Os solicitantes son preseleccionados en función do seu expediente académico e a opinión dos seus titores, o seu coñecemento do inglés falado e escrito, a súa motivación, a súa actitude #ante relaciónelas UE-Xapón e a súa capacidade de adaptarse a unha cultura diferente. A última palabra está en mans das empresas anfitrioas xaponesas.
 
Data límite para inscrición - 20 de xaneiro de 2024.
 
Convoca: Goberno de Xapón
 
Requisitos.
-Cidadán dun Estado membro da UE ou dun país asociado ao SMP.
-Estudante de enxeñería ou doutro campo científico, matriculado nunha universidade da UE ou nun país asociado ao SMP. Matriculado – no momento da solicitude – entre o 4º ano oficial de estudos universitarios (3 de pregrado + 1) e o penúltimo ano de Doutoramento.
-Poder proporcionar un certificado de inscrición na universidade válido ata polo menos 1 mes antes do inicio do programa (teña en conta que non pode completar o seu ciclo de estudos antes de xuño).
 
Dotación:
O Centro UE-Xapón cobre os custos directamente relacionados coas prácticas: custos de impartir conferencias sobre Xapón e cursos de idioma xaponés.
A empresa anfitrioa proporciona aloxamento durante toda a estancia en Xapón.
Os estudantes tamén se beneficiarán dunha subvención prorrateada que se espera que sexa duns 8200 € (en principio pagarase en yenes), para cubrir parcialmente os gastos de viaxe cara a e desde Xapón, o seguro persoal e os gastos de manutención en Xapón. A subvención dividirase en varios tramos.
 
Máis información
vulcinjapan@eu-japan.eu  
 
Enlaces:
 

A presente convocatoria ten como finalidade o conceder 113 bolsas por parte de Fundación A.M.A. para axudar aos novos profesionais sanitarios na preparación das súas respectivas especialidades durante os anos 2022/2023/2024 que se examinen en 2024 ou 2025. Asignaranse, para a subvención dos cursos de preparación aos exames impartidos en centros docentes nacionais, as seguintes bolsas en función da especialidade:
- Médico Interno Residente (MIR): 50
- Farmacéutico Interno Residente (FIR): 15
- Enfermeiro Interno Residente (EIR): 20
- Psicólogo Interno Residente (PIR): 10
- Químico Interno Residente (QIR): 6
- Biólogo Interno Residente (BIR): 6
- Radiofísico ou Físico Interno Residente (RFIR): 6

Unha vez finalizado o período de participación na promoción, entre todos aqueles licenciados/ graduados en medicina, farmacia, enfermería, psicoloxía, química, bioloxía e física que cumprimentasen os datos solicitados, levará a cabo un sorteo ante Notario para a adxudicación das bolsas. O sorteo celebrarase en Madrid o 23 de febreiro de 2024 para determinar os adxudicatarios das bolsas. Os resultados do sorteo comunicaránse mediante correo electrónico aos gañadores e suplentes o día 1 de marzo de 2024.

Requisitos
Poden cumprimentar o formulario de participación todos os licenciados/graduados en medicina, farmacia, enfermería, psicoloxía, química, bioloxía e física así como estudantes de último ano que prevexan finalizar os seus estudos con anterioridade á data do sorteo (23 de febreiro de 2024) e non fosen beneficiarios destas bolsas en edicións anteriores. Será condición indispensable para a asignación das bolsas a presentación de certificado de estudos ou título acreditativo, así como a convalidación dos títulos non españois. Só será admitido un formulario por participante.

Dotación
A contía máxima de cada unha destas bolsas será:
cursos MIR: 3.000 euros
cursos FIR: 2.000 euros
cursos EIR: 1.600 euros
cursos PIR-QIR-BIR-RFIR: 1.000 euros

O prazo de solicitude estará aberto ata o 16 de febreiro de 2024.

Máis información
https://www.amaseguros.com/ 
fundacion@fundacionama.es 

Conecta Lab é un laboratorio para creadoras e creadores audiovisuais no que se impulsa e acompaña o seu proceso de creación, escritura e desenvolvemento de longametraxes e series (ficción e documental). Os proxectos seleccionados reciben asesorías de guión e dirección por parte de recoñecidas e recoñecidos profesionais. O proceso culmina cunha residencia artística de dez días que ten a súa sede principal na illa de San Simón (Pontevedra).

O laboratorio está organizado por CREA, Asociación Galega de Profesionais da Dirección e Realización, e conta co apoio da Deputación de Pontevedra, co financiamento do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais e da Unión Europea-NextGenerationEU, e co patrocinio da Xunta de Galicia e da asociación DAMA.

En Conecta Lab 2023-2024 poden participar guionistas e/ou directoras e directores con proxectos en desenvolvemento que conten, polo menos, cunha primeira versión de guión máis dossier (para longametraxes) e cunha primeira versión do piloto máis dossier (para series).

A inscrición de proxectos estará aberta ata o 30 de novembro de 2023.

Proxectos
a) Longametraxe de ficción
b) Longametraxe documental
c) Series de televisión de ficción
d) Series de televisión documental

https://www.crea.gal/wp-content/uploads/2023/11/bases-conecta-lab-2024-gal.pdf 

Un ano máis, a compañía SEO/BirdLife aposta por promover o interese polo estudo e a conservación da natureza entre os máis novos. Por iso, convoca a 3ª edición das súas axudas denominadas ‘Eduardo de Juana’.

Estas bolsas están destinadas á investigación e conservación das aves silvestres para estudantes de entre 15 e 18 anos (ambas as entidades incluídas). Cada proxecto que se queira presentar a esta convocatoria pode ser realizado de maneira individual ou grupal, ata un máximo de cinco persoas. Ademais, todas as iniciativas que participen deberán ser apoiadas por un centro educativo e dispoñer dun profesor de apoio que actúe de intermediario, que vele polo cumprimento dos trámites necesarios para a convocatoria e supervise as actividades realizadas polos alumnos. O Comité Científico de SEO/BirdLife determinará a concesión das axudas aos proxectos seleccionados nun prazo máximo de tres meses a partir do día seguinte ao peche do prazo.

Requisitos
- Ser estudante de entre 15 e 18 anos, matriculados nun centro educativo público, concertados ou privado do Estado español no curso 2023/2024.
- Acreditar o compromiso do centro educativo no cal se atope o alumno/a ou grupo de alumnos/as matriculados para administrar o importe da axuda recibida
- Acreditar a cobertura do seguro escolar do centro educativo das actividades planeadas polo alumno/a ou grupo de alumnos/as para o desenvolvemento do proxecto
- Dispoñer do apoio dun profesor/a de o centro educativo onde se atopa matriculado o alumno/a ou grupo de alumnos/as, que actúe como titor/a de o proxecto

Dotación
O importe total da convocatoria será de 3.200 euros, concedendo axudas á investigación de ata 800 euros cada unha.

O prazo para enviar as solicitudes a esta convocatoria finaliza o próximo 28 de febreiro de 2024.

Máis información
https://seo.org/ 
Bases 
Inscrición 
ayudaseduardodejuana@seo.org 

 
Información
Fundación ten entre os seus fins a promoción das profesións da arquitectura, a arquitectura técnica e a química, con especial énfase nos e as futuros/as profesionais, tal como vén establecido nos seus estatutos fundacionais.
 
Por iso, xunto a outros programas de bolsas e axudas, convoca a III edición das súas Bolsas de Excelencia para estudos de posgrao en arquitectura, arquitectura técnica e química en centros nacionais ou estranxeiros.
 
A bolsa está dirixida a graduados/as en arquitectura, arquitectura técnica (ou títulos con diferentes denominacións, pero idénticos efectos profesionais) e titulados/as universitarios/as cuxas titulacións estean fundamentadas na ciencia e tecnoloxía químicas que queiran realizar estudos de máster, doutoramento ou investigación predoctoral, relacionados coa súa profesión, excluído o máster habilitante en arquitectura.
 
Poderán presentarse solicitudes á presente convocatoria ata o 31 de xaneiro de 2024.
 
A elección dos seleccionados para obter unha bolsa producirase nun prazo máximo dun mes, o 29 de febreiro. 
 
Toda a información estará dispoñible na web de Fundación. Deberanse presentar, por correo electrónico remitido a fundacion@hna.es, os seguintes documentos en formato pdf. 
 
Convoca: Fundación hna
 
Requisitos:
-Ter a nacionalidade española ou permiso de residencia en España.
-Non cumprir 35 anos no momento de presentar a solicitude.
-Estar en posesión do título grao en arquitectura, arquitectura técnica (ou grao de diferente denominación pero mesmo efecto profesional) ou nunha titulación universitaria fundamentada na ciencia e tecnoloxía químicas expedido por unha universidade española, ou poder acreditalo.
-Non haberse graduado ou, no seu caso, completado os estudos de máster habilitante en arquitectura, nunha data anterior a 4 anos no momento de facer a solicitude.
-Coñecemento pleno do idioma en que vaian desenvolverse os estudos de posgraduado, en caso de ser distinto ao español, acreditable documentalmente cun título oficial.
-Non percibir con anterioridade outra bolsa de excelencia de Fundación hna.
-Ter un expediente académico excelente e unha nota media no grao de polo menos 8, (para un sistema de puntuación do 1 ao 10).
 
Dotación:
A contía da axuda poderá ascender ata un máximo de 10.000 euros.
 
Para a valoración da contía concreta concedida, Fundación terá en conta o custo da matrícula e o custo da vida no país de destino, se aplica, así como a renda familiar de quen solicita a bolsa. 
 
Máis información: fundacion@hna.es
 
A compañía SEO/BirdLife fai unha convocatoria de bolsas para mozos/as investigadores co fin de “fomentar e apoiar a investigación ornitolóxica entre os científicos noveis”.
 
Esta convocatoria, que se iniciou no ano 2003, contará nesta edición con tres axudas de 2.200 euros cada unha para a súa concesión o próximo ano 2024 a ornitólogos e ornitólogas non profesionais.
 
O prazo para presentar as solicitudes, a través do formulario web, está aberto ata o 31 de xaneiro de 2024 . Só se concederán estas bolsas a aqueles proxectos que “estean orientados á investigación das aves silvestres en España e que teñan unha duración máxima dun ano”.
 
Ademais, SEO/BirdLife explica : “Valorarase positivamente a existencia dun titor/a externo, profesional ou experto, que poida orientar e supervisar a realización do proxecto, e que avalará o informe final”.
 
Requisitos:
- Ornitólogos/as non profesionais
- Proxectos orientados á investigación das aves silvestres en España e que teñan unha duración máxima dun ano
 
Dotación: Tres bolsas de 2.200 euros cada unha
 
Máis información:
 
 
 
A Universidade da Coruña convoca 20 bolsas para estudantes con necesidades educativas especiais asociadas a diversidade funcional como medida de apoio ao estudo do alumnado da UDC que teña recoñecida legalmente a condición de persoa con diversidade funcional.
 
Os gastos que poden considerarse obxecto destas bolsas son os seguintes:
-Importe de equipamento/material de apoio
-Axuda de terceira persoa para o desprazamento
-Asistencia persoal para apoio de tarefas académicas
-Servizos profesionais de mellora de condicións físicas e psicolóxicas relacionadas co proceso de ensino-aprendizaxe
-É condición indispensable que os gastos presentados na xustificación non estean subvencionados por outro tipo de programas ou axudas.  
 
Requisitos:
-Estar matriculado/a no curso 2023/2024 na Universidade da Coruña, nunha titulación oficial.
-Ter recoñecida legalmente a condición de discapacidade.
 
Dotación:
A dotación económica total máxima de cada bolsa é de 1.100 euros
 
Máis información:
Universidade da Coruña
Maestranza, 9, 15001 A Coruña
Tel. 981 167 000
Enderezo electrónico: bolsas@udc.gal
 
 
 
O Programa Fullbright- Schuman ofrece aproximadamente 13 bolsas a cidadáns de Estados Membros da Unión Europea para realizar estudos, investigacións e lectorados sobre asuntos da Unión Europea ou sobre as relacións entre Estados Unidos e a Unión Europea.
O programa está xestionado pola Comisión Educativa de Intercambio entre os Estados Unidos, Bélxica e Luxemburgo co financiamento do Departamento de Estado dos Estados Unidos e a Dirección Xeral de Educación e Cultural da Comisión Europea.
 
Bolsas para lectorados universitarios:
-De dous a catro bolsas dun semestre para lectorados postdoutorais sobre asuntos da Unión Europea, relacións entre EE.UU-EU, integración e economía política nas universidades estadounidenses seleccionadas.
-Os candidatos seleccionados serán emprazados na institución pertinente.
-A información detallada sobre as universidades dos Estados Unidos que solicitan unha residencia escolar europea está dispoñible cada ano en decembro.
-As bolsas inclúen unha dotación mensual de 3.000 euros, máis unha suma paga dunha vez de 2.000 euros para a viaxe de ida e volta e o gastos de traslado.
-Os interesados deberán presentar unha solicitude preliminar tan pronto como lles sexa posible.
 
Bolsas de estudo para estudos de posgrao ou investigación predoctoral e Postdoutoral:
-De 11 a 13 bolsas para investigación e/o para estudos de posgrao sobre asuntos da Unión Europea ou sobre relaciónelas EE.UU.- UE en universidades acreditadas de Estados Unidos ou centros independentes de investigación.
-As bolsas inclúen unha dotación mensual de 3.000 euros máis unha suma paga dunha vez para a viaxe de ida e volta e os gastos de traslado. Inclúese tamén un seguro de saúde e accidentes, así como unha visa patrocinada (J-visa category).
-Os interesados deberán presentar a solicitude preliminar tan pronto como sexa posible.
 
Flexibilidade, os candidatos deben:
-Ser cidadáns da Unión Europea.
-Ser profesionais (directivos, responsables políticos, empresarios, medios de comunicación, políticos, académicos e administración pública).
-Ter polo menos dous anos de experiencia profesional relacionada máis aló da licenciatura.
-Ter un título de doutoramento ou unha experiencia profesional equivalente de polo menos dous anos anteriores á chegada aos Estados Unidos (para os candidatos de investigación.
-Ter as referencias universitarias requiridas para ser admitido nun programa de posgrao americano e dous anos de experiencia profesional (na categoría de estudantes).
-Ter experiencia académica/profesional en polo menos dous países diferentes da Unión Europea.
-Ter habilidades persoais, un nivel de excelencia académica ou profesional demostrable, así como certificados destacados.
-Ter dominio de idioma inglés.
 
Os solicitantes que estean nos Estados Unidos no momento da solicitude non son seleccionables.
 
 
Como solicitalo: co fin de avaliar a súa elixibilidade para o programa, os candidatos deberán presentar os seguintes documentos:
-Solicitude preliminar (enviar antes do 1 de febreiro)
-Currículo Vitae
-Proposta de proxecto (unha páxina que describa o seu tema de estudo relacionado coa Unión Europea)
-Todos os formularios de solicitude e documentos de apoio deben chegar antes do último día hábil máis próximo ao 1 de marzo de cada ano, unha vez a aplicación preliminar fose aprobada.
 
Máis información:
 
 
IV edición do programa INCUVI- Consolida
 
Obxecto:
A concesión dunha axuda que contribúa á consolidación de proxectos emprendedores viables, nacidos ou desenvolvidos total o parcialmente na Universidade de Vigo e promovidos por persoas recentemente tituladas na mesma co fin de que os/as beneficiarios/as podan seguir madurando o proxecto validar a idea e analizar a existencia dunha demanda real no mercado.
 
Requisitos
1. Persoas solicitantes:
As persoas ou equipos emprendedores que fosen beneficiarias dun premio na VII edición da convocatoria INCUVI-Avanza. So poderán presentar o proxecto desenvolvido durante a súa participación no programa INCUVI-Avanza.
No caso de presentarse un equipo, so é necesario que a persoa que presenta a solicitude (e que actuará como promotor do proxecto emprendedor) houbera participado na convocatoria INCUVI-Avanza.
De ser este o caso, haberá que presentar a renuncia formal daqueles compoñentes do equipo que non queiran seguir madurando a idea, e polo tanto se desvinculen do proxecto emprendedor.
 
2.Composición de equipos:
A idea emprendedora poderá presentarse de xeito individual ou en equipo de 4 persoas como máximo; neste último caso haberá unha persoa que actuará como coordinadora do equipo.
A persoa ou equipo promotor deberán ter a autoría intelectual das ideas que presentan ou, no seu defecto, dispor dos permisos correspondentes de uso da propiedade intelectual e/ou industrial de terceiros.
Non se poderá presentar máis de un proxecto nin pertencer a varios equipos emprendedores.
 
Documentación:
-Breve currículo de todas as persoas integrantes do equipo emprendedor (máximo 1 cara tamaño A4) no que indiquen formación, experiencia e outra información considerada de utilidade para reforzar a súa candidatura.
-Carta de interese/motivación redactada pola persoa promotora da idea/coordinadora do equipo na que xustifiquen a súa motivación e compromiso potencial para traballar na maduración da idea emprendedora a través da súa participación no programa INCUVI-Avanza.
-Formulario de renuncia, que terán que cubrir e firmar aqueles membros beneficiarios das axudas no INCUVI-Avanza que decidan desvincularse da idea na que traballaron ó longo do programa.
 
Data fin solicitudes:20/11/2023
 
Prazo para resolver:3 meses
 
Contacto:
Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos da Universidade de Vigo
Edificio Exeria. As Lagoas - Marcosende (36310 - Vigo)
Tel.: 986 81 40 94
www.uvigo.gal
 
web:https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/becas/premios