Convocatoria xeral (19)

Youth4Regions

Abr 12, 2021

A Comisión Europea anima aos estudantes de xornalismo e a novos xornalistas a aprender sobre política rexional da UE no encontro Youth4Regions, que se celebrará en Bruxelas, entre o 10 e o 15 de outubro.

Youth4 Regions é un programa que pretende axudar a descubrir o que fai a UE para reforzar a cohesión económica e social e reducir as disparidades a nivel de desenvolvemento entre as rexións da UE.

Destinatarios/as: Estudantes de xornalismo e novos xornalistas de entre 18 e 30 anos.

Prazo: ata o 12 de xullo

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions

AIPC Pandora convoca as bolsas Mocidade & liderado para mozas e mozos de entre 15 e 18 anos.

As bolsas Mocidade & Liderado 2021 son para participar en proxectos educativos experienciales sobre liderado xuvenil, retos globais (Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, ONU) e acción local a través do voluntariado en España en xullo.

Desenvolverás habilidades que necesitas para o teu desenvolvemento integral e a túa capacidade de liderado para contribuír a un mundo máis xusto, sostible e solidario:

- Sustentabilidade e Desenvolvemento Rural. Iniciativas locais ambientais e de desenvolvemento rural na chamada España baleirada. 14 días, en Poza de la Sal (Burgos) e  Artieda (Pirineo Aragonés).
- Mares e Plásticos. Iniciación ao mergullo, limpeza do fondo do mar Mediterráneo de plásticos e actividades de concienciación ambiental. 10 días, en  L´Ametlla de Mar (Tarragona).
- Urbanismo e Tecnoloxía. Aprender sobre a fabricación dixital para cambiar o mundo (deseño e impresión 3D, escaneado e corte láser) e a súa aplicación a través dun proxecto de intervención urbana real (Smart City). 100% en inglés. 5 días, en Madrid.

Para facer a túa solicitude debes cumprimentar un breve formulario cos teus datos de contacto e mandalo cunha serie de documentos ao correo: educacion@aipc-pandora.org, ata o 2 de maio de 2021.

Requisitos
Idade: Entre 15 e 18 anos en xullo de 2021. Lugar de residencia: España.

Dotación
Tres tipos de bolsas: ao 100%, ao 75% e ao 50% do custo total dos proxectos, segundo perfil e situación socioeconómica.

https://aipc-pandora.org/requisitos-juventud-liderazgo/

A Deputación da Coruña convoca 25 bolsas destinadas a persoas residentes na provincia da Coruña que pretendan realizar estudos de perfeccionamento artístico fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, durante o período 2021-2022, distribuídas nas seguintes áreas:

Área de audiovisual: 2 bolsas
Área de danza e artes do movemento: 3 bolsas
Área de ilustración, artes plásticas e visuais: 5 bolsas
Área de música: 12 bolsas
Área de teatro e interpretación escénica: 3 bolsas

Requisitos:
- Ter menos de 36 anos na data de finalización do prazo de solicitudes.
- Acreditar a residencia en calquera concello da provincia da Coruña
- Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo ou superior nivel á dos estudos para os que se solicita a bolsa.

O importe de cada unha das bolsas é de 10.000 €.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata ás 14:00 horas do día 05 de maio de 2021.

Máis información no BOP da Coruña do 5 de abril de 2021 e en https://www.dacoruna.gal/cultura/bolsas#Estudos+artisticos

A Deputación da Coruña convoca bolsas de investigación para o ano 2021

Área de artes e humanidades: 5 bolsas
Área de ciencias: 3 bolsas
Área de ciencias da saúde: 3 bolsas
Área de ciencias sociais e xurídicas: 5 bolsas
Área de enxeñaría e arquitectura: 2 bolsas
Área de estudos de xénero: 2 bolsas

Requisitos:
- Ter menos de 36 anos na data de finalización do prazo de solicitudes.
– Posuír titulación universitaria recoñecida oficialmente.
– Acreditar a residencia en calquera concello da provincia da Coruña,

A dotación das bolsas é de 10.000 € cada unha delas
As solicitudes presentaranse de xeito telemático, na plataforma SUBTEL a través da páxina web da Deputación da Coruña: www.dacoruna.gal

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata ás 14:00 horas do día 05 de maio de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 5 de abril de 2021

A Sociedade de Artistas AIE convoca o Programa de BECASAIE para a realización de estudos en destacadas escolas de música ou para ampliar a formación dos músicos en España ou no estranxeiro, para o curso 2021/2022.

As bolsas están destinadas a alumnos de estudos musicais de Grao Medio ou Superior, dependendo da bolsa, ou a profesionais da música en activo con independencia do instrumento ou modalidade obxecto de estudo, incluíndo a voz, dirección de orquestra ou as novas tecnoloxías.

Prazo: 23 de abril de 2021

https://www.aie.es/formacion/becas-aie/

A Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre convoca 30 bolsas (10 delas destinadas a alumnos estranxeiros que inclúen unha dotación económica de 3.500 euros cada unha) para estudar o Máster en Produción Xornalística e Audiovisual da Universidade da Coruña durante o curso académico 2021/22.

O prazo de envío e a presentación de solicitudes para os alumnos estranxeiros será ata o 30 de abril de 2021, mentres que para os alumnos nacionais rexeranse polas datas que a Universidade da Coruña ten pendente de aprobación, e que serán publicadas na web do máster (www.mpxa.net).

Bases da convocatoria e solicitudes dispoñibles na páxina web: www.mpxa.net

A Secretaría Xeral da Emigración convoca 200 bolsas de excelencia para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2021/22 nunha universidade galega.

Requisitos
1. Requisitos que se deberán cumprir e acreditar na data da presentación de solicitudes:
a) Ser menor de 40 anos.
b) Estar en posesión da nacionalidade española.
c) Residir fóra de España.
d) Acreditar un mínimo de dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anteriores á data da presentación da solicitude.
e) Estar vinculado a Galicia dalgún destes xeitos:
- Ser emigrante nacido/a en Galicia.
- Ter residido en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar.
- Ser descendente por consanguinidade dun emigrante nacido/a en Galicia ou dun emigrante que residise en Galicia de forma continuada durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar, sempre que a persoa solicitante nacese no estranxeiro.
f) Ter rematado e estar en posesión dalgunha titulación universitaria de grao, arquitecto/a, enxeñeiro/a, licenciado/a, arquitecto/a técnico/a, diplomado/a, enxeñeiro/a técnico/a ou outra declarada equivalente de forma expresa, que dea acceso a un máster universitario.
g) No caso das persoas nacidas no estranxeiro, estar vinculadas a un concello galego.

2. Requisitos que se deberán cumprir e acreditar con carácter previo á concesión da bolsa:
– Estar matriculado/a no curso 2021/22 nun máster universitario dos ofertados nesta convocatoria e sinalados no anexo I desta resolución, dun mínimo de 60 créditos ECTS na modalidade presencial ou semipresencial. Para os másteres cunha duración total de 90 créditos ECTS, a matrícula dos 30 créditos ECTS restantes, correspondentes ao curso 2022/23 realizarase e acreditarase no mes de setembro do ano 2022.

As bolsas terán a duración correspondente aos cursos académicos necesarios para a realización da totalidade dos créditos de que conste o máster:
– Nos másteres de 60 ou 72 créditos ECTS, que equivalen a un curso académico, o período de desfrute será o curso académico 2021/22.
– Nos másteres de 90 créditos ECTS, que equivalen a un curso académico e medio, o período de desfrute será, ademais do sinalado no parágrafo anterior, o curso académico 2022/23.

Contía:

mocidadexteriorcontia


As solicitudes tramitaranse en https://sede.xunta.es co procedemento PR911A
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de abril de 2021 ás 23.59 horas (hora peninsular española).
Máis información no DOG do 3 de febreiro de 2021 e en https://emigracion.xunta.gal/es

Xa podes consultar o boletín quincenal de bolsas, subvencións, axudas e premios...boletin0602interior

Boletín de novidades!

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, no curso académico 2020-2021, nas universidades de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico ou por unha situación derivada da COVID-19 que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos.

Requisitos das persoas solicitantes:
1. Causas sobrevidas no curso académico 2020/21.
a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico: orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; condición de emigrante retornado; vítimas de violencia de xénero; vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
b) Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2020/21. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2020 e o 30 de xuño de 2021.

2. Causas xurdidas como consecuencia da COVID-19.
Que algún dos sustentadores principais da unidade familiar estean en situación de desemprego, en Expediente Temporal de Regulación de Emprego (ERTE) ou en calquera outra situación que supoña unha merma económica ou laboral como consecuencia directa da COVID-19.

Requisitos en xeral
a) Estar matriculado, no curso académico 2020/21, como mínimo en 50 créditos, incluídos os créditos recoñecidos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado ao que lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos que deberá de estar matriculado como mínimo de 30 créditos, incluídos tamén os créditos recoñecidos.
b) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a lei de orzamentos xerais do estado para o ano 2021 multiplicada por 1,50.

Prazos:
- Se a causa sobrevida e imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta axuda , o prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 12 de fereiro de 2021.
- Se a causa sobrevida e imprevista acontece con posterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo. Nestes casos, a data límite para a presentación das solicitudes será o 31 de xullo de 2021

As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED433A
Máis información no DOG do 12 de xaneiro de 2021 e en orientacion.sug@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/portal/

A Universidade de Santiago de Compostela, tendo en conta a situación xerada como consecuencia da pandemia que estamos sufrindo, implementa un amplio programa de axudas dirixido a facilitar o acceso e a permanencia nos estudos que oferta.

O obxectivo é atender solicitudes de axudas para estudantes cunha situación económica, social ou familiar que poida influir negativamente na continuidade dos seus estudos universitarios.

Bonos de comedor:
As axudas de comedor teñen por obxecto sufragar parcialmente os gastos de alimentación mediante a emisión de bonos de comedor intercambiables por un menú diario na franxa horaria do mediodía, nos días e períodos lectivos segundo o calendario escolar do curso 2020/2021.

Os bonos poderán ser utilizados nas cafeterías e comedores universitarios

Equipos informáticos:
O préstamo de material informático para o adecuado desenvolvemento da docencia non presencial é a terceira liña de axudas ofertada pola USC neste curso. Esta convocatoria ten como obxecto cubrir as necesidades do alumnado que non dispoña dos recursos materiais necesarios para o seguimento da docencia e/ou preparación das avaliacións, sexan de equipos informáticos ou dispositivos que permitan a conexión necesaria aos servizos de internet.

Docencia virtual
Asemade, a Universidade tamén acaba de convocar axudas para que o alumnado dispoña de conexión a internet suficiente e adecuada para poder empregar as ferramentas virtuais. O obxecto destas axudas é o cofinanciamento de servizos de internet coa finalidade de que os mozos e mozas poidan acceder ao contido do Campus Virtual e demais ferramentas didácticas necesarias para a súa actividade académica. O período subvencionable abarcará o gasto realizado desde o 21 de setembro ao 16 de xullo de 2021

https://www.usc.es/gl/xornal/novas/programas-axudas-usc-mor-covid-19-incorporan-lina-garantir-manutencion-alumnado