Outros cursos (79)

2016tallerunedO taller de estratexias e ferramentas para a procura de oportunidades formativas e profesionais na Unión Europea é unha iniciativa do Centro Asociado á UNED en Pontevedra, organizada en colaboración con Ticket2Europe e financiada pola Comisión Europea.

No taller abordaranse, a través de sesións prácticas, as principais iniciativas de mobilidade europea, se conoceran, de primeira man, diferentes recursos para o emprendemento, traballásese como abordar a procura de emprego e participarase en diferentes sesións de coaching con expertos internacionais.

Datas:do 2 ao 7 de maio de 2016
Lugar:Centro Asociado á UNED en Pontevedra
Horas lectivas:24
Créditos:1.0 crédito ECTS e 2.0 créditos de libre configuración 

Máis información: https://empleaue.wordpress.com/

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Comité das Rexións
3.- DESTINATARIOS
Os candidatos deberán
? Ter un título universitario (ou un diploma equivalente) na
data na que conclúa o prazo de solicitudes;
? Ter un coñecemento profundo dunha lingua oficial da Comunidade
e un coñecemento satisfactorio doutra lingua de traballo da UE
(inglés ou francés).
? Os alumnos son seleccionados entre os nacionais dos Estados
membros da UE. Con todo, un número limitado de nacionais de terceiros
países poden ser aceptados.
4.- DATA LÍMITE
Sesión de primavera: Entre o 1 de abril e o 30 de setembro
(medianoite, hora local de Bruxelas)
Sesión de outono: Entre o 1 de outubro e o 31 de marzo (medianoite,
hora local de Bruxelas) do mesmo ano
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Obxectivos:
proporcionar unha experiencia única, de primeira man sobre o
funcionamento do Comité das Rexións, en particular, e das
institucións da UE en xeral;
para adquirir experiencia práctica e coñecemento do traballo do día a día
dos departamentos da Comisión;
para traballar nunha contorna multicultural e multilingüe;
vostede terá a oportunidade de organizar unha visita de estudo a unha
autoridade local ou rexional europea, en relación coas prioridades
políticas do Comité;
para poñer en práctica os coñecementos adquiridos durante os estudos,
sobre todo nos seus ámbitos de competencia.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Parlamento Europeo
3.- DESTINATARIOS
? Ter a nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea ou dun
país candidato á adhesión.
? Cumprir 18 anos na data do comezo das prácticas.
? Posuír coñecemento perfecto dunha lingua oficial da Unión
Europea ou da lingua oficial dun país candidato á adhesión e un
profundo coñecemento doutras dúas linguas oficiais da Unión
Europea.
? Non gozar dun período de prácticas ou dun contrato
remunerado de máis de catro semanas consecutivas a cargo do
orzamento da Unión Europea.
4.- DATA LÍMITE
Períodos de inscrición: 15 de xuño ? 15 de agosto (a medianoite).
? Períodos de inscrición: 15 de setembro ? 15 de novembro (a medianoite).
? Períodos de inscrición: 15 de decembro ? 15 de febreiro (a medianoite).
? Períodos de inscrición: 15 de marzo ? 15 de maio (a medianoite).
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Os bolseiros en formación reciben unha asignación mensual. A título
indicativo, en 2016 dita asignación ascende a 307,20 euros ao mes. A
duración das prácticas de tradución será de tres meses.
Excepcionalmente, poderán prorrogarse por un período máximo de tres
meses.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

UGACOTAUGACOTA convoca o seguinte obradoiro:

Obradoiro de formación cooperativa para persoas que queren emprender

Duración: 20h
Datas: do 10 ao 13 de maio de 2016
Horario obradoiro: 9.30 a 14.30 h
Lugar: Centro de Rede Eusumo Fundación Feiraco (Cooperativa Feiraco: Ponte Maceira, s/n. Ames)

Para máis información: UGACOTA, teléfono 981 575 578.rosaab@ugacota.coop
http://ugacota.coop/wp-content/uploads/2016/03/PROGRAMA_-EMP_AMES.pdf

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Universidade Nacional Autónoma de México
DESTINATARIOS
Non o especifica
DATA LÍMITE
Auto estudo
Todos podemos potenciar nosa creatividade a través de procedementos,
rutinas e protocolos sinxelos. Neste curso desenvolveremos estes coñecementos
e habilidades a través de retos que activan os nosos
talentos para atopar solucións orixinais.
Claro que todos podemos potenciar nosa creatividade a través de procedementos,
rutinas e protocolos sinxelos! O participante
desenvolverá o seu talento creativo para aportar solucións orixinais e
xerar ideas e produtos no ámbito en que se desenvuelve e na vida
cotiá.
FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Axencia Nacional Española en colaboración coa Direcció Xeral de Ordenació,
Innovació e Formació Profesional do Govern de lles Illes
Balears
3.- DESTINATARIOS
Titores SVE
4.- DATA LÍMITE
24 de xuño de 2013.
5.- MÁIS INFORMACIÓN
O II Encontro nacional de titores SVE, Titores en Acción é a nosa
ocasión como titores/as para preguntar a outros compañeiros, para
compartir reflexións, intercambiar experiencias, coñecer novos recursos
e aprender entre iguais...
E á vez é un espazo para desafogarse e cargar pilas...
Pero abrigo o encontro é unha gran oportunidade para potenciar o noso
traballo en rede.
Lugar e datas: Palma de Mallorca do 13 ao 15 de setembro de 2016
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
Enviar unha copia da solicitude ao responsable do Programa Mocidade en Acción
da Comunidade Autónoma de residencia e outra copia á
Secretaría Administrativa da Axencia Nacional Española ([
mailto:tcp1@injuve.é ]tcp1@injuve.é). Unha vez feita a selección dos
participantes, enviarase un mail co estado da súa candidatura.
A convocatoria do curso en breve estará publicada na páxina web do
programa no apartado formación tcp ?cursos abertos?.
http://www.juventudenaccion.injuve.es/]  www.juventudenaccion.injuve.es

Título propio da UIB (39 créditos europeos)

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
UIB
3.- DESTINATARIOS
A todas as persoas que estean interesadas en calquera ámbito do
conflito xuvenil e dos plans de convivencia.
Aos profesionais de diferentes disciplinas e profesións: educadores
sociais, mestres, traballadores sociais, pedagogos, psicólogos,
psicopedagogos ou persoal dos corpos de seguridade (nacionais,
autonómicos e locais), para analizar as situacións de conflito no
contexto social e escolar e intervir e poder intervir nelas.
4.- DATA LÍMITE
Desde o 2 de setembro ata o inicio do curso (posibilidade de incorporación
posterior)
Data de inicio
17-10-2015
Data de finalización
17-06-2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
Dar unha formación básica, tanto teórica como práctica, sobre a
análise, a prevención e a intervención en situacións de conflito,
e mellóraa da convivencia aos centros educativos; sempre tendo
presentes as circunstancias sociais e demográficas actuais, a
normativa e as organizacións sociais e educativas; como tamén os
novos métodos de intervención, así como facilitar criterios e recursos
para a prevención, planificación e xestión (afrontamiento e
intervención) no ámbito da convivencia nos centros escolares.
Este curso està formado por catro módulos, poden cursarse todos e
obter o título de Especialista Universitario
Modalidade: en liña.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

intituto de la mujerO Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades, ofrece unha formación on-line en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, cunha metodoloxía áxil e flexible, dirixida a todas as persoas interesadas e con diferentes niveis de especialización.

Este programa formativo é gratuíto e está cofinanciado polo Fondo Social Europeo e contén unha oferta de 8 cursos, que se poden consultar enescuelavirtualigualdad.es/como-inscribirse.php.

Para os cursos de nivel avanzado será necesario superar un test de nivel.

A formación é individualizada. Para cada participante o curso comeza cando realiza a inscrición e dispón, desde ese momento, de 8 semanas para finalizalo.

As condiciónspara participar na Escola do Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades son:
Os cursos son gratuítos e completamente Online.
Os diplomas expídeos o Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades.
A matrícula está permanentemente aberta ata xuño do 2016 ou ata cubrir as prazas ofertadas (son limitadas).
Poden participar persoas con DNI ou NIE en vigor en todo o país.
Só pódese facer un curso por persoa.

Máis información:
Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades

http://www.escuelavirtualigualdad.es/

O Espazo Xove de Tui (Pontevedra) convoca un curso de composición musical para facilitar a elaboración de textos para creación musicais de grupos e solistas.

Ten unha duración de 12 hrs. e se celebrará os días 18 e 25 de febreiro , e 3 e 10 de marzo, de 17:00 a 20:00 hrs.

Cruz Vermella de Santiago de Compostela convoca un curso completo de Primeiros Auxilios no que se abordan todos os contidos sobre este tema, ademais das técnicas que poden aplicar os primeiros intervenientes nunha situación de emerxencia.