Outros cursos (52)

Período de inscrición: do 3/2/2016 ao 30/5/2016

Información: Congreso Internacional XXIX Seminario Interuniversitario de Pedagoxía Social. Pedagoxía social, mocidade e transformacións sociais que se celebrará na cidade de Xirona os días 14, 15 e 16 de setembro de 2016.

beisbol_os_tilosA Escola de Béisbol e Sófbol dos Tilos, no Concello de Teo, presenta a oferta deportiva para o curso 2015-2016, para nenos/as, mozos/as e pais e nais de calquera concello.

Equipo Alevíns mixto: de 6 a 11 anos
Equipo de infantís masculino: de 12 a 13 anos
Equipo Cadetes masculino: de 14 a 16 anos.
Equipo Softbol femenino: de 12 a 16 anos.
Equipo de pais e nais
Equipo Sénior masculino para maiores de 16 anos


Adestramentos
Alevíns os martes de 18:00 a 19:30 nos Tilos
Infantís e Cadetes: martes de 19:30 a 21:30 no pavillón dos Tilos e xoves de 19:00 a 21:00 na campo da Cañoteira.
Sóftbol femenino: lunes de 20:00 a 21:30 no pavillón da Ramallosa.
Equipo de pais e nais: sábados de 10:00 a 11:30 no pavillón dos Tilos.
Equipo Sénior: por determinar

Máis información no Club de Béisbol e Sóftbol Os Tilos.
www.facebook.com/cbsostilos
Teléfono 625 091 865 e 981 801 362

cemitA Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia convoca o programa de autoformación para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Actividades do programa de autoformación:

UF0319. Sistema operativo, procura da información: internet/intranet e correo electrónico. 30 horas
UF0320. Aplicacións informáticas de tratamento de textos: LibreOffice Writer. 30 horas
UF0321. Aplicacións informáticas de follas de cálculo: LibreOffice Calc. 50 horas
UF0322. Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais: LibreOffice Base. 50 horas
UF0323. Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información: LibreOffice Impress. 30 horas.


Todas as persoas maiores de 16 anos que desexen acceder aos contidos das actividades do programa de autoformación poden facelo, sen pasar por un proceso de selección, inscribíndose como usuarios/as da rede CeMIT na zona de altas da web http://cemit.xunta.es

Cada persoa determinará libremente o número de actividades en que queira inscribirse e o período durante o cal vai traballar na actividade ou actividades do programa de autoformación elixidas.
Ao tratarse de actividades impartidas na modalidade de teleformación deberase dispoñer dun equipamento informático que cumpra cos seguintes requisitos técnicos:
Un computador con conexión a internet.
Un navegador web con plugin de flash.

Máis información no DOG do 30 de outubro de 2014 e en http://cemit.xunta.es/

Aula Mentor

Mar 05, 2013

aulaAula Mentor é unha iniciativa de formación aberta, flexible e a través de Internet, promovida polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.
Todos os cursos de Aula Mentor se encontran agrupados por áreas formativas: Informatica e internet, redes e equipos informáticos, deseño e autoedición, instalacións, certificación académica Cisco, ofimática, programación, ecoloxía, deseño web, medios audiovisuais, saúde, educación, carácter profesional, emprendedores, enerxía, cultura e formación xeral.
A matricúla pode realizarse durante todo o ano (exceptuando agosto) na aula elixida polo alumno/a, en Galicia existen aulas en todas as provincias.
O prezo dos cursos é de 24 € mensuais (poden darse variacións dependendo da aula).
Cada curso ten unha duración mínima en función do número de entregas ao titor. Unha vez que o alumno finaliza todas as actividades do curso, logo de autorización do seu titor, pode presentarse a exame e obter un certificado de aproveitamento se o supera.

Podes encontrar toda a información en a paxína web: http://www.mentor.mec.es/