Outros cursos (106)

A Unión de Cooperativas ESPAZO COOP ten aberta a súa oferta de cursos na modalidade de TELEFORMACIÓN para o mes de MARZO. Trátase de formación subvencionada, de carácter gratuíto, no marco da programación de actividades da Rede Eusumo para o ano 2020.

Esta programación está dirixida a :

  • Socias e socios de cooperativas.
  • Persoal asalariado de cooperativas.
  • Persoas socias e traballadoras doutras empresas de economía social.
  • Público interesado en xeral.

Para os cursos na modalidade de Teleformación deberá dispor dun ordeador con conexión a internet.

Modalidade Teleformación:

1- Xestión de Cooperativas de Traballo Asociado | Do 10 de Marzo ao 1 de Abril de 2020 | 40 horas. PROGRAMA DO CURSO

2- Ferramentas de Financiamento Ético e Alternativo | Do 10 de Marzo ao 1 de Abril de 2020 | 40 horas. PROGRAMA DO CURSO


Modalidade Teleformación Mixta:


3-Regulamento de Réxime Interno nas Cooperativas | Do 23 de Marzo ao 27 de Abril de 2020 | 40 horas | Con 2 sesións presenciais en Vigo. PROGRAMA DO CURSO

 

Máis información e Inscricións en ESPAZO-COOP/REDE-EUSUMO

ESPAZOCOOP UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS
info@espazo.coop |  www.espazo.coop

A Federación Autismo Galicia, dentro do seu programa de formación para o ano 2020 convoca o curso: OBXECTIVOS E ESTRATEXIAS PARA TRABALLAR CON PERSOAS CON TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) SEN DISCAPACIDADE INTELECTUAL DURANTE A ADOLESCENCIA.

DESTINATARIOS: 

O curso está destinado principalmente a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia, así como a outros profesionais do ámbito social e sanitario interesados nos TEA.


FORMULARIO DE INSCRICIÓN ata o 3 de marzo 2020

DATA DE CELEBRACIÓN: 28 de marzo 2020

MATRÍCULA:
Coste curso: 65€
Profesionais e familias entidades asociadas: 12€

HORARIO:
10.00 a 14.00 horas e de 15.30 a 18.30 horas

LUGAR
Santiago de Compostela. Centro Abanca Praza de Cervantes

NÚMERO DE PRAZAS
100 prazas
* As prazas outorganse por riguroso orden de inscrición. Teñen preferencia os profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia.

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA www.autismogalicia.org - info@autismogalicia.org - Teléfono: 981 589 365

Os Talleres de Busca de Emprego están dirixidos a xente nova ata 30 anos co obxectivo de ampliar as súas posibilidades de atopar traballo.

Cruz Vermella Española en Ourense
Rúa Díaz de la Banda, 40
32004 Ourense

Teléfono: 988 222 484  Extensión: 57466
www.cruzroja.es/ourense
www.cruzroja.es

Aprende as habilidades máis demandadas na actualidade. Google oferta cursos gratuitos a través do Programa Actívate

Datos e tecnoloxía

Cloud computing.
Desenvolvemento de Apps Móbiles.
Curso de Introdución ao Desenvolvemento Web: HTML e CSS (1/2).
Curso de Introdución ao Desenvolvemento Web: HTML e CSS (2/2).
Familiarízate cos principios básicos da programación.
Aumenta a produtividade no traballo.
Coñece os aspectos básicos da aprendizaxe automática.
Mellora a seguridade on line da túa empresa.


Fundamentos de Márketing Digital.

Comercio electrónico.
Competencias dixitais para profesionais.
Produtividade persoal.
Transformación dixital para o emprego.
Promociona unha empresa on line.
Consigue que a clientela te atope on line
Promociona unha empresa con publicidade on line.
Exporta unha empresa a outros países.
Conecta coa clientela a través dos móbiles.
Promociona unha empresa con contido.
Descubre que necesita a clientela e como se comporta en Internet.
Como mellorar e protexer a túa campaña on ine.
Rede de procura de Google Ads.
Rede de display de Google Ads.
Medición de Google Ads.
Anuncios de Shopping.
Vídeo de Google Ads.

Desenvolvemento profesional

Produtividade persoal.
Gaña confianza a través da autopromoción.
Consigue o teu próximo emprego.
Aumenta a produtividade no traballo.
Introdución ao benestar dixital.
Redes profesionais eficaces.
Comunicación comercial.
Comunicar as túas ideas mediante historias e deseños.
Falar en público.


Información dos cursos: https://learndigital.withgoogle.com/activate

PROGRAMA DE FORMACIÓN da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA 2020: Abordaxe do TEA no ámbito educativo

DESTINATARIOS:
Os cursos están dirixidos preferentemente a profesionais do ámbito educativo que traballan con persoas con TEA; Mestres, educadores, orientadores, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, coidadores etc. * Non está dirixido a profesionais e familias das entidades asociadas á Federación Autismo Galicia.

INSCRICIÓNs ATA O 20 DE XANEIRO do 2020

DATA DE CELEBRACIÓN:

CURSO 1: COMPRENSIÓN E ESTRATEXIAS DE APOIO AO ALUMNADO NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - 01/02/2020

CURSO 2: HABILIDADES SOCIAIS NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - 07/03/2020

Curso 3: COMPRENSIÓN E INTERVENCIÓN SOBRE AS CONDUTAS PROBLEMÁTICAS NO TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: O APOIO CONDUTUAL POSITIVO - 25/04/2020

MATRÍCULA:
Cada curso: 65€
Tres cursos: 165€

HORARIO:
10.00 a 14.00 horas e de 15.30 a 19.30 horas

LUGAR
Santiago de Compostela
Centro Abanca. Edificio IESIDE. Rúa Nova 33. Santiago de Compostela

NÚMERO DE PRAZAS
35 prazas
* As prazas outorganse por riguroso orden de inscrición. Teñen preferencia os que se apunten aos tres cursos.

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA www.autismogalicia.org - info@autismogalicia.org - Teléfono: 981 589 365

A Asociación Rede Araña oferta programas de busqueda de emprego.

As finalidades básicas da Asociación son promover actuacións que permitan a inserción sociolaboral dos desempregados con atención a aqueles colectivos vulnerables: mocidade, mulleres, drogodependentes, minorías étnicas, inmigrantes, ex reclusos…

Programas dirixidos á mocidade:

O Programa "Brújula" é un proxecto de inserción sociolaboral para persoas con problemas de adicción. O obxectivo é conseguir mellorar a empregabilidade e a ocupabilidade dos participantes; facilitando os recursos, ferramentas e metodoloxías para conseguilo. Garante a prestación dun servizo de intervención sociolaboral a longo prazo a través do proceso de itinerarios personalizados de inserción, integrando actividades de orientación, formación, xestión de autoemprego, etc. Realizaranse de maneira flexible (desprazamento e horario) e o acceso é gratuíto. Este programa adáptase, xa que se teñen en conta as necesidades que presenta o usuario.

O Programa "Red Labora" está dirixido a menores e mozas/os entre 16 a 30 anos que se atopen en situación de desemprego co obxectivo de mellorar a empregabilidade e a  ocupabilidad a través de itinerarios personalizados de inserción. Organízase nunha serie de actividades, flexibles e gratuítas. Adáptase tamén ás necesidades que presenta o usuario.

Programas: http://www.empleoenred.org/index.php

Cruz Vermella de Santiago ven de organizar o curso "Mejora as túas competencias na busca de emprego", dirixido a xente nova menor de 30 anos.

Datas: do 6 ao 13 de setembro de 2019, de 9 a 14 horas.

INFORMACIÓN e INSCRICIÓNS:

Cruz Vermella Santiago de Compostela

Avenida de Lugo, 42
Tfno: 981 586 969  Ext.: 38719

A Escola de Tempo Libre RECURSOS convoca un Obradoiro de Globoflexia en Santiago de Compostela.

DATAS (comezo e remate): 28 de setembro de 2019
HORARIO: de 09 a 14h
PRAZO INSCRICIÓN: ata o 20 de setembro
PREZO: 35€
REQUISITOS: maior de idade, por orde de inscrición
CONTACTO: 981558374 - 620 378 204 (Etl Recursos)

FOLLETO INFORMATIVO

A Omix do Concello de Baiona, organiza un curso de Deseño e Impresión en 3D destinado a mozas e mozos de 16 a 30 anos.

Esta acción formativa enmárcase dentro do proxecto de iniciativas locais destinadas á xuventude, subvencionado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, e consta, ademáis da formación en 3D, dun módulo de emprendemento Xuvenil, un módulo de búsqueda de emprego a través do teléfono móbil e de prácticas non laborais en empresas do sector.

Unha impresora 3D é unha máquina capaz de realizar réplicas de deseños en 3 dimensións, creando pezas ou maquetas volumétricas a partir dun deseño feito por ordenador. O seu uso xa está estendido en sectores como a arquitectura, a industria, ou a automoción, e na actualidade, se está implementando en sectores como a alimentación ou en prótesis médicas, polo que ésta formación é moi demandada polo tecido empresarial.

O curso terá lugar do 6 de setembro ao 11 de outubro, no centro multiusos Ángel Bedriñana de Baiona, en horario de 9 a 14 horas.

Máis información na Oficina de Información Xuvenil do Concello de Baiona, ou no teléfono 986385925 ou en xuventude@baiona.org

Cruz Vermella de Santiago ven de convocar un curso de "Atención ao cliente no punto de venda", con 155 horas teórico-prácticas.

O curso empeza o 16/09/2019, en horario de mañá (varía en función do día, pero habitualmente de 8.30 a 14.30 horas).

Das 155horas, 68 serán prácticas en empresas.

Está dirixida a mozos desempregados/ as menores de 30 anos e rexistrados/ as, ou que se poidan inscribir, no Programa Nacional de Garantía Xuvenil.

Máis información: Cruz Vermella Santiago
Avenida de Lugo, 42
Tfno: 981 586 969 Ext.: 38719