Outros cursos (58)

Velaivén ofrece un curso ​de iniciación ao fiado da lá de ovella de 8 horas, ​para grupos de entre 10 a 15 persoas máximo (​50​€ persoa​ ou 835€ o grupo) ​no que cada participante aprenderá a ​f​acer ​fí​o de l​á​ de ov​e​lla ​coas súas propias mans ​e​ a​x​uda dun fuso.
Velaivén facilita todo o mat​erial, ​ferramentas (cardas, f​uso​s…) ​e materia prima (l​á​ de ove​ll​a). Se ​fará unh​a pequen​a introducción teórica de todo ​o​ proceso artesano textil, tamén cada participante preparará s​úa​ l​á​ para ​o fiado (20g de l​á de ovellas galegas) ​e​ l​o​go con ​o​ f​uso aprender​án a ​fi​ar, celebrándose así un peque​n​o filandón, fiadeiro.

Video: http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/marta-xose-isabel-e-anton

Máis información:
velaivenartesania@gmail.com
Teléfono 636 024 883

www.velaiven.com 
https://www.facebook.com/velaivenartesania  

A Deputación de Pontevedra organiza para os xóvenes desempregados da Comarca do Deza e Tabeirós-Terra de Montes un curso de arqueoloxía e restauración.

O curso é gratuíto e está dirixido a mozas e mozos de entre 16 e 30 anos.

O curso está avalado pola Escola de Organización Industrial, EOI. O obxectivo é proporcionar unha formación real e de calidade en arqueoloxía e restauración que permita ás mozas e aos mozos mellorar a súa empregabilidade.

Localización:  COESCO, Avenida Buenos Aires, 100, 36500, LALÍN
Duración:  190 horas (2 meses)

Máis información: cooperacion@depo.es
Teléfonos: 986 804 100, ext. 40652 e 40267

A Univerisidade de Vigo convoca estes cursos (37 horas) entre o 25 e o 28 de xuño, no Auditorio Municipal de Catoria (Pontevedra)
O prazo de matrícula é ata o 31 de maio. Máis información: 986-813626- 986-546014. extensión@uvigo.es

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) convocan un curso de prevención de riscos laborais nivel básico

Requisitos:  persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.
O prazo de presentación de solicitudes será do 26 de marzo ao 4 de abril de 2018.
As solicitudes de participación na actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización.
Modalidade:  teleformación.
Duración:  60 h. Edición.
Datas:  do 24 de abril ao 21 de xuño de 2018.
Proba final presencial:  o día 21 de xuño ás 10.00 horas.
Contido:
1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo.
2. Riscos xerais e a súa prevención.
3. Riscos específicos do sector da actividade da empresa e a súa prevención.
4. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos.
5. Primeiros auxilios.
6. Prevención de riscos laborais desde a perspectiva de xénero.

Máis información en https://egap.xunta.gal

Curso para obter o certificado de aptitude de Profesor de Formación Viaria

 

A Dirección Xeral de Tráfico convoca un curso para obter o certificado de aptitude de Profesor de Formación Viaria.

Requisitos:

a) Estar en posesión do título de Educación Secundaria Obrigatoria ou de Técnico (Formación Profesional de Grao Medio) ou acreditar documentalmente que se posúen estudos equivalentes ou superiores.

b) Ser titular do permiso de condución da clase B, polo menos, en vigor, que habilita para conducir vehículos con cambio de marchas manual, cunha antigüidade mínima de dous anos.

c) Posuír as condicións psicofísicas e psicotécnicas que actualmente se esixen ao grupo 2 de condutores, segundo o disposto no artigo 45 do Regulamento Xeral de Condutores. Prazo de solicitudes; O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao de publicación da presente Resolución no Boletín Oficial do Estado (BOE Núm. 4 Xoves 4 de xaneiro de 2018).

Máis información:

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/04/pdfs/BOE-A-2018-159.pdf

curso gratuíto de formación de mediadores/ as en lecer nocturno xuvenil

A Asociación Xuvenil Aberto Ata o Amencer abre as inscricións para a realización de o  XII curso de formación de mediadores/ as en lecer nocturno xuvenil, co obxectivo de formar a grupos de profesionais que estean en contacto directo con mozos e grupos de mozos, desde a metodoloxía da participación e a intervención comunitaria, para que sexan eles/ as mesmos/ as os que poñan en marcha acciones preventivas en drogodependencias no marco do lecer xuvenil nas súas localidades.

Están programadas dúas fases para este curso:

1ª Fase, que se impartirá en Xixón: 22, 23, 24 e 25 de Febreiro de 2018.

2ª Fase, que se impartirá en Sant Boi de Llobregat: 22, 23 e 24 de Xuño de 2018.

Trátase dun curso de ámbito estatal e gratuíto, cos gastos de matrícula, aloxamento e manutención cubertos pola propia asociación, aínda que os/ as participantes asumirán os gastos de desprazamento.

Convoca: Asociación Xuvenil Aberto ata o amencer.

Inscricións. Teléfono: 985 31 34 01. E-mail: cursomediadorxs@abiertohastaelamanecer.com

 

Máis información:

http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/xii-curso-de-formacion-de-mediadores/as-en-ocio-nocturno-juvenil

 

A  Confederación de Empresarios da Coruña (CEC) organiza o proxecto formativo de emprendemento e inserción laboral "Descobre ou teu talento"

Está dirixido ao colectivo de mozos menores de 30 anos en situación de desemprego, inscritos no  Sistema de Garantía Xuvenil na data de entrada no proxecto, coa finalidade de que a súa incorporación sexa unha fonte de coñecementos e ideas que vertebre na adquisición das ferramentas e estratexias necesarias que lles faculten para dar o salto ao mercado laboral mediante a fórmula do autoemprego e/ou a inserción laboral por conta allea.
 
"Descobre o teu Talento 2017" conta coa colaboración da Fundación INCYDE e cofinanciamiento do Fondo Social Europeo (FSE), desenvolverase en tres fases estratéxicas das que se beneficiarán cinco grupos de participantes, distribuídos ao longo da xeografía galega.

Máis información:
Confederación de Empresarios da Coruña, teléfono 981 133 702
descubre.talento@cec.es

https://talento.cec.es/

Ofrecido pola asociación entre a Comisión Europea e o Consello de Europa no ámbito da mocidade, o curso dotará aos estudantes das competencias básicas para participar na política de mocidade. Os participantes aprenderán sobre os elementos esenciais da política de mocidade, os pasos da política de mocidade (desenvolvemento, entrega, avaliación) e o seu impacto na vida dos mozos.

O curso é aberto e gratuíto para calquera persoa interesada. Anímase a participar aos responsables da política da mocidade de diferentes niveis, aos traballadores xuvenís e aos dirixentes xuvenís, ás ONG xuvenís e aos investigadores novos a participar.

Datas:  do 30 de outubro ao 11 de decembro de 2017.

https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-youth-policy

O Consello Interterritorial da Mocidade, integrado polo INJUVE e os organismos de mocidade das comunidades autónomas, aprobou na súa reunión mantida o 10 de outubro en Xixón (Asturias), o proxecto para desenvolver un sistema de recoñecemento da educación non formal no ámbito de mocidade.
Este proxecto, que foi elaborado nos últimos meses por un grupo de traballo formado por persoal técnico do Injuve e dos organismos de mocidade das comunidades autónomas, baséase no desenvolvemento, modificación e ampliación do sistema actual RECOÑECE (impulsado polas entidades Don Bosco, ASDE Scouts e DIDANIA), xa en funcionamento, que certifica as competencias adquiridas a través do voluntariado xuvenil.
Mediante o novo sistema xeral de recoñecemento acreditaranse as competencias adquiridas polos mozos a través da súa participación nas actividades de diversa índole ofrecidas polo INJUVE, os organismos de mocidade de comunidades autónomas, concellos, consellos de mocidade, asociacións e entidades xuvenís, escolas de tempo libre, casas de mocidade, centros de información xuvenil e outros programas de mocidade.
Será un único sistema, no que se poderá solicitar o recoñecemento de competencias adquiridas na realización do conxunto de actividades do sistema de mocidade de educación non formal: voluntariado xuvenil, actividades de animación e dinamización no tempo libre, participación en asociacións xuvenís e consellos de mocidade, intercambios xuvenís, cooperación ao desenvolvemento, cultura ou arte nova, información e orientación para mozas, feiras de asociacións, cursos e talleres formativos en materia de emprego, saúde, medio ambiente, etc.
O proxecto está orientado fundamentalmente a mellorar a empregabilidade dos mozos/as, aínda que tamén a fomentar a súa implicación en actividades de voluntariado, así como a empoderalos mediante a acreditación dos coñecementos que adquiriron a través da súa participación en actividades xuvenís. Será un procedemento gratuíto, telemático e permanente.
Durante o próximo ano levarán a cabo as modificacións necesarias no actual RECOÑECE para que o novo sistema xeral poida presentarse e entrar en funcionamento en 2019. Nunha primeira fase do proxecto, durante os primeiros meses de 2018, o actual sistema RECOÑECE, de acreditación e recoñecemento do voluntariado xuvenil, ampliarase á participación de organismos e entidades de mocidade das administracións que dispoñan ou apoien programas de voluntariado xuvenil.
http://www.injuve.es/empleo/noticia/aprobado-el-nuevo-sistema-de-reconocimiento-de-la-educacion-no-formal