Cursos da DXXV (4)

A Escola Galega de Administración pública convoca o curso Adestramento en habilidades sociais e de comunicación para a mocidade.

Destinatarios:
Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración Institucional que traballa no ámbito da mocidade.

Modalidade: Presencial. Santiago de Compostela: 11, 13, 18 e 20 de setembro 2018
Horario: Das 9.30 ás 14.30 horas
Lugar: Centro coordinador de información xuvenil
Proba final: 20 de setembro de 2018, 13.30 horas

Máis información no DOG do 26 de xuño de 2018

Matrícula: https://egap.xunta.gal/matricula/login.php

Curso Organización de  accións socioeducativas dirixidas á mocidade no marco da educación non formal

Destinatarios: persoal da Rede galega de información xuvenil e titulados ou estudantes de  carreiras do ámbito social.

Criterios de selección: Por orde de inscrición e preferentemente o persoal da Rede galega de información xuvenil que ñnon teña o curso de especialista en información xuvenil ou o certificado de prefesionalidade en información xuvenil.

Prazos de inscrición: O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende o día 1 de xuño ata as 14.00 horas  do 10 de xuño de 2018.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo: xuventude.xunta.gal

Desenvolvemento.
Modalidade: semipresencial. O curso terá únicamente unha sesión presencial obrigatoria o día 12 de xuño as 11:00 horas. O resto do curso será a distancia de acordo coas indicacións dadas na sesión presencial.

Duración: 60 horas.

Datas:  Do 12 de xuño ao 12 de setembro de 2018

Proba final a distancia o día 12 de setembro. Na sesión presencial indicarase a hora.
Prazas: 30

Contidos:
Caracterización do contexto da intervención socioeducativa coa mocidade. Deseño de accións formativas dirixidas á mocidade.
Organización de accións formativas.
Desenvolvemento de accións formativas en educación non formal.
Realización de actividades de avaliación de intervencións socioeducativas coa mocidade.

Formulario inscrición

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, en colaboración co Concello de Mondoñedo, convoca esta acción formativa de 96 horas sobre técnicas de aproveitamento resineiro.

O curso constará de dúas partes:
1) Primeira parte teórico-práctica:
Obxectivo: coñecer a base teórica do aproveitamento resineiro e que     os mozos e mozas tomen conciencia dunha realización correcta desta tarefa para non danar a madeira e para maximizar a produción.
2) Segunda parte práctica:
Obxectivo: ampliación dos coñecementos da mocidade participante na aplicación práctica do aproveitamento, na toma de decisións e na optimización da xestión.

Lugar de realización:
1. Parte teórica:  Centro comarcal de Mondoñedo. R/ Xulio Pardo, nº 13. Mondoñedo (Lugo)
2. Parte práctica:  Monte veciñal en man común (Comunidade de Figueiras- Parroquia de Figueiras- Mondoñedo)

Destinatarios/as:
a) Mozos e mozas con idades entre os 18 e 35 anos.
b) Persoas interesadas en xeral.
Prazas: 12
Prazo de inscrición: do 9 ao 19 de abril de 2018 (12:00 horas)
Inscricións: mediante o envío do formulario electrónico que figura ao final desta convocatoria. Só se admitirá unha solicitude por participante.
Admisión: será por rigorosa orde de inscrición ata cubrir a totalidade de prazas convocadas, tendo preferencia os mozos e mozas con idades comprendidas entre 18 e 35 anos.
Os/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación de praza.
Se antes das 15:00 horas do 19 de abril, os/as solicitantes non recibiron correo de confirmación, enténdese que non obtiveron praza.

Desenvolvemento do curso

Fase 1.- Parte teórica-práctica
- Duración: 40 horas (12 teóricas – 28 teórico prácticas)
- Datas de realización: 20, 21, 22, 27 e 28 de abril de 2018.

CUADRORESINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2. Parte práctica
- Duración: 56 horas
- 14 visitas á parcela de prácticas.
- Duración de cada visita: 4 horas.
- Horario: de 10:00 a 14:00 horas.
- Datas de realización:
4, 11, 18 e 25 de maio de 2018.
8 e 22 de xuño de 2018.
6 e 20 de xullo de 2018.
3, 17 e 31 de agosto de 2018.
14 e 28 de setembro de 2018.
12 de outubro de 2018.

Ás persoas participantes seranlle facilitadas gafas e luvas de protección.

Cobertura: o curso é de carácter gratuíto.
A cobertura das actividades non inclúen a manutención nin os desprazamentos (nin de ida nin de volta) entre o punto de partida e o lugar onde se desenvolven as actividades, tanto a parte teórica como práctica.
Recomendacións para o desenvolvemento da parte práctica:
- É moi importante utilizar un calzado axeitado.
- Cómpre ter a man sempre algo de roupa de abrigo e para a choiva.
- Nos días de moito sol é recomendable levar protección solar.
- Non esquezades a tarxeta sanitaria e os útiles de aseo.

Máis información: roteiros.ctb@xunta.gal

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa reúnese semanalmente para practicar o idioma compartindo historias, opinións e ideas nun ambiente informal e relaxado. A posta en común dos nosos coñecementos e experiencias facilita a aprendizaxe, mentres que os xogos e actividades contribúen a mellorar o noso nivel de comprensión e expresión oral.
Esta actividade vai dirixida á xente nova con idades comprendidas entre os 18 e os 35 anos.

Horario Nivel Intermedio: Martes de 17.00 a 18.00 horas.
Horario Nivel Avanzado: Martes de 18.30 a 19.30 horas.

Para participar é necesario ter coñecementos de inglés a nivel Intermedio (B1 MCER) ou Avanzado (B2 MCER). As persoas interesadas poderán solicitar a súa inscrición unicamente nun nivel e nun horario determinado marcando a casilla correspondente na solicitude de participación.
Establécese un número máximo de 15 participantes por grupo. A prioridade na admisión virá dada pola orde de chegada de solicitudes. De quedar prazas vacantes poderán incorporarse solicitantes maiores de 35 anos ata un máximo dun 33% das prazas ofertadas.

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa é unha iniciativa do Centro Coordinador de Información Xuvenil, en Santiago de Compostela, dentro do programa “O Son das Linguas” cuxo obxectivo é fomentar os espazos informais de conversa en diferentes linguas.
A actividade comeza o 24 de outubro de 2017 e finalizará en maio de 2018. As reunión terán lugar na sede do Centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela. O centro pon a disposición das persoas participantes unha sala equipada con ordenador e proxector, así como apoio técnico na organización e dinamización da actividade.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN
Descrición dos niveis de competencia B1 e B2

Máis información:
Centro Coordinador de Información Xuvenil
Rúa de Ramón Piñeiro nº 17-19 baixo
Telf. 881 997 607 / 06
Correo electrónico: informacion.xuventude@xunta.es