Cursos da DXXV (3)

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado organiza un curso de Información Xuvenil de 150 horas.

Este curso ten como obxectivos que ao remate, o/a alumno/a saiba organizar e xestionar servizos de información para mozas/os que respondan os intereses e necesidades deste sector da poboación desenvolvendo accións de información, orientación, dinamización da información, promovendo actividades socioeducativas no marco da educación non formal orientadas a facer efectiva a igualdade de oportunidades e o desenvolvemento integral dos mozos como cidadáns no contexto dunha sociedade democrática.

Destinatarios
Persoas que traballen nos Espazos Xove, OMIX, PIX, titulados de TASOC anteriores a impartición do ciclo formativo de grao superior en Animación sociocultural e Turística.
Non serán admitidas as persoas que xa posúan o Certificado de profesionalidade en información xuvenil ou o título de TASOCT ou o curso de especialista en información xuvenil.

Criterios de selección
Terán preferencia, e por este orde, as persoas que traballen nos Espazos Xove, OMIX, PIX, titulados de TASOC anteriores a impartición do ciclo formativo de grao superior en Animación sociocultural e Turística.
Número de prazas: 20

Programa
Real Decreto 567/2011, de 20 de abril da cualificación profesional de información xuvenil Organizar e xestionar servizos de información de interese para a xuventude.
Organizar e xestionar accións de dinamización da información para mozos e mozas.
Organizar accións socioeducativas dirixidas a mozos e mozas no marco da educación no formal.
Intervir, apoiar e acompañar na creación e desenvolvemento do tecido asociativo.
Normativa en materia de xuventude en Galicia (Lei, Decretos e Ordes). A Rede galega de información Xuvenil. Programas da DXXPV: Garantía Xuvenil+SIX. Correspondentes xuvenís. Iniciativa Xove. Galeuropa. Deseñando o teu futuro. Campaña de verán. Xuventude Crea. Axudas a iniciativas de entidades locais. Ásesorías básicas nos SIX. Orde de certificación da educación non formal. Outros programas e recursos da DXXPV.

Metodoloxía
Desenvolverase de forma semipresencial con sesións presenciais obrigatorias e proba final escrita e expositiva.

Datas do curso
O curso desenvolverase desde o día 8 de xuño ao 15 de setembro de 2017
A primeira sesión presencial realizarase o día 8 de xuño as 12:00 h. no Centro coordinador de Información Xuvenil, en Santiago de Compostela.

O curso de Información Xuvenil ten unha primeira sesión presencial o 8 de xuño de 12.00 a 14.00 horas. A segunda sesión presencial é de tipo individual e a data e horario será acordada entre o docente e o alumnado.  A última sesión presencial corresponde ao día do exame final  o 15 de setembro, a partir das 10.00 da mañá.

O curso realizarase nas instalacións do Centro Coordinador de Información xuvenil en Santiago de Compostela. A parte non presencial consiste en tutorías na modalidade a distancia.

Datas de inscrición: do 17 de maio ao 2 de xuño.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN  

Máis información: Centro coordinador de Información Xuvenil.  ccoordinador.xuventude@xunta.es

O Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil convoca o curso de Lingua Inglesa: “English for Travelling”.

Obxectivo do curso:O obxectivo do curso é desenvolver a competencia comunicativa en relación ao uso da lingua inglesa en contextos de mobilidade. Trátase dun curso práctico orientado a mellorar a comprensión e expresión oral.

Destinatarios/as:mocidade entre 18 e 35 anos de idade, con coñecementos previos de inglés a nivel Bacharelato (nivel B1 das Escolas Oficias de Idiomas)

Número de horas:  30

Número de prazas:  20

Contidos:           

  • Travel abroad.
  • Places to stay.
  • Moving around.
  • Outdoor activities.
  • Ecotourism.
  • What’s on?

 Modalidade: Semipresencial.

  • 12 horas de clases presenciais divididas en 8 sesións de 90 minutos de duración.
  • 18 horas de clases a distancia.

Lugar de impartición:  Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil  en Santiago de Compostela.

Data prevista de realización: Do 23 de febrero ao 20 de abril de 2017.

Sesións presenciais:  Sesións presenciais os xoves de 17.00 a 18.30 horas, no Centro Coordinador de Información Xuvenil.

 

Prazo de inscrición do 3 ao 22 de febreiro de 2017.

A inscrición no curso realizarase cubrindo o seguinte formulario de solicitude e enviandoo a informacion.xuventude@xunta.gal:

 

Formulario de solicitude

 

Máis información:

Centro Coordinador de Información Xuvenil

Rúa Ramón Piñeiro 17-19 baixo, Santiago de Compostela

Tel.: 881 99 76 06 / 07

Correo:información.xuventude@xunta.es

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa reúnese semanalmente para practicar o idioma compartindo historias, opinións e ideas nun ambiente informal e relaxado. A posta en común dos nosos coñecementos e experiencias facilita a aprendizaxe, mentres que os xogos e actividades contribúen a mellorar o noso nivel de comprensión e expresión oral.

Esta actividade vai dirixida a xente nova con idades comprendidas entre os 18 e os 35 anos, a excepción do Grupo 1 de Nivel Intermedio que non ten límite máximo de idade. 

Horarios Nivel Intermedio: 

Grupo 1: martes de 17.00 a 18.00 horas.(A partir de 18 anos)

Grupo 2: martes de 18.30 a 19.30 horas.(Mocidade de 18 a 35 anos)

 

Horarios Nivel Avanzado: 

Grupo 1: xoves de 17.00 a 18.30 horas.(Mocidade de 18 a 35 anos)

Grupo 2: xoves de 18.30 a 19.30 horas.(Mocidade de 18 a 35 anos)

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa é unha iniciativa do Centro Coordinador de Información Xuvenil, en Santiago de Compostela, dentro do programa “O Son das Linguas” cuxo obxectivo é fomentar os espazos informais de conversa en diferentes linguas.

Para participar é necesario ter coñecementos de inglés a nivel Intermedio (B1 MCER) ou Avanzado (B2 MCER). Establécense dous grupos para cada nivel nos días e horarios máis arriba indicados. As persoas interesadas poderán solicitar a súa inscrición unicamente nun nivel e nun horario determinado marcando a casilla correspondente na solicitude de participación.

O Clube de Conversa estará activo a partir do18 de outubro de 2016 ata finais de maio de 2017, na sede do Centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela. O centro pon a disposición das persoas participantes unha sala equipada con ordenador e proxector, así como apoio técnico na organización e dinamización da actividade.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Descrición dos niveis de competencia B1 e B2

 Máis información:

Centro Coordinador de Información Xuvenil

Rúa de Ramón Piñeiro nº 17-19 baixo

Telf. 881 997 607 / 06

Correo electrónico: informacion.xuventude@xunta.es