Cursos da DXXV (2)

A Consellería de Política Social e Xuventude a través dos centros Quérote+ oferta para o curso 2023-2024 unha serie de obradoiros para a mocidade dirixidos a centros educativos, concellos e asociacións.

A oferta formativa para centros educativos está dirixida para o alumnado de 3º ESO, Bacharelato, FP básica e familias.

Oferta de Obradoiros para Centros Educativos:

Benestar emocional. 1º ou 2º de Bacharelato
Sexualidade. 3º ESO
Autoestima. 3º ESO
Convivencia e relacións sociais. 3º ESO
Uso seguro e responsable das contornas virtuais. 3º ESO
Prevención das adiccións. 3º ESO
Sexualidade. Fp Básica 1
Autoestima. Fp Básica 1

Educación emocional e sexual na familia. Familias con menores a cargo
Benestar na familia: Coidándonos en equipo. Familias con menores a cargo

Oferta de Obradoiros para Concellos e Asociacións

Falando da Sexualidade: Obradoiro sobre educación sexual para adolescentes. Mocidade entre 14 e 16 anos
Re Conecta: Obradoiro sobre a xestión do mundo virtual e a adición sen substancias. Mocidade entre 14 e 16 anos
Divers@s: obradoiro da diversidade afectivo-sexual. Mocidade entre 16 e 18 anos
O Coidado dos vínculos afectivos: Obradoiro sobre a xestión de parella e vínculos sentimentais. Mocidade entre 18 e 30 anos
Cultivando a autoestima: Obradoiro para o crecemento persoal e reforzamento do autoconcepto. Mocidade entre 14 e 16
Educación emocional e sexual na familia. Familias con menores a cargo
Benestar na familia: Coidándonos en equipo. Familias con menores a cargo

Máis información e solicitude en Quérote+: http://xuventude.xunta.es/querote-mais

 

Un ano máis, a Consellería de Política Social e Xuventude, a través da Dirección xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, oferta un Plan de formación no ámbito xuvenil e da acción voluntaria en Galicia, coa finalidade de ofrecer formación en liña e presencial en materia de voluntariado e xuventude no último cuatrimestre deste ano.
 
O Plan está conformado por 10 cursos presenciais, 22 cursos en liña e 10 cursos mixtos, cun total de 2.395 prazas.
 
Os cursos da área de voluntariado oriéntanse á dotación de ferramentas básicas para que, tanto o persoal técnico das entidades de acción voluntaria, como as persoas voluntarias que colaboran ou desexan colaborar con estas entidades, dispoñan dos coñecementos imprescindibles na materia para levar a cabo a súa labor de mellor xeito posible. Nesta ocasión os cursos desta área abarcan, ademáis da formación básica en materia de voluntariado e de planificación de proxectos e captación de voluntariado, diferentes temáticas coma lingua de signos, voluntariado interxeracional e envellecemento activo, economía circular e desenvolvemento sostible, voluntariado ambiental e subvencións.
 
Con respecto aos cursos da área de xuventude, estes están orientados á formación tanto de profesionais do sector do ocio educativo e tempo libre así como de persoal técnico que traballa coa mocidade como á formación da mocidade en xeral. As temáticas dos cursos versan sobre deportes náuticos, primeiros auxilios, intelixencia emocional, xestión das emocións, tecnoloxías e tempo libre, intelixencia artificial, oratoria, proxectos ERASMUS+, lecer e creación de asociacións xuvenís.
 
Ademais das temáticas enumeradas ofértase un curso de Igualdade de xénero para a prevención e o afrontamento da violencia de xénero co fin de formar, en materia de igualdade, tanto a persoal técnico, como á mocidade e persoas voluntarias. Así mesmo, os contidos en igualdade de xénero son transversais tamén a moitos dos cursos ofertados.
 
 
 
INSCRICIÓN
 
Poderán participar nas accións formativas convocadas as persoas maiores de 16 anos que teñan interese en obter coñecementos especializados en materia de acción voluntaria e de xuventude, atendendo ás especificacións que se indican en cada un dos cursos. Por outra banda, aquelas persoas que obtiveron praza e superaran o mesmo curso xa ofertado en edicións anteriores, non serán admitidas nesta nova convocatoria.
 
As prazas para cada un dos cursos outorgaranse por rigorosa orde de inscrición, atendendo ás especificacións indicadas. Os formularios de inscrición (un por cada curso) estarán dispoñibles no campus en liña da páxina web de Voluntariado (www.voluntariadogalego.org) desde as 9.00 horas do luns 11 de setembro. O prazo de inscrición permanecerá aberto ata cubrir as prazas ofertadas en cada un deles.
 
Para acceder á plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org, o alumnado que xa solicitara inscrición con anterioridade deberá acceder introducindo o seu nome de persoa usuaria e contrasinal e solicitar a matrícula nos cursos que desexe.
 
As persoas que accedan por primeira vez e aínda non teñan conta de persoa usuaria creada na plataforma de teleformación terán que crear a súa conta nesta antes de solicitar praza (consultar manual do alumnado colgado no campus en liña). É recomendable crear a conta antes do día de apertura de matrícula.
 
É importante que, á hora de realizar a inscrición nun curso, se indique se se forma parte dunha entidade de acción voluntaria, dunha asociación xuvenil, dun concello, dunha empresa adicada ao ocio educativo ... En caso de que así sexa debe incluirse o nome correspondente no apartado de observacións.