Cursos da DXXV (4)

A Consellería de Política Social a través das Direccións Xerais de Xuventude, Participación e Voluntariado e de Maiores e Persoas con Discapacidade, en colaboración co Instituto Galego do TDAH e Trastornos Asociados (INGADA) e a Rede de Ocio Inclusivo de Galicia, organiza un ano máis unha dobre sesión formativa dirixida ás persoas profesionais do tempo libre, co fin de concienciar, reflexionar e formar sobre a importancia do ocio inclusivo e centrado nas persoas e así atender as necesidades formativas neste ámbito. Os cursos, de carácter presencial, terán lugar o vindeiro sábado 26 de maio no albergue xuvenil de Gandarío, en Bergondo seguindo unha metodoloxía dinámica e participativa.

A aprendizaxe a as vivencias derivadas da participación nun campamento dependen en grande medida de que as/os profesionais coñezan os recursos e estratexias que permitan dar resposta ás necesidades educativas dos nenos e nenas, empregando técnicas e recursos axeitados ás características das persoas.

Sendo conscientes disto e para tratar de que todos os mozos e mozas que participan na Campaña de verán da Xunta de Galicia poidan vivir a experiencia dos campamentos en igualdade de condicións e oportunidades, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado ven de abrir unha convocatoria para que as persoas interesadas poidan formar parte dunha bolsa de monitorado especialista en diversidade funcional, convocatoria na que se terá en conta a formación especializada neste ámbito.

Consulta aquí o programa do curso "¿Son 1 monitor/a inclusivo/a?"

Consulta aquí o programa do curso de especialización en TDAH para profesionais do tempo libre

PRAZAS: Para cada un dos cursos, 25 monitores, monitoras, directores e directoras de tempo libre e de campos de traballo, ou outros/as profesionais do tempo libre con interese en completar a súa formación neste ámbito.

INSCRICIÓN:As persoas interesadas en participar nas accións formativas programadas deberán cubrir este formulario. O prazo para formalizar as inscricións rematará o vindeiro luns 21 de maio. As prazas asignaranse por rigurosa orde de inscrición e segundo a preferencia indicada, en caso de que a persoa estea interesada en ambos cursos (os dous desenvóvense simultaneamente). A obtención de praza dá dereito á comida do día 26 no propio albergue.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, convoca a actividade LIDÉRAte, unha iniciativa formativa que se centrará no desenvolvemento persoal dos mozos e mozas como ferramenta de apoio á mellora das oportunidades de emprego e empredemento da xuventude.

Obxectivos:
- Traballar no  “marketing ou marca persoal” para o desenvolvemento persoal dos mozos e mozas.
- Mellora da identidade persoal. Apoio para avaliar, entender e adaptarse ao mercado laboral, e lograr evidenciar o valor engadido de cada persoa.
- Apoio no descubrimento da vía para conseguir diferenciarse a partir das  propias cualidades.
- Mellora das habilidades de comunicación.

Trátase dunha actividade enmarcada no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha financiación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega), o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

Esta iniciativa formativa forma parte da actividade “Cataliza” que ten como obxectivo mellorar, potenciar e impulsar a viabilidade dos proxectos e ideas da xuventude mediante a realización de actividades de tutorización e asesoramento individualizado, formación especializada e coaching persoal.

Destinatarios/as:  Mozos e mozas galegos/as e portugueses con idades comprendidas entre 18 e 30 anos.
Datas e lugar de realización:  Esta actividade desenvolverase nos 12 Espazos Xove da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado:

LIDERATE6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prazas por Espazo Xove:  Un mínimo de 5 persoas
Prazo de inscrición:  Do 13 de abril do 2018 ás 12:00 horas do día anterior a realización da xornada en cada Espazo Xove
Inscrición:  Mediante o envío de formulario electrónico.
Admisión:  Será por rigorosa orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas en cada Espazo Xove. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación no día anterior á xornada, entenderase que non obtivo praza.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, en colaboración co Concello de Mondoñedo, convoca esta acción formativa de 96 horas sobre técnicas de aproveitamento resineiro.

O curso constará de dúas partes:
1) Primeira parte teórico-práctica:
Obxectivo: coñecer a base teórica do aproveitamento resineiro e que     os mozos e mozas tomen conciencia dunha realización correcta desta tarefa para non danar a madeira e para maximizar a produción.
2) Segunda parte práctica:
Obxectivo: ampliación dos coñecementos da mocidade participante na aplicación práctica do aproveitamento, na toma de decisións e na optimización da xestión.

Lugar de realización:
1. Parte teórica:  Centro comarcal de Mondoñedo. R/ Xulio Pardo, nº 13. Mondoñedo (Lugo)
2. Parte práctica:  Monte veciñal en man común (Comunidade de Figueiras- Parroquia de Figueiras- Mondoñedo)

Destinatarios/as:
a) Mozos e mozas con idades entre os 18 e 35 anos.
b) Persoas interesadas en xeral.
Prazas: 12
Prazo de inscrición: do 9 ao 19 de abril de 2018 (12:00 horas)
Inscricións: mediante o envío do formulario electrónico que figura ao final desta convocatoria. Só se admitirá unha solicitude por participante.
Admisión: será por rigorosa orde de inscrición ata cubrir a totalidade de prazas convocadas, tendo preferencia os mozos e mozas con idades comprendidas entre 18 e 35 anos.
Os/as seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación de praza.
Se antes das 15:00 horas do 19 de abril, os/as solicitantes non recibiron correo de confirmación, enténdese que non obtiveron praza.

Desenvolvemento do curso

Fase 1.- Parte teórica-práctica
- Duración: 40 horas (12 teóricas – 28 teórico prácticas)
- Datas de realización: 20, 21, 22, 27 e 28 de abril de 2018.

CUADRORESINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2. Parte práctica
- Duración: 56 horas
- 14 visitas á parcela de prácticas.
- Duración de cada visita: 4 horas.
- Horario: de 10:00 a 14:00 horas.
- Datas de realización:
4, 11, 18 e 25 de maio de 2018.
8 e 22 de xuño de 2018.
6 e 20 de xullo de 2018.
3, 17 e 31 de agosto de 2018.
14 e 28 de setembro de 2018.
12 de outubro de 2018.

Ás persoas participantes seranlle facilitadas gafas e luvas de protección.

Cobertura: o curso é de carácter gratuíto.
A cobertura das actividades non inclúen a manutención nin os desprazamentos (nin de ida nin de volta) entre o punto de partida e o lugar onde se desenvolven as actividades, tanto a parte teórica como práctica.
Recomendacións para o desenvolvemento da parte práctica:
- É moi importante utilizar un calzado axeitado.
- Cómpre ter a man sempre algo de roupa de abrigo e para a choiva.
- Nos días de moito sol é recomendable levar protección solar.
- Non esquezades a tarxeta sanitaria e os útiles de aseo.

Máis información: roteiros.ctb@xunta.gal

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa reúnese semanalmente para practicar o idioma compartindo historias, opinións e ideas nun ambiente informal e relaxado. A posta en común dos nosos coñecementos e experiencias facilita a aprendizaxe, mentres que os xogos e actividades contribúen a mellorar o noso nivel de comprensión e expresión oral.
Esta actividade vai dirixida á xente nova con idades comprendidas entre os 18 e os 35 anos.

Horario Nivel Intermedio: Martes de 17.00 a 18.00 horas.
Horario Nivel Avanzado: Martes de 18.30 a 19.30 horas.

Para participar é necesario ter coñecementos de inglés a nivel Intermedio (B1 MCER) ou Avanzado (B2 MCER). As persoas interesadas poderán solicitar a súa inscrición unicamente nun nivel e nun horario determinado marcando a casilla correspondente na solicitude de participación.
Establécese un número máximo de 15 participantes por grupo. A prioridade na admisión virá dada pola orde de chegada de solicitudes. De quedar prazas vacantes poderán incorporarse solicitantes maiores de 35 anos ata un máximo dun 33% das prazas ofertadas.

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa é unha iniciativa do Centro Coordinador de Información Xuvenil, en Santiago de Compostela, dentro do programa “O Son das Linguas” cuxo obxectivo é fomentar os espazos informais de conversa en diferentes linguas.
A actividade comeza o 24 de outubro de 2017 e finalizará en maio de 2018. As reunión terán lugar na sede do Centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela. O centro pon a disposición das persoas participantes unha sala equipada con ordenador e proxector, así como apoio técnico na organización e dinamización da actividade.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN
Descrición dos niveis de competencia B1 e B2

Máis información:
Centro Coordinador de Información Xuvenil
Rúa de Ramón Piñeiro nº 17-19 baixo
Telf. 881 997 607 / 06
Correo electrónico: informacion.xuventude@xunta.es