Cursos da DXXV (9)

Obradoiro formativo: Validación das Aprendizaxes non formais e informais.

Obxectivo: Ofrecer orientación sobre a validación de aprendizaxes en xeral e sobre o procedemento de recoñecemento da competencia profesional adquirida a través da experiencia laboral.

Destinatarios: Informadores Xuvenís, Técnicos en Xuventude, Animadores socioculturais e outros profesionais que traballen no ámbito da xuventude.

Data: Luns 26 novembro de 2018.

Lugar: Centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela.

Horario: de 16:30 a 18:30 h.

Prazas: 30.

Prazo de inscrición ata 21 de novembro de 2018. Admisión por orde de chegada das solicitudes.

Inscrición na web xuventude.net utilizando o seguinte formulario:

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Contidos:

- Características básicas e finalidade da validación.
- Procedementos vixentes de validación das aprendizaxes non formais e informais.
- O Procedemento de Recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.
- A Fase de Asesoramento: identificación e documentación de logros e aprendizaxes.
- A Fase de Avaliación: ferramentas e procesos aplicados.
- A Fase de Acreditación: resultados da validación en relación coa formación e o emprego.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, convoca unhas sesións de coaching a desenvolver nos espazos emprende incluídos no proxecto Lidera co obxectivo de apoiar á xuventude no seu itinerario persoal e profesional coa formación en habilidades transversais que melloren as súas oportunidades de emprego e emprendemento.

Trátase dunha actividade enmarcada no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio.

OBXECTIVOS
- Formar en habilidades transversais.
- Mellora das oportunidades de emprego e emprendemento dos mozos e mozas.
- Dotar aos mozos/as de ferramentas sinxelas que lles permitan mellorar.
- Propiciar o liderado da xente moza.
- Proactivar cara á formación activa.

DESTINATARIOS/AS

Mozos e mozas galegos/as e portugueses con idades comprendidas entre 18 e 30 anos.

LUGAR DE REALIZACIÓN

2018coaching

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAZAS POR ESPAZO XOVE
Un mínimo de 2 un máximo de 8persoas.

PRAZO DE INSCRICIÓN
Do 6 de novembro ás 12:00 horas do día anterior hábil á realización da xornada.

INSCRICIÓN
Mediante o envío de formulario electrónico.

ADMISIÓN
Será por rigorosa orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas en cada Espazo Xove. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación no día anterior á xornada, entenderase que non obtivo praza.

 

PROXECTO LIDERA

Esta iniciativa enmárcase no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), un proxecto que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha cofinanciación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Esta iniciativa formativa forma parte da actividade “Cataliza” que ten como obxectivo mellorar, potenciar e impulsar a viabilidade dos proxectos e ideas da xuventude mediante a realización de actividades de tutorización e asesoramento individualizado, formación especializada e coaching persoal.

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega) o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.


FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social convoca unha xornada de cultura tradicional e desenvolvemento de habilidades socio-relacionais no marco do proxecto Eurocidade_2020.

Obxectivos:
- Fomentar a creatividade e o emprendemento xuvenil a partir da cultura endóxena.
- Dar a coñecer a Europa Transfronteiriza a través da cultura tradicional.
- Coñecer técnicas e recursos con base cultural para implementar no marco de programas de intervención socioeducativa.
- Desenvolver habilidades socio- relacionais e destrezas creativas por medio das artes escénicas e o patrimonio cultural e inmaterial.
- Promover o intercambio cultural entre Galiza e Portugal para afondar nun maior coñecemento cultural mutuo a partir de manifestacións comúns no ámbito do patrimonio cultural e inmaterial.
- Apoiar aos mozos e mozas a coñecer e valorar o territorio, para reforzar as súas señas de identidade e despertar o seu interese por asentarse profesionalmente no mesmo e contribuír ao seu desenvolvemento.

Destinatarios/as: mozos e mozas  galegos e portugueses con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos, ambas inclusive.
Prazas: 20 prazas
Datas: 24 e 25 de novembro de 2018
Lugar de realización:
Eurocidade Chaves-Verín
Avda. Portugal, Feces de Abaixo
32699 Verín – Ourense

Programa provisional

Sábado, 24 de novembro
10:00 h Recepción e apertura
10:30 h Panel: Tradición e pedagoxía: unha visión global. Imparte: Alexandre Sotelino Losada (profesor na USC)
11:15 h Pausa café
11:30 h Obradoiro de dinámicas relacionais. Imparte: Sandra González Sousa (Asociación cultural Rebulir).
12:30 h Obradoiro: “O xogo tradicional: trazando vínculos interxeneracionais”. Imparte: Centro de Cultura popular Xaquín Lorenzo.
14:30 h Xantar
17:00 h Obradoiro: “As regueifas: improvisación oral”. Imparte: Asociación oral Galicia
20:00 h Sesión de risoterapia musical. Imparte: Xurxemurxe
21:30 h Cea
22:30 h: demostración de regueifas

Domingo, 25 de novembro
10:00 h A cociña musical: desenvolver a creatividade co cotián. Imparte: Cristina Valle (profesora de baile e música tradicional)
11:30 h Pausa café
12:00 h Os instrumentos pobres: recursos para a educación musical. Imparte: Xavier Blanco (profesor e dinamizador)
14:30 h Xantar
16:30 h Traballar a psicomotrocidade dende o baile: os xogos bailados. Imparte: Luis Prego (profesor de baile e música tradicional)
19:00 h Conclusións e clausura

Inscrición: mediante formulario electrónico
Prazo de inscrición: do 2 ao 16 de novembro de 2018.
Admisión: será por rigoroso orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas convocadas .
Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza.
Recibido o correo electrónico de selección, deberá remitir a ese mesmo correo unha copia do Documento Nacional de Identidade.
Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación nos  tres días seguintes, entenderase que non obtivo praza
Pérdida da dereita á praza:
A non remisión da copia do Documento Nacional de Identidade no prazo dos dous días seguintes á recepción do correo electrónico de confirmación da praza.
Cobertura:
Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple*
Transporte no ámbito da actividade.
Será por conta da persoa participante: O desprazamento dende o seu domicilio ata as dependencias da Eurocidade Chaves-Verín.

 

Proxecto Eurocidade_2020

O proxecto Eurocidade_2020 aprobado ao abeiro do programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP) ten como obxectivo consolidar a Eurocidade Chaves-Verín como ferramenta de integración Europea e de desenvolvemento sostible. Conta cun orzamento de 1.775.405,15 euros cunha cofinanciación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Socios do proxecto Eurocidade_2020: AECT Eurocidade Chaves-Verín; Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado; Fundación Galicia Europa;Instituto Portugués do Desporto e da Juventud (IPDJ); Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesa (FNAJ); Concello de Verín e Municipio de Chaves.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Mais información: subactividades-xuventude.ctb@xunta.gal

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e o Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC) convocan un curso sobre o comercio electrónico.

Requisitos:
Poderá participar na actividade formativa convocada mediante esta resolución o persoal do IGCC, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, dos Espazos Xoves e das OMIX que se encontren en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou familiar .

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 18 de outubro de 2018.

Código do curso:  CV18043. Comercio electrónico.

Obxectivos:

– Explicar os pasos a seguir para facer compras na internet dun xeito seguro e, especificamente, os aspectos máis importantes para evitar fraudes: identificación de páxinas seguras e dos distintos medios de pago; explicación da posibilidade de abandonar a compra e descrición das vantaxes e dos inconvenientes no emprego da banca electrónica na compra en liña.

– Habilitar o alumnado participante para o manexo da ferramenta en liña simulador de compras do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, co obxectivo de realizar compras seguras na internet.

– Dar a coñecer os dereitos específicos das persoas consumidoras e como presentar unha reclamación no caso das compras efectuadas a distancia.


Desenvolvemento:
Modalidade:  teleformación.
Duración:  20 horas.
Edicións:  1.
Datas:  do 23 de outubro ao 23 de novembro de 2018.
Proba final:  23 de novembro: das 9.00 ás 14.00 horas.

Contido.
Módulo inicial: Presentación (2 horas).
– Guía docente e presentación do curso.

Módulo 1: O consumo na rede (3 horas).
– Estudo do denominado consumo na rede, con especial referencia aos hábitos e aos comportamentos máis habituais das persoas ao ter un acceso libre e prolongado á rede.
– Análise das novas formas de consumo que están en auxe.

Módulo 2: A seguridade das compras na rede (4 horas).
– Estudo dos pasos a seguir para realizar unha compra ou contratación segura por la internet, proporcionando ferramentas que servirán de guía básica para navegar con seguridade.
– Identificación de páxinas seguras para mercar na rede.
– Correo non desexado e tipoloxías.
– Tipos de estafas e delitos nas compras na internet: como evitalos.

Módulo 3: A banca electrónica (3 horas).
– Concepto de banca a distancia. Vantaxes e inconvenientes da banca electrónica.
– Uso seguro de banca electrónica.
– Consellos específicos para efectuar transaccións bancarias.

Módulo 4: As vías de resolución de conflitos (3 horas).
- Dereitos das persoas consumidoras.
- Dereitos específicos das compras a distancia.
- Como reclamar nas compras por la internet.

Módulo 5: Manexo coa ferramenta do simulador de compras (3 horas).
– Coñecemento e formación específica no manexo do simulador de compras, coa finalidade de que o alumnado a poida empregar como ferramenta didáctica no seu propio ámbito laboral cun público destinatario concreto.

Módulo final: Conclusións e avaliación (2 horas).

Máis información e matrícula en https://egap.xunta.gal e no DOG do 8 de outubro de 2018

A Fundación Galicia Europa convoca o curso ”Emprego na Eurocidade: traballo, turismo e termalismo”

  • O curso, cun máximo de 15 participantes, está dirixido a toda a poboación galega e portuguesa. 

  • As persoas interesadas en participar poden inscribirse ata o 20 de setembro.

  • A formación terá unha duración de 32 horas (teórico-prácticas) e desenvolverase en horario de 10:00 a 19:00 horas entre o 2 e 5 de outubro. 

Esta formación é totalmente gratuíta.

 

O curso ofrece unha formación práctico-teórica sobre desenvolvemento turístico e patrimonio cultural. Tras a elaboración e promoción de distintas rutas e paquetes turísticos, chega o momento da súa implementación e aproveitamento polo sector privado. Todo o traballo dos últimos anos é un nicho de mercado e de futuro para a mocidade emprendedora. Unha oportunidade para a creación de empresas, para conseguir un emprego, para labrarse un futuro na Eurocidade. 

 

O curso de Impulsores de oportunidades é unha actividade do proxecto europeo  Eurocidade_2020, que se enmarca no programa Interreg V A España-Portugal 2014-2020 ( POCTEP). Nesta actividade, a Fundación Galicia Europa, contará coa colaboración da AECT  Eurociudad Chaves-Verín, sendo os outros socios do proxecto  Eurocidade_2020, FNAJ – Federação Nacional de Associações Juvenis, Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, IPDJ –Instituto  Português da Juventude e do Desporto, Concello de Verín e o Municipio de Chaves.

 

Inscrición na páxina web da Fundación Galicia Europa

 

Máis información:

 

Fundación Galicia Europa

r/ Hórreo nº 61, baixo

15701 Santiago de Compostela

+34 981 95 70 88

+34 981 95 78 54

 

 

Curso Organización de  accións socioeducativas dirixidas á mocidade no marco da educación non formal

Destinatarios: persoal da Rede galega de información xuvenil e titulados ou estudantes de  carreiras do ámbito social.

Criterios de selección: Por orde de inscrición e preferentemente o persoal da Rede galega de información xuvenil que ñnon teña o curso de especialista en información xuvenil ou o certificado de prefesionalidade en información xuvenil.

Prazos de inscrición: O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende o día 1 de xuño ata as 14.00 horas  do 10 de xuño de 2018.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo: xuventude.xunta.gal

Desenvolvemento.
Modalidade: semipresencial. O curso terá únicamente unha sesión presencial obrigatoria o día 12 de xuño as 11:00 horas. O resto do curso será a distancia de acordo coas indicacións dadas na sesión presencial.

Duración: 60 horas.

Datas:  Do 12 de xuño ao 12 de setembro de 2018

Proba final a distancia o día 12 de setembro. Na sesión presencial indicarase a hora.
Prazas: 30

Contidos:
Caracterización do contexto da intervención socioeducativa coa mocidade. Deseño de accións formativas dirixidas á mocidade.
Organización de accións formativas.
Desenvolvemento de accións formativas en educación non formal.
Realización de actividades de avaliación de intervencións socioeducativas coa mocidade.

Formulario inscrición

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, convoca a actividade LIDÉRAte, unha iniciativa formativa que se centrará no desenvolvemento persoal dos mozos e mozas como ferramenta de apoio á mellora das oportunidades de emprego e empredemento da xuventude.

Obxectivos:
- Traballar no  “marketing ou marca persoal” para o desenvolvemento persoal dos mozos e mozas.
- Mellora da identidade persoal. Apoio para avaliar, entender e adaptarse ao mercado laboral, e lograr evidenciar o valor engadido de cada persoa.
- Apoio no descubrimento da vía para conseguir diferenciarse a partir das  propias cualidades.
- Mellora das habilidades de comunicación.

Trátase dunha actividade enmarcada no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha financiación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega), o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

Esta iniciativa formativa forma parte da actividade “Cataliza” que ten como obxectivo mellorar, potenciar e impulsar a viabilidade dos proxectos e ideas da xuventude mediante a realización de actividades de tutorización e asesoramento individualizado, formación especializada e coaching persoal.

Destinatarios/as:  Mozos e mozas galegos/as e portugueses con idades comprendidas entre 18 e 30 anos.
Datas e lugar de realización:  Esta actividade desenvolverase nos 12 Espazos Xove da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado:

LIDERATE6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prazas por Espazo Xove:  Un mínimo de 5 persoas
Prazo de inscrición:  Do 13 de abril do 2018 ás 12:00 horas do día anterior a realización da xornada en cada Espazo Xove
Inscrición:  Mediante o envío de formulario electrónico.
Admisión:  Será por rigorosa orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas en cada Espazo Xove. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación no día anterior á xornada, entenderase que non obtivo praza.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A Fundación Galicia Europa convoca a 2º edición do curso de Axentes de Cooperación Transfronteiriza do proxecto europeo Lidera

Cunha duración de 100 horas, será unha formación eminentemente práctica, na que a través de diversas actividades, os participantes coñecerán as distintas alternativas de cooperación transfronteiriza e aprenderán a elaborar e redactar candidaturas para programas que fomenten a mesma.
O curso tamén servirá para promover redes de colaboración entre persoas, entidades e expertos en preparación de proxectos.

Datas:  o curso terá lugar entre o 16 de abril e o 7 de xuño. Combinando actividades presenciais en grupo con outras de carácter individual, os participantes recibirán asistencia e titorización especializada para coñecer a dinámica dos proxectos de cooperación transfronteiriza, as posibilidades que ofrece o financiamento europeo neste ámbito, o proceso de elaboración dunha convocatoria e a oportunidade de descubrir e coñecer a outras persoas e entidades interesadas na creación de novos proxectos transfronteirizos.

Lugar:  Valença do Minho (Portugal)   

Requisitos:  esta actividade vai dirixida a mozos entre os 18 e 30 anos en situación de desemprego, no período de formación, ou en mellora laboral. Daráselle prioridade aos residentes próximos á zona de celebración e á orde de inscrición, tendo como máximo 15 participantes.

Para este curso, a Fundación Galicia Europa contará coa colaboración do Concello de Valença do Minho, onde se impartirán as actividades de carácter presencial, e dos demais socios do proxecto: Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cámara Oficial de Comercio, Industrial, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela, Asociación Comercial  de Emprendedores de Galicia (ASCEGA), Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Federación Nacional de Asociaciones Juveniles  Portuguesas (FNAJ) e Comunidade  Intermunicipal do Ave.   

O Curso  de Axentes  de Cooperación Transfronteiriza é unha actividade do proxecto Lidera, un proxecto europeo que se enmarca no programa Interreg V A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP), e que conta cun financiamento  europeo  de 1,4 millons  de euros  e unha duración  de catro anos. No seu obxectivo de promover o desenvolvemento económico transfronteirizo en Galicia e a Rexión Norte de Portugal a través do fomento das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos, as actividades impulsadas por Lidera están orientadas a loitaren contra o desemprego xuvenil, a fuga de talento e concederen as ferramentas  necesarias  para que este colectivo sexa un motor de pulo económico destas rexións. Para este propósito, Lidera centrarase en tres fases principais denominadas “Crece, Cataliza e Emprende”, durante as cales se levarán a cabo unha serie de actividades orientadas a ampliar e mellorar as oportunidades laborais dos mozos.

O Curso de Axentes de Cooperación Transfronteiriza forma parte da Fase “Cataliza”, que ten como obxectivo mellorar, potenciar e impulsar a viabilidade dos proxectos e ideas da xuventude, mediante a realización  de actividades  de titorización e asesoramento individualizado, formación personalizada,  e coaching personal. Ao longo do proxecto realizaranse dúas edicións do curso, sendo esta a última delas.

Inscricións:  Ata o xoves 12 de abril ás 12:00h
Máis información na Fundacion Galicia Europa:
www.fundaciongaliciaeuropa.eu
fges2@ fundaciongaliciaeuropa.eu
981 957 088
981 957 854

PROGRAMA

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa reúnese semanalmente para practicar o idioma compartindo historias, opinións e ideas nun ambiente informal e relaxado. A posta en común dos nosos coñecementos e experiencias facilita a aprendizaxe, mentres que os xogos e actividades contribúen a mellorar o noso nivel de comprensión e expresión oral.
Esta actividade vai dirixida á xente nova con idades comprendidas entre os 18 e os 35 anos.

Horario Nivel Intermedio: Martes de 17.00 a 18.00 horas.
Horario Nivel Avanzado: Martes de 18.30 a 19.30 horas.

Para participar é necesario ter coñecementos de inglés a nivel Intermedio (B1 MCER) ou Avanzado (B2 MCER). As persoas interesadas poderán solicitar a súa inscrición unicamente nun nivel e nun horario determinado marcando a casilla correspondente na solicitude de participación.
Establécese un número máximo de 15 participantes por grupo. A prioridade na admisión virá dada pola orde de chegada de solicitudes. De quedar prazas vacantes poderán incorporarse solicitantes maiores de 35 anos ata un máximo dun 33% das prazas ofertadas.

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa é unha iniciativa do Centro Coordinador de Información Xuvenil, en Santiago de Compostela, dentro do programa “O Son das Linguas” cuxo obxectivo é fomentar os espazos informais de conversa en diferentes linguas.
A actividade comeza o 24 de outubro de 2017 e finalizará en maio de 2018. As reunión terán lugar na sede do Centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela. O centro pon a disposición das persoas participantes unha sala equipada con ordenador e proxector, así como apoio técnico na organización e dinamización da actividade.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN
Descrición dos niveis de competencia B1 e B2

Máis información:
Centro Coordinador de Información Xuvenil
Rúa de Ramón Piñeiro nº 17-19 baixo
Telf. 881 997 607 / 06
Correo electrónico: informacion.xuventude@xunta.es