Cursos da DXXV (13)

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado ven de convocar dúas novas edicións do Obradoiro formativo: O Curriculum Vitae modelo Europass.

Obxectivo: coñecer o modelo Europass de Curriculum Vitae e como organizar a información de xeito sinxelo e eficaz en función das experiencias formativas e/ou profesionais de cada persoa.

Destinatarios: mocidade entre 18 e 30 anos.

Contidos.

1. Que é Europass e o Curriculum Vitae por compentencias.

2. Como definir o perfil profesional.

3. Coñecer e identificar competencias.

Duración: 4 horas.

Prazas: 15 por edición

Datas e Horarios:

  • Edición 1: mércores 27 de novembro de 10:00 a 14:00 horas.
  • Edición 2: mércores 4 de decembro de 16:00 a 20:00 horas.

Lugar: Centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela.

Prazo de inscrición: ata o martes 3 de decembro ás 14.00 horas.

Instrucións para cubrir o formulario:

Tipo de actividade: seleccionar Obradoiro.

Observacións: indicar en que Edición quere participar. Só pode solicitar a inscrición en unha das edicións.

Datos do Persoal da Rede Galega de Información Xuvenil: este apartado é exclusivamente para as persoas que traballan nalgún dos Servizos de Información Xuvenil (SIX,OMIX,PIX,ESPAZOS XOVE) da Rede Galega de Información Xuvenil. De no ser o caso deixar este apartado en branco.

Acceso ao FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Información de contacto:
Centro Coordinador de Información Xuvenil de Galicia
Rúa Ramón Piñeiro 17-19 baixo. Santiago de Compostela
Telf. 881997607 / 06
informacion.xuventude@xunta.gal

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca, no marco do Pacto de Estado contra a violenvia de xénero e en colaboración coa Secretaría Xeral de Igualdade, accións formativas de carácter presencial dirixidas ás persoas profesionais do tempo libre, en materia de ocio inclusivo (co fin de concienciar, reflexionar e atender as necesidades formativas neste ámbito, para tratar de que todos os mozos e mozas que participan na Campaña de verán da Xunta de Galicia poidan vivir a experiencia dos campamentos en igualdade de condicións e oportunidades) e en materia de violencia de xénero, co obxectivo de dotar ás persoas voluntarias e aos axentes educativos no ámbito do lecer e tempo libre de ferramentas e habilidades para a prevención, a detección e a posible intervención ante situacións de violencia de xénero e acadar, de xeito indirecto, un achegamento desta mensaxe aos mozos e mozas que participen nas actividades de ocio e tempo libre.

Cambio de datas en Ourense: o curso "Educación en igualdade no tempo libre: todos os espazos libres de violencia" que se ía  celebrar no Espazo Xove de Ourense do 14 ao 17 de outubro, cambia a súa data para o 18 ao 21 de novembro.

Cambio de datas en Lugo: o curso "Educación en igualdade no tempo libre: todos os espazos libres de violencia" que se ía  celebrar no Albergue Xuvenil LUG2 do 21 ao 24 de outubro, cambia a súa data para o 25 ao 28 de novembro.


 + Información sobre os cursos convocados

Formulario de inscrición curso 1: "Son 1 monitor/a inclusivo/a"?

Formulario de inscrición curso 2: "Aplicacións prácticas do ocio inclusivo para persoas con TEA"

Formulario de inscrición curso 3: "A inclusión a través do xogo"

Aclaración: As datas do curso son: 11, 18, 25 de novembro e 2 de decembro, cunha duración por xornada de 5 horas (Total do curso: 20 horas).

Formulario de inscrición curso 4: "Educación en igualdade no tempo libre: todos os espazos libres de violencia"

O Servizo de Voluntariado e Participación, da Dirección Xeral de Xuventude, ven de convocar o curso "Formación en igualdade para a prevención e o afrontamento da violencia de xénero 2019"

As primeiras edicións comezan a primeira semana de setembro.

Destinatarios: Preferentemente persoal técnico e voluntarios das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
Nº de horas: 16

Nº de prazas: 15

Contidos:
Módulo I. A figura da persoa voluntaria no contexto da violencia de xénero.
Módulo II. Conceptos básicos en igualdade e xénero.
Módulo III. Orixes Da Violencia De Xénero.
Módulo III. Recursos Existentes. Prevención E Afrontamento Da Violencia De Xénero. Boas Prácticas

Nº de edicións: 10 (Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Lugo, Vilalba, A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vilagarcía e Betanzos)
Nº de prazas: 15 por edición

Modalidade: presencial

Data de inscrición: Ata cubrir as prazas

Data prevista de realización:
Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil Santiago: do 10 a 13 de setembro de de 16 a 20 horas
Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Vigo: 10, 12, 13 de setembro de 16 a 21 horas
Espazo Xove de Ourense: do 17 a 20 de setembro de 16:00 a 20:00 horas
Albergue Xuvenil Lug II: do 17 a 20 de setembro de 16:00 a 20:00 horas
Espazo Xove de Vilalba: 24 a 27 de setembro de 16:00 a 20:00 horas
Centro Quérote A Coruña: do 24 a 27 de setembro de 16:00 a 20:00 horas
Edificio Administrativo Ferrol: do 1 a 4 de outubro de 16:00 a 20:00 horas
Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra: do 1 a 4 de outubro de 16:00 a 20:00 horas
Espazo Xove de Vilagarcía: do 8 a 11 de outubro de 16:30 a 20:30 horas
Espazo Xove de Betanzos: do 8 a 11 de outubro de 16:00 a 20:00 horas


Formulario de INSCRICIÓN

Formación en Voluntariado

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado organiza diferentes cursos nos Espazos Xove e centros dependentes desta Dirección Xeral de distinta temática relacionada co Voluntariado:

  • Cursos de Formación básica en materia de voluntariado

  • Cursos de Especialización en materia de voluntariado

  • Formación Específica en materia de Voluntariado

Información e Inscricións: voluntariadogalego.org

Formación básica en materia de voluntariado

Título

Edicións

Prazas

(1)

Horas

(2)

Modalidade

Datas

Lugar

Presencial

En liña

Os primeiros pasos no voluntariado

1

400

20

 

10 de setembro a 10 de outubro

Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org

Os primeiros pasos no voluntariado

3

75

20

 

4-8 novembro : de 16 a 20 h.

SANTIAGO: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil

11-15 novembro : de 16 a 20 h.

LUGO: AlbergueXuvenil Lug II.

18-22 novembro : de 16 a 20 h.

A CORUÑA: Centro Quérote

Especialización en materia de voluntariado

Título

Edicións

Prazas

(1)

Horas

(2)

Modalidade

Datas

Lugar

Presencial

En liña

Especialización en voluntariado

1

50

20

 

4 de novembro a 29 de novembro

Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org

A planificación de proxectos de voluntariado

1

50

20

 

4 de outubro a 29 de outubro

Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org

Metodoloxías creativas para a captación de voluntariado

1

20

12

 

16, 23 e 30 de outubro de 16 a 20 h.

SANTIAGO: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil

Voluntariado e a transformación social

1

25

20

 

14-18 de outubro: de 16 a 20 h.

LUGO: AlbergueXuvenil Lug II.

Formación específica en materia de Voluntariado

Área

Título

Edicións

Prazas

(1)

Horas

(2)

Modalidade

Datas

Lugar

Presencial

En liña

Ambiental

Voluntariado ambiental

1

400

20

 

11 de novembro a 11 de decembro

Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org

Voluntariado ambiental

3

75

20

 

16-20 setembro : de 16 a 20 h.

CARBALLO: Espazo Xove

23-27setembro : de 16 a 20 h.

NOIA: Espazo Xove.

30 setembro -4 outubro: de 16:30 a 20:30 h.

TUI: Espazo Xove.

Educación e voluntariado ambiental

1

25

20

 

7-11 de outubro: de 16a 20 h.

OURENSE: Espazo Xove.

Xestión e dinamización do voluntariado ambiental

1

25

20

 

21-25 de outubro: de 16 a20 h.

VIVEIRO: Espazo Xove.

Voluntariado ambiental experto no estudo e na conservación da biodiversidade

1

25

20

 

28-31 de outubro: de 16 a 21 h.

MUIÑOS: Albergue.

Interxeracional

Voluntariado interxeracional

4

100

20

 

21-25 outubro: de 16 a 20 h.

LALÍN: Espazo Xove

9,11,12 e 13 setembro: de 16 a 21 h.

PONTEDEUME: Espazo Xove

9-13 decembro: de 16 a 20 h

OURENSE: Espazo Xove

16-20 decembro: de 16 a 20 h.

FERROL: Edificio administrativo

Xuventude

A acción voluntaria e as posibles áreas de intervención das persoas voluntarias: Xuventude

1

20

12

 

13, 20 e 27 de novembro de 16 a 20h.

VIGO: Residencia Xuvenil Altamar.

Igualdade

Formación en igualdade para a prevención e o afrontamento da violencia de xénero

10

150

16

 

10 a 13 de setembro: de 16 a 20 h.

SANTIAGO: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil

10,12, 13 de setembro: de 16 a 21 h.

VIGO: Delegación territorial.

17 a 20 de setembro: de 16 a 20 h.

OURENSE: Espazo Xove.

17 a 20 de setembro: de 16 a 20 h.

LUGO: Albergue Xuvenil Lug II.

24 a 27 de setembro: de 16 a 20 h.

VILALBA: Espazo Xove.

24 a 27 de setembro: de 16 a 20 h.

A CORUÑA: Centro Quérote.

1 a 4 de outubro: de 16 a 20 h.

FERROL: Edificio administrativo.

1 a 4 de outubro: de 16 a 20 h.

PONTEVEDRA: Delegación territorial.

8 a 11 de outubro: de 16:30 a 20:30 h.

VILAGARCÍA: Espazo Xove.

8 a 11 de outubro: de 16 a 20 h.

BETANZOS: Espazo Xove.

Perspectiva de xénero na intervención social para o voluntariado

1

25

20

 

4-8 de novembro: de 16 a 20h.

CHANTADA: Espazo Xove.

Voluntariado para a prevención, detección, apoio e acompañamento ás vítimas de violencia de xénero

1

25

20

 

30 de setembro-4 de outubro: de 16 a 20 h.

SANTIAGO: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil

(1) As prazas corresponden a todas as edicións e son orientativas

(2) As horas corresponden a cada edición

(3) pendente confirmar datas

Obxectivo:  coñecer o modelo Europass de Curriculum Vitae e como organizar a información de xeito sinxelo e eficaz en función das experiencias formativas e/ou profesionais de cada persoa.

Destinatarios:  mocidade entre 18 e 30 anos.

Contidos.

1. Que é Europass e o Curriculum Vitae por competencias.

2. Definir o perfil profesional.

3. Coñecer e identificar competencias.

Duración:  4 horas.

Data:  Xoves 21 de marzo

Lugar:  Centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela

Horario:  de 16:00 a 20:00 horas.

Prazas:  15

Prazo de inscrición:  finaliza o 20 de marzo.

Inscrición na web xuventude.net utilizando o seguinte formulario:   FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A Escola Galega de Administración Pública convoca cursos dirixidos ao persoal do Instituto Galego de Consumo e da Competencia; da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado; dos espazos xoves; das OMIX e das OMIC.


Consumo e finanzas CV19001

Obxectivos.
- Analizar os servizos financeiros desde unha perspectiva de consumo.
- Ofrecer contidos para a aplicación no ámbito laboral e na vida diaria do alumnado.
Proporcionarlle ao alumnado ferramentas para o fomento dun consumo responsable no ámbito dos servizos financeiros.

Destinatarios/as.
Poderá participar na actividade formativa convocada mediante esta resolución o persoal do Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC); da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado; dos Espazos Xoves; das OMIX e das OMIC.

Desenvolvemento.
Modalidade: teleformación.
Duración: 20 h.
Edicións: 1.
Núm. prazas: 30.
Datas: do 12 de febreiro ao 12 de marzo de 2019.
Proba final: 12 de marzo: das 9.00 ás 14.00 horas.

Contido.
Módulo inicial (2.5 horas).
– Guía didáctica e presentación do curso.
Módulo 1: servizos financeiros básicos (5 horas).
– Entidades financeiras.
– Servizos principais (contas bancarias, tarxetas de crédito e de débito, préstamos, comisións...).
– Finanzas en liña.
Módulo 2: orzamentos responsables (5 horas).
– Elaboración de orzamentos responsables.
– Evitar riscos: «os créditos rápidos».
Módulo 3: dereitos e resolución de conflitos financeiros (5 horas).
– Dereitos da clientela da banca presencial e electrónica.
– Reclamacións en materia de servizos financeiros.
Módulo final (2.5 horas).


Consumo e publicidade Código: CV19002

Obxectivos.
- Adquirir uns coñecementos básicos sobre a publicidade.
- Analizar e construír materiais con publicidade e sobre publicidade.

Destinatarios/as.
Poderá participar na actividade formativa convocada mediante esta resolución o persoal do Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC); da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado; dos Espazos Xoves; das OMIX e das OMIC.

Desenvolvemento.
Modalidade: teleformación.
Duración: 20 h.
Edicións: 1.
Núm. prazas: 30.
Datas: do 12 de marzo ao 12 de abril de 2019.
Proba final: 12 de abril: das 9.00 ás 14.00 horas.

Contido.
Módulo inicial (2 horas).
– Guía didáctica. Presentación do curso.
Módulo 1: concepto e historia da publicidade (4 horas).
– Definicións e elementos da publicidade.
– Disciplinas relacionadas coa publicidade.
– Diferenza entre información, publicidade e propaganda.
– Orixe da publicidade.
– Publicidade moderna e a chegada dos medios audiovisuais.
Módulo 2: a mensaxe e a linguaxe publicitaria (4 horas).
– A mensaxe publicitaria.
– A linguaxe publicitaria.
– Código lingüístico.
– Código visual.
– Simboloxía e funcións da linguaxe publicitaria.
Módulo 3: estereotipos e valores (4 horas).
– Modelos de socialización.
– Os estereotipos na publicidade.
– Os valores na publicidade.
Módulo 4: consumo e publicidade (4 horas).
– Dereitos e deberes das persoas consumidoras fronte á publicidade.
– Marco legal da publicidade en Galicia.
– A publicidade ilícita.
Módulo final (2 horas).
– Conclusións.


Consumo e xénero Código: CV19003

Obxectivos.
- Promover a reflexión arredor do consumo e o xénero filtrado polo papel crucial da educación.
- Reflexionar sobre a relación entre o consumo e o xénero como elementos de desigualdade social, cuestionando os estereotipos de xénero asociados ao consumo e analizando os roles de homes e mulleres neste ámbito.

Destinatarios/as.
Poderá participar na actividade formativa convocada mediante esta resolución o persoal do Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC); da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado; dos Espazos Xoves; das OMIX e das OMIC.

Desenvolvemento.
Modalidade: teleformación.
Duración: 20 h.
Edicións: 1.
Núm. prazas: 30.
Datas: do 21 de maio ao 14 de xuño de 2019.
Proba final: 14 de xuño: das 9.00 ás 14.00 horas.

Contido.
Modulo inicial: guía didáctica e presentación do curso (2.5 horas).
– Visualización «Grandes almacenes y revolución social».
Módulo 1: o consumo como elemento de desigualdade social (5 horas).
– O papel social do consumo na historia e na actualidade. A sociedade do consumo.
– Consumo responsable.
– Dereitos e deberes das persoas consumidoras e usuarias e resolución de conflitos de consumo.
Módulo 2: o xénero como elemento de desigualdade social (5 horas).
Análise do xénero como un factor de desigualdade transversal que inflúe en todas as desigualdades anteriores e como os roles tradicionalmente desiguais de homes e mulleres e os estereotipos asociados a eles teñen un papel crucial na desigualdade de xénero, apoiado no estudo dos seguintes materiais:
– Mulleres e homes en España (INE).
– Guía de sensibilización e formación na igualdade (Instituto da Muller).
Módulo 3: a interacción entre o consumo e o xénero (5 horas).
Análise das interaccións entre o consumo e o xénero, é dicir, aplicación da denominada «perspectiva de xénero» na análise do consumo, apoiado no estudo dos seguintes materiais:
– O xénero do consumo na sociedade do consumo.
– As desigualdades no consumo a través do xénero.
– Mulleres en Galicia: sensibilización social (Secretaría Xeral de Igualdade).
– Publicidade e xénero no consumo.

O prazo para solicitar os cursos estará aberto desde o 23 de xaneiro ao 1 de febreiro de 2019.
Solicitude dos cursos: https://egap.xunta.gal
Máis información no DOG do 22 de xaneiro de 2019

Obradoiro formativo: Validación das Aprendizaxes non formais e informais.

Obxectivo: Ofrecer orientación sobre a validación de aprendizaxes en xeral e sobre o procedemento de recoñecemento da competencia profesional adquirida a través da experiencia laboral.

Destinatarios: Informadores Xuvenís, Técnicos en Xuventude, Animadores socioculturais e outros profesionais que traballen no ámbito da xuventude.

Data: Luns 26 novembro de 2018.

Lugar: Centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela.

Horario: de 16:30 a 18:30 h.

Prazas: 30.

Prazo de inscrición ata 21 de novembro de 2018. Admisión por orde de chegada das solicitudes.

Inscrición na web xuventude.net utilizando o seguinte formulario:

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Contidos:

- Características básicas e finalidade da validación.
- Procedementos vixentes de validación das aprendizaxes non formais e informais.
- O Procedemento de Recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.
- A Fase de Asesoramento: identificación e documentación de logros e aprendizaxes.
- A Fase de Avaliación: ferramentas e procesos aplicados.
- A Fase de Acreditación: resultados da validación en relación coa formación e o emprego.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, convoca unhas sesións de coaching a desenvolver nos espazos emprende incluídos no proxecto Lidera co obxectivo de apoiar á xuventude no seu itinerario persoal e profesional coa formación en habilidades transversais que melloren as súas oportunidades de emprego e emprendemento.

Trátase dunha actividade enmarcada no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio.

OBXECTIVOS
- Formar en habilidades transversais.
- Mellora das oportunidades de emprego e emprendemento dos mozos e mozas.
- Dotar aos mozos/as de ferramentas sinxelas que lles permitan mellorar.
- Propiciar o liderado da xente moza.
- Proactivar cara á formación activa.

DESTINATARIOS/AS

Mozos e mozas galegos/as e portugueses con idades comprendidas entre 18 e 30 anos.

LUGAR DE REALIZACIÓN

2018coaching

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAZAS POR ESPAZO XOVE
Un mínimo de 2 un máximo de 8persoas.

PRAZO DE INSCRICIÓN
Do 6 de novembro ás 12:00 horas do día anterior hábil á realización da xornada.

INSCRICIÓN
Mediante o envío de formulario electrónico.

ADMISIÓN
Será por rigorosa orde de inscrición, ata cubrir a totalidade de prazas en cada Espazo Xove. Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza. Unha vez finalizado o prazo de inscrición, de non recibir comunicación no día anterior á xornada, entenderase que non obtivo praza.

 

PROXECTO LIDERA

Esta iniciativa enmárcase no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), un proxecto que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do  territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha cofinanciación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Esta iniciativa formativa forma parte da actividade “Cataliza” que ten como obxectivo mellorar, potenciar e impulsar a viabilidade dos proxectos e ideas da xuventude mediante a realización de actividades de tutorización e asesoramento individualizado, formación especializada e coaching persoal.

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega) o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.


FORMULARIO DE INSCRICIÓN

A Fundación Galicia Europa convoca o curso ”Emprego na Eurocidade: traballo, turismo e termalismo”

  • O curso, cun máximo de 15 participantes, está dirixido a toda a poboación galega e portuguesa. 

  • As persoas interesadas en participar poden inscribirse ata o 20 de setembro.

  • A formación terá unha duración de 32 horas (teórico-prácticas) e desenvolverase en horario de 10:00 a 19:00 horas entre o 2 e 5 de outubro. 

Esta formación é totalmente gratuíta.

 

O curso ofrece unha formación práctico-teórica sobre desenvolvemento turístico e patrimonio cultural. Tras a elaboración e promoción de distintas rutas e paquetes turísticos, chega o momento da súa implementación e aproveitamento polo sector privado. Todo o traballo dos últimos anos é un nicho de mercado e de futuro para a mocidade emprendedora. Unha oportunidade para a creación de empresas, para conseguir un emprego, para labrarse un futuro na Eurocidade. 

 

O curso de Impulsores de oportunidades é unha actividade do proxecto europeo  Eurocidade_2020, que se enmarca no programa Interreg V A España-Portugal 2014-2020 ( POCTEP). Nesta actividade, a Fundación Galicia Europa, contará coa colaboración da AECT  Eurociudad Chaves-Verín, sendo os outros socios do proxecto  Eurocidade_2020, FNAJ – Federação Nacional de Associações Juvenis, Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, IPDJ –Instituto  Português da Juventude e do Desporto, Concello de Verín e o Municipio de Chaves.

 

Inscrición na páxina web da Fundación Galicia Europa

 

Máis información:

 

Fundación Galicia Europa

r/ Hórreo nº 61, baixo

15701 Santiago de Compostela

+34 981 95 70 88

+34 981 95 78 54

 

 

Curso Organización de  accións socioeducativas dirixidas á mocidade no marco da educación non formal

Destinatarios: persoal da Rede galega de información xuvenil e titulados ou estudantes de  carreiras do ámbito social.

Criterios de selección: Por orde de inscrición e preferentemente o persoal da Rede galega de información xuvenil que ñnon teña o curso de especialista en información xuvenil ou o certificado de prefesionalidade en información xuvenil.

Prazos de inscrición: O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende o día 1 de xuño ata as 14.00 horas  do 10 de xuño de 2018.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo: xuventude.xunta.gal

Desenvolvemento.
Modalidade: semipresencial. O curso terá únicamente unha sesión presencial obrigatoria o día 12 de xuño as 11:00 horas. O resto do curso será a distancia de acordo coas indicacións dadas na sesión presencial.

Duración: 60 horas.

Datas:  Do 12 de xuño ao 12 de setembro de 2018

Proba final a distancia o día 12 de setembro. Na sesión presencial indicarase a hora.
Prazas: 30

Contidos:
Caracterización do contexto da intervención socioeducativa coa mocidade. Deseño de accións formativas dirixidas á mocidade.
Organización de accións formativas.
Desenvolvemento de accións formativas en educación non formal.
Realización de actividades de avaliación de intervencións socioeducativas coa mocidade.

Formulario inscrición