Cursos da DXXV (3)

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e o Instituto Galego do Consumo convocan un curso sobre consumo e xénero  

Destinatarios/as.
Persoal da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Espazos Xoves e OMIX.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende as 8.00 horas do 14 de outubro ata as 14.00 horas 21 de outubro de 2017.
As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.gal/matricula

Consumo e xénero. Código: CV17031.

Obxectivos.
– Promover a reflexión sobre o consumo e o xénero filtrado polo papel crucial da educación.
– Reflexionar sobre a relación entre o consumo e o xénero como elementos de desigualdade social, cuestionando os estereotipos de xénero asociados ao consumo e analizando os roles de homes e mulleres neste ámbito.

Desenvolvemento.
Modalidade: teleformación.
Duración: 20 horas.
Edicións: unha.
Datas: do 27 de outubro ao 1 de decembro de 2017.
Proba final: o día 1 de decembro.
Prazas: 50.

Contido.
Módulo inicial: Guía didáctica e presentación do curso (2,5 horas).
Visualización Grandes almacéns e revolución social.
Módulo 1: O consumo como elemento de desigualdade social (5 horas).
O papel social do consumo na historia e na actualidade.
Dereitos e deberes das persoas consumidoras e usuarias.
Resolución de conflitos de consumo.
Módulo 2: O xénero como elemento de desigualdade social (5 horas).
Módulo 3: A interacción entre o consumo e o xénero (5 horas).
Módulo final: Avaliación do curso (2,5 horas).

Máis información
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171013/AnuncioO150-091017-0002_gl.html

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa reúnese semanalmente para practicar o idioma compartindo historias, opinións e ideas nun ambiente informal e relaxado. A posta en común dos nosos coñecementos e experiencias facilita a aprendizaxe, mentres que os xogos e actividades contribúen a mellorar o noso nivel de comprensión e expresión oral.
Esta actividade vai dirixida á xente nova con idades comprendidas entre os 18 e os 35 anos.

Horario Nivel Intermedio: Martes de 17.00 a 18.00 horas.
Horario Nivel Avanzado: Martes de 18.30 a 19.30 horas.

Para participar é necesario ter coñecementos de inglés a nivel Intermedio (B1 MCER) ou Avanzado (B2 MCER). As persoas interesadas poderán solicitar a súa inscrición unicamente nun nivel e nun horario determinado marcando a casilla correspondente na solicitude de participación.
Establécese un número máximo de 15 participantes por grupo. A prioridade na admisión virá dada pola orde de chegada de solicitudes. De quedar prazas vacantes poderán incorporarse solicitantes maiores de 35 anos ata un máximo dun 33% das prazas ofertadas.

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa é unha iniciativa do Centro Coordinador de Información Xuvenil, en Santiago de Compostela, dentro do programa “O Son das Linguas” cuxo obxectivo é fomentar os espazos informais de conversa en diferentes linguas.
A actividade comeza o 24 de outubro de 2017 e finalizará en maio de 2018. As reunión terán lugar na sede do Centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela. O centro pon a disposición das persoas participantes unha sala equipada con ordenador e proxector, así como apoio técnico na organización e dinamización da actividade.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN
Descrición dos niveis de competencia B1 e B2

Máis información:
Centro Coordinador de Información Xuvenil
Rúa de Ramón Piñeiro nº 17-19 baixo
Telf. 881 997 607 / 06
Correo electrónico: informacion.xuventude@xunta.es

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado colabora co Grupo de Investigación Esculca da Universidade de Santiago de Compostela (USC) no “Curso de Especialización en Xuventude, Educación e Empregabilidade”.

Este Curso de Especialización, cunha carga lectiva de 30 ECTS, impartirase de maneira semipresencial de xaneiro a xullo de 2018. As sesións presenciais impartiranse na Facultade de Ciencias da Educación da USC (Campus Vida).

O período de preinscripción comeza o 11/09/2017 e remata o 15/11/2017