Cursos de Tempo libre (39)

A Escola Tempus Narón oraganiza un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre
Lugar:Narón
Enderezo:Área Natural Muíño de Pedroso. Lugar Bazón, s/n. 15570, Narón
Datas:do 04/03/2017 ao 17/06/2017
Horario:Sábado de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00. Domingo de 9:00 a 14:00
Prezo:205 € con carné xove ou 230 € sen desconto carné xove
Requisitos:
Ter 18 anos cumpridos.
Ter un título de Ensino Secundario.
Máis información:https://es-es.facebook.com/tempus.naronetl/
Tempus Narón: teléfonos 616 890 418 e 657 926 913
Email:tempusnaron@gmail.com

A Escola de tempo libre Vitae organiza dous curso de Monitro/a de tempo libre en Lugo, en edicións de semana e fins de semana en Lugo
 
Lugar:  Lugo.
Enderzo:Rof Codina, Nº 37-39.
Datas:
Fins de semana: sábado 4 de febreiro ao 9 de abril.
Mañás e tardes: luns 6 de febreiro ao 31 de marzo.
Horarios:
Fins de semana: de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00.
Mañás: 9:00 a 14:00. Tardes: 16:00 a 21:00.
Prazo:Atá o xoves 2 de febrero, ás 14:00 horas.
Prezo:220 €, (a maiores, desconto de 20 € a cada persoa, se traes a un compañeiro/a).
Datos de interese:
Posibilidades de traballar con eles, unha vez obtida a titulación.
Posibilidade de pago fraccionado.
Máximo 25 prazas e mínimo de 12, suxeitas a rigoroso orde de inscrición

 
Máis información: Escvola de tempo libre Vitae, teléfono: 982 220 372, (Extensión 15).
https://grupovitae.com/escuela-tiempo-libre/

O Concello de Rois oraganiza un curso de Monitor/a de Tempo Libre impartido por Devagar escola de tempo libre.

Lugar:Edificio multiusos de Rois. Lugar de Infesta-Rois. 15911 Rois
Datas:Venres e sábados do 3 de febreiro ao 6 de maio de 2017
Horario:
Venres: 16:00 a 21:00 h.
Sábados: 09:00 a 14:00 h. e 16:00 a 21:00 h.
Prezo:140 euros (veciños/as do concello 120 euros)

Máis información na OMIX de Rois, teléfono 981 804 109 e enomixrois@gmail.com

A Escola de Tempo Libre Bulideira organiza xunto coa Asociación Scouts de Viveiro, un curso de Monitor/a de Tempo Libre
Lugar:Viveiro
Días:
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de febreiro.
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de marzo.
1, 2, 8 e 9 de abril.
Horario: de 9 a 14 h e de 15 a 20 h

Máis información:
Asociación Scouts de Viveiro,jessicalopena@gmail.comteléfono: 673 186 666
Escola de Tempo Libre Bulideira, teléfono: 669 432 111

etl_tempo_libreO Concello de Oroso organiza un curso de Monitor de actividades de tempo libre que será impartido pola ETL Escola Galega de Tempo Libre.

O curso consta dunha fase teórico-práctica de 200 horas lectivas e outra práctica de 14 días de actividade nun campamento ou 150 horas nunha entidade de tempo libre.

Datas de realización: Do 5 de outubro o 19 de novembro de 2015.

CALENDARIO: (sábados mais 3 días en vacacions de Nadal)
Outubro: 3, 10, 17, 24 y 31
Novembro: 7, 14, 21 y 28
Diciembro: 5, 12, 19, 26, 28 y 29
Xaneiro: 4, 9, 16, 23 y 30
HORARIO: (todos os días)
De 09,00 a 14,00 y de 16,00 a 21,00 horas
REQUISITOS
Ter  mais de 18 anos e, como mínimo, os estudos de Graduado en E.S.O.
Presenta-la solicitude acompañada de:
Unha fotocopia do D.N.I.
Unha foto tamaño carné.
Fotocopia do Título de Secundaria (mínimo)
Fotocopia resgardo bancario da matrícula
INSCRIPCIONS:
CENTRO CULTURAL FERNANDO CASAS E NOVOA
Rúa da Cultura nº 1 – Sigüeiro – 15888 - Oroso
As prazas son limitadas e otórganse por orde de inscrición (25 como máximo), tendo preferencia os empradoados en Oroso

Máis información:

ESCOLA GALEGA DE TEMPO LIBRE
Tfno.: 607 935924
www.escolagalegadetempolibre.es/

etl__eume

A Escola de Tempo Libre Do Eume convoca un curso de Monitor de Actividades de Tempo Libre que terá lugar nas Pontes de García Rodríguez, no local de Espacio Garabatos.
O curso consta de 200 horas teóricas e 150 horas prácticas. A parte teórica impartirase durante a fin de semana en bloques de 10 horas cada día (10 horas sábado e 10 horas o domingo), e en horario de 9:00 a 14:00 h e de 16:00 a 21:00 h.
Requisitos:
Ter máis de 18 anos e, como mínimo, os estudos de Graduado en E.S.O.
Presentar unha solicitude, acompañada de:
  • Unha fotocopia do D.N.I.
  • Unha foto tamaño carné
  • Fotocopia do Titulo de Secundaria (mínimo)
  • Resgardo do ingreso da matrícula
As prazas son limitadas e outorgaranse por orde de inscrición (25 como máximo).
O curso está programado para comezar o día 05 de setembro e rematará o día 08 de novembro.
Máis información e inscricións:
Espacio Garabatos
Avd. Ortigueira nº 40 bajo|CP.15320|As Pontes |A Coruña|
Telf. Fijo/Fax:881090480|Telf.Móvil:693065374

xirxilar

A Escola de Tempo Libre XIRXILAR convoca un curso de Monitor de actividades de tempo libre en edición semanal. O curso terá lugar en Ourense nas seguintes datas:


Do 5 de outubro o 19 de novembro de 2015.
Horario: Luns a venres de 8:00 a 14:30

Os requisitos para acceder a esta formación son ser maior de 18 anos e estar en posesión do graduado escolar (ESO) ou ser técnico/a auxiliar en FP.

 

Máis información:
ETL Xirxilar
Teléfonos: 988 223 377 - 638 581 726
Correo electrónico: xirxilar@xirxilar.com
Páxina web: www.xirxilar.com