Novas e actividades (845)

A Consellería de política Social fai unha convocatoria de habilitación excepcional e habilitación provisional das categorías profesionais de xerocultor/a, coidador/a, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal dos centros e servizos do Sistema para a autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia

Requisitos:
Ter desempeñado funcións nas categorías de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar ou asistente/a persoal ou estar en situación asimilada ao alta (ou atoparse en situación de suspensión da relación laboral con dereito a reserva do posto de traballo), ou estar a prestar servizos como persoal voluntario ou bolseiro en empresas, entidades ou institucións que ofrezan atención sociosanitaria en centros ou servizos do Sistema para a autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia, na categoría profesional que corresponda, durante polo menos tres anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas na categoría profesional correspondente nos últimos 12 anos.

No suposto de non alcanzar os requisitos de experiencia mínima, que se traballara na categoría profesional correspondente e ter acreditada, a data 31 de decembro de 2017, formación relacionada coas competencias profesionais que se queren acreditar nun mínimo de 300 horas nos últimos 12 anos.
 
As solicitudes poden presentarse a través de https://sede.xunta.gal co procedemento BS800A
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 31 de xullo de 2022

Máis información no DOG do 17 de xaneiro de 2019

O Instituto da Mocidade, INJUVE, convoca mediante tramitación anticipada as subvencións no marco do capítulo de mocidade do Programa "Erasmus+" para o ano 2019

Requisitos e forma de presentación das solicitudes.
Os solicitantes deberán rexistrarse previamente segundo o procedemento establecido na Guía do Programa e deben presentar a súa solicitude electrónica utilizando unicamente os formularios específicos para cada acción e dispoñible no sitio web da Axencia Nacional, http://www.erasmusplus.injuve.es

Prazo de presentación de solicitudes.
Todos os prazos de presentación das solicitudes expiran ás 12:00 h (mediodía), hora de Bruxelas.

Para a Acción crave 1, Intercambios xuvenís e Mobilidade de traballadores no ámbito da mocidade e Acción Crave 3, Proxectos de Diálogo da Mocidade:

- 5 de febreiro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de maio e o 30 de setembro de 2019.
- 30 de abril de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de agosto e o 31 de decembro de 2019.
- 1 de outubro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2020.

Para a Acción crave 2. Asociacións estratéxicas no ámbito da mocidade:

Para as Asociacións Estratéxicas de apoio ao intercambio de boas prácticas:
- 5 de febreiro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de xuño e o 30 de setembro de 2019.
- 30 de abril de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de setembro de 2019 e o 31 de xaneiro de 2020.
- 1 de outubro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de febreiro e o 31 de maio de 2020.

Para a Asociacións Estratéxicas de apoio á innovación:
- 30 de abril de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de setembro de 2019 e o 31 de xaneiro de 2020.

Os obxectivos xerais da subvención son os seguintes:
- Promover a cidadanía activa entre a mocidade, en especial a europea.
- Potenciar a solidariedade e promover a tolerancia.
- Favorecer o entendemento mutuo entre mozos/as
- Contribuír a mellorar a calidade dos sistemas de apoio ás actividades dos mozos/as e reforzar a capacidade das organizacións da sociedade civil no ámbito da mocidade.
- Favorecer a cooperación europea no ámbito da mocidade.
- Ademais, o programa de traballo para 2019 da Axencia Nacional establece as seguintes prioridades nacionais, que serán tidas en conta na selección e valoración dos proxectos:
- Desenvolvemento de habilidades e competencias relevantes e de alta calidade, especialmente aquelas dirixidas a fomentar a  empregabilidade e o desenvolvemento  socioeducativo e persoal, así como a participación na vida social e cívica.
- Promover a educación para o emprendemento, o emprendemento social e as actividades sen fins de lucro entre os mozos.
- Inclusión social: accións que axudan a abordar a diversidade e promoven, en particular a través de enfoques innovadores e integrados, a apropiación de valores compartidos, a igualdade, incluída a igualdade de xénero e a loita contra a violencia de xénero, a non discriminación e a inclusión social. Tamén haberá unha especial atención á mocidade no medio rural e os seus problemas específicos.
- Proxectos que traten temas relacionados coa loita contra a radicalización e violencia na mocidade.
- Fomentar a inclusión e a empregabilidade da mocidade con menos oportunidades (incluídos os  NEET), con especial énfase nos mozos/as en risco de marxinación.
- Proxectos que poñan en valor e que incentiven aos mozos para participar nos procesos electorais, e en particular ás eleccións ao parlamento europeo do próximo ano.
- Proxectos de concienciación e sensibilización ambiental: uso racional de recursos, sustentabilidade para non comprometer os recursos das futuras xeracións. Promoción de hábitos de vida saudable.

Máis información no BOE do 14 de xaneiro de 2019 e en http://www.erasmusplus.injuve.es

No DOG do 14 de xaneiro publícanse as axudas concedidas pola consellería de Política Social, destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, entre elas as axudas a Actuacións destinadas á mocidade.

DOG do 14 de xaneiro de 2019

A Dirección Xeral de Mobilidade amplía o prazo de vixencia da tarifa Xente Nova, para mozos e mozas con idades comprendidas entre os 4 e os 18 anos de idade, incluídos.

Á xente nova aplicaráselle unha tarifa de 0 € nas viaxes metropolitanas interurbanas realizadas dentro do ámbito do Plan de transporte metropolitano de Galicia, cun número máximo de 60 viaxes mensuais por persoa usuaria.

Que é?
A Tarxeta Xente Nova é a tarxeta de transporte metropolitano de Galicia que permite realizar todas as viaxes interurbanas gratuítas.

Quen a pode utilizar?
Mozos de entre 4 e 18 anos, porque os menores de 4 anos xa viaxan gratis no transporte interurbano. Cando cumpras 19 poderás seguir usando a tarxeta ata que se esgote o saldo.

Como conseguila?
1. Solicita cita nesta páxina:http://solicitudonline.abanca.com/Tarjetas/gl/txn
2. Ao facilitar os datos que se solicitan xerarase unha cita na oficina Abanca máis próxima. Non é necesaria unha conta asociada.
3. Unha vez alí, só necesitan o teu DNI. A tarxeta é gratuíta. Lembra que, se aínda non cumpriches os 18 anos, deberá solicitala o teu representante legal, que, xunto co teu DNI, só terá que levar o seu DNI e o libro de familia ou documentos equivalentes.
4. A túa tarxeta xa está lista. Podes levala contigo e empezar a viaxar.

Máis información en http://tmg.xunta.gal/xente-nova-que-e e no correo electrónico: tmg@xunta.gal

O IES de Barro realizou unha suxestiva curta que pretende visibilizar as condutas machistas e micromachistas normalizadas, para detectalas e erradicalas, conscientes de que todos e todas somos responsables de denuncialas.

acamada

VIDEO A CAMADA

Hai 30 anos o Certame de Mocidade Investigadora naceu co propósito de espertar a vocación investigadora dos mozos e mozas, enfrontándolles a un triplo reto: explorar a súa contorna en busca de novos enigmas, documentarse sobre o tema escollido, e propoñer e demostrar,  empíricamente, unha solución para o seu problema. Un desafío que demandaba curiosidade, imaxinación e traballo en equipo.

O Certame de Mocidade Investigadora tamén se revelou, neste tempo, unha porta privilexiada para o acceso das mozas á ciencia. Aínda que na actualidade só un 30% de mulleres matricúlase en carreiras científicas, e a súa promoción aos postos máis altos da carreira investigadora é case testemuñal, non ocorre así nos primeiros estadios educativos. Desde 2010, as mulleres tomaron a dianteira aos homes no Certame, e en 2017, un 54% dos relatorios foron presentadas por mozas investigadoras.

Actas do 30º Certame de Novos Investigadores:  http://www.injuve.es/sites/default/files/2018/48/publicaciones/actas30_jovenes_investigadores.pdf

 

O alumnado do IES de Curtis participou o venres 23 de novembro no encontro sectorial de “IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO ESCOLAR E LABORAL”, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, coa intervención de Paula Fernández Rico do centro Quérote+ , no marco do proxecto Lidera, aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP).

No DOG do 21 de novembro de 2018 pubícase a resolución do 4 de outubro de 2018 pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas/excluídas e a lista de agarda nas prazas de persoas colaboradoras bolseiras no Centro Residencial Xuvenil LUG, para o curso académico 2018/19.

http://xuventude.xunta.es/albergues-e-residencias

No DOG do 23 de outubro de 2018 publícase a resolución da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as como residentes na Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas de Ourense, para o curso académico 2018/19.

A relación definitiva pode consultarse en http://xuventude.xunta.es/albergues-e-residencias

No DOG do 22 de outubro de 2018 publícase a resolución da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as como residentes na residencia xuvenil Altamar, para o curso académico 2018/19.

A relación definitiva pode consultarse en http://xuventude.xunta.es/albergues-e-residencias