Novas e actividades (1303)

Xa podes disfruta no IGTV de QUÉROTE+ da charla de Nuria, psicóloga do centro Quérote+ de Coruña, dando tips para odirectoquerote5 autocuidado emocional.

 

E para máis información podes consultar a web de Quérote+ ou facer consultas a través de WhatsApp no 647 018 752

 

http://xuventude.xunta.es/querote-mais

Organizada pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de xeito telemático.

Durante os días 22, 23, 24 e 25 de marzo, un grupo de 7 mozos e 17 mozas, voluntarios/as do Corpo Europeo de Solidariedade (CES) están a realizar a súa Formación á Chegada, unha actividade enmarcada no ciclo formativo do CES que ten como propósito introducir aos participantes no país de acollida e nos seus proxectos.

Nesta formación participan un total de 24 mozos e mozas procedentes de Alemaña (4 participantes), Eslovenia (1) Estonia (1), España (8), Francia (1), Grecia (2), Holanda (2), Hungría (1) e Italia (4). As persoas voluntarias, mozos e mozas de entre 18 e 30 anos, realizarán durante un periodo de ata un ano os seus proxectos en Galicia (18), Baleares (4) e Castela e León (2).

Estas actividades formativas á chegada das persoas voluntarias están organizadas pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, en colaboración co Injuve, como membros da Axencia Nacional Española do programa europeo CES.
Mediante esta formación impartida en liña, as persoas participantes obterán as ferramentas necesarias para o desenvolvemento do seu voluntariado, ademais de coñecer o papel dos axentes implicados nos seus proxectos, potenciar habilidades sociais e comunicativas, establecer redes de contactos con outros voluntarios e voluntarias e crear, en definitiva, un punto de encontro baseado no intercambio cultural achegándose á cultura en España e progresando na aprendizaxe do idioma no que realizarán a súa actividade.

Comité de Sabias

Mar 22, 2021

O Comité de Sabias da Cátedra de Feminismos 4.0 da Universidade de Vigo nace para dar resposta a dúas cuestións urxentes.

A primeira: identificar cales son os retos da sociedade dixital para que as mulleres accedan a ela en condicións dignas e igualitarias.

A segunda: definir as accións que deben impulsarse para conseguir a igualdade real e efectiva de mulleres e homes no universo dixital.

Na súa páxina web coñecerás os seus obxectivos, composición, a súa declaracións fundacional e as súas propostas de acción para promover a incorporación e o papel das mulleres como creadoras de contidos dixitais e desenvolvedoras de tecnoloxía; e reverter, deste xeito, os nesgos de xénero na intelixencia artificial, na robótica, no big data, nas empresas emerxentes ou start-ups do eido tecnolóxico e científico.

As sabias

O Comité de Sabias está formado por 14 mulleres que son referentes nos seus respectivos ámbitos profesionais. Desde enxeñeiras de telecomunicacións, mecánica ou informática ata expertas en física e intelixencia artificial, os campos de actuación das integrantes do comité son moi diversos, incluíndo tamén a filósofas, matemáticas ou filólogas. Todas xuntas son unha mostra da presenza feminina nas carreiras STEM, con consolidadas traxectorias e autoridades nas súas materias. Todas suman a súa experiencia e coñecemento para orientar a posta en marcha de accións que impulsen unha maior visibilidade e participación das mulleres na ciencia e na tecnoloxía.

https://catedrafeminismos.gal/comite-sabias/

Iniciativa realizada ao abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21. bcuriel

O compositor e cantante Xoán Curiel musicalizou varias cantigas medievais compostas por trobadores galegos vencellados dalgún xeito a autores dos lugares polos que transcorre o Camiño de Santiago. Xunto coa cantante e filóloga Iris Gey, realizou unha revisión e unha abordaxe contemporánea das cantigas medievais galegas para crear este novo traballo discográfico.

Treides comigo. Xoán Curiel e Iris Gey

Aquí podes consultar as novidades nas axudas que se van convocando ao longo do ano tanto para a contratación de mozos e mozas como para autoemprego. ASESORAMENTO

Tamén podes consultar que pasos tes que dar para crear unha empresa ou buscar orientación laboral.

Axudas á contratación

Serie documental sobre o Camiño Primitivo realizada ao abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21.BCAMIÑO
    
O Camiño Primitivo é o Camiño de Santiago que vai polo interior de Asturias e de Galicia. É a primeira ruta de peregrinación a Compostela da que se conservan referencias e a máis antiga.

Cada un dos sete capítulos que compoñen esta serie son unha viaxe a través da historia e da diversidade, do que nos fai distintos pero ao mesmo tempo iguais.

Camiñando a través da busca persoal dos peregrinos e peregrinas esta serie constrúe unha historia colectiva ao longo dun legado que permanece no tempo. O Camiño Primitivo

O Auditorio de Galicia presenta Womarts, unha plataforma tecnolóxica para visualizar os traballos das creadoras europeas e tamén os seus perfís.

womarts.net, é un proxecto europeo liderado polo Auditorio de Galicia, que conta con financiamento de Europa Creativa e que procura unha presenza igualitaria das mulleres nas artes.

A plataforma womarts.net iniciou a súa andadura o día 8 de marzo e xa permite visualizar os perfís e traballos de moitas das creadoras que participaron nas residencias artísticas e nos obradoiros desenvolvidos no marco do proxecto. Entre elas, Eva Antelo, Haya Blanco, Teresa Búa, Laura Carrillo, Laura Currais, Julia Lago, Charo Lopes, María Meijide, Mónica Mura, Mery Pais, Acacia Ojea, Candela Piñeiro, Iria Ribadomar, Denisse Vacarello ou Xulia Vicente.

Neste momento a plataforma permite visualizar a 45 creadoras de 16 países con 105 tipos de traballo artístico.

https://womarts.net/

O Instituto da Mocidade (INJUVE) presentou o ‘Informe Mocidade en España 2020’

Preguntouse a unha mostra representativa de 6.467 mozos de entre 15 e 29 anos, residentes en España, pola situación da educación, do emprego, da emancipación, polos seus intereses e actitudes con respecto ao lecer, a sexualidade, a igualdade de xénero e o cambio climático, así como polo efecto que a pandemia da COVID-19 tivo nas súas vidas.

O estudo confirma que o interese da mocidade pola política mantense preto do 40%, duplicando as cifras da década anterior, e sendo o traballo, a educación, a vivenda e a igualdade, os temas que máis interesan á mocidade (8 e 9 puntos sobre 10).

A desigualdade de xénero é un tema de interese para o colectivo de mozos en xeral (77%), que considera ademais (83%) que a violencia machista é un dos problemas sociais máis importantes.

Mentres 8 de cada 10 mulleres novas considéranse feministas, só un 54% dos homes identifícanse co feminismo, alcanzando un 70% quen si o fan coa igualdade de xénero.

En todo caso, a igualdade de xénero é a causa que máis mobilizou á mocidade (38%), seguida pola educación (15,5%) e o cambio climático (14,9%).

Así, un 77% dos e as novas estudantes participaron nalgún tipo de acción estudantil, sendo as máis frecuentes a participación nunha folga estudantil e o voto para órganos de representación, ambas as cun 58%.

Doutra banda, 4 de cada 5 mozos interésanse polas cuestións vinculadas co medio ambiente, sendo este interese particularmente intenso nos e as mozas de entre 14 e 19 anos. É máis, case 5 de cada 10 mozos sente unha preocupación máxima polo medio ambiente (47% fronte ao 17% de adultos).

A pandemia profunda os defectos do mercado laboral, atrasa a emancipación e agudiza a desigualdade educativa. España é un dos países coa emancipación xuvenil máis tardía de Europa (lle idade media de emancipación na Unión Europea é de 26,2 anos, mentres que en España é de 29,5) e a situación ameaza con agravarse coa  COVID: tras a pandemia, cae 15 puntos a porcentaxe de mozas que se expón deixar de vivir cos seus pais ou titores. En 2019 un 48% pensaba facelo e en 2020 só un 32,8% exponllo.

A COVID-19 afectou tamén ao desexo reprodutivo, aumentando a porcentaxe de mozas que non queren ter fillos do 16,8% ao 18%. En xeral, un 75% de mozos non se emancipa por falta de estabilidade ou suficiencia dos ingresos.

Tamén o mercado de traballo viuse afectado pola pandemia da COVID-19 que profundou problemas preexistentes como a precariedade e a inestabilidade laboral e fixo caer as expectativas entre a mocidade:

Máis da metade (52%) de novos empregados ten contratos temporais, unha temporalidade 30 puntos superior á do resto da poboación. Con todo, case un 38% desexaría traballar máis horas das que actualmente traballa.

Ao mesmo tempo, case 4 de cada 10 mozos desempregados cre pouco a nada probable atopar traballo no próximo ano mentres que un 66% considera que, tras a pandemia, as súas oportunidades laborais e económicas serán peores que as de xeracións precedentes.

Os efectos da pandemia agravaron a desigualdade educativa entre a mocidade española que, nun 60%, entende que o seu aproveitamento do curso académico viuse significativamente mermado; alcanzando un 11,2% quen afirma que aprenderon menos da metade que nun ano normal.

A metade dos alumnos declara ademais que a supervisión do profesorado é mellor no ensino presencial e case 8 de cada 10 prefire ese método ao en liña.

Saúde mental, sexualidade e outras conclusións do estudo

O informe chama por último a atención sobre aspectos tales como:

A repercusión psicolóxica da pandemia e, sobre todo, do gran confinamento, que afectou ata a un 32% da mocidade, sendo ademais este impacto moito máis intenso entre as informemocidade2mulleres que entre os homes.

As preferencias dos e as mozas no que respecta ao acceso á información: as redes sociais e internet (46%) superan por primeira vez á televisión (44%) como canles de información política.

As actitudes e hábitos da mocidade española respecto a a sexualidade, que apuntan a unha iniciación sexual cada vez máis temperá e alertan do recurso á pornografía como escola de sexualidade.

O consumo de pornografía está xeneralizado entre os mozos homes (un 85% declaran consumilo polo menos unha vez, fronte ao 50% das mulleres), á vez que un 32% de homes novos e un 24% de mulleres di inspirarse moito ou bastante no porno nas súas relacións sexuais.

Informe Mocidade en España 2020

Pictoeduca

Mar 11, 2021

Pictoeduca é un portal universal e gratuíto na internet, onde educadores e pais de persoas con necesidades educativas especiais poidan tanto descargar como subir contidos (leccións) de diferentes disciplinas, utilizando para iso os recursos didácticos que ofrece o portal, adaptándoos ás necesidades, inquietudes, ritmos e estilos de aprendizaxe de cada persoa.
 
O obxectivo do portal é, por unha banda, facilitar un proceso de aprendizaxe adaptada aos canons da diversidade educativa e, por outra, chegar a constituír unha comunidade de educadores onde se compartan experiencias e coñecemento. As leccións poden estar compostas por diversos elementos como texto, imaxes, vídeo,  pictogramas, documentos, preguntas ou un  quiz.
 
Pictoeduca diríxese a nenos con discapacidade de tipo físico, psíquico, cognitivo ou sensorial, así como a nenos que proceden doutros países ou que se incorporan tarde ao sistema educativo e presta unha especial atención a persoas que teñen dificultades de expresión mediante a linguaxe oral ( TEA, Asperxer,  TGD...) traducindo a  pictogramas as leccións e os vídeos.
 
Está accesible en https://www.pictoeduca.com

A Consellería de Educación regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato:

1. Os centros deberán incorporar ao proxecto educativo a concreción dos currículos establecidos pola Administración educativa.

2. Co fin de garantir o dereito do alumnado a unha avaliación obxectiva e a que o seu rendemento sexa valorado e recoñecido con obxectividade, os centros deberán facer públicos os procedementos e os criterios xerais de avaliación, promoción e titulación que a comisión de coordinación pedagóxica e o equipo docente establezan, respectivamente, na proposta curricular e nas programacións didácticas.

Cada equipo docente, departamento didáctico ou as persoas responsables dos centros privados, ao comezo de cada do curso, informarán o alumnado e ás súas respectivas familias sobre os obxectivos, contidos, procedementos, instrumentos e criterios de avaliación e cualificación das diferentes áreas, materias ou ámbitos, incluídas as materias pendentes de cursos anteriores, e os procedementos de recuperación e de apoio previstos. Así mesmo, informarán dos criterios de promoción e titulación.

A dirección do centro responsabilizarase de que a información sobre a avaliación e os seus procesos sexa accesible e se lle dea publicidade de xeito manifesto para toda a comunidade educativa.

3. A persoa docente titora e o profesorado das distintas áreas, materias e ámbitos manterán unha comunicación fluída, no relativo ao proceso de aprendizaxe, co alumnado, as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal. Ademais, os centros deberán establecer o procedemento mediante o cal o alumnado, as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal poderán solicitar aclaracións ao profesorado e á persoa docente titora acerca das informacións que sobre o seu proceso de aprendizaxe reciban, e facilitarlles información sobre os procedementos de revisión de cualificacións e de decisións sobre a promoción e a titulación.

Máis información no DOG do 11 de marzo de 2021