Novas e actividades (1288)

A Xunta de Galicia vén de estrear perfil institucional en TikTok co obxectivo de crear e divulgar información de interese para a mocidade galega.

Deste xeito, e aproveitando a bagaxe do amplo seguimento nas páxinas oficiais de Twitter e Facebook (cuxas contas suman máis de 320 mil seguidores), o Executivo autonómico aposta por seguir reforzando a súa comunicación dixital.

Entre os principais obxectivos do proxecto está o de renovar o xeito de facer chegar información relevante á mocidade e á poboación en xeral, comunicándoa de maneira dinámica e informal. Ao mesmo tempo, búscase favorecer o alcance e visibilidade de medidas de interese para un sector da poboación que está a empregar habitualmente este medio para permanecer informado.

https://www.tiktok.com/@xuntadegalicia

A feira de tecnoloxía colaborativa Maker Faire Galicia, abriu o prazo de presentación de propostas para makers de todo o mundo. Fíxoo co obxectivo de atopar e convocar “os proxectos máis innovadores”, en palabras da entidade organizadora, Design Thinkers and Makers SL.

A novena edición da Maker Faire Galicia celebrarase do 1 ao 4 de xuño no Museo Gaiás da Cidade da Cultura e en liña a través da plataforma makerfairegalicia.com

As inscricións estarán abertas até o próximo 18 de abril, data a partir da cal a organización comezará a contactar cos proxectos seleccionados.

A feira, que se celebra anualmente, reúne tanto proxectos aplicábeis á industria como solucións innovadoras desenvolvidas en centros educativos ou proxectos de innovación social entre outros. Na súa última edición contou con máis de 60 expositores, 200 makers e máis de 10000 visitantes de todo o mundo.

As inscricións poden facerse a través da web da Maker Faire Galicia: https://galicia.makerfaire.com/more/

O Foro Europeo da Mocidade lanza a "Capital Europea da Mocidade" (CEJ) 2026. Este título asígnase a unha cidade europea por un período dun ano durante o cal se pretende empoderar aos mozos e mozas, impulsar a participación xuvenil e reforzar a identidade europea.

Cada ano, unha nova cidade europea ten a oportunidade de mostrar as súas ideas innovadoras, proxectos e actividades que pretenden alzar as voces dos mozos e achegar unha nova perspectiva xuvenil a todos os aspectos da vida da cidade.

A iniciativa Capital Europea da Mocidade pretende apoiar tanto á mocidade como á cidade para abrir estas posibilidades e marcar o camiño para seguir por outros municipios europeos.

A Capital Europea da Mocidade ten un impacto positivo en moitos ámbitos:

Abre novas oportunidades
Achega cambios positivos
Fomenta a participación activa
Promove o voluntariado
Fomenta a identidade europea
Fomenta a diversidade e a inclusión
Reforza as organizacións xuvenís
Impulsa o investimento na mocidade
Amplifica a súa propia voz en Europa
Convértese en punto de encontro internacional
Conecta aos mozos
Unha cidade pode converterse en Capital Europea da Mocidade se se distingue de forma positiva e conta cun ambicioso programa de capacitación dos mozos.

Pídese aos municipios solicitantes que expoñan a súa visión para converterse en Capital Europea da Mocidade 2026 e como pode capacitar aos mozos, impulsar a participación xuvenil e achegar cambios á súa cidade.

Os seguintes elementos crave son esenciais para calquera candidatura ao título de EYC:

Participación xuvenil
Toma de decisións conxunta;
Dimensión europea.

Criterios de selección
O premio está aberto a calquera autoridade local (definida como un municipio ou grupo de municipios situados nunha zona xeográfica común) dos Estados membros do Consello de Europa que sexan partes no Convenio Cultural Europeo adoptado en 1954 en París.

Convídase os municipios solicitantes, xunto coas estruturas xuvenís participantes, a presentar un programa polifacético que poña de relevo o seu enfoque na participación xuvenil e os seus plans para crear unha mellor contorna para os mozos nas súas cidades.

Premios
A cidade galardoada anunciarase durante a cerimonia de entrega de premios en Lublin (Polonia), Capital Europea da Mocidade 2023, que terá lugar en novembro de 2023.

Prazos
- 6 de febreiro de 2023 (23:59 CET), para a presentación das notas conceptuais. A solicitude inclúe unha taxa de 300 euros, que deberá abonarse antes da data límite no Foro Europeo da Mocidade.
- 5 de xuño de 2023 (23:59 CET), para a presentación dos formularios de solicitude detallados. A solicitude inclúe unha taxa de 700 euros, que deberá abonarse antes da data límite no Foro Europeo da Mocidade.
- 25 de setembro de 2023 (23:59 CET), para os formularios de solicitude definitivos. A terceira rolda de solicitudes non inclúe taxa.

https://www.youthforum.org/news/applications-for-the-european-youth-capital-2026-are-open 

A Mocidade Voluntaria das Nacións Unidas son unha categoría creada recentemente en resposta ao chamamento do Secretario Xeral da ONU a unha maior participación no voluntariado da xeración máis numerosa da historia, formada por persoas menores de 30 anos.

Quen son os Mozos Voluntarios das Nacións Unidas?

Mozos e mozas motivados/as e con talento de entre 18 e 29 anos (ser menor de 29 durante toda a duración do seu voluntariado) que desexan participar en iniciativas de desenvolvemento e paz no seu propio país ou noutro país do mundo.

A súa formación académica e a experiencia requirida varían segundo a asignación, pero en xeral non se espera unha experiencia laboral superior a dous anos.

Destinos
Os voluntarios/as poden traballar en dereitos humanos, loita contra o cambio climático, atención sanitaria primaria, xestión de catástrofes, consolidación da paz ou participación xuvenil entre outras moitas outras áreas.

Poden traballar directamente nunha axencia das Nacións Unidas ou ser asignados a unha das súas organizacións asociadas, a unha universidade ou ao goberno.

Beneficios
As persoas voluntarias veranse recompensadas cunha experiencia que lles acompañará o resto da súa vida.
A súa participación como Mozos Voluntarios das Nacións Unidas será unha oportunidade para cambiar o mundo a mellor e, ao mesmo tempo, perfeccionar as súas propias aptitudes, adquirir coñecementos e comprender mellor as realidades do desenvolvemento internacional e a consolidación da paz.

Dotación
As persoas voluntarias reciben unha asignación básica que lles permite vivir na zona asignada.
Se prestan servizo voluntario fóra da súa zona de orixe, o avión de ida e volta ou o transporte terrestre (segundo proceda) e algúns outros gastos básicos corren a cargo do organismo de acollida.
Recibirán orientación e formación antes e despois do voluntariado.

Duración
A maioría dos voluntariados dos Mozos Voluntarios das Nacións Unidas teñen unha duración de entre 6 e 24 meses. En ocasións, os voluntariados de Mozos Voluntarios das Nacións Unidas nacionais e internacionais son inferiores a seis meses, denominándose estancias de curta duración.

Cando os Mozos Voluntarios ONU son patrocinados por unha institución académica, denomínaselles Novos Voluntarios Universitarios ONU. Os Mozos Voluntarios ONU Universitarios realizan voluntariados de menor duración, xeralmente entre 3 e 6 meses.

https://www.unv.org/become-un-youth-volunteer 

A USC e o Consello da Cultura Galega inclúen novos contidos no portal Proxector, iniciativa web habilitada coa finalidade de achegar á divulgación e ao coñecemento investigador, ao tempo que se dinamiza o uso do galego nestes ámbitos.

Os novos contidos incorporados teñen que ver co cambio climático, Quecemento global: ameazas e oportunidades.

Nesta nova entrega reúnense unha ducia de recursos audiovisuais que permiten afondar nas principais causas deste fenómeno causado pola acción humana e nas oportunidades que ofrecen a educación ambiental, a conciencia cidadá ou a innovación científica para revertelo.

http://consellodacultura.gal/especiais/proxector/especial.php?t=10408# 

Abanca e Afundación veñen de lanzar un novo programa de educación financeira, titulado ‘Pon o teu diñeiro a salvo’, que ten como obxectivo dotar ás novas xeracións de competencias dixitais que lles permitan facer fronte á ciberdelincuencia. Está dirixido ao alumnado de ESO e FP Básica, Media e Superior.

Esta proposta formativa contribuirá a que os novos estudantes adquiran os coñecementos necesarios para poder utilizar dun modo seguro, crítico e responsable as tecnoloxías dixitais, incluíndo especificamente contidos relacionados coa ciberseguridade.

A actividade, que ten carácter gratuíto, está exposta para desenvolverse en dúas sesións. Os docentes que desexen inscribir aos seus estudantes poden facelo a través da web https://pontudineroasalvo.afundacion.org/ ou por correo electrónico, na dirección pontudineroasalvo@afundacion.org.

Unha vez realizada a inscrición, o profesorado recibirá todos os materiais e recursos necesarios para traballar estas temáticas dun modo flexible e adaptado á programación do curso.

https://pontudineroasalvo.afundacion.org/ 

Aula Newton Galicia é unha iniciativa de divulgación científica gratuíta que Tecnópole promove entre os centros educativos de secundaria e bacharelato de Galicia.

Está organizada conxuntamente entre Xunta de Galicia, Boeing, First Scandinavia e Tecnópole.

Aula Newton Galicia ofrece formación en ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas mediante dinámicas prácticas de forma que os estudantes teñen acceso a equipos que lles permiten explorar, debater, reflexionar e colaborar nas materias STEM.

A Aula estará aberta os xoves e os venres, de 10:00 a 13:00 horas. En cada xornada poden participar ata 32 rapaces e rapazas. Dirixida a estudantes de 2º ESO - 1º BAC

Os participantes terán a oportunidade de iniciarse no mundo da aviación a través do módulo Voamos con números: unha aventura aérea, unha proposta formativa de gran demanda de participación que se viu reforzada cun novo simulador de voo, polo que nestes intres a Aula Newton xa dispón dun total de catro simuladores.

A rapazada deberá responder a unha hipotética misión de rescate localizada na nosa comunidade, proposta polo Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, situado na Estrada, froito da colaboración de Tecnópole coa Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), a través do 112 Galicia. Así, para calcular as rutas de voo e cumprir as diferentes misións, o alumnado porase á fronte dos simuladores de voo avanzados, asistidos e orientados en todo o proceso por un equipo de instrutores cualificados.

Información de contacto
Edificio CEI, San Cibrao das Viñas, 32900 Ourense
Teléfono 988 368 100
aulanewtongalicia@tecnopole.es

https://newtonroom.com/es/localiza-tu-aula-newton/newton-galicia 

A Consellería de Educación convoca probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non posúan o título de graduado en ESO nin un título profesional básico e teñan 17 anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.

O prazo de presentación de solicitudes estará abranguido entre os días 27 de febreiro e 10 de marzo de 2023, ambos os dous incluídos.
As solicitudes están en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312C.
As solicitudes presentaranse en calquera centro docente público da Consellería de Educación que imparta ciclos formativos de formación profesional.

Estrutura e organización da proba:
a) Parte sociolingüística:
– Lingua Castelá.
– Lingua Galega.
– Ciencias Sociais.
b) Parte matemática:
– Matemáticas.
c) Parte científico-técnica.
– Ciencias da Natureza.
– Tecnoloxía.

Data: As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 25 de maio de 2023.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as ppersoas que non posúan o título de bacharelato nin un título de técnico de formación profesional e teñan 19 anos ou os fagan no ano de realización da proba.

O prazo de presentación de solicitudes estará abranguido entre os días 23 de xaneiro e 3 de febreiro de 2023, ambos os dous incluídos.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co procedemento ED312D

Estrutura da proba:
a) Parte común:
– Lingua Galega.
– Lingua Castelá.
– Matemáticas.
b) Parte específica. Organizarase con base en tres opcións, A, B e C, en función das familias profesionais e os ciclos formativos aos cales posibilita o acceso. A persoa aspirante deberá elixir unha das tres opcións no momento de formalizar a solicitude de inscrición para a proba, escollendo dúas das tres materias das que desexe ser examinada:
– Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira (inglés ou francés), e Filosofía.
– Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial, e Física.
– Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química, e Bioloxía.

Data: As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 20 de abril de 2023.

Máis información no DOG do 5 de xaneiro de 2023 e en www.edu.xunta.es/fp 

Entregados os premios da sétima edición do Concurso Universitario de Curtametraxes relacionado coa doazón e o transplante de medula ósea.

O conselleiro de Sanidade salienta a importancia de traballar na concienciación da mocidade sobre a doazón de medula ósea.

Acadou o primeiro premio o traballo "Démoslle a volta á partida", realizado polo alumno da Facultade de Comunicación Audiovisual da Universidade de Vigo, David Hortas García.

No que se refire ao segundo premio, recaeu na curtametraxe "Almas Xemelgas", realizado pola estudante de Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña, Alexia Mariño Beiro, mentres que o terceiro premio foi para o traballo "Comprométete e salva vidas", presentado pola alumna de Educación Infantil da Universidade de Santiago de Compostela, Zaida López Estévez.

Comprométete a salvar vidas: https://youtu.be/_JeZLEODc_g
Almas Xemelgas: https://youtu.be/wPh48yEEoWw
Démoslle a volta á partida: https://youtu.be/0hag0il6lvU

Xa podes solicitar o teu abono para viaxar gratis en Renfe.

O abono é gratuíto, cuadrimestral e unipersoal.

Só se poderá adquirir un único abono por persoa, para realizar un máximo de catro viaxes ao día, de ida ou volta indistintamente e exclusivamente desde ou ata as estacións de orixe e destino elixidas (non está autorizado o seu uso para subir ou baixar nas estacións intermedias do traxecto elixido).

Os/as menores de 14 anos que non teñan DNI poden adquirir o novo Abono gratuíto Neno. Neste caso, o pai, a nai ou o titor poderán adquirir, por medio do seu NIF, NIE ou pasaporte, un máximo de catro abonos de neno para unha orixe e destino, durante o período de validez.

No momento da compra do abono, deberás elixir as dúas estacións (orixe/destino) entre as que vas viaxar.

O abono é válido para todos os días do cuadrimestre adquirido:
- Primeiro cuadrimestre: validez desde o 1 de xaneiro de 2023, ou data de compra posterior, ata o 30 de abril de 2023
- Segundo cuadrimestre: validez desde o 1 de maio, ou data de compra posterior, ata o 31 de agosto de 2023
- Terceiro cuadrimestre: validez desde o 1 de setembro, ou data de compra posterior, ata o 31 de decembro de 2023
Os abonos do segundo e terceiro cuadrimestre poderanse adquirir con dous meses de antelación.

Podes adquirir o teu abono nos puntos de venda habituais: renfe.com, máquinas autoventa e despachos de billetes da estación.

Poderás formalizar as túas viaxes nas seguintes canles: App de Renfe, renfe.com, máquinas autoventa e despachos de billetes da estación.

O abono é gratuíto, para adquirilo debe abonarse unha fianza de 20 euros (por abono e cuadrimestre). Recoméndase o pago mediante tarxeta de crédito/débito.

Máis información