Novas e actividades (1310)

O Concello de Ames regula o Consello sectorial de nenos e nenas de 6 a 12 anos.

O Concello de Ames "considera necesario a constitución de iniciativas de participación infantil que permitan unha visibilización da infancia e os seus dereitos, crendo firmemente nas potencialidades de nenos e nenas, compartindo os seus espazos, realidades e necesidades, adecuando os recursos, instrumentos, criterios, obxectivos e plans de traballo ás inmensas potencialidades do devandito colectivo.
O Consello Sectorial dos Nenos e Nenas do Concello de Ames é o marco idóneo de participación social que este colectivo merece e necesita, fomentándose desta forma unha relación máis positiva coa comunidade e o mundo adulto, adoptando un papel comprometido en todos os ámbitos nos que se desenvolve a súa vida."

Regulamento do Consello Sectorial dos Nenos e Nenas en Ames

 

Nesta edición do concurso O Ollo de Vidro, organizado pola EOI de Vigo, o IES Castelao, IES Pino Manso do Porriño e que conta coa colaboración de Política lingüítica, participaron máis de 30 proxectos audiovisuais, desde escolares a profesionais, con distintos formatos: booktrailers, booktoubers e recomendacións lectoras. Os 10 finalistas foron proxectados no Festival de Cans.

Premio do xurado: A metamorfose, de Kafka. Audiovisual de Belén Ocampo Falconi

Premio do público: A odisea de Ollie, de Joice. Un booktrailer de Daniela Pérez López

Premio Festival de Cans: Árbores no deserto de Rosalía Fernández Rial. Vídeo realizado por Antía Ameixeiras e a autora do libro

Mención Especial polo seu labor de promoción da lectura de xeito ameno e divertido: 3500 vidas para vivir. Un booktrailer de Lúa Soto

Os Premios Injuve de Xornalismo e Comunicación convócanse co obxectivo de recoñecer o esforzo e o compromiso de xornalistas ou comunicadores menores de 35 anos que mellor contribuísen ao fomento, defensa e difusión de valores cívicos, sociais e de igualdade nas modalidades de Xornalismo Impreso, Fotoperiodismo, Xornalismo Audiovisual (Radio e Televisión) e Xornalismo Dixital.

Estes Premios están dotados, en cada unha das modalidades, con 5.000€.

 

Xornalismo Impreso

“Os Matagi”. Alejandro Rodríguez López (Álex Rodal) e Francisco Javier Guiñales Gutiérrez (Javier Corso)

Reportaxe publicada no número de xaneiro 2021 de National Geographic. O relato penetra nas 18 páxinas que compoñen o traballo, a través das fotografías e o texto, na vida desta descoñecida comunidade de cazadores tradicionais, diseminada polas montañas do norte de Xapón, que actualmente se atopa en perigo de extinción. Tras cinco séculos de historia, e transgrediendo as súas crenzas relixiosas en pos da superviviencia do seu legado, os Matagi aceptaron á primeira muller cazadora. Esta reportaxe socioantropolóxico, lonxe de centrarse unicamente na actividade primaria que practican desde hai séculos, profunda no seu rico patrimonio cultural, así como na súa perspectiva de futuro. Un relato sobre como as mulleres, reclamando unha posición social de igualdade que ata a data negáraselles, eríxense agora como a esperanza de todo un pobo.

 

Xornalismo Audiovisual

“O cadáver esquecido”. Daniel Sousa Rodríguez

Unha reportaxe emitida en ‘A Vivir que son dous días’ (Cadea SER) o 28 de marzo de 2021, coa dirección de Javier do Piñeiro e o deseño sonoro de Teo Rodríguez. Dos 1.900 corpos que acabaron nalgunha das morgues de Madrid, houbo 59 que ninguén reclamou. Celestino Hernández é un deles. A Administración non conseguiu, ou non tentou, localizar a ningunha das súas familias e a Comunidade de Madrid inhumounos en xullo, tres meses despois de clausúraa das morgues, no cemiterio sur de Madrid. O xornalista Daniel Sousa localizou á familia de Celestino que agora, case un ano despois, recuperarán o seu corpo para enterralo na seu vila, Fresnedillas de la Oliva, no panteón familiar xunto aos seus pais e o seu irmán Pepe. 

 

Xornalismo Dixital

"O abismo entre Saúl e José Luis”. Ana Torres Menárguez e Noor Mohandas Pirshotam (Noor Mahtani)

O artigo, publicado no diario O País en outubro de 2020, trata de explicar as grandes diferenzas nos servizos públicos de atención temperá nas diferentes autonomías. Por primeira vez, as autoras conseguiron recompilar os datos do total de nenos en lista de espera ou o tempo medio de espera para a primeira consulta en cada unha das comunidades. Viaxaron a Cantabria, unha das rexións modélicas, e a Canarias, onde aínda non existía unha rede pública sólida, para reflectir o día a día de dous nenos con problemas no desenvolvemento. 

O Xurado acordou premiar tamén nesta categoría outro traballo, dada a súa calidade:

“No roteiro canario”. Ebbaba Hameida

Esta colección de cinco artigos de Radio Televisión Española, en marzo de 2021, pretende mostrar os rostros e vidas das persoas migrantes que alcanzaron as Illas Canarias durante os últimos meses. Trata de mostrar a frustración dos máis novos, a desesperación das nais que estiveron separadas dos seus fillos, o alivio das mulleres ao sentirse nun lugar seguro, e o efecto que tivo esta crise na poboación local confrontando as abundantes mostras de solidariedade e o auxe da xenofobia.

 

Fotoperiodismo.  Declárase deserto.

A Fundación Museo do Videoxogo de Galicia anunciou un acordo co Concello de Cangas do Morrazo (onde ten a súa sede a fundación) grazas ao cal o Museo do Videoxogo (MUVI) oferta “un horario de visitas continuo, semanal e gratuíto”.

O acordo foi subscrito pola entidade impulsada polos irmáns Jacobo e Galo Martínez, por unha banda, e a Concellería de Cultura e a Alcaldía de Cangas, pola outra. Grazas a esta novidade, engaden os creadores do museo, “os valores e a visión do MUVI acerca dos videoxogos poderán chegar a tempo completo e de balde a toda a poboación”. Farano ademais de “xeito transversal, inclusivo, rigoroso e con amplo transfondo cultural”.

O sábado 6 de novembro ás 16:30 horas levarase a cabo un acto no MUVI de Cangas que marcará o inicio do horario regular do MUVI: tódolos sábados de 16:30 a 20:00. O acto inaugural contará coa presencia de personalidades do Consistorio, e incluirá unha mostra extensa de videoxogos interactivos, acompañada de música en directo.

http://muvi.gal/

Con vistas á reactivación da mobilidade, o consumo de albergues e o seu coñecemento, a Rede Española de Albergues Xuvenís REAJ dará un total de 800 Bonos REAJ, para trocar desde o 18 outubro de 2021 ata o 15 de xuño de 2022 (ou ata finalizar existencias).

Trátase dunha iniciativa para incentivar o uso dos albergues da Rede, que son establecementos que se viron afectados pola crise sanitaria provocada polo COVID19.

As persoas / grupos posuidores dun bono poderán facer uso del en calquera albergue que se atope na listaxe de "albergues colaboradores" para estancias que teñan lugar entre o 18 de outubro de 2021 e o 15 de xuño de 2022. Por tanto, os usuarios/grupos deberán asegurarse de que as súas estancias (pernoitas) teñen lugar antes de dita data, xa que non poderán ser utilizados a partir desa data.

A campaña Bonos Albergues REAJ componse de 800 bonos, distribuídos da seguinte maneira:
- Bonos Individuais de 30 euros: emitirase un máximo de 700 bonos de ata 30 euros (IVE incluído) para utilizar nos "albergues colaboradores" dentro do prazo establecido para iso.
- Bonos Grupais de 200 euros: emitirase un máximo de 100 bonos de ata 200 euros (IVE incluído) para utilizar nos "albergues colaboradores" dentro do prazo establecido para iso.

Devanditos bonos serán postos ao dispor dos usuarios na páxina de REAJ de maneira graduada. Así mesmo, a cada persoa/grupo que se lle envíe un Bono Albergue faráselle chegar tamén por email un Carné de Alberguista Dixital de forma gratuíta.

Requisitos
Os Bonos Albergues REAJ individuais poderán ser solicitados por calquera persoa física que teña entre 18 e 30 anos e teña residencia legal en España. No momento da solicitude do bono o usuario deberá ser menor de 31 anos. Unha vez cumpridos os 31 anos, non poderá ser solicitante do bono (aínda que si que poderá trocalo no caso de que o solicitase antes de cumprir os 31).

Só se emitirá un bono por persoa, que irá ligado ao seu número de DNI / NIE e será persoal e intransferible, non podendo ser cedido a terceiros baixo ningunha circunstancia.

Os Bonos Albergues REAJ de grupo poderán ser solicitados por calquera grupo legalmente constituído que teña CIF e estea recoñecidos por algunha administración como grupo.

Só se emitirá un bono por cada CIF e só poderá ser utilizado polo grupo ao que lle foi concedido, non podendo ser cedido a terceiros baixo ningunha circunstancia.

https://reaj.com/bonos-albergues-reaj/

Desde a Federación de Entidades con Proxectos e Pisos Asistidos, FEPA, crearon un documento para un correcto tratamento informativo sobre a mocidade extutelada.

"O tratamento informativo da mocidade extutelada nace co obxectivo de mellorar a representación que ten a mocidade extutelada nos medios de comunicación. Trátase dun documento moi sintético no que se plasman recomendacións prácticas que cren que deben en ter en conta os medios que falan destes e estas mozos e mozas. Pretende ser un documento útil e práctico, que poidan utilizar os equipos xornalísticos e outros axentes de comunicación para non caer nos prexuízos que se adoitan difundir en moitos xornais, portais dixitais, canles de televisión, etc."

https://www.fepa18.org/wp-content/uploads/2021/09/Recomendaciones-Medios_FEPA.pdf 

No DOG do 26 de outubro publícase a orde que regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

No capítulo I destacan os principios de actuación que guían as actuacións dos equipos directivos, do profesorado titor, do resto do profesorado e dos servizos de orientación educativa e profesional.
O capítulo II trata sobre a atención ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo:
- Alumnado con necesidades educativas especiais.
- Alumnado en situación de vulnerabilidade socioeducativa e/ou cultural.
- Alumnado con altas capacidades intelectuais.
- Alumnado de incorporación tardía ao sistema educativo.
No capítulo III trátase a escolarización do alumnado, desde a consideración da súa promoción e a súa permanencia no sistema educativo.
O capítulo V trata sobre os recursos necesarios para garantir a equidade e a inclusión, considerando tanto os recursos de tipo material como os de tipo profesional.
No capítulo VI abórdanse a participación, a colaboración e a coordinación de todas as persoas que participan na educación das nenas e dos nenos, das alumnas e dos alumnos.
O capítulo VII, aborda o desenvolvemento social e emocional do alumnado, xunto coa protección e a promoción do talento
O capítulo VIII aborda outro dos aspectos que se entenden necesarios para que as organizacións educativas contribúan ao benestar de todas as persoas que as conforman e, ao mesmo tempo, fagan posible acadar verdadeiros estándares de calidade en todo o que ten que ver cos procesos de ensino e de aprendizaxe: o desenvolvemento persoal e profesional do profesorado, a formación, a innovación e a calidade.

DOG do 26 de outubro

redes4

 

Xa podes ver na canle de youtube de Xuventude a exposición que a xornalista Marta Peirano ofreceu sobre o uso das redes sociais e a manipulación que exercen sobre nós.

Charla desenvolvida no Mo_Cidade 21: Encontro da xuventude creativa e emprendedora o día 22 de outubro de 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=f5zE0JydJKg&t=1109s&ab_channel=XuventudeGalicia

O Certame de Cinema OUFF Escola é unha iniciativa da Concellería de Cultura do Concello de Ourense, en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, destinado a todos os centros educativos públicos e privados de ensino non universitario de Galicia, así como aqueles de fóra de Galicia nos que se imparten materias en Lingua Galega, que puideron participar con curtametraxes en lingua galega de ata 20 minutos de duración.

E os premiados son...

Categoría A. Infantil e primaria

Primeiro premio: Tempos modernos, do CPR Galén (Lugo)

Segundo premio: Dona Landra no río revolto, do CEIP Plurilingüe A Pedra (Bueu, Pontevedra)

Terceiro premio: O meu barquiño, do CEIP Plurrilingüe Otero Novas (Cortegada, Ourense)

Premio Blanco Amor ao mellor guión: 10 euros, do CEIP O Couto (Ourense)

Mención especial: CAD A Pobra (A Piobra do Caramiñal, A Coruña).

No mar da diversidade

Entrevistamos a Álex Vidal

Corre, corre, cabaciña

 

Categoría B. Outros niveis de ensino non universitario

Primeiro premio: Sálvora, do IES A Cachada (Boiro, A Coruña)

Segundo premio: As derradeiras, IES Praia de Barraña (Boiro, A Coruña)

Terceiro premio: Fronteiras, do IES Taboada Chivite (Verín, Ourense)

Premio Blanco Amor ao mellor guión: Serendipia, do IES de Meaño (Meaño, Pontevedra)

A Semana Viva!

Out 15, 2021

Comeza unha nova iniciativa de LIBERA, A Semana VIVA.
Do 25 ao 29 de outubro é a semana de coñecer, de saber, de mostrar, de mostrarse, de esculcar, de investigar; en definitiva, de estar VIVOS! Como o planeta que queremos e polo que desde LIBERA están a traballar.

Por unha terra VIVA!

E para estar vivos é necesario saber, aprender, investigar, sobre todos os problemas que nos afectan para poñerlles solución. Entre todos eses problemas, LIBERA pon o foco na #basuraleza, unha catástrofe ambiental que require dos maiores expertos e expertas no tema para atallala. E por iso LIBERA tráevolos para que vos conten de primeira man como afecta a basuraleza ás contornas, a fauna, a flora... en definitiva aos seres vivos dunha terra viva.

Luns, 25 outubro (10:00 h)
Cales son os resultados de análises de contaminación dos nosos espazos naturais?
Con María Dulsat (CSIC)

Martes, 26 outubro (10:00 h)
Que tipo de residuos atopámonos segundo o espazo natural analizado? App e-Litter
Con María Cabrera (Paisaxe Limpa) e Beatriz López (Vertidos Cero)

Mércores, 27 outubro (10:00 h)
Contaminación física Falemos de microplásticos en ríos!
Con David León (Home e Territorio)

Xoves, 28 outubro (10:00 h)
Pode a basuraleza afectar os pingüíns? Impactos físicos e contaminantes químicos en fauna
Con Andrés Barbosa (CSIC-SEO)

https://proyectolibera.org/semana-viva/