Novas e actividades (1313)

O Centro Reina Sofía de Fad Juventud publicou o estudo Salud y bienestar juveniles en España: un análisis longitudinal 2017-2021, co que se trata de coñecer como a poboación nova española de 15 a 29 anos entende e valora as súas propias circunstancias. Investígase o impacto das condicións contextuais (traballo, economía, emancipación etc.)/ etc.), a dimensión dos problemas físicos e psicolóxicos experimentados e os riscos e limitacións ao benestar.

 

O estudo revela que a saúde da mocidade española non pasa por bo momento, e que o desánimo ante un futuro incerto rende: só o 23% dos mozos pensa que a situación vai a mellor

 

Máis información:

https://www.centroreinasofia.org/publicacion/barometro_salud_bienestar/

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2022-06-03/peor-salud-fisica-y-mental-jovenes-espanoles_3435341/

 

 

Recorda que o servizo Quérote+da Xunta de Galicia ofrece asesoramento gratuíto á xuventude nas áreas máis vinculadas ao entendemento social e o crecemento persoal

A XI edición de Nós tamén creamos!, o certame de curtametraxes de animación en galego xa ten palmarés.

Este ano presentáronse 31 filmes de 24 escolas distintas de Infantil e Primaria rodados pola cativada de 3 a 9 anos e os seus mestres.

As curtas premiadas poderán visualizarse na web da CRTVG: https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/programa/nos-tamen-creamos-2023

Os Premios Nacionais de Mocidade 2023, creados polo INJUVE coa finalidade de estimular e recoñecer a traxectoria e o esforzo de mozos e mozas que poñen de manifesto o seu compromiso en distintos ámbitos da sociedade, foron resoltos nas súas diferentes categorías.

Compromiso Social: Esther Pina Ortín.
Cultura: Mario García Obrero.
Medio Ambiente: Lucía Casal Vázquez.
Deporte: Carlos Sanz del Castillo.
Ciencia e Tecnoloxía: Inés Mármol Peguero.
Dereitos Humanos: Núria Vilà Coma.

Así mismo concedese mención honorífica a:

Ionut Antonio Acín Hernández.
María Isabel Puerto Fernández.
Antoni Segui Villalonga.
Guillermo Gracia Núñez.
Miquel Sendra Ortola.

https://www.injuve.es/conocenos/noticia/premios-nacionales-de-juventud-2023 

Youth Policy Lab

Xul 18, 2023

Aberto o prazo de inscrición para participar no "Youth Policy Lab", que terá lugar o 1 de novembro de 2023 en Roma, no marco da novena edición dos MED Dialogues.

A edición deste ano do Foro de Mocidade, baixo o título “NAVIGATING THE CLIMATE CRISE: MEDITERRANEAN YOUTH IN ACTION”, reunirá a mozos expertos e estudantes para dialogar sobre a crise climática na área do Mediterráneo.

A inscrición está aberta ata o 1 de setembro para mozos e mozas de entre 21 e 35 anos que veñan de África do Norte, Oriente Medio ou Europa. Os requisitos de participación pódense consultar na páxina oficial do “Youth Policy Lab”.

https://med.ispionline.it/

"O circo do silencio" é un escape room de temática lingüística dirixido á mocidade. Trátase dunha sala de fuxida ambientada nunha carpa circense. Está pensada para equipos de catro xogadores que deberán resolver unha serie de enigmas para completaren a misión final.


A actividade parte da historia dun circo máxico que perdeu todas as palabras que lle permitían falar cos animais e crear espectáculos incribles. Os participantes interpretarán un grupo de detectives contratados para investigaren este roubo. Así, terán que atopar pistas, resolver enigmas, descifrar códigos e xogar coa lingua para recuperar as palabras e devolverllas ao circo.


Esta actividade pasará por 10 concellos durante este verán. A primeira xornada será o 20 de xullo na Praza do Concello de Xinzo de Limia, onde se poderá participar cada 45 minutos entre as 11,00 e as 21,00 horas. O mesmo funcionamento seguirá nos restantes 9 concellos membros da Rede de Dinamización Lingüística polos que pasará: Ponteareas (Praza Maior) o 21 de xullo, Foz (Paseo Marítimo) o 25 de xullo, A Estrada (Alameda) o 26 de xullo, Oleiros (Praza Ester Pita en Santa Cruz) o 28 de xullo, Arzúa (Praza de Galiza) o 30 de xullo, O Grove (Praza do Corgo) o 31 de xullo, Ordes (Alameda) o 3 de agosto, Caldas de Reis (Carballeira Caldas de Reis) o 4 de agosto e Verín (Alameda) o 15 de agosto.

Máis información no Portal da Lingua Galega.

A Comisión Europea está a realizar a consulta de avaliación intermedia sobre a Estratexia Europea de Xuventude 2019-2027.

Neste enlace podes acceder a ela, tanto se es unha persoa moza como se es un traballador/a do eido xuvenil. Estará dispoñible ata o 2 de agosto.

Encontros Internacionais de Mocidade de Cabueñes. A cidade de Xixón acolleu desde 1983 a mozas, técnicos/as de mocidade e representantes políticos para debater e reflexionar sobre temas de interese para a mocidade

A quen se dirixe?
- Mozos e mozas de 18 a 30 anos.
- Profesionais de mocidade maiores de 18 anos: informadores/as xuvenís, técnicos/as de mocidade e outros profesionais que traballan con mozos, tanto na administración pública como en asociacións, fundacións...

Onde?
En Xixón. Nos seus inicios desenvolvíanse na Universidade Laboral, que está situada na parroquia de Cabueñes, e por iso é polo que se dese ese nome aos Encontros. Desde hai varios anos trasladáronse ao centro de Xixón, á Escola de Comercio e o Centro de Cultura Antigo Instituto.

Cando?
Do 12 ao 15 de outubro: terás o xoves 12 para viaxar ata Xixón e terminarase o domingo 15 ao mediodía.

Existen dúas modalidades:

- Foro de profesionais de Mocidade.
Dirixido sobre todo a informadores xuvenís e técnicos/as de mocidade, pero tamén a outros profesionais que interveñen con mozos, ben sexa na administración ou en entidades privadas.
Neste grupo de traballo abordarase a crise actual das políticas de mocidade, dos servizos e programas, e da propia participación xuvenil nestes espazos, tanto públicos como privados desde o tecido asociativo. Pártese dunha situación na que cada vez custa máis que a xente nova participe e implíquese en procesos, programas, servizos e actividades, dun escaso coñecemento do labor das e os profesionais de mocidade, que provoca a reflexión que guiará este foro: que se está facendo?; están a facerse os proxectos que a xente nova necesita?; como estamos a facer as cousas, que metodoloxías utilízanse?; como o comunicamos ás persoas mozas? ; utilizamos as súas linguaxes, partimos das súas necesidades e centros de interese?.

- Laboratorios Xuvenís.
En 2023, como novidade, o programa desenvólvese nun formato único, onde todos os participantes asistirán a tres Laboratorios Xuvenís cuxa temática común será a participación xuvenil, sobre a que se reflexionará desde diferentes perspectivas. Todas as persoas rexistradas participarán nos tres Laboratorios Xuvenís, que se dividirán en grupos que traballarán de maneira simultánea polos que van rotando ao longo das diferentes sesións.

Podeste inscribir ata o 19 de setembro 2023

https://www.gijon.es/es/eventos/Encuentros-Internacionales-de-Juventud-de-Cabue%C3%B1es

 

O Instituto da Mocidade de España, Injuve, coa colaboración da Rede de Servizos de Información Xuvenil (RedSIJ), presenta este catálogo en liña de accións, proxectos e programas destinados ás persoas mozas no ámbito local e rexional.

Esta publicación en liña, é o resultado da convocatoria de Experiencias Locais de Mocidade que o Injuve, puxo en marcha este ano para recoñecer o labor das administracións locais e entidades do sector público no seu traballo con mozos.

As experiencias que se recollen aquí foron realizadas nos últimos anos ou se están levando a cabo polos distintos servizos de mocidade do noso país.
O noso obxectivo é facilitar o coñecemento de boas prácticas, compartir as metodoloxías empregadas nelas, e poñer en valor aspectos de innovación, co ánimo de que poidan ser reproducidas noutros ámbitos territoriais.

Catálogo de experiencias locais RedSIJ de traballo coa mocidade

A Xunta de Galicia convoca axudas a persoas menores de 35 anos para a adquisición de vivendas protexidas

Poderán beneficiarse destas axudas as persoas físicas maiores de idade que reúnan os seguintes requisitos:
a) Posuíren a nacionalidade española ou, no caso de seren estranxeiras, teren a residencia legal en España.
b) Seren adquirentes ou adxudicatarias, en primeira transmisión, dunha vivenda de protección autonómica de réxime xeral ou especial de nova construción ou procedente da rehabilitación, cualificada definitivamente na data de publicación desta resolución.
c) Teren subscrito con posterioridade ao 30 de setembro de 2022 un contrato privado de compravenda da vivenda, visado pola área provincial do IGVS onde estea situada a vivenda ou, de ser o caso, unha escritura pública de compravenda que conteña as cláusulas obrigatorias derivadas da cualificación definitiva da vivenda.

contía da axuda para a adquisición de vivenda será a seguinte:
a) No caso de vivendas situadas en municipios de prezo máximo superior, ata 20.000 euros por vivenda, no suposto de vivendas adquiridas por persoas menores de 35 anos, e ata 16.000 euros, no caso de vivendas adquiridas por persoas maiores de 35 anos.
b) No caso de vivendas situadas nos restantes municipios de Galicia, ata 16.000 euros, no suposto de vivendas adquiridas por persoas menores de 35 anos, e ata 12.000 euros, no caso de vivendas adquiridas por persoas maiores de 35 anos.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 2 de outubro de 2023 e as solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento VI420C

Máis información no DOG do 5 de xullo de 2023 e en https://igvs.xunta.gal/portada

A Xunta de Galicia convoca os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2022/23 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa educativa.

Requisitos:
1. Ter rematado os estudos de cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no curso 2022/23 nun centro docente de Galicia no réxime ordinario.
2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
3. Os alumnos e alumnas que sexan candidatos/as ao premio deberán merecer un especial recoñecemento pola dedicación e esforzo demostrados ao longo da etapa en superar as súas dificultades, ben de tipo persoal, educativas e/ou do contorno familiar e sociocultural, polo que se fan merecedores de optar a esta modalidade de premios.

O perfil obxecto destes premios correspóndese con alumnado que procede de contornos socioculturais desfavorecidos ou de contornos familiares disfuncionais que supoñan desvantaxe manifesta para conseguir rematar os seus estudos ou en proceso de superación de enfermidades crónicas ou con discapacidades que condicionan o seu rendemento escolar, a súa relación persoal e a súa inserción social.

Poderase conceder ata un máximo de 20 premios.
Cada premio estará dotado con 1.000 €

O prazo de solicitudes comezará o día 24 de agosto de 2022 e rematará o día 23 de setembro de 2022.
As solicitudes poden tramitarse a través do formulario ED311E dispoñible en https://sede.xunta.es

Máis información no DOG do 3 de xullo de 2023 e en https://www.edu.xunta.gal/premiosedu
premios@edu.xunta.gal