Novas e actividades (817)

O Concello de Santiago convoca un procedemento para a selección das persoas participantes no Plan Xuvenil de Integración Profesional Mocidade con Emprego.
 
Trátase dun programa que se vai desenvolver no período 2017-2020, e que ten como obxectivo mellorar a empregabilidade da mocidade de Santiago, a través da creación de itinerarios formativos profesionais. Desenvolverá 19 itinerarios de formación, encadrados en oito sectores estratéxicos: industria 4.0, enerxías renovables, hostalaría e turismo, atención socio-sanitaria, medio ambiente, agricultura ecolóxica, comercio electrónico e a loxística.

O programa ofertará 323 prazas, das que 227 serán para mulleres. Ademais, resérvanse 96 prazas para participantes con discapacidade, migrantes, de orixe estranxeira ou poboación xitana.
Os participantes deberán ter máis de 16 anos e menos de 30 e estar desempregados. Terán prioridade os mozos e mozas empadroados en Santiago.

As esixencias de estudos mínimos, segundo itinerarios, é a seguinte: 2 itinerarios do nivel 1, para mozos e mozas que non teñen a ESO; 7 itinerarios do nivel 2, para mozos e mozas coa ESO ou equivalente; e 10 itinerarios do nivel 3, para mozos e mozas co Bacharelato ou equivalente.

A inscrición no programa pódese facer a través da súa web, www.ponteenmarcha.gal  onde se cubrirá un rexistro que recollerá tamén a experiencia laboral. Posteriormente farase unha entrevista persoal de orientación. O prazo de inscrición rematará cando todas as prazas estean cubertas.

www.ponteenmarcha.gal

Relación de proxectos e concellos galegos adxudicatarios das axudas para a realización de programas/proxectos de actuación que inclúan actividades que fomenten as oportunidades de emprego, autoemprego e iniciativas empresariais para os mozos/as do Injuve e FEMP


CONCELLO PROGRAMA APROBADO IMPORTE
Concello de Parada do Sil (OURENSE) SERVIZO XUVENIL DE ASESORAMENTO E FORMACIÓN PARA O EMPREGO XUVENIL 2.500 €
Concello de Baños de Molgas (OURENSE) PROXECTO INTEGRADO DE EMPREGO XUVENIL 4.500 €
Concello de Soutomaior (PONTEVEDRA) MOCIDADE EN MARCHA 8.000 €

#SMXenteDeseXable

Out 11, 2017

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convídavos a colaborar na campaña #SMXenteDeseXable para conmemorar o Día Mundial da Saúde Mental (10 de outubro). Buscamos que o maior número de persoas, concellos e entidades de Galicia perciban o seu apoio á realidade de que as persoas con problemas de saúde mental son persoas que desexan e que son desexables.

O obxectivo desta campaña é facer visible o apoio social para rachar cos estereotipos e o estigma social que rodea á sexualidade da mocidade cun problema de saúde mental e seguir ofertando accións formativas tanto a mozas e a mozos, a familias como a profesionais, para favorecer o desenvolvemento da súa sexualidade e a súa afectividade de xeito satisfactorio.

Expoñemos as accións previstas nesta campaña:
Do 9 ao 13 de outubro: sacar unha foto co hashtag da campaña #SMXenteDeseXable (como se mostra na imaxe que se acompaña). A idea é que o maior número de persoas saquen a foto co compromiso de apoiar a campaña e mobilizar as redes sociais con mensaxes construtivas a nivel social. A imaxe poderá publicarse na propia rede social da persoa, concello e/ou entidade e remitila a Quérote+ para xuntala á documentación da campaña.

Posteriormente, desde o servizo Quérote+, farase unha recompilación de imaxes e elaborase un cartel co lema. O cartel será publicado nas redes sociais e será remitido en formato dixital á persoa, concello e/ou entidade remitente.

No caso de ter interese en participar e desexar ter máis información, pode contactar a través do correo electrónico querotemais@xunta.gal ou por teléfono no 981 223 913.

Sabías que o teu corpo tarda entre 24 e 48 horas en regular a túa tensión arterial ata valores normais despois dun cigarro? Ou que o tabaco cambia o sabor á comida? En seis semanas deixarás de asfixiarte cando corres e en seis meses, dependendo do que fumes, poderías chegar a aforrar ata 600 euros. Xa tes para unhas vacacións! Estes son algúns dos beneficios de pasar dos malos fumes e deixar o tabaco. Estes e moitos outros os podes atopar na web da nova campaña do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, chamada #NonSmokingChallenge.

O obxectivo desta nova campaña é promover actitudes de vida saudable entre a mocidade, proporcionando ferramentas para previr o inicio do consumo de tabaco e para favorecer o abandono. Ademais encerra obxectivos específicos, como o fomentar unha imaxe positiva do rexeitamento ao tabaco e dos produtos relacionados e eliminar falsos mitos ou crenzas asociadas ao seu consumo.

Esta nova iniciativa xorde nun contexto no que o tabaquismo constitúe o principal problema de saúde pública prevenible nos países desenvolvidos, sendo a primeira causa de mortalidade e morbilidad evitables no noso país e o resto de países da nosa contorna. E é a mocidade a que ten nas súas mans acabar co tabaquismo, como subliña a campaña.

Segundo os últimos datos oficiais, o 31,4% dos estudantes de 14-18 anos fumou tabaco nos 12 meses anteriores e a idade media de inicio é 13,9 anos. Aínda que tradicionalmente o consumo era maior nos homes, as diferenzas están a acurtarse polo cambio de patrón, de forma que entre os estudantes de 14-18 anos xa destaca o maior consumo en mozas que en mozos (33,2% das mozas e o 29,6% dos mozos fumaran nos 12 meses anteriores).

Sumate ao #NonSmokingChallenge. Acepta o reto!

A campaña expón o acabar co tabaco como un reto para seguir, equiparándoo a outros retos virais como o #MannequinChallenge ou o #IceBucketChallenge, de gran popularidade nas redes sociais, polo que a campaña aparecerá especialmente nestas, co obxectivo de chegar á mocidade.

http://nonsmokingchallenge.com/

 

video

 

A Consellería de Educación publica a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2017/18.

ensinanzas deportivas

Se o teu non é o deporte hai outras opcións: http://xuventude.xunta.es/ensino-e-bolsas

Búscanse Heroes

Out 02, 2017

Desde a Fundación Equipo Humano en colaboración coa Fundación Incyde e a cofinanciación do Fondo Social Europeo creouse o proxecto Búscanse Heroes que está destinado a mozos e mozas menores de 30 anos que cumpran os requisitos establecidos polo Sistema de Garantía Xuvenil.

A finalidade do mesmo é contribuír á mellora da empleabilidad e o emprendemento, todo iso mediante a adquisición de competencias que lles permitan alcanzar unha mellor integración no mercado laboral actual.

O proxecto ten formación tanto presencial como online ademais de contar con sesións de mentorización e orientación laboral incluíndo estancias en empresas. Está planificada a súa execución en catro sedes: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra 

www.sebuscanheroes.es

A Consellería de Política Social busca familias e persoas cunha alta sensibilidade cara á adolescencia que queiran facer unha aposta temporal por un/unha adolescente con dificultades a quen o xulgado lle impuxo en sentenza unha medida de convivencia cunha persoa ou familia.
Un ambiente socializador e positivo que lles permita aos/ás adolescentes a posibilidade de modificar as circunstancias que motivaron a medida e, polo tanto, que non reincidan nos mesmos feitos, comportamentos e actitudes.

Máis información en http://politicasocial.xunta.gal e en http://arela.org/Noticias/programa-convive.html

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca un curso máis o programa Correspondentes Xuvenís 3.0

Correspondentes xuvenís 3.0 pretende contar cunha "antena informativa" en cada centro educativo, na que se responsabilice o alumnado de recoller a información en materia de xuventude que se lles envie desde a Xuventude ou dende a OMIX do seu concello e de difundila entre o resto do alumnado do centro, contando co apoio do persoal do centro coordinador de información xuvenil e co profesorado participante no programa.

Os correspondentes terán as seguintes funcións:
1. Xestionar un taboleiro informativo no que haberá información sobre temas do seu interese.
2. Difundir a información que reciban a través dos medios ao seu alcance: redes sociais, entre os compañeiros de instituto, grupos de wahtsapp..
3. Manter actualizado e ordeado o taboleiro informativo do centro.
4. Remitir a Xuventude información do seu centro que poida ser de interés para correspondentes doutros puntos de Galicia.

Beneficios para os/as correspondentes:
Poderán participar nos Encontros de Correspondentes Xuvenís que se organicen no albergue xuvenil de Gandarío.
Recibirán gratuitamente o carné xove, o carné de estudante internacional (ISIC)e o carné de alberguista durante o ano escolar no que están como correspondentes.
Terán preferencia nalgúns dos programas da DXXV nos que así conste nas súas bases.
Reconoceráselles o tempo como persoas voluntarias mediante un certificado expedido pola Dirección Xeral de Xuventude.
Poderán solicitar o Certificado de experiencias: Educación non formal en materia de Xuventude.

Beneficios para o profesorado colaborador:
Recibirán gratuitamente o carné internacional de profesor/a (Carné Teacher)

O programa Correspondentes Xuvenís pode solicitarse de dúas formas:
A través do Plan Proxecta da Consellería de Educación.
Directamente coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a través do Centro Coordinador de información xuvenil, teléfono 881 997 606