Novas e actividades (1111)

Xa está dispoñible Camiñares de Andrea Pousa e o Bruxo Queiman, o terceiro vídeo-clip da Triloxía Meiga, que en outubro inaugurou a publicación de traballos dixitais do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta.

Pode verse xunto con outros dous vídeos que compoñen a Triloxía Meiga: Axendados e Alalá meigo. Cada un deles está dedicado a un dos elementos da natureza: terra, auga e fogo, respectivamente. O cuarto elemento, o aire, vén representado pola propia cantante e intérprete dos vídeos, Andrea Pousa. Todos estes traballos teñen por obxectivo a divulgación e fomento do patrimonio cultural de Galicia e empregan distintas artes (danza, música, circo...) para alcanzar esta meta.

         MÁIS ALTO CA NUNCA: QUERÉMONOS LIBRES E VIVAS.

    DESENMASCAREMOS AOS MALTRATADORES

 

Moitas mulleres son maltratadas e ata asasinadas por parte de homes, polo que o día 25 de novembro é conmemorado para darlle voz ás que máis sofren. Nós, correspondentes do IES Saturnino Montojo, queremos unirnos a esa iniciativa participando en múltiples proxectos:

- Primeiro de todo, creamos este lema, consensuado polo equipo de Correspondentes Xuvenís do IES Saturnino Montojo, para lembrar a todas as mulleres que nestes momentos tan críticos están a sufrir a violencia de xénero que non están soas. Utilizamos o termo “desenmascarar” dándolle un dobre sentido: quen son, xa que nos medios nunca se mostran os datos íntegros deles pero das mulleres si, e tamén como son e como as tratan (aproveitando tamén a palabra para facer unha mención á situación pandémica). Por outra parte, empregamos a primeira persoa de plural porque esta lacra aféctanos a todas e todos e nunca deberiamos velo como simples observadoras, senón que debemos actuar construíndo unha sociedade máis xusta e activa.

- Asemade emprendemos unha nova iniciativa na plataforma TikTok subindo vídeos reivindicativos representando escenas comúns destas inxustizas mediante diferentes hashtags como #desenmascaremosaosmaltratadores ou #libresevivas. Serán gravados tamén en diferentes partes do instituto coma na entrada, no patio ou corredores. Estes vídeos finalmente serán compartidos a través das nosas contas doutras redes sociais coma Twitter  ou Instagram. Incluiremos o número 016, que atende situacións exclusivamente de violencia de xénero.

Pensamos que é necesario concienciar á xente de todo o que está a ocorrer e loitar para que nun futuro próximo as mulleres poidamos vivir sen medo e a sociedade sexa máis xusta.

Campaña en TikTok

O continuo sonoro que nunca se acaba é un proxecto de investigación de longo percorrido que parte do techno como entidade cultural, social, histórica e material.

Desde agora, e ata xaneiro de 2022, irán aparecendo os diversos elementos que materializan e fan posible este traballo de investigación, incluíndo entre eles unha exposición que se inaugurará no outono de 2021 na Casa Encndida. A radio de podcasts mensuais acompañará todo o proxecto durante a súa traxectoria aberta ao público.

Estas publicacións funcionan como un organismo que irá desenvolvéndose e transformándose ao longo dos seguintes meses. A serie recolle dúas dos aspectos que están na orixe do proxecto xeral: unha escoita situada e hipervinculante que é capaz de contaminar todos os espazos da vida, máis aló do club ou da temporalidade ambigua da noite e as súas presuncións; e a dimensión gestual do baile techno, grazas ao préstamo iterativo de movementos en constante transformación e expansión entre numerosos os corpos anónimos da pista de baile.

Ambas as situacións producen formas de (re)coñecemento e provocan posibilidades relacionales e afectivas que transcenden a linguaxe, así como unha experiencia somática individual e colectiva que invoca a sensualidade dun continuo sonoro cunha xenealoxía, non exenta de conflitos, ausencias e apropiacións, que non só empeza en Detroit para continuar en Berlín, senón que se constitúe nun fenómeno de alcance global no presente.

Ao longo de cada mes, a invitación a artistas da serie consiste en recoller un xesto da sesión anterior para incluílo na seguinte. Este exercicio permite unha desvinculación consciente da pulsión e esixencia logocéntrica que aparece, non só na historia da música occidental e o protagonismo da melodía, senón tamén na da arte.

É aquí onde xorde a reivindicación do ritmo suspendido e da repetición como elementos de resistencia que se unen á dimensión política do pracer, de escóitaa e da comunidade entendida como unha práctica colectiva en proceso e movemento continuo.

https://www.lacasaencendida.es/radio/you-got-get-get-out-podcast-radio-11535 

A Universidade de Vigo participa nun proxecto internacional que fomenta a aprendizaxe baseada en videoxogos para o alumnado de enxeñaría e economía.

A idea é retar aos estudantes a resolver retos complexos: medioambientais, sostibilidade...

A iniciativa, na que participa a UVigo con outros cinco socios, chámase Higher Education Re-engineering through Active Learning for Growth e baséase nas vantaxes da gamificación para que as e os estudantes combinen habilidades de diversas materias e sexan quen de resolver algúns dos principais problemas aos que se enfronta a sociedade actual, problemas que van dende o medre sustentábel á mitigación do cambio climático, pasando pola loita contra a pobreza ou cuestións relacionadas con saúde mundial.

‘Xogando’ a resolver retos reais das cidades

A proposta que se está a desenvolver por parte do equipo de HERA é un xogo baseado nunha cidade virtual, tipo o popular videoxogo SimCity, no que poden participar varios xogadores, cada un deles nun rol específico e no que teñen que conseguir acadar determinados obxectivos, para o que precisan coordinarse e ter en conta as problemáticas e casuísticas dun escenario particular. “Por exemplo: mellorar a reciclaxe e os temas de compostaxe e a economía circular nunha cidade”, explica Caeiro.

https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/vigo-participa-nun-proxecto-internacional-que-fomenta-aprendizaxe-baseada-xogos-alumnado-enxenaria 

Eu tamén fago autocrítica!. Reflexión en formato video compartido en instagram por Compostela Mocidade co gallo do Día internacional contra a violencia de xénero

compostelamocidade2

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo publica no BOE do 24 de novembro de 2020 as bases reguladoras para a concesión de axudas dirixidas á contratación de mocidade e as bolsas das persoas mozas rexistradas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que realizan prácticas non laborais en empresas:

Obxecto.
Finalidade das axudas.
Persoas e empresas beneficiarias e os seus requisitos.
Condicións das prácticas.
Persoas destinatarias das prácticas non laborais
Obrigacións das empresas beneficiarias.
Persoal a contratar.
Actividade obxecto de axuda e duración.
Modalidade de axuda, dotación e pago.
Presentación de solicitudes.

BASES DE CONTRATACIÓN EN GARANTÍA XUVENIL

BASES DAS BOLSAS EN GARANTÍA XUVENIL

Inscricións: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html

A Consellería de Educación publica instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia derivada da COVID-19.

Desenvolvemento ordinario
Sempre que sexa posible, o período de formación práctica en empresas desenvolverase nas condicións e coa duración fixadas na normativa de aplicación para cada ensinanza.

Medidas extraordinarias
Nos casos en que non sexa posible a realización do módulo de Formación en centros de traballo nas condicións fixadas na normativa de aplicación para cada ensinanza, como consecuencia das circunstancias excepcionais derivadas da pandemia orixinada pola COVID-19, poderase establecer algunha das medidas seguintes:

1. Desenvolver o módulo de FCT parcialmente de xeito telemático, desde o domicilio ou desde o propio centro educativo, sempre que as instalacións e o equipamento o permitan, a empresa o considere viable e sexa posible desenvolver as competencias asociadas ao título.

2. Reducir a duración do período de formación en centros de traballo ata o mínimo de horas establecido: 220 horas no caso de ciclos de grao medio e de grao superior, 130 horas nos ciclos de grao profesional básico e, nos cursos de especialización, a duración indicada en cada real decreto. Así mesmo, no caso dos programas formativos establecidos na Comunidade Autónoma de Galicia, a FCT poderase reducir a 65 horas.

Ademais, cando iniciado o módulo de FCT non sexa posible rematalo polas circunstancias excepcionais, este considerarase completado sempre que o tempo de realización das prácticas sexa igual ou superior ao mínimo indicado no parágrafo anterior.

De non ser posible completar o mínimo de horas indicado no punto anterior ou cumprir na súa totalidade o programa formativo establecido para a realización do módulo de FCT, poderase:
– Realizar no propio centro educativo, se é posible, o desenvolvemento de actividades prácticas que complementen a totalidade do programa formativo.
– Desenvolver actividades asociadas ao ámbito laboral que complementen o programa formativo.

3. Cando non sexa posible o desenvolvemento do módulo de FCT nun centro de traballo, nos centros educativos realizaranse actividades asociadas ao ámbito laboral que se aproximen o máximo posible á realidade profesional

4. Flexibilizar o desenvolvemento do módulo de FCT:
Anticipar a realización do módulo de FCT, de xeito total ou parcial.
Ampliar o período de desenvolvemento da FCT ata o 31 de agosto de 2021.

Proceso de selección do alumnado e renuncia para a realización da FCT nas ensinanzas de formación profesional:
No caso de que o número de prazas dispoñibles nos centros de traballo non sexa suficiente para a totalidade do alumnado dun grupo proposto para FCT, realizarase unha selección tendo en conta a nota media dos módulos avaliados antes da formación en centros de traballo

Máis información en www.edu.xunta.gal  e no teu centro educativo

Afundación, a Obra Social de ABANCA, pon en marcha, en colaboración con  Envita, o seu novo programa +60, «Historias vividas», un proceso de revisión e reflexión sobre as traxectorias vitais das persoas participantes que utiliza unha plataforma  online para reunir os relatos e experiencias de toda unha vida, que posteriormente se recollerán nun libro.  

A iniciativa enmárcase dentro do programa da entidade «O valor da experiencia», que ten como obxectivo poñer en valor a experiencia vital e profesional das persoas maiores, e do que forman parte os proxectos interxeracionais «Fálame da emigración» e «Falemos da escola». As persoas interesadas no programa, que ten unha duración dun ano, poden inscribirse na web Historias vividas e realizar calquera consulta na rede  Espazos+60.

https://www.afundacion.org/es/historias-vividas

Unha crise dentro dunha crise. No medio desta devastadora pandemia, as persoas que se dedican á comunicación ambiental e científica necesitan atopar os espazos para narrar a gravidade do cambio climático e as súas consecuencias.

Data:  26 de novembro

Programa

12.00  h. Como e por que poñer o cambio climático no centro do debate. Relator: Clemente Álvarez, xornalista do País.

12.15  h. Quen é a nosa fonte nesta crise.
Participan:
Ana María Alonso Silva, Instituto Xeolóxico e Mineiro de España. Ámbito da xeoloxía.
Alicia Pérez-Porro, Asociación de Científicos Españois en Estados Unidos (ECUSA). Ámbito da bioloxía.
Sergi González, AEMET. Ámbito da climatoloxía.
Juan Manuel Zaragoza, Universidade de Murcia. Ámbito das ciencias sociais.

Modera: Rosa M. Tristán, xornalista ambiental.

13:00  h. Que contar cando todo está xa contado. Relator: José María Montero, Monti. Radio Televisión de Andalucía.

13:20  h. Outras formas de contalo
Desde o ámbito da ilustración. Olga de Deus, ilustradora.
Tik Tok e as redes máis novas. Antoni Gutiérrez- Rubí,  Ideograma.
Instagram e o activismo. María  Laín, activista.
A través de campañas. Juan Carlos do Olmo, WWF.
A fotografía e o cinema. Anxo Araújo, fotógrafo.

Modera: Esther Sánchez, comunicadora científica e ambiental.

14:00  h. Clausura.

O encontro está organizado por Explora Proxectos e "La Casa Encendida" e conta coa colaboración da Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) e da Asociación de Xornalistas de Información Ambiental ( APIA).

O encontro pode seguirse en directo na canle Youtube da "La Casa Encendida": https://www.youtube.com/user/lacasaencendida

O programa de actividades Girl STEM, impulsado por AGASOL e AMTEGA para botar abaixo estereotipos e desigualdades de xénero no ámbito das novas tecnoloxías da información, entrevista esta semana coas intervencións de dúas expertas no eido dos videoxogos e deportes electrónicos: por unha banda Dhaunae de Vir, desenvolvedora de negocio transmedia, e pola outra Gisela Vaquero, deseñadora e guionista de videoxogos.

As dúas forman parte do movemento Women in games, que axuda, promove e dá visibilidade ás mulleres desenvolvedoras e xogadoras de videoxogos, tanto estudantes, afeccionadas coma profesionais.

A entrevista realizada por Luz Castro, fundadora da Asociación Galega de Videoxogos, analiza cal é a posición das mulleres neste crecente negocio e as medidas que é preciso adoptar para evitar que queden excluídas deste ámbito.

https://amtega.xunta.gal/nova/o-programa-girl-stem-entrevista-a-dhaunae-de-vir-e-gisela-vaquero-mulleres-referentes-na