Novas e actividades (830)

25 de novembro. Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller

"Vou nacer nena, por favor, fai todo o posible para que iso non sexa o maior perigo de todos"

Curtametraxe da campaña "Querido papá" (#DearDaddy) da organización non gobernamental de 'Care Norway'. Mediante un vídeo, a oenegué pretende concienciar á sociedade sobre a violencia machista que sofren moitas nenas e mulleres.
A curta busca, ademais, demostrar a importancia de que os homes tamén alcen a voz contra a violencia de xénero.

Curtametraxe:  https://www.youtube.com/watch?v=gBXlUxvWQPY

Podes deixarnos o teu comentario sobre o vídeo en  http://xuventude.xunta.es/contacto

 

 

Nov 20, 2017Encontro mostra transfronteiriza da xuventude emprendedora

Auditorio de Ferrol, 16 de decembro de 2017


InterregA Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pon en marcha EMOTRAXE, un espazo de encontro e de aprendizaxe para que a xuventude poda compartir experiencias e emocións á vez que amosar publicamente as súas vivencias de participación, compromiso social e de emprendemento.

Trátase dunha actividade enmarcada no proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), cun orzamento de 1.428.692,94 euros e unha duración de catro anos. Ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio.

Este encontro forma parte da actividade "Emprende" dirixida a aquelas iniciativas, ideas, entidades que desexen iniciar unha nova liña de negocio, que conten con un grao de madurez suficiente co obxectivo de apoialas, afianzalas e acompañalas durante a súa posta en marcha. Neste encontro os mozos e mozas poderán coñecer e intercambiar experiencias con outras persoas mozas, tanto do propio territorio do proxecto como doutros territorios transfronteirizos. 

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela, a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (Ascega), o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federação Nacional de Associações Juvenis Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

Emotraxe pretende ser un espazo a disposición da xuventude no que mozos e mozas e axentes públicos e privados trasladen os seus proxectos en distintos ámbitos, co fin de xerar ilusión e contaxiar do seu espírito emprendedor e comprometido.

O encontro estará aberto a mozas e mozos emprendedores, membros de asociacións xuvenís  e  entidades prestadoras de servizos á xuventude, persoas participantes en actividades de voluntariado, mozas e mozos membros de grupos informais, técnicos/as de xuventude, informadores/as xuvenís, educadores/as, mediadores/as xuvenís e todas as mozas e mozos con espírito de iniciativa e persoas interesadas na materia.

Emotraxe facilitará a cada entidade xuvenil que o desexe un espazo para a exposición de ideas, actividades e proxectos, con zona de stands dos diferentes colectivos participantes.

Así mesmo, a organización farase cargo dos traslados necesarios das persoas que se inscriban, poñendo á súa disposición distintas liñas de transporte, sempre que haxa unha cota mínima de participantes para cada liña.

As inscricións poderán realizarse en liña a través deste formulario ata o día 13 de decembro ás 14.00 h.

PROGRAMA

9:30 h Acollida e entrega da documentación.

10:00 h Relatorio “Onde está o límite?”, Josef Ajram

11:00 h Inauguración e apertura oficial

11:45 h Pausa – Café.

12:15 h Mesa redonda: Mocidade en movemento, o valor de tomar a iniciativa.
Avelino Souto Rozados, Clube de xóvenes gandeiros e técnico asesor de Embriomarket.
Minerva Pose Veiga. Correspondente universitaria e membro de Erasmus Student Network na Universidade da Coruña
Ángel Rodríguez Cerdeira, Erasmus para xoves emprendedores.
Silvia Folgueira Rico e Miguel Paz Pena. Gañadores dos campionatos de FP Galicia e Spain skills 2017.
Ivone Pires Cruz. Xestora do Link Cowork & Business e embaixadora da Digital Nomads Portugal

13:15 h Mesa redonda: Competencias clave para superar o reto da inserción laboral e emprendemento.
Ana Simoneta Rubido, Presidenta de AIESEC España
Eduardo Guillén Solorzano, profesor da UDC e Delegado e membro da ICC (International Coaching Community para Oriente Medio) con base en Dubai.
Oscarina Conceição. profesora da área de emprendedurismo no Instituto Politécnico do Cávado e Ave.
Luis García Deber. Presidente da fundación Youth Business Spain e director xerente da Fundación Ronsel.
Carmen José López Rodríguez. Ex presidenta da Federación Galega de Xóvenes Empresarios-AJE Galicia.
Ana Vázquez Rodríguez. Investigadora do grupo SCULCA da Universidade de Santiago de Compostela e membro da rede RIES.

14:15 h Pausa-Xantar.

16:00 h Relatorio “Emocións a través da mirada”, María J. Freire Franco “Sissi”.

17:00 h Mesa redonda: Implicados ao 100%: iniciativas xuvenís con impacto social.
Juan Pampillón Alonso Velasco, coordinador de proxectos da ONG Cooperación internacional.
Verónica Verés Tasende, presidenta da Federación Galega de Redeiras Artesás.
Helena Isabel Ribeiro Teixeira.  Voluntaria no programa Recados e Companhia do Instituto Português do Desporto e Juventude – IPDJ.
Marta del Río Arcos, directora autonómica de Cruz Vermella Xuventude.
Pablo Rodríguez Paz, grupo informal Xóvenes do xurés.
Diego López Pedreira, axente de desenvolvemento comarcal e técnico da reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

18:00 h Peche


Presenta o Encontro, Rubén Riós.

Descarga o programa aquí

 

marca cor Fundacion G A ASCEGA CC
Interreg IPDJ CIA FNAJ

A Universidade da Coruña convoca as prazas de “Correspondentes Universitarios” para o curso 2017-2018

Requisitos:
1. Estar matriculado e ao corrente do pagamento no curso 2017/2018 na Universidade da Coruña en estudos oficiais de grao.
2. Non estar en posesión nin reunir os requisitos legais para a expedición dun título universitario na data de finalización do prazo de presentación da solicitude.

As solicitudes presentaranse no Servizo de Estudantes SAPE-LERD (Pavillón de Estudantes, Campus de Elviña, A Coruña), ou no SAPE do Campus de Ferrol (Edificio de Apoio ao Estudo, andar baixo, Campus de Esteiro, Ferrol).

Ás funcións dos “correspondentes universitarios” son as seguintes:
• Xestionar un taboleiro informativo no que haberá información sobre temas de interese para a xuventude e difundir a información no centro no que estuda.
• Difundir a información sobre os distintos programas e iniciativas para a xuventude que haxa no portal https://xuventude.xunta.es e/ou aquela outra que reciban a través dos medios ao seu alcance: redes sociais, compañeiros da residencia, facultades, etc., e que sexa de interese para eles.
• Asistir ás reunións de coordinación que se convoquen, así como aos cursos de formación organizados pola DXXPV e destinados aos correspondentes xuvenís.
• Aquelas outras que supoñan a mellora na achega de información á mocidade.

Beneficios para os “correspondentes universitarios”:
• Recibirán gratuitamente formación en materia de información xuvenil.
• Recibirán gratuitamente o carné xove, o carné internacional e o carné de alberguista durante o ano escolar no que estean como correspondentes.
• Recoñeceráselles a través dun certificado o tempo dedicado como “correspondentes universitarios”, así como a experiencia e competencias adquiridas a través do certificado de educación non formal en materia de xuventude.
• A vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria expediralles unha certificación que acredite a participación no programa “Correspondentes Universitarios” para a solicitude de créditos, ata un máximo de 3 ECTS, coa correspondencia de 1 crédito por cada 10 horas, por participación en actividades universitarias.
• Asignaráselles un titor da Universidade que coordinará e orientará as súas actividades en colaboración cos coordinadores do programa designados pola Consellería.

O prazo de solicitude estará aberto até as 14.00 h. do día 30 de novembro de 2017

Máis información e solicitudes

Isto é o que pensa o 27% da mocidade de entre 15 e 29 anos.

O Centro Reina Sofía sobre Adolescencia e Mocidade da FAD ven de publicar os resultados  do Barómetro 2017 de ProyectoScopio
Os resultados do Barómetro 2017 do ProyectoScopio obtéñense dun panel online a 1.247 mozos de 15 a 29 anos aplicado en abril do presente ano.

Máis dun de cada catro mozos/as entre 15 e 29 anos (27,4%) cre que a violencia de xénero é unha conduta normal no seo dunha parella; o 31,5% cre que é un problema que aumenta progresivamente por culpa da poboación inmigrante; o 21,2% considera que é un tema politizado que se esaxera; e case un 7% cre que é un problema inevitable que, aínda que estea mal, sempre existiu.

En xeral, o grao de mantemento destas representacións sociais sobre a violencia machista é superior entre os homes, e nos niveis de estudos inferiores. Só existe un maior acordo entre elas cando se afirma que "É un problema social moi grave", unha afirmación na que se mostran de acordo o 87% do total da poboación nova enquisada.   

Ao preguntar aos e as mozas sobre a discriminación, en xeral, eles e elas recoñecen que hai factores de exclusión por encima do xénero. Por exemplo, un 47,9% recoñece a identidade e a orientación sexuais como motivo de discriminación, un 45,1% apunta á orixe étnica ou racial, un 38% ao aspecto físico e o 29,3% sinala a nacionalidade. O 23,7% da poboación xuvenil percibe que existe discriminación por razóns de xénero, por encima de motivos relixiosos, intelectuais, económicos, de idade ou ideolóxicos.

En canto ás desigualdades de xénero percibidas polos mozos españois, ao redor de tres de cada catro cren que as oportunidades das mulleres en canto a salarios ou no acceso a postos de responsabilidade nas empresas son moito peores que as oportunidades dos homes.

Máis da metade consideran moito ou algo peores as oportunidades das mulleres con respecto atopar un traballo (62,4%); en canto á posibilidade de compaxinar vida laboral e familiar (57,4%); no acceso a postos de responsabilidade na vida política (61,9%); ou para gañar diñeiro (59,3%).

http://www.proyectoscopio.es/images/barometro/2017_III.pdf

 

Máis episodios violentos, discusións con familia e amigos, prácticas sexuais perigosas, desenvolvemento de problemas cognitivos... son só algunhas das consecuencias que ten o consumo de alcol entre os menores de idade. E segundo os últimos datos da Enquisa Estatal sobre uso de Drogas en Ensinos Secundarios en España (ESTUDES) o 68,2% dos menores expóñense a todas estas regas, recoñecendo que consumiron alcol no último mes.

A pesar das consecuencias que ten o consumo de bebidas alcohólicas por parte dos menores de idade, este tipo de prácticas son cada vez máis toleradas polos adultos. É por iso que a nova campaña do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade incide en que é responsabilidade de todos os adultos contribuír a xerar unha sociedade menos tolerante co consumo de alcol entre os menores. Os resultados que se perseguen só son posibles coa implicación de todos: administracións, partidos políticos, sectores comerciais de produción, distribución e lecer, medios de comunicación, comunidade educativa, asociacións de pais e nais, en definitiva, de toda a sociedade.img campana chica2

A campaña vai estar activa desde o 8 de novembro, ata o 29 de leste mesmo mes e vaise a difundir en múltiples soportes comunicativos: televisión, prensa, radio, medios dixitais, publicidade exterior e cinemas. Durante o tempo de duración da campaña utilizarase o hashtag #MenoresSinAlcohol nas comunicacións do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e da Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas nas redes sociais.

Ademais das mensaxes, a campaña dispón de materiais educativos accesibles na súa páxina web,e a web do Plan Nacional sobre Drogas creou unha "landing page" onde se informa sobre cuestións básicas relacionadas co consumo de alcol por parte de menores e na que tamén se ofrecen consellos aos adultos sobre que se pode facer ante diferentes situacións

O Ministerio de Sanidade considera necesario modificar a cultura existente con respecto ao uso e abuso do alcol, xerando un debate social sobre os riscos do seu consumo polos menores de idade, tanto pola súa saúde como para a súa seguridade, que esta campaña contribuirá a impulsar.

Data: 15 de novembro de 2017
Hora: 19:00 horas
Lugar: Salón de Graos. Facultade de Ciencias Políticas (USC). Santiago

Son Muller é un tema composto e interpretado polo grupo Máis boas que as patacas.

Elas son as voces de Lua, Valeria e Ruth, a guitarra de Ana, o baixo de Sara, o uquelele de Carme, o piano de Cristina e a batería de Candela, todas elas estudantes do IES de Cacheiras. As mozas armaron esta peza baixo a dirección da súa profesora de música, Matilde Balseiro, tamén presente nesta xornada de presentación de ‘Son Muller’, unha peza que subliña unha potente mensaxe á sociedade en prol da igualdade de xénero.

Son Muller foi galardoado co 1º premio do certame Quero Cantar da Deputación da Coruña.

Son Muller: https://www.youtube.com/watch?v=AMG0Pli_jE8

Videoclip: https://www.facebook.com/1021607797899868/videos/1598470203546955/

A Fundacion Amigos de Galicia busca voluntarios na provincia de Ourense para axudar coa recollida e clasificacion de tapóns (entre outras actividades), para a actual campaña de recollida de tapóns para axudar a financiar as terapias dun neno ourensán con paralisis cerebral.
A fundacion ten a súa base en Vilagarcia pero conta con oficina no barrio do Couto en Ourense, Avda. Portugal 59. Teléfono de contacto 988 546 068.
 
https://www.fundacionamigosdegalicia.org/campañas/tapóns/

Programa Xogade

Nov 02, 2017

A Secretaría xeral para o Deporte convoca o programa Xogade (xogos galegos deportivos en idade escolar), curso 2017/2018.
Poderán inscribirse neste programa os centros de ensino, anpas, clubs, escolas deportivas municipais, agrupacións deportivas, asociacións, etc. que o desexen, pertencentes á Comunidade Autónoma de Galicia.

As actuacións do programa para a tempada 2017/18 son:

– Actividade deportiva escolar.
– Actividade deportiva federada.
– Coñece o meu club.
– Xogos populares.
– Proxecto deportivo de centro.
– Xogando coa auga.
– Seguro federado de 6 a 16 anos.

Máis información en http://deporte.xunta.gal/ e en http://xogade.xunta.es/es/xogade