Novas e actividades (845)

Os/as Correspondentes Xuvenís do Colexio Divina Pastora de Ourense envianos este divertido vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=hOv0REoZ0s4&feature=youtu.be

Esta pontevedresa de adopción chegou a Galicia en 1963, con só 22 anos, e axiña asumiu a cidadanía en galego, a lingua que escolleu tanto para as súas obras narrativas infantís e xuvenís como para os seus estudos literarios, o ensaio, a poesía e a didáctica da lingua e da literatura galegas. Isto permítenos definila como "galega de elección".

Aínda que ela afirmaba que viñera ao mundo en 1941, seguramente para facer cadrar a súa idade coa das compañeiras de bacharelato elemental en Barcelona, a verdade é que Ana María Victoria Moreno Márquez naceu en Valencia de Alcántara (Cáceres) o 1 de maio de 1939.

“Eu non son alófona porque o que practico, se é que escribo, podería definirse coma unha amorosa autofonía […]. A miña relación con Galicia e a miña opción pola súa lingua é simplemente unha historia de amor”, declaraba María Victoria Moreno, en 1993, no congreso Poetas Alófonos en Lingua Galega.

En 2018 é a figura protagonista do Día das Letras Galegas e isto convértea na cuarta muller -tras Rosalía de Castro, Francisca Herrera Garrido e María Mariño- que leva ese recoñecemento na historia da celebración.

María Victoria Moreno. Letras galegas 2018

Máis información:  http://www.lingua.gal/recursos/destacamos?content=/Portal-Lingua/Contido/iniciativa/letras-galegas/contido_0056.html

No DOG do 30 de abril de 2018 publícanse as subvencións concedidas no programa Iniciativa Xove na provincia de Ourense

Iniciativa Xove en Ourense

No DOG do 25 de abril publícase a introducción da Historia da Filosofía no currículo de 2º de Bacharelato:

O alumnado cursará no segundo curso de bacharelato e dentro da modalidade correspondente as seguintes materias:

a) Catro materias xerais do bloque de materias troncais.
b) Dúas materias de entre as materias troncais de opción. O alumnado que opte pola modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais deberá cursar a materia de Historia da Filosofía.
c) Lingua Galega e Literatura.
d) Un mínimo de dúas e un máximo de tres materias de entre as materias específicas de elección. Os centros ofertarán obrigatoriamente a materia de Historia da Filosofía, dentro do grupo de materias específicas, para o alumnado das modalidades de Ciencias e de Artes, e será de libre elección para o alumnado.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca a oferta de uso das súas instalacións xuvenís para a campaña de verán do ano 2018, que comprende do 15 de xuño ao 30 de setembro de 2018.

O uso das instalacións ofertadas suporá dispoñer:
- Dos servizos de auga, gas, electricidade e alimentación en réxime de pensión completa.
- Do material (excepto o correspondente ás actividades específicas) que, no caso dos campamentos, comprende tamén as tendas de campaña, colchóns e mantas.
- Xerencia e persoal de servizo.

Poderán solicitar o uso das instalacións:
1. As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á mocidade e as escolas de tempo libre, debidamente constituídas e legalizadas.
2. Os consellos locais e municipais de xuventude.
3. Corporacións locais.
4. Outras entidades públicas ou privadas que realicen actividades coa xuventude.
5. Grupos de mozos e mozas non asociados/as que organicen actividades de tempo libre sen ánimo de lucro e, en todo caso, para efectos de realización dun programa de actividades para un mínimo de 15 persoas.  
 
Aqueles grupos que figuren inscritos no rexistro da Consellería de Política Social como entidades prestadoras de servizos sociais, gozarán dun desconto do 50 % sobre os prezos sinalados.

Os prezos das instalacións están publicados no DOG do 8 de abril de 2016.
Aqueles grupos que figuren inscritos no Rexistro da Consellería de Política Social como entidades prestadoras de servizos sociais gozarán dun desconto do 50 % sobre os prezos sinalados no punto anterior.

Solicitudes:
a) Solicitudes presentadas por entidades locais, outras entidades, asociacións e escolas de tempo libre: presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos.
b) Solicitudes presentadas por grupos de persoas mozas non asociadas: As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica

As solicitudes están dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento BS304A.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o día 18 de maio de 2018.
Máis información no DOG do 25 de abril de 2018 e no correo ofertaconcertada.benestar@xunta.es

Prazas:

ofertaconcertada

Gústache ler? Poñemos a túa disposición unha listaxe de libros recomendados polo alumnado que participou en cursos pasados no programa Correspondentes Xuvenís 3.0

Podes recomendarnos libros en informacion.xuventude@xunta.gal

Libros recomendados polo alumnado Correspondente Xuvenil

O 17 de abril celebrouse en Santiago de Compostela co motivo do día europeo da inforamción xuvenil, a Xornada "A información na prevención de condutas adictivas". Neste xornada participaron entre outros ponentes, Rocío Martínez, Nerea Pousa, Laura Martínez, Xacobe Barreiro e Nazaret Carril, correspondentes xuvenís do IES Rosalía de Castro, que como voceiras da súa clase do ciclo de animación Sociocultural e Turística, deron a súa visión sobre o incremento do consumo de tabaco, alcol e drogas. Destacaron tamén a necesidade dunha maior conexión entre a mocidade e os servizos de Xuventude dos concellos e da Xunta de Galicia.

No DOG do 12 de abril publícasen as axudas concedidas do programa Iniciativa Xove na provincia de Pontevedra.

DOG do 12 de abril de 2018

Unha ferramenta colaborativa, en liña, de intercambio de coñecementos lanzada polo Foro Cidadán Europeo que contribúe a unha mellor observación do estado do espazo cívico en toda Europa mediante a recompilación de alertas da sociedade civil, análises existentes e recursos institucionais.

http://civicspacewatch.eu

No DOG do 6 de abril de 2018 publícanse as subvencións concedidas pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado no programa Deseñando o teu futuro e no Programa de mobilidade transnacional xuvenil (Galeuropa)

Deseñando o teu futuro:  axudas a proxectos dirixidos a que os mozos e as mozas entre 14 e 18 anos realicen estadías-visitas non remuneradas en empresas/entidades públicas ou privadas radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia, para os efectos de que adquiran competencias, habilidades e cualificacións que complementen o seu desenvolvemento persoal e a súa formación.

Galeuropa:  axudas a proxectos de mobilidade transnacional dirixido á mocidade para a realización de prácticas formativas non remuneradas en entidades/empresas públicas ou privadas de países europeos.

Deseñando o teu futuro:   https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180406/AnuncioG0425-270318-0002_gl.html
Galeuropa:  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180406/AnuncioG0425-260318-0001_gl.html