En portada (1138)

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca un curso máis o programa Correspondentes Xuvenís 3.0

Correspondentes xuvenís 3.0 pretende contar cunha "antena informativa" en cada centro educativo, na que se responsabilice o alumnado de recoller a información en materia de xuventude que se lles envie desde Xuventude ou da OMIX do seu concello e de difundila entre o resto do alumnado do centro, contando co apoio do persoal do centro coordinador de información xuvenil e co profesorado participante no programa.

Os correspondentes terán as seguintes funcións:
1. Xestionar un taboleiro informativo no que haberá información sobre temas do seu interese.
2. Difundir a información que reciban a través dos medios ao seu alcance: redes sociais, entre os compañeiros de instituto, grupos de wahtsapp..
3. Manter actualizado e ordeado o taboleiro informativo do centro.
4. Remitir a Xuventude información do seu centro que poida ser de interés para correspondentes doutros puntos de Galicia.correspondentes3

Beneficios para os/as correspondentes:
Poderán participar nos Encontros de Correspondentes Xuvenís que se organicen no albergue xuvenil de Gandarío.
Recibirán gratuitamente o carné xove, o carné de estudante internacional (ISIC)e o carné de alberguista durante o ano escolar no que están como correspondentes.
Terán preferencia nalgúns dos programas da DXXPV nos que así conste nas súas bases.
Reconoceráselles o tempo como persoas voluntarias mediante un certificado expedido pola Dirección Xeral de Xuventude.
Poderán solicitar o Certificado de experiencias: Educación non formal en materia de Xuventude.

Beneficios para o profesorado colaborador:
Recibirán gratuitamente o carné internacional de profesor/a (Carné Teacher)

O programa Correspondentes Xuvenís pode solicitarse de dúas formas:
A través do Plan Proxecta da Consellería de Educación. (Prazo: 26 de outubro de 2018)
Directamente coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a través do Centro Coordinador de información xuvenil, teléfono 881 997 606

O I congreso internacional de educación no tempo libre: avanzando na inclusión celebrarase os días 19 e 20 de Outubro en Barakaldo (País Vasco). Organizado pola Universidade do País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea e ASTIALDI SAREA, a rede vasca de organizacións de tempo libre educativo co apoio do Departamento de emprego e políticas sociais do Gobierno Vasco.

Catro eixos de preguntas para esta convocatoria, cun programa que inclúe relatorios, conversacións, comunicacións, experiencias e simposiums. Desde as miradas académicas, científicas, das políticas públicas e as intervencións socioeducativas, e con alcance internacional e estatal, pero situados na realidade vasca:

 • ¿Que achega a educación ao tempo libre a Euskadi: persoas, comunidades, colectivos, organizacións, desenvolvemento de País? ¿Que podería sumar?

 • ¿Cales son retos, desafíos e propostas para construír unha sociedade máis inclusiva e de oportunidades? ¿As súas ameazas e dificultades?

 • ¿En que contexto social, económico, político cultural desenvólvense a diversidade de iniciativas e servizos? ¿Que cuestións relevantes considerar?

 • ¿Como avanzar en políticas públicas vascas que fortalecen estes proxectos e as súas contribucións?

 

Dirixido a:

 • As organizacións e servizos de tempo libre: axentes educativos e equipos de dirección (voluntarios ou retribuídos).

 • As administracións públicas municipais, forais e autonómicas: políticos e técnicos.

 • Profesorado e alumnado universitario  nos ámbitos da educación e as ciencias sociais.

 • As organizacións do terceiro sector.

 • Axentes e entidades vinculadas a proxectos sociais e educativos.

 • As empresas de servizos *socioeducativos e culturais.

 • Os representantes da cidadanía nos municipios, territorios, *CAPV, partidos políticos con responsabilidade nas políticas sociais, educativas, con infancia, adolescencia e mocidade…

Máis información e contacto:

http://astialdikongresua.eus/es/

e-mail: info@astialdikongresua.eus

Tel.: (+34) 688 80 38 86

Campo de traballo transfronteirizo Eurocidade 2020: programa de emprendemento e talento.

 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, da Consellería de Política Social, convoca un campo de traballo transfronteirizo no marco do proxecto europeo Eurocidade_2020 aprobado ao abeiro do programa Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

 

Finalidade: promover e estimular o espírito emprendedor da mocidade galega e portuguesa a través de novos métodos formativos de autoestima baseados en “aprender facendo”.

 

Destinatarios/as: mozos e mozas galegos/as e portugueses/as con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos, ambas inclusive.

 

Cobertura:

- Aloxamento en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.

- Transporte no ámbito da actividade.

- Equipos técnicos.

- Acompañamento por equipo técnico.

O mozo ou moza non fará ningún tipo de achega económica ao programa, só o que se refire ao desprazamento ocasionado desde o seu domicilio ata a zona transfronteiriza Chaves-Verín.

 

Número de prazas: 10

Datas de realización: do 15 ao 21 de outubro de 2018.

Entrada: 15 de outubro a partir das 12:00 horas

Saída: día 21 de outubro antes das 14:00 horas

 

Localización:

Eurocidade Chaves-Verín

Antiga aduana

Avda. Portugal, s/n Feces de Abaixo

32699 Verín – Ourense 

 

Selección: por estrita orde de reserva de praza.

 

 

Os/as solicitantes seleccionados/as recibirán un correo electrónico de confirmación da praza.

Recibido o correo electrónico de selección, deberá remitir a ese mesmo correo unha copia do Documento Nacional de Identidade.

 

Prazo de inscrición: do día 25 de setembro ao 10 de outubro do 2018 ás 14 horas, ambos inclusive.

 

FICHA DO CAMPO DE TRABALLO

 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

 

 

Atención colexios de Galicia!

Queredes gañar unha viaxe de fin de curso para toda a túa clase con aloxamento en albergues?

Participa no concurso "Unha viaxe polo patrimonio da miña comunidade".

Divírtete e aprende. Somos o terceiro país do mundo en patrimonio UNESCO.

Infórmate nesta ligazón.

 

Hai 6.000 € en premios!

Pasao a mestres, AMPAS, alumnos. Que se entere todo o mundo!

INTERACTUANDO NO TEMPO LIBRE 2018

XII xornadas galegas de actualización de coñecementos e intercambio de experiencias
19, 20 e 21 de outubro

Albergue Xuvenil de Gandarío, Bergondo, A Coruña

 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social pon en marcha unha nova edición de Interactuando no tempo libre,co fin de consolidar este espazo de reflexión, participación e debate entre os profesionais do sector do tempo libre e aproveitar a riqueza e oportunidades que xera.


Interactuando é

• Un foro para o intercambio de experiencias e para a actualización de coñecementos.
• Un espazo de aprendizaxe, encontro e convivencia.
• Un tempo para reflexionar e vivir o tempo libre en clave educativa.
• Unha fin de semana para nos achegar a diferentes maneiras de traballar e para tecer redes

 

Os seus obxectivos son:

• Promover o diálogo entre todas as persoas que traballan neste ámbito.
• Dar a oportunidade de encontrarse e de establecer contactos.
• Reflexionar e analizar a acción educativa no tempo libre.
• Trazar liñas de acción e compromisos para poñer en práctica nas diferentes realidades de cadaquén.

 

Destinatarios:

• Monitores/as e directores/as de actividades de educación no tempo libre.
• Técnicos/as de xuventude e dinamizadores/as xuvenís.
• Profesionais do ámbito (animadores/as socioculturais, educadores/as sociais, pedagogos/as, dinamizadores/as de actividades de educación no tempo libre).
• Membros de asociacións xuvenís, grupos informais que realicen actividades de educación no tempo libre e voluntarios/as.


XII INTERACTUANDO. 2018, un punto de inflexión.

 

As xornadas artéllanse nunha sesión inaugural, presentación de experiencias, catro faladoiros e a convivencia.

 

Sesión Inaugural.

Dos debates para a anovación do decreto á re-organización da campaña de verán, o 2018 está sendo un ano de transición e anheladas mudanzas nas que cómpre seguir afondando.
Paga a pena poñer en común o que aconteceu na Campaña de verán 2018 para comprender onde estamos hoxe e por onde queremos tirar.  Recomporemos un relato dos feitos, dando voz aos distintos axentes presentes.

 

Presentación de experiencias.

Sábado á tarde búscase dar a coñecer experiencias xeitosas que poidan servir de inspiración e aproveitamento. Nesta edición proponse o formato feira de experiencias onde os/as asistentes poderán deambular entre os diferentes postos da feira de mostras para coñecer de forma directa e próxima as iniciativas que se expoñen.
Feira de experiencias: tanto pasadas (experiencias positivas xa realizadas que merecen non caer no esquecemento); presentes (iniciativas actuais que se queiran dar a coñecer) como futuras (persoas, propostas e ideas na procura de apoios).

O formato de cada posto será libre e convídase á orixinalidade e creatividade.Os postos poderán ser estáticos, onde estean simplemente expostos os traballos, ou ben ser presenciais e atendidos polas persoas que expoñen, de xeito que a experiencia pode ser máis interactiva e o fluxo de preguntas, comentarios ou suxestións sexa máis directo. Conversas, proxección de vídeos, realidade virtual, presentación de traballos, dinámicas grupais, xogos, obradoiros, exposicións fotográficas, representacións…

As persoas interesadas en dispor dun posto na feira de experiencias poden solicitar a  participación como expositoras a través do e-mail institutoxuventude.ctb@xunta.gal antes do 13 de Outubro de 2018, xuntando a seguinte información:
- Título e presentación da experiencia a expoñer.
- Nome dos/as autores/as e nome da entidade/grupo onde se desenvolve ou foi desenvolvida a iniciativa.
- Necesidades de espazo e/ou explicación de como sería o posto.
- Necesidades de material non funxible que poida haber na Instalación de Gandarío (mesas, cadeiras, pizarras…).

Lémbrese que todas as experiencias presentadas disporán ademais dun espazo no web https://interactuandonotempolibre.webnode.es/ para ficar para a posteridade.

 

Faladoiros

O cerne das xornadas son os faladoiros para a aprendizaxe, a reflexión e o debate. Cada persoa asiste a un único faladoiro e domingo ao final da mañá póñense en común.  
      
      1) É TRABALLO OU DÁ TRABALLO?
          A nova lei de contratacións, convenios, pregos, relacións laborais, trámites administrativos, seguros, dereitos e obrigas. En que estado estamos e en que estado queremos estar?
          Que cómpre saber? Que cómpre manter? Que cómpre mudar?
      
      2) PROGRAMACIÓNS DA CAMPAÑA DE VERÁN
          Aprender a programar e aprender a avaliar programacións.
          Valorar programacións da campaña de verán e achegar suxestións de mellora.
          Que ten sentido? Que non ten sentido? Que propor?
      
      3) TITULACIÓNS DE TEMPO LIBRE
          Escolas de Tempo Libre, certificados de profesionalidade, experiencia práctica... que titulacións necesitamos? Que titulacións queremos?
          Necesidades e oportunidades formativas. Bases para unha orde que regule a educación do Tempo Libre en Galicia.
      
      4) CALIDADE NAS INTERVENCIÓNS DE TEMPO LIBRE?
          Posta en valor da educación no tempo libre. Entretemos? Animamos? Transformamos?
          Que é calidade? Que non é calidade? Como se valora a calidade dunha intervención?
      
Cando se realice a inscrición cómpre indicar a preferencia do faladoiro no que se desexa participar. A organización adscribirá os/as participantes nos faladoiros atendendo ás súas preferencias e á orde de inscrición.

 

Inscrición: A inscrición está pechada.

 

Convivencia

Organizar estas xornadas supón un esforzo organizativo e orzamental grande. Agradecemos que se non vas asistir, ou non vas asistir á totalidade de sesións e comidas, nolo fagas saber coa antelación suficiente.
Tamén agradecemos e convidamos á participación na totalidade das sesións, dende a inauguración ata o peche, e á convivencia de día e de noite no albergue.
No caso de ser necesario, pode disporse dun servizo de ludoteca coidadora que axude á conciliación.

 


PROGRAMA

 

Venres, 19 de outubro


17.00 h Acollida e entrega de documentación
17.30 h Benvida
17.35 h Sesión inaugural “2018,  un punto de inflexión”
19.00 h Faladoiros
20.30 h Cea
22.00 h Actividade nocturna I

 

Sábado, 20 de outubro

 

9:30 h Faladoiros
11:30 h Descanso
12: 00 h Faladoiros
14.00 h Xantar
16.00 h Faladoiros
18.00 h Presentación de experiencias
20.30 h Cea
22.00 h Interacción nocturna II

 

Domingo, 21 de outubro

 

09.30 h Faladoiros
11.00 h Presentación de conclusións
13.30 h Clausura, avaliación e despedida.

Pertences a unha asociación ou organización que traballe con persoas con diversidade funcional? Coñeces a alguén ou algunha?

Se é así, participa na 1ª edición do concurso Fotografía e Diversidade Funcional de REAJ.

 

Que tes que facer?

 

Plasma nunha fotografía a vida cotiá das persoas con diversidade funcional e gaña unha viaxe para toda a asociación.

 

Hai 4.000 € en premios!

 

Tendes até o 15 de novembro para partipardes.

 

Encontrarás toda a información en: https://reaj.com/concurso-fotografia-y-diversidad-funcional

 

Xuventur 2018

Set 13, 2018

 Programa de educación non formal para a mocidade en aloxamentos turísticos de Galicia situados no medio rural

 

Que é “ XuvenTur”?

A Axencia Turismo de Galicia e a Consellería de Política Social a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado poñen en marcha unha nova edición do programa “XuvenTur”·
Trátase dun programa de actividades de educación non formal para desenvolver en aloxamentos turísticos de Galicia situados no medio rural , en estancias de fin de semana, que sirva tanto para a adquisición de competencias e habilidades por parte da mocidade como para fomentar o coñecemento da riqueza natural, o coidado do ambiente, o goce da paisaxe e o contacto coa natureza entre a mocidade.

Ofrécense distintas alternativas de participación no mes de outubro.


Quen pode participar?

XuvenTur” está dirixido á xente nova que teña entre 18 e 30 anos no momento da solicitude e queira gozar dun programa de actividades de educación non formal nos espazos naturais de Galicia.


Obxectivos do programa:

 • Mellorar as competencias e habilidades da xuventude a través da educación non formal.
 • Facilitar que as mozas e mozos galegos participantes coñezan a xeografía e patrimonio natural, cultural e etnográfico de Galicia, promovendo o seu respecto.
 • Proporcionar á xente nova a oportunidade de vivir a experiencia do turismo rural de Galicia.
 • Promover a educación ambiental e o ocio saudable.


O programa, que é gratuíto, inclúe:

 • Aloxamento en establecementos rurais (noites de venres e sábado). A asignación de cuartos será de libre disposición, o que supón que haberá que compartir os que sexan de dúas prazas no momento da asignación dos mesmos
 • Manutención completa dende a cea do venres ata o almorzo do domingo
 • Programa de actividades, equipo técnico responsable, así como o material preciso para o seu desenvolvemento (no suposto de mal tempo levaranse a cabo actividades alternativas)     

O desprazamento ata os aloxamentos vai por conta das persoas que participan, tanto o día de incorporación como o día do remate da actividade.

Condicións de participación

 • Cada persoa solicitante só poderá elixir un programa e unha quenda.
 • As persoas mozas participantes terán que respectar os horarios establecidos.
 • Durante a estancia nos aloxamentos, respectaranse as normas de organización interna en cada un deles.
 • As persoas organizadoras reservaranse o dereito a cambiar algunha parte do programa ou servizo, incluso de cancelalo en caso de que sexa necesario por seguridade das persoas participantes.
 • A realización e o desenvolvemento das actividades estará condicionada polas condicións meteorolóxicas xerais.
 • A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado poderá cancelar calquera dos programas, en caso de que non exista un número mínimo de participantes.
 • Se calquera das persoas participantes incumpre as normas xerais que alteren o desenvolvemento normal da viaxe, poderán ser expulsadas da súa participación na actividade correspondente.
 • Será necesario levar a tarxeta sanitaria e o DNI durante os días de realización do programa.
 • A incorporación realizarase o venres pola tarde antes das 21:00 h, e a saída será ao remate da actividade que será sempre os domingos antes do xantar (consultar o programa de cada actividade para saber o horario específico)
 • A participación no programa supón a aceptación das condicións deste. Noutro caso poderá excluírse do programa á persoa participante que incumpra as devanditas condicións.


Material necesario

Útiles de aseo, roupa axeitada (usada e cómoda), prendas de abrigo e chuvia, calzado deportivo (forte e cómodo) e mochila.

É importante que a roupa e o calzado sexan axeitados para as actividades do programa elixido. En cada programa figuran as indicacións a este respecto.


Prazas
O número de prazas dispoñibles en cada unha das opcións e fins de semana é de 18.


Inscricións e reservas

 • A reserva de praza efectuarase unicamente a través do formulario de inscrición que podes descargar no seguinte enlace.
 • As prazas asinaranse por estrita orde de chegada.
 • A confirmación da praza farase por correo electrónico. Unha vez confirmada a praza haberá un prazo de 48 horas para remitir por correo electrónico a fotocopia escaneada do DNI. Esta documentación debe enviarse ao enderezo de correo electrónico xuventude.programas@xunta.gal indicando no asunto o programa ao que está inscrito.

Aviso: a falta de datos, que estes sexan erróneos, enviar mal a documentación ou non enviala ocasionará a baixa automática do programa e as prazas quedarán dispoñibles para as persoas en reserva.


Prazo de inscrición

O prazo de inscrición comezará o día  14 de setembro ás 9:00 horas.

 

Adxudicación das prazas
As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de chegada dos formularios de inscrición ata esgotar todas as dispoñibles por programa.

No formulario de confirmación de solicitude, só se poderá elixir unha quenda.

Os/as participantes admitidos/as que por calquera causa non poidan finalmente asistir ás actividades, deberán comunicalo á Dirección Xeral Xuventude, Participación e Voluntariado a través dun correo electrónico (xuventude.programas@xunta.gal) cunha antelación mínima de 5 días naturais a data de inicio do programa, co fin de poder asinar as prazas vacantes aos solicitantes da lista de espera.
De non facelo así quedarán excluídos de participación en sucesivas edicións deste programa e nos demais que poña en marcha a Dirección Xeral Xuventude, Participación e Voluntariado.


PROGRAMAS

Programa 1: ECOTURISMO: Desenvolvemento de actividades de ecoturismo na Mariña Lucense (Ribadeo, Lugo).

- Actividades:  ruta de sendeirismo nocturna, visita guiada polo interior das Covas do Rei Cintolo, visita á praia das Catedrais e ao porto de Rinli, visita cultural a Mondoñedo e Ribadeo (ruta dos indianos) e observación de aves (birding) na ZEPA  (zona de protección para Aves) na ría de Ribadeo.
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro, do 19 ao 21 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).

- Horario: entrada 18:30 h do venres e saída 13:00 h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda.
- Material indispensable: mochila pequena e cómoda para as excursións, de asas, calzado cómodo para camiñar, (bota de sendeirismo resistente a auga e con calcetín alto), roupa cómoda e de abrigo (pantalón mellor longo), roupa de reposto, gorra ou viseira para o sol, chuvasqueiro , cantimplora ou botella, útiles de aseo persoal, prismáticos (opcional), toalla e saco de durmir.
Ademais, para visita á cova: roupa de reposto cómoda e calzado con piso de goma pechado e que non esvare.
- Aloxamento: Hotel Voar, Rotonda Voar 27700 Ribadeo, Lugo 
- Tel. 982 128 685 /  982 130 678  / 982 130 685

 

Programa 2: XOGANDO A EMPRENDER: Achegamento ás bases do modelo Lean Startup para o emprendemento. Fragas do Eume ( Rías Altas, A Capela, A Coruña).

- Actividades: dinámica de creación e traballo en equipo (proba de obstáculos), dinámicas de xogos (Lego Serious Play e visual thinking), dinámica de liderado e sendeirismo en equipo.
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro, do 19 ao 21 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).
- Horario: entrada 20:00 h do venres e saída 13:30 h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda.
- Material indispensable: roupa cómoda e calzado apropiado para a actividade de sendeirismo, mochila, bañador e chanquletas.
- Aloxamento: Hotel Fraga do Eume, Lugar A Estoxa 4, 15613 A Capela
- Tel. 981 492 406


    
Programa 3: “AUTOCOÑECEMENTO 360º”: Actividades de acercamento á Intelixencia Emocional en Valdoviño (Ferrolterra-Eume, A Coruña).

- Actividades: ruta a cabalo, actividades para profundar no autocoñecemento e nas bases conceptuais da intelixencia emocional, dinámica da reacción de cada participantes ante o estrés a través dun xogo de escapismo, mindfulness e ioga e iniciación ao surf.
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro, do 19 ao 21 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).
- Horario: entrada 20:00 h do venres e saída 13:30 h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda
- Material indispensable: mochila, roupa e calzado axeitado para actividade de equitación, bañador e roupa deportiva.
- Aloxamento: Hotel A Roda, Lugar Playa del Río, Meirás (San Vicente), Valdoviño, 15552 Valdoviño
- Tel. 981 486 263 / 981 486 263  / 607 671 046

 

Programa 4: ESTADÍAS CREATIVAS: Actividades de inmersión no medio rural e  natural a través da creatividade en Seoane do Courel, Lugo.

- Actividades: turismo creativo en equipo, obradoiros con intervencións multidisciplinares (creación audiovisual, performance, artes escénicas, danza, creación literaria…) e  xogo de rol
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro, do 19 ao 21 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).

- Horario: entrada 20:00 h do venres e saída 13:00 h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda.
- Material indispensable: gorra ou pano para o sol, crema solar, roupa e calzado cómodos, chuvasqueiro, unha prenda de abrigo e útiles de aseo personal. Ademais para uso na activiade: cámara de fotos (se a tén), roupa que permita flexibilidade completa, ordenador portátil (se o tén, non é imprescindible).
- Aloxamento: Casa Ferreiro, San Xoan, Seoane do Courel 24, 27324 Folgoso do Courel.
- Tel.: 982 43 30 65

 

Programa 5: ECOTURISMO: Desenvolvemento de actividades de ecoturismo pola Costa da Morte (Carnota, A Coruña).

-Actividades: carreira de orientación pola Reserva Mariña de Interese Pesqueiro dos Miñarzos (Lira) e hórreo de Carnota, observación astronómica e recoñecemento de estrelas (solpor na praia de Carnota), ruta de sendeirismo, observación de aves e visitas guiadas.
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro, do 19 ao 21 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).
- Horario: entrada 18:30 h do venres e saída 13:00 h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda.
- Material indispensable: mochila pequena e cómoda para as excursións, de asas, calzado cómodo para camiñar, (bota de sendeirismo resistente a auga e con calcetín alto), roupa cómoda e de abrigo (pantalón mellor longo), roupa de reposto, gorra ou viseira para o sol, chuvasqueiro, cantimplora ou botella, útiles de aseo persoal, prismáticos (opcional), toalla e saco de durmir.  
- Aloxamento: Pensión o Prouso, Praza San Gregorio 5, 15293 Carnota, A Coruña
- Tel.: 981 857 083


Programa 6: CORPO E MENTE: Desenvolvemento de actividades de crecemento persoal e desfrute no medio rural na aldea de Covelo (Baixo Miño,  Pontevedra)

- Actividades: técnicas de relaxación e consciencia do corpo, iniciación ao ioga e acroioga, obradoiro de masaxe e automasaxe, manexo e recoñecemento de plantas medicinais, obradoiros de plantas medicinais para cosmética, hixiene do fogar e botiquín.
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro, do 19 ao 21 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).
- Horario: entrada de 18:00 h a 20:00 h do venres e saída 13:00 h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda.
- Material indispensable: mochila pequena e cómoda para as saídas, esterilla de ioga, roupa cómoda para o ioga e acroioga, envases reutilizados para as elaboracións con plantas e clazado cómodo para as saídas.
- Aloxamento:   Lugar dos Devas, Cernadela 4, 36873  (Covelo, Pontevedra)
- Tel.: 986 697 747

 

Programa 7: DESCOBRE O XURÉS: Desenvolvemento de actividades de inmersión e coñecemento do Parque Natural do Xurés. Limia (Lobios, Ourense)

- Actividades: visita a aldea de montaña Salgueiro, roteiro polo Parque natural Baixa Limia Serra do Xurés, recoñecemento in situ de especies de flora e fauna do Parque natural do Xurés, visita e baño as termas mineromedicinais de Lobios, travesía en kaiak ao campamento romano do Aquis Querquennis e visita  e baño as termas mineromedicinais do  Aquis Querquennis.
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro, do 19 ao 21 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).
- Horario: entrada de 18:00 h a 20:00 h h do venres e saída 13:00  h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda.
- Material indispensable: moch¡la pequena e cómoda para as excursións, chancletas para o baño, toalla de baño, bañador, roupa cómoda para o roteiro, botas de montaña ou calzado cómodo para camiñar, roupa de abrigo, chuvasqueiro e calzado mollable para o kaiak.
- Aloxamento: Hotel Lusitano, Estrada de Portugal, 47, 32870 Lobios, Ourense
- Tel.: 988 448 028

 

Programa 8: ESTADÍAS DE EMPRENDEMENTO NATURAL: Actividades de emprendemento no rural e novas tecnoloxías no contorno dos Ancares (Cervantes, Lugo)

- Actividades: conformación de prototipos ambientais con base turística, creación de prototipos Plastics-free, Plogging (concienciación local na caracterización do lixo nun espazo ambiental de referencia a través da práctica deste deporte), creación de roteiros audiovisuais, orientación nun espazo natural de referencia (técnicas e dinámicas  multimedia) e xogo de rol.
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).
- Horario: entrada 20:00 h do venres e saída 13:00 h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda.
- Material indispensable: gorra ou pano para o sol, crema solar, roupa e calzado cómodos, chuvasqueiro, unha prenda de abrigo e útiles de aseo personal. Ademais para uso na activiade: cámara de fotos (se a tén), roupa que permita flexibilidade completa, ordenador portátil (se o tén, non é imprescindible).
- Aloxamento: Hotel Piornedo, Donís (San Fiz), Piornedo, 27664 Cervantes, Lugo
- Tel.: 982 161 587

 


Máis información

A Xunta forma a persoal técnico para mellorar as habilidades de comunicación da mocidade nos ámbitos laboral e social

 

◾A directora xeral de Xuventude, Cecilia Vázquez, asistiu hoxe á presentación deste curso presencial que se desenvolve no Centro de Coordinación de Información Xuvenil

 

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2018

 

A Directora Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, Cecilia Vázquez Suárez, asistiu hoxe á presentación do curso ‘Adestramento en habilidades sociais e de comunicación para a mocidade’, que se desenvolve no Centro Coordinador de Información Xuvenil situado na cidade compostelá. Nesta acción formativa, organizada en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP), participan 20 técnicos e técnicas que traballan no ámbito da mocidade.

Na súa intervención, Cecilia Vázquez animou aos asistentes a sacarlle o máximo rendemento a esta acción formativa, pensado para técnicos e técnicas que traballan co colectivo xuvenil. Ao respecto, remarcou que a comunicación e as habilidades sociais “son fundamentais para interrelacionarse coa xente nova, xa que cada vez máis a ferramentas e os medios que empregan van cambiando”.

Así mesmo, a directora xeral explicou que entre os obxectivos do curso está o de “proporcionar ferramentas para mellorar o desempeño dos profesionais que traballan no ámbito da mocidade, para a realización de obradoiros que permitan mellorar as habilidades sociais e comunicativas deste colectivo tanto a nivel social como laboral”.

No curso impártense contidos relacionados cos tipos de habilidades sociais, abordando temáticas como: estilos de comunicación, comunicación non verbal, técnicas básicas para unha comunicación eficaz, escóitaa activa ou habilidades asertivas. Tamén se traballan diferentes dinámicas de presentación e coñecemento grupal, de escoita activa, para aprender a debater e reflexionar, de autoestima e de creatividade; así como xogos de expresión verbal e non verbal. Outro dos aspectos que se trata nesta acción formativa ten que ver coas emocións: identificación, aceptación, expresión e xestión das emocións; orixe das emocións; ferramentas para traballar as emocións e técnicas de relaxación.

O curso desenvolvese de forma presencial no Centro Coordinador de Información Xuvenil, en Santiago de Compostela os días 11, 13, 18 e 20 de setembro, en horarios de 9.30 ás 14.30 horas. Ten unha duración de 20 horas.

 

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/33443/xunta-forma-persoal-tecnico-para-mellorar-habilidades-comunicacion-mocidade-nos

O Injuve comunica a convocatoria de 2 prazas para participar no evento “The Global Youth Service Summit” organizado polo Goberno do Canadá.


A convocatoria vai dirixida a voluntarios ou voluntarias de entre 19 e 30 anos e capacidade de comunicarse en inglés, para compartir a súa experiencia sobre voluntariado durante un cumio que terá lugar en Toronto entre os días 26 a 28 de agosto.

 

O Injuve recibiu,a través do membro da alianza de Organizacións de Voluntariado Europeo (Chantiers Jeunesse), a convocatoria do Goberno do Canadá, para un evento, “The Global Youth Service Summit”, na que se ofertan dúas prazas para dous voluntarios ou voluntarias entre 19 e 30 anos e capacidade de comunicarse en inglés.


Consistiría en acudir a Toronto para compartir a súa experiencia sobre voluntariado durante un cumio que terá lugar nesta cidade entre os días 26 a 28 de agosto.


Todos os gastos de transporte, comida e aloxamento das persoas participantes serán sufragados polo Goberno canadense.

Respecto dos trámites de visado, só se precisará un visado de estancia para os días que dura o cumio.


As persoas interesadas poden enviar a súa solicitude de participación, mediante correo electrónico dirixido ao Injuve, ata as 15:00 do venres, día 3 de agosto, ao enderezo: delmazoub@injuve.es ou ben directamente ao correo facilitado pola organización canadense: cj@cj.qc.ca ata as 23:59 do 5 de agosto (hora de Toronto).


A resolución desta convocatoria notificaráselles aos voluntarios elixidos o día 8 de agosto.


A solicitude (redactada en inglés) debe incluír:

 • O VEF, o formulario de datos habitual de inscrición aos campos de traballo.
 • Unha relación das actividades de voluntariado que realizou, coa descrición, datos e actividades realizadas, así como o que consideren de interese aportar sobre estas actividades.
 • Carta de motivación.
 • (No caso de ter algún problema ou necesidad de saúde deben facelo constar informando de qué se trata.)

 

Descrición do proxecto

Formulario VEF

Relación provisional de persoas admitidas no Complexo residencial LUG (Lugo) para o curso académico 2018/2019.

A Xefatura territorial da Consellería de Política Social de Lugo ven de ditar Resolución provisional de persoas admitidas no Complexo residencial Lugo de Lugo para o curso académico 2018/2019.

Consulta aquí a relación de persoas admitidas