En portada (1104)

Unha vez rematada a vixencia do Plan estratéxico de xuventude de Galicia 2014-2016, Xuventude 2016, é necesario consolidar os logros obtidos e dar paso a un novo ciclo, comezando os traballos para a elaboración dun novo instrumento de planificación que, tal e como sinala o artigo 4 da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, establecerá o marco de actuación plurianual nas políticas de xuventude, fixando os obxectivos estratéxicos que deben cumprirse durante a súa vixencia.


O novo plan “será o principal instrumento para alcanzar a transversalidade en materia de xuventude co resto de consellerías da Xunta de Galicia, así como a coordinación coas diferentes administracións públicas que incidan no seu ámbito de aplicación” (Artigo 4 da Lei 6/2012, de 19 de xuño, de xuventude de Galicia).


A Consellería de Política Social pon en marcha este proceso co obxectivo de ir máis aló do esforzo de recoller nun documento todas as accións que dende a Xunta de Galicia se están a impulsar en materia de xuventude, tratando de alcanzar os ambiciosos obxectivos que a Lei de xuventude fixa para o Plan estratéxico no seu artigo 5. E para conseguilo pensamos que é fundamental a incorporación a todo este proceso das distintas instancias e persoas afectadas, implicándoas dende xa no deseño, posta en marcha e avaliación das actuacións dirixidas á xuventude galega.


Con este fin, e para propiciar que se dean as mellores condicións para que o proceso de reflexión estratéxica sexa efectivo, a Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado invita a todos os mozos e mozas galegos, asociacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á xuventude, entidades de acción voluntaria, escolas de tempo libre, informadores e técnicos xuvenís, alcaldes e/ ou concelleiros de xuventude, e calquera axente que se sinta implicado na elaboración do novo Plan Estratéxico de Xuventude de Galicia, a asistir á xornada de lanzamento e presentación que terá lugar o vindeiro día 26 de xuño na Sala Eismann da Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, co seguinte programa e obxectivos:

 

OBXECTIVOS 

 

 1. Afondar no coñecemento e recoñecemento do Plan estratéxico de Xuventude de Galicia como instrumento de diagnose da situación da mocidade galega e de coordinación e transversalidade na posta en marcha das políticas públicas en materia de xuventude.
 2. Visibilizar na sociedade galega que se inicia un proceso de deseño de políticas públicas de xuventude aberto á participación de todas as instancias involucradas.
 3. Trasladar a sistemática prevista para o proceso de elaboración do novo plan, co fin de que cada quen saiba cando e como pode participar e cal é o sentido da súa contribución.
 4. Recoller as consideracións que as persoas participantes trasladen sobre a sistemática a seguir e incorporar as súas suxestións.
 5. Desenvolver accións que contribúan á construción dun diagnóstico da xuventude de Galicia.

 

PROGRAMA

 

 10.00 a 10.20. Acollida e saúdo inicial por parte da directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Cecilia Vázquez Suárez.

10.20 a 11.30. Conversa con Txema Ezkerra. Presentación e diálogo. Políticas de xuventude, planificar para avanzar.

11.30 a 11.50. Café

11.50 a 12.30. Presentación da proposta de traballo para a elaboración do plan.

12.30 a 13.30. Dinámica de traballo colaborativo. Onde están e en que están as persoas novas?

13.30 a 14.00. Peche e despedida.

 

Se estás interesada/o en inscribirte, pódelo facer enviando un correo electrónico ao enderezo institutoxuventude.ctb@xunta.gal e indicando os teus datos persois, de contacto e se traballas nalgunha entidade relacionada co ámbito da xuventude.

O titular do departamento autonómico de Política Social destacou que esta iniciativa “promove valores como o traballo en equipo, a convivencia e o respecto, así como a implicación da xuventude na sociedade ao afondar en materias do seu interese e abrirlles novos camiños para a súa realización persoal”

Galicia acollerá durante a tempada estival 28 campos de traballo, nos que os participantes desenvolverán actividades relacionadas co medioambiente, a recuperación patrimonial e etnográfica, a arqueoloxía, a restauración e cos ámbitos cultural e social

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, acompañado pola directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, asinou na mañá de hoxe os convenios que permitirán a organización dos campos de traballo na provincia da Coruña ao abeiro da campaña de verán 2017 da Xunta de Galicia. Este acto de sinatura tivo lugar nas dependencias da delegación territorial e no mesmo participaron os concellos de Laracha, Betanzos, Boqueixón, Coirós, Curtis, Outes, Ribeira, Rois e Vedra, así como a Fundación Eduardo Pondal.

Rey Varela indicou que esta iniciativa supón “unha excelente ferramenta de educación non formal para a xente nova con idades comprendidas entre os 18 e os 30, xa que engloba experiencias de participación, de voluntariado e de mobilidade”, e que ademais “axudan a dinamizar a vida xuvenil nos concellos galegos onde teñen lugar”, engadiu. Nesta liña, destacou o carácter voluntario, altruísta e solidario das actividades que se desenvolven nestes campos, o que permite aos participantes “poñer o seu grao de area para mellorar a nosa sociedade”. Tamén subliñou deste programa de verán que “promove valores como o traballo en equipo, a convivencia e o respecto, así como a implicación da xuventude na sociedade ao afondar en materias que do seu interese e abrirlles novos camiños para a súa realización persoal”.

Os convenios asinados hoxe permitirán levar a cabo campos de traballo nunha decena de municipios da provincia coruñesa. Todos eles son de ámbito internacional, ofrecendo así a oportunidade aos participantes de estar en contacto con mozos e mozas doutros países. Ademais, a temática á que están dedicados é moi variada.

O campo de traballo de Ponteceso desenvolverase fundamentalmente no núcleo da localidade e na praia de Valarés, así como no propio contorno natural de dita praia no que terá lugar o 19 de agosto o festival xuvenil V de Valarés. Os 20 mozos e mozas que participen realizarán diferentes traballos ambientais: acondicionamento do lugar coa limpeza de maleza e de restrollos, así como coa sinalización e identificación de todo tipo de patrimonio da zona. Tamén axudaran na montaxe do festival con outros voluntarios.

Temática variada

En Rois, participantes neste campo (tamén de 20 prazas) acometerán unha intervención arqueolóxica no Castro de Socastro, que consistirá principalmente na limpeza de xacemento e contorna, prácticas de prospección, rexistro, siglado e debuxo arqueolóxico.

O campo de traballo que terá lugar en Curtis, para 18 rapaces e rapazas, estará centrado no estudo da biodiversidade dos principais ríos do concello. Durante o mesmo, estes levarán a cabo labores de localización de vertedoiros incontrolados e de especies invasoras, analizarán o estado das augas en distintos puntos dos ríos para detectar posibles contaminacións e identificar a orixe destas, e elaborarán unha guía da flora e fauna así como das especies tanto autóctonas como invasoras, explicando nestas últimas as posibles solucións para erradicalas ou evitar o seu avance. As actividades de análise e estudo das augas e das especies recollidas farase no Centro Etnográfico do Mandeo.

En Outes desenvolverase o campo de traballo denominado Horta do Muíño, de 20 prazas. Os inscritos no mesmo encargaranse da limpeza e acondicionamento exterior da Ruta do Añón, procedendo á súa sinalización, retirada de vexetación e dinamización do percorrido. Tamén traballarán na visualización da ruta natural coas novas tecnoloxías, desenvolverán un programa de voluntariado interxeracional consistente en actuacións concretas con persoas maiores (paseos, visitas, etc.), e crearán o programa “Hortas xeracionais” onde os voluntarios e voluntarias farán intervencións nos invernadoiros e xardíns municipais xunto con persoas maiores xa xubiladas, así como coa mocidade da zona.

No concello de Ribeira, a actividade terá lugar na Illa de Sálvora. Un grupo de 15 mozos e mozas dedicaranse ao control e retirada de especies alóctonas, ao arranxo e mantemento de muros e estruturas, a labores de vixianza do marco natural, ao control e acompañamento de visitantes e a facer un seguimento da fauna. Neste campo tamén se promoverá a gastronomía ambiental: os participantes elaborarán os seus propios menús, achegándose a unha cociña tradicional e económica.

O campo de traballo que se desenvolverá en Coirós oferta 15 prazas. A súa localización concreta será o Monte da Espenuca, onde os mozos e mozas empregaranse na limpeza de maleza e eliminación de especies alóctonas, como acacias e eucaliptos, así como no coidado de especies propias presentes na zona, como castiñeiros ou carballos. Así mesmo, acondicionarán camiños, sendeiros e estruturas como muros; e eliminarán a maleza existente nas proximidades dunha estrutura arqueolóxica como paso previo para unha futura escavación.

O Pico Sacro será a zona de actuación do campo de traballo que terá lugar en Boqueixón e no que se convivirán 25 mozos e mozas. O programa de actividades contempla unha investigación de campo sobre o trazado do Camiño Xacobeo entre Miñoto e Ribeiro ao seu paso por este municipio. Ademais, os participantes elaborarán carteis en madeira para a sinalización deste tramo e accións de difusión do mesmo consistentes nun mapa-folleto informativo en varios idiomas e a organización de actividades dirixidas á veciñanza. Tamén percorrerán o Camiño dende o albergue de Vedra, en San Pedro de Vilanova, ata o seu remate no concello de Boqueixón e continuarán o itinerario ata o Pico Sacro. Outras actividades deste campo de traballo son a posta en marcha dun proceso de participación para establecer un plan de dinamización do Camiño ao seu paso por esta localidade e medidas de posta en valor do Pico Sacro no Camiño. Así mesmo, elaborarán unha enquisa para coñecer a percepción dos peregrinos do camiño en torno ao Pico Sacro, visitarán distintos recursos patrimoniais do concello, promoverán a dinamización do colectivo xuvenil ao redor do Pico Sacro e outros elementos patrimoniais con actividades específicas e realizarán vídeos de promoción en galego, castelán e inglés vinculados aos recursos patrimoniais que visiten.

En Betanzos, organizase o campo de traballo do Parque do Pasatempo. Un grupo de 20 raparigos e raparigas ocuparanse en frear o proceso de deterioro que esta a sufrir este parque na actualidade, recuperar o seu trazado orixina e introducir plantacións segundo criterios de sustentabilidade. Especificamente, procederase á limpeza, reparación e plantación do invernadoiro da primeira terraza e á reformulación das plantacións e das instalacións do xardín.

O campo de traballo de Laracha,con 15 prazas, céntrase na temática medioambiental. Os traballos que se van realizar son os de apertura de novos sendeiros e trazados, a limpeza de maleza e restrollos, recollida de lixo, mellora e mantemento da sinalización existente así como sinalización de novos camiños, identificación da flora e da fauna, exploración das posibilidades deportivas que ofrece o territorio rural e da posibilidade de subir a wikiloc os novos sendeiros.

Por último, o campo de traballo de Vedra contará con 25 participantes e consistirá nunha investigación de campo sobre o trazado do Camiño Xacobeo ao seu paso polo concello de Vedra, a elaboración de carteis en madeira para a súa sinalización e dun mapa-folleto informativo en varios idiomas. Tamén terán lugar intervencións de carácter sociocultural con nenos e nenas e con persoas maiores da zona.

Cómpre indicar que ademais da programación concreta, cada un destes campos conta con actividades complementarias. Entre outras: excursións (Costa da Morte, Santiago de Compostela, Parque Natural Fragas do Eume, etc.), visitas culturais (Torre de Hércules, Museo das Mariñas, Pazo de Mariñán, Casas Museo de Rosalía de Castro, Fundación Camilo José Cela, etc.), sendeirismo, práctica de deportes de aventura e contacto coa natureza (piragüismo, kaiac, snorkel, outdoor training, paddle board, etc.), un amplo abano de obradoiros (cociña internacional, relaxación e masaxe, instrumentos musicais, pintura, elaboración de queixo, etc.) ou veladas de xogo e animación.

Actividades nas catro provincias galegas

Este verán, os mozos e mozas galegos poderán escoller entre participar nos 28 campos de traballo que se organizan nas catro provincias galegas ou ben elixir entre as prazas que se ofertan en campos no estranxeiro e noutras Comunidades Autónomas.

Esta actividade enmárcase dentro da Campaña de Verán 2017 que organiza a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado baixo a lenda “O teu verán colle nunha mochila”. Esta campaña é a máis inclusiva e importante dos últimos anos no que se refire a número de prazas ofertadas. En total, son 9.572 as prazas que se ofrecen, o que significa incrementar nun 6% as prazas dispoñibles no ano pasado.

Ademais destes campos, a campaña de verán inclúe albergues, campamentos e actividades de ocio e tempo libre para a mocidade. A Consellería de Política Social destina un orzamento de 2,9 millóns de euros a esta campaña.

Cómpre destacar que, outro dos aspectos positivos da campaña está no impulso ao emprego que leva aparellada. Grazas ao desenvolvemento destas actividades, as empresas de ocio e tempo libre de Galicia darán traballo a máis de 900 monitores/as e directores/as de campamentos.

Estes números consolidan a Galicia como a Comunidade Autónoma que máis prazas en campamentos de verán oferta para a mocidade. Deste xeito, “estamos a blindar a posibilidade de que a xuventude empregue o seu tempo libre nos meses de xullo e agosto participando en actividades de educación non formal de moi diversa índole: cultural, medioambiental, deportivo, de voluntariado, etc., que lles servirán para divertirse e tamén para o seu enriquecemento persoal e vital”, concluíu Rey Varela.

 
Imaxes relacionadas

Terá lugar o 28 de xuño en Curtis e nela darase a coñecer as posibilidades de formación no estranxeiro que ofrece esta iniciativa aos mozos e mozas que están no tránsito do mundo académico ao laboral

O encontro está destinado a técnicos de xuventude e de emprego, representantes e membros de asociacións xuvenís, a rapaces e rapazas non asociados, informadores xuvenís e calquera persoa interesada

As persoas que queiran participar poden inscribirse desde hoxe a través da páxina web de Xuventude

Galicia é unha das comunidades autónomas máis activas dentro do Erasmus+, tanto polo número de proxectos presentados e aprobados como polos fondos recibidos pola Unión Europea, que o ano pasado ascenderon a 729.914 euros

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado en colaboración coa Axencia Nacional do programa Erasmus+: Xuventude en acción, organizará o día 28 de xuño no concello de Curtis (A Coruña) unha xornada de intercambio de experiencias desenvoltas nos 30 anos de vida desta iniciativa vinculadas á mocidade, o emprego e a empresa. A última edición deste programa europeo de educación non formal no que participa Galicia está en vigor desde 2014 e finalizará no 2020.

Baixo o lema 30 aniversario Erasmus+: empregabilidade e vulnerabilidade xuvenil, búscase dar a coñecer as posibilidades de formación no estranxeiro que ofrece este programa aos mozos e mozas que están no tránsito do mundo académico ao laboral. Entre os beneficios, destacan a mellora do seu nivel de competencias e aptitudes, o coñecemento doutras linguas e culturas e o incremento do seu nivel de independencia e responsabilidade. Ademais, poden ampliar a súa visión sobre cooperación, innovación e os distintos mercados de traballo.

A consecución destes obxectivos son os que se amosarán durante a xornada, que se desenvolverá no Centro Etnográfico do río Mandeo e que incluirá un taller sobre a empregabilidade e vulnerabilidade xuvenil, un panel de experiencias e visitas aos proxectos empresariais da zona. A xornada está destinada a técnicos de xuventude e de emprego, representantes e membros de asociacións xuvenís, mozos e mozas non asociados, informadores xuvenís e calquera persoa interesada, que deberán inscribirse previamente a través dun formulario dispoñible a partir de hoxe na web de Xuventude.

Cómpre destacar que Galicia é unha das comunidades autónomas máis activas dentro do Erasmus+, tanto polo número de proxectos presentados e aprobados como polos fondos recibidos pola Unión Europea, que o ano pasado ascenderon a 729.914 euros, o que supuxo o 6,84% do orzamento do programa investido en todo o estado, pese a que a poboación xuvenil de Galicia só representa un 5,3% do total español. Este investimento permitiu a 1410 rapaces e rapazas beneficiarse deste programa a través dos 42 proxectos aprobados no 2016. Na primeira quenda deste ano, xa se avanzaron 21 proxectos cun orzamento de 340.351 euros.

Indica que no caso dos campamentos de intercambio con outras comunidades as prazas aumentan un 40% ata as 298

Destaca que este ano se reservan máis prazas para fillos de mulleres vítimas de violencia de xénero, menores en garda ou tutela e mozos con discapacidade

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, subliñou hoxe que máis de 9.500 mozos galegos poderán participar nas actividades de ocio e tempo libre da campaña de verán 2017 organizadas pola Xunta, un 6% máis de prazas que o ano pasado e 1.500 prazas máis que ao comezo da lexislatura pasada.

Baixo a lenda “O teu verán colle nunha mochila”, Feijóo subliñou que, cun investimento reforzado de case tres millóns de euros –un 11% máis que na anterior edición- , a campaña estrutúrase en cinco eixes.

O primeiro eixe: campamentos para mozos de entre 9 e 17 anos en 22 albergues (6.400 prazas), abertos, como xa ven sendo habitual nos últimos anos, á participación de descendentes de emigrantes galegos e coa reservas dunha serie de prazas para colectivos específicos. Estes campamentos serán dinamizados por máis de 900 monitores e directores.

No tocante ao segundo eixe, o titular da Xunta precisou que se trata de campamentos de intercambio con outras comunidades. Así, as prazas aumentan un 40% ata as 298 no País Vasco, Castela e León, Estremadura, Madrid e A Rioxa e, como novidade, Cantabria. E os mozos desas comunidades tamén poderán vir a Galicia para participar nos nosos campamentos.

O terceiro eixe, refírese a actividades en prazas concertadas, cunha oferta de 1.195 prazas, un 33% máis que o ano pasado. “Os nosos albergues e campamentos quedan á disposición de concellos, asociacións xuvenís, grupos informais de mozos e outros colectivos, para que estas entidades poidan organizar as súas propias actividades de verán”, precisou, engadindo que o cuarto eixe, con 240 prazas para maiores de 18 anos e descendentes de galegos residentes no exterior, comprende actividades orientadas a coñecer os Camiños de Santiago e divulgar o medio mariño, baixo o nome “Conecta con Galicia”.

En relación ao quinto eixe: campos de traballo, Feijóo subliñou que a Administración autonómica ofrece un total de 502 prazas, en Galicia, o resto de comunidades españolas e outros países do mundo.

“En definitiva, trátase dunha campaña positiva para os mozos, que teñen á súa disposición máis prazas e máis actividades neste verán”, dixo, subliñando que tamén se reservan máis prazas para fillos de mulleres vítimas de violencia de xénero, menores en garda ou tutela e mozos con discapacidade.
 

 

 

Os participantes tamén adquiriron coñecementos sobre o marco normativo e motivación de equipos

Galicia é a comunidade autónoma con maior porcentaxe de poboación implicada neste ámbito 

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, acudiu hoxe á clausura do curso de formación básica en proxectos de voluntariado, no que os asistentes adquiriron coñecementos sobre o marco normativo que ampara ao voluntariado en Galicia, sobre a xestión de proxectos e sobre a motivación de equipos.

A titular autonómica enmarcou esta acción formativa na aposta do seu departamento por facer visible o traballo dos voluntarios e pola mellora continua da xestión dos proxectos, tendo en conta ademais que Galicia é a comunidade autónoma con maior porcentaxe de poboación implicada en labores de voluntariado, sendo este o 14,7% segundo o informe La acción voluntaria en 2016, elaborada pola Plataforma de voluntariado en España e o Observatorio de voluntariado.

“Esta aprendizaxe trata de proporcionarlle aos participantes os coñecementos teórico- prácticos que lles permitirán elaborar e dirixir proxectos máis adaptados ao contexto e as características das persoas ás que van dirixidos”, sostuvo Cecilia Vázquez, antes de dar os parabéns aos voluntarios que se animaron “a dedicar parte do seu tempo libre, 20 horas lectivas, a formarse de xeito presencial durante os meses de maio e xuño”.

O curso, impartido no Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil, está incluído no Plan de formación para as persoas voluntarias e os profesionais de promoción e xestión do voluntariado proposto desde Voluntariado Galego, que busca a mellora en termos de transparencia, eficacia e eficiencia.

Ao longo de 2016, realizáronse nove cursos en liña e tres presenciais, nos que se formaron 1320 persoas. Os voluntarios acadaron nocións fundamentais en habilidades de carácter formal e non formal que lles permitirán asumir funcións nun futuro con maior seguridade e coñecemento da realidade social na que se moven. A oferta formativa deste ano abarca as áreas de voluntariado e continxencias mariñas, voluntariado e riscos laborais, voluntariado por e para maiores, voluntariado en catástrofes e emerxencias, voluntariado ambiental e voluntariado para a igualdade. 
 

Galicia, segundo os datos de participación, é unha das máis activas tanto no número de proxectos presentados e aprobados como nos fondos recibidos da Unión Europea

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, acudiu esta tarde ao desfile de moda realizado polos 24 mozos e mozas participantes no proxecto EcoFashion, unha iniciativa promovida pola Xeración Asociación Cultural no marco do programa Erasmus+: xuventude en acción. Trátase dun evento interxeneracional, xa que as persoas maiores do Club de xubilados de Afundación foron os encargados de ensinar na pasarela a colección de roupa reciclada ao abeiro desta iniciativa. O desfile tamén serviu como acto en conmemoración do Día mundial do medio ambiente que se celebra hoxe.

EcoFashion é unha iniciativa coa que se pretende promover unha mentalidade máis activa, crítica e concienciada entre os participantes e os actuais e futuros consumidores de moda. Así, buscan visibilizar entre a sociedade galega a pisada ecolóxica que as coleccións de moda de usar e tirar deixan no noso planeta.

Os creadores desta colección están a participar nun intercambio xuvenil do Erasmus+ que finaliza mañá e no que desenvolveron diversas actividades no albergue de Gandarío. Así mesmo, tiveron a oportunidade de visitar as oficinas centrais de Pull and Bear en Narón, realizaron unha limpeza dun río de dun tramo do Camiño de Santiago e aprenderon a cociñar de maneira ecolóxica con placas solares.

Erasmus+ é o programa de mobilidade da Unión Europea para a educación, a formación, a xuventude e o deporte que está en vigor dende o 1 de xaneiro de 2014 ata o 31 de decembro de 2020.

O programa fomenta a mobilidade dentro e fora dos límites da Unión Europea, a aprendizaxe non formal e o diálogo intercultural e tamén apoia a empregabilidade e a inclusión de todos os mozos e mozas independentemente do contexto social, educativo ou cultural ao que pertenzan.

O programa europeo Erasmus+ ten entre os seus obxectivos específicos mellorar o nivel de aptitudes e competencias dos mozos e mozas; promover a participación na vida democrática en Europa e no mercado de traballo; a cidadanía activa; o diálogo intercultural; a inclusión social e a solidariedade; posibilitar ás persoas que traballan no ámbito da xuventude e aos mozos e mozas maiores oportunidades de mobilidade por motivos de aprendizaxe; potenciar a dimensión internacional das actividades xuvenís e o papel dos traballadores e organizacións no eido da xuventude como estruturas de apoio aos mozos e mozas.

A Comunidade Autónoma de Galicia, segundo os datos de participación no programa europeo Erasmus+:Xuventude en Acción, é unha das máis activas tanto no número de proxectos presentados e aprobados como nos fondos recibidos da Unión Europea.

No ano 2016 nas tres convocatorias do programa Erasmus+: Xuventude en Acción foron aprobados en Galicia 42 proxectos promovidos por entidades, asociacións xuvenís e grupos informais de mozos e mozas, por un orzamento total de 729.914 euros e nos que participaron 1.410 mozos e mozas galegas, sen prexuízo dos proxectos aprobados noutros países europeos e nos que organizacións e mozos e mozas galegos participaron.

Dos 8 aos 15 anos.

É de balde!

Anímate a participar!

O Concello de Ourense, a través da Concellería de Promoción Económica en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social pon en marcha este campamento tecnolóxico, que se engloba dentro do proxecto La Molinera Kids e que se vai levar a cabo no Centro de Innovación e Coñecemento “A Molinera”.

Trátase dunha actividade que propón unha nova perspectiva sobre a relación entre as artes e as novas tecnoloxías coa infancia contemporánea e que, mediante un conxunto de obradoiros que fomentan a creatividade, as habilidades makers, o traballo colaborativo a través da creación dixital e a capacidade de crear para pensar, trata de preparar aos nenos e nenas para o mundo que vén.

https://www.lamolinera.net/campamento-tecnologico/

Máis información aquí.

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez; e a de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, presentaron hoxe en Melide a segunda edición do programa Ruralizarte!, unha serie de xornadas de convivencia creativas orientadas como master class coa implicación de artistas galegos. Están destinadas a un total de 14 mozos e mozas entre os 12 e os 17 anos que, divididos en dous grupos de convivencia, compartirán durante catro días experiencias nos albergues xuvenís de Melide –do 12 ao 16 de xullo,a primeira quenda- e de Palas de Rei –do 28 de xullo ao 1 de agosto, a segunda-. Os dous grupos xuntaranse no albergue de Riós do 10 ao 14 de agosto para participar no décimo festival de artes escénicas que se celebra en Riós, momento no que os mozos e mozas amosarán o aprendido durante as convivencias. Na presentación tamén estiveron presentes a alcaldesa de Melide, Dalia García, e o director creativo das xornadas, Rubén Riós.

Ruralizarte! busca fomentar a creatividade e talento xuvenil, potenciar o rural galego, promover e desenvolver a intelixencia emocional e as capacidades artísticas, así como apoiar a adquisición de competencias e capacidades dos máis novos en disciplinas escénicas como as artes plásticas, a interpretación, a música e o baile.

Durante a rolda de prensa, a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, destacou que “achegar ferramentas que axuden ao impulso do talento dos mozos é unha das máis firmes apostas da Xunta de Galicia”, e puxo como exemplo o programa Xuventude Crea, posto en marcha hai 11 anos para mozos e mozas de 17 a 30 anos de idade. Neste caso, o programa Ruralalizarte! céntrase en potenciar a creatividade desde idades máis temperás co fin de “abrirlles unha porta para que experimenten coas súas habilidades e descubran as súas potencialidades artísticas, quen sabe se tamén profesionais nun futuro, á vez que se divirten, estimulan a súa curiosidade e aprenden a diseccionar a realidade que lles rodea, neste caso a do mundo rural”, explicou.

Así mesmo, para a responsable do departamento autonómico de Xuventude esta iniciativa tamén aportará aos participantes unha experiencia na que aprenderán a compartir e a cooperar así como valores como a implicación en proxectos e a responsabilidade, que son algunhas das habilidades que lles servirán no seu futuro persoal e profesional como cidadás activos e que son a base das apostas xuvenís, de participación e de voluntariado do Goberno galego.

Pola súa banda, a directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, destacou a importancia desta iniciativa para poñer en valor o rural galego como ámbito cultural, económico e social vivo e con futuro. Destacou ademais a implicación da Consellería neste evento e a oportunidade que supón para potenciar a marca de garantía do leite galego de calidade diferenciada “Galega 100%”, que formará parte da dieta dos participantes nos campamentos.

Por outra parte, a directora xeral incidiu en que esta experiencia permitirá tamén aos nenos participantes coñecer diferentes iniciativas de emprendedores no rural. Estes explicarán os seus proxectos, que recibiron axudas de Medio Rural a través das liñas de incorporación de mozos e mellora de explotacións, para ilustrar aos asistentes sobre as alternativas de futuro que ofrece o noso agro.

O investimento total das dúas ordes supera os 500.000 euros

Galicia é a Comunidade Autónoma máis comprometida coas accións solidarias voluntarias segundo o Observatorio da plataforma do voluntariado de España

Galicia é a Comunidade Autónoma máis comprometida coas accións solidarias voluntarias xa que, segundo o último informe do Observatorio da plataforma do voluntariado de España, o 14,7% da poboación está implicada en iniciativas deste tipo. Co obxectivo de seguir fomentando esta participación, a Xunta de Galicia publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) as ordes de subvencións para colectivos e entidades de acción social, que xa mobilizaron a máis de 3000 mozos e mozas desde a aprobación da Lei de acción voluntaria en Galicia en 2011.

Ambas ordes presentan diversas novidades na convocatoria deste ano. No caso das destinadas ás entidades locais no programa de voluntariado xuvenil, pasan por incluír nas áreas temáticas actividades que permitan unha posta en valor do medio rural e as relacionadas co benestar e o empoderamento das persoas maiores. Dita orde, conta cun orzamento superior aos 373.000 euros. Cómpre destacar que o ano pasado, estas axudas permitiron a participación directa de 580 persoas voluntarias a través dos 35 concellos e 50 entidades de acción voluntaria que foron subvencionados.

No que respecta á orde destinada a entidades de carácter privado sen ánimo de lucro, a novidade radica en que se priorizarán aqueles proxectos que difundan o valor da participación solidaria de carácter voluntario a través de campañas informativas, xornadas, seminarios ou estudos encamiñados a coñecer a realidade do voluntariado galego. Tamén serán subvencionables os proxectos de formación co obxecto de modernizar e adaptar ás entidades de acción voluntaria aos novos retos. O orzamento para esta orde ascende a 137.080 euros. No 2016 foron financiados 73 proxectos.

Estas ordes son fundamentais para garantir a sustentabilidade das accións voluntarias tanto dos proxectos executados polas administracións públicas a través das entidades locais como polas propias entidades de acción voluntaria. Galicia ten garantido o relevo xeracional no voluntariado, o que é imprescindible se buscamos unha mocidade implicada co seu entorno e máis participativa socialmente. Cómpre destacar que os programas específicos destinados ás idades escolares (de 12 a 18 anos), permitiron 4000 novas experiencias solidarias.

A participación a idades cada vez máis temperás está a ter un efecto positivo sobre a redución da porcentaxe, desde una perspectiva de xénero, das persoas vinculadas á acción voluntaria. O derradeiro informe sobre a Estratexia de acción voluntaria 2016-2018 reflicte unha diferenza en termos porcentuais de nove puntos que implica unha redución da tendencia á feminización da acción voluntaria

 

    

A Consellería de Política Social a través das Direccións Xerais de Xuventude, Participación e Voluntariado e de Maiores e Persoas con Discapacidade, en colaboración co Instituto Galego do TDAH e Trastornos Asociados (INGADA) e a Rede de Ocio Inclusivo de Galicia, vai organizar unha dobre sesión formativa dirixida ás persoas profesionais do tempo libre, co fin de concienciar, reflexionar e formar sobre a importancia do ocio inclusivo e centrado nas persoas e así atender as necesidades formativas neste ámbito.

A aprendizaxe a as vivencias derivadas da participación nun campamento dependen en grande medida de que as/os profesionais coñezan os recursos e estratexias que permitan dar resposta ás necesidades educativas dos nenos e nenas, empregando técnicas e recursos axeitados ás características das persoas.

Así, co fin último de promover a mellora continua no ámbito do lecer para favorecer a inclusión de todas as persoas na comunidade, o vindeiro sábado 17 de xuño terán lugar no albergue xuvenil de Gandarío en Bergondo, as seguintes actividades formativas de carácter presencial e dinámico:

 

INCLUSIÓN NAS ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE

OBXECTIVOS:

 • Facilitar aos monitores e monitoras distintos conceptos metodolóxicos e ferramentas que favorezan o desenvolvemento dun programa de lecer para a inclusión na comunidade.
 • Potenciar, dende a aprendizaxe de diferentes técnicas a xestión do lecer para a inclusión na comunidade.
  • Dar a coñecer os principios do lecer inclusivo, promovendo e apoiando o lecer de calidade e a inclusión na comunidade.
 • Capacitar ás persoas asistentes para dar resposta ás necesidades sociais e de lecer das persoas ás que prestan apoio.
 • Promover a mellora continua no ámbito do lecer para a inclusión na comunidade.
 • Buscar colaboradores entre as persoas e os/as profesionais responsables dos diferentes recursos da comunidade, para que ofrezan espazos de uso comunitario que sexan accesibles, facilitando a comprensión do entorno para a participación e inclusión social na comunidade.

PRAZAS: 25 monitores, monitoras, directores e directoras de tempo libre e de campos de traballo, ou outros profesionais do tempo libre con interese en completar a súa formación neste ámbito.

HORARIO: 9:30 A 14:00 e de 16:00 A 21:00

PROGRAMA: MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS PARA A INCLUSIÓN.

1.1       Coñecendo á persoa derrubamos barreiras (alimentación, alerxias, sexualidade, saúde…).

1.2       Somos iguais en dereitos e oportunidades (dereitos, valores e proxectos de vida).

1.3       Cambiamos a mirada (inclusión, integración, deseño universal, accesibilidade...).

MÓDULO 2.    HABILIDADES PARA O TEMPO DE LECER.

2.1.      Obstáculos e desafíos.

2.2.      Habilidades sociais, emocionais e instrumentais.

2.3.      Actuación ante situacións de crise.

2.4.      Apoios á persoa (talleres prácticos: comunicación, apoios visuais…).

2.5.      Recursos para a adaptación de materiais, dinámicas e espazos.

MÓDULO 3.    FERRAMENTAS PARA A PLANIFICACIÓN DUN CAMPAMENTO ATENDENDO Á DIVERSIDADE.

MÓDULO 4.    O PAPEL DO EQUIPO.

4.1       O papel do/a monitor/a como persoa transmisora de valores e facilitadora de relacións.

MÓDULO 5.    SUPOSTOS PRÁCTICOS A RESOLVER EN EQUIPO.

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN TDAH PARA PROFESIONAIS DO TEMPO LIBRE.

OBXECTIVOS:

Coñecer o trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).

Aportar aos profesionais do tempo libre o coñecemento necesario sobre o TDAH para que poidan abordalo nos campamentos da mellor maneira posible, facilitando o desenvolvemento das persoas e a súa integración.

Informar das dificultades de aprendizaxe asociadas.

Ampliar as estratexias dos/as monitores/as e directores/as para adecuar a resposta educativa dada ás persoas con TDAH.

Coñecer estratexias que che permitan dar resposta ás súas necesidades educativas utilizando técnicas e procedementos adecuados.

CONTIDOS:

Que é o TDAH?

Características.

Os beneficios do lecer e tempo libre para os nenos e nenas con TDAH.

Cómo traballar a comunicación.

Técnicas para favorecer e fomentar a interacción social.

Desenvolver as fortalezas

Eu como monitor, motivo?

Estratexias a traballar. Metodoloxías adaptadas ás persoas.

PRAZAS:25 monitores, monitoras, directores e directoras de tempo libre e de campos de traballo, ou outros/as profesionais do tempo libre con interese en completar a súa formación neste ámbito.

HORARIO: de 10:00 a 14.30 horas.

INSCRICIÓN:As persoas interesadas en participar nas accións formativas programadas deberán cubrir o formulario dispoñible en http://xuventude.xunta.es. O prazo para formalizar as inscricións rematará o vindeiro mércores 14 de xuño. As prazas asignaranse por rigurosa orde de inscrición. A obtención de praza dá dereito á comida do día 17 no propio albergue.

PRAZAS ESGOTADAS