En portada (1148)

O delegado territorial da Xunta, Diego Calvo, e o director xeral de Xuventude, Ovidio Rodeiro, destacaron a labor que ven realizando o Colectivo de Lesbianas, Gais, Bisexuais e Transexuais de Galicia (COLEGA) na loita contra a discriminación e pola integración en tódolos ámbitos da sociedade dos seus membros.

Durante a presentación dunha análise realizada por COLEGA sobre a situación do sector poboacional do colectivo de lesbianas, gais, bisexuais e transexuais (LGBT), a realidade das súas demandas e peticións de información que recibiron nas súas oficinas no primeiro semestre de 2010.

Os representantes autonómicos resaltaron que, neste senso, Galicia vai na boa dirección, pero que aínda queda camiño por percorrer para lograr a completa normalidade da orientación sexual nos ámbitos social, familiar e laboral. Dende a Xunta tamén incidiron no incansable exercicio pedagóxico que realizan entidades como COLEGA. Neste aspecto, tanto Calvo como Rodeiro coincidiron en que a orientación sexual non é ningunha traba nin impedimento para o completo desenvolvemento social e persoal dos seres humanos.

O presidente de COLEGA Galicia, Rafael Moral, amosou a súa "moderada satisfacción" polas melloras na xestión dos servizos socio asistenciais e socio sanitarios e anunciou que, a través do programa ‘Quérote’, están a preparar un protocolo de derivación común, controlado por un observatorio de carácter rexional e participado por entidades educativas, xuvenís e socio asistenciais, có que pretenden garantir unha maior accesibilidade e transparencia dos LGBT galegos aos programas de atención.

No que se refire ao informe, e á vista dos resultados, os datos que máis preocupan ao colectivo LGBT son a falta de coñecemento por parte dos seus membros da realidade do VIH e das enfermidades de transmisión sexual; a dificultade de inserción laboral e a alta taxa de fracaso escolar, ou a vinculación excesiva a economías sumerxidas e de baixa cualificación.

Rafael Moral, informou aos representantes da Xunta de que, no que vai de 2010, COLEGA recibiu 387 consultas nos seus puntos de información, a maioría -294- relacionadas con temas sanitarios como o VIH e as enfermidades de transmisión sexual. Asemade, alertou do incremento da prostitución masculina ocasional por parte de menores de 26 anos, que pasou dos 27 casos rexistrados en 2009 aos 43 que se coñecen na actualidade.

Outro dos problemas que preocupan a COLEGA é o acoso on-line que sofren os xoves LGBT, que chegou a ser a terceira causa de contacto nas súas oficinas, e do que xa deron constancia á Dirección Xeral de Xuventude.


Con todo, os obxectivos de COLEGAS pasan por homoxeneizar e mellorar a derivación dos sectores en alta exclusión social por causa de orientación afectivo sexual e identidade de xénero, así como a promoción de información de calidade, non nesgada nin partidista. Ao mesmo tempo, a Xunta de Galicia fai unha aposta firme e decidida pola posta en marcha de políticas públicas que garantan os dereitos persoais e socias de cada un dos nosos cidadáns, sen tolerar ningún tipo de discriminación.
fotoA conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, e o conselleiro de Familia e Igualdade de Oportunidades de Castela e León, César Antón Beltrán, firmaron hoxe en Santiago un convenio de colaboración en materia de xuventude.

O acordo recolle accións conxuntas de formación, de participación e mobilidade xuvenil, de promoción de novos creadores e de apoio ás iniciativas de emprendedores.

Entre outras actuacións, recoñeceranse mutuamente as titulacións non formais e facilitarase o uso de espazos de creación artística á xuventude de ambas comunidades.

Mato e Antón inauguraron tamén unha exposición que recolle imaxes do Camiño de Santiago tomadas por catro mozos e mozas artistas de Castela e León e obras dos gañadores da especilidade de artes plásticas do certame galego Xuventude Crea. A mostra estará aberta no Centro Coordinador de Xuventude (Praza do Matadoiro s/n, Santiago) ata o 14 de xullo,

A Xunta de Galicia e o Goberno de Castela e León colaborarán activamente en materia de xuventude, de forma que abordarán conxuntamente accións de formación, coordinación e apoio aos mozos e mozas das dúas comunidades autónomas.

Con este fin, a conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, e o conselleiro de Familia e Igualdade de Oportunidades de Castela e León, César Antón, asinaron hoxe en Santiago un convenio de colaboración, acto no que tamén estiveron o director xeral de Xuventude, Ovidio Rodeiro, e o director do Instituto de Xuventude de Castela-León, Sergio Montoya.

Este acordo inscríbese no protocolo xeral de colaboración firmado a principios deste ano polos presidentes de Galicia e Castela e León, que persegue mellorar a coordinación e aproveitar as sinerxias entre as dúas comunidades veciñas. O convenio asinado hoxe recolle accións conxuntas en materia de formación, información, participación e mobilidade xuvenil, difusión e promoción de novos creadores, iniciativas de mozos e mozas emprendedores e coordinación en accións transfronteirizas.

No que se refire á formación, Mato e Antón destacaron que ambas comunidades recoñecerán mutuamente as titulacións non formais, de modo que se eliminarán os impedimentos burocráticos que puideran retrasar o acceso ao mercado laboral da mocidade. Ademais, nesta mesma liña, tamén se promoverá o acceso da xuventude de ambas rexións, en condicións de igualdade, ás escolas de formación xuvenil, e de cara a realización de prácticas, para obter estas titulacións.

Con respecto á información, o convenio prevé o intercambio de información dirixida á xuventude, especialmente aquela que pode ser máis relevante, como a relacionada coa emancipación. Tamén se levarán a cabo intercambios de boas prácticas nas redes de información xuvenil, sobre todo en aquelas que teñen que ver co medio rural ou coa xuventude en risco de exclusión. A isto hai que sumarlle a organización de encontros e xornadas de reciclaxe e adaptación profesional para os membros das redes autonómicas de xuventude.

O acordo contempla tamén, no ámbito da participación xuvenil, encontros e intercambios de membros de asociacións xuvenís e de consellos da Xuventude, así como seminarios de boas prácticas en participación e voluntariado. No eido da mobilidade, traballarase de forma conxunta para favorecer a mobilidade xeográfica dos mozos e mozas, entre Castela e León e Galicia, e tamén entre outras comunidades. Nesta liña de actuación farase especial fincapé no impulso do Camiño do Santiago, como nexo de unión entre as dúas comunidades autónomas.

As dúas comunidades colaborarán tamén na promoción e difusión dos novos creadores. Con este obxectivo, organizaranse conxuntamente certames e exposicións _terán tamén especial importancia os relacionados co Camiño de Santiago-. Ao tempo, facilitarase o uso de espazos de creación artística á xuventude de ambos territorios.

Xa no referido ás iniciativas de mozos e mozas emprendedores, apoiarase a súa internacionalización mediante misións comerciais conxuntas. Ademais, impulsarase a súa participación en encontros e feiras de negocios das dúas comunidades e organizaranse seminarios e encontros.

O convenio establece tamén acordos en cooperación transfronteiriza, para fomentar o coñecemento entre os mozos e mozas das diversas realidades dos tres territorios.

Tras a firma deste convenio de colaboración, Mato e Antón desprazáronse ata o Centro coordinador de información e documentación xuvenil de Santiago, para inaugurar a exposición fotográfica "Hitos del Camino de Santiago".

Esta exposición reúne fotografías de catro mozos e mozas fotógrafos, premiados en programas de arte de Castela e León, que mostran nove bens culturais situados no Camiño de Santiago ao seu paso por esa comunidade. A finalidade desta iniciativa é dar a coñecer aos peregrinos e viaxeiros estes lugares e os seus procesos de restauración.

Así, os lugares fotografiados son: o municipio de Belorado (Burgos); o monasterio de San Juan de Ortega (Baños de Colina, Burgos); a ponte de Itero (entre Itero del Camino, Burgos e Itero de la Vega en Palencia); o monasterio de San Zoilo (Carrión de los Condes, Palencia); a igrexa de Santa María de La Blanca (Villalcázar de Sirga, Palencia); a igrexa de la Peregrina (Sahagún, León); a ponte de Villarente (Villarente, León); a colexiata de San Isidoro (León); e a igrexa de Santiago (Villafranca del Bierzo, León).

novoneyra

O poeta do Courel é o autor homenaxeado este ano con motivo do Día das Letras Galegas, que se celebra o 17 de maio. A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado quere sumarse á gran festa da nosa língua publicando un completo traballo da figura e da obra de Uxío Novoneyra.

É un poeta o autor a quen vai adicado iste ano o Día das Letras Galegas, un grande poeta galego. A poesía é un tipo de produción literaria moi singular, de interpretación que non é sempre doada para os seus lectores, xa que esixe para quen a lea con interese verdadeiro unha certa posta en escea, unha tentativa consciente para achegarse da mellor maneira posible á mensaxe ou a vivencia que o seu autor quere transmitir. Ista premisa é esencial para ler a obra de Uxío Novoneyra, o autor que resultou merecente do agasallo no ano en que andamos. A súa é unha poesía fonda. Mergullarse _ou polo menos intentalo- na densa ramaxe, nas fonduras espirituais que movían a un creador tan persoal require unha forte dose de complicidade... (texto completo no PDF).

A Consellería de Traballo e Benestar entende que para lograr unha verdadeira participación da xuventude nos diferentes ámbitos da sociedade actual é fundamental promover actuacións e canles dirixidas a garantir o acceso a unha información ampla e actualizada dirixida á xuventude e facilitar o acceso da mocidade na utilización das novas tecnoloxías, prestándolles apoio ás accións que neste sentido emprendan os concellos dentro da súa competencia e ámbito territorial.

Igualmente, considérase necesario apoiar os concellos nas actuacións que leven a cabo no campo da potenciación do asociacionismo xuvenil e a utilización adecuada do tempo de lecer así como actividades cun claro compoñente formativo.

Mais Información: Anexo en documento o DOG do 5 de maio de 2010
feijoogolO titular da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, presidiu o acto de adhesión do apoio do Goberno galego á Campaña Mundial: 'Un gol pola Educación'. Na súa intervención, quixo felicitar e agradecer a todos aqueles que fan posible esta iniciativa. "Gracias por facernos reflexionar sobre a existencia do mundo no seu conxunto e por facernos transcender da vida cotiá para saber que hai outras realidades e zonas de extraordinaria necesidade nas que, ademais de poder vivir, o que se pretende é saber ler e escribir".

Feijóo amosouse convencido "de que todos unidos podemos marcar un gol pola formación, pola educación e polo coñecemento. Marcar un gol pola educación é marcar un gol pola liberdade e polo benestar; un gol pola educación significa gañar á inxustiza, gañar á desigualdade e gañar á insolidariedade".

O mandatario galego lembrou que, baixo o obxectivo dunha Educación para todos, o Goberno galego está a levar a cabo varias iniciativas entre as que destacou numerosos proxectos de educación en 10 países de América latina e de África; e comprometeuse, amais, a que "todo o que a Xunta faga en cooperación priorizalo na educación e na saúde".

Para o titular do Executivo galego, as cifras son concluíntes e falan por si soas: 72 millóns de nenos e nenas sen escolarizar; máis dun terzo de escolares abandonan o colexio antes de acabar o ciclo de primaria; e 800 millóns de adultos non saben ler ou escribir.

Diante deste panorama, afirmou que "os datos esíxennos máis e actuar xuntos" e animou á toda a sociedade a que subscriba este compromiso "para que calquera rapaz, en calquera parte do planeta, poida acceder a unha educación de calidade; e para que poida ser médico, enxeñeiro, futbolista, profesor ...".

Segundo Feijóo todos podemos contribuír a cambiar esta realidade desde unha postura decidida e comprometida. "En tempos de crise e de escaseza sempre hai un euro que sobra, un café que non é necesario, algún xoguete, algunha chamada ou mensaxe innecesarias; en tempos de escaseza todos temos que priorizar e o investimento en educación é unha prioridade non só política senón persoal e social".

Por último, o titular da Xunta lembrou que a educación é a palanca da liberdade "xa que non existe -subliñou- a posibilidade de elixir sen saber o que un elixe". "Non existe a liberdade plena sen unha formación e educación plena", concluíu.

A inclusión social e o emprego xuvenil abordaranse en todas as actividades previstas durante a presidencia europea.
En xaneiro de 2010 España asumiu a presidencia do Consello da UE, durante o primeiro semestre, e dentro das súas prioridades atópase a inclusión social das e dos mozos en estreita relación co tema do emprego. É necesaria unha estratexia de inclusión social que incida nunha maior autonomía da mocidade, maior mobilidade, máis oportunidades e máis implicación na construción da cidadanía europea.
Calendario de actividades previsto:

  • Do 10 ao 12 de Marzo. En Toledo. Reunión de Axencias Nacionais do Programa da Comisión Europea "Mocidade en Acción" (Business Meeting).
  • Do 13 ao 15 de Abril. En Jerez de la Frontera (Cádiz). Conferencia de Mocidade da Unión Europea "Emprego novo como unha ferramenta de inclusión social".
  • Día 15 de Abril. En Jerez de la Frontera (Cádiz). Reunión de Directores Xerais de Mocidade da UE e de responsables de mocidade de América Latina.
  • Do 7 ao 9 de Maio. En Madrid. Foro de Mocidade UE-América Latina e o Caribe, en Madrid.
  • Día 11 de Maio. En Bruxelas. Consello de Ministros/as de Mocidade.
  • Días 3 e 4 de Xuño. En Madrid. Seminario de Mocidade.
  • Días 17 e 18 de Xuño. En Tenerife (Canarias). Conclusións do Grupo de Mocidade.

Máis información en : www.injuve.es

Máis de corenta universidades de todo o mundo impulsan a proxección exterior da lingua e da cultura galegas a través dos centros de estudos galegos. É o caso do Centro de Estudos Galegos da Universitat de Barcelona, que estes días se sumará á celebración do Día das Letras Galegas cunha exposición bibliográfica sobre o autor homenaxeado neste ano 2010. A mostra, titulada Uxío Novoneyra e a poesía experimental en Galicia, pode verse dende hoxe ata o día 21 na Biblioteca General desta universidade.

Esta semana, a cidade de Bos Aires tamén reivindicou a importancia das linguas no mundo a través das Xornadas sobre Diversidade Lingüística e Diálogo Intercultural, organizadas na Facultade de Filosofía e Letras desta cidade, coa colaboración da Cátedra de Estudos Galegos. Mentres, o Centro de Estudos Galegos de Lisboa promoveu a mostra de documentais Olhares da fronteira, que ofreceu diferentes visións sobre a fronteira entre Galicia e Portugal a través dos traballos Galegos de cá e lá e Mulleres da raia.

O cine en galego viaxa ata Romanía
O audiovisual en galego tamén será o protagonista noutra universidade que non se atopa na rede de centros de estudos galegos. Trátase do caso de Vest, en Romanía. Por primeira vez, esta universidade organiza _entre mañá e o martes_ un ciclo de cinema no que estará presente, xunto co portugués e mais co brasileiro, o audiovisual galego e en galego. Será a través do filme O lapis do carpinteiro, baseado na obra homónima do escritor Manuel Rivas.

A proxección internacional da lingua e da cultura galegas
Os centros de estudos galegos desenvolven un amplo e variado programa de actividades no que, ademais do piar fundamental que constitúe o labor docente, teñen cabida diversas actividades, como conferencias, recitais, ciclos de cinema e de banda deseñada ou iniciativas para conmemorar o Día das Letras Galegas.

Co seu labor diario, os centros de estudos galegos facilitan a proxección internacional e o coñecemento da lingua e da cultura galegas entre o público universitario, mais as súas iniciativas tamén chegan á cidadanía en xeral.
O grupo compostelán integrado por acordeón, saxo e batería fixo un folk distintivo que levou ó xurado a darlle o premio de 1.500 euros en metálico. Enorme nivel musical nesta gala da décima edición que se celebrou o pasado venres pola noite nun Teatro Principal ateigado de público. O concurso foi organizado conxuntamente polo Grupo Correo Gallego e a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo de Benestar.

Tras unha votación enormemenre reñida tal e como é habitual, o grupo compostelán Vou Trío, de Santiago alzouse no Teatro Principal de Santiago coa vitoria na gala final do X Certame Folk Radio Obradoiro, que lles deu un premio en metálico de 1.500 euros, no concurso organizado conxuntamente polo Grupo Correo Gallego e pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo de Benestar.

Ante un aforo ateigado de público, o acto foi conducido por Paulo Gacio -director e presentador do programa radiofónico En clave de folk, da emisora compostelá- e Sandra Romero, os vencedores interpretaron tres temas basados nunha nova concepción do folk e obtiveron o fallo favorable do xurado que estivo integrado polo crítico musical Óscar Losada; Patricia Hermida, da productora Maré; Ramón Feáns, integrante de Ophiusa; Roi Casal, antigo arpista de Milladoiro e Patricia López, membro de Coanhadeira, gañador da pasada edición.

Como é habitual, a final estivo moi reñida pola enorme calidade dos catro grupos seleccionados, que fixeron gala dun directo distinto Atamais, de Verín; cunha fusión de outras musicas; Keympa, de Barcelona; cunha posta en escea extraordinaria que levantou moitísimos aplausos entre o público; a Patriband Folk Orllestra de Asturias, que tamén aportou o seu concepto do folk e, por suposto os Vou Trío de Santiago cun inusual terceto de acordeón, batería e saxo que reventaron o Teatro Principal cos aplausos. Máis que en ningunha outra ocasión, o certame abriuse a fora de Galicia o que, dalgún xeito, mostra a súa definitiva consolidación como referencia do folk no noroeste peninsular.

Neste sentido, Paulo Gacio, un dos principais artífices dixo que este certame que chega a súa décima edición, responde a un proxecto que se marcou como obxectivo hai unha década apostar pola música de raíz.

Gacio agradeceu, en nome da organización os apoios que recibeo o certame nesta edición. Cito, neste sentido, á Dirección Xeral de Difusión da Cultura, o Concello de Santiago, a xa citada Dirección xeral de Xuventude, coorganizadora do certame, e firmas comerciais como Estrella Galicia, Amboa Cerámica ou Pazo Valdoviño, entre outros.


TELEVISADA
A gala, o luns íntegra en Correo TV
O certame naceu do programa En clave de folk que se sigue a emitir máis dunha década despois da mán de Paulo Gacio. A gala de onte tal como ven sendo habitual nas últimas edicións será emitido verse o luns por Correo TV, a cadea do Grupo Correo Gallego que onte gravou íntegro o concurso musical, nun programa especial con entrevistas ós grupos e que recollerá todas as actuacións e o momento das votacións.
A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado entregou no albergue de Gandarío (Bergondo) os diplomas que acreditan aos equipos gañadores en Galicia do concurso Euroscola 2009, organizado polo Parlamento Europeo.

O xogo desenvolveuse a través da páxina web www.euro-scola.es . O seu obxectivo principal é informar á mocidade do proceso de integración europea, así como estimular a súa participación activa na construción da Unión. No plano didáctico o concurso tamén fomentou o uso de Internet como ferramenta educativa e a práctica do inglés. Nesta iniciativa participaron 35 institutos de secundaria de Galicia e 350 alumnos de entre 15 e 18 anos.

Nas tres etapas nas que estaba dividido o xogo, os participantes tiveron que superar probas individuais e colectivas para obter o maior número de puntos posibles que os permitisen acceder ás diferentes fases. As linguas do concurso foron o castelán -para as relacións con outros grupos das diferentes comunidades españolas- e o inglés, xa que os integrantes no xogo tiveron que integrarse en comisións parlamentarias simuladas nas que o idioma utilizado era o inglés ou o francés.

Os tres grupos de traballo galegos que acadaron unha maior puntuación final foron do mesmo centro de ensino, o IES Perdouro de Burela (Lugo). Como recompensa ao esforzo efectuado a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado organizou entre o 27 e o 30 de setembro nas instalacións de Gandarío tres xornadas de intensas actividades lúdicas e deportivas para os integrantes dos tres equipos. Tamén participaron a totalidade dos alumnos da clase do primeiro clasificado.
A Xunta e o Concello de Coruña presentaron o convenio que permitirá construír un local de ensaio na Pobra do Caramiñal.

O delgado territorial da Xunta na Coruña, Diego Calvo, acompañado polo Director Xeral de Xuventude, Ovidio Rodeiro, presentaron na Pobra do Caramiñal o convenio que permitirá a construción dun local de ensaio para grupos musicais neste municipio. O acto tivo lugar na Casa Consistorial ás 13:30 horas e tamén asistiu o alcalde, Isaac Maceira.

.Este acordo entre a administración autonómica e o concello da Pobra permitirá iniciar este ano as obras de ampliación, reforma e acondicionamento dun inmoble municipal situado no Camiño Ancho, no lugar de A Figueira. O proxecto tamén contempla o equipamento e insonorización do local.

O orzamento para esta actuación é dun total de 142.966 euros, que sufragará directamente a dirección xeral de Xuventude e Voluntariado da consellería de Traballo e Benestar a través de 3 anualidades. Este mesmo ano libraranse neste concepto 53.250 euros. En 2010 serán aportados 62.514 e en 2011 27.202 euros.

A dirección xeral de xuventude conta cunha rede de 17 locais de ensaio para grupos musicais distribuídos por toda a xeografía galega. Contan con este tipo de instalación A Guarda, Boiro, Lalín, Pontedeume, Ribadeo, Tui, Arzúa, Vigo (Candeán), Monforte, Pontevedra, Ribas de Sil, Vilagarcía, Betanzos, Carballo, Mugardos, Redondela e Santiago.

Máis info sobre os locais na páxina de nsaio.