En portada (1104)

As axudas do programa Iniciativa Xove teñen como fin que a mocidade adquira unha serie de destrezas, aptitudes e competencias transversais que lles permitan unha doada transición cara as responsabilidades que deben asumir na vida adulta

No 2017, investíronse 545.000 euros destinados a apoiar a posta en marcha de 119 proxectos, dos que 61 desenvólvense na provincia da Coruña

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, asistiu ao encontro aberto sobre participación xuvenil que se desenvolve no albergue xuvenil da REAJ Art Surf Camp en Carballo no marco do proxecto Camiñando xuntos da Federación ASDE Scouts de Galicia financiado a través do programa Iniciativa Xove. No encontro participan principalmente scouts e monitores de tempo libre con fin de traballar no eido da lexislación e seguridade nas actividades de tempo de lecer en Galicia.

O encontro enmárcase nun proxecto que ten como finalidade espertar a iniciativa e creatividade na mocidade para impulsar accións que melloren o noso entorno social máis próximo, así como fomentar a concienciación sobre a necesidade da implicación activa dos mozos e mozas como camiño para o liderado.

Ao abeiro deste proxecto realizáronse diversas actividades: unha campaña de difusión nas rúas sobre a importancia da doazón de sangue tratando de concienciar aos mozos e mozas; unha acampada na natureza para amosar á xuventude unha alternativa de ocio sá á vez que se traballa para mellorar o espazo natural e se abordan temas como a reciclaxe e o coidado do medio ambiente; un concurso de imaxe creativa Vida na natureza con recopilación de todas as fotos recibidas; e o encontro sobre participación xuvenil celebrado na xornada de hoxe.

Iniciativa Xove

As axudas do programa Iniciativa Xove teñen como fin fundamentalmente que os mozos que desenvolven os proxectos financiados a través do programa adquiran unha serie de destrezas, aptitudes e competencias transversais que lles permitan unha doada transición cara as responsabilidades que deben asumir na vida adulta, enfocándose especialmente en facilitar o seu acceso ao emprego.
Neste ano 2017 introducíronse novas áreas prioritarias a ter en conta positivamente na valoración dos proxectos de cara a seren apoiados pola Dirección Xeral, nomeadamente a promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas, a sensibilización e loita contra calquera forma de discriminación, a inclusión social e laboral dos colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables, a valorización do patrimonio cultural, o desenvolvemento e dinamización do medio rural e a dinamización da lingua galega entre a mocidade.

No 2017, investíronse 545.000 euros destinados a apoiar a posta en marcha de 119 proxectos, que xa se están levando a cabo ou o farán ao longo deste ano: 42 por parte de grupos informais de mozos/as, 32 de entidades asociativas de ámbito autonómico e 45 de entidades asociativas de ámbito provincial (17 da Coruña, 6 de Lugo, 10 de Ourense e 12 de Pontevedra).

Na provincia da Coruña se financian a través do programa Iniciativa Xove un total de 61 proxectos que supoñen un investimento de arredor de 277 mil euros.

No marco deste programa no 2017 fináncianse 25 proxectos presentados por concellos e entidades sen ánimo de lucro, que facilitarán a participación de 358 mozos e mozas

A directora xeral de Xuventude Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez Suárez, coñeceu de primeira man os proxectos de varias empresas locais que están a acoller a mozos e mozas participantes no proxecto promovido pola Asociación Centro Xuvenil Don Bosco no marco do programa Deseñando o teu futuro.

O proxecto, cun orzamento de 2.580 euros, permite que 15 mozos e mozas con idades comprendidas entre os 14 e 18 anos se acheguen á realidade do ámbito laboral con estancias visitas en distintas empresas sitas no barrio santiagués de San Pedro no que a Asociación Centro Xuvenil Don Bosco ten a súa sede: librería Pedreira, xeadería Xearte, Brigitte, Cosmomedia, Perruquería Crikas, Farmacia Arrojo, Como pez en el agua, Estudo de pilates e fisioterapia Mateo Martínez, Mononke e Perruquería Milenio. As estancias visitas con seis horas diarias teñen unha duración de quince días.

Cecilia Vázquez manifestou que “este proxecto impulsa o coñecemento e a integración da xuventude co comercio local tendo en conta que o tecido empresarial do barrio de San Pedro caracterízase por estar formado por pequenas empresas que abranguen varios sectores” como o da artesanía, comercio, hostalería, servizos, entre outros. Unha parte deste tecido é herdeiro de empresas familiares e outro son pequenas empresas de nova creación, máis vencelladas a nichos económicos dun contexto máis actual. “Neste proxecto destaca o compoñente persoal nos proxectos empresariais que se sumaron a esta iniciativa”, engadiu a titular autonómica

Aos efectos de desenvolvemento deste proxecto, a Asociación Centro Xuvenil Don Bosco conta con convenios de colaboración coa Asociación Veciñal A Xuntanza de Santiago de Compostela, a ANPA do Colexio Apóstolo Santiago e con catro centros de ensino santiagueses: o Colexio Compañía de María, o Colexio La Salle, o Colexio San Francisco Javier e o Colexio Plurilingüe Vilas Alborada.

O programa Deseñando o teu futuro é unha iniciativa piloto de educación non formal a través da cal mozos e mozas de entre 14 e 18 anos poden realizar pequenas estadías titorizadas en centros de traballo. Un proxecto de aproximación dos mozos e mozas galegos ao ámbito sociolaboral coa finalidade de que se acheguen á realidade das empresas mediante o desenvolvemento de estancias – visitas en distintos sectores das empresas.

A titular do departamento autonómico sinalou que “o programa Deseñando o teu futuro ofrécelle á mocidade ferramentas para o desenvolvemento das súas capacidades e ampliación das súas oportunidades”. Así mesmo, asegurou que “a participación nesta iniciativa supón camiñar cara maiores niveis de autonomía dos rapaces e rapazas, entendendo como tal a capacidade de dirixir por si mesmos os seus propios procesos persoais”, engadiu.

No marco deste programa no 2017 se financian 25 proxectos presentados por concellos e entidades sen ánimo de lucro, que facilitarán que un total de 358 mozos e mozas realicen estadías visitas en empresas.

As estadías visitas en empresas teñen unha duración mínima de cinco días e máxima de quince días hábiles e se establece unha xornada mínima diaria de catro horas. O número máximo de mozos participantes por proxecto non pode exceder de 15.

A cantidade subvencionable a cada entidade e concello ou agrupación de concellos se calcula a razón de seis euros por participante día, para cubrir os gastos de manutención e desprazamento do mozo ou da moza e 100 euros por participante para cubrir os custos derivados da organización das estadías-visitas.

 
I

Os obxectivos desta acción son traballar no desenvolvemento do seu empoderamento persoal e social e dotalos de ferramentas e habilidades sociais para favorecer a súa integración, entre outros 

A directora xeral de Xuventude Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez Suárez, participou hoxe nun taller de musicoterapia dentro das actividades que forman parte do intercambio xuvenil IntegrArte que reúne na Comunidade Autónoma de Galicia do 18 ao 29 de setembro a 21 mozos e mozas con discapacidade intelectual de Chipre, Portugal e España.

Este intercambio, organizado pola Asociación de acción Social, Educación Permanente e de Servicios á xuventude e á muller Tempus e cun orzamento de 18.680 euros, é un dos 21 proxectos de mobilidade aprobados en Galicia na primeira quenda do ano 2017 do programa europeo ‘Erasmus+: Xuventude en Acción’. Son socios do proxecto as entidades: Association of Parents and Friends of Children with Special Needs da localidade de Limassol (Chipre) e a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe (Portugal).

Os obxectivos deste proxecto son fomentar a integración social das persoas con discapacidade intelectual, traballar no desenvolvemento do seu empoderamento persoal e social; dotar aos participantes de ferramentas e habilidades sociais para favorecer a súa integración; traballar o sentimento de ser protagonistas do seu futuro e a autodeterminación das persoas con discapacidade intelectual e fomentar a tolerancia e erradicar prexuízos cara outras culturas e da propia discapacidade intelectual. Así mesmo pretende impulsar o espírito crítico e a análise social a través da alfabetización mediática; adentrar aos mozos e mozas participantes na cultura, a arte e a música como instrumentos de integración social; aprender a importancia da intelixencia emocional; e contribuír á concienciación dos valores e expectativas da Unión Europea e do programa Erasmus+.

Durante os 12 días de duración do proxecto IntegrArte, un grupo de mozos e mozas con idades comprendidas entre os 18 e 25 anos e con discapacidade intelectual (7 por país) están a experimentar con formación práctica, recursos e ferramentas para empoderarse como persoas autónomas e independentes, erradicar estereotipos e dar un paso cara a súa plena inclusión social. Así, están a compoñer a letra dunha canción que será a base dun videoclip como forma de reivindicar os seus dereitos e para a súa visualización en redes sociais e nos medios de comunicación.

Cecilia Vázquez sinalou que “un dos obxectivos do programa Erasmus+ é promover a equidade e a inclusión facilitando o acceso dos mozos e mozas que proceden de entornos desfavorecidos e con menos oportunidades”. “A mobilidade promove maiores oportunidades de aprendizaxe, de cidadanía, inclusión social e solidariedade e reforza vínculos entre os mozos participantes” engadiu a titular autonómica, ao tempo que asegurou que a participación en proxectos de educación non formal facilita a adquisición de competencias, aptitudes e habilidades que axudarán ao desenvolvemento persoal, educativo e profesional dos mozos.

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado destacou que Galicia é unha das Comunidades Autónomas máis activas dentro do Erasmus+, tanto polo número de proxectos presentados e aprobados como nos fondos recibidos pola Unión Europea para contribuír ao financiamento da posta en marcha dos mesmos. O programa estrutúrase en tres accións clave: mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe; cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas; e apoio ás reformas das políticas.

Nas dúas primeiras quendas do 2017 do programa Erasmus+: Xuventude en Acción foron aprobados 39 proxectos promovidos por concellos, grupos informais de mozos e mozas e asociacións xuvenís cun orzamento total de 677.832 euros, sen prexuízo dos proxectos aprobados noutros países europeos e nos que organizacións e mozos e mozas galegos participan activamente.

O programa europeo Erasmus+ para a educación, a formación, a mocidade e o deporte, con vixencia 2014 – 2020, ten entre os seus obxectivos específicos mellorar o nivel de aptitudes e competencias dos mozos e mozas; promover a participación na vida democrática en Europa e no mercado de traballo; a cidadanía activa; o diálogo intercultural; a inclusión social e a solidariedade; posibilitar ás persoas que traballan no ámbito da xuventude e aos mozos e mozas maiores oportunidades de mobilidade por motivos de aprendizaxe; potenciar a dimensión internacional das actividades xuvenís e o papel dos traballadores e organizacións no eido da xuventude como estruturas de apoio aos mozos e mozas.

A titular do departamento autonómico sinalou que “Erasmus+ é un dos proxectos de maior éxito da Unión europea. Durante tres décadas ven ofrecendo, en particular aos mozos e mozas, oportunidades de adquirir experiencias e de ampliar os seus horizontes viaxando ao estranxeiro”. O que comenzou no ano 1987 como un modesto programa de mobilidade para estudantes de educación superior creceu e enriqueceu as vidas de máis de 9 millóns de participantes directos. “Durante tres décadas ven ofrecendo, en particular aos mozos e mozas, oportunidades de adquirir experiencias e de ampliar os seus horizontes viaxando ao estranxeiro”, engadiu a directora xeral.

Cecilia Vázquez rematou a súa intervención lembrando que “ao longo do ano 2017, baixo o lema ‘De Erasmus a Erasmus+: 30 anos de historia’ estanse a celebrar actos a escala europea, nacional e local que relatarán a historia do programa Erasmus+ e dos seus predecesores nos últimos 30 anos. 

A Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, entrega os diplomas de asitencia aos participantes no curso de Información Xuvenil, desenvolto no Centro coordinador de información xuvenil.

Iniciativa Xove ten como fin que os mozos e mozas que desenvolvan proxectos financiados a través do programa, adquiran unha serie de destrezas, aptitudes e competencias transversais que lles faciliten o seu acceso ao mundo laboral

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, acompañada da delegada territorial da Xunta, Marisol Díaz Mouteira, visitou hoxe en Lobios o proxecto Bosques do Xurés, promovido pola asociación Xuvemprende no marco do programa Iniciativa Xove da Xunta de Galicia.

Ao abeiro deste proxecto estanse a desenvolver actividades de recuperación dos bosques autóctonos de castiñeiros, carballos ou bidueiros entre outros mediante diferentes xornadas de voluntariado ambiental dirixidas a mozos e mozas de entre 18 e 35 anos. O obxectivo é incidir na concienciación ambiental da xuventude, fomentar o traballo altruísta e en equipo, a participación e a dinamización do entorno rural. Así mesmo, con estas actuacións estase contribuíndo á conservación da biodiversidade no parque natural, a diminución do risco de incendios e a mellora de hábitats para moitas especies animais.

Durante a súa visita, a directora xeral puido ver in situ as actividades de recuperación dun bidueiral no entorno do río Mao e ademais, apadriñou un castiñeiro.

Dentro do proxecto Bosques do Xurés, os mozos e mozas están a participar en obradoiros sobre o aproveitamento da castaña, de mel do Xurés e de elaboración de marmeladas con froitos silvestres.

Cecilia Vázquez reuniuse tamén hoxe co grupo informal Xóvenes do Xurés que no mes de agosto levaron a cabo o proxecto Do gran ao pan no núcleo de Puxedo (Lobios) e que consistiu na realización de varios obradoiros relacionados co ciclo do pan e as tradicións a el asociadas. Para o seu desenvolvemento, a organización contou coa poboación local que foi partícipe en primeira persoa deste xeito de vida tradicional, unindo así a experiencia práctica coa disciplina teórica co obxectivo de que a mocidade poida coñecela, difundila e practicala.

Así mesmo realizáronse dous grafittis coa finalidade de embelecer recunchos afeados polo ladrillo e o formigón no núcleo rural.

Iniciativa Xove

Este programa da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado ten como fin que os mozos e mozas que desenvolvan proxectos financiados a través do programa, adquiran unha serie de destrezas, aptitudes e competencias transversais que lles faciliten o seu acceso ao mundo laboral.

Neste 2017 introducíronse novas áreas prioritarias como a promoción de hábitos saudables e a prevención de condutas de risco, a sensibilización e loita contra calquera forma de discriminación, a inclusión social e laboral dos colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables, a valorización do patrimonio cultural, o desenvolvemento e dinamización do medio rural e a dinamización da lingua galega entre a xuventude.

A Xunta de Galicia inviste 545.000 euros para apoiar a posta en marcha de 119 proxectos que xa se están levando a cabo ou o farán ao longo deste ano. Deles, 42 pertencen a grupos informais de mozos e mozas, 32 a entidades asociativas de ámbito autonómico e 45 a entidades asociativas de ámbito provincial. 

Os rapaces e rapazas, todos eles menores de 30 anos, realizarán prácticas non retribuídas durante dous meses e sete días en empresas situadas nas cidades de Cork (Irlanda), Bolonia (Italia) e na rexión de Normandía (Francia)

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, destacou a importancia do programa Galeuropa ao propiciar á mocidade experiencias laborais no estranxeiro que engaden un valor engadido á súa formación e traxectoria profesional, ao tempo que proporcionan máis oportunidades de emprego

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, reuniuse hoxe cos mozos e mozas participantes no proxecto promovido pola Federación de Escolas Familiares Agrarias de Galicia (EFA) no marco do programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa convocado pola Consellería de Política Social.

Trátase de 14 mozos e mozas menores de 30 anos inscritos no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, que compren a condición de beneficiarios e que nos vindeiros días iniciarán as súas prácticas formativas non retribuídas cunha duración de dous meses e sete días en empresas de Irlanda, Italia e Francia – seis na cidade de Cork (Irlanda), catro en Bolonia (Italia) e outros catro na rexión de Normandía (Francia)-. Estes 14 mozos e mozas están a recibir preparación sociolingüística e intercultural previa á saída.

A contía da axuda por mozo/a está en función do país de realización da práctica formativa e en función da duración da mesma, e inclúe unha axuda para os gastos de aloxamento e manutención e outra para a viaxe. O importe total da aportación económica inclúe para a entidade de envío unha achega á organización da mobilidade (550 euros por participante) e a súa execución, así como outra para a entidade de acollida.

Cecilia Vázquez sinalou que “os programas de mobilidade teñen como finalidade mellorar a formación da mocidade galega, ampliando o currículo laboral a través dunha experiencia internacional”. Neste sentido, explicou que “a mobilidade na formación ten un impacto moi positivo sobre o capital humano, xa que permite que os mozos e mozas adquiran novos coñecementos e competencias, e complementa ensinanzas académicas”. Así mesmo, a directora xeral insistiu en que “unha experiencia formativa no estranxeiro favorece a empregabilidade e pode achegar un valor engadido á formación permanente dos mozos e mozas, á súa traxectoria profesional e proporcionarlle máis oportunidades de emprego”.

O programa de mobilidade trasnacional xuvenil Galeuropa enmárcase dentro do Programa Operativo de Emprego Xuvenil cofinanciado pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo. Cun orzamento no ano 2017 de 2.176.515,40 euros, pretende financiar e apoiar á mobilidade da mocidade galega para que realice estadías de prácticas formativas non remuneradas entre dous e tres meses de duración en entidades e empresas públicas ou privadas de 27 países da Unión Europea.

Deste xeito, a través desta iniciativa os mozos e mozas participantes poden recibir axudas individuais, ou ben outórganse achegas a proxectos de mobilidade de entidades sen ánimo de lucro con sede permanente ou domicilio social en Galicia que desenvolvan actividades no eido da xuventude ou a proxectos de concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia.

A titular do departamento autonómico lembrou que nesta última convocatoria, no caso das entidades sen ánimo de lucro foron presentados 26 proxectos, dos que resultaron beneficiarios 15 cun orzamento adxudicado dun millón de euros e un total de 188 mobilidades aprobadas: 72 para Italia, 45 para Portugal, 23 para Irlanda, 12 para Bulgaria, 11 para Reino Unido, cinco para Malta, catro para Polonia, catro para Alemaña, catro para Francia, catro para Chipre e catro para República Checa.

As entidades sen ánimo de lucro beneficiarias con 15 mobilidades aprobadas de tres meses de duración son: Asociación Erasmus Compostela (Santiago de Compostela), Xeración Asociación Cultural (Narón), Sustinea (Ourense), Euroxuventude (A Coruña), Asociación Foro, LC (Oleiros) e a Asociación cultural Ingalicia (A Coruña); con 14 mobilidades de tres meses de duración, a Asociación sociocultural Luenda (A Baña) e a Asociación cultural, recreativa, deportiva e xuvenil Muxema (Negreira); con 12 mobilidades de tres meses de duración a Asociación Universitaria Ciencias da Educación (Ourense) e Amigos da Terra (Ourense); con oito mobilidades de tres meses de duración: Fundación Paideia Galiza (A Coruña), Asociación Fogart (Santiago), Asociación xuvenil e deportiva Joy (Ames) e a ONG Mestura (Culleredo); e finalmente a Federación EFA Galicia con 14 mobilidades de dous meses e sete días de duración.

No caso de entidades locais, foron aprobados os catro proxectos presentados cun orzamento adxudicado de 356.419,09 euros e un total de 67 mobilidades aprobadas: 31 para Reino Unido, 13 para Irlanda, nove para Italia, nove para Finlandia e cinco para Portugal. As entidades locais beneficiarias son: a agrupación de concellos de Boqueixón, Vedra e Vila de Cruces, con 20 mobilidades de tres meses de duración; a agrupación de concellos Negreira- Val do Dubra con 18 mobilidades de tres meses de duración; a Mancomunidade de concellos de Ordes con 20 mobilidades de dous meses de duración; e o Concello de Ourense con nove mobilidades de dous meses de duración.

Na modalidade de axudas individuais, recibíronse un total de 286 solicitudes, dos que resultaron beneficiarios 160 mozos e mozas cun orzamento adxudicado de 674.527,26 euros. Segundo o país de realización das prácticas, estes 160 mozos e mozas realizarán a súa mobilidade nun total de 18 países: 53 no Reino Unido; 38 en Portugal; 16 en Irlanda; 11 en Malta; 10 en Alemaña; cinco en Francia; cinco en Grecia; catro en Italia; tres en Bélxica, Países Baixos e Polonia, respectivamente; dous en Dinamarca e dous en Eslovaquia; e un respectivamente en Austria, Eslovenia, Hungría, Letonia e Suecia.

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, reuniuse hoxe cos 20 mozos e mozas participantes na última xornada da segunda edición de Líderes de futuro- Programa de Liderado e Innovación Social, unha iniciativa que ten como obxectivo potenciar as competencias clave dos mozos e mozas, así como facilitarlles as ferramentas conceptuais e prácticas necesarias, que lles permitan enfrontarse con éxito a proxectos cun impacto social positivo na súa contorna.

Esta segunda edición do programa Líderes de Futuro desenvolveuse nas instalacións do albergue xuvenil de Gandarío en catro xornadas ao longo dos meses de marzo, abril, maio e setembro. Cada xornada centrouse nun módulo concreto, cunha combinación de formación teórica e obradoiros prácticos: participación e empoderamento xuvenil; innovación e emprendemento no ámbito da sociedade civil; emprendemento e modelos de negocio disruptivos; e liderado social: características e competencias.

Cecilia Vázquez asegurou que estas xornadas “ofrecen aos mozos e mozas ferramentas dirixidas ao fortalecemento das súas habilidades e competencias e ao aumento da súa capacidade de liderado co obxecto de que melloren a súa empregabilidade e que consigan as súas metas profesionais”. “Con este programa ofrecemos un espazo de encontro, coñecemento, información e de formación en habilidades, e, sobre todo, en relacións”, engadiu.

Nesta última xornada, os participantes recibiron formación sobre liderado social e desenvolvemento do propio talento e habilidades. O venres e o sábado as actividades formativas tiveron lugar nas propias instalacións do albergue xuvenil de Gandarío e o domingo nas inmediacións do porto de Sada cunha actividade náutica orientada á adquisición de competencias no ámbito do traballo en equipo, a orientación ao logro e a escoita activa.

Cecilia Vázquez sinalou que “esta actividade formativa pretende facilitar o contacto entre mozos e mozas líderes na nosa comunidade autónoma, construíndo unha rede que favoreza a colaboración en proxectos de impacto social positivo entre entidades xuvenís e de acción voluntaria e mozos e mozas a título individual”. O programa tivo un enfoque basicamente práctico, cun aposta polo aprendizaxe a través da análise de realidades concretas. Por iso, “instrumentos como os estudos de casos, as simulacións, o traballo en grupo e as discusións abertas foron os elementos centrais das catro xornadas na que se desenvolveu esta segunda edición do programa”, explicou a titular autonómica.

Ao finalizar a súa intervención, a directora xeral fixo entrega a todos os participantes dun diploma acreditativo.

  • Un grupo de 30 nenos e nenas de entre 9 e 11 anos de idade conviven durante unha semana nas instalacións xuvenís da Xunta no municipio coruñés de Bergondo, onde se implican en actividades deportivas, de natureza, obradoiros ou xogos populares, entre outras.
  • A través desta iniciativa, o Goberno galego chega a menores que atravesan unha circunstancia persoal especial e que precisan de experiencias deste tipo para divertirse, ilusionarse, convivir nun clima de campamento no que se relacionan en liberdade e confianza, primando a súa seguridade e benestar


A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, e a de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Amparo González, acompañaron na xornada de hoxe aos nenos e nenas que desde o pasado día 29 de agosto e ata mañá martes conviven nas instalacións xuvenís de Gandarío. Un grupo de 30 menores de entre os 9 e os 11 anos de idade que teñen aberto expediente de protección na Administración autonómica participan neste campamento, que leva por nome ‘Aventura en Gandarío’ e que se enmarca no programa Vacacións Solidarias da Consellería de Política Social.

Os departamentos autonómicos de Xuventude e Familia organizan de maneira conxunta esta iniciativa, que resultou gañadora do Premio Vacacións Solidarias 2017 que outorga a Rede Española de Albergues Xuvenís (REAJ). Durante a semana que dura a experiencia, os nenos e nenas teñen a oportunidade de gozar dun amplo programa de actividades que comprende, entre outras, as seguintes: volei pé, aula de natureza mariña e intermareal, obradoiros de diferentes temáticas, xogos de orientación e da tradición popular, actividades na praia ou tiro con arco.

Cecilia Vázquez e Amparo González indicaron que o obxectivo desta acción é que os menores vivan unha experiencia inesquecible, xa que para moitos esta é a primeira vez que participan nun campamento. Deste xeito, a Xunta fai posible a través ‘Vacacións Solidarias’ o acceso ao lecer de menores con menos recursos e nunha situación de protección, ao tempo que fomenta actividades de educación non formal cun programa de actividades culturais, deportivas e de aventura baseadas na cooperación.

Así mesmo, outros obxectivos que se promoven entre os participantes deste campamento son os hábitos de vida saudables; inculcar valores de respecto e cooperación; educar na importancia de preservar o medio ambiente; potenciar a autonomía dos nenos e nenas mediante a participación activa; recuperar os xogos que estimulan a imaxinación, a habilidade e a creatividade; e fomentar a comunicación e a iniciativa, capacitando aos menores para a toma de decisións e o traballo en equipo.

O Goberno galego, por medio deste programa de ‘Vacacións Solidarias’, chega a menores que atravesan unha circunstancia persoal especial e que necesitan de experiencias deste tipo para divertirse, ilusionarse e convivir nun clima de campamento no que se relacionan en liberdade e confianza, primando a súa seguridade e benestar.

  • A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, visitou a lonxa do municipio pontevedrés con participantes nesta iniciativa
  • Un grupo de 15 persoas de entre 14 e 18 anos de idade coñeceron mellor a realidade laboral con estancias-visitas en distintas empresas da zona
  • O obxectivo deste programa é poñer a disposición da xente nova unha ferramenta que lle facilite ou clarifique a toma de decisións de cara á súa futura traxectoria formativa e profesional

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, Cecilia Vázquez, acompañou hoxe aos participantes no proxecto promovido polo Concello de Cambados no marco do programa ‘Deseñando o teu futuro’ nunha visita á lonxa deste municipio pontevedrés. O proxecto permitiu que un grupo de 15 mozos e mozas con idades comprendidas entre os 14 e 18 anos se achegaran á realidade do ámbito laboral con estancias-visitas en distintas empresas da zona.

A iniciativa, cun orzamento de 2.580 euros, contou coa colaboración do IES Ramón Cabanillas, o IES Francisco Asorey e a entidade Cambados Zona Centro. As estancias-visitas tiveron unha duración de doce días, cunha xornada diaria de catro horas e durante as que coñeceron varios proxectos empresariais en diversos sectores: agricultura, gandería, silvicultura e pesca; educación, comercio ao por maior e ao por menor; e actividades artísticas, recreativas e de tempo libre.

Así, desde o 18 de agosto e ata a xornada de hoxe os participantes coñeceron de primeira man varios proxectos empresariais, en concreto: Horsal, SCG, a Asociación Cultural Mulleres do Mar de Cambados (Guimatur), Bodegas Martín Codax, SAV, Bodegas Paco e Lola Deportes Piñeiro. Tamén tiveron a opción de comprobar de primeira man como é o funcionamento e a xestión da escola infantil municipal.

Cecilia Vázquez sinalou que no marco de ‘Deseñando o teu futuro’ no 2017 se financian 25 proxectos presentados por concellos e entidades sen ánimo de lucro, que facilitarán que un total de 358 mozos e mozas realicen estadías-visitas en empresas.“Esta iniciativa ofrécelle á xente nova alternativas para aprender, fomenta o seu autocoñecemento e os motiva no seu proceso de formación e actualización de competencias e habilidades”, apuntou.

Neste sentido, a directora xeral engadiu que “este programa ofrece unha plataforma para que os mozos e mozas adquiran coñecementos e habilidades que axudan a completar o seu desenvolvemento persoal e futura formación académica e profesional” . Así mesmo, engadiu que “a finalidade deste programa é ofrecer á mocidade unha experiencia de educación non formal e poñer a súa disposición unha ferramenta que lle facilite e clarifique a toma de decisión do seu futuro perfil profesional, para que coñezan a realidade da empresa previamente a decidir a súa traxectoria formativa profesional”.

As estadías-visitas en empresas teñen unha duración mínima de cinco días e máxima de quince días hábiles e se establece unha xornada mínima diaria de catro horas. o número máximo de mozos participantes por proxecto non pode exceder de 15.

A cantidade subvencionable a cada entidade e concello ou agrupación de concellos se calcula a razón de 6 euros por participante e día para cubrir os gastos de manutención e desprazamento