En portada (1087)

Aínda non tes o teu carné xove?
Espérante unha chea de descontos en transporte, cultura, moda, campamentos... Unha marabilla!

http://xuventude.xunta.es/carnes-para-a-mocidade/carne-xove

Solicítao!

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, no marco do proxecto Lidera, aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), realizará no Espazo Xove de Noia o encontro sectorial ”Historias de emprendemento", un encontro sectorial onde os mozos e mozas e os distintos actores do territorio poderán reflexionar sobre o emprendemento xuvenil.

OBXECTIVOS:

- Favorecer o encontro entre a mocidade da contorna con profesionais vinculados a sectores culturais e emerxentes.

- Coñecer proxectos e traxectorias de éxito de xente moza, co obxecto de que sirvan de exemplo e inspiración.

Data: mércores, 18 de decembro  de 2019.
Horario: 11:00h - 12:00h
Lugar: Espazo Xove de Noia , Rúa Pedra Sartaña, s/n (Noia)

Entrada libre para os/as mozos/as interesados/as ata completar aforo.

PROGRAMA

11:00 Benvida

11:10 - 12:00 Historias de emprendemento

- Esperanza Mara Filgueira, soprano, profesora e emprendedora
- Roberto Paulino, fundador da academia de robótica WeRobots
- Luis Pazos - Creador da marca Rompente Clothing
- Pablo Castiñeira - Presidente da Asociación Vella Escola

12:00 Clausura da xornada
 
Proxecto LIDERA.

O proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA) foi aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros cunha financiación dun 75 % de fondos Feder e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, no marco do proxecto Lidera, aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP), desenvolverá no Espazo Xove de Chantada o encontro sectorial “Eu Quero Rural: alternativas de emprendemento no rural”. Trátase dun  encontro a pequena escala, onde os mozos e mozas e distintos actores do territorio poderán establecer unha dinámica de diálogo e coñecemento mútuo que impulse a aparición de oportunidades no eido rural.

OBXECTIVOS:

Ofrecer ferramentas para que os mozos e mozas adquiran coñecementos que axuden ao seu desenvolvemento persoal e profesional no eido rural.
Promover o empredemento no rural e apostar pola figura do mozo ou moza emprendedora.
Establecer unha dinámica de coñecemento e diálogo entre a mocidade e os axentes do territorio, coa finalidade de impulsar novas oportunidades de colaboración e mentoring.
Impulsar a promoción de territorios rurais.
DATA:  xoves, 19 de decembro de 2019.
LUGAR:  Espazo Xove de Chantada (R/ Rosalía de Castro, 1 Chantada)
HORARIO:  09:45h a 13:30 h

PARTICIPANTES: mozas e mozos galegos e portugueses de 18 a 30 anos de idade.

PROGRAMA

9:45 h Recollida de participantes no Espazo Xove de Chantada.

10:00 h Visita á empresa Airas Moniz de Chantada.

11:45 h Chegada ao Espazo Xove de Chantada . Mesa redonda: “Eu Quero Rural: Aposta polo emprego no rural”

Persoas relatoras:

Airas Moniz – Ana Vázquez e Xesús Mazaira.
Perriturismo.com – Robaliza Comunicación - Paula G.
Garden Monforte – Rodrigo Coucheiro
Zona360 Valdeorras - David Álvarez

13:30 h Fin da actividade

Proxecto LIDERA.

O proxecto “Catalizador de oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo LIDERA) foi aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) e ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico transfronteirizo a través das capacidades laborais e de emprendemento dos mozos e mozas do territorio. Conta cun orzamento de 1.428.692, 93 euros e unha duración de catro anos (2016-2019).

Son socios do proxecto: a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, a Fundación Galicia Europa, a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

Por toda esa mocidade voluntaria que entrega unha parte importante do seu tempo e do seu corazón dun xeito desinteresado para que o noso mundo vaia a mellor. Grazas a todas e todos!

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado abre o prazo para a inscrición nunha nova edición de Parlamento Xove.

O programa estructúrase en tres categorías:
- Categorías de ESO e Bacharelato na que poderán participar os centros educativos de 1º e 2º de Bacharelato e 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria.
- Categoría de Universidades na que poderán participar os mozos e mozas estudantes de grao dos sete campus universitarios das tres universidades galegas matriculados/as no curso académico 2019/2020.
O Parlamento Xove é unha competición na que os diversos equipos inscritos investigarán e debaterán sobre un tema formulado pola organización. A dificultade da actividade está en que só cinco minutos antes de cada encontro dialéctico procederase ao sorteo da postura a adoptar por cada equipo, ‘a favor’ ou ‘en contra’, en relación á cuestión formulada.

O obxectivo desta iniciativa é fomentar entre a xuventude o diálogo como ferramenta para argumentar razoadamente as ideas propias, ao tempo que se potencian as habilidades individuais e grupais promovendo a selección de información, a expresión oral e escrita, as competencias básicas, a orixinalidade, a argumentación razoada, o traballo en equipo e a convivencia. Tamén se fomenta a tolerancia, a toma de conciencia no comportamento democrático e respecto polas ideas dos demais.

O prazo de preinscrición no programa estará aberto do 4 de decembro de 2019 ao 10 de xaneiro de 2020.

Toda a  información no seguinte enlace: http://www.parlamentoxove.com/

ESO E BACHARELATO

Os equipos inscritos estarán formados por catro alumnos/a e un profesor que será o coordinador. En total poderán participar 48 equipos (24 por cada categoría).

Nestas dúas categorías o programa realizarase en dúas fases, unha primeira clasificatoria da que xurdirán oito equipos gañadores, que se enfrontarán nunha segunda fase final. Paralelamente, se desenvolverá un concurso voluntario de artigos de investigación sobre o tema formulado. A dificultade da actividade está en que só cinco minutos antes de cada encontro dialéctico procederase ao sorteo da postura a adoptar por cada equipo, ‘a favor’ ou ‘en contra’, en relación á cuestión formulada.

En canto aos premios os equipos gañadores destas dúas categorías serán unha viaxe valorada en 5.000 euros para os membros do equipo. Así mesmo, contarán cunha mención especial e cun agasallo os/as mellores oradores/as e os mellores artigos de investigación en cada unha das dúas categorías.

UNIVERSIDADES

Na categoría universitaria,  poderán participar un máximo de 8 equipos. O equipo de debate estará formado por un mínimo de 2 estudantes e un máximo de 4.
A competición nesta categoría contará tamén con dúas fases: unha primeira fase clasificatoria e unha fase final de eliminatoria directa.
En canto aos premios ao equipo gañador desta categoría será unha viaxe valorada en 2.500 euros para os membros do equipo. Así mesmo, contarán cunha mención especial e cun agasallo os/as mellores oradores/as e os mellores artigos de investigación en cada unha das dúas categorías.

Premios Talento Mozo Galicia. Membros do xurado

De conformidade co disposto no artigo 13 da Orde do 10 de outubro de 2019 pola que se aproban as bases que rexen os premios Talento Mozo Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 200 do 21 de outubro), o día 2 de decembro de 2019 ditouse a resolución de nomeamento do xurado por parte da directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, que desempeña a súa presidencia conforme ao citado artigo.
Conforman o xurado dos premios Talento Mozo Galicia as seguintes persoas:
Presidenta: Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social.

José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e Eva López Barrio, responsable do programa Women Emprende e membro da asociación de mulleres investigadoras e tecnólogas de España, na modalidade de Ciencia.

Miguel Ángel Pérez Dubois, director xeral de Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio Rural e Martín Alemparte Vidal, director-xerente do Grupo de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra Courel, na modalidade de Rural.

José Ramón Lete Lasa, secretario xeral para o Deporte e Belia Méndez Rial, xefa do servizo do deporte en idade escolar, na modalidade de Deporte.

Pablo Casal Espido, director xeral de Orientación e Promoción Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria e Luciano Covelo Fandiño, presidente de AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios) Galicia, na modalidade de Empresa.

Anxo Manuel Lorenzo Suárez, director xeral de Políticas Culturais da Consellería de Cultura e Turismo e Paula Cabaleiro Comesaña, xestora cultural e comisaria de exposicións, na modalidade de Cultura e Creación.

María Begoña Mosteiro Blanco, subdirectora xeral do Instituto da Xuventude de Galicia, como secretaria do xurado.

A Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social promove o coñecemento, a formación e o ocio ao redor dos videoxogos a través da organización do primeiro torneo a nivel autonómico do coñecido xogo LOL (League of Legends).

Trátase dun proxecto pioneiro en Galicia que está tendo lugar, desde principios de outubro e ata finais de novembro, nos 12 Espazos Xoves xestionados pola Administración autonómica, co fin de favorecer a participación de mozos e mozas da zona e da contorna próxima.

Os obxectivos do programa son os seguintes:
Ofrecer espazos para que a xuventude poida participar en actividades de ocio e de tempo libre vinculadas co sector dos videoxogos
Ampliar o coñecemento, a formación e as oportunidades laborais que ofrece esta industria emerxente
Promover un uso educativo e responsable dos videoxogos


NOVIDADE: FASE FINAL

Tras a primeira fase inicial celebrada nos diferentes Espazos Xove (que remata o vindeiro sábado 30 de novembro), a fase final deste I torneo autonómico de League of Legends organizado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado  terá lugar no recinto Feira Internacional de Galicia, en Silleda, os vindeiros 21 e 22 de decembro.

O obxectivo é configurar un intenso e apaixonante fin de semana de competición entre os 16 equipos clasificados para esta fase final. Cómpre lembrar que nos Espazos Xoves de menor poboación (Betanzos, Curtis, Noia, Pontedeume, Vilalba, Viveiro, Chantada e Tui) clasifícanse para esta fase un equipo de cada zona, mentres que nos catro de maior poboación (Carballo, Ourense, Lalín e Vilagarcía), son dous os equipos clasificados.

Deste xeito, a organización da final do torneo será como segue:

Día 1 (sábado 21 de decembro): terán lugar os oitavos de final, que se disputarán de xeito simultáneo en catro espazos (“areas”) diferentes. Xogaranse tres partidos en cada espazo e, os dous mellores, pasarán á seguinte fase.

Día 2 (domingo 22 de decembro): disputaranse os cuartos de final e as semifinais a partido único. Pola tarde terá lugar a gran final, na que o equipo gañador resultará ser o mellor de tres partidas.


Cómpre destacar que a conexión a internet e os equipos informáticos que se empregarán durante esta fase final serán subministrados pola compañía R.


Gastos contemplados

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado ofrecerá transporte, aloxamento e manutención, de carácter totalmente gratuíto, aos membros dos 16 equipos clasificados para esta fase final.

En primeiro lugar, o transporte será de ida o sábado pola mañá e de volta o domingo pola tarde.  

Os autobuses saíran de cada un dos Espazos Xove nos que se realizou a primeira fase do torneo, salvo excepcións abaixo relacionadas.

Saída: A saída en cada ruta será desde o primeiro espazo xove relacionado no cadro, do sábado 21 de decembro.

Regreso: Á volta, o autobús fará o recorrido inverso ao da ida. Todos os autobuses sairán de Silleda ás 19.00 horas do domingo, 22 de decembro.

HORARIOS DO SÁBADO:

ESPAZOS XOVE. AUTOS CAPELA: RUTA E HORARIOS DE RECOLLIDA
Pontedeume: 11:00 h.
Betanzos: 11:30 h
Carballo: (12:45-13:00 h.)
Silleda

ESPAZOS XOVE. AUTOS DOSIL. RUTA E HORARIOS DE RECOLLIDA
Noia 11:00 h.
Vilagarcía : 12:00 h.
Silleda

ESPAZOS XOVE. AUTOS IGLESIAS. RUTA E HORARIOS DE RECOLLIDA
TUI / VIGO: 11:00  h.
OURENSE 12:00 h.
LALIN 12:45 h.
SILLEDA

ESPAZOS XOVE. AUTOS SUSOVIGO. RUTA E HORARIOS DE RECOLLIDA
VIVEIRO Estación de Autobuses  ás 10:30h
VILALBA  Casa da Cultura, ( parada de taxis) ás 11:30 h
CHANTADA  Avd de Portugal con Rua Avelino Gómez Ledo ás 13:00h
LALIN   Espazo Xove de Lalín ás 13:30 h.
SILLEDA

No referente ao aloxamento, os equipos clasificados poderán aloxarse nun pavillón independente do recinto, pero é preciso que traian a súa propia tenda de acampada, saco de durmir e útiles de aseo. Terán, así mesmo, acceso a duchas e lavabo.

Por último, e en canto á manutención, os equipos finalistas contarán con servizo de comida e cea o sábado 21, así como con almorzo e comida o domingo 22.


Premios

Cada membro do equipo gañador será obsequiado/a cunha tarxeta de Riot Points (valorada en 100 euros) a través da que se poderán adquirir diversos elementos dentro do xogo, ou con outra tarxeta regalo a determinar pola organización.

Os membros do equipo que quede en segunda posición recibirán material de promoción da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.


Observacións

Esta fase final do I torneo autonómico de League of Legends nos Espazos Xoves será aberta a todo o público, que poderá seguir a competición na pantalla do escenario principal.

 

Ata o 19 de decembro na Igresa da Universidade en Santiago de Compostela

Se es estudante das universidades de Santiago de Compostela, Vigo ou A Coruña, podes facerte “correspondente universitario” para difundir información entre o alumnado sobre programas, oportunidades e iniciativas de interese para a xuventude.

Como contrapartida obterás diversos beneficios (créditos, carnés de balde, participación en encontros de correspondentes....)


Infórmate e inscríbete!

Información

Inscrición

O prazo de inscrición pecha o venres, 13 de decembro, as 14:00 horas.