En portada (939)

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, participou hoxe en Madrid na reunión do pleno do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, que se celebrou nas dependencias do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. Entre outros asuntos abordados neste encontro, os representantes da administración xeral do Estado e das comunidades autónomas presentes neste órgano acordaron nomear a Galicia como sede do Congreso Estatal de Voluntariado en 2018, collendo así a testemuña de Andalucía que o albergará este ano.

O devandito congreso, que se celebra dende 1997, constitúe o foro nacional de referencia no eido da acción do voluntariado ao congregar a todos os sectores relacionados co ámbito da solidariedade. Nestes encontros participan responsables de organizacións non gobernamentais (ONG), de entidades que desenvolven programas e proxectos de voluntariado, das administracións públicas, das empresas ou das universidades, entre outros organismos e sectores. E no transcurso dos mesmos, os asistentes debaten e reflexionan sobre os problemas que afectan e preocupan ao movemento voluntario e ás entidades sociais do país.

Asemade, durante a celebración do congreso se fai entrega dos Premios Nacionais de Voluntariado cos que se recoñece o traballo e a participación solidaria de persoas e entidades nos diferentes ámbitos social, sanitario, cooperación ao desenvolvemento, medio ambiente, deporte, cultura, educación, protección civil e emerxencias.

A xuntanza desta mañá do consello territorial tamén serviu para avaliar o Plan concertado de servizos sociais e os proxectos sociais de apoio á familia e á infancia desenvolvidos polas comunidades autónomas e que contaron con financiamento do Ministerio. Ademais, aprobouse a creación de grupos de traballo para avanzar nunha proposta técnica que equipare os baremos de discapacidade, así como no deseño e estrutura das avaliacións anuais sobre a aplicación da lei de promoción da autonomía persoal e atención á dependencia.

A Administración autonómica tamén abre o prazo para que as asociacións xuvenís e grupos informais de mozos e mozas presenten as súas propostas de actuación ao abeiro do programa Iniciativa Xove, que en 2017 mantén un orzamento de 545.000 euros

As temáticas dos proxectos que se poden acoller a estas ordes son, entre outras, as relacionadas co emprendemento, a promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas, a dinamización da información, a promoción de actitudes creativas e innovadoras, o fomento da inclusión social, o desenvolvemento e dinamización do medio rural; e a dinamización da lingua galega

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, deu a coñecer hoxe a nova orde de achegas destinadas a entidades locais de Galicia para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á mocidade e a convocatoria da nova edición do programa Iniciativa Xove. O Diario Oficial de Galicia (DOG) de hoxe recolle a publicación destas dúas convocatorias coas que se persegue que os mozos e mozas poidan seguir participando e poñendo en marcha proxectos de interese organizados ben por por entidades ou ben eles mesmos, e nas que sexan os auténticos protagonistas.

Neste acto de presentación, que se desenvolveu nas dependencias de Xuventude en San Lázaro, a directora xeral estivo acompañada de Rocío Agra Baleato, voluntaria da Asociación EFA Piñeiral, e de Carlos Fernández Pombo, secretario da Asociación Xaquedrum, que explicaron o contido dos proxectos que levaron adiante ao abeiro da edición anterior de Iniciativa Xove. O primeiro estivo relacionado cunha acción de comercio local en Arzúa no que mozos e mozas participaron realizando tarefas de deseño de escaparates; mentres que a entidade lucense Xaquedrum realizou, entre outras actividades, unidades didácticas para animar aos máis pequenos a xogar ao xadrez.

Ao respecto da orde que rexe as subvencións a entidades locais, Cecilia Vázquez destacou o incremento dun 2,7% no orzamento respecto a convocatoria anterior ata alcanzar un total de 609.025,67 euros. As achegas económicas para solicitudes individuais pasan de 3.000 a 6.000 euros, para solicitudes conxuntas de dous concellos sube de 8.000 a 15.000 euros e no caso de proxectos de tres ou máis concellos o montante da axuda pasa de 15.000 a 22.000 euros. Deste xeito, trátase de favorecer o financiamento de proxectos presentados conxuntamente por máis dunha entidade local.

Outra novidade da convocatoria de 2017 é que se financia o cento por cen do proxecto presentado, sempre que o orzamento deste non supere o importe máximo das axudas. Ademais, co fin de garantir a viabilidade das iniciativas que finalmente resulten aprobadas, se establece o pagamento anticipado do 80% da subvención concedida.

O ano pasado, a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado financiou a través desta orde de axudas para o fomento de actividades para a xuventude no ámbito local 219 proxectos, e dende o ano 2010 subvencionáronse 1330 cun investimento superior aos 3,5 millóns de euros. As entidades locais interesadas teñen un mes de prazo para presentar as súas solicitudes a través da sede electrónica da Xunta.

En canto ao programa de participación xuvenil Iniciativa Xove, a convocatoria deste exercicio está dotada con 545.161,57 euros, a mesma cantidade que en 2016. Os proxectos que se poden subvencionar por este programa deben ter como límite 5.000 euros de gasto, financiándose o cento por cen do orzamento e con anticipos automáticos de pagamento do 80% para garantir a execución do proxecto.

Dende a súa posta en marcha no ano 2010, Iniciativa Xove facilitou un total de 1129 proxectos promovidos por entidades xuvenís e grupos informais de mozos e mozas, o que supuxo un investimento de 4,2 millóns de euros. Os mozos e mozas beneficiados directamente como promotores dos proxectos neste período de tempo foron 5645. Os grupos informais de mozos e mozas e as asociacións teñen un mes de prazo para presentar as súas propostas, o que poden facer por vía electrónica.

Cecilia Vázquez indicou que tanto na orde de axudas a entidades locais como no programa Iniciativa Xove se establecen como áreas prioritarias de actuación os proxectos relacionados co emprendemento e a empregabilidade; a promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas, así como a sensibilización contra calquera forma de discriminación; a dinamización da información; a promoción de actitudes creativas e innovadoras; o fomento da inclusión social e laboral e da accesibilidade; o desenvolvemento e dinamización do medio rural; o fomento da participación e empoderamento das mulleres; conservación e posta en valor do medio ambiente e do patrimonio cultural e natural; creación de espazos para a comunicación e novas tecnoloxías; e a dinamización da lingua galega.

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/11299-iniciativa-xove-2017

35 anos do Parlamento de Galicia. “A Incidencia da Adhesión á Unión Europea”

Parlamento de Galicia. Santiago de Compostela, 5 de maio de 2017

10.00 h. Introdución: “O Parlamentarismo no proceso de integración europea”
D. Miguel Santalices Vieira, Presidente do Parlamento de Galicia
Dª Katerina Fortún, Representante da Comisión Europea en España. Responsable de Desenvolvemento Rexional e Urbán
Dª Gudrun Mosler-Törnström, Presidenta do Congreso de Autoridades Locais e Rexionais do Consello de Europa
Representante da Xunta de Galicia

11.00 h. Mesa redonda: “Os Parlamentos Rexionais: actores clave para a promoción da democracia rexional e as súas interaccións coas institucións da UE”. Preguntas e debate
Moderador: D. Andreas Kiefer, Secretario Xeral do Congreso de Autoridades Locais e Rexionais do Consello de Europa
Interveñen:
Dª María Isabel Lirola Delgado, Profesora Titular de Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais acreditada a Catedrática da Universidade de Santiago de Compostela
D. José Manuel Sobrino Heredia, Catedrático de Dereito Internacional Público na Universidade da Coruña, Titular da Cátedra Jean Monet de Dereito Comunitario e Director do Instituto Universitario de Estudos Europeos “Salvador de Madariaga”

12.15 h. Pausa Café

12.45 h. Mesa redonda:“Galicia na Unión Europea, Europa no Parlamento de Galicia. O reforzamento democrático da UE, a dimensión parlamentaria rexional na construción europea”. Preguntas e debate
Moderadora: Dª Susana López Carbia, Xornalista TVG
Interveñen:
Dª Ana Belén Portón Mondelo, Voceira grupo parlamentario BNG
D. Xaquín Mª Fernández Leiceaga, Voceiro grupo parlamentario PSOE
D. Luis Villares Naveira, Voceiro grupo parlamentario En Marea
D. Pedro Puy Fraga, Voceiro grupo parlamentario PP

14.00 h. Clausura da conferencia
D. Diego Calvo Pouso, Vicepresidente 1º do Parlamento de Galicia

Formulario de inscrición

www.parlamentodegalicia.gal

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, participou hoxe na primeira xornada de traballo do proxecto Internacionalización de xóvenes galegos (Intergal), aprobado na segunda quenda do 2016 do programa Erasmus+ cun orzamento de 199.362 euros.

O proxecto permitirá que 70 mozos e mozas realicen prácticas laborais durante 60 días en empresas de cinco países europeos: 10 en Francia, 20 en Italia, 15 en Irlanda, 12 en Portugal e 13 en República Checa entre o 2017 e 2018, cunha previsión de 40 mobilidades no segundo semestre do 2017 e 30 mobilidades no primeiro semestre do 2018.

Cecilia Vázquez sinalou que “este proxecto contribúe á mellora da empregabilidade dos mozos e mozas participantes, ao mesmo tempo que se contribúe a internacionalización e á dinamización do sector produtivo da comunidade autónoma”. “Un eixe prioritario das políticas de Xuventude desta administración é o destinado ao fomento da mobilidade xuvenil entendida como a adquisición de novas capacidades nun entorno cultural e social novo, tanto a través da formación regrada, como das prácticas profesionais e mesmo dos propios procesos de educación non formal que leva parella a participación nestes programas”, engadiu a directora xeral. Esta experiencia servirá para a posterior posta en práctica de novas ideas e novas formas de traballar nas localidades de procedencia da mocidade.

O obxectivo deste proxecto de mobilidade é apoiar a inserción laboral das persoas mozas recentemente tituladas na formación relacionada cos sectores produtivos galegos máis significativos ou con maior potencial de desenvolvemento na actualidade. Con este proxecto ofreceráselle aos participantes a posibilidade de obter unha experiencia laboral certificada e recoñecida no mercado laboral, ao mesmo tempo que coñecen o mercado laboral europeo, afianzan o dominio dun idioma estranxeiro e potencian e incrementan as súas habilidades sociais e persoais.

O proxecto terá como destinatarios a mozos e mozas procedentes da Formación Profesional recentemente titulados/as en ciclos formativos de grao medio, Formación Profesional básica ou certificados de profesionalidade niveis I, II e III, nas familias profesionais de administración e xestión, agraria, comercio e marketing, imaxe persoal, informática e comunicacións, sanidade, servizos sociais e a comunidade, téxtil, confección e pel, e transporte e mantemento de vehículos. Os beneficiarios das axudas serán seleccionados entre o alumnado do último curso dos sectores sinalados dos centros que integran o consorcio xurdido deste proxecto.

Este consorcio, coordinado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, está formado por entidades educativas e por departamentos do goberno autonómico entre as que se atopan o IES A Pinguela de Monforte de Lemos, o IES Monte Castelo de Burela, o IES Lamas de Abade de Santiago, o IES As Mariñas de Betanzos, o IES de Curtis, o CIFP Paseo das Pontes da Coruña, a Agrupación de profesores técnicos de Ensinanza Secundaria de Automoción de Galicia, os centros de formación agroforestal dependentes da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal da Consellería do Medio Rural (Guísamo, Becerreá, Sergude, Ribadeo, Monforte de Lemos e Lourenzá); e os centros de formación ocupacional e de accións formativas dependentes da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria (Bueu, Ferrol, Viveiro, Lugo, Ames, Negreira, Melide e Monforte e o Centro de novas tecnoloxías de Galicia,).

A bolsa cubrirá os gastos de aloxamento, seguro de responsabilidade civil e unha axuda para os gastos da viaxe e para os gastos de manutención.

A titular do departamento autonómico rematou a súa intervención sinalando que “unha experiencia laboral noutro país pode aportar un valor engadido á formación permanente dos mozos e mozas, á súa traxectoria profesional e proporcionarlle máis oportunidades de emprego”. Cecilia Vázquez engadiu que “as conclusións do documento Unha estratexia da Unión Europea para a xuventude: investimento e capacitación, a Comisión Europea destaca que unha das claves para o desenvolvemento persoal e a mellora da empregabilidade das persoas novas é a súa participación en programas de mobilidade”.

A secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, participa hoxe na Coruña nunha charla-coloquio con alumnos da Escola de Relacións Laborais

Destaca que a formación ten que ser a porta ao mercado laboral debendo estar orientada cara aos novos perfís profesionais que demandan as empresas

Sinala a importancia de contar cun marco laboral estable e comprometido co traballo en igualdade, a conciliación ou a flexibilidade lembrando o esforzo da Xunta en materia de Responsabilidade Social Empresarial (RSE)

Toca apunta que ser autónomo en Galicia é hoxe máis doado grazas á Estratexia Autónomo 2020 que está executando a Administración autonómica

Pon en valor os programas e axudas do Goberno galego para facilitar a carreira investigadora dos mozos e mozas como son o Oportunius, Principia ou a Rede de aceleradoras para desenvolver proxectos de I+D+i

A secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, destacou hoxe na Coruña o esforzo que está a facer a Xunta para impulsar a innovación, a formación e o emprendemento para crear emprego de calidade entre a mocidade nun coloquio no que participou con alumnos da Escola de Relacións Laborais da Universidade da Coruña.

Toca sinalou que a Comunidade está a recuperar o seu crecemento grazas á iniciativa do seu tecido empresarial e ao talento das súas universidades e centros tecnolóxicos, sinalando que canta máis formación, mellor innovación e máis iniciativa emprendedora haberá e, polo tanto, máis emprego de calidade. Indicou, ao respecto, que Galicia quere diferenciarse doutros territorios polo seu nivel tecnolóxico da súa industria e, por iso, explicou a importancia de apoiar desde as administracións unha formación orientada cara aos novos perfís profesionais que demandan as empresas.

Neste senso, lembrou que o Goberno galego está a destinar este ano 86,2 millóns de euros para que os galegos e galegas teñan a oportunidade de mellorar o seu currículo laboral a través de cursos de formación para desempregados, plans específicos para o sector da automoción ou do naval e obradoiros e lanzadeiras de emprego, entre outras actuacións.

Así mesmo, a secretaria xeral de Emprego apuntou que a Xunta recoñece a experiencia profesional dos galegos e galegas e conta cunha rede formada por preto de 500 orientadores laborais para prestar asesoramento. “A formación ten que ser a porta ao mercado laboral e é a ferramenta axeitada para poder falar de emprego en termos de calidade”, engadiu.

Toca, ademais, expuxo os apoios concretos da Administración autonómica dirixidos á mocidade, a través do Sistema de Garantía Xuvenil, para que poidan atopar un posto laboral nas mellores condicións, recordando que desde 2013, o 47% dos traballadores e traballadoras que tiveron axudas da Xunta para atopar un emprego foron mozos.

A secretaria xeral de Emprego puxo en valor tamén a importancia de contar cun marco laboral estable e comprometido con dereitos como o traballo en igualdade, a conciliación laboral da vida familiar e persoal ou a flexibilidade, as bases sobre as que se asentará a Lei de emprego na que traballa a Administración autonómica. Neste ámbito, salientou os apoios do Goberno galego para impulsar a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) entre o tecido empresarial.

Emprendemento e investigación

Con respecto ao ámbito do emprendemento, Toca afirmou que ser autónomo en Galicia é hoxe máis doado grazas á Estratexia Autónomo 2020 que a Xunta está executando e coa que se ampliará a tarifa plana de 50 euros do Estado, aumentará en 16 semanas adicionais a bonificación do 100% da cota da Seguridade Social do traballador contratado en caso de maternidade ou paternidade ou a creación do Bono Autónomo cunha contía de ata 3.000 euros para a consolidación da actividade. A Estratexia tamén inclúe a futura Oficina do autónomo, que se converterá nun espazo unificado e integral de asesoramento e consulta de acceso telemático, onde os traballadores poderán consultar toda a información sobre as axudas e procedementos administrativos que sexan do seu interese.

No ámbito rural, a Xunta conta co programa Galicia Rural Emprende que contempla axudas de ata 70.000 euros para a posta en marcha de empresas no relacionadas co ámbito agrícola.

Investigación

No eido da investigación, Toca salientou os programas Oportunius e Principia, que se desenvolven en contacto coas empresas para establecer unha conexión entre o tecido produtivo e o traballo de investigación que levan a cabo os centros tecnolóxicos e as universidades galegas. A secretaria xeral asegurou que Galicia conta con talento e, por iso, afirmou que se está a facilitar a contratación de investigadores galegos en empresas e centros de coñecemento a través dunha convocatoria de 150 prazas e estase a premiar a excelencia, convocando novos contratos para os gañadores dunha beca ERC.

Así mesmo, lembrou a Rede de aceleradoras, que o Goberno galego puxo en marcha en colaboración con multinacionais como Telefónica, PSA ou Vodafone, para desenvolver proxectos de I+D+i no eido da empresa.

Para concluír, a secretaria xeral de Emprego sinalou aos alumnos participantes na charla que canto máis cualificados sexan os profesionais dos sectores produtivos máis competitiva será a economía galega e máis poderá crecer a base empresarial galega. “Galicia atópase unha senda de crecemento e o noso obxectivo é consolidar esta tendencia porque a nosa Comunidade é unha terra de recursos e oportunidades”, rematou.

Os equipos do IES de Becerreá na categoría de Bacharelato e o CPR Plurilingüe Sagrada Familia de Vilagarcía na modalidade de Educación Secundaria resultaron os gañadores deste certame

O tema de debate desta fase final para as dúas categorías foi “Deberíamos restrinxir o acceso a internet para aumentar eficazmente a seguridade dos/as adolescentes?”

O conselleiro José Manuel Rey Varela sinalou aos participantes que “o debate útil e produtivo é aquel que axuda a entender, a comprender e a tender pontes polos que podemos avanzar xuntos”

O equipo do IES de Becerreá na categoría de Bacharelato e o CPR Plurilingüe Sagrada Familia, de Vilagarcía de Arousa, na modalidade de Educación Secundaria Obrigatoria resultaron hoxe os gañadores da oitava edición de Parlamento Xove, competición de debate que organiza a Consellería de Política Social. Os obxectivos desta iniciativa son fomentar entre a mocidade o diálogo como ferramenta para argumentar razoadamente as ideas propias, a tolerancia e o respecto polas ideas dos demais, así como potenciar as habilidades lingüísticas dos participantes.

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, acompañado polo vicepresidente primeiro do Parlamento de Galicia, Diego Calvo Pouso, e pola directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez Suárez, asistiu á final desta competición de debate na que nesta nova edición participaron un total de 215 estudantes distribuídos 43 equipos de diferentes centros educativos de toda Galicia. Á fase final que hoxe se resolveu chegaron 16 equipos de 12 centros educativos, cun total de 80 participantes (16 profesores/as e 64 estudantes)

Rey Varela felicitou aos premiados e premiadas, así como a todos os participantes nesta edición de Parlamento Xove, e destacou o compromiso da mocidade con proxectos como este que axudan ao desenvolvemento das súas competencias e habilidades tanto sociais como académicas. Así mesmo, fixo fincapé en que esta iniciativa “constitúe un espazo de comunicación que permite a discusión sobre temas importantes para a nosa sociedade, ao tempo que propicia o desenvolvemento de valores como a capacidade de respectar a opinión dos demais e o traballo en equipo”.

Ademais, o conselleiro dixo que unha importante aprendizaxe deste acción é que “os debates non son unha confrontación, senón que deben afondar na busca de puntos en común”. Neste sentido, engadiu que “a clave dun bo debate non está soamente en falar ben, senón tamén en saber escoitar”. “O debate útil e produtivo é aquel que axuda a entender, a comprender e a tender pontes polos que podemos avanzar xuntos”, concluíu Rey Varela.

Gañadores e premios

Os equipos gañadores nas modalidades de Bacharelato e ESO recibiron como premio unha viaxe valorada en 5000 euros. Cada un dos compoñentes dos equipos que quedaron en segunda posición, que foron o Colexio La Salle, de Santiago, en Bacharelato e o Maristas A Inmaculada, de Lugo, en ESO, recibiron como agasallo unha mochila e altofalantes bluetooht.

Na categoría de ESO os oito equipos que pasaron á fase final pertencen ao IES de Becerreá, CPR Plurilingüe Sagrada Familia (Vilagarcía de Arousa), Colexio La Salle (Santiago), IES Santiago Basanta Silva (Vilalba), CPR Nosa Señora de Lourdes (A Estrada), CPR Plurilingüe Liceo La Paz (A Coruña), IES A Pinguela (Monforte de Lemos) e Maristas A Inmaculada (Lugo).

Na categoría de Bachalerato pasaron á fase final oito equipos de sete centros educativos: IES Rodeira de Cangas, con dous equipos, Colexio La Salle (Santiago), SEK Internacional School Altántico (Poio), Colexio Plurilingüe San José-FEC (Lugo), IES A Pinguela (Monforte de Lemos), IES de Becerreá e IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa).

O tema dos encontros dialécticos nesta fase final para as dúas categorías foi “Deberiamos restrinxir o acceso a internet para aumentar eficazmente a seguridade dos/as adolescentes?”.

Así mesmo, no acto desta mañá tivo lugar a entrega dos premios aos mellores dossier de investigación, que consistiron nunha mochila e nunha memoria USB, ao IES Santiago Basanta Silva (Vilalba) na categoría de ESO e o IES Xulián Magariños (Negreira) na de Bacharelato.

Tamén se deron os diplomas e agasallos, que consistiron nunha mochila e nunha pulseira surphy, aos mellores oradores e oradoras da competición. Na categoría de ESO estes foron os seguintes: Sabrina Pérez López (IES A Pinguela), Jonathan Blanco Vieites (IES Xulián Magariños), Andrés Soto Sánchez (Colexio La Salle), Bruno Vila Fernández (CPR Plurilingüe Sagrada Familia) e Marcos Montaña Fernández (IES de Becerreá). E na categoría de Bacharelato recibiron cadanseu recoñecemento os estudantes Saúl Corredoira Rodríguez (Colexio Plurilingüe San José-FEC), Marta García Bouza (Colexio La Salle) e Silvia López Soto (IES de Becerreá).

Éxito de participación

Parlamento Xove é unha competición de debate na que os equipos representantes de centros educativos de toda Galicia empregan a oratoria para defender un determinado punto de vista acerca dun tema proposto pola organización. Os participantes de cada equipo –formado por catro alumnos/as e un profesor/a- analizan, escriben e debaten sobre o tema proposto, incluíndose tamén a realización dun dossier de investigación. Dende a primeira edición desta iniciativa, celebrada no ano 2010, o número de equipos participantes ascende a 261, cun total de 1337 alumnos e alumnas.

A dificultade da actividade está en que só cinco minutos antes de cada encontro dialéctico se procede ao sorteo da postura a adoptar por cada equipo, “a favor” ou “en contra”, en relación á cuestión formulada. Os equipos levaron a cabo unha labor de investigación previa e despois contrapoñen e discuten datos e ideas.

Trátase de debates de carácter argumentativo; espazos de comunicación que permiten a discusión sobre o tema proposto e gañan non os equipos que necesariamente teñan a razón, senón os que mellor sustenten as súas ideas. Durante o transcurso destes encontros dialécticos, os mozos e mozas desenvolven valores como a capacidade de respectar a opinión dos demais ou a colaboración cos compañeiros para elaborar as conclusións, e ademais fomentan a toma de conciencia no comportamento democrático.

Os obxectivos principais destes debates son: dar a coñecer e defender a postura sobre o tema proposto; dar elementos de xuízo claros na exposición; exercitar a expresión oral, a capacidade de escoitar e a participación activa, e defender as opinións con xustificación.

Parlamento Xove, como actividade na que participa o alumnado e profesorado de centros educativos, contribúe ao desenvolvemento de practicamente todas as competencias básicas como a competencia lingüística, nos seus catro ámbitos (expresión oral e escrita e comprensión oral e escrita); a competencia matemática, xa que en todos os debates manexan datos e porcentaxes que avalan a súa argumentación; o tratamento da información e a competencia dixital; a competencia social e cidadá que contribúe á convivencia dado que o traballo realízase en equipo; a competencia cultural e artística, dado que nos debates se esixe o emprego de figuras estilísticas e capacidade de retórica; e a competencia para aprender e iniciativa persoal.

Terán lugar do 2 ao 5 de maio nos campus universitarios de Lugo, Vigo, Elviña (A Coruña) e Ourense

O obxectivo é achegar este programa de mobilidade e as súas distintas accións aos mozos e mozas e a entidades novas, así como compartir as experiencias daqueles que xa participaron no mesmo con anterioridade

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social, en colaboración coa Axencia Nacional do programa Erasmus+: Xuventude en Acción, desenvolverá do 2 ao 5 de maio catro xornadas informativas e formativas sobre dito programa. Esta iniciativa enmárcase na celebración da Semana Europea da Xuventude, e o obxectivo é achegar Erasmus+ e as súas distintas accións aos mozos e mozas e a entidades novas, así como compartir as experiencias daqueles que xa participaron no mesmo con anterioridade.

As xornadas contarán con dúas actividades simultáneas: talleres de difusión e asesoramento sobre o programa e unha unidade móbil informativa a pé de rúa. Estas desenvolveranse en horario de 16.30 a 20.30 horas en catro campus universitarios galegos: o martes na aula e-Terra da biblioteca intercentros do Campus de Lugo, o mércores na aula 1 do edificio Miralles do Campus de Vigo, o xoves no salón de graos da Facultade de Economía e Empresas no Campus de Elviña (A Coruña) e o venres na aula 1.5 do edificio de ferro do Campus de Ourense.

Esta iniciativa ten como destinatarios aos mozos e mozas en xeral, técnicos de xuventude, representantes e membros de asociacións xuvenís e calquera persoas interesada no programa.

O prazo de inscrición abrirase mañá luns cun total de 200 prazas, 50 por taller. A inscrición será mediante formulario electrónico dispoñible dende mañá luns no portal web da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

O programa europeo Erasmus+ para a educación, a formación, a mocidade e o deporte, con vixencia 2014 – 2020, ten entre os seus obxectivos específicos mellorar o nivel de aptitudes e competencias dos mozos e mozas, promover a participación na vida democrática en Europa e no mercado de traballo, a cidadanía activa, o diálogo intercultural, a inclusión social e a solidariedade. Así mesmo, busca posibilitar ás persoas que traballan no ámbito da xuventude e aos mozos e mozas maiores oportunidades de mobilidade por motivos de aprendizaxe e potenciar a dimensión internacional das actividades xuvenís e o papel dos traballadores e organizacións no eido da xuventude como estruturas de apoio aos mozos e mozas.

De forma xeral, poden participar estudantes, profesores, formadores, persoas que realicen prácticas profesionais ou participen en programas de educación de adultos, voluntarios/as, mozos e mozas – entre 13 e 30 anos, segundo cada acción-, e traballadores no ámbito da educación, a formación e a xuventude.

O programa fomenta a mobilidade dentro e fora dos límites da Unión Europea, a aprendizaxe non formal e o diálogo intercultural e tamén apoia a empregabilidade e a inclusión de todos os mozos e mozas independentemente do contexto social, educativo ou cultural ao que pertenzan.

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/11276-unidade-mobil-semana-europea-da-xuventude-informacion-promocion-e-difusion-do-programa-erasmus-xuventude-en-accion 

A Consellería de Política Social oferta 598 prazas para mozos e mozas galegos, do resto de comunidades autónomas e do estranxeiro, así como para voluntarios procedentes da Galicia exterior

A Xunta de Galicia abre hoxe o prazo para que os mozos e mozas galegos se inscriban nalgún dos campos de traballo ofertados pola Consellería de Política Social.

Trátase dunha iniciativa encamiñada a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e o seu contorno a través da colaboración desinteresadas e voluntaria en traballos diversos que se levan a cabo en todas as comunidades autónomas e en distintos países.

Estes proxectos tamén representan unha alternativa de lecer e tempo libre baseada no intercambio de coñecementos e culturas, na práctica de deportes e nas visitas a lugares de interese turístico, histórico ou cultural.

Os campos de traballo porán a disposición neste verán 598 prazas –o que supón un incremento do 25% con respecto ás dúas anteriores convocatorias- para mozos e mozas galegos, do resto de comunidades autónomas e do estranxeiro, así como para voluntarios procedentes da Galicia exterior. Delas, 204 prazas resérvanse para a mocidade galega en primeira convocatoria.

Así mesmo, os rapaces e rapazas da nosa comunidade, poderán asistir a campos de traballo noutras comunidades autónomas e en países como Francia, Alemaña, Reino Unido, Bélxica, Italia, Grecia, Países Baixos, República Checa, Estonia, Letonia, Serbia, Ucraína, Islandia, Rusia, Turquía, Armenia, Kirguizistán, Xapón, Corea do Sur, Taiwan, Vietnam, Nepal, India e México. A oferta, en primeira convocatoria, é de 156 prazas nas distintas comunidades autónomas e 142 prazas no estranxeiro. Deste xeito, o número total de prazas para galegos en primeira convocatoria acada as 502.

Galicia contará nesta campaña cun total de 28 campos de traballo nos que se realizarán tarefas de tipo medioambiental, arqueolóxicas, de restauración, culturais e patrimoniais, audiovisuais e tarefas propias da organización dun festival.

Os campos de traballo están distribuídos polas catro provincias. Deste xeito, na Coruña desenvolverase esta iniciativa en Boqueixón, Ponteceso, As Pontes, Outes, Ribeira, Betanzos, Curtis, Rois, A Laracha, Vedra e Coirós. Na provincia de Lugo, haberá campos de traballo en Quiroga, Folgoso do Courel, Pantón, Portomarín e Xermade. En Ourense desenvolveranse na propia capital da provincia, en Esgos, Riós, Muíños e Celanova, e en Pontevedra nos concellos de Cerdedo- Cotobade, Vilanova de Arousa e tamén nas Illas Cíes.

No que respecta ao período de inscrición, o 11 de maio pecharase o prazo da primeira convocatoria en campos no estranxeiro e o 16 do mesmo mes para os campos doutras comunidades autónomas. O día 23 de maio abrirase a segunda convocatoria para os campos internacionais e pecharase o día 26; e o 1 de xuño abrirase a segunda convocatoria para campos doutras comunidades autónomas.

Campaña de Verán 2017

Os campos de traballo forman parte da Campaña de Verán 2017, xunto cos campamentos para menores de 18 anos, campamentos noutras Comunidades Autónomas, as actividades para maiores de 18 anos, a oferta concertada e a programación para mozos e mozas descendentes de galegos residentes no exterior.

O obxectivo é que os mozos e mozas se divirtan durante o período estival e, ao mesmo tempo, que as actividades que se propoñen sirvan para o seu enriquecemento persoal e vital. Asemade, a programación de verán da Xunta contribúe a facilitar a conciliación da vida familiar e laboral das familias durante a época estival. Así, a oferta total de prazas ascende a 9.572, 526 máis que en 2016, e o investimento global sitúase en 2,9 millóns de euros, un 11% máis que a anterior edición.

 

Campos de Traballo: http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran

Os debates de cuartos de final comezarán mañá venres e o sábado terán lugar as semifinais e final na sede parlamentaria

O tema a debater na fase final é “Deberiamos restrinxir o acceso a internet para aumentar eficazmente a seguridade dos/as adolescentes?

O Parlamento de Galicia acollerá este sábado, día 22, as semifinais e final da oitava edición de Parlamento Xove, competición de debate que organiza a Xunta. Un total de 16 equipos de 12 centros educativos, oito na categoría de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e outros oito na categoría de Bacharelato daranse cita no epílogo desta iniciativa á que asistirán o vicepresidente primeiro da Cámara autonómica, Diego Calvo Pouso, o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela e a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez Suárez.

Así, os oito equipos que chegaron á fase final na categoría de ESO pertencen ao IES de Becerreá, CPR Plurilingüe Sagrada Familia (Vilagarcía de Arousa), Colexio La Salle (Santiago), IES Santiago Basanta Silva (Vilalba), CPR Nosa Señora de Lourdes (A Estrada), CPR Plurilingüe Liceo La Paz (A Coruña), IES A Pinguela (Monforte de Lemos) e Maristas A Inmaculada (Lugo).

Mentres que na categoría de Bachalerato participarán nas semifinais e final do certame oito equipos de sete centros educativos: IES Rodeira de Cangas, con dous equipos, Colexio La Salle (Santiago), SEK Internacional School Altántico (Poio), Colexio Plurilingüe San José-FEC (Lugo), IES A Pinguela (Monforte de Lemos), IES de Becerreá e IES Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa).

O número de participantes en total nesta fase final é de 80 persoas, das cales 16 son profesores coordinadores de cada equipo e 64 estudantes. O tema de debate que abordarán é o mesmo para as dúas categorías: “Deberiamos restrinxir o acceso a internet para aumentar eficazmente a seguridade dos/as adolescentes?”.

Parlamento Xove é unha competición de debate na que os equipos participantes empregan a oratoria para defender un posicionamento acerca dun tema proposto pola organización. Os compoñentes de cada equipo, formado por catro alumnos e alumnas e un profesor, investigarán e debaterán sobre o tema proposto. Cinco minutos antes de cada encontro dialéctico se procede ao sorteo da postura a adoptar por cada equipo, “a favor” ou “en contra”, en relación á cuestión formulada.

O equipo gañador de Bacharelato e da categoría da ESO recibirán como premio unha viaxe valorada en 5.000 euros. Os membros dos equipos que queden en segunda posición das dúas categorías recibirán un agasallo consistente nunha mochila e altofalantes bluetooth. Tamén haberá recoñecementos e agasallos para os membros dos equipos que realizaran o mellor dossier de investigación, así como para os mellores oradores.

Parlamento Xove ten como obxectivo fomentar entre a mocidade o diálogo como ferramenta para argumentar razoadamente as ideas propias, ao tempo que se potencian habilidades individuais e en grupo, entre as que destacan o desenvolvemento da capacidade de selección de información, a expresión escrita, a expresión oral, a orixinalidade, a argumentación razoada, o traballo en equipo e a convivencia. Asemade, fomenta a lectura, a escritura, o emprego das novas tecnoloxías con fins informativos e culturais e o respecto polas ideas dos demais.

Na edición deste ano comezaron a competición 43 equipos que sumaron 215 participantes. Dende a posta en marcha de Parlamento Xove, no ano 2010, máis de 1.300 estudantes e máis de 250 centros de ensino tomaron parte desta iniciativa.

O Pertega é unha folla de ruta coa que o Goberno galego quere fomentar as sinerxías entre os axentes implicados no desenvolvemento do talento mozo, reforzar a capacitación das habilidades transversais máis demandadas polo mercado laboral e apostar por programas de desenvolvemento persoal

O documento recolle seis actuacións fundamentais: facilitar a información e o fluxo de información entre os distintos actores, a formación, a creación do denominado ‘Espazo Emprende’, a mobilidade, a convocatoria do ‘Premio ao Talento Xove’ e a continuidade do programa Iniciativa Xove

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez Suárez, presentou o programa de estudo para a retención do talento emerxente de Galicia (Pertega), unha folla de ruta que pretende fomentar as sinerxías entre os axentes implicados no desenvolvemento do talento da mocidade. Asemade, esta proposta incide na importancia de reforzar a capacitación das habilidades transversais máis demandadas polo mercado laboral e apostar por iniciativas de crecemento persoal que aceleren as capacidades e dean resonancia e visibilidade aos mozos e mozas máis cualificados, premiando o seu talento e esforzo.

Este documento é o resultado das principais conclusións das mesas provinciais impulsadas dende o departamento autonómico de Xuventude para avaliar cos axentes implicados as posibilidades de desenvolvemento do talento dos mozos e mozas galegos. O número de xuntanzas que se realizaron con esta finalidade foron catro, unha por provincia, e con presenza nas mesmas de representantes da administración e dos ámbitos asociativo, universitario e empresarial.

Neste sentido, Cecilia Vázquez explicou que “recollidas todas as observacións e achegas das mesas provincias, presentamos hoxe un programa de estudo conformado por un conxunto de actuacións e que pretende concentrar os esforzos e a aposta da Xunta pola retención do talento da mocidade de Galicia”. En concreto, Pertega recolle seis actuacións fundamentais: o establecemento dunha canle de comunicación que permita unha interactuación entre axentes implicados, a formación da mocidade, a creación do denominado ‘Espazo Emprende’, a mobilidade, a convocatoria do “Premio ao Talento Xove” e a continuidade do programa de participación xuvenil Iniciativa Xove.

Así, para facer posible a primeira das actuacións antes sinaladas, a comunicación e interactuación entre os axentes implicados, as medidas que se propoñen son a convocatoria semestral das mesas provinciais e a posta en marcha dunha plataforma dixital que facilitará a comunicación e o fluxo de información entre os distintos actores.

Como segunda medida, Pertega aposta pola formación como base para que os mozos e mozas desenvolvan as competencias transversais vinculadas ao talento e se entenden máis demandadas polo mercado laboral. Neste senso, o programa de estudo céntrase no desenvolvemento de dúas accións formativas: unha incubadora de habilidades sociais que axudará á capacitación dos mozos e mozas en sete habilidades transversais esenciais: creatividade, motivación, negociación, organización, promoción, comunicación e oratoria; e unha aceleradora de talento novo como ferramenta para o desenvolvemento da marca persoal e profesional dos novos valores galegos.

Como terceira medida, establécese a creación do denominado “Espazo Emprende”, uns espazos fixos que se porá a disposición dos mozos e mozas para que individualmente ou en grupo deseñen e executen as súas propias iniciativas, ao tempo que se lle ofertará actividades de titorización, asesoramento individualizado, formación personalizada e coaching persoal. Inclúe a organización dun encontro anual da mocidade emprendedora e encontros sectoriais a pequena escala aos efectos de establecer foros de diálogo e de intercambio de experiencias.

A mobilidade constitúe o eixe da cuarta medida do programa. Así recóllese a aposta polos programas de mobilidade co obxectivo de que os mozos e mozas galegas alcancen e asimilen unha visión a nivel persoal e profesional que contribuirá á mellora da súa vida persoal e profesional á vez que se dota de recursos humanos de calidade ao tecido empresarial galego, e se contribúe a descubrir novas posibilidades para a internacionalización das empresas galegas.

Esta medida estrutúrase en tres liñas: o programa de mobilidade trasnacional xuvenil Galeuropa, que apoia a realización de prácticas formativas non retribuídas en empresas e entidades de países europeos; o programa Erasmus+:Xuventude en Acción, que fomenta a mobilidade dentro e fora dos límites da Unión Europea, a aprendizaxe non formal, a empregabilidade e inclusión de todos os mozos, e o diálogo intercultural; e o proxecto “Internacionalización da mocidade galega” (Integal), que permitirá que 70 mozos e mozas realicen prácticas laborais en empresas de cinco países europeos nos vindeiros meses.

Como quinta medida, Pertega recolle a próxima convocatoria do “Premio ao Talento Xove” como recoñecemento á labor máis destacada dos mozos e mozas en diferentes ámbitos, como unha medida de visualización e apoio a actividade dos novos talentos.

En sexto lugar, o documento recolle a aposta pola continuidade do programa de participación xuvenil Iniciativa Xove, que busca potenciar o liderado e as competencias transversais para a empregabilidade da mocidade, a través do financiamento de proxectos ideados e xestionados polos propios mozos e mozas.

Finalmente, dentro desta medida, o programa de estudo reflicte a posta en marcha no 2017 dunha nova orde axudas dirixida aos concellos galegos para que sexan os impulsores de proxectos e iniciativas cuxos destinatarios sexan os mozos e mozas. Coa posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á xuventude trátase de fomentar a realización de actividades de educación non formal e a participación xuvenil no ámbito local, especialmente a través da posta en marcha de proxectos no ámbito da dinamización do medio rural e iniciativas destinadas á inclusión social e laboral da xuventude de Galicia