En portada (1061)

Pertences a unha asociación ou organización que traballe con persoas con diversidade funcional? Coñeces a alguén ou algunha?

Se é así, participa na 1ª edición do concurso Fotografía e Diversidade Funcional de REAJ.

 

Que tes que facer?

 

Plasma nunha fotografía a vida cotiá das persoas con diversidade funcional e gaña unha viaxe para toda a asociación.

 

Hai 4.000 € en premios!

 

Tendes até o 15 de novembro para partipardes.

 

Encontrarás toda a información en: https://reaj.com/concurso-fotografia-y-diversidad-funcional

 

Ábrese o prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes desde as 9:00 horas do día 20 de setembro ata as 13:00 horas do día 21 de setembro de 2018. Abrírase un novo período de matriculación durante o período de adxudicación continuada.

Para matricularse nun ciclo con prazas libres a única condición é cumprir os requisitos de acceso para ás ensinanzas correspondentes.

As persoas interesadas deberán formalizar a matrícula no centro educativo no que o ciclo formativo teña prazas vacantes. A matrícula realizarase por orde de chegada.

Para solicitar a matrícula en ciclos do réxime ordinario con prazas liberadas empregarase o anexo I.

Para solicitar a matrícula en módulos do réxime para as persoas adultas con prazas liberadas empregarase o anexo II.

A matrícula en calquera ciclo con prazas vacantes implica a renuncia a continuar no proceso de admisión e polo tanto a participar nas seguintes adxudicacións de prazas.

Réxime ordinario

Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial

  
Modalidade distancia

Xuventur 2018

Set 13, 2018

 Programa de educación non formal para a mocidade en aloxamentos turísticos de Galicia situados no medio rural

 

Que é “ XuvenTur”?

A Axencia Turismo de Galicia e a Consellería de Política Social a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado poñen en marcha unha nova edición do programa “XuvenTur”·
Trátase dun programa de actividades de educación non formal para desenvolver en aloxamentos turísticos de Galicia situados no medio rural , en estancias de fin de semana, que sirva tanto para a adquisición de competencias e habilidades por parte da mocidade como para fomentar o coñecemento da riqueza natural, o coidado do ambiente, o goce da paisaxe e o contacto coa natureza entre a mocidade.

Ofrécense distintas alternativas de participación no mes de outubro.


Quen pode participar?

XuvenTur” está dirixido á xente nova que teña entre 18 e 30 anos no momento da solicitude e queira gozar dun programa de actividades de educación non formal nos espazos naturais de Galicia.


Obxectivos do programa:

 • Mellorar as competencias e habilidades da xuventude a través da educación non formal.
 • Facilitar que as mozas e mozos galegos participantes coñezan a xeografía e patrimonio natural, cultural e etnográfico de Galicia, promovendo o seu respecto.
 • Proporcionar á xente nova a oportunidade de vivir a experiencia do turismo rural de Galicia.
 • Promover a educación ambiental e o ocio saudable.


O programa, que é gratuíto, inclúe:

 • Aloxamento en establecementos rurais (noites de venres e sábado). A asignación de cuartos será de libre disposición, o que supón que haberá que compartir os que sexan de dúas prazas no momento da asignación dos mesmos
 • Manutención completa dende a cea do venres ata o almorzo do domingo
 • Programa de actividades, equipo técnico responsable, así como o material preciso para o seu desenvolvemento (no suposto de mal tempo levaranse a cabo actividades alternativas)     

O desprazamento ata os aloxamentos vai por conta das persoas que participan, tanto o día de incorporación como o día do remate da actividade.

Condicións de participación

 • Cada persoa solicitante só poderá elixir un programa e unha quenda.
 • As persoas mozas participantes terán que respectar os horarios establecidos.
 • Durante a estancia nos aloxamentos, respectaranse as normas de organización interna en cada un deles.
 • As persoas organizadoras reservaranse o dereito a cambiar algunha parte do programa ou servizo, incluso de cancelalo en caso de que sexa necesario por seguridade das persoas participantes.
 • A realización e o desenvolvemento das actividades estará condicionada polas condicións meteorolóxicas xerais.
 • A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado poderá cancelar calquera dos programas, en caso de que non exista un número mínimo de participantes.
 • Se calquera das persoas participantes incumpre as normas xerais que alteren o desenvolvemento normal da viaxe, poderán ser expulsadas da súa participación na actividade correspondente.
 • Será necesario levar a tarxeta sanitaria e o DNI durante os días de realización do programa.
 • A incorporación realizarase o venres pola tarde antes das 21:00 h, e a saída será ao remate da actividade que será sempre os domingos antes do xantar (consultar o programa de cada actividade para saber o horario específico)
 • A participación no programa supón a aceptación das condicións deste. Noutro caso poderá excluírse do programa á persoa participante que incumpra as devanditas condicións.


Material necesario

Útiles de aseo, roupa axeitada (usada e cómoda), prendas de abrigo e chuvia, calzado deportivo (forte e cómodo) e mochila.

É importante que a roupa e o calzado sexan axeitados para as actividades do programa elixido. En cada programa figuran as indicacións a este respecto.


Prazas
O número de prazas dispoñibles en cada unha das opcións e fins de semana é de 18.


Inscricións e reservas

 • A reserva de praza efectuarase unicamente a través do formulario de inscrición que podes descargar no seguinte enlace.
 • As prazas asinaranse por estrita orde de chegada.
 • A confirmación da praza farase por correo electrónico. Unha vez confirmada a praza haberá un prazo de 48 horas para remitir por correo electrónico a fotocopia escaneada do DNI. Esta documentación debe enviarse ao enderezo de correo electrónico xuventude.programas@xunta.gal indicando no asunto o programa ao que está inscrito.

Aviso: a falta de datos, que estes sexan erróneos, enviar mal a documentación ou non enviala ocasionará a baixa automática do programa e as prazas quedarán dispoñibles para as persoas en reserva.


Prazo de inscrición

O prazo de inscrición comezará o día  14 de setembro ás 9:00 horas.

 

Adxudicación das prazas
As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de chegada dos formularios de inscrición ata esgotar todas as dispoñibles por programa.

No formulario de confirmación de solicitude, só se poderá elixir unha quenda.

Os/as participantes admitidos/as que por calquera causa non poidan finalmente asistir ás actividades, deberán comunicalo á Dirección Xeral Xuventude, Participación e Voluntariado a través dun correo electrónico (xuventude.programas@xunta.gal) cunha antelación mínima de 5 días naturais a data de inicio do programa, co fin de poder asinar as prazas vacantes aos solicitantes da lista de espera.
De non facelo así quedarán excluídos de participación en sucesivas edicións deste programa e nos demais que poña en marcha a Dirección Xeral Xuventude, Participación e Voluntariado.


PROGRAMAS

Programa 1: ECOTURISMO: Desenvolvemento de actividades de ecoturismo na Mariña Lucense (Ribadeo, Lugo).

- Actividades:  ruta de sendeirismo nocturna, visita guiada polo interior das Covas do Rei Cintolo, visita á praia das Catedrais e ao porto de Rinli, visita cultural a Mondoñedo e Ribadeo (ruta dos indianos) e observación de aves (birding) na ZEPA  (zona de protección para Aves) na ría de Ribadeo.
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro, do 19 ao 21 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).

- Horario: entrada 18:30 h do venres e saída 13:00 h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda.
- Material indispensable: mochila pequena e cómoda para as excursións, de asas, calzado cómodo para camiñar, (bota de sendeirismo resistente a auga e con calcetín alto), roupa cómoda e de abrigo (pantalón mellor longo), roupa de reposto, gorra ou viseira para o sol, chuvasqueiro , cantimplora ou botella, útiles de aseo persoal, prismáticos (opcional), toalla e saco de durmir.
Ademais, para visita á cova: roupa de reposto cómoda e calzado con piso de goma pechado e que non esvare.
- Aloxamento: Hotel Voar, Rotonda Voar 27700 Ribadeo, Lugo 
- Tel. 982 128 685 /  982 130 678  / 982 130 685

 

Programa 2: XOGANDO A EMPRENDER: Achegamento ás bases do modelo Lean Startup para o emprendemento. Fragas do Eume ( Rías Altas, A Capela, A Coruña).

- Actividades: dinámica de creación e traballo en equipo (proba de obstáculos), dinámicas de xogos (Lego Serious Play e visual thinking), dinámica de liderado e sendeirismo en equipo.
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro, do 19 ao 21 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).
- Horario: entrada 20:00 h do venres e saída 13:30 h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda.
- Material indispensable: roupa cómoda e calzado apropiado para a actividade de sendeirismo, mochila, bañador e chanquletas.
- Aloxamento: Hotel Fraga do Eume, Lugar A Estoxa 4, 15613 A Capela
- Tel. 981 492 406


    
Programa 3: “AUTOCOÑECEMENTO 360º”: Actividades de acercamento á Intelixencia Emocional en Valdoviño (Ferrolterra-Eume, A Coruña).

- Actividades: ruta a cabalo, actividades para profundar no autocoñecemento e nas bases conceptuais da intelixencia emocional, dinámica da reacción de cada participantes ante o estrés a través dun xogo de escapismo, mindfulness e ioga e iniciación ao surf.
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro, do 19 ao 21 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).
- Horario: entrada 20:00 h do venres e saída 13:30 h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda
- Material indispensable: mochila, roupa e calzado axeitado para actividade de equitación, bañador e roupa deportiva.
- Aloxamento: Hotel A Roda, Lugar Playa del Río, Meirás (San Vicente), Valdoviño, 15552 Valdoviño
- Tel. 981 486 263 / 981 486 263  / 607 671 046

 

Programa 4: ESTADÍAS CREATIVAS: Actividades de inmersión no medio rural e  natural a través da creatividade en Seoane do Courel, Lugo.

- Actividades: turismo creativo en equipo, obradoiros con intervencións multidisciplinares (creación audiovisual, performance, artes escénicas, danza, creación literaria…) e  xogo de rol
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro, do 19 ao 21 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).

- Horario: entrada 20:00 h do venres e saída 13:00 h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda.
- Material indispensable: gorra ou pano para o sol, crema solar, roupa e calzado cómodos, chuvasqueiro, unha prenda de abrigo e útiles de aseo personal. Ademais para uso na activiade: cámara de fotos (se a tén), roupa que permita flexibilidade completa, ordenador portátil (se o tén, non é imprescindible).
- Aloxamento: Casa Ferreiro, San Xoan, Seoane do Courel 24, 27324 Folgoso do Courel.
- Tel.: 982 43 30 65

 

Programa 5: ECOTURISMO: Desenvolvemento de actividades de ecoturismo pola Costa da Morte (Carnota, A Coruña).

-Actividades: carreira de orientación pola Reserva Mariña de Interese Pesqueiro dos Miñarzos (Lira) e hórreo de Carnota, observación astronómica e recoñecemento de estrelas (solpor na praia de Carnota), ruta de sendeirismo, observación de aves e visitas guiadas.
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro, do 19 ao 21 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).
- Horario: entrada 18:30 h do venres e saída 13:00 h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda.
- Material indispensable: mochila pequena e cómoda para as excursións, de asas, calzado cómodo para camiñar, (bota de sendeirismo resistente a auga e con calcetín alto), roupa cómoda e de abrigo (pantalón mellor longo), roupa de reposto, gorra ou viseira para o sol, chuvasqueiro, cantimplora ou botella, útiles de aseo persoal, prismáticos (opcional), toalla e saco de durmir.  
- Aloxamento: Pensión o Prouso, Praza San Gregorio 5, 15293 Carnota, A Coruña
- Tel.: 981 857 083


Programa 6: CORPO E MENTE: Desenvolvemento de actividades de crecemento persoal e desfrute no medio rural na aldea de Covelo (Baixo Miño,  Pontevedra)

- Actividades: técnicas de relaxación e consciencia do corpo, iniciación ao ioga e acroioga, obradoiro de masaxe e automasaxe, manexo e recoñecemento de plantas medicinais, obradoiros de plantas medicinais para cosmética, hixiene do fogar e botiquín.
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro, do 19 ao 21 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).
- Horario: entrada de 18:00 h a 20:00 h do venres e saída 13:00 h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda.
- Material indispensable: mochila pequena e cómoda para as saídas, esterilla de ioga, roupa cómoda para o ioga e acroioga, envases reutilizados para as elaboracións con plantas e clazado cómodo para as saídas.
- Aloxamento:   Lugar dos Devas, Cernadela 4, 36873  (Covelo, Pontevedra)
- Tel.: 986 697 747

 

Programa 7: DESCOBRE O XURÉS: Desenvolvemento de actividades de inmersión e coñecemento do Parque Natural do Xurés. Limia (Lobios, Ourense)

- Actividades: visita a aldea de montaña Salgueiro, roteiro polo Parque natural Baixa Limia Serra do Xurés, recoñecemento in situ de especies de flora e fauna do Parque natural do Xurés, visita e baño as termas mineromedicinais de Lobios, travesía en kaiak ao campamento romano do Aquis Querquennis e visita  e baño as termas mineromedicinais do  Aquis Querquennis.
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro, do 19 ao 21 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).
- Horario: entrada de 18:00 h a 20:00 h h do venres e saída 13:00  h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda.
- Material indispensable: moch¡la pequena e cómoda para as excursións, chancletas para o baño, toalla de baño, bañador, roupa cómoda para o roteiro, botas de montaña ou calzado cómodo para camiñar, roupa de abrigo, chuvasqueiro e calzado mollable para o kaiak.
- Aloxamento: Hotel Lusitano, Estrada de Portugal, 47, 32870 Lobios, Ourense
- Tel.: 988 448 028

 

Programa 8: ESTADÍAS DE EMPRENDEMENTO NATURAL: Actividades de emprendemento no rural e novas tecnoloxías no contorno dos Ancares (Cervantes, Lugo)

- Actividades: conformación de prototipos ambientais con base turística, creación de prototipos Plastics-free, Plogging (concienciación local na caracterización do lixo nun espazo ambiental de referencia a través da práctica deste deporte), creación de roteiros audiovisuais, orientación nun espazo natural de referencia (técnicas e dinámicas  multimedia) e xogo de rol.
- Datas: do 5 ao 7 de outubro, do 12 ao 14 de outubro e do 26 ao 28 de outubro (venres a domingo).
- Horario: entrada 20:00 h do venres e saída 13:00 h do domingo.
- Prazas: 18 en cada quenda.
- Material indispensable: gorra ou pano para o sol, crema solar, roupa e calzado cómodos, chuvasqueiro, unha prenda de abrigo e útiles de aseo personal. Ademais para uso na activiade: cámara de fotos (se a tén), roupa que permita flexibilidade completa, ordenador portátil (se o tén, non é imprescindible).
- Aloxamento: Hotel Piornedo, Donís (San Fiz), Piornedo, 27664 Cervantes, Lugo
- Tel.: 982 161 587

 


Máis información

O Instituto da Mocidade convoca as axudas do Certame Nacional de Mocidade Emprendedora

Beneficiarios:
Mozos e mozas de nacionalidade española e aqueles con residencia legal en España, que non superen a idade de 35 anos na data límite da presentación das solicitudes.

Finalidade:
Apoiar á mocidade que lideran proxectos innovadores e viables, de empresas xa constituídas, cunha antigüidade máxima de tres anos e mínima dun na data límite da presentación das solicitudes, con independencia do sector no que se promovan. Para iso, aos dez primeiros seleccionados seralles concedida unha axuda económica que lles facilite a consolidación do proxecto de empresa promovido por cada un deles.

Importe:
A dotación económica da axuda para cada un dos dez primeiros seleccionados é de 20.000€.

Prazo de presentación de solicitudes:  21 de setembro de 2018

Convocatoria: BOE do 25 de agosto de 2018

Bases:  BOE do 18 de xullo de 2015

A Xunta forma a persoal técnico para mellorar as habilidades de comunicación da mocidade nos ámbitos laboral e social

 

◾A directora xeral de Xuventude, Cecilia Vázquez, asistiu hoxe á presentación deste curso presencial que se desenvolve no Centro de Coordinación de Información Xuvenil

 

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2018

 

A Directora Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, Cecilia Vázquez Suárez, asistiu hoxe á presentación do curso ‘Adestramento en habilidades sociais e de comunicación para a mocidade’, que se desenvolve no Centro Coordinador de Información Xuvenil situado na cidade compostelá. Nesta acción formativa, organizada en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP), participan 20 técnicos e técnicas que traballan no ámbito da mocidade.

Na súa intervención, Cecilia Vázquez animou aos asistentes a sacarlle o máximo rendemento a esta acción formativa, pensado para técnicos e técnicas que traballan co colectivo xuvenil. Ao respecto, remarcou que a comunicación e as habilidades sociais “son fundamentais para interrelacionarse coa xente nova, xa que cada vez máis a ferramentas e os medios que empregan van cambiando”.

Así mesmo, a directora xeral explicou que entre os obxectivos do curso está o de “proporcionar ferramentas para mellorar o desempeño dos profesionais que traballan no ámbito da mocidade, para a realización de obradoiros que permitan mellorar as habilidades sociais e comunicativas deste colectivo tanto a nivel social como laboral”.

No curso impártense contidos relacionados cos tipos de habilidades sociais, abordando temáticas como: estilos de comunicación, comunicación non verbal, técnicas básicas para unha comunicación eficaz, escóitaa activa ou habilidades asertivas. Tamén se traballan diferentes dinámicas de presentación e coñecemento grupal, de escoita activa, para aprender a debater e reflexionar, de autoestima e de creatividade; así como xogos de expresión verbal e non verbal. Outro dos aspectos que se trata nesta acción formativa ten que ver coas emocións: identificación, aceptación, expresión e xestión das emocións; orixe das emocións; ferramentas para traballar as emocións e técnicas de relaxación.

O curso desenvolvese de forma presencial no Centro Coordinador de Información Xuvenil, en Santiago de Compostela os días 11, 13, 18 e 20 de setembro, en horarios de 9.30 ás 14.30 horas. Ten unha duración de 20 horas.

 

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/33443/xunta-forma-persoal-tecnico-para-mellorar-habilidades-comunicacion-mocidade-nos

Xuventude Crea

Ago 10, 2018

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca o Programa Xuventude Crea nas especialidades de  teatro, artes plásticas, fotografía, música, relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, deseño de xoias, moda, cociña e skate.

Poderán participar mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, non profesionais, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade feitos no ano 2018.
Salvo no caso das especialidades de teatro, música, banda deseñada e graffiti, a participación será sempre a título individual.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 21 de setembro de 2018.

Premios por cada unha das especialidades:
– Un primeiro premio de 3.000 €.
– Un segundo premio de 1.500 €.
– Un terceiro premio de 1.000 €.

Teatro:
Poderán concorrer grupos teatrais, non profesionais, compostos por mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos no ano 2018. Admitirase que ata un 25% dos/as compoñentes do grupo supere os 30 anos ou teñan entre os 14 e 16 anos.

Artes plásticas:
Establécense as seguintes modalidades: pintura e escultura.
Deberase presentar en CD, unha ou varias fotografías en cor ou branco e negro da obra presentada, ficha técnica da obra na que se indicará o título, o ano de realización, a técnica empregada, as dimensións reais, así como o seu peso (isto último só no caso da escultura). No caso de obras escultóricas, as fotografías deberán presentarse desde diferentes perspectivas para que se poida realizar a valoración adecuada destas.

Fotografía:
As persoas participantes presentarán en CD, unha ou varias fotografías, ata un máximo de 6, en cor ou branco e negro da obra presentada, ficha técnica da obra na que se indicará o título, o ano de realización, a técnica empregada e as dimensións reais. As obras orixinais serán requiridas ás persoas participantes, só no caso de que fosen seleccionadas para a exposición ou, previamente, cando a xuízo da comisión sexa necesario velas co fin de outorgar os premios.

Música:
Poderán concorrer solistas e grupos de pop, folk, rock, hip-hop e demais variedades de música contemporánea.
Admitirase que ata un 25% dos/as compoñentes do grupo supere os 30 anos. Tamén poderá superar a idade máxima a persoa que desenvolva a función de acompañamento musical cos/as participantes que se presenten como solistas.

Relato breve:
As obras serán orixinais, inéditas e en galego. O tema será libre. As obras, que deberán presentarse en CD, realizaranse a ordenador, en tamaño 12 e a dobre espazo. Terán unha extensión mínima de 5 páxinas e máxima de 10 e as follas estarán numeradas.

Poesía:
As obras serán orixinais, inéditas e en galego. O tema e a técnica serán libres. As obras, que deberán presentarse en CD, realizaranse a ordenador, en tamaño 12 e a dobre espazo. Terán unha extensión mínima de 50 versos e máxima de 100 e as follas estarán numeradas.

Videocreación:
As obras serán orixinais, inéditas e en galego.
Quedan excluídas deste certame todas as obras que teñan concedidas axudas económicas da Administración autonómica para a súa realización, no momento do remate do prazo de presentación de solicitudes.
O tema será libre, máis deberá dar prioridade aos contidos artísticos e culturais dunha maneira innovadora e experimental. Enténdese por experimental a obra que se sitúa fora dos códigos convencionais, que aposta por fórmulas audiovisuais onde se dá prioridade á subxectividade.
A duración de cada obra será dun mínimo de 1 minuto e un máximo de 4 minutos.
A realización das obras debe ser posterior ao 1 de xaneiro de 2017.

Banda deseñada:
As obras serán orixinais e inéditas.
A temática será libre, con textos en galego.
A técnica pode ser calquera, feita en branco e negro ou en cor.
O formato deberá ser en DIN A-4 ou DIN A-3 e a extensión mínima terá que ser de 10 páxinas. En caso de que a obra fose feita en formato dixital, á parte dunha versión impresa deberá xuntarse un CD ou DVD cos arquivos orixinais.
Cada obra deberá levar pseudónimo e título.

Graffiti:
As obras serán orixinais, inéditas e, de ter texto, este estará en galego.
O tema e a técnica serán libres.
Os traballos poderán ser individuais ou en grupo, neste último caso poderán ter un máximo de 3 membros.

Deseño de xoias:
A colección debe ser orixinal e estará composta por 3 xoias. O remate das pezas debe traballarse en metal con pezas de xoiería e excluirá a utilización de fornituras compradas.
Os/as participantes presentarán unha fotografía de cada unha das 3 xoias que poderán ser tanto para home como para muller.

Moda:
As coleccións deben ser orixinais.
Os/as participantes presentarán unha colección coherente de 5 modelos de home ou muller. Terá que definir o tecido utilizado e os complementos para cada un dos modelos presentados. Presentaranse estes deseños en láminas de formato DIN A-3 (297 mm x 420 mm), con deseño de fronte e de costas.
Ficha técnica da colección e mostras dos tecidos que se empregarán na súa confección.

Cociña:
Os traballos poderán ser individuais ou en grupo, neste último caso poderán ter un máximo de 3 membros.
Só se admitirá unha receita por participante, sexa individual ou en grupo.
A receita presentada por cada participante –individual ou en grupo- pode ser a elaboración dun prato salgado ou doce. A base do prato será a utilización de produtos avalados polas diferentes denominacións de orixe de Galicia ou ben pola Federación de Prazas de Abastos de Galicia.
As persoas participantes presentarán:
a) A receita, que deberá estar escrita en lingua galega, terá que incluír o título do prato, a relación de ingredientes –avalados, prioritariamente, por algunha das denominacións de orixe de Galicia– e o proceso de elaboración.
b) Unha ou varias fotografías en cor ou branco e negro da obra presentada, adheridas a un folio (preferentemente DIN A-4) e tamén en CD.
O tempo de elaboración do prato non poderá exceder as 2 horas.

Skate:
Esta especialidade incluirá dúas disciplinas: street e mini-rampla.
A duración da intervención será entre 1 minuto e 1 minuto e 30 segundos.
As persoas participantes presentarán:
a) Unha gravación que recolla unha intervención do/da participante realizando skate na disciplina de street e/ou mini-rampla. A obra poderá ser producida en calquera formato de vídeo, pero deberán presentalo en DVD, onde figurará o título e o pseudónimo do autor ou autora.
b) Autorización escrita para gravar ou emitir a súa actuación na fase final do certame, no suposto de resultar seleccionado/a.

Máis información no DOG do 10 de agosto de 2018 e en https://sede.xunta.es co procedemento BS310Q

O Injuve comunica a convocatoria de 2 prazas para participar no evento “The Global Youth Service Summit” organizado polo Goberno do Canadá.


A convocatoria vai dirixida a voluntarios ou voluntarias de entre 19 e 30 anos e capacidade de comunicarse en inglés, para compartir a súa experiencia sobre voluntariado durante un cumio que terá lugar en Toronto entre os días 26 a 28 de agosto.

 

O Injuve recibiu,a través do membro da alianza de Organizacións de Voluntariado Europeo (Chantiers Jeunesse), a convocatoria do Goberno do Canadá, para un evento, “The Global Youth Service Summit”, na que se ofertan dúas prazas para dous voluntarios ou voluntarias entre 19 e 30 anos e capacidade de comunicarse en inglés.


Consistiría en acudir a Toronto para compartir a súa experiencia sobre voluntariado durante un cumio que terá lugar nesta cidade entre os días 26 a 28 de agosto.


Todos os gastos de transporte, comida e aloxamento das persoas participantes serán sufragados polo Goberno canadense.

Respecto dos trámites de visado, só se precisará un visado de estancia para os días que dura o cumio.


As persoas interesadas poden enviar a súa solicitude de participación, mediante correo electrónico dirixido ao Injuve, ata as 15:00 do venres, día 3 de agosto, ao enderezo: delmazoub@injuve.es ou ben directamente ao correo facilitado pola organización canadense: cj@cj.qc.ca ata as 23:59 do 5 de agosto (hora de Toronto).


A resolución desta convocatoria notificaráselles aos voluntarios elixidos o día 8 de agosto.


A solicitude (redactada en inglés) debe incluír:

 • O VEF, o formulario de datos habitual de inscrición aos campos de traballo.
 • Unha relación das actividades de voluntariado que realizou, coa descrición, datos e actividades realizadas, así como o que consideren de interese aportar sobre estas actividades.
 • Carta de motivación.
 • (No caso de ter algún problema ou necesidad de saúde deben facelo constar informando de qué se trata.)

 

Descrición do proxecto

Formulario VEF

Relación provisional de persoas admitidas no Complexo residencial LUG (Lugo) para o curso académico 2018/2019.

A Xefatura territorial da Consellería de Política Social de Lugo ven de ditar Resolución provisional de persoas admitidas no Complexo residencial Lugo de Lugo para o curso académico 2018/2019.

Consulta aquí a relación de persoas admitidas

Relación provisional de persoas admitidas na Residencia xuvenil Florentino López Cuevillas (Ourense) para o curso académico 2018/2019.

A Xefatura territorial da Consellería de Política Social de Ourense ven de ditar Resolución provisional de persoas admitidas na Residencia xuvenil Florentino López Cuevillas de Ourense para o curso académico 2018/2019.

Consulta aquí a relación de persoas admitidas