En portada (1005)

No DOG do 16 de outubro de 2017 publícase o decreto que regula o Observatorio Galego de Acción Voluntaria, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, establecendo a súa estrutura, composición e funcionamento, o contido dos plans e proxectos elaborados polas entidades de acción voluntaria, así como a formación en materia de acción voluntaria, en desenvolvemento da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

DOG do 16 de outubro de 2017

 

A DXXPV está a impulsar o desenvolvemento de diversas accións para deseñar as políticas de xuventude da Xunta de Galicia dos vindeiros catro anos. Sobre algunha delas xa vos invitamos a participar, como son os World Café provinciais. Aínda non te apuntaches? Podes facelo premendo aquí.


Nesta ocasión invitámosvos a cumprimentar un cuestionario. Non leva máis de 8 minutos! Pincha aquí para acceder ao cuestionario: CUESTIONARIO.
Terás a oportunidade de contar como ves á xuventude de Galicia e valorar o que a Xunta de Galicia, e nomeadamente a DXXPV, están a facer para a xuventude.
Recollerase a opinión das persoas interesadas ata o luns 06-11-2017 ás 23.59 horas.


Se te interesa o que se fai dende as políticas públicas a favor da xuventude, aquí podes deixar a túa opinión. Podes ser mozo ou moza, ou non. Este cuestionario está aberto a toda a cidadanía!


É posible que te cheguen invitacións para cumprimentalo por diversas vías. Agradecémosche que o cumprimentes unha soa vez.
Anímate e anima a outras persoas a participar.
Graciñas pola túa contribución!

 

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

A Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia e o Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda dixital desenvolven este proxecto formativo gratuito para 401 xóvenes con compromiso de contratación laboral.
Os xóvenes que deben estar inscritos no programa de Garantía Xuvenil, son menores de 30 anos, desempregados e con estudos finalizados e que queran formarse nas tecnoloxías e programas formativos con maior demanda en España.
Os programas formativos teñen unha duración entre 275 e 330 horas, e realizaranse durante 2,5 meses pola mañan nas cidades de Vigo, Santiago de Compostela e Madrid.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 31 de outubro.

Máis información:
ASIMERED
604 027 620/886 124 682
www.asimered.es
http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/formacion-tecnologica-gratuita-con-compromiso-de-contratacion-jovenes-garantia-juvenil

Os participantes convivirán durante a fin de semana no albergue de ecoturismo Alvarella e xuntos abordarán diversos temas como o bullying ou a violencia de xénero

A Consellería de Política Social achegou 5000 euros para a celebración deste evento

A Directora Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado asistiu hoxe ás xornadas XAC-Xóvenes como axente de cambio promovidas por Cruz Vermella Xuventude e que se están a celebrar durante a xornada de hoxe e mañá en Vilarmaior.


As xornadas, xirarán entorno á educación e sensibilización para evitar e previr a violencia nas súas diferentes manifestacións. O obxectivo é promover unha mocidade activa e solidaria mediante a non violencia e o fomento de valores como a convivencia, a tolerancia e o respecto; que os mozos e mozas podan ser axentes de cambio desde a perspectiva da non violencia.


Os participantes convivirán durante a fin de semana no albergue de ecoturismo Alvarella e abordarán xuntos temáticas como: rompendo mitos sobre as migracións, o bullying e o acoso escolar, a violencia de xénero e o conflito desde unha perspectiva positiva, entre outras.


A Consellería apoia este proxecto cunha subvención de 5.000 euros como financiamento integral das xornadas, a través do programa Iniciativa Xove da Consellería de Política Social, que posibilita a posta en marcha de proxectos por parte das entidades xuvenís e grupos informais de mozos e mozas, cuxo desenvolvemento facilita a adquisición de habilidades e ferramentas á mocidade así como a vivencia de experiencias e aprendizaxes no ámbito da educación non formal. A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado destina este ano 545.000€ a este programa que permite a execución de 119 proxectos.

Novo Decreto de Xuventude1

A xuntanza enmárcase no proceso de participación aberto co obxectivo de coñecer e contar coa opinión, inquedanzas e necesidades dos distintos axentes implicados nos ámbitos obxecto de regulación.

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convida a calquera persoa/entidade interesada e, nomeadamente, a educadoras/es de tempo libre, asociacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á xuventude, empresas do sector, xerentes de instalacións, técnicas/os de xuventude e escolas de tempo libre, a unha xuntanza onde se dará conta das mudanzas realizadas e das incorporacións ao texto do borrador ao longo do proceso participativo para a elaboración do decreto que desenvolverá o título II da Lei 6/2012, de xuventude de Galicia.

O texto do último borrador pode consultarse aqui

Estas mudanzas e incorporacións fixéronse en base ás achegas realizadas por correo electrónico e ás propostas recibidas nas distintas sesións de traballo e no III Foro Aberto do Tempo Libre.

Así mesmo, informarase e debaterase acerca dos pasos a seguir a partir de agora.

A xornada terá lugar na Escola Galega de Administración Pública (EGAP), en Santiago de Compostela, o día 17 de outubro entre as 16h30 e as 18h30.

Se estás interesada/o en asistir, inscríbete a través do seguinte formulario.

 

A Consellería de emprego convoca subvencións para o financiamento ás empresas das bolsas das persoas novas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, que realizan prácticas non laborais nestas empresas.

Entidades beneficiarias:
Poderán ser entidades beneficiarias as empresas con centro de traballo en Galicia que, logo da sinatura dun convenio de prácticas non laborais co Servizo Público de Emprego de Galicia, subscriban acordos con persoas novas para a realización de prácticas non laborais.

Destinatarios das prácticas non laborais:
Persoas novas desempregadas inscritas nas oficinas de emprego dependentes do Servizo Público de Emprego de Galicia que teñan entre 18 e a idade máxima establecida para as persoas beneficiarias do Sistema nacional de garantía xuvenil.

Estas persoas deberán ser, en todo caso, persoas inscritas no Ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil.

Ademais, para ser persoa beneficiaria desta medida, as persoas novas deberán cumprir os seguintes requisitos tanto no momento da sinatura do acordo das prácticas non laborais como no momento de comezo das prácticas:
a) Non ter traballado no día natural anterior.
b) Non ter recibido accións educativas no día natural anterior.
c) Non ter recibido accións formativas no día natural anterior.

O prazo para a presentación das solicitudes de axudas estará aberto ata o 30 de outubro de 2017.

A preselección das persoas novas deberá ser obrigatoriamente realizada polo Servizo Público de Emprego de Galicia, a través do persoal de orientación de Garantía Xuvenil ou outro persoal das oficinas de emprego.
O proceso de selección final das persoas que van participar no programa de prácticas non laborais corresponderá á empresa.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR363A

Máis información no DOG do 29 de setembro de 2017 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-conselleria

http://garantiaxuvenil.xunta.es

A Consellería de Política Social convoca axudas para realizar programas de interese xeral que atenden fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionada pola Comunidade Autónoma de Galicia

Entidades beneficiarias
Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades do terceiro sector de acción social sen ánimo de lucro, do terceiro sector de acción social e a Cruz Vermella Española.
Dentro dos límites da lexislación autonómica, tamén poderán ser beneficiarias destas subvencións as agrupacións de organizacións sen personalidade xurídica.

Finalidade das axudas
Estas axudas destinaranse á realización de actividades de interese xeral que obtivesen financiamento estatal con cargo á asignación tributaria do IRPF na convocatoria do ano 2016 no marco dos seguintes programas:
a) Programas para a atención ás persoas con necesidades de atención integral sociosanitaria.
b) Programas para a atención ás persoas con necesidades educativas ou de inserción laboral.
c) Programas para o fomento da seguridade cidadá e a prevención da delincuencia.

Tipoloxía orientativa dos colectivos destinatarios dos programas.
Persoas inmigrantes.
Persoas con discapacidade.
Persoas maiores.
Persoas reclusas, exreclusas.
Pobo xitano.
Xuventude.
Voluntariado.
Infancia-familia.
Inclusión social.
Urxencia.
Outros (especificaraos a entidade solicitante).

No punto 26 recóllense os Programas dirixidos a promover a inserción sociolaboral da mocidade e persoas desempregadas de longa duración.

Descrición: O seu obxectivo é promover a integración sociolaboral da mocidade e persoas desempregadas de longa duración, mediante o deseño e a realización de accións integrais de orientación laboral e itinerarios personalizados de inserción laboral.

Prioridades:
26.1. Programas para a mocidade dirixidos á procura de emprego mediante a adquisición de valores, competencias e habilidades.
26.2. Programas que promovan a igualdade no emprego entre a poboación xuvenil.
26.3. Programas para a mocidade que cumpran cos obxectivos do Plan nacional de implantación da garantía xuvenil.
26.4. Programas que desenvolvan sistemas de recoñecemento formal ou non formal de competencias e habilidades que poidan ser obtidas mediante a acción voluntaria.
26.5. Programas de formación e promoción do voluntariado.

Requisitos:
Os programas de emprego dirixiranse á mocidade de entre 14 e 30 anos.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS623D
O prazo para a presentación das solicitudes de axudas estará aberto ata o 30 de outubro de 2017.
Máis información no DOG do 29 de setembro de 2017 e en http://politicasocial.xunta.gal

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, reuniuse hoxe cos mozos e mozas participantes no proxecto promovido pola Mancomunidade de municipios de Ordes no marco do programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa, convocado pola Consellería de Política Social.
Trátase de 20 mozos e mozas menores de 30 anos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, que cumpren a condición de beneficiarios e que nos vindeiros días iniciarán as súas prácticas formativas non retribuídas cunha duración de dous meses en empresas de Portugal, Italia e Reino Unido.
A contía da axuda por mozo/a está en función do país de realización da práctica formativa e en función da duración da mesma; e inclúe unha axuda para os gastos de aloxamento e manutención e axuda para a viaxe. O importe total da axuda inclúe para a entidade de envío unha axuda á organización da mobilidade (550 euros por participante) e a súa execución, así como unha axuda á entidade de acollida.

Cecilia Vázquez sinalou que “este proxecto de mobilidade é un exemplo de unión de esforzos e medios entre administracións para ofrecer á mocidade ferramentas para a mellora da súa formación que lle permitan adquirir habilidades e capacidades complementarias para achegarse un pouco máis ao obxectivo profesional marcado; de reforzar a súa autoestima en termos de empoderamento que lle dea forzas e motivación para avanzar no seu itinerario persoal e profesional”. “Debemos lembrar que a Mancomunidade de municipios da comarca de Ordes, creada no ano 1976 e integrada polos concellos de Frades, Ordes, Mesía, Trazo, Oroso, Tordoia e Cerceda, é a máis antiga da Comunidade Autónoma galega”, engadiu a directora xeral.

A directora xeral lembrou que a mobilidade na formación ofrece aos mozos e mozas oportunidades de fortalecer as súas capacidades xenéricas e específicas para avanzar no seu proceso formativo e incrementar as súas posibilidades de inserción no mercado de traballo. “A mobilidade non é un fin en si mesma, debemos entendela como a adquisición de novas competencias nun entorno cultural e social novo, que facilita a adquisición de coñecementos e competencias mediante metodoloxías de aprendizaxe distintas ao modelo formativo do país de orixe”, explicou a directora.

Cecilia Vázquez rematou a súa intervención lembrando que “a Comisión Europea no documentoUnha estratexia da Unión Europea para a xuventude: Investimento e Capacitación, destaca que unha das claves para o desenvolvemento persoal e a mellora da empregabilidade da mocidade é a súa participación en programas de mobilidade”.

Galeuropa


O programa de mobilidade trasnacional xuvenil Galeuropa enmárcase dentro do Programa Operativo de Emprego Xuvenil cofinanciado pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo. Cun orzamento no ano 2017 de 2.176.515,40 euros, pretende financiar e apoiar á mobilidade da mocidade galega para que realice estadías de prácticas formativas non remuneradas entre dous e tres meses de duración en entidades/empresas públicas ou privadas de 27 países da Unión Europea ben directamente concedendo axudas individuais aos mozos e mozas ou ben mediante concesión de axudas a proxectos de mobilidade de entidades sen ánimo de lucro con sede permanente ou domicilio social en Galicia que desenvolvan actividades no eido da xuventude ou proxectos de concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nesta última convocatoria na modalidade de axudas a entidades locais, foron aprobados os catro proxectos presentados cun orzamento adxudicado de 356.419,09 euros e un total de 67 mobilidades aprobadas: 31 para Reino Unido, 13 para Irlanda, nove para Italia, nove para Finlandia e cinco para Portugal. As entidades locais beneficiarias son: a agrupación de concellos de Boqueixón, Vedra e Vila de Cruces, con 20 mobilidades de tres meses de duración; a agrupación de concellos Negreira- Val do Dubra con 18 mobilidades de tres meses de duración; a Mancomunidade de concellos de Ordes con 20 mobilidades de dous meses de duración; e o Concello de Ourense con nove mobilidades de dous meses de duración.

No apartado de axudas a entidades sen ánimo de lucro foron presentados 26 proxectos, dos que resultaron beneficiarios 15 cun orzamento adxudicado de 1.000.000 de euros e un total de 188 mobilidades aprobadas: 72 para Italia, 45 para Portugal, 23 para Irlanda, 12 para Bulgaria, 11 para Reino Unido, cinco para Malta, catro para Polonia, catro para Alemaña, catro para Francia, catro para Chipre e catro para República Checa.

Na modalidade de axudas individuais, recibíronse un total de 286 solicitudes, dos que resultaron beneficiarios 160 mozos e mozas cun orzamento adxudicado de 674.527,26 euros. Segundo o país de realización das prácticas, estes 160 mozos e mozas realizarán a súa mobilidade nun total de 18 países: 53 no Reino Unido; 38 en Portugal; 16 en Irlanda; 11 en Malta; 10 en Alemaña; cinco en Francia; cinco en Grecia; catro en Italia; tres en Bélxica, Países Baixos e Polonia, respectivamente; dous en Dinamarca e dous en Eslovaquia; e un respectivamente en Austria, Eslovenia, Hungría, Letonia e Suecia.

As axudas do programa Iniciativa Xove teñen como fin que a mocidade adquira unha serie de destrezas, aptitudes e competencias transversais que lles permitan unha doada transición cara as responsabilidades que deben asumir na vida adulta

No 2017, investíronse 545.000 euros destinados a apoiar a posta en marcha de 119 proxectos, dos que 61 desenvólvense na provincia da Coruña

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, asistiu ao encontro aberto sobre participación xuvenil que se desenvolve no albergue xuvenil da REAJ Art Surf Camp en Carballo no marco do proxecto Camiñando xuntos da Federación ASDE Scouts de Galicia financiado a través do programa Iniciativa Xove. No encontro participan principalmente scouts e monitores de tempo libre con fin de traballar no eido da lexislación e seguridade nas actividades de tempo de lecer en Galicia.

O encontro enmárcase nun proxecto que ten como finalidade espertar a iniciativa e creatividade na mocidade para impulsar accións que melloren o noso entorno social máis próximo, así como fomentar a concienciación sobre a necesidade da implicación activa dos mozos e mozas como camiño para o liderado.

Ao abeiro deste proxecto realizáronse diversas actividades: unha campaña de difusión nas rúas sobre a importancia da doazón de sangue tratando de concienciar aos mozos e mozas; unha acampada na natureza para amosar á xuventude unha alternativa de ocio sá á vez que se traballa para mellorar o espazo natural e se abordan temas como a reciclaxe e o coidado do medio ambiente; un concurso de imaxe creativa Vida na natureza con recopilación de todas as fotos recibidas; e o encontro sobre participación xuvenil celebrado na xornada de hoxe.

Iniciativa Xove

As axudas do programa Iniciativa Xove teñen como fin fundamentalmente que os mozos que desenvolven os proxectos financiados a través do programa adquiran unha serie de destrezas, aptitudes e competencias transversais que lles permitan unha doada transición cara as responsabilidades que deben asumir na vida adulta, enfocándose especialmente en facilitar o seu acceso ao emprego.
Neste ano 2017 introducíronse novas áreas prioritarias a ter en conta positivamente na valoración dos proxectos de cara a seren apoiados pola Dirección Xeral, nomeadamente a promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas, a sensibilización e loita contra calquera forma de discriminación, a inclusión social e laboral dos colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables, a valorización do patrimonio cultural, o desenvolvemento e dinamización do medio rural e a dinamización da lingua galega entre a mocidade.

No 2017, investíronse 545.000 euros destinados a apoiar a posta en marcha de 119 proxectos, que xa se están levando a cabo ou o farán ao longo deste ano: 42 por parte de grupos informais de mozos/as, 32 de entidades asociativas de ámbito autonómico e 45 de entidades asociativas de ámbito provincial (17 da Coruña, 6 de Lugo, 10 de Ourense e 12 de Pontevedra).

Na provincia da Coruña se financian a través do programa Iniciativa Xove un total de 61 proxectos que supoñen un investimento de arredor de 277 mil euros.

No marco deste programa no 2017 fináncianse 25 proxectos presentados por concellos e entidades sen ánimo de lucro, que facilitarán a participación de 358 mozos e mozas

A directora xeral de Xuventude Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez Suárez, coñeceu de primeira man os proxectos de varias empresas locais que están a acoller a mozos e mozas participantes no proxecto promovido pola Asociación Centro Xuvenil Don Bosco no marco do programa Deseñando o teu futuro.

O proxecto, cun orzamento de 2.580 euros, permite que 15 mozos e mozas con idades comprendidas entre os 14 e 18 anos se acheguen á realidade do ámbito laboral con estancias visitas en distintas empresas sitas no barrio santiagués de San Pedro no que a Asociación Centro Xuvenil Don Bosco ten a súa sede: librería Pedreira, xeadería Xearte, Brigitte, Cosmomedia, Perruquería Crikas, Farmacia Arrojo, Como pez en el agua, Estudo de pilates e fisioterapia Mateo Martínez, Mononke e Perruquería Milenio. As estancias visitas con seis horas diarias teñen unha duración de quince días.

Cecilia Vázquez manifestou que “este proxecto impulsa o coñecemento e a integración da xuventude co comercio local tendo en conta que o tecido empresarial do barrio de San Pedro caracterízase por estar formado por pequenas empresas que abranguen varios sectores” como o da artesanía, comercio, hostalería, servizos, entre outros. Unha parte deste tecido é herdeiro de empresas familiares e outro son pequenas empresas de nova creación, máis vencelladas a nichos económicos dun contexto máis actual. “Neste proxecto destaca o compoñente persoal nos proxectos empresariais que se sumaron a esta iniciativa”, engadiu a titular autonómica

Aos efectos de desenvolvemento deste proxecto, a Asociación Centro Xuvenil Don Bosco conta con convenios de colaboración coa Asociación Veciñal A Xuntanza de Santiago de Compostela, a ANPA do Colexio Apóstolo Santiago e con catro centros de ensino santiagueses: o Colexio Compañía de María, o Colexio La Salle, o Colexio San Francisco Javier e o Colexio Plurilingüe Vilas Alborada.

O programa Deseñando o teu futuro é unha iniciativa piloto de educación non formal a través da cal mozos e mozas de entre 14 e 18 anos poden realizar pequenas estadías titorizadas en centros de traballo. Un proxecto de aproximación dos mozos e mozas galegos ao ámbito sociolaboral coa finalidade de que se acheguen á realidade das empresas mediante o desenvolvemento de estancias – visitas en distintos sectores das empresas.

A titular do departamento autonómico sinalou que “o programa Deseñando o teu futuro ofrécelle á mocidade ferramentas para o desenvolvemento das súas capacidades e ampliación das súas oportunidades”. Así mesmo, asegurou que “a participación nesta iniciativa supón camiñar cara maiores niveis de autonomía dos rapaces e rapazas, entendendo como tal a capacidade de dirixir por si mesmos os seus propios procesos persoais”, engadiu.

No marco deste programa no 2017 se financian 25 proxectos presentados por concellos e entidades sen ánimo de lucro, que facilitarán que un total de 358 mozos e mozas realicen estadías visitas en empresas.

As estadías visitas en empresas teñen unha duración mínima de cinco días e máxima de quince días hábiles e se establece unha xornada mínima diaria de catro horas. O número máximo de mozos participantes por proxecto non pode exceder de 15.

A cantidade subvencionable a cada entidade e concello ou agrupación de concellos se calcula a razón de seis euros por participante día, para cubrir os gastos de manutención e desprazamento do mozo ou da moza e 100 euros por participante para cubrir os custos derivados da organización das estadías-visitas.

 
I