III Certame Literario "Relatos de auga intelixente"

10 Out 2016

ViAQUA convoca o III Certame Literario "Relatos de auga intelixente" dirixido a alumnos e alumnas de entre 12 e 17 anos de centros educativos de Galicia

Participantes:
Poderán presentarse persoas de calquera nacionalidade, con lugar de residencia en España entre as idades de 12 e 17 anos, cuxos centros educativos ou de Formación Profesional estean situados en calquera dos municipios nos que a empresa presta o seu servizo de subministración de auga.
Estableceranse dúas categorías: unha para alumnos da ESO. e outro para Bacharelato/FP.
Cada autor/para poderá presentar un máximo dun microrrelato inédito escrito en lingua castelá ou en galego.

Requisitos que deben reunir os microrrelatos:
A extensión do microrrelato non poderá ser superior a 200 palabras con espazos.
Deberá estar escrito en computador, para o seu envío por correo electrónico.
A temática ha de estar referida á importancia da auga na sociedade e na vida, o uso responsable e o coidado do medioambiente, así como á percepción que os participantes teñen do concepto cidade intelixente e auga intelixente, atendendo ao título do certame.
Valorarase ou se terá en conta a utilización de polo menos catro das seguintes palabras/expresións: auga, medioambiente, nivel do mar, contaminación, consumo, compromiso, cidade intelixente, auga intelixente.
Valorarase ou terá en conta a presenza no microrrelato dalgún aceno de identidade da cidade participante, así como o coidado da gramática e a ortografía.

Prazos do Certame:
O prazo estará aberto ata o 31 de decembro de 2016

Envío das obras:
Os participantes poderán enviar os seus microrrelatos vía correo electrónico, para o que será preciso enviar un email indicando o asunto "Certame Literario Relatos de auga intelixente? á dirección certamenliterario@viaqua.gal

Premios:
A persoa que resulte gañadora en cada unha das categorías do III Certame Literario das sociedades recibirá un iPad mini e o segundo un e-book.
Ambos recibirán un lote de libros de temática vinculada á auga e o medio ambiente a determinar pola empresa.
O centro educativo que presente maior número de relatos recibirá un premio ou mención especial a determinar pola empresa.
O gañador, así como os finalistas publicaranse na sección de noticias das páxinas web das empresas participantes.

Máis información:
http://www.viaqua-sa.es/es/noticias/198/0/viaqua-convoca-el-iii-certamen-literario-ldquo-relatos-de-agua-inteligente-rdquo-para-alumnos-de-eso-y-bachillerato-fp