Bolsas e prácticas para operarios de mecánica en Alemaña

13 Set 2016
2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
AZ Futuro
3.- DESTINATARIOS
Cidadáns españois.
Mecánicos industrial ou comparable que teñen coñecementos básicos de hidráulica,
neumática e sensórica.
4.- DATA LÍMITE
Non hai
5.- MÁIS INFORMACIÓN
AZ Futuro permite aos españois de traballar en Alemaña.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO