Bolsas para Doutoramento en Varios Temas University of Tasmania, Australia

21 Xun 2016
2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Universidade de Tasmania
3.- DESTINATARIOS
? Os solicitantes deben completar a Solicitude de Admisión e Bolsas de Grao
Superior de Investigacións.
? A bolsa está aberta a candidatos australianos e para candidatos
internacionais.
? Os solicitantes deben ser galardoados cunha licenciatura ou
Mestría, cunha titulación equivalente ou experiencia en investigación
relevante e substancial nun sector apropiado.
? Os solicitantes deben ser capaces de demostrar unha forte
investigación e capacidade de análise.
? As aplicacións ás bolsas considéranse durante todo o ano sobre
unha basee mérito individual, por tanto, as solicitudes de bolsas pódense
facer en calquera momento.
4.- DATA LÍMITE
30/12/2016
5.- MÁIS INFORMACIÓN
A Universidade de Tasmania está a ofrecer bolsas de investigación nas
diversas áreas de investigación que ofrece a Universidade. The Elite
Research Scholarship está aberta tanto a nivel internacional e nacional,
para os estudantes cunha traxectoria de investigación excepcional. A
bolsa ofrece $ 33.788 para gastos de subsistencia durante 3 anos, cunha
posible prórroga de 6 meses.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO